ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/02/1998

בנק הפועלים בע"מ - הצעת חבר לציבור ולעובדים - אושרה בכפוף להשמטה שתישלח במכתב; בנק הפועלים בע"מ - הצעת מכר לציבור העובדים; מסיבת פרידה למפקח על הביטוח. מד דורון שודר, עם סיום כהונתו; צו הפיקוח על היהלומים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 233

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ז' בשבט התשנ"ח (2 בפברואר 1998), שעה 10:00
נכחו: תברי הוועדה
אברהס רביץ - היו"ר

מיכה גולדמן

נסים דהן

אברהס הירשזון

צבי הנדל

יצחק כהן

אופיר פינס-פז

מיכאל קליינר

אברהם שוחט

שלום שמתון
מוזמנים
זאב אבלס - משרד האוצר, המפקח על הבנקים

דורון שורר - משרד האוצר, מפקח על הביטוח

ציפי ממט - משרד האוצר, מ"מ המפקח על הביטוח

שי טלמון - משרד האוצר, החשב הכללי

בועז סופר - משרד האוצר

יצחק קלייו - -משרד האוצר

צפריר ענבר - משרד התעשייה והמסתר, המפקח על היהלומים

אבי פלדמן - . משרד התעשייה והמסחר, לשכה משפטית

צבי שור - התאחדות תעשייני היהלומיס, מנכ"ל

מאיר יעקובסון - נכסים, מנכ"ל

נירה להב - נכסיס, עו"ד

ציון שמע - הסתדרות כללית, ראש חטיבת עובדי הבנקיס

וחברות הביטוח

מוטי אשור - בנק ה3פועלים, יו"ד הוועד

יורם אלרואי - בנק הפועלים, מ"מ יו"ר הוועד

מקסים בן-דוד - . ב1ק הפועלים, מזכיר הוועד הארצי
מנהל הוועדה
איוור קרשנר
יועצת משפטית
אנה שניידר
יועצת כלכלית
סמדר אלחנני
קצרנית
אסתר מימון
מדר היום
א. צו הפיקוח על היהלומים

ב. בנק הפועלי11 בע"מ - הצעת מכר לציבור העובדים

ג. תקנות מע"מ (תיקון מס' 4)

ד. מסיבת פרידה למפקח על הבי-טוח,.מר דורון שורר, עם סיום כהונתו.א. צו הפיקוח על היהלומים
היו"ר אברהם רבי?
אני פותם בזה אה הישיבה. הסעיף הראשון הוא צו הפיקוח על היהלומים, יבואם

ויצואם (תיקון), התשנ"ח-1998. אתה רוצה להסביר לנו את הצו?
אבי פלדמן
בשמחה אני אתן למפקח על היהלומים להסביר.
צפריר ענבר
צו הפיקוח על היהלומים, למעשה הוא הצו שמגדיר את שיטוח ודרכי הפיקוח על

היהלומים. בין היתר, ישנם - - -
היו"ר אברהם רביץ
הפיקוח הוא על יבוא חומרי גלם?
צפריר ענבר
הפיקוח על יבוא חומרי גלם הוא, למעשה, גם על יבוא חומרי הגלם, גם על היצוא,

הרשיונות לעיסוק, באשר ההחייחסות לע1יין היהלומים היא התייחסות, מצד אתד, במו אל

מטבע ור. ומצד שני, מאחר ששיטות המסחר הן כל-בך שונות ביהלומים מדברים אחרים,

מדברים על עסקאות בסבומים גדולים בתקיעת כף, אז מן הדין שהעסק יהיה יותר מפוקח

ויותר מבוקר. על כך ראו כבר, מאז קום המדינה כמעט, שיש מקום להגביל את זה בפיקוח.

צו הפיקוח על היהלומים מגדיר את השיטות. החל מהיבוא והיצוא, שבניגוד, לדברים

אחרים, הכנה למכם של היהלומים, למשל, מוגדרת למעשה בתוך הצו הזה, והיא מופעלת על-

ידי המפקח על היהלומים.

כל המוסדות שעוסקים בנושא היהלומיס, כולל אפילו בנקים, למשל, "חברת השילוח",

כל מי שעוסק ביהלומימ, חלות עליו הודאות הפיקוח. אלה מוגדרימ בתור הצו.

בין היתר, בתוך הצו הזה, מוגדרים גם האגרה וההיטל שמוטלים על העוסקים

ביהלומים, כאשר במשך השנים התגבשה למטשה דרישה של הענף, שבמסגרת הצו הזה

ההיטלים למעשה יבואו להחזיק פעולות ענפיות, מאחר שכל הענף כולו הוא ענף שאינו נתמך.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו, בצו הזה, מחבקשים לחדש דבר שהיה קיים או לעשוח משהו חדש?
צפריר ענבר
להיפר, אנחנו רוצים לבטל היטל שהיה קיים.
היו"ר אברהם רביץ
הענף די במיתון.
צפריר ענבר
במידה לא רבה מאוד. בכלל, כל הנטל הזה הוא נטל יחסית קטן, שבא לקדם את השיווק

ואת הטכנולוגיה ואת המחקר ואת הפיקוח.

יש לנו כאן נציגות של ענף היהלומים, מנכ"ל התאחדוח תעשייני היהלומים, מר צבי

שור. כל מהלר בתור הצו הזה, וודאי שנוגע לכספים, נזתואם באופן מלא, ועל-פי בקשת הענף.
היו"ר אברהמ רביץ
יש כאן העלאת אגרה, אני דואה.
סמדר אלחנני
האגרה עולה, ואנחנו עוסקים בענף שמחזור המזומנים שלו הוא מאוד גבוה, ואני לא

יודעת אם הרווח שלו הוא גבוה. אבל המחזוך הוא ע1ק, אז צריך תמיד להבדיל בין שני

הדברים האלה.

האגרה בסך-הבל עולה מ-383 שיח לשנה ל455 ש"ח לשנה, הם באו לכאן בשביל ה-70

ש"ח. הם מבטלים את התקנה של המוזיאון ליהלומים, שאני רק יכולה לברך על-כך, כי

העבירו את התקנה הזאת להיטל. אמרתי: הוציאו מוזיאון ליהלומים, ואני לא מבינה למה

הממשלה צריכה להתערב, לכפות בחוק על עוסקים להקים מוזיאון ליהלומים.

היו"ר אברהם רביץ.

אז זה בוטל.
סמדר אלחנני
זה בוטל, אבל כמה שנים מאוחר מדי.
אברהם שוחט
מה עם המוזיאון?
צפריר ענבר
המוזיאון חי.
סמדר אלחנני
מי ישלם? ישלמו מהכנסות של דמי כניסה למוזיאון.
צפריר ענבר
גם דמי כניסה וגם מתמיכה של מכון היהלומים.
סמדר אלחנני
אל תשכחו שלקשישים אתם צריכים לתת הנחה של חצי מהמחיר.

פה יש ביטול של ביטול האגרות לגבי העוסקים באזור 9יתוח ב'. כשאני רואה את המלה

אזור. פיתוח ב', אז אני תמיד מודאגת, וביקשתי מצפריר ענבר, המפקח על היהלומים, להגיד

לי במה זה נוגע. אז הנה דברי ההסבר שלו, שאומרים: זה בסך-הכל שני מפעלים, שניהם

פעילים, אבל בפועל לא תהיה להם השפעה, מלבד זה שעכשיו הם כן יצטרכו לשלם אגרת

רשיון. זאת אומרת, מאפם ל-455 ש"ח. 455 ש"ח לשנה, אפילו באזור פיתור בי, לא נראה לי

נכון;
היו"ר אברהם רביץ
איפה נמצאת התקנה?
אבי פלדמן
סעיף 2.
צפריר ענבר
. .

ביטלנו את כל המס על המוזיאון. היה מינימום מס לתשלום למוזיאון 130, ובעצם זה

היה 144 ש"ח לשנה, ועד 1,300 או 1,440 ש"ח לשנה, אם זה מעודכן. זה היה מוטל למעשה

על כל היהלומנים. לקחנו את המינימום, ומחצית מהמינימום הוספנו לאגרה.
היו"ר אברהם רביץ
למה אתם מעלים כאן ב-4%? 383 לעומת 55 4, כמה זה?
סמדר אלחנני
זה כ-20%. ביטלו להם אגרה אחת, אז הוסיפו - - -
צפריר ענבר
ההיטל למוזיאון היה בנוי משני רכיבים. רביב אחד של תשלום קבוע, שהוא היה 144

ש"ח, ורביב שני, שהוא היה רביב משתנה, בהתאם למחזור. לבן אמרנו: אנחנו נצרף לרביב

הקבוע שישנו בצו, שהוא האגרה, נצרף מחצית מהרביב הקבוע, כלומר, מחצית מה-144 ש"ח.

72 ש"ח יצטרפו ל-383 ש"ת של האגרה. הוספנו מעט לרביב הקבוע, ואת בל היתר ביטלנו.
היו"ר אברהס רביץ
נשאל את נציג חעשייח היהלומים. האם הדבריס מקובלים עליך?
צבי שור
בהחלט.
שלום שמחון
העניין הזה של האגרח, זה האיגוד המקצועי של היהלומנים?
צפריר ענבר
זה הממשלה.
שלום שמחון
כתוב פה: "התשלומיס האלה מיועדים לממן פעילויות שונות לרווחח ענף היהלומים
כולו", כגון
"קידום היצוא והשיווק, מחקר ופיתוח טכנולוגיות מתקדמות...".
היו"ר אברהם רביץ
הממשלה עושה אח זה?
צפריר ענבי
בחלקם, הממשלה עושה. באגרה, הממשלה עושה. יש בסעיף 20 עוד במה היטלים שלא

ביטלנו, ושהם מחשיבים להיות, והם הולבים למחקר ופיתוח, והולבים לקידום שיווק.
שלום שמחון
ליהלומנים יש איזה איגוד מקצועי?
צפריר ענבר
יש מכון יהלומים, חוא המוסד המקביל למבון היצוא שיש לבלל התעשייה.
שלום שמחון
השאלה שלי היא למה העניין הזה לא וולונטרי? למה צריך צו שיחייב את העניין הזה?
צפריר ענבר
באופן וולונטרי יהיה קשה מאוד להכניס אח היד לביס ולהוציא את זה למטרה שהוא לא

רואה באופן מיידי את התמורה. איך אנחנו נקדם את השיווק - - -
שלוח שמחון
מה היה אומר חבר הכנסת קליינר, אם הייתי מביא צו בזה שמממן את הכסף לארגון

מגדלי העופות למשל?
היו"ר אברהם רביץ
שאלה טובה.
אברהם שווזט
אני רוצה, בהזדמנות זאת, לשאול את אתד משניכם או את שניבם, מה התמורה בענף?

איך משפיע המשבר במזרח אסיה על הסיפור?
צבי שור
היינו גם בוועדת הכלכלה יהוד עם השגרירים של המדינות במזרת אסיה. יש תמונה

נכונה, של אתמול, לינואר כולו. בכל אופן, היצוא למזרח אסיה הוא בסביבות שליש מהיצוא

שלנו, זאת אומרת, זה משהו בסביבות 1.3 מיליארד. בתודשים האחרונים, מאז שהתחיל

המשבר, היצוא הזה הראה נטייה לרדת בסביבות -/"40 עד 50%. ההערכה שלנו שזה ישפיע על

היצוא ב-1998, ושמענו גם מהשגרירים שהיו, שהמשבר אצלם בסופו של דבר יחלוף, אבל הם

מעריכים שזה יקח שנה עד שנתיים, לא חודשים מועטים.

אז אם המצב הזה יימשך, היצוא הכולל של הענף בשנה הבאה יכול להיפגע בין 10%

ל-15%, שזה 0.5 מיליארד או 600 מליון דולר פחות מהשנה. השנה נגמרה ב-4.1 מיליארד.

זאת פחות או יותר ההערכה שלנו.

זה בנוסף על כר שהענף בשנים האחרונות נמצא בהחלט בקשיי רווחיות בעיקר - - -
אברהם שוחט
אבל אין ירידה בווליומים.
צבי שור
השנה היתה עלייה של 2.8% לעומת השנה שעברה. היה 3,998 ואנחנו ב-4.1. דרך אגב

העלייה הולכת ומתאפסת, מעלייה של 10% ירד בשנים האחרונות לעלייה של 2.8. אנחנו

מעריכים שבשנה הבאה זה יתהפר' זה יהיה מינום, בגלל המשבר הזה, וגם בגלל מדיניות של

צמצום יצוא היהלומים בעולם, שהסינדיקט בלונדון נוקט עכשיו. למשל, הקצבת הגלם שלו

בינואר היתה מחצית מההקצבה בינואר בשנה שעברה. יש מגמה לצמצם ביצוא כדי לשמור על

המחירים, ובהחלט כדי לצמצמם ייצור. an טוע1ים, לדעתי באשמתם, אבל הם הוציאו יותר

מדי יהלומי גלם לשוק בשנים האחרונות. הם עשו כל שנה רקורד מכירות ורקורד דוות,

ועכשיו זה נופל עליהם בחזרה י-חד עם המשבר במזרח אסיה, אז הם החליטו לסגור את הברז

בצורה דרסטית, כך שאנחנו רואים צמצום ביצוא.
היו"ר אברהם רביץ
זה יביא לפיטורי עובדים?
צבי שור
למזלנו, הצמצום במזרח אסיה הוא צמצום בסחורות יקרות. זאת אומרת, אם אתה לוקח

את היחם בין דולר לעובד, אז היחם הוא יותר נמוך למשל מהיצוא לארצות-הברית. חלק

מהירידה שם תפוצה ביצוא לארצות-הברית ולארצות אחרות, ששם פר קארט מעסיקים יותר

פועלים מאשר פר קארט לאסיה. זאת אומרת, זאת לא תהיה אותה ירידה, תהיה ירידה, אבל

לא מבחינה כספית.
אברהם שוחט
מה נגמר עם ההשקעות למיכון? היה אז ויכות גדול.
צבי שור
היתה בעיה של המע"מ, אם אתה זוכר, בענף לא מזוכה. כשהיינו אצל שר האוצר

הקודם, מר מרידוד, סוכם שהמע''מ זה נושא רגיש מאוד, וכדאי לא לגעת בו, וסוכם שיתחשבו

בענף הזה בנושא הפחת. אבל גם פחת לא היה לנו על ציוד במסגרת הסכם התחשיב שיש עם

מם-הכנסה. כרגע אנחנו במשא ומתן מאוד מתקדם על ציוד עם מם הכנסה, שלפתות יתחשבו

בפחת על ציוד, וזה בעצם כאילו- - - .
אברהם שוחט
יש השפעות?
צבי שור
בוודאי.
אברהם שוחט
וזה מאפשר תחרות עם ההודים?
צבי שור
בלי הטבנולוגיה החדשה, אני בספק אם היתה נשארת תעשייה פה היום. המפעלים

החזקים שהיום פועלים, פועלים בעזרח הטבנולוגיה החדישה.
היו"ר אברהם רביץ
היינו בביקור שם, זה ממש מרשים.
מיכאל קליינר
זבור לי שטיפלנו במשהו למען מוזיאון היהלומים בשנה שעברה, אני זוכר שהם ביקשו

משהו
צפריר ענבר
דחינו את זה לשנה אחת כדי שהשנה נוכל לבוא עם ההצעה הזאת.
אברהמ שוחט
איפה הוקם המוזיאון.
אבי פלדמן
בבניין הבורסה.
מיכאל קליינר
ההצעה הזאת היא על דעת ה1מוזיאון?
צפריר ענבר
על דעת הענף.
מיכאל קליינר
איו התקנה החדשה הזאת מבטיחה - - -
צפריר ענבר
ההחלטה הענפית היא שמכון היהלומים ישא בהוצאות המוזיאון.
מיכאל קליינר
אני מבין שהאחוז שהיה ממכירות הלר ישירות למוזיאון, ועכשיו?
צפריר ענבר
ועכשיו, דרך מכון היהלומים.
מיכאל קליינר
מאיפה ניזון מכון היהלומים?
צפריר ענבר
יש היטלים נ1בור מכון היהלומים.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו מאשרים את הצו הז-ה. תודה לבם.

צו הפיקוח על היהלומים. יבואם ויצואם (תיקון), התשנ"ח-1998 - אושר

ב. בנק הפועלים בע"מ - הצעת מכר לציבור העובדים
היו"ר אברהם רביץ
הסעיף העומד לדיון לפנינו הוא הצעת מבר לציבור ולעובדים של בנק הפועלים בע"מ.

שי טלמון, ספר לנו מה אנחנו מתבקשים לאשר לבם.
שי טלמון
אני אקדים במספר משפטים ואני אעביר את רשות הדיבור למנב"ל מ. י. נבסים. בפי

שהתחייבנו בעת קבלת האישור למכירת גרעין השליטה של בנק הפועלים, אנחנו מתייצבים

בוועדה עם תשקיף שבעצם במקורו היה תשקיף מיוחד שהובן להנפקה של מניוח לעובדים, בפי

שאנחנו מחוייבים, 10% מהמניות שה1נפקנו מברנו במגרת גרעין השליטה.
הבקשה היום מורבבת משני חלקים
אחד, הנפקה מיוחדת לעובדים של 4.3% בגין

המבירה של 43%, גרעין שליטה שנמכר במזומן. 43% נמברו לקבוצת אריסון במזומן, ועוד

21.5% באופציות. ההסדר עם העובדים הוא הסדר דומה. אנחנו נותנים להם 4.3% במזומן ועוד

2.15 באופציות, שהן ימומשו בכפוף למימוש של אריסון. זה ההסדר. אני חושב שזה הסדר

מבובד. זה הסדר שבעצם עונה על התנאים, בפי שאושרו.
היו"ר אברהם רביץ
העובדים צריבים לשלם בסף?
שי טלמוו
העובדים צריבים לשלם בסף אם הם קונים את המניות. הם מקבלים הלוואה מהבנק

לטובת העניין הזה. את בל הפדטים יפרט מנכ"ל נכסים, אני רוצה רק לתת את המסגרת.

זה חלק אחד של הבקשה שמונחת באן. בעצם הצעת מבר, והיא עיקרה של ההצעה,

הנפקה של 4.3% לעובדים בגין העסקה של .מבירת גרעי1 השליטה ועוד 5 2.1 באופציות.

יש פה חלק נוסף של ההנפקה, שהוא הנפקה נוספת. מאחר שבבר הבנו תשקיף של בנק

הפועלים, מאחר ונותרו לנו בין 5% ל-6% ממניןת הבנק, החלטנו לעשוח הנפקה נוספת לציבור

של בין 2% ל-4% לפי מצב השוק, ועל ההנפקה הזאת העובדים גם יקבלו אח ה-10% המגיעים

להם, לפי הבללים שנהוגים בבל הונפקה של בנק הפוטלים. זאת אומרת, שאם ננפיק פה 3%,

אז העובדים בסיבומו של דבר יקבלו 4.6%, אם ננפיק 2% הם יקבלו בהתאם. זאת הבקשה

שמונחת באן בפני הוועדה, ואנחנז מבקשים את אישורה.
אברהם שוחט
אם אריסון יממש את האופציה אז הוא יהיה 64.5%, ונגיד 6% לעובדים - - -
שי טלמון
יש היום בידי הציבור והעובדים ב-30% מה שיישאר אחרי הסיפור הזה הוא ב-1%,

1.5%, 2%, שהם בעצם, לצורר העניין, יימברו בעתיד בטפטוף בזה או אחר. מובן, שהבל תלוי

מה יקרה לאופציה. אם האופציה.לא תמומש במלואה, תישאר לנו יתרה יותר גדולה.
מיכאל קליינר
אם העובדים יממשו, אז הם יקבלו הלוואה נוספת?
שי טלמוו
העובדים מקבלים הלוואה כנגד ההנפקה הזאת.
מיכאל קליינר
ומה עם מימוש האופציה?
שי טלמון
יש הסדר, כמו במניות אחרות.
מאיר יעקובסוו
כמו ששי טלמון אמר, בהמשר לספטמבר, נמכרו 0/יי43 מיד ו0/יי21.5 באופציות, אני רוצה

בהזדמנות להודות לבנק שעשה מאמץ כן ורציני לצאת מיד בהכנה של תשקיף. התשקיף היה

רק מניה להנפקה לעובדים, והתלטנו בםופו של דבר להוסיף גם לציבור. התשקיף זו משימה

שהיא קשה מאוד, היא כרוכה גם בוזשיפה רבה של הבנק, וזה לא תמיד נוח למשקיעים חדשים.

גם עובדי הבנק וגם ההנהלה החדשה, הדירקטוריון החדש, עשו מאמץ, ואנחנו עומדים בזמן

עם התשקיף הזה, כשהכוונה שלנו לבצע את העניין בחודש הזה. הכל כמובן כפוף לתנאי

השוק.

בכל אופן, המנגנון של העובדים, הוא כמו שהיה בהצעות מכר קודמות מבחינת הכמות,

% 10 ממה שהמדינה מכרה, ולכן 0/י"4.3 מ-0/יי43, ועוד % 10 מאותה כמות שהוצעה לציבור

בהצעה הזאת.

התנאים הם, שהעובדים יקבלו הלוואה מהבנק והצמדה בלבד, ללא ריבית. המחיר הוא

בהנחה של % 25 לעומת המחיר שהיה.
היו"ר אברהם רביץ
לכמה זמן ההלוואה?
מאיר יעקובסון
החסימה וההלואה הם לחמש שנים, בהתאם למה שהודיע לי הבנק. חלק ממהצעות היו

בעבר לחמש שנים, חלק לארבע שנים. בכל אופן עשינו פה. דבר נוסף, החלטנו ללכת גם

לקראת הבנק וגם לקראת העובדים, שהרי לרוכשי השליטה יש אופציה ל-0/"21.5 בשלוש מנות.

אחת ל-12, אחת ל-18 ואחת ל-24 חודשים. שלוש מנות שוות.

הואיל ועל-פי החוק בישראל הצעת מכר לעובדים דורשת תשקיף מלא, וכמו שאמרתי,

תשקיף זאת עבודה מאוד יקרה ומאוד קשה, וגם לוקחת הרבה זמן, החלטנו לגרוע אופציות

לעובדים, שהן אופציות, שעצם מימושן מותנה במימוש האופציות על-ידי רוכשי השליטה,

ואז, היה ויממשו את מלוא האופציות, או לפי התקופה, לפי הכמות, יוצעו אופציות

לעובדים, לפי המחיר הממוצע שהיה נקוב בה בשישים הימים שקדמו, שזה באופן דומה

למנגנונים אחרים שיש בחוק ניירות ערך לוועדי עובדים.

מעבר לזה, כרגע יש למדינהכ -% 33, אחרי האופציות ואחרי הכמות שמיועדת לעובדים,

יש למדינה למכור בסדר גודל של עוד %-5, ומתוך זה אנחנו מתעתדים למכור הפעם בין 270

ל-% 4, זאת אומרת שנישאר עם כ- % 1 עד % 2
אברהם שוחט
למה לא לנסות לגמור את הסיפור כולו?
מאיר יעקובסון
אנתנו מבצעים את הנושא הזה תמיד, כפוף ליכולת של השוק. השוק מכתיב לנו את

מבנה ההנפקה, את המחירים ואת היכולת למכור. השווקים כרגע, גם המקומיים וגםהבינלאומיים, הייתי אומר אפופים בענן של אי-ודאות. גם בגלל המפולת במזרח, גם בגלל

חששות אחרים. אנחנו מתאימים את הבמות והמחירים ליכולות בשוק.

ברגיל אנוזנו מבצעים בדיקת נאותות באמצעות רואה חשבון ועורבי דין. ואת ההיקף

הסופי של ההנפקה והמחירים אנחנו נקבע ממש סמוך לפני הצעת הסבר לציבור. הבוונה שלנו

לבצע אותה, לפרסם את התשקיף בסביבות בין 17 ל-20 בפברואר, ולבצע את הצעת המכר

בפועל, הקבלה בתמורה, בסביבות ה-25-26-27 בפברואר.
ציוו שמע
אנחנו רואים בברכה את הפעולה של נכסים בהנפקת המניות לעובדים. בעניין הזה,

נבסים מ. י. עמדה בהתחייבות שלה להנפיק לעובדים במסגרת של חצי שנה. התובנית שלהם

מקובלת עלינו מבחינת ההנפקה והחלק לעובדים. יש לנו בקשה שאנחנו מעלים אותה עכשיו,

והיא שההלוואה תהיה לארבע שנים ולא לחמש שנים.

היו"ר אברהם רביץ-.

אתם רוצים להחזיר קודם?
ציון שמע
המניוח חסומות לחמש שנים. אנחנו מבקשים שההלוואה תהיה לארבע שנים.
מאיר יעקובסון
צריו להיות ערים לכך שמדובר בכמות גדולה מאוד והואיל במהלך 1998 משתחדרות

שתי הכמויות של החסימות נן-1993 ובהתחשב בכך שזו מדיניות של הבנק, אז אני לא רואה

בעיה או קושי עם זה שהחסימה היא לחמש ובמקביל ההלוואה. אני מציע שתשקלו את זה, מה

עוד שהנהלת הבנק מעמידה לעובדים שירצו הלוואות - הואיל ושתי החסימות מ-1993

משתחררות השנה במאי ובנובמבר - עובד שירצה להאריך את ההלוואה והחסימה, הבנק יעמיד

לרשותו הלוואות גמישות בנושא הזה.
מוטי אשור
אני רק רוצה, ברשותכם, לאפשר לנו, אנחנו יודעים שהיו בהנפקות של בנקים אחרים

לארבע שנים חסימה וגם הלוואה, בגוו בבנק איגוד - - -
ציון שמע
גם בבנק לאומי.
מוטי אשור
אנחנו רוצים שתאפשרו לנו את האופציה הזאת, אנחנו לא רוצים להיות שונים מאחרים.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו יכולים לדחוח את הדיון, אין לנו בעיה, אם תגיעו עם הבנק להסכם על העניין,

תבואו אלינו. אבל אני לא רואה שכאן בוועדה אנחנו יכולים להיכנם לזה.
מוטי אשור
אנחנו יכולים לאשר את כל הבקשה.
היו"ר אברהם רביץ
אז, בואו, נאשר אותה, ותיכנסו למשא-ומתן עם הבנק. לנו לא תהיה התנגדות.
שי טלמון
הן לנכסים והן למשרד האוצר אין בעיה עם הבקשה שלכם. אני חושב שזה צריך להיות

בתיאום עם הבנק. אני מציע שאנחנו נדוי בזה בוועדה.
מיכאל קליינר
אנחנו לא יכולים לשנות את זה בלי לשמוע את הבנק.
מאיר יעקובסוו
אנחנו מכירים את האנשים, אני חושב שלאורו הדרך, לפני המכירה ואחריה, יש כל הזמן

דיאלוג פורה. אני מניח שנפתור את הבעיה הזאת.
מיכאל קליינר
אנחנו נאשר לחמש שנים, ומקסימום תחזרו אלינו.
אברהם שוחט
רציתי לשאול שלוש שאלות. קודם כל, איר בדיוק החלוקה של הכסף בין 9,000

העובדים. זאת אומרת, מה המפתח, והאם יש גג?
מאיר יעקובסון
המפתח הוא כמו שהיה בעבר, פונקציה של שכר. אנחנו נותנים את הקטע הזה לשליטה

של הבנק לבצע, אבל נראה כרגע שזה יהיה בערך בין שלוש וחצי לארבע משכורות לעובד,

מדובר פה בסכום גדול. אבל עצרנו את זה בתקרת משכורת של 45 אלף ש"ת לברוטו, שזה

יתפום מספר מחברי ההנהלה. זאת אומרת, משבורות יותר גבוהות ייעצרו בתקרה הזאת. זה

מנגנון דומה, פחות או יותר, במצורף למדד של הנפקות הבנקים שהיו בעבר. כמובן שהפעם,

הכמות היא יותר גדולה בכלל מכירת השליטה. הם קיבלו -/% 0 1 מהכמות של הצעת מכר רגילה

לציבור, בי זה מתוך כמות של % 43 שנמכרה, לבן המנה יותר גדולה פר עובד.
אברהם שוחט
דיבר אתי מישהו בעניין הפנםיונרים, הנושא עלה או לא?
מוטי אשור
הנושא הובא לעובדים, וביקשנו מסמך של פנסיונרים שיקבלו.
אברהם שוחט
אתם תשמחו, אתם תבבן. מהי העמדה של.כם?
שי טלמון
חבר הכנסת שוחט, מי דיבר איחד?
היו"ר אברהם רביץ
אותם % 10, תסכימו שיתחלקו גם בין הפנסיונרים?
מוטי אשור
בן.
היו"ר אברהם רביץ
אז מה הבעיה עם זה?
שי טלמון
לנו יש בעיה עם העניין הזה. משום שקבענו כלל בתחילת הדרך, וקבענו את הכלל הזה

פה, בשולחן הזה, וקבענו אותו בזהירות רבה מאוד, שמי שזכאי לזה אלה עובדים פעילים של

הבנק, וזאת גם הפילוסופיה מאחורי העניין, שהעובדים הפעילים יהיו שותפים בתהליך

ההפרטה.ביצענו עד היום כך וכר הנפקות בתור התהליר' כולל, אגב, גם בנושא של חברות

ממשלתיות. לבוא היום, וביישורת האחרונה. לפני, פחות או יותר, שלושת ההנפקות

האחרונות של הממשלה, ולשנות את הכללים, אני חושב שזה בהחלט יכול ליצור בסיס לטענות

אצל עובדים אחרים, אצל גמלאים אחרים, מה גם שהיו בעבר פניות, כולל חבר הכנסת שוחט,

כשאתה היית שר אוצר, של גמלאים, שנענו בשלילה על בקשה להצטרף להנפקה של בנק, של

קבלת התמורה מהעובדים.
אברהם שוחט
אני לא זוכר.
שי טלמוו
בבנק הפועלים היתה בסיבוב הקודם, בקשה של הגמלאים שנדחתה.
אברהם שוחט
כמה פנסיונרים יש?
מוטי אשור
יש כ-1,800 פנסיונריס.
שי טלמוו
אנחנו גם מדברים על מניות שחסומות לתמש שנים. כר שאני לצורר העניין אומר הבעיה

היא: אלף, הפילוסופיה. בית, זו לא היתה הגישה של הבנק והיא נדחתה בעבר, גם הפעם הם

העלו את זה והיא נדחתה. אני חושב שהמדיניות בעניין הזה של עובדים, שהוא מאוד רגיש,

צריר שהיא תהיה שוויונית בתוך המערכת הבנקאית. לא ליצור תקדים. אתה לא יכול לשנות

את הכלל.
אברהם שוחט
זה תקדים, ותקדים טוב.
זאב אבלם
פה יש לר ועד שמוכן לוותר לפנסיונרים. בהחלט יכול להיווצר מצב שהוועד לא יהיה

מוכן לוותר על חשבונו.
אברהם שוחט
אני רוצה להגיד משהו בעניין הפילוסופיה. נכון שאלה היו ההחלטות, ואני גם לא מציג

את העניין כעמדה נחרצת, אבל אני אומר, שגס בפילוסופיה יש מקום לשינויים. פילוסופיה

זה לא עניין של עשרת הדיברות, פילוסופיה היא שינויים. אני לא שומע את עצומת ועד

העובדים בעניין - - -
מוטי אשור
כתבנו מכתב.
אברהם שוחט
אני בכל אופן חושכ, שבסר הכל הבנק, חלק מההשבחה של ערכו, זה בגלל מנהלים

מוצלחים ובעלי מניות, וחלק זה גם עובדים. הבעיה היא נקודת הפרישה של אדם. יכול להיות

שיש מישהו שפרש לפני חצי שנה ותרם 30 שנה לבנק. זה נכון שהיום, ברגע מתן ההטבה

הזאת, הוא איננו בבנק. אכל השאלה אם לא צריר לתת לו בעניין הזה.
מיכאל קליינר
ולעובד שהתקבל לפני חודשיים לעבודה אולי לא צריר לחת.
אברהם שוחט
הוא באמת לא יקבל, הוא יקבל מעט מאוד.

אני בבל אופן מציע שנחשוב קצת ונראה, האם אפשר לעשות משהו בעניין הזה, והאם

אפשר לחתוך את זה נגיד לאלה שפרשו לפנסיה בחמש השנים האחרונות או משהו דומה. זה

מסובך, וזה לא חתור טוב, אבל לא היית מציע להגיד; מביוון שקבענו פעם בלל בענייו הזה

לא לזוז ממנו. זאת נקודה אחת.

נקודה שנייה. באשר התקבלה ההחלטה, ונדמה לי שזה היה ב-1990 או ב-1991 שהוחלט

על מבירת הבנקים, דובר שיקבלו את ההטבה הזאת, ושזה יהיה במימון של הבנק. אם אני

זובר, זאת היתה ההחלטה בשברונו עוד היה הנגיד, אז זה היה מאוד מזמן, אפשר היה לתת

הלוואות בלי ריבית לעובדימ.
שי טלמון
אנחנו נותים הלוואות בלי ריבית
אברהם שוחט
היום אתה לא יכול. יש לר מם, יש לר שינוי בתקיקה. אתה לא יבול לתת היום הלוואה

ורק להתייחם להצמדה, היום יש מס על % 2 או % 5. 2
ציון שמע
% 2 אנחנו מבקשים להעלות לשולתן הזה.
אברהם שוחט
אני מעלה את הבעיה. יבול להיות שהבנק יקדם את זה, אין לי מושג. אני פשוט מעיר

לתשומת לב. בי זה לא המצב שהיה באשר התקבלה ההחלטה, היה מצב אחר. לפני בערך בשנה

אישרנו באן שיש ריבית מינימלית של % 2 על הלוואות לעובדים, וזאת בעצם הלוואה לעובדים

לצורך רבישה. ואני מעלה את הבעיה!, בי מישהוצריך להתליט מי משלם את העניין הזה.
שי טלמון
אני רוצה להעיר לגבי הפנסיונרים.
היו"ר אברהם רביץ
אני רוצה להגיד לך, אם מדברים על פילוסופיה, יש באן שתי פילוסופיות, תבחר אתת

מהן. האם זה שנותנים לעובדים זה בגלל שאתם רוצים שקט תעשייתי, ואז עם הפנםיונרים אין

לכם בעיות, הם יוצרים שקט. או שבאמת, התשיבה היא שזה מגיע לעובדים. אם מגיע להם -

מגיע גם לפנסיונרים.
שי טלמון
הדיון הזה, אני מניח שהתקיים בוועדת הכספים, כשיצא תהליך הפרטת הבנקים לדרך,

והוועדה קיבלה החלטה, או בעצם המליצה למשרד האוצר, שהוא ישתף את העובדים בתהליך

ההפרטה והמנגנון הזה שנקבע.

כך הלכנו, ועל שולחן הוועדה הזאת עמדו מספר רב של הנפקות עד לרגע זה וכולל.

לדעתי, זאת פעם ראשונה שאנחנו נותנים מניות לעובדים בגין מכירת מניות שליטה, כי

במזרחי עוד לא נתנו, כי עדיין לא היתה הנפקה.
אברהם שוחט
נתנו לתברות ממשלתיות.
שי טלמון
אם כי שם יש מנגנון אתר של תמורה, ותלק מהתמורה היא במזומן. אני חושב שהיום,

ממש ביישורת האתרונה של תהליך ההנפקות - לדעתי, יש לנו אולי עוד שתי הנפקות בתוך

המערכת, כמובן יש את מכירת גרעיני השליטה - לבוא היום ולשנות את הכללים, מה גםשאתה לא יודע, ואני אגיד יותר מזה, אתה כנראה יודע שיש ועדים שלא יהיו מוכנים לתת

לגמלאים שלהם, ואז אוכלוסיה אחת של גמלאים של בנקים כן מקבלת, ואוכלוסיה אתרת של

גמלאים של בנקים לא מקבלת. אני תושב שלבוא היום ולשנות כלל בסיסי של אוכלוסיות

הזכאים, שהיא בעצם מתייחסת אך וךק לשתיים אושלוש הנפקות לעתיד לבוא, אני חושב שזה

מהווה בעיה. כי אם נבוא בבנק לאומי, ובבנק לאומי הוועד לא יסכים לשתף את הפנסיונרים

בתוך התהליך - - -
אברהם שותט
אתה כבר יודע?
שי טלמוו
לצורך העניין, בוא נגיד שוועד בנק הפועלים הוא יותר נות כלפי הפנסיונרים שלו

מאשר ועדים אתרים. אני לא יכול להגיד בוודאות, כי לא שמעתי אח זה, אבל לפתות לא

היתה נכונות כזאת בעבר, ורק לפני תצי שנה עשינו הנפקה של בנק לאומי, ולא עלתה

הדרישה הזאת מצד ועד העובדים של בנק לאומי. בכלל לא עלה עניין הפנסיונריס.
אברהם שותט
הם קיבלו כבר הקצאת מניות?
שי טלמוו
ודאי, בגין ההנפקה שעשינו במאי, הם גם קיבלו בגין ההנפקה - - -
אברהם שוחט
של 1993?
שי טלמון
של 1993 הם קיבלו, וגם ב-1997, היתה הנפקה. אותו הדין לגבי בנק דיסקונט. לבוא

היום ולהכנים את אוכלוסייה הגמלאים. אנחנו לא מדברים פה על מהלך שהוא ספציפי לבנק

הפועלים. אנחנו מדברים על מהלך שהוא הותך את כל המערכת הבנקאית. אני חושב שעניין

השוויון בין העובדים של הבנקים השונים הוא חשוב, הוא חשוב בתחילת הדרך, קל וחומר

הוא חשוב לקראת סוף הדרך, כשכבר עשית את רוב הדרך בפרופיל מסויים ובמתכונת

מסויימת. חבר הכנסת שוחט, אני חושב שלבוא היום ולשנות את זה, לגבי אוכלוסיית בנק

הפועלים - הוועד הציג את זה כדרישה, אבל הוא לא עלה על הבריקדות בעניין הזה.
מיכאל קליינר
למה לך?
שי טלמון
בסדר, אני חוזר בי. הוועד הציג את זה כדרישה. אנתנו השבנו בשלילה. הסברנו את

הנימוקים שלנו. אני חושב שאפשר להביו מה עומד מאחורי הנימוקים האלה.
מיכאל קליינר
עם כל הכבוד לוויכוחים הפילוסופיים יש מציאות. אני מניח שבין שתי התיזות

שהיצגת, אדוני היושב ראש, האמת היא באמצע. ואני מסתכל גם מאיפה אני יכול לקבל

השראה. מהסדרים אחרים במשק, לאו דווקא ענייני עובדים. כאשר היום משלמים לקיבוצים,

למשל, בעד הקרקעות שלהם, לא משלמים לעוזבי קיבוצים, משלמימ רק למי שנמצא שם.

בהצעת החוק של חבר הכנסת רן כהן, לגבי דיירי עמידר, אין התתשבות עם מי שגר בדירות

עמידר עד לפני חצי שנה, אלא רק מי שגר גם היום. מה מידת הצדק בזה? זה לא הגיוני. עם

ההגיון של הקיבוצים, שאני לא מקבל אותו בכלל, כי מי שהשביח את אדמות רמת רחל, ושמר

עליהם 60 שנה, זה לא יעזור לו אם הוא עזב לפני חצי שנה. אין מה לעשות. ההסדר הזה הוא

עם העובדים. בין השאר יש הגיון מסויים בהקצאת המניות לעובדים, אבל הדבר נעשה גם כדי

שהחששות של העובדים של היום, מפגי מה שיקרה להם בהפרטה, ותששות טבעיים לגיטימיים,

מוצדקים, אמרנו את זה - - -
אברהם שוחט
כי מגיע להם.
מיכאל קליינר
הממשות האלה המ טבעיים אנמנו מבינים אותם, אם אנמנו היינו במקומם גם לנו היו

המששות האלה, לפנסיונרים אין את החששות האלה.
מאיר יעקובסוו
היתה לי שימה עם יו"ר ארגון הגמלאימ של הבנק, והסברתי לו באמת ובתמים, ואני

חושב שהוא קיבל את זה בסוף השיחה אני לא חושב שראוי ונכון לאדם קשיש, לנעול

פוזיציה פיננסית לשנים ארוכות - - -
אברהם שומט
אני יורד מהעניין.
מאיר יעקובסון
ונראה לי שהוא קיבל את זח.
אברהם שוחט
אבל אני רוצה תשובה לריבית.
היו"ר אברהמ רביץ
הרי לא תהיה תשובה אחרת, אלא אם נציג העובדים רוצה להביא את זה לוועדה. היום

התשובה היא חוקית. יש חוק.
ציון שמע
הבעיה הזאת היא חריפה ביותר.
היו"ר אברהם רביץ
אל תגזימו, גם אם תצטרכו לשלם מם הכנסה של % 2
ציון שמע
יש לנו עובדים שקיבלו הלוואות מהבנקים.
היו"ר אברהם רביץ
אתה מדבר בכלל על הבעיה הזאת.
אברהם שוחט
ההחלטה היא נכונה, כי זה שימש לא לעובדים, זה שימש לבכירים שקיבלו הלוואות

במליונים ולא שילמו על זה ריביית והעובד הפשוט לא נהנה מזה.
היו"ר אברהם רביץ
היה לנו דיון ארוך וממצה.
אברהם שוחט
רק לא הבנתי איך אמרו שזה. מגיע ל-% 4דרך המע"מ. עד היום אני לא מבין.
מיכאל קליינר
אני באופן מפתיע מסכים עם חבר הכנסת שותט..
אברהם שוחט
יש גורמים שדרך זה נתנו הטבות לבכירים בהיקפים ענקיים.
ציוו שמע
אני רוצה לומר לך שיש עובדים רבים - גם אצלנו העובדים - שחלק מתנאי השכר שלהם

זה קבלת הלוואות. היום נחתה עלינו התלטה שקבעה %/"2, רטרואקטיבית.
אברהם שוחט
אני ראיתי בעיתון היום את עקבות העניין הזה.
היו"ר אברהם רביץ
רטרואקטיבית, לפני קבלת החוק?
אברהם שוחט
הוא מתכוון שאם מישהו קיבל מליון שקל, עד תאריך מסויים הוא לא שילם, ומעכשיו

הוא משלם.
מאיר יעקובסון
אני מבקש להוסיף תיקון קטן למכתב, שלא הספקנו להכנים. צריך להוריד את המלה

"בישראל" מסעיף קטן 1. כלומר. "העובדים הזכאים הינם עובדים של הבנק".
היו"ר אברהם רבי?
אתה צריך לתקן את זה. אבל אתה לא מתכוון לעובדים שאינם אזרחים ישראליים.
מאיר יעקובסון
ערבים של הבנק הם כרגע בסניפים. אני אעביר מכתב נוסף.
מוטי אשור
אני אחזור לעניין שלי מהבעיה הרחבה. הנושא של ה-% 2, אנחנו בהחלט רואים בגילום

שלו עניין לעובדי הבנק.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו לא יכולים להיכנם לזה כוועדה.
אברהם שוחט
מהו סכום ההטבה, 100 מליון שקל? כי אני רואה שכתוב פה, שבערך ייכנסו 310 מליון -
שי טלמון
כל אחוז של הבנק הוא מאה מליון שקל בערך, קצת פחות.
אברהם שוחט
כתוב שההכנסה מן העובדים היא בערך 310 מליון.
שי טלמון
זה מותיר לעובדים % 4 - 400 מליון, ההערכה של %25
אברהם שוחט
זה 100 מליון. בממוצע, זה 30 אלף שקל הטבה לעובד.
מוטי אשור
מה עם המס? הרי כל שנה אנחנו צריכים לשלם מם, הרי אנחנו חייבים מם על ההטבה,

ביו ההפרש.
אברהם שוחט
זה הברוטו. עיני לא צרה, אני בעד. אני תושב שכשעושים מהלו כזה, מן הראוי

שעובדים יקבלו הטבה.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו אישרנו את הבקשה הזאת. מר יעקובסון, אתה תשלח לנו תיקון.

בנק הפועלים בע"מ - הצעת חבר לציבור ולעובדים - אושרה בכפוף להשמטה שתישלח במכתב

ג. תקנות מע"מ (תיקון ממי 4)
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו עוברים לתקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 4).
בועז סופר
אם יורשה לי, אנחנו חייבים דין וחשבון לגבי הוועדה. הוועדה, אני מקווה שבימימ אלה

נגיש את ההמלצות לגבי הרכב הפרטי. .עשתה ממש עבודה יסודית כדי לראות אם אנחנו

חריגים בנוף או לא, לגבי מע"מ. כלומר, מה קורה בעולם מבחינת הכרה במע"מ. יש ועדה,

שפועלת כבר יותר מחצי שנה כדי לבדוק מה המצב לגבי רכב פרטי, ולהסדיר את העניין, אם

צריר. אני מקווה שתור חודש נגיש את ההמלצות.

אנחנו חשבנו שבעולם הרבה יותר ליברליים כלפי רכב פרטי, מסתבר שבסר-הכל זה די

רווח שעל רכב פרטי אין הכרה.
מיכה גולדמן
יש לזה גם נימוק, אני בדקתי את זה לפני כשבע או שמונה שנים. אחת הבעיות היא,

לצמצם מה שיותר רכב בכבישים, בעיקר באזורי תעסוקה. יש מדינות שמעודדות אי-הגעה עם

רכב פרטי, ומוסיפות לר תוספות על השכר אם אתה מגיע בתחבורה ציבורית.
מיכאל קליינר
בתל-אביב, בסופו של דבר יותקנו חיישנים, ותשלם כסף על כניסה.
מיכה גולדמן
כל המגדלים נבנים בלי מגרש חניה מתור מדיניות ברורה, כדי שהעובד יבוא ברכב

ציבורי.
בועז סופר
שר האוצר חתם על צו של ABS כריות אוויר, רק להסביר מה זה. זה בהמשר ישיר

לסיפור עמ המזגנים. למעשה, יש רצון אמיתי וכן מצד כל הצדדים, וזו דרך אגב היתה בקשה

של היבואנים - - -
היו"ר אברהם רביץ
על מה אתה מדבר?
בועז סופר
חבר הכנסת פינס שאל אם אני יכול להתייחס לסיפור של ABS וכריות אוויר. שר האוצר

חתס על צו שאומר שיש "פיקס פרייס כלומר אם יבואן מדווח שיש מערכת abs וכריתאוויר, אחת או שתיים בהתאם, הוא מקבל פטור קצוב ממם קנייה. עד היום היתה תקרה,

כלומר, יבואן יבול לדווח ביו שקל לסכום יתקרה, וקיבל בהתאם. היום נקבע סבום אחיד,

בלומר זה יבול להיות מעל ומתחת.

זאת היתה פנייה של היבואנים שאמרו: נורא קשה לנו להוכיח שאנחנו בביבול לא

עבריינים, נורא קשה לבם לדעת שאנחנו באמת לא עבריינים, נקבע מחיר, אנחנו צריכים

לדווח האם יש, האם אין. זה מקטין חיכוך.
אופיר פינם-פז
למה הפרשנות בתקשורת היתה שזה הפחת הנחות במם לאביזרי בטיחות ובדומה?
בועז סופר
אני אומר לר מה קורה בפועל. היום, אם אני לוקח רבב פרטי עם שתי כריות, הפטור

היה 5,870 ש"ח התקרה, כמעט אף אחד לא הגיע לפטור, אבל בולם היו קרובים לסכום הזה.

לעניות דעתי, זה בסביבות 4,500 ש"ח, ובדקנו בענייו מחירים וכוי. המבם אישר 4,200 ש"ח,

והיבואנים לא אמרו בלום. למה? בי זה מאוד קרוב למחיר האמיתי. הם אומרים: בדאי לנו,

אפילו אם זה קצת לרעתנו, הקטנת החיכוך עם המכם. זאת היתה פנייה של היבואנים, וזה

יופי של צעד.
היו"ר אברהם רביץ
יש באן בקשה שקיבלתי רק עבשיו, בקשה לבינום דחוף של הוועדה בנושא של הטלת

מכם על גניבת מוניות.
בועז סופר
החוק היבש אומר, שנהג מונית או כל רבב שמקבל פטור מותנה, כמו נכה, צריך בעצם

לשלם, ברגע שהוא מובר את הרבב למישהו, את סך הפרש המיסים. אם הוא מעביר את הרכב

לבעל מונית אחר, אז הוא לא צריך, כי הזכות מתגלגלת, וכנ"ל עם נכה. מה שקורה, שאם הוא

מוכר את הרכב לאדם פרטי, האדם הפרטי משלם לד את מלוא המחיר, והוא ניגש למבם ומשלם

את ההפרש.

בגניבה, למעשה צריכה להיות אותה פרוצדורה, אבל השתרש מצב שהמוניות מבטחות

את היתר הרכב בלי מם, ואז נוצר מצב שהמכס בא ואומר: זה שגנבו לכם, זה בסדר, אבל

איפה ההפרש? מצד שני, בעל המונית אומר: אני מבטח את הרבב בלי מיסים. אז הוא מקבל

מחברת הביטוח את המחיר נטו, הוא לא מקבל את המם.

יש פה כביבול מצב אנומלי, כי בסך-הבל המבם אומר: אנתנו רוצים לתת את הפטור,

אבל החוק היבש, במו שהוא היום, בעצם אומר שאם המכם לא גובה את הפרש המיסים, אסור

לו לגבות. אז או שמשנים את החוק או, לחילופין, חברות הביטוח
היו"ר אברהם רביץ
גנבים בלי מימים.
איוור קרשנר
פה בתוב שההוראה נכנסת לתוקף ב-1 בפברואר 1998.
בועז סופר
הטענה שלהם לבג"ץ בעצם אומרת: אתמ מפעילים הוראה חדשה וחוק חדש ובו', וזה לא

בסדר. אני טוען שזה לא חוק חדש, הוא פשוט לא מופעל. אין בהוראות המכם שום התייחסות

לכך אם הרכב נגנב או לא. זה אומר, שכל עוד הרבב משמש במונית, הוא זכאי לפטור. אם

הרכב בבר לא משמש במונית, הווה אומר. נמכר, נגנב או נגרת, אחת משלוש האופציות האלה,

הרי שבעל המונית צריך לשלם את ההפרש. לא כתוב בשום מקום על גניבות. בלומר, בסך-הבל

יש פה פרשנות מקלה של החוק.
בעצם, המכם אומר לבעלי מונית
תבטחו את מלוא מחיר המונית. בעלי המוניות אומרות
מצידן
אמ לבטח את מלוא מחיר המונית, זה להעלות את הפרמייה היום ב- % 50 מינימום. זאת

בעיה קשה. . .
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו חייבים להגן עליהם. הם על הפנים עם הפרנסה.
בועז סופר
אתה לא מגן. כי מנהל המכם יבוא אליו, ואני לא מדבר בשמו, הוא עשוי לבוא אליר,
ולומר
תסלח לי, אני בסר-הכל מיישם את החוק,. אני לא עושה שום דבר מעבר לכך.
איוור קרשנר
אבל 20 שנה הוא לא יישם את זה.
בועז סופר
צריך איכשהו לצאת מזה, אבל המצב עכשיו הוא אנומלי.
סמדר אלתנני
מה עם כל העניין של מיסים לחוד ורכב לחוד?
בועז סופר
פרופסור יצחקי בא עם הצעה ואמר: תבטתו את המיסים בנפרד. תגידו שכל רכב מחציתו

מיסים, תשימו בקופת האוצר איקם, והתחשבו בפתח, כל שנה כך וכך. ישבנו והצענו: פחת

כזה על כך וכך שנים. הרעיון הוא, שבעצם, הגנבים כביכול לא יגנבו את המיסים. אני

הוכחתי לו, שבסופו של דבר, ההצעה הזאת תפחית את מחיר הרכב מחברות הרכב, או לגניבה,

בפרמייה כזאת או אחרת. ההשפעה שלה, יחסית, שולית, לדעתי. באמת שולית, אנחנו מדברים

באלפי שקלים בודדים על רכב חדש. ובסופו של דבר, אם העלות היא איקם, טענתי שניתן

לקחת את העלות הזאת ולהעביר אותה, למשל, בהפחתת מם הקנייה על רכב. בהפחחת מם

הקנייה על רכב, לא רק שאני גורם לאותה תוצאה - הפחתת מיסי כלי רכב, ישר זה משפיע גם

על הפרמייה. כלומר, אני יכול להשתמש באותה עלות תקציבית בדרך אמרח, כדי להשיג את

אותו דבר, ביתר אפקטיביות. .
היו"ר אברהם רביץ
התקנות אושרו.

תקנות מם ערר מוסף (תיקון מס' 4), התשנ"ח-1998 - אושרו

- '' Iד. מסיבת פרידה למפקח על הביטוח. מד דורון שודר, עם סיום כהונתו.
היו"ר אברהם רביץ
דורון שורר, אנחנו שחחים להיות איתך עוד קצת, כל אדם, כשהוא מתמנה לתפקיד

כלשהו, אוזד הדברים החשובים ביותר שהוא אומר לעצמו, כשהוא מתמנה לתפקיד כלשהו,

הוא רוצה שפירותיו ופירות פירותיו ימשיכו לבאים אחריו, ולא כולם זוכים לכך. יש אנשים

שנמצאים בתפקיד, אפילו שנים רבות, וכשהם עוזבים - אז עזבו, אף אחד לא יודע שהם היו.

לגביר, אני מוכרת לומר, שבתקופה - אני לא יודע כמה כיהנת בתפקיד - - -
דורון שורר
שנתיים ורבע.
היו"ר אברהם רביץ
הישארת את רישומר' ורישומר יהיה ניכר, לפי דעתי, גם לבאים אחריך. בכלל, קבעת

כמה כללים חשובים מאוד בחברה הישראלית, בתפיסת עולם המחשבה של עולם העסקים:

יושר, וודאי אמינות. עשית מלחמות לא קלות נגד כוחות השוק הגדולים. אחד הדברים המאוד

מפורסמים - הביטוח הישיר, וכן חלאה, שבאים לפעול לרווחתו של הציבור; הטבעת חותמך

גם על דרכי הפעולות של החברות בארץ, וזה ייזקף לזכותך, וזה לא ילקח ממך, גם אחרי

שאתה עוזב.

מובן, גם בשם הוועדה, כל אחד יאמר את דברו, אני מאחל לך הצלחה. אני בטוח שכל

חברה שאתה תתרום לה, תיהנה מאוד, מהכושר שלך, מהיושר, מהניתוח של הדברים. אני

מאחל לך שוב הצלחה.
מיכה גולדמן
דורון שורר, אני מאוד,מתנצל, אני צריך ללכת לישיבה שכבר התחילה, רק באתי להגיד

לך: דרך צלתה, ותודה רבה על הכול.
דורון שורר
תודה.
מיכאל קליינר
אני ממשיך את דברי היו"ר. דורון שורר מילא את התפקיד שלו, קודם כל בהגינות,

בשכל ישר. ומעבר לניהול, באמת הציב לו יעדים, לדעתי, התחיל כמה מהפיכות, חולל כמה

מהפיכות. תקופה מסויימת הייתי אפילו צמוד מאוד לעבודה של דורון שורר, כשהייתי יו"ר

ועדת המשנה לביטוח, אחרי כ1 החליף אותי חבר הכנסת כהן.

התרשמתי בעיקר מאומץ הלב ומהנכונות להיכנם למאבקים קשים מול גורמים חזקים

מאוד, שלפעמים אפילו לא בררו באמצעים ותקפו את דורון שורר אישית, והוא לא ניבהל

ועמד על שלו.

אני בטוח שגם במלחמה הצודקת ביותר שהלך בה, בעניין של מנהלי חברות הביטוח, לא

שהוא התחיל את העניין, היוזמה היתה של מישהו אחר, אבל מרגע שנקבע על-ידי בית-משפט

- ולא משנה באיזו דרך, הסכם או לא הםכם - שהיה פה קשר להונות את הציבור, כמפקח על

הביטוח לא היחה לו ברירה, אלא ללכת בדרך שהלך. ואני אומר זאת למרות שהיה פסק-דין

של בית-המשפט המחוזי, כפי שהיה, ובגלל שהיה פסק-דין של בית-המשפט. קודם כול, גם

שופטים הם בשר ודם ויכולים לטעות, הם הקובעים, כמובן כפוף לאינסטנציית ערעור, אבל

הם הקובעים. אבל גם אם אינסטנציית הערעור תקבל את פסיקת השופטת המחוזית - אני לא

חושב שזה יקרה, אבל גם אם זה יקרה - אני עדיין אומר: צדק דורון שורר, בזה שעמד על

שלו, והביא את העניין להכרעת בית-משפט. הוא כמפקח על הביטוח, לא היתה לו ברירה

אחרת, אלא למצות את הדין, אם היה מתפשר, היה מתפשר על חשבון הציבור.

גם בדברים אחרים הוא נקט באותה דרך. אני תושב שהוא יוסיף לכל מקום שבו הוא

יהיה. אני חושב שהשירות הציבורי מפסיד איש טוב, מבחינתי, אני מצטער שדורון שורר עזב,

הייתי רוצה שימשיך הלאה, וישלים עוד כמה רפורמות, אני רוצה לאחל למחליפה שלו,

שתמשיך בדרך שהיתווה דורון-שורר, שחוץ ממילוי תפקידו ביושב ראש גם בנה אגף חזק

מאוד, אני מקווה שהמגמה ברורה, ליצור משהו שמקביל למערכת הפיקוח על הבנקים, אניחושב שצריכה להיות מערכת פיקוח כזאת לאגף הביטוח, ואני מקווה שהמסלול, שאותו

פתחת, יימשך. אני מאחל לך בהצלחה.
היו"ר אברהם רבי?
תודה. חבר הכנסת בייגה שוחט, בבקשה.
אברהמ שוחט
אני רוצה גם להגיד תודה וגם לאחל הצלחה לדורון שורר. היתה לי הזכות למנות אותו,

בהיותי שר, לממונה על שוק ההון והביטוח. לא התאכזבתי בתקופה שיצא לנו לעבוד ביחד.

גם כשיצאתי מהמשרד, במבט אחורנית, שנה וחצי או קצת יותר, שאני יושב כאן ולא במשרד,

אני חושב שבאמת נעשו דברים חשובים.

לצערי הרב, נושא אחד לא נגמר והוא קופות הגמל, לא באשמתך כמובן. אבל, עד

שהקימו את ועדת המשנה - ולאחר-מכן סילבן שלום עבר לדברים אחרים - כשהקימו את ועדת

המשנה היו ארבעה חוקים שהיו כרוכים כנושא הבנקאות ושוק ההון, ששלושה מהם עברו.

אחד צריך לחזור הנה אחרי הבג"ץ, זה חוק הייעוץ. אני מנצל את ההזדמנות הזאת, ואני אומר

שצריך לגמור את הפרשה. וגם נושא חוק קופות הגמל, מן הראוי שייגמר כך או כך, אבל צריך

להשלים את העניין, כי זה חוק שעוסקים בו כבר כחמש שנים, עד שזה עבר בממשלה, ואת

היועץ המשפטי, ועד שהגיע ועבר קריאה ראשונה, ולאחר-מכן נגרר קצת בוועדה.

שוק ההון, הפנסיה והביטוח הם נושאים מרכזיים במשק הישראלי. תמיד צריך לשפר

ותמיד יש מקום לשינויים, ואני מודע לביקורת בעניין הסכמי הפנסיה. אבל בהזדמנות זאת,

אס הייתי צריך לחזור על מרץ 1995, הייתי חוזר בדיוק על אותה החלטה בנסיבות של אז,

ואפילו על אפריל 1996, על הפתק הצהוב, גם הייתי חוזר.

אני באמת חושב שהדברים לא נגמדו, אבל חל שינוי עצום בשוק ההון הישראלי, הוא

כבר לא עצמאי. גם קודם הוא היה מתנהג בצורה בלתי סבירה. עכשיו בכלל הוא קשור

בעבותות לשוק ההון האמריקני, ושוק ההון האמריקני קשור למה שקורה בעולם, ואין שום

רלוונטיות, כמעט שאין רלוונטיות, בין מה שקורה במשק הישראלי וההשפעות שיכולות להיות

מהיום למחר בשוק שלנו.

אני, באמת, רוצה לאחל לך הצלחה בכל אשר תלך. יצא לי לעבוד איתך גם כשהיית

מנכ"ל משרד התחבורה, אתה מאוד פתוח, מאוד רפורמטור. אני יודע שבאגף התקציבימ בדרך-

כלל יש מנכ"ליס שלא אוהבים לשבת איתס, אבל אתה היית בין השניים-שלושה מנכ"לים,

בהיותך מנכ"ל משרד התחבורה, שראו את הדברים בצורה דומה.
דורון שורר
את התקשורת, את בזק, שאתה אימצת.
אברהם שוחט
לציפי אני רוצה להגיד - אני לא יודע אם המינוי הוא זמני או קבוע
ציפי סמט
זמני.
אברהם שוחט
אני מאחל לך גם במינוי הזמני, צרור ברכות.
דורון שורר
מכל מקום, היא המפקחת הראשונה לביטוח בחולדות המדינה. המינוי הזה הוא פורמלי,

אין ממלא מקום.
אברהם שוחט
לציפי סמט יש תרבות טובה, היא באה מבנק ישראל, אז הכול בסדר.
אברהם הירשזון
בדרך-כלל מסיבות סיום כאלה, מסיבות פרידה, צריכות להיות מאוד שמחות, מחלקים

פיסטוקים ושתייה, ולי, זה יום לא שמח. אני באמת מכיר ומוקיר את דורון שורר, עוד הרבה

לפני שהוא מונה לתפקידו זה, ואני הערכתי את התכונות המקצועיות שלו גם לפני כן, אבל

אני תושב שיש פה שילוב גם של תכונות מקצועיות וגם של אדם, מה שאנחנו קוראים "מענש",

אני חושב שהשילוב הזה נכון,

לדברים, גם של חבר הכנסח מיכאל קליינר וגם של חבר הכנסת בייגה שוחט, אפשר אולי

להתחבר, כשאנחנו נגיד שפה יש אדם, שגילח עמוד שדרה חזק מאוד, וכאשר הוא חשב שהוא

צריך להיאבק במשהו, הוא .ניאבק בו עד תום, כי כך הוא חשב שצריך להיות, ולא עשה שום

חשבונות של מה יהיה או מה לא יהיה בעתיד, אלא מילא את תפקידו באמונה רבה, ואני חושב

שכולנו צריכים להתגאות בכך.

אני מאחל לך דרך צלחה בעתיד. אני חושב שהשוק הציבורי הפסיד אותך, אבל אני

מקווה שדרכך תיצלח בעתיד ותוכל לתרום את חרומתך החיונית היכן שתהיה.

אשר לציפי סמט, אני בהחלט שמח ש.בינחיים נכנסת לתפקיד כממלאת מקום. אני רוצה

לאחל לך הצלחה. הייתי מציע לשר האוצר, במקרה הזה, לא לחפש כוכבים מבחוץ, אלא

באמת להשאיר את ציפי סמט, ולא רק כממלאת מקום, אלא בהחלט במשרה קבועה. אני חושב

ששדולת הנשים בכנסת צריכה לומר, שאם בפעם הראשונה יש מפקחת, אז צריך להמשיך

בנושא הזה, ולא לעשות זאת רק באופן זמני. בכל אופן, אני מאחל לך הצלחה.
סמדר אלחנני
אני רוצה שהיא תחמנה בזכותה, ולא בזכות היותה אישה.
אברהם הירשזון
מצידי, שתתמנה. לא איכפת לי בזכות מה.

דרך אגב, אני רוצה לומר לסיום, מה שמלמד, שגם חבר הכנסת בייגה שוחט

עשה. דברים טובים.
מיכאל קליינר
רציתי להגיד את זה, אבל לא יצא לי. לא הצלחתי.
אופיר פינם-פז
אני חושב שדורון שורר השאיר נעליים גדולות לבא אתריו. אני חושב שהוא הקפיץ

קפיצת מדרגה את האגף הזה, את התחום הזה, שהוא חחום מאוד-מאוד חשוב במשרד האוצר

ובמשק הישראלי.

אני מסכים עם כל הדוברים הקודמים, שלמרות שהוא הקפיץ קפיצת מדרגה, יש עדיין

נושאים שצריך לטפל בהם, וצדלך לעבוד עליהם, ויש די והותר עבודה גס לציפי סמט וגם

לצוות כולו. גם בנושא ריכוזיות שוק ההון, שזה נושא שלדורון שורר היה חשוב מאוד, ועדת

ברודט שהוא היה שותף לה בלא מעט נושאים..יש עוד הרבה מה לעשות בנושא הריכוזיות,

השליטה של הבנקים בעניין חזה.

אני תושב שגם מה שאמרת - אומנם לא ממש בתהום תפקידך, באחת ההרצאות האחרונות
שלך - בנושא
"מיסוי שוק ההון", שזה נושא שהגיע הזמן לחזור אליו אחרי הטראומה שעברנו

לפני כמה שנים. צריך להחחיל לטפל, אולי בזהירות, אבל לטפל.

אני באמת לא יודע אם דורון שורר יתקבל בזרועות פתוחות בחברות הביטוח, אני גם לא

יודע אם הוא רוצה להתקבל לשם, אבל אני חושב שהוא עשה עבודה חשובה מאוד לטובת

הציבור.
מיכאל קליינר
אם יש להם שכל - - -
אופיר פינס-פז
אם יש להם שכל, אז הם גם יבינו שזה נכון.

מיכאל קליינר;

כמו שהיה נאמן לתפקיד שלו במדינה, הוא יהיה נאמן לתפקיד שלו בחברה.
אופיר פינם-פז
אני סמוך ובטוח שדורון שורר ימצא את דרכו בסקטור הפרטי, ממנו דרך אגב הוא הגיע,

לפני שהוא היה מנכ"ל משרד התחבורה, ויעשה חיל. בפי שהוא עשה חיל בשירות המדינה.

אני מצטרף לכולם, גם באיזה צער. אני תושב ששנתיים ורבע זה לא מספיק לנו, אני תושב

ששירות המדינה זקוק לך יותר, אבל רצונו של אדם כבודו.. תחלטתר מקובלת עלינו, ואני

בטוח שבשם כולם אפשר לאחל לך איחולי הצלחה רבים בסקטור הפרטי. עלה והצלח.
יצחק כהו
אני חושב שאני אצטרף לדבריו של אברהם הירשזון, באמת, קשה לי פרידתו של דורון

שורר. אני לא עובד איתו הדבה זמן, רק זמן קצר עבדתי איתו, אבל מאוד נהניתי. יש צמד

מלים שדורון שורר חוזר עליו כל הזמן, ואתה חושב ומבין שלמעשה צמד המלים האלה זה

הבסים לכל שוק הביטוח הענק הזה, והן "גילוי נאות.

דורון שורר מסר את נפשו על הנושא של גילוי נאות. ולכן, כשמתעמקים ורואים מה זה

גילוי נאות בשוק הביטוח, מבינים איזה תנודות יכולות להיות מצד לצד בצמד המלים של

גילוי נאות. לכן, הבנתי מדוע הוא חוזר על זה כמעט אובססיבית: "גילוי נאות", גילוי

נאות". ואכן, הוא הצליח לגרום לתחילתה של מהפיכה, וחבל שהוא עוזב, כי אני חושב

שדורון הוא האיש שצריך להשלים את המהפיכה בתחום הזה.

מה לאחל לך? שפע ברכות.
תיו"ר אברהם רביץ
שיהיו פירותיך דומים לך.
יצחק כהו
אילן, אילן במה אברכך? אתה מכיר את הברכה הזאת? - שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו

כמותך.
היו"ר אברהם רבי?
חבר הכנסת שלום שמחון, בבקשה.
שלום שמחון
כדי שלא תרגיש יותר מדי טוב - - -
דורון שורר
אני מרגיש רע.
היו"ר אברהם רביץ
הוא לא ידע שהוא כל-כך רצוי, אם הוא היה יודע, אולי הוא לא היה עוזב.
נסים דהן
יש לו עדיין הזדמנות.
מיכאל קליינר
אנחנו יכולים להעביר החלטה פה אחד עכשיו.-
שלום שמחוו
כל אחד, הרי בסופו של דבר מכיר אותר בעניינים שהוא טיפל בהם, ואני מכיר אותך

מהקטע של קופות הגמל, שגם כא1 לש הרבה עבודה, .במיותד בקטע שאני דואג לו, בקופות

הגמל הענפיות. אני מעריר שבסופו של דבר זה יגיע למצב טוב. בכל מקרה, היית לנו גם

לאוזן קשבת וגם ליועץ טוב, ואגי. משוכנע לגמרי שאתה תצליוו, באותו מקום שתהיה בו גם

בעתיד. ולא שנשארו לך הרבה אפשרויות, כי הבנתי מחבר הכנםת בייגה שותט שבבנקים אתה

לא יכול לעבוד, בביטוח אתה לא לבול להיות - - -
נסים דהו
אתה רוצה להזהיר את הבאה אחריו
יצחק כהו
תהיה חבר כנסת.
אופיר פינם-פז
זה הוא כן יכול.
שלום שמחון
דווקא הקטע האחרון מתחיל להדאיג אותנו, כי יכולים להיות לנו מתחרים. ניתן

להיאמר שנהגת בהגינות ותנהג בהגינות גם פה, ובאמת שתהיה לר בהצלחה.
נסים דהן
אתרי כל מה שאמרו חבריי, אני מציין רק עובדה קטנה, שידידי דורון שורר, היה אחד

האנשים שהיה תענוג לחלוק עליהם. היו לנו מריבות מקצועיות, וזה ממש כיף, כיף לחלוק
עליו
אני אזכיר רגע את הנקודה של "ג'נרלי". חברי הכנסת היו בעמדה קיצונית, ודורון שורר

אמר: רבותי, יכול להיות שאתם צודקים, אגל זה מה שאני יכול לעשות.
מיכאל קליינר
היום הוא מצטער קצת.
נסימ דהן
זה מה שהוא יכול היה לעשות. זאת אומרת, הנושא המקצועי הית אמיתי לחלוטין. כל

אחד יכול להיסחף בעוצמת רגשות של יצור לשעה, ולעשות אולי מעשיס שמבחינה

פופוליסטית היו מביאים לו הרבה כותרות, אבל כאיש מקצוע הוא שמר על המקצועיות שלו.

אני בטוח שאדם כזה ימשיר הלאה להצליח.

אני מקווה שהמחליפה, שליוותה אותו כסגנית, ודאי למדה ממנו הרבה, ואנחנו בטותיס

ששוק ההון מופקד בידיים טובות, ביוון שהדרך שהוא היתווה היא דרך אמיתית.
סמדר אלחנני
אני רוצה להזכיר לחברים, שההופעה הראשונה של דורון שורר בוועדת הכספים היתה

כשהוא הגיש דוח הבראה למגן דוד אדום, ומאז הוא עוסק בעזרה ראשונה חיונית, להרבה

מאוד ארגונים במשק.
היו"ר אברהם רביץ
מלה אחרונה לדורון שורר.
דורון שורר
רבותי, חברי הכנסת, אני מאוד-מאוד נרגש. אני רוצה להודות לכל דברי ההערכה. בראש

ובראשונה אני רוצה להודות לשר האוצר לשעבר, בי.יגה שוחט, שנתן לי את ההזדמנות, ובחר

בי למלא את התפקיד הזה. אני יודע כמה.זה קשה לבחור אדם ולהמר עליו. ההצלחה, כנראה,היא של הנבתר, של המתמנה, והכישלון הוא בדרך-כלל של הממנה. אני לא חדל כל הזמן

להעריך אה העניין הזה, הגעתי את 1ה. גם בעל-פה וגם בכתב. בהזדמנות זאת, אני רוצה

להודות לו על ההזדמנות הזאת. .

אני תושב שאני תייב תודה לכל האנשים שיושבים פה. כאשר זכיתי למאמרי השמצה

כאלה ואחרים, לגבי המאבק על נושא הקרטל, שמייד אני אתייתם אליו - אני מעולם לא

גיליתי, ואני אומר עכשיו - ביום שישי, התקבל פסק-הדין. וכבר ביום ראשון קיבלתי מכתב

מיו"ר ועדת הכספים, הרב רביץ - אני מגלה לכם - קיבלתי מכתב אישי, עוד בטרם כל אדם

אחר נחלץ לתמוך או להתנגד, הוא. כתב לי מכתב אישי שאמר: אדוני המפקח, אני כיו"ר ועדת

הכספים, וועדת הכספים, עומדים לרשותך בכל פעולה שתידרש. הצטרף אליו גם חבר הכנסת

קליינר אחר-כך.

אותו דבר בעבודה המשותפת עם כל אחד. חבר הכנסת מיכאל קליינר, שעמד בראש ועדת

הפיקוח, ועבד עבודה מאוד צמודה, ואינני יודע אם יש ועדת משנה שעבדה כל-כך יפה. אני

זוכר פעם אחת, שחבר הכנסת אופיר פינם הביע את קנאתו, שהלוואי שהוועדה שהוא עומד

בראשה היתה מתנהלת כך.

כל הצוות הבכיר התייצב במשרדו של חבר הכנסת מיכאל קליינר, היצגנו את החומר,

ועבדנו בשיתוף פעולה יוצא מגדר -הרגיל לאורך כל הדרך. התחלנו עם חבר הכנסת כהן וחבר

הכנסת דהן, ואנחנו ביחסים מצויינים, ומובן עם חבר הכנסת הירשזון, בנושאים שונים, אבל

בעיקר בכל מה שקשור לנושא ג'ברלי שהתפתח. ואחר-כך גם בנושאים של גילוי נאות וכדומה.
אברהם הירשזון
בזמנו, כשהוא היה מנכ"ל משרד התחבורה, והיה "מצעד החיים". והיו צריכים להגיע

100 טון מזון כשר מהארץ לפולין. המזון, בגלל עיכוב של המשאית, אחר את האונייה,

והאונייה יצאה לדרך. היה חשש שלא יהיה מזון כשר. אז צילצלתי לדורון שורר, הוא החזיר

את האונייה בתזרה, העמים עליה מזון. וא.ז היא יצאה.
דורון שורר
העמסנו לפני כניסת השבת, וזה היה סיפור מאוד סיפורי. אחרת לא היה מגיע מזון

ל"מצעד החיים".

אני מאוד מבקש להודות לכל אחד מחברי הכנסת, לכל אחד, ממש באופן אישי, על

העבודה המשותפת ועל שיתוף הפעולה שהפכה גם למושא לקנאה במסדרונות משרד האוצר.

נדמה לי, שכל נושא, גם כשהוא היה במחלוקת גדולה, ואני יכול להזכיר פה, נניח את חוק

הביטוח לנפגעי תאונות הדרבים, שרץ בקביל לחוק הבריאות. אני חושב שזאת היתה דוגמה

של עבודת מטה ושל עבודה משותפת. השתדלתי להנחיל לאנשים שעובדים אתי דרך עבודה

מול הפרלמנט, לקבל ולהבין שמקום קבלת ההחלטות הוא בפרלמנט. להביא חלופות לקבלת

החלטות, אני לא בטוח שיש הרבה גורמים שמביאים לחברי הכנסת חלופות - אתם זוכרים את

הימים הארוכים שהיצגתי את התלופות השונות -היתה ל1ו דעה מהי החלופה העדיפה, אבל

פתחנו את הדיון ולא הבאנו לכאן מוצרים מוגמרים, ומבחינה זאת שיתוף הפעולה היה יוצא

מגדר הרגיל.

היום, כשאני מסיים את התפקיד, הייתי רוצה לומר משפט אחד, ברשותכם. שוק ההון

הוא המעטפת של המשק הישראלי. לא יבול להתקיים משק פתוח ותחרותי אם שוק ההון הוא

מקורטל. והוא קרטלי והוא מונופול, רק ההיפך יכול להיות.

יש חשיבות עילאית לקיומו של שוק הון פתוח ותחרותי ולא ריכוזי. ובהחלט המעורבות

והפיקוח של הפרלמנט, והדחיפה של הנושאים האלה, הם חשובים וקריטיים. ואם אני יכול

לבקש, אם יש דבר תשוב, זה באמת להתקדם בחוק קופות הגמל, ולהגביר את הפיקוח ואת

המעורבות להשגת אותם יעדים של תחרות, של גילוי נאות, ויציאת המעורבות, מה שאנחנו

קוראים פיקוח עקיף, של הממשלה משוק ההון. בדברים האלה חשובים מאוד.

היום אנחנו מסתכלים, רואים סימנים. אומנם למדנו משהו מקיץ 1996, אבל כנראה לא

למדנו מספיק. עוד לא גמרנו את חוק קופות הגמל, כל הנושא של דרך קביעת הריבית, הגוף

שקובע את הךיבית, הפיקוח הציבורי. אני מתנצל שאני משיק לסוגייה פוליטית שנדונה פה,

אבל היא סוגיית חיים, היא לא רק סוגייה טכנית.
מיכאל קליינר
אנחנו דווקא חשבנו שהיא כלכלית.
נסים דהן
ליישם את דוח בררדט.

דורון שורר-.

ליישם את דוח ברודט בצורה טובה.

מי שקרא היום את עיתון "הארץ'', אז גיא רולניק, שבדרך-כלל הוא מאוד ביקורתי, הוא

כותב - חבר הכנםת בייגה שוחט, בל זה, חשבתי שתגי1; - בביש חוצה ישראל, שבזמנו היה

מאוד קשה להעביר בממשלה ובבנסת, ופה אני צריך להגיד לזבותו של ראש הממשלה יצחק

רבין ז"ל, שהוא באופן אישי, את חוק גביש אגרה ובל הדברים האלה, אם אתה זובר, חבר

הבנסת בייגה שוחט - הוא העביר את זה, ושקרנות הפנסיה החדשות וחברות הביטוח, במקום

אגרות חוב מיועדות משקיעות בפרוייקט לאומי התפרסמה היום כותרת: לא יכול להיות

תהליך מושלם מזה. וכל זה אכן קרה, בגלל הרפורמה. אפשר היה לעשות רפורמה יותר טובה

ב-1995, אבל בהחלט, הרפורמה -שנעשתה ב-995ו בקרנות הפנסיה, היא בהחלט ציון דרך

וכיוון נכון.

על הרפורמות שהיו והרפורמות שבדרך כולם יודעים, ואני לא אחזור עליהן. אני לא
פטור מלהתייחם לשלוש נקודות
הנקודה הראשונה היא סוגיית ג'נרלי. אני רוצה לומר לכם,

שאני עוזב את התפקיד, בנקודה זו, בתחושות מאוד מעורבות. אני מוכרח לומר לכם, שכאשר

ראיתי בשבוע שעבר - אומנם ראיתי גם את המכתב של הרב רביץ וגם את המכתב השני - את

המפקח ואת גורמי השלטון בארצות-הברית, ובמיוחד במדינת קליפורניה, שהחליטו שהם לא

יאפשרו פעולה של חברות שאינן מכבדות אח ההתחייבויות, חשבתי, במו שחבר הכנסת דהן

אמר, ששקלנו שיקולים מקצועיים וענייניים. יכול להיות שלא שקלנו שיקולים שלמים, ובואו

נאמר: ההתחייבויות הג'נטלמניות שניחנו פה בוועדה, ביו בעל-פה ובין בכתב
אופיר פינס-פז
לא כובדו.
ננזים דהן
חוץ מהרשימה של ה-12 מליון, שהבטיחו ליושב ראש, השאר - - -
מיכאל קליינר
לא כובדו.
דורון שורר
בואו נאמר כך: כאשר^ראיתי את דרך קבלת ההחלטות, יש לי פרפורי בטן, ויש לי כאב

לב, ואני חש מאוד בדילמה, וזה בהחלט נושא. שצריך לשקול. הנושא באמת אולי צריך רמה

יותר גבוהה מאשר הדרג הפקידותי שהיה צריך להחליט משפטית וטריטוריאלית - - -
מיכאל קליינר
אני מגיש הצעת תקיקה מקבילה לזו שבקונגרס, אני מקווה שאני אקבל תמיכה מכל

חלקי הבית ומהממשלה.
דורון שורר
הנושא השני זה הנושא של קרטל וחברות הביטוח. אני מאוד מודה לחברי הכנסת, שכולם

נתנו תמיכה בנושא הזה, בעיניי זה היה מאבק וזה עדיין מאבק, על דמותה של החברה ושל

הכלכלה הישראלית. אלה לא שאלות פרסונליות. הנושאים האלה הם מהותיים ביותר. מדובר

בדברים שאין להם אח ורע, שבאן לידי ביטוי בהכנסת יד לכיסם של מליוני אנשים. ונכון

שכמערכת המשפטית, הטכנית, יש דיון כזה ויש דיון אחר, אבל זה בהחלט נושא שראוי

. להסדרה, כי זה לב ליבה של החברה הישראלית.
מיכאל קליינר
מסתבר שצדקתי, ולא היועצים המשפטיים של האוצר, שאמרו שצריך לעשות את החקיקה

שהיגשתי, אבל אמרו ''לא, החקיקה הקיימת מספיקה''..
אברהם שוחט
זו לא פסיקה סופית.
מיכאל קליינר
לכו אני מחכה.
דורוו שורר
הפסיקה של השופט היא בנושא טכני לחלוטין, צדדי ושולי, הוא בכלל לא נכנס למהות

של העניין. אבל באמת גופים גדולים, שיש להם סכומי עתק, יכולים לממן אין סוף הליכי

סרק, שבמשך הזמן זה עובר, ואחר-כך זה עינוי דין וכדומה. אבל השאלה המהותית לא נמצאת
מיכאל קליינר
מאבק על שלטון החוק.
דורון שורר
זה המאבק העיקרי.

עשינו בשניס האחרונות רפורמות מאוד גדולות בתחומי הביטוח: הפנסיה, קופות הגמל,

שוק ההון. אבל נשאר לעשות הרבה יותר.ממה שעשינו עד היום. אני חושב שהבחירה של ציפי

סמטי לפחות בינתיים, כממלאת מקומי, היא בחירה מצויינת, היא אשת מקצוע יוצאת מגדר

הרגיל, בעלת נסיון, בעלת יידע, ויודעת מה צריך לעשות. אני בטוח שהיא תזכה לאותה אוזן

קשבת ולאותה דרך עבודה בהמשך.

אני רוצה להודות לסמדר אלחנני ולמר קרשנר, שאתרי הרבה שנים שאנחנו עובדים יחד

ובשיתוף פ-עולה בכובעים שונים - - -
סמדר אלחנני
שלך, אנחנו באותו כובע כל הזמן.
דורון שורר
אני מאוד מקווה שתהיו תובענייס כלפי האגף וכלפי ציפי סמט, ותבקשו מימוש של

הרפורמות. אני מאוד-מאוד מודה לכם על שיתוף בפעולה, ומובן שאני עומד לשירותכס

בסיוע, ככל שיידרש, גס כשאני בשוק האזרחי.

(מרימים כוסית לחיים)
מיכאל קליינר
ציפי סמט רוצה להגיד כמה מילים.
היו"ר אברהס רביץ
אנחנו נקבל אותך, לפחות טוב כמו את דורון שורר.
ציפי סמט
תודה רבה.

אני רוצה לומר לכם, שהשנתיים ורבע האחרונות במחיצתו של דורון שורר, היו

אוניברסיטה וקורסים מרוכזים ומזורזים בכל-כך הרבה תחומים, שאני מרגישה, שלכל אדם

שעבד במחיצתו זו היתה צמיחה אישית בכל המובנים.

אנחנו למדנו מה זו מקצועיות, מה זו יסודיות, מה זו העמקה. דורון שורר גס שם על

המפה מלה שלא שמעתי הרבה זמן במילייה הזה, והמלה הזאת היא "ערכים". דורון שורר

תמיד שם בפרוז'קטור, קודם כל את הערכים, וכל החלטה צריכה להיות לאורם של ערכים. זה

דבר מאוד חשוב, וזה ד1:ר שאני חושבת שהוא הצליח להנחיל לכולנו.אני מוכרחה לספר לכם, שכשדורוו שורר הגיע לאוצר אנחנו שמענו על כל התוכניות

שלו, אנחנו ידענו שלכל סביבה שהוא מגיע, לבל אגף, לכל היקף של עיסוקים, היו כמה

אנשים, ולא מעט, שאמרו שאולי האיש קצת פנטזיונר.

אכרהם הירשזוו;

זאת לא תכונה רעה.
ציפי סמט
צריר לחלום כדי שהמציאות תתגשם, זה נכון. כל דכר גדול מתחיל מחלוס. אבל הדברים

נראו מאוד-מאוד מוגזמים. והיוס, במבט לאחור, זה לא יאומן, אבל בל דבר שדורון שורר

דיבר עליו ואמר שחייבים לעשות בו רפורמה, בכל דבר, נסללה הדרר. ואם אומרים שדורון

שורר השאיר נעליים גדולות, ואין, ספק בכך, וזה לא קל למלא אותו, אבל הוא גם השאיר

דרכים סלולות. הוא בעצם כבר העלה את רוב הדברים על המסלול. ולכן, מי שימשיך אחריו,

בעצם יש לו דרר פחוחה להרבה מאוד הישגים, לקדם את שוק ההון, לקדם את הסקטורים

שאנחנו מופקדים עליהם. אני מקווה באמת, שאם אני אכהן בתפקיד הזה, ואם לא אני, כל מי

שיבוא בעקבותיו, אני מקווה שיצליח לעבוד איתכס באותה הרמוניה, באותה מקצועיות,

באותו שיתוף פעולה. אני מקווה שהדבר באמת יצליח לטובת המשק, לטובת הציבור.
היו"ר אברהם רביץ
תודה, ציפי סמט. אנחנו מלאי ציפיות.

הישיבה ננעלה בשעה 5 3:1 1

קוד המקור של הנתונים