ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 07/01/1998

אגרות רשות השידור לשנת 1998; תקציב ערוץ 3 לשנת 1998; תקציב רשות השידור לשנת 1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 224

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי. טי טבת התשנ"ח (7 בינואר 1998). שעה 09:15

נכחו;

חברי הוועדה; נ' דהן - מ"מ היו"ר

פ' בדש

ז' בו ים

צי הנדל

י' הראל

י י כהן

מ' נודלמן

א' סעד

אי פינס-פז

מי קליינר

אי רובינשטיין

אי שוחט

מ"מ; חי אורון

ר' אלול

מי גולדמן

י' יהב

מוזמנים; פרופ' רינה שפירא - יו"ר רשות השידור

מוטי קירשנבאום - מנכ"ל רשות השידור

ליאור ברון - אגף התקציבים, משרד האוצר

אבי גבאי - אגף התקציבים, משרד האוצר

מודי בן-צבי - רשות השידור

אבי כץ - רשות השידור

מוטי לוי - רשות השידור

צבי לי-דר - רשות השידור

נחמה מועלם - רשות השידור

חנה מצקביץ - רשות השידור

כוכבה שלום - רשות השידור

ישראל מידד - האגודה לזכות הציבור לדעת

אלי פולק - האגודה לזכות הציבור לדעת

מנהל הוועדה; אי קרשנר

יועצת משפטית; אי שניידר

יועצת כלכלית; סי אלחנני

קצרנית; חי צנעני

סדר-היום; 1) תקציב רשות השידור לשנת 1998.

2) תקציב ערוץ 3 לשנת 1998.

3} אגרות רשות השידור לשנת 1998.תקציב רשות השידור לשנת 1998

תקציב ערוץ 3 לשנת 1998

אגרות רשות השידור לשנת 1998

היו"ר נ' דהן;

אני פותח את ישיבת הוועדה. הנושא הוא: תקציב רשות השידור ואגרות רשות

השידור. בין הנמצאים איתנו מנכ"ל רשות השידור וגבירתי יושבת-ראש הוועד המנהל.

מנכ"ל רשות השידור יתהיל בסקירה, ולאחר מכן נשמע את המשלחות.
מי קירשנבאום
אנחנו מגישים תקציב, שעבר תלאות רבות וקיצוצים רבים. השתלשלות הכנת התקציב

היא: מנהלי המדיח, הטלויזיה והרדיו בעברית ובערבית, מכינים את הDRAFT- הראשון

של התקציב, את הצעת התקציב שלהם, בדרך כלל על-פי הפרמטרים של תקציב השנה הבאה

עם האילוצים החדשים - בדרך כלל גזירות. הצעותיהם מובאות להנהלת רשות השידור,

וזו עובדת על התקציב ובודקת שהוא באמת נשא בפרמטרים הנכונים ותואם את המציאות

החדשה, ובדרך כלל זח כל שנה, של קיצוצים נוספים. לאחר מכן, הנהלת רשות השידור

מביאה את התקציב לוועדת התקציב של מליאת רשות השידור, בה יש נציגי ציבור.

במליאה הזו התקציב נידון מחדש, ושוב נבדקים כל הפרמטרים וכל הדרישות וההתניות

שהתקציב זה הוא באמת תקציב מאוזן שעומד בדרישות. ועדת הכספים של מליאת רשות

השידור מביאה את התקציב לאישור הוועד המנהל, והוועד המנהל שוב פותח את התקציב

ובודק אותו מחדש ואז נבדקים באמת ההתאמה של התכניות לתקציב והסעיפים השונים.

בוועד המנהל יושבים, כמובן, נציגי ציבור. לאחר מכן, התקציב מובא אל מליאת רשות

השידור, וגם שם מתקיים דיון במליאה בה יש נציגות של כל התנועות הפוליטיות,

המפלגות, שבכנסת, וגם שם יש הערות. על-פי הערות מליאת רשות השידור, חוזר

התקציב אל ועדת הכספים של המליאה ושל הוועד המנהל של רשות השידור, ושם נעשים

בדרך כלל התיקונים בהתאם להערות המליאה.

לאחר שהתקציב עבר את המוסדות הציבוריים של רשות השידור, בהם יש נציגות

מלאה של כל התנועות הפוליטיות, הוא נמצא בפיקוח חדוק של אגף התקציבים של האוצר

שמלווה, למעשה, את כל תהליך הכנת התקציב מתחילתו במשך כחמישה חודשים; אגף

התקציבים מלווה את התהליך צעד אחר צעד.ובודק כל דבר: גם את ביצוע תקציב השנה

הקודמת, וגם את הכנת התקציב החדש. לאחר שזה עבר את כל האישורים של מוסדות רשות

השידור ושל האוצר, התקציב מוגש לממשלה. במקרה הזה, הממשלה דנה בתקציב, וגם היא

ביקשה לעשות תיקונים והעבירה זאת לוועדת שרים לענייני כלכלה. ועדת השרים

לענייני כלכלה שוב דנה בתקציב, ולאחר מכן אישרה זאת כאישור של הממשלה לתקציב

על מנת שאפשר יהיה לבוא ולהניחו בפני ועדת הכספים של הכנסת.

צריך להבין, שהשנה נגזרו עלינו כמה גזירות - ואני מוכרח לציין שחלקן

תמוהות - למשל קיצוץ של 5% באגרה, שלא היה לו, וסילחו לי על הביטוי, שום הגיון

כלכלי כיון שהקיצוץ הזה לא הוסיף לקופת המדינה אפילו אגורה אחת. למשלם חאגרה

הקיצוץ של % 5 חסך 1.40 ש"ח לחודש. לרשות השידור הקיצוץ הזה גרם למכה של 20

מליון ש"ח בתקציב. אנחנו נאלצנו לספוג את הקיצוץ הזה.

בנוסף לזה, נעשה קיצוץ נוסף באותו חלק בתקציב שהוא השתתפות הממשלה ברשות

השידור. השתתפות הממשלה ברשות השידור הצטמצמה לערוץ 33 בלבד. התקציב שם,

שאנחנו הגשנו, היה 21 מליון ש"ח. הממשלה אישרה 10 מליון ש"ח בלבד. במסגרת

חאישורים של התקציב והדיונים גם בממשלה וגם בוועדת השרים לענייני כלכלה, נעשו

תיקונים בתקציב הזה, כאשר הוזרמו מתקציב רשות השידור אל תקציב ערוץ 33 חמישח

מליוני שקלים.חי אורון;

האם זה מחוץ לניירות שפה? בניירות פה זה איננו.

מי קירשנבאום;

לא. 5 מליוני ש"ה נוספים הם 5 מליונים בהוצאות אולפן ולווין. היום, תקציב

ערוץ 33 עומד על 18 מליון ש"ה, וזאת לאחר שאולצנו לספוג בתקציב רשות השידור 5

מליוני ש"ה לטובת ערוץ 33. חמשת מליוני הש"ח האלה הם בעלות האולפנים ב-"ג.ג."

ובהוצאות הלווין.

חי אורון;

בכל זאת, נשאר פה הפרש של 3 מליוני ש"ח. כאן רשום 18 מליון ש"ח, ואתם - 5

מליון ש"ח.

ר' שפירא;

זה 13 מליון ש"ח פלוס 5 מליוני ש"ח.

חי אורון;

11.7 מליון ש"ח ועוד 5 מליונים-

מי קירשנבאום;

-ועוד 1.3 מליון ש"ח מותנה בהכנסה מתשדירים וחסויות.

אי שוחט;

איפה מופיעים עוד 5 מליוני ש"ח?

חי אורון;

הוא אומר אותם עכשיו. ה-5 מליוני ש"ח לא רשומים כאן.

ר' שפירא;

זה למטה.

מ' לוי;

הסכום של 5 מליוני ש"ח רשום בתקציב ערוץ 1, משום ששם אנחנו משלמים את

הלווין וגם את האולפן.

חי אורון;

כלומר, מה שמופיע פה כגרעון מכוסה.

מי קירשנבאום;

כן.

חי אורון;

האם זה תקציב מאוזן?

מי קירשנבאום;

זה התקציב המאוזן.

הקיצוצים האלה היו קשים מאד לרשות השידור. צריך להביא בחשבון, שבשלוש

השנים האחרונות תקציב רשות השידור קוצץ ב-100 מליון ש"ח. הקיצוצים והגזירות,

שנעשו במהלך שלוש השנים האחרונות, הביאו לקיצוץ של כ-100 מליון שקלים. זהו

קיצוץ שהוא קשה מאד בעיקר לרשות שאמורה לעמוד בתהרות, כשהמתחרים שלהם קופתםמתעשרת ויכולת הביצוע שלהם הרבה יותר גבוהה. כבר היום יש דברים שאנחנו לא

יכולים לעשות, כאשר יכולים לעשותם רק ערוצים מסחריים. אין ספק, שזה פוגע

ביכולת רשות השידור הציבורית להתמודד בתחרות. לכן, התקציב, שאנחנו מביאים פה,

כפי שאמרתי קודם, הוא תקציב לאחר מסע תלאות ארוך, לאחר מסע קיצוצים דרסטי ומאד

קשה. הוא כמעט נמצא על סף אפשרות של רשות השידור לתפקד באורח סביר בתוך

התחרות.

היו"ר נ' דהן;

תודה רבה. האם גבירתי רוצה לומר משהו?

ר' שפירא;

היו לי כמה דברים לומר, אך הוא כבר אמר אותם.

היו"ר נ' דהן;

הוא אמר הכל. נשמע את המשלחות, ולאחר מכן את חברי-הכנסת.

אי פינס-פז;

אדוני היושב-ראש, ממתי יש משלחות באישור תקציב?

אי שוחט;

למה לא? זה בסדר גמור.

היו"ר נ' דהן;

יש שרוצים להשמיע את דעתם, ואנו נכבד אותם ונשמע אותם בקשב רב. מר אלי

פולק, בבקשה הצג את עצמך.

א' פולק;

אני יושב-ראש האגודה לזכות הציבור לדעת. זו אגודה, שעוסקת בביקורת התקשורת

בכל מיני היבטים. היום, אנחנו באים להביע עמדה ציבורית הקשורה אך ורק לתקציב,

ולא לשום ענין תכני. בשנה שעברה זכינו להופיע לפני הוועדה הנכבדה הזו והערנו

על כך שהיה גרעון של 40 מליון ש"ח בתקציב של 1996, ושלעומת הגרעון הזה התחייבה

רשות השידור לצמצם את מספר העובדים ב-160 עובדים, כפי שגם כתוב בהקדמה שלהם

לתקציב שנת 1997; הפחתה של 90 עובדים נוספים אלו בנוסף ל-70 עליהם התחייבה

הרשות, במסגרת תכנית ההתייעלות - סך הכל, 160 עובדים - וצמצום שעות נוספות וכן

הלאה. התרענו בפני חברי הוועדה ואמרנו, שלאור התפקוד הלקוי של הנהלת רשות

השידור בביצוע תקציב, ראוי שחברי-הכנסת יפקחו על ביצוע התקציב של רשות השידור

בצורה מאד הדוקה כדי לראות שאכן התחייבויות רשות השידור תקויימנה. ואכן,

לשמחתנו, קיבלה הוועדה המכובדה הזו בשנה שעברה החלטה, כפי שפורסמה ב-20 לינואר

1997.

אי שוחט;

היושב-ראש, אני רוצח להעיר משהו באמצע דבריו. אדוני היושב-ראש, חשבתי שהם

באים להגיד מלה ערכית כלשהי; הרשות מקפחת את האוכלוסיות. אינני חושב, שאנחנו

צריכים פה לשבת ולשמוע ביקורת על ביצוע התקציב מגוף חיצוני. אנחנו לא עושים

זאת על אף גוף או רשות סטטוטוריים או רשות מוסמכת. אם האדון הנכבד היה בא

ואומר; "רשות השידור לא משרתת את צרכי האומה", אפשר לשמוע זאת בזמן ניהול

תקציב. אינני חושב, שאנו יכולים להזמין גופים חיצוניים.

היו"ר נ' דהן;

לא הזמנו. הם ביקשו להופיע לפני הוועדה, ויושב-ראש הוועדה הקבוע נתן את

הסכמתו.א' שוחט;

בסדר. אם שמעת, בתחילת הויכוח כששאלו האם ישתתפו, אמרתי: "בבקשה, שיגידו",

כי חשבתי, שחם באים על משהו ערכי. הם לא גוף מבקר. הם גוף חיצוני. אני לא יודע

אם הם עמותה, ולא חשוב כרגע מה הם.

א' פולק;

זו עמותה הרשומה כחוק.
אי שוחט
מאה אחוז. אנחנו כל הזמן מזמינים אנשים לדון על גופים סטטוטוריים שיבואו

ויגידו ביקורת מהסוג הזה. אם ברצונו להתיחס לפעילות הרשות, לענין הציבורי

שבענין, ניחא וזה בסדר גמור. אבל, אם הוא בא להסדיר פה את ענייני התקציב

ולבקר, אינני חושב שזה המקום ואינני חושב שזה מקובל. אין לזה שום אה ורע

באישורי התקציבים.

היו"ר נ' דהן;

חבר-הכנסת שוחט, אמנם אני חבר-כנסת חדש, אך אני רוצה ללמוד ואני מתאר

לעצמי שאף אתם רוצים ללמוד. אזרח במדינת ישראל לא צריך להיות עמותה, ומדובר

בעצם העובדה שהוא אזרח בבגדי נח - אם הוא רוצה להשמיע דעתו בנושא תקציב רשות

השידור, לא אנחנו נסתום לו את הפה. נשמע אותו עד הסוף, ואנחנו נחליט. אינך

חושב שהוא ישנה את דעתך.

אי שוחט;

אני רק מזהיר אותך מפני תקדים.
היו"ר נ' דהן
אינני חושב, שאחרי שהיושב-ראש הקבוע נתן את הסכמתו- - -
אי שוחט
שמעת, שגם אני, בתחילת הדברים, אמרתי שיופיעו. אני רק רוצה להזהירך

מתקדים.
היו"ר נ' דהן
נשמע אותו בקשב רב עד הסוף. אני מתאר לעצמי, שהוא תיכף יעבור גם לנושא

הערכי.
אי שוחט
אני רק מזהיר אותך מפני תקדים. כל הוועדה הזו בנויה על נהלים ותקדימים.

מחר יבואו לפה משלחות שידונו בגופים סטטוטוריים בנושא התקציב בנושא הפעילות

שלהם. אני לא חושב שזה ממין הענין.
היו"ר נ' דהן
אנחנו עסוקים בנושא תקציב. אני חושב, שמן הראוי שנשמע הערות גם בנושא

תקציב. גבירתי, את תדברי אחריו ויש לך את רשות הדיבור.
ח' מצקביץ
אני רוצה להתיחס לדברים שלהם.היו"ר נ' דהן;

בבקשה, את תעני, אם את רוצה ואם המנכ"ל יסכים שאת תעני בשמו.

ר' שפירא;

היא היועצת המשפטית, ואולי יש לה הות דעת משפטית.

צי הנדל;

אנחנו לא זקוקים לחוות דעת משפטיות.

היו"ר נ' דהן;

יש לנו יועצת משפטית שלנו. בואו ונאפשר לאזרח במדינה להשמיע את דעתו.

צי הנדל;

הלכתי לבחור ואמרתי לו; אני חושב, שאתה צודק ויש מה להגיד על רשות השידור

לא על ענין התקציב. אבל, אם רצונו להגיד, אז שיגיד.

היו"ר נ' דהן;

חבר-הכנסת הנדל, ביקשת רשות דיבור, ותאמר מה שברצונך לומר בתורך.

צי הנדל;

אדוני היושב-ראש, אתה יותר קשה מהיושב-ראש הרגיל. קריאת ביניים לבייגה -

איך אני יכול להתחיל את הבוקר בלי זה?

היו"ר נ' דהן;

חבר-הכנסת הנדל, זה התחיל כל כך יפה ועל מי מנוחות. בוא ונמשיך בכך. מר

פולק, יש לך עוד שלוש דקות.

צי פולק;

אני מלא התפעלות מהנסיון לסתום את הפה. הדבר הזה נעשה ע"י חברים מכובדים

בוועדה הזו בשנה שעברה.

היו"ר נ י דהן;

לא.

אי שוחט;

לא. אני מבקש ממך. לא אמרתי לך לסתום את הפה. זו כנסת.

היו"ר נ' דהן;

חבר-הכנסת שוחט, אני עושה את העבודה. אני מבקש ממך, שלא תחלק ציונים

לחברי-הכנסת. תאמר את מה שאתה חושב.

אי פולק;

בשנה שעברה, ביקשה הוועדה המכובדה הזו מרשות השידור לדווח כל שלושה חודשים

על הצעדים שנעשו ברשות בתחום ההתייעלות. הרשות הופיעה בפני הוועדה הזו ב-30

במרץ 1997, דיווחה לה פעם אחת וגם אז התחייבה שוב ואומר מוטי לוי; בבסיס

התקציב מונחת ההנחה שבמהלך השנה, בעיקר בחצי השני של השנה, רשות השידור תצטרך

לשחרר 160 עובדים.

לצערנו הרב, רשות השידור לא מצאה לנכון לדווח לוועדה הנכבדה הזו על ביצועתקציב במשך השנה כפי שביקשה הוועדה. ואכן, בדו"ח שמונח לפנינו הדברים די

בהירים, ראשית, והדבר גם מופיע בדו"ח היועצת הכלכלית של ועדה מכובדה זו, אין

דו"ח ביצוע של רשות השידור לא רק השנה אלא גם בשנים קודמות. אינני מבין איך

כלכלן יכול ללכת ולהבין מה כתוב בתקציב ואיפה יש פה נגלה ונסתר - ואדבר על

הנסתר בעוד כמה שניות - והנסתר הוא נסתר ואי אפשר להבינו ללא קבלת דו"ח ביצוע.

הרשות התהייבה להוריד את מצבת כוח-האדם ב-160 עובדים. אם עוברים על

התקציב, רואים שהורדת מצבת כוה-האדם היא בסך הכל כ-45 משרות ולא יותר. יתירה

מזו, ההורדה הזו ב-45 משרות, למרות מה שאומר לנו מנכ"ל הרשות על הקיצוצים

העמוקים, לא באה לידי ביטוי בתקציב המוצע, אלא אדרבא - אם מסתכלים על

המשכורות, רואים שרוב הסקטורים, ובמיוחד עובדי המינהל וההנדסה, מקבלים תוספות

משכורות שנעות בין % 15 ל-% 25 לעומת השנה שעברה. כאשר מסתכלים על הישוב

המשכורות לשנה הזו, רואים שבחישוב המשכורות לא לקחו בחשבון לעומת השנה שעברה

את הקיצוץ במצבת כוח-האדם. הדבר הזה מתבטא במליונים רבים של שקלים. אם התקציב

של רשות השידור בשנה שעברה עמד על 690 מליון ש"ח והיינו נותנים לרשות % 7.75

תוספת, היינו מגיעים ל-703 מליון ש"ח, שהם בסך הכל קיצוץ של 13 מליון ש"ח ע"י

הממשלה ולא יותר.

אני מבקש לבוא ולומר שבנושא הגביה נראה לנו שיש בעיה חמורה מאד, משום שאם

רואים את הבסיס לגביה, עושים חשבון של ההכנסות לעומת האגרה, מקבלים 820 אלף

בתי-אב שאמורים לשלם את אגרת השנה הקרובה לעומת 834 אלף בשנה שעברה ולעומת

% 2.5 גידול באוכלוסיה במדינת ישראל בשנה הזו כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית

לסטטיסטיקה. על כל הסכום הזה אנחנו מוצאים סעיף של 12 מליון ש"ח לסורקים,

שאמורים להכנס לבתים ולהפחיד את האזרחים. אנחנו רואים, שהדבר הזה לא הולך

ומשיג את המטרה שלו.

היו"ר ני דהן;

אדוני, יש לך עוד דקה.

אי פולק;

בתקציב יש המון נסתר. מדובר על תשלום חוב למס הכנסה של 14 מליון ש"ה

במחירי 1995. בשנה שעברה קיבלו 13 מליון ש"ח, והשנה שוב מבקשים 13 מליון ש"ח.

השאלה היא לגבי דו"ח ביצוע. איך ביצעתם את החוב? כמה שילמתם? בשנה שעברה

קיבלתם כסף עבור פרישת עובדים לשכר 6.8 מליוני ש"ח, והשנה אתם מבקשים 6.2

מליוני ש"ח. בשנה שעברה לא ביצעתם את הקיצוצים. מי מבטיח, שתבצעו את הקיצוצים

השנה? מדוע שתקבלו את הסכום הזה? בשנה שעברה, חשבנו שראוי שרשות ציבורית כמו

רשות השידור, שבעצם צריכה לחיות פתוחה לציבור ולתת דיווח אמין לציבור, צריכה

גם לפרסם, מבחינה ערכית ולא מבחינה חוקית, את משכורות הבכירים ברשות. עשו

מהדבר הזה צחוק ע"י חמש משכורות של אנשים שהם בסך-הכל טכנאים וברור שלא זו

היתה הכוונה.

רבותי, לצערנו הרב, תקציב רשות השידור לא עבר ביקורת ציבורית כראוי.

אי גבאי;

הם הבכירים האמיתיים.

מי קירשנבאום;

נציג רדיו פיראטי מעביר ביקורת על רשות שידור ממלכתית, ויושבים ושותקים.

היו"ר נ' דהן;

אדוני המנכ"ל, אני מבקש קצת סובלנות. אתן לכם את רשות הדיבור, ואתם תענו

אהד לאחד. בואו ונקיים דיון מכובד.י' יהב;

זה נציג ערוץ 7.

צי הנדל;

אני אומר לך שלא. אין שום קשר איתו.

היו"ר נ' דהן;

חבר-הכנסת הנדל, אל תעזור לי.

חי אורון;

הוא נציג ערוץ 7.

צי הנדל;

מה פתאום?

היו"ר נ' דהן;

חבר-הכנסת אורון, אנחנו לא במליאה עכשיו.

חי אורון;

אדיר זיק - מאיפה הוא?

צי הנדל;

הוא כתב בערוץ 7. הוא הבעלים?

היו"ר נ' דהן;

אני מבקש לסכם.

צי הנדל;

אפשר לחשוב, שכאשר נציגי ההסתדרות פה, שמופיעים מדי פעם וכותשים את

הממשלה, אז- - -

היו"ר נ' דהן;

חבר-הכנסת הנדל, אל תעזור לי.

י' יהב;

אבל, חם לגיטימי ים.

צי הנדל;

ממש לגיטימיים. הם הורסים את המדינה.

יי יהב;

זהו רדיו פיראטי.

צי הנדל;

מה פתאום? זה לא רדיו. על מה אתה מדבר? זה גוף ציבורי.

יי יהב;

אתה משווה להסתדרות. הסתדרות היא גוף יציג על פי החוק.

צי הנדל;

מה זה? קרמלין? על מה אתה מדבר? זה הורס את המדינה.

היו"ר נ' דהן;

חברי-הכנסת הנדל ויהב, לולא הויכוח שלכם, היינו מסיימים כבר את הדיון.חי אורון;

המפד"ל עד היום מקבלים כסף בהסתדרות.

צי הנדל;

טעות שלחם.

חי אורון;

קודם כל, תוותר על הכסף.

צי הנדל;

אני מוותר,

חי אורון;

אתה מוותר על הכסף. אני תורם אותו.

היו"ר ני דהן;

רבותי, האם אתם רוצים שאנעל את הישיבה? אנעל את הישיבה. לא יתכן כזה

ויכוח, כשלא נותנים לאף אחד לדבר.

ח' אורון;

לא. הוא דיבר על ההסתדרות.

אי שוחט;

אף אחד לא נועל ישיבה במדינת ישראל.

היו"ר נ' דהן;

אני אנעל. את הישיבה הזו אנעל, אם לא תתנהל כראוי.

פי בדש;

בתנאי אחד - שאתה מחדש את הישיבה בעוד שלושה חודשים.

היו"ר נ' דהן;

אם זה יגלוש את לסערת רוחות, ננעל את הישיבה. אדוני, תסכם.

אי פולק;

למען ההבהרה, אני מבקש לומר שהאגודה לזכות הציבור לדעת היא עמותה ציבורית

רשומה. אין לה קשר עם ערוץ 7 ועם כל רדיו או טלויזיה או גוף תקשורת אחר. הוא

פועל בצורה עצמאית. בסך-הכל, אנחנו אזרחים שעושים את מלאכתנו הציבורית

והדמוקרטית. אני מוחה על כך, שמנסים לקשר אותנו לדברים שאין לנו קשר אליהם.

אי שוחט;

האם העמותה הזו היא מלכ"ר?

אי פולק;

אנחנו מאד מקווים, שאנחנו נקבל הכרה כמלכ"ר. אנחנו קיימים בסך הכל שלוש

שנים. הספרים שלנו פתוחים, ואשמח לחעביר דו"חות רואי חשבון אליך.

אי שוחט;

לא, אינני צריך.

יי יהב;

יש לו מספיק נייר.אי פולק;

אני מבקש לסכם. לדעתנו, תקציב רשות השידור ראוי לביקורת. ללא דו"ח ביצוע

אין לאשרו. אנחנו מאד מבקשים מחברי ועדח מכובדה זו להחזיר את התקציב לרשות
השידור ולומר לה
"תביאו דו"ח ביצוע, כדי שנוכל לבדוק מה עומד מאחורי התקציב".

לפחות אם לא ניתן לעשות את הדבר הזה - לאשר את התקציב לתקופה מוגבלת של שלושה

חודשים בהתניה שתוך שלושה חודשים דו"ח הביצוע יהיה לפני הוועדה הזו, ושהוועדה

תמשיך את החלטתה משנה שעברה לפקח על רשות השידור שאכן הכספים הציבוריים

המרובים שם באמת ישמשו את מטרתם ולא יהיו מכוסים כפי שהם עד היום. תודה רבה.
היו"ר נ' דהן
תודה. סמדר אלחנני, רצית לומר משהו.
ס י אלחנני
חילקתי חומר בכתב עם כל ההערות על ביצוע תקציב ואין דו"ח. הנקודה העיקרית,

שאני רוצה להצביע עליה, היא שיש ירידה ריאלית באגרה שנמשכת אחרי שהיתה גם

ירידה ריאלית באגרה בשנה שעברה. זה גוף ציבורי שנותן שירותים. תראו מה היה

בארנונה - בשנה שעברה היתה עליה מעבר למדד, והשנה היתה עליה במדד. במס הכנסה

יש עליה ריאלית בנטל המס בינואר, כי לא הצמידו במלואן את המדרגות. זה שאומרים

שלא עלה נטל המס זה לא רלוונטי.
אי שוחט
רק 1.2 מיליארדי שקלים.
חי אורון
השרים אמרו, שאין עליית מס, ואינני מבין איך את אומרת אחרת.
ס י אלחנני
אני לא שר.
מי קליינר
סמדר אלחנני עצמאית ומייצגת את הרשות המחוקקת.
היו"ר נ' דהן
אל תתיחסי להערות פוליטיות של חברי-הכנסת.
ס י אלחנני
לגבי הנושא הזה, הייתי רוצה להביא לתשומת לבכם שזו מגמה נמשכת של גוף

שנותן שירותים. ההצמדה - גם כשהיא ניתנת, היא הרי הצמדה למדד, והשכר עולה יותר

מהמדד. אז, גוף שנותן שירותים חי מהשכר. אלה הנימוקים להעלאה בעיריות של
הארנונה, כי הם נותנים שירותים
בחינוך ובכל הדברים.
י' יהב
נכון.
סי אלחנני
עם כל הביקורת לרשות השידורים, הם צריכים לקבל משכורת.

הם לא הגישו דו"ח ביצוע וגם לא הגישו מאזן, וזה מטריד אותי כי אינני יודעת

מה המצב. יכול להיות שהקרנות כבר בגרעון? היו קרנות ביטוח. לא הגישו מאזן.

יש פה בעיה בין מקבלי ההנחות והפטורים ומי משלם מה עבור מי. אומנם זהבסמכות מלאה של הוועד המנהל, אך עדיין אני חושבת שזה צריך להיות יותר דיון

ציבורי, כי אני כתובת וסניף של דואר; הכל מגיע אלי, ואני מעבירה זאת ליושבת-
ראש הוועד המנהל
"תתיחסו לפניות". יש פניות מטעמי חסד, אך יש דברים עקרוניים.

התמונה לא ברורה, וגם לא ברור איפה ההשתתפות של המשרדים. רשות השידור איננה

עובדת סוציאלית. אם רוצים לתת הנחה למקבלי הטבת הכנסה, צריך משרד העבודה

והרווחה או הביטוח הלאומי להעביר את חלקם לרשות השידור.
היו"ר נ' דהן-
או שזה מובנה בתקציב ההעברות של הממשלה.

סי אלחנני;

אין העברות של הממשלה.

היו"ר נ' דהן;

יש 10 מליוני שקלים ומשהו.

סי אלחנני;

אין שום העברה של הממשלה לרשות השידור.
אי גבאי
חלק מהפטורים מתוקצבים ומועברים והלק - לא.
ס י אלחנני
התמונה לא ברורה, וחלק לא מתוקצב. ועדת הכספים נותנת פטור לעולים חדשים.

היא ביקשה, שיהיה פטור לעולים חדשים בשנה הראשונה. מי משלם זאת? הם צריכים

לשלם את זה, והם לא צריכים לשלם את זה.

הייתי מבקשת, שבתקציב יהיה פירוט מדוייק, כדי שאפשר יהיה לעשות הצלבה. אני

תמיד מסתכלת מי קונה ומי מוכר. האם בגלי-צהייל מעבירים עבור עובדיהם את הסכום

שרשום אצלכם? צריך לרשום זאת. בשנה שעברה, שאלתי את זה, וקיויתי שהשנה זה

יהיה.
אי גבאי
אפשר לפרוט כל סעיף לעשרות סעיפים. אין בעיה לעשות דבר כזה. השאלה היא האם

יש לזה חשיבות אמיתית.
סי אלחנני
כן, בתקציבי המשרדים.
חי אורון
סמדר אלחנני, לגבי שאלת הפטורים, יש מקומות שהיא נכונה. נדמה לי, שפה היא
פחות נכונה מהטעם הפשוט
יכולנו להתחיל את כל הדיון בשאלה של אחוז הגביה מתוך

סל האגרה.
צי הנדל
אדוני היושב-ראש, קריאות הביניים מהצד הזה לא מפריעות לך. כל פעם שאני

פותח את הפה, אתה סותם לי כי אתה ימני. זהו טבע האדם החדש.
ס י אלחנני
מספר משלמי האגרה - בשנה שעברה כתבתם שב-1995 היו 835,700, וגם השנה אתםכותבים. אבל, אתם אומרים שעכשיו, ב-1996, זר; היה 835,700. לא הלכתי לבדוק זאת

אחורה. מה קרה פה? גם המספרים של חוץ-לארץ הם אותו דבר. כלומר, אתם לקחתם את

מספרי 1995 ושמתם על 1996. האם לא קרה שום דבר? האם אף אחד לא הצטרף?
מ' קליינר
בנושא הזה אין טייס אוטומטי.

סי אלחנני;

כלום לא השתנה פה? האם המספר 835,700 נשאר ללא שינוי?

אותו דבר בשעות נוספות. יש כזה קיצוץ וכזה צמצום. הייתי אומר, שמספר השעות

הנוספות לחודש של 1998 לעומת 1997 יירד לפחות. אי אפשר שזה יהיה כך.

שיא כוח-אדם - אני רוצה להעיר פה למי שהעיר שיש קיצוץ בדיוק מה שהם אמרו

שהם יקצצו.
היו"ר נ' דהן
זו תשובה בשבילך.

א' פולק;

אני חושב, שמי שעובר- - -

היו"ר נ' דהן;

אין ויכוח כאן. אין יותר הערות ביניים מצד האורחים.
סי אלחנני
אין ויכוח איתי.
א' שוחט
אני מבקש, שבדיון הח"כים, כמקובל, הם ייצאו החוצה. אין להם מה להיות פה.
סי אלחנני
הם לא יכולים להיות פה.
היו"ר נ' דהן
ברור.
סי אלחנני
ערוץ 3 - עקרונית, מי שאין לו כבלים, בין אם הוא לא יכול ובין אם איננו

רוצה, פה מתקציב המדינה מממנים ערוץ 3.
מי קליינר
הוא יכול לקלוט גם בצלחת.
ס י אלחנני
עכשיו, אני צריכה לקנות צלחת.
אי שוחט
אז, מה את רוצה?
י' יהב
אפשר לקלוט בכבלים.
היו"ר נ' דהן
לפני שאנחנו פותחים את הדיון וחברי-הכנסת מתבטאים, האם אדוני המנכ"ל או

מישהו מרשות השידור רוצה לענות לטענות שנשמעו כאן? אנחנו פותחים דיון, ונשמע

את התשובות.

י' יהב;

רק אינפורמציה.

היו"ר נ' דהן;

נשחרר אותם. שאלה אם רוצים לענות לו.

אי שוחט;

היושב-ראש דהן, אני יכול לומר הצעה לסדר?

היו"ר נ' דהן;

הזמינו אותו. היושב-ראש הקבוע הזמין אותו.

הי אורון;

הוא השמיע את דעתו וזהו.

היו"ר נ' דהן;

הוא השמיע את דעתו. אם רוצים לענות לו - זכותם. לא רוצים לענות לו - נגמר

הדיון.

אי שוחט;

הם לא חייבים לענות לו. הם לא מדברים אליו, אלא אלינו.

ס' אלחנני;

הם מעירים את הערותיהם לתשומת לב החייכים.

היו"ר ני דהן;

טוב. אם כך, ברגע זה שמענו את מי שצריך לשמוע, ואנחנו מודים להם. אנחנו

פותחים דיון של חבר-הכנסת, ואני מבקש שבחדר ישארו רק חברי-הכנסת ואנשי רשות

השידור והאוצר - הממשלה. סדר הדוברים; חברי-הכנסת אורון, הנדל, סעד והרשימה

עוד ארוכה.

חי אורון;

אולי אתחיל בהצעת חוק שהגשתי, שבעזרת ראש הממשלה בכבודו ובעצמו נפלה

במליאת הכנסת, ואני מנסה לעשות לה עכשיו לובי נוסף על רקע הדיון כאן, כי אני

חושב שבעיקרה היא הצעה נכונה. הצעת החוק שלי אמרה, שאגרת רשות השידור תאושר

לחמש שנים צמוד למדד, והדיון הזה, שבעצם העילה היחידה הפורמלית לקיומו היא

אישור האגרה, לא יהפוך לדיון גנרלי על רשות השידור בנושאים שלא שייכים לאגרה.

אי שוחט;

גם אישור תקציבים הוא על-פי חוק ולא רק האגרה.

אי קרשנר;

ודאי. הרי אנחנו צריכים לאשר את התקציב.

היו"ר נ' דהן;

אנחנו מאשרים את התקציב וגם את האגרה. אמרתי זאת בתחילת דבריי.חי אורון;

בדיון מהסוג הזה אני לפחות, וברוב השנים שאני בוועדה הזו לא היתה בדיוק

הממשלה שהייתי שותף בה, ניסיתי להפריד בויכוח התוכני לא במובן התוכני של מהות

רשות השידור אלא בביקורת על מה אמרו אתמול בערב ב"מבט" ואיזה אחוז נתנו לזה,

ויותר ניסיתי לראות בויכוח הזה, בדיון הזה, דיון עקרוני על רשות שידור ממלכתית

בתוך מערכת התקשורת, מה מעמדה ומה משקלה ובהתאם אלו סכומים מקצים לה. חשבתי,

שאישור אגרה לתקופה ארוכה יותר תחסוך או תאפשר גם לרשות וגם לכנסת לנהל דיון

לתקופה יותר ארוכה ולא לעשות זאת דיון שנתי כאשר אי אפשר לברוח מהענין. בדיון

השנתי יש מרכיב פוליטי נקודתי, שהוא מעבר למה שנכון כשמדובר על רשות השידור.

אמרתי זאת פה אלף פעמים ולא אאריך בזה, שאני חסיד קיומה של רשות שידור

ממלכתית ככלי תקשורתי כולל, ולא ערוץ חינוכי ולא ערוץ 7 בסגנון אחר.
מי קליינר
התכוונת לערוץ 8.

חי אורון;

לא. בכוונה אמרתי זאת, ולא טעיתי. אני שומע את חבר-הכנסת בני הנדל, והוא

מתכוון לזה.

צי הנדל;

יש את חבר-הכנסת בני אלון.

חי אורון;

יש את בני הנדל ב"קול המוזיקה" שהיה עושה תכניות.

מי קירשנבאום;

נכון.

מי קליינר;

ייהנדליי הוא שם מוסיקלי מאד.

חי אורון;

אני חושב, שצריך לקיים את המסגרת הזו. אני לא יודע, אך יש כל מיני הדלפות

מה יוצא מדוייח צוקרמן.

מי קירשנבאום;

הוא מחזק את האגרה.
חי אורון
הבנתי, שהיה שלב שהיו הדלפות. השאלה היא באיזה נפח.

רי שפירא;

הוא מחזק את הגישה שלך.

מי קירשנבאום;

הוא מחזק את האגרה וממליץ גם לאשר לחמש שנים.

חי אורון;

מאה אחוז. אז מן הראוי בכלל להיתלות באילנות כאלה. אני לא הולך להציע היום

להעלות את האגרה ב-5% או ב-4%, משום שאני גם מעריך את יחסי הכוחות ואינני חושב

שזה תפקידנו פה. אבל, גם בתקציב רב-שנתי היה מקום לכך שיהיה מרכיב של התייעלות
באחוז מסויים ולבוא ולהגיד
"אנחנו מעלים לכם לגובה המדד מינוס X להתייעלות.

זהו הטייס שלכם לחמש שנים. תתנהגו על פיו ותעשו תכנית כלכלית". אבל, השחיקה

השנתית, שהיא בעצם איזו שהיא פונקציה של הורדת ידיים שלוחצים להוריד ככה

ולוחצים להוריד ככה, היא בסופו של דבר מבטאת איזה שהוא בלבול גדול בהתיחסות לא

לטובת הענין.

אני לא יכול להתעלם מדיון שהיה פה בועדת משנה במשך כמה וכמת ימים על הפרק

בתקשורת בחוק ההסדרים, שמתיחס למכלול כולו והוא הולך ליצור תמונת תקשורת שיש

לי איתה הרבה ויכוח. הוועדה לא קיימה את הדיון הכולל הזה על בסיס על הדו"חות

שהונחו בפניה, ולא יודעים מה היא רוצה לראות, איך היא רוצה לראות כבלים, איך

היא ריצה לראות לווין והאם היא רוצה לראות ערוץ מסחרי אחד או שני ערוצים

מסחריים. עכשיו, אני שואל פה שאלה שהיא כאילו לא שייכת לאגרה: איך תתחלק

ההוצאה הלאומית לתקשורת? אני יכול לשלם את זה דרך השוקולד בפירסומת, ואני יכול

לשלם את זה באגרה. אני יודע, שיש אנשים שאומרים: "דרך השוקולד - לא מעניין

אותי", ואני אומר שזה כן מעניין אותי: דרך השוקולד, דרך החלב או דרך אני לא-

יודע-מה או איך אני משלם את זה דרך האגרה. בחינת הענין בהוצאה הלאומית

לתקשורת, ואני משתמש במושג שנלקח מתחומים אחרים אך לדעתי הוא קיים גם פה, היא

חלק מהענין. לכן, אני אומר, שעל פי הגישה חזו, אם זה היה תלוי בי, לא הייתי

מאשר אגרה כמו הארנונה שהיום יותר ויותר ברור, ואני אומר זאת לנציג האוצר, שזה

לא % 8.9 אלא % 13.9.
ס י אלחנני
בהנחת המדד הם הוסיפו שתי עשיריות.
חי אורון
זה מה שיצא, למרות ששר האוצר יגיד כל הזמן: "לא העלו". חבר-הכנסת שוחט

אומר שזה מיליארד שקל תוספת מיסים.
צי הנדל
רוב הרשויות ניצלו זאת והעלו ב-% 5.
חי אורון
כן. מספיק שהגדולות עשו זאת, ואז זה כבר רוב הציבור. ירושלים עשתה זאת

וחיפה עשתה זאת ולגבי תל-אביב אינני יודע אבל נדמה לי שגם היא עשתה זאת. זה

מיליארד שקל מסים. פה נמצא כל הויכוח הזה.
אי שוחט
לא. % 5 זה הרבה יותר.
חי אורון
אתה אמרת את המספר.
אי שוחט
אמרתי "מיליארד" על מדרגות המס.
ס י אלחנני
במדרגות המס מה שקורה בינואר זה עוד כמה מליונים.
חי אורון
כל הגביה השנתית של הארנונה היא 7 מיליארדים.
אי שוחט
% 5 הם 350 מליון ש"ח.היו"ר נ' דהן;

חבר-הכנסת אורון, טיים. תוכל לדבר עד 11:00, וב-11:01 אין יותר ישיבה.

חי אורון;

אני מסיים. אני רוצה להגיד אמירה, שאמרתי אותה באופן דומה גם בישיבה

הקודמת, ואני חושב שהרגע הזה מגיע. גם לנו יש ביקורת על מה שקורה ברשות
השידור
על השעות הנוספות ועל עובדים. כולנו מכירים את הסיפורים. אמרתי כבר

בשנה שעברה מה יוצר אצלי את הקושי. כאשר אני נמצא כמי שיש לו צורך להגן על

רשות השידור בפני מי שרוצה לחסלה, אני מגן גם על דברים שאינני רוצה להגן

עליהם. אני אומר זאת לכם בכל גילוי הלב.
היו"ר נ' דהן
אתה נותן להם אפשרות להמשיך לבזבז. אתה טוען שיש ביזבוזים, ואתה מגן

עליהם. זהו ויכוח ערכי.
חי אורון
אני אומר שני דברים. בואו ונפסיק את הויכוח על רשות השידור. נקבל את הבסיס

הזה, אם זה יהיה על בסיס דו"ח צוקרמן או דו"ח אחר, ואז נתבע מהם ונגיד: "חברים

יקרים, נפסק הויכוח הפרלמנטרי על קיום הרשות. הרשות היא עובדה קיימת בתוך מפת

התקשורת, וזה מעמדה ואלה היקפיה. עכשיו, נסו לנצל את ה-690 מליון ש"ח באופן

יותר יעיל. לזה תגישו תכנית" - אני יודע שיש תכנית ויש את השתתפות האוצר, וכל

הזמן מדברים על זה. אני מכיר את הדברים האלה - "ואז תבואו ותראו איך הרשות

מתפקדת על-פי תפישתכם, בהנחה שמעמדה לא נמצא כל הזמן בבחינה ולא מערערים על

קיומה. אתם מגישים תכנית דו-שנתית או תלת-שנתית, שמראה איך הדבר הזה מסתדר".

אני חושב, שעד שלא נגיע לדבר הזה, ואני אומר זאת כאן בגלוי, אראה את תפקידי

בוועדה הזו, ביחסי הכוחות הקיימים, קודם כל, להגן על רשות השידור בפני כל מיני

נסיונות לערער את מעמדה.

מוטי קירשנבאום, אני הולך להצביע נגד התקציב - ואמרתי לך זאת לפני שבועיים

- אם אינכם מחזירים את התכנית "מכאן משם ומכל מקום" לשידור ביום שישי כך שאפשר

יהיה לשמוע אותו בכל הארץ.
היו"ר נ' דהן
נכנסנו לויכוח הערכי. יש לי כמה תיקונים כאלה. לך יש אחד, ולי יש 300.
מי קליינר
אדוני היושב-ראש, זכותו של חבר-הכנסת, בדיון על תקציב, להעביר נקודה

מקומית.
י' הראל
זהו סעיף הומניטרי.
היו"ר נ' דהן
נשמע אותך עד הסוף, ובזה אתה מסיים.
חי אורון
יש תכנית ברשת גי, שאני מודח שמבחינת הבית שלי השבת נכנסה כאשר ברקע היתה

התכנית הזו. זו תכנית שירים ביום שישי בין השעות 19:00-17:00.אי שוחט;

התכנית של ירון אנוש יותר טובה.
חי אורון
רשת גי הפכה לרשת עברית, אך יש בה כבר יוצאים מן הכלל. תעשו את זה. היו על

זה כתבות גדולות בעיתון. יש ציבור, שזה חלק מהתרבות הישראלית שלו. אני אצביע

בעד, אבל קבלו את הבקשה הזו.

ר' שפירא;

זו בקשה למוסדות הציבור. אנחנו הוועדה. היית צריך לכתוב.

מי קליינר;

אם זה דיון "כבקשתך", לכל אחד יש משהו.

צי הנדל;

בצורה משעממת אחזור על כמה דברים שאמרתי בשנה שעברה. צריך, שתהיה רשות

שידור, למרות הסטיגמה של אנשי ימין שיש לבטלה או משהו כזה. אלה דעות קדומות.

יש לה ערך וחשוב שתהיה, ואגן עליה והלואי שיהיה לי הכוח להגן עליה ברגע שיהיה

צורך כאן ואינני חושב שיש צורך. הסיבה המרכזית היא, שטוב וראוי שבמדינה כמונו

במקום שאנחנו נמצאים, בסיטואציה הסביבתית במזרח-התיכון שאנחנו נמצאים בה, תהיה

רשות שידור ממלכתית שלא מוכתבת ע"י RATING ,תמידי- -
אי שוחט
ציבורית.

צי הנדל;

-של הכנסות יותר גדולות מ"קוקה-קולה" ואיך לעשות גימיקים יותר, אלא גם

תהיינה כמה תכניות ערכיות שאתה יכול להתיישב וללמוד. נכון, שאחוז הצפיה יותר

נמוך. חשוב, שיהיה דבר כזה. אני אומר זאת לא מיופה לחוץ. אמרתי זאת גם לפני

שנה. אני מקווה, שאגיד זה גם בשנה הבאה, אם אהיה בריא ואחיה עד אז.
יי יהב
תאמר זאת בתור חבר-כנסת?
צי הנדל
לא אמרתי "בתור חבר-כנסת". אגיד זאת בתור פלאח. הסיבה המרכזית לכך שכולנו

רוצים רשות שידור ציבורית היא בגלל הענין הערכי, ואין זה הענין הערכי של צבי

הנדל אלא הענין הערכי שלי וזה של חבר-הכנסת שוחט הם אותו דבר. יש ניבולי פה

ברמה שלא הוא אוהב אותם ולא אני אוהב אותם, וזה לא שייך לשום ענין פוליטי. אני

מודה, שאני לא מספיק מאזין כדי לדעת האם היו שיפורים משמעותיים מהשנה שעברה.

אין לי רשימה מוכנה, אך בשנה שעברה ראיתי כמה תכניות והזדעזעתי. אני מקווה,

שיש שיפורים. שאלתי המרכזית היא האם יש איזו שהיא ועדת אתיקה כזו או אחרת

בתוככם, ולא לפרסם אותה ולא מעניין אותי מה היא עושה, שאכן עוקבת אחרי התכניות

גם ברמה התרבותית בממוצע שלנו ולא ברמה התרבותית של החרדים או אחרים.
היו"ר נ' דהן
אם אינני טועה, זהו תפקיד המועצה הציבורית.
צי הנדל
לא. אני מתכוון לעבודה מקצועית יומיומית שוטפת. אותה ועדת אתיקה יהיו להכאילו שני זרועות - גם זרוע פוליטית. כלומר, צריך שתהיינה; ההחלטות המקובלות

והידועות, שצריך שיהיה איזון וצריך שתהיה על טענה תגובה וכוי. זה בטוח,

שההרגשה שלי סובייקטיבית כי אני בצד מסויים של המפה וכוי. לפעמים, אני מרגיש

משהו, ויכול להיות שזה לא אובייקטיבי, אך אם היה צוות כלשהו שהיה ברור שהוא

עוקב אחרי זה אפשר למדוד זאת.

יש גם דברים בלתי מדידים והם הכואבים ביותר. על זה יש את הפירוש המפורסם

של רש"י לגבי זה שפעם הרגו איש - מספיק לעשות תנועה בלי להגיד דבר כדי להבין

איך אתה מתיחס למישהו. אני משוכנע, שבדיוק בשביל הדברים האלה צריך רשות שידור.

אינני נכנס עכשיו לניואנסים האם צריך כך וכך רשתות רדיו או האם צריך פחות

רשתות רדיו וכו'. אינני מומחה גדול לזה, ולא ניתחתי זאת אף פעם. אבל, זה מחייב

אתכם לשמור מאד בקפדנות עד כמה שאפשר על כך, וכולם בני אדם. הרגשתי החריפה

היא, שלא עושים מאמצים מספיקים בענין. אם אני נחשב לאיש ממוצע מבחינת הרמה

האינטלקטואלית שלי - ובדרך כלל אני לא ממוצע מבחינת זה שאני יושב בבית הנבחרים

- אז אני רוצה לספר ששלחתי מכתב לרשות השידור לפני כשנה בערך וקיבלתי תשובה
מידידי הטוב
"מכתבך הועבר לטיפול פלוני כי הוא עוסק בזה" ומאז נעלמו

עיקבותיו, וזאת על פגיעה אישית שאני חושב שנפגעתי. יש מידת רגישות, כשחבר-כנסת

כותב והוא יושב בוועדת כספים. אינני אומר, שצריך למצוא חן בעיניו, אבל זה ודאי

יותר מאשר בפני בוזגלו המפורסם. לא קיבלתי תשובה. לא נפגעתי אידיאולוגית, אלא

אישית. לא עשיתי מזה ענין גדול, אלא כתבתי שאני מבקש תשובה על הענין הזה. אלה

דבר י י באשר לענין הכללי.

יש ענין ספציפי אחד, שלא לגמרי הבנתי אותו, ואני מבקש פירוט יותר מדוקדק -

נושא הערוץ השלישי שקוצץ. המדינה קיצצה, אך זה היה במסגרת התחשבנות כוללת,

שלקחו בחשבון שרשות השידור הגדולה עם הX- מאות מליונים בתקציב שלה תהיה מסוגלת

לספוג את זה. יש לי הרגשה, אלא אם כן לא הבנתי את ההסבר, שעדיין יש פה חסר

לעומת השנה שעברה.

הדבר האחרון, אותו הזכירו גם קודמיי ולא בגלל זה עכשיו נצביע או לא נצביע

בעד התקציב אך באמת צריך לקחת זאת לתשומת לב, הוא שכאשר מביאים נייר צריך

שבאמת נראה מה הביצוע. אני זוכר, שבשנה שעברה דיברנו על כך שבאמצע השנה נעשה

פגישה כזו ונקבל איזה שהוא דו"ח ביצוע כזה או אחר, אחרי הויכוחים הגדולים על

אישור התקציב לפני שנה. לא נפגשנו, וזה גם קצת אשמתנו, אבל לפחות בסוף שנה

צריך שנקבל דו"ח ביצוע.

מי קירשנבאום;

הגשנו פעם אחת. היתה פגישה אחת.

צי הנדל;

טוב. תודה.

אי סעד;

אני בין אלה שלא רק תומכים בקיום רשות שידור ממלכתית אלא רואים צורך חיוני

בחיזוק מעמדה. לכן, הייתי בין המתנגדים לכל נסיונות הדמגוגיים לבטל את האגרה

בלי למצוא לה חלופה. זהו נסיון עקיף לפגוע ברשות השידור הממלכתית.

ברצוני להסב את תשומת לב המנהל והאחראים לשני דברים עיקריים. ראשית,

אוכלוסיה ערבית במדינת ישראל יש כבר 1.1 מליון. יש לי קרובי משפחה בסוריה

ולבנון שאני בקשר איתם, שאומרים; איך זה שכל כך מעט מקציבים לאוכלוסיה הערבית

בערוץ 1 בטלויזיה?

היו"ר נ' דהן;

תגיד להם, שיש אוכלוסיה הרבה יותר גדולה שלא מקבלת חצי מהזמן שהערביםמקבלים.

אי סעד;

אנחנו מיעוט לאומי, ולא סקטור. בעברית, אם זה לאשכנזי או לספרדי, זה דבר

אחר. אני מדבר על מיעוט לאומי.

היו"ר נ' דהן;

הוא לא הבין את מה שאמרתי.

י י יהב;

הוא הבין. אתה לא הבנת.

אי סעד;

בערוץ 33 יש שיפור בשנה האהרונה.
י י הראל
אבל, תהיה ירידה בשנה הבאה.

מי קליינר;

לכן, מורידים לו כסף.

אי סעד;

הערתי היא, שבאמת יש צורך, אם יש קיצוץ, לא לפגוע בתכניות המעטות שנמצאות.

צריכה להיות תשומת לב גם לבעיות האוכלוסיה הערבית, ואתן דוגמא. היה לנו

ויכוח על התקציב, וכיסו אותנו טוב מאד בערבית ברדיו ובטלויזיה אבל לא בעברית.

זו האוכלוסיה הפגועה ביותר, שיש בה נסיגה גדולה בתקציבי כל המשרדים. זה לא היה

ברדיו וזה לא היה בטלויזיה, ואף אהד לא התעניין. באים ומראיינים מהקואליציה

ומהאופוזיציה, מ"העבודה", ממר"צ, מהליכוד ומהמפד"ל, אך איש לא לוקה בחשבון שיש

בין אזרחי המדינה הזאת % 20 שהם הנפגעים ביותר, ואף אהד לא שואל לגביהם.

פ י בדש;

אתה צודק. תצביע נגד התקציב.

א' סעד;

צריך לקחת זאת בחשבון. אם זו רשת שידור ממלכתית שלוקחת בחשבון את כל

המיגוון, הפלורליזם, בהברה הזו, יש לקחת בחשבון גם את הענין הזח. אף אחד לא

שואל מה מצב האוכלוסיה הערבית בתקציב הזה.

אי שוחט;

אני מצטרף לביקורת, שבספר לא מופיע ביצוע של 10 חודשים או משהו כזה של

1997 וגם לא ביצוע של 1996 שלא הופיע בפעם הקודמת. לגבי כל הרשויות, שאנחנו

עוסקים בהן, אנחנו מקבלים הערכה של מה שקרה במהלך השנה ומה קרה גם בשנה שעברה.

זה גם מאד חסר לצורך הדיון ולצורך ההתרשמות. נניח, שלא נרצה לעכב את ההצבעה,

אולי אפשר לשלוח לנו איזה שהוא נייר שנצרפו לדברים ונראה באמת מה הביצוע בפועל

מול התקציב.

מי לוי;

אפשר להציג לכם את הנתונים הכלליים.אי שוחט;

כלומר, את הנתונים המרכזיים.

מי קירשנבאום;

הערה אחת - מה שטוען מוטי לוי הוא, שאף פעם לא התבקשנו להביא זאת.
אי פינס-פז
כל הרשויות התבקשו להביא זאת.

י' יהב;

תהפכו זאת לכלל.

אי שוחט;

הרבה שנים הנושא הזה עולה.

היו"ר נ' דהן;

חבר-הכנסת שוחט, אתה יודע, כחבר-כנסת ותיק וכשר אוצר לשעבר, שכל מה שתבקש

תקבל. אחרת, לא יהיה להם אישור היום.

אי שוחט;

אני לא אעכב את האישור בגלל זה.

היו"ר נ' דהן;

אם זה לא כל כך מעניין אותך, זה משהו אחר.

אי שוחט;

לא אמרתי, שזה לא מעניין אותי, אבל זו לא הסיבה לעיכוב או לא לעיכוב.

חי אורון;

הם יתחייבו להגיש תוך חודש, וזהו.

היו"ר נ' דהן;

חבר-הכנסת בדש וחבר-הכנסת כהן, רשות הדיבור היא לחבר-הכנסת שוחט ואתם

מפריעים לו. חבר-הכנסת בדש, אם ברצונכם לדבר, עשו זאת בחוץ.

אי שוחט;

לגבי ערוץ 33, יש משהו שאני רוצה לדעת. בשעתו, כאשר אושר הערוץ כפרוייקט

מחוץ לתקציב של רשות השידור ובכסף מיוחד, שני דברים היו בלב הענין ובעיקר היה

שידור לארצות ערב, שידור לווייני. ההתניה אז היתה לעשות איזו שהיא בדיקה,

'לקחת טרמפ' על סקרים של אחרים ולדעת האם יש בכלל האזנה לתכניות בערבית. מה

אחוז ההאזנה והאם בכלל כל המאמץ הזה לשדר לארצות ערב דרך לווין נשא פרי?

י' הראל;

זה גבוה מאד.

מי קליינר;

זה עובר את ה-BBC ואת הCNN-.

היו"ר נ י דהן;

תשובות תהיינה בסוף.אי שוחט;

ברצוני להתיחס לזמן השידור לעולים ברוסית. המחשבה היתה, שדרך הערוץ הזה

יהיו יותר שידורים לאוכלוסיה הרוסית שהיא גדולה מאד. הייתי רוצה לדעת מה

התמונה והיכן זה עומד.

עומק הגביה - לא מצויין פה עומק הגביה או שלא הספקתי לדפדף ולראות. בכל

אופן, הייתי רוצה לראות מה עומק הגביה מול בתי-האב ואיפה -זה עומד. היתה בעיה

גדולה מאד באוכלוסיה הערבית בענין הזה, האם חל שיפור בנקודה הזו?

שמעתי טענות, והייתי באמת רוצה להבין את המדיניות שלכם בנושא רדיו אזורי.

מפעילי התחנות ברדיו האזורי באים בטענות, שאתם, בעצם, מנהלים מלחמה על פרסומת,

וזה בסדר מבחינתכם, אך אתם פותחים המון תחנות אזוריות וחונקים את האפשרות של

פיתוח רדיו מסחרי אזורי. הייתי רוצה להבין ולדעת כמה תחנות יש ומה המדיניות

שלכם בענין.

מכאן ברצוני להגיע לדברים שבדרך כלל איתם מתחילים לסכם, אני חושב, שאני

מצטרף לאלה, ואני שמח שאינם רק מצד האופוזיציה, שחושבים שערוץ ציבורי הוא

היוני לדמוקרטיה הישראלית. ההצעות פה לבטל את האגרה וההתקפות על רשות השידור,

ויש מה לבקר את רשות השידור, הן מסוג הדברים שמותר לעשותם גם ברמת הניהול

ולפעמים גם ברמת התכנים. אבל, בסיכומו של דבר, היתה מחשבה בענין עם הקמת

הממשלה ונזרקה באויר, ואני מניח שהיום היא - שרת התקשורת - ברחה חזרה מהענין

הזה ועם ההצעה של בני אלון שעברה פה ונדמה לי שלא הוצגה בכנסת.

הי אורון;

הוא לא מצליח להעביר זאת.
אי שוחט
הוא לא מצליח להעביר זאת. ביטול האגרה, משמעותו באופן עקיף ביטול השידור

הציבורי. אני מציע, שכל חברי-הכנסת מכל הצדדים יתאחדו מסביב הענין שיש ערוץ

ציבורי והוא לא פועל רק לפי RATING. אני לא יודע אם הסדרה "תקומה" היתה מופקת

ע"י ערוץ מסחרי, ואני מניח שזה לא היה קורה כי מדובר ב-15 מליון ש"ה.

ר' אלול;

הם עושים עוד דבר יפה על ספינת "אגוז".

אי שוחט;

מדובר כאן בפרוייקט ענקי של 30 סרטים. אני זוכר, שמוטי קירשנבאום בא אלי

כשהייתי שר אוצר וביקש לזה כסף מיוחד, ואמרתי לו; "לא, תספוג זאת בתוכו". אני

חושב, שמיותר לציין זאת,

אני רוצה להגיד משהו בענין ההתייעלות, מוטי קירשנבאום, אתח עומד עוד מעט

לסיים את התפקיד.

י' יהב;

זה לא בטוח.

מי קירשנבאום;

אני יכול להרגיע את הפורום; זה בטוח.

פ' בדש;

ניסינו- לשכנע אותך להקדים.
מי קירשנבאום
זה יהיה ב-18 לאפריל. עד עכשיו הקואליציה מנסה לשכנע אותי להשאר--

פ י בדש;

לא, ניסינו לשכנע אותך להקדים.

מי קירשנבאום;

-אבל אמרתי שאני עוזב ב-18 לאפריל בשעה 16:00 ולא קודם וגם לא אחר כך.

אמרתי שזה בשעה 16:00, כדי שלא יבנו על הבוקר.
אי שוחט
מה יהיה אם בעוד הודש יוכרז על בהירות ויבואו אליך גורמים מהאופוזיציה
ומהקואליציה ויאמרו
"תן לעבור את הבחירות".
חי אורון
זה פורסט-מז'ור.
א' שוחט
זה פורסט-מז'ור. מלבד זאת, אתה שופט כדורגל.
היו"ר נ' דהן
חבר-הכנסת שוחט, אמור מלת סיכום.
אי שוחט
ברצוני להגיד מלה בנושא ההתייעלות. אפשר לעשות התייעלות דרך שחיקת

ההכנסות, ואינני יודע אם זה מביא את ההתייעלות למקום הנכון ואני באמת לא נכנס

לתוך התקציב מה יצא ומה נכנס. מוטי אומר, שהם קיצצו אותו ב-100 מליון ש"ח.

בכמה שנים?
דובר
שלוש שנים.
אי שוחט
קיצצו זאת בשלוש שנים. אני לא יודע, אך זה יכול להיות. 100 מליון ש"ח זה

המון. התקציב היה 800 מליון ש"ח וירד ל-700 מליון ש"ח, וזה % 6. בעצם, זה % 10

ריאלי מצטבר,
מי קירשנבאום
אנחנו נראה את המספרים, ואין בעיה.
אי שוחט
כולנו נתקלים לא פעם ולא פעמיים בדברים, ואנחנו יודעים שברשות השידור יש

מספר בעיות בתחום של שעות נוספות והיקף כוח-אדם. יש דברים מבניים שהם עוד

מ"קול ירושלים" או אינני יודע ממתי הם באים.
היו"ר נ' דהן
זה מ"קול ציון לגולה".
מי קירשנבאים
השעות הנוספות הן מהיום. השדרים הם מ"קול ירושלים".
אי שוחט
יכול להיות. צריך לעשות משהו בענין. אני מצטרף למה שאמר חבר-הכנסת אורון.

לא הייתי מרסק את הרשות מפחד שאף אחד לא יודע מה יבוא. בכל אופן, אני חושב,

שהמנהל החדש שיבוא צריך להביא בחשבון שמוכרחים להמשיך ולעשות. אינני אומר, שלא

נעשו דברים. אני יודע, שפוטרו אנשים וצומצם כוח-אדם על כל מה שמשתמע מזה, אבל

אני מעיר זאת כהערה.

היו"ר נ' דהן;

חבר-הכנסת גולדמן, דיברת כמעט יותר מכולם. איש לא שמע את מה שאמרת, אך

דיברת. עכשיו, חבר-הכנסת בדש ואחריו חבר-הכנסת קליינר.

י י יחב;

הוא הגיע אחרי.

היו"ר נ' דהן;

הוא ביקש לפניך.

י' יהב;

איך זה יכול להיות?
היו"ר נ' דהן
ברגע שנכנס, הוא הרים את היד. אתה הערת אחריו.
פ' בדש
כשנכנסים, קודם כל נרשמים.

היו"ר נ' דהן;

רשמתי את שמות הדוברים לפי סדר הרמת האצבעות.
י י יהב
זה לא יכול להיות. הוא לא היה פה, כשאני נרשמתי.
פ י בדש
חבל, שאת החומר מגישים לנו רק הבוקר. ברצוני להתחיל בנושא אחד, שפרופסור

נודלמן הזכיר לי. בשנה שעברה אמרו שכל שלושה חודשים יביאו דו"ח ביניים למעקב

אחרי תקציב רשות השידור לגבי כל מיני החלטות שהיו בשנה שעברה, ולא נעשה שום

דבר.
מי קירשנבאום
נעשה. התבקשנו פעם אחת ע"י ועדת הכספים, ובאנו לכאן.
פי בדש
לא היו צריכים לבקש.

היו"ר נ' דהן;

לא ננהל עכשיו ויכוח. אתם תרשמו את הדברים ותענו בסוף.פ' בדש;

אני מוחה וממשיך למרוות, ואני אבקש על זה התייעצות סיעתית היום, ולכן לא

תהיה הצבעה היום, על הנושא שסוגרים את בית רשות השידור בבאר-שבע. בנו בנין

והחליטו לסוגרו, ורצו להפוך אותו לבית-אבות ולכל מיני דברים.

ר' אלול;

האם הבחירות שלך הן באזור?

פ י בדש;

אני רואה בתקציב העברה של כמעט מליון ש"ח.

היו"ר נ' דהן;

עד סוף הדיון הוא ישקול דבריו שוב.

פ י בדש;

אני אתייעץ עם עצמי. אני לא אשקול, אלא אם כן תהיה החלטה אחרת פה היום.

אין צוות בדרום, ואמרו לי שזו עלות של מליון ש"ח בשנה. יש פה העברה של בערך

מליון ש"ח בחודש לסינפוניטה, לתזמורת הסימפונית של רשות השידור. חשוב שמעבירים

מליון ש"ח לחודש לזה, אך חשוב גם להעביר מליון ש"ח לשנה לדרום.

מ' גולדמן;

אנחנו איתך.

פ י בדש;

יש אולפן בחיפה ויש צוות בצפון, ואין צוות בדרום. אמרו, שזה לא משתלם. לא

משתלם גם להוריד דלק לדרום, לא משתלם להוריד גז לדרום לא משתלם שום דבר להוריד

לדרום. אפשר לסגור את הדרום מקסטינה ולהחליט שמה שלא משתלם לא יירד דרומה.

צי הנדל;

מי אמר לך לגור שם?

פ' בדש;

נולדתי שם. הנושא הזה מכעיס אותי מאד. המליון הזה הוא % 0.15 מהתקציב השנתי

של רשות השידור. אם אי אפשר להעניק % 0.15 מהתקציב השנתי לטובת הדרום, אני מוחה

בקטע הזה. אומרים, שחשוב שיש מערכת ציבורית. בגלל זה, צריכה להיות מערכת

ציבורית שצריכה לראות לא רק איפה כדאי אלא צריכה לראות שיהיה פיזור לכל הארץ.

אחרת, בואו ונלך להפרטה. בואו ונפריט את רשות השידור ונלך לפי כדאיות כלכלית.

אבל, מסבסדים פה. כמו שחבר-הכנסת צבי הנדל וכולם אמרו, חשוב שתהיה מערכת

ציבורית, בגלל הענין הזה שצריך להסתכל גם על הדרום. לכן, אני לא ארד לכל מה

שאמרו פה העמותות למיניהן, והאם מה שנאמר כן צודק או לא צודק. אני, בקטע הזה

שלי, מוחה.

הערה אחת בלבד לסיכום; למה בתשדירי השירות אתם צופים ירידה בשנת 1998

לעומת 1997?

ר' אלול;

המצב הכלכלי 'על הפנים'.

אי פינס-פז;

בגלל הבג"צ.פ' בדש;

אלה דבריי מתוך הסתכלותי בחומר ברפרוף מהיר. ביקשתי התייעצות סיעתית, אלא

אם פה תהיה החלטה אחרת.

י י הראל;

תגיד איזו סיעה זו.

היו"ר נ' דהן;

בקשתך רשומה. עכשיו, חבר-הכנסת קליינר, ואחריו חברי-הכנסת יחב ופינס-פז.

מי קליינר;

לגבי הערת חבר-הכנסת הראל, רק למען הסדר הטוב, אומר, כמי שבקיא קצת בתקנון

הכנסת, שהסיעה של חבר-הכנסת בדש היא סיעת הליכוד-גשר-צומת, ואין סיעה אחרת.
אי פינס-פז
האם אתה בסיעה?

מי קליינר;

כן.

חי אורון;

חבר-הכנסת מקסים לוי הודיע לי אתמול, שהוא מתחיל בשבוע הבא להשתתף בישיבות

הנהלת האופוזיציה.

ר' אלול;

שמעתי שלשום בטלויזיה את חבר-הכנסת קליינר, ולא ידעתי איפה הוא - פעם הוא

בקואליציה ופעם הוא באופוזיציה.

פ י בדש;

חבר-הכנסת קליינר נשאר נאמן לקואליציה. חבר-חכנסת קליינר ברוחו ובנפשו

שי יך לקואליציה.

היו"ר נ' דהן;

האם חברי-חכנסת נוקטים בפיליבסטר כדי שלא יאושר התקציב לא היום ולא מחר?

אני מרשה לכם לעשות זאת, וכל אחד ידבר שעה.

מי קליינר;

אדוני היושב-ראש, לפי ההערות כאן, עוד מעט אצטרך להביא את חשבונות הבנקים

שלי. לפי קריאות הביניים, אולי דנים על התקציב שלי.

אעבור מהנושא הכללי לכמה דברים קונקרטיים. מבחינת כללית, לא רק שצריכה

להיות רשות שידור ממלכתית, אלא הטלויזיה הישראלית היא חלק מהחיים הישראלים. יש

לה את העומק שאין עדיין לאף אחד אחר. היא "עמוד האש", היא עכשיו ייתקומהי' והיא

"ניקוי ראש". היא הרבה דברים שהם נכסי צאן ברזל של התרבות הישראלית. אני חושב,

שהציבור רוצה שהיא תמשיך להתקיים.

אין לקשור זאת לענייני דמגוגיה בעקבות הצעות אלו או אחרות. אפשר לחשוב,שצריכה להיות רשות ממלכתית עצמאית ולחשוב שאולי המימון צריך לבוא דרך מכירת

מכשירי טלויזיה או דרך פרסומת מוגבלת. אפשר להיות בעד רשות ממלכתית אפילו או

המשך הקיום של הטלויזיה הישראלית ולעשות הפרטה - הפרטה חלקית. אני חושב, שזה

לא ריאלי. אני חושב, שזה לא עומד על הפרק. אני מסכים בדבר אחד: ברור, ואני

הושב שבענין הזה רובנו או כולנו מאוחדים, שאי אפשר לשבור את מטה קיומה של

הטלויזיה לפני שיש אלטרנטיבה, כי אז באמת יש השש שהמטרות הן אחרות. ברור, שאתה

צריך קודם כל לגבש לעצמך את האלטרנטיבה, אם אתה חולך בכיוון הזה, ורק אחר כך

לפגוע במטה קיומה שזה כרגע האגרה.

אני מדבר על טלויזיה, וצריך לזכור שיש לרשות השידור, לדעתי, את הנכס

התקשורתי היום מספר אחד בכל שוק התקשורת בישראל - הרדיו או יותר נכון רשת בי.

זה גם חי הנושא את עצמו, שגם מעורר מהשבות. זה גם ממלכתי, גם נושא את עצמו וגם

מאד מוצלח, מאוזן ולאיש אין טענות. אני הושב, שרשת בי היא אולי הוכחה לכך

שאפשר גם לחשוב אחרת גם לגבי איך מתקיימת רשות ממלכתית.

אני מגיע לדברים קונקרטיים. היות ולכל אחד יש את ההערה שלו, גם לי יש את

ההערה שלי. אמרתי אותה קודם למוטי בשקט, ועתה אני אומר אותה בקול רם.

ר' שפירא;

אי זו תכנית להחזיר?
מ' קליינר
אתה גם מאמן כדורגל. אני חושב שאם גיורא שפיגל היה עובר קורס שופטים, הוא

היה יכול להיות שופט כדורגל מצויין. אבל, זה לא היה גורם לזה שגיורא שפיגל

ישפוט במשחקי מכבי חיפה שהוא גם מאמן שלה. לא יכול להיות, שבתכנית טלויזיה

לוקחים פרשן קבוע, אדם שהוא פוליטיקאי פעיל ומועמד לראש עיר וגם מקים מפלגה.

זה הגיע לאבסורד בשבת האחרונה, כשמנשה רז שואל אותו שאלה אחת ומבקש ממנו
לפרשן. הוא אומר לו
"בעצם, היות ואתה גם מעורב, אז גם תגיב". אני חושב, שזה

לא יעלה על הדעת. נכון, שתגידו שאני לא אוהב אותו.
אי שוחט
עקרונית, אתה צודק. הערתי על זה לפני שנה.
מי קליינר
אני עובר לערוץ 3 של רשות השידור.
מי קליינר
יש פה כוכבית, שאני מבין שיש איתה בעיה מסויימת. היא אומרת: "תקציב תכניות

ברוסית בשנת 1998 כלול במסגרת כלל תכניות ערוץ 3". סמדר אלחנני העירה בצדק,

שהתקציב ירד מאד. בעבר, התקציב הזה תוקצב ע"י משרד הקליטה. אינני יודע מי צריך

לענות לי על זה. יש החלטה שיש מימון של 1.5 מליון ש"ח של משרד הקליטה. אבי

גבאי, אני מבין, שגם יש נכונות של משרד הקליטה לממן את הכסף הזה. אם כאן לא

יוגדל התקציב ב-1.5 מליון ש"ח הוצאה מותנית בהכנסה, לא יהיה מקום נכון לקבל את

הכסף הזה. לכן, אני מציע להגדיל כאן את ההוצאה המותנית בהכנסה ב-1.5 מליון ש"ח

לצורך מימון השידורים ברוסית,
אי פינס-פז
אתה צודק. לגבי מילוא אתה לא צודק, אלא סתם קנאי.
היו"ר נ' דהן
עתה, חבר-הכנסת יהב, ואחריו חברי-הכנסת פינס-פז ונודלמן. זו קריאה ראשונה
לכל חברי-הכנסת
חבר-הכנסת יהב רוצה לדבר.

י' יהב;

יש לי את הרושם, שזו הישיבה האחרונה שמוטי קירשנבאוס משתתף בה בוועדת

הכספים. מאחר והייתי בוועד המנהל שאישר את בחירתו והאכילו מרורים לרוב בצורת

הקבלה שלו, ולראשונה העביר מנכ"ל שימוע אף על פי שזכות השר היא למנותו - שימוע

מאד לא סימפטי בלשון המעטה - זה המקום לבוא ולומר שהיום, בשלהי תפקידו, בהחלט,

בראשותו הגיעה הרשות להישגים בלתי רגילים. מעל הכל צריך לציין, שהוא בהחלט קבע

נורמה של התנהגות עובד ציבור, כשבאומץ לב גדול דאג לצרכי הרשות עליה הוא היה

מופקד אף על פי שהוא בהחלט סיכן את מעמדו ואת תפקידו. בכך, בהחלט, הוא שימש

דוגמא, ואינני אומר זאת רק כאיש אופוזיציה בממשלה הזו.
צי חנדל
אם כך, אל תספיד אותו. הוא בחור צעיר.

יי יהב;

גם בתקופה שאנחנו היינו בשלטון והייתי בוועד המנהל הוא נקט באותה שיטה.

בהחלט, מגיעות לו הברכות על כך.
היו"ר נ' דהן
חבר-הכנסת גולדמן, יש סערה כלשהי היום אצלכם. אינכם מצליחים להתגבר עליה.
י' יהב
מי שרואה את הRATING- הולך וגובר ביחס לערוץ 1, ביחס לרדיו הציבורי, רואה

לאן הגיעו ההישגים, וזה לא פשוט מול הערוץ המסחרי שבהחלט כבש את החיים

התרבותיים שלנו, לדאבוני.

הייתי יושב-ראש ועדת הפיתוח של הרשות, שהחליטה על הקמתם של שני אולפנים:

אחד בחיפה, ואחד בבאר-שבע. אני, בהחלט, מצטרף לטענות חבר-הכנסת פיני בדש. זו

לא סיבה לעצור את התפתחות הרשות.
ר' אלול
חוא לא פה. הוא בהתייעצות סיעתית.
מ' גולדמן
אני רוצה לספר בדיחה על הלל זיידל.
היו"ר נ' דהן
על חשבונך. זה יירד לך מהזמן שלך.
מי גולדמן
חבר-הכנסת פיני בדש מזכיר לי את הלל זיידל. כשהלכו להקים את הרשימה ב-

1981, בגין קרא להלל זיידל ואמר לו שהוא נותן לו המקום ה-49. האחרון כעס ואמר

שהוא הולך להתייעץ. אמנון נדב היה אז כתב לענייני מפלגות והוא אמר: "הוא הלך

להתייעץ עם חברי המרכז שלו בתא הטלפון הציבורי". אותו דבר חבר-הכנסת פיני בדש

עם ההתי יעצות שלו.
י י יהב
בזמנו,היה לחץ עצום מהצפון לבנות את האולפן בחיפה, אך לא היה לחץ מקביל

מהדרום להשלים את הבניה. חבר-הכנסת פיני בדש, אני מדבר על האולפן.פ' בדש;

לכם יש אולפן יפה. אני רואה אותו כל הזמן.

י' הראל;

הוא חזר מההתייעצות הסיעתית.
מי קליינר
אני אתייעץ איתך רק כדי שילא יירדו' עליך.

י' יהב;

בזמנו, כשהייתי יושב-ראש ועדת הפיתוה של הרשות שהחליטה על שני האולפנים

בחיפה ובדרום, מבחינת הצפון היה לחץ עצום לסיים את הבניה. מבחינת הדרום, אף על

פי שהיה להם חבר-כנסת פעיל בשם פיני בדש, לא היה אפילו רבע קול זעקה ושום לחץ

מצד הדרום להשלים את הבניה ולבצע את המוטל, ולא היתה שום עזרה בהשגת הכספים

היעודיים לכך. אומנם אתה צודק ואני מצטרף לקריאתך, אך זה בהחלט לא מקום לעצור

את התקציב מכיון שהרבה אשם טמון בכם. דע לך, שכשקבוצת לחץ מפעילה לחץ בהחלט

לגיטימי, הדברים עובדים. כשקבוצת לחץ ישנה על זכויותיה, הזכויות לא מתממשות.

אני, בהחלט, מוחה על כך שנותנים לאגודה לזכות הציבור לדעת מעמד בוועדה הזו

כאן. אין לי מושג מי הם בכלל, ואין לי שום דבר נגדם.

חי אורון;

כבר שכחו מחם. עזוב זאת!

י' יהב;

לא. זה ענין עקרוני.

היו"ר נ' דהן;

חבר-הכנסת יהב, הרשה לי להזכיר לך שבדיון אחר בוועדה הנכבדה הזו הזמנו

לכאן ארגונים--

י י יהב;

זה לא נכון לעשות זאת מבחינה עקרונית.

היו"ר נ' דהן;

-שהשיגו גם על צורת התקציב.

י' יהב;

לא. אנ י מדבר על דבר אחר.

היו"ר נ' דהן;

זו לא פעם ראשונה ובודאי שזה לא תקדים. עם הסובלנות שאנחנו מחנכים לה

ובמיוחד בפרק התקשורת, ואני חושב שאנחנו רוצים לחנך לסובלנות, שמענו אדם עם כל

הטענות שלו ולא קרה כלום.
י י יהב
אני מקווה, שלא קרה כלום. על כל פנים, אני עובר לערוץ 33 שהוא אחד ההישגים

הגדולים של הרשות. הוא, בהחלט, מגיע לתנופה, ויש לי רושם שבתקציב הזה תנופת

ערוץ זה נבלמת. אחוז הצפיה בערוץ 33, בהחלט, הולך וגדל באופן מאד הדרגתי. אני

מבקש לדעת ממך ולקבל כאן הצהרה ממשית מה קוצץ בערוץ 33, אם קוצץ מדוע זה קוצץ

וכיצד זה ישפיע מחר על התפעול שלו.אי פינס-פז;

אני שומע את חבריי מהקואליציה, ואני שמח על עמדתם העקרונית התומכת ברשות

ציבורית עצמאית, אבל אני מתפלא שאיש מהם לא אומר מלה וחצי מלה על ממשלת ישראל.

אנחנו יושבים פה, בוועדת הכספים, מדי יום, ואינני זוכר פעם אחת שהביאו תקציב

של איזה שהוא גוף שאפילו לא עידכנו את עליית המדד בתוכו. אין תקדים לזה - ואני

אחראי למה שאני אומר - בוועדה הזו בשנה וחצי שאני יושב בה. לא רק שזה לא

עודכן ברמת המדד, אלא זה עודכן ב-4.2%. פתאום, יש % 5 התייעלות וכולם גיבורים.

איפה היו 5% התייעלות בכל דבר אחר? תראו לי דבר אחד, ולא מאה דברים. זו ממשלה,

שמתנקמת ברשות השידור, ולא יעזור כלום, על פרשת בר-און ועל פרשות אחרות ואינני

יודע על מה. כל הדיבור המתחסד פה לא מקובל עלי בכלל. אז, חבר-הכנסת פיני בדש

צודק, שבנגב הורידו. אבל, מי הוריד זאת? מי כפה התייעלות של % 5? מי מקצץ את

האגרה?
פי בדש
מצידי, שיעלו את האגרה בעוד 1% ויפתחו את בית הרשות בבאר-שבע.

אי פינס-פז;

תבוא בטענות לממשלה שאתה תומך בה. תבוא בטענות רק אליהם, כי הם מכניסים את

הרשות לסד, כפי שהוא אמר, של 100 מליון ש"ח בשלוש שנים. האם יש עוד גוף שקוצץ

ב-100 מליון ש"ח? זה בגלל שאוהבים את רשות השידור? מה הדיבור הכפול הזה? מה

המשחק הזה שפה באים לוועדה ומתיפיפים ושם דופקים? זה לא רציני. יכול להיות שלא

נעים לכם, אבל צריכים להגיד את הדברים כפי שהם.
היו"ר נ' דהן
חבר-הכנסת אלול, האם אתה רוצה לדבר היום? הדיון יסתיים בשעה 11:00.
ר' אלול
אני מוכן לוותר על רשות הדיבור שלי, אם נאשר את התקציב.

פי בדש;

תפסיק להיות חנפן.
י י הראל
הבר-הכנסת פינס-פז, תגיד בסוף האם אתה מציע לאשר את התקציב או שאתה נגדו.
פי בדש
כנראה, שהוא יהיה נגד.
אי פינס-פז
אני חושב, שצריך להוסיף לאגרה.
י י הראל
כלומר, אין לאשר זאת.
אי פינס-פז
ודאי שנאשר זאת.
צי הנדל
אל תבלבל אותו עם העובדות.
היו"ר ני דהן
חבר-הכנסת פינס-פז, האם אתה רוצה לסיים? אתה עושה בדבריך הפסקות גדולות.
אי פינס-פז
לא נותנים לי לדבר.

על הצגת הנתונים אמר חבר-הכנסת שוחט מלים שאני מאד מזדהה איתן. אתמול
ישבנו על כמה רשויות
הרשות לניירות ערך והמועצה להסדר הימורים בספורט. לא

יכול להיות, שהנתונים הכספיים יובאו בצורה כזו. עם כל הכבוד, גם הנייר הנוסף,

שעתה פיזרתם, הוא נייר שאינך יכול ללמוד ממנו מספיק על מצבה הכספי של רשות

השידור, וזה לא בסדר. צריך להיות כאן פירוט של המשכורות. אני אומר לכם, שסעיפי

הנהלה, סעיפי סל, כאלה כבר הרבה מאד שנים לא מגישים בשום מוסד.

היו"ר נ' דהן;

מה אתה מציע?

אי פינס-פז;

חברים, אני יודע מה אתם רוצים.
מי קירשנבאום
זו פעם ראשונה שנאמרים לנו דברים כאלה.
אי פינס-פז
אני באמת לא זוכר מה נאמר לכם בהיבט הזה בפעם שעברה.

מי קירשנבאום;

נעשה זאת בשמחה. צריך באמת לעשות כמו שאתה אומר.

זי בוים;

האם חיכית עד שאנחנו נגיד זאת? אתה מנהל רשות השידור.
היו"ר נ' דהן
חבר-הכנסת בוים, עד כאן הערת הביניים. חבר-הכנסת פינס-פז, המשך בדבריך.

ר' אלול;

צריך לציין את היושב-ראש - הוא קשוח. זה בסדר.

מי קירשנבאום;

אני מביא לכם את הנתונים על-פי דרישות ועדת הכספים.

אי פינס-פז;

אני באמת מבקש למסור נתונים מפורטים לחברי ועדת הכספים, שיפרטו את סעיפי

המינהלה וההנהלות. אתמול אפילו שכר יושב-ראש רשות אחת הובא בנפרד משכר יתר

העובדים, כלומר עד כדי כך יש שקיפות. שקיפות היא חלק מהמשחק. אלה כללי המשחק

של רשות ציבורית, זה לא יעזור כלום. צריכים לעמוד על כך.

מי קירשנבאום;

אני אשמח אם שכר מנכ"ל רשות השידור יתפרסם, כי אני במקום 30 ברשימה. יש את

כל הנתונים בענין הזה.

מ' נודלמן

אני חושב, שאנחנו בוועדת כספים, ותמיד יש פה ויכוחים פוליטיים, אך אינני

רוצה להכנס לזה. אם יש פה ויכוחים, זה אומר שאולי אין איזון פוליטי ברשות

השידור, אבל לא אשים דגש על זה.ברצוני להדגיש, שלאחר ויכוחים שהיו בשנה שעברה, ואני חדש בוועדה, שלא

קיבלתי דיווחים; כל שלושה חודשים צריך להיות דיווח, אפילו פעם אחת בחצי שנה לא

קיבלתי. קיבלתי את התקציב רק היום בבוקר, ואין לי זכות עכשיו כאיש אחראי

להצביע בעד או נגד. אני חושב, שזה לא בסדר לעבוד בצורה כזו. אני אפילו לא יודע

מה להגיד והאם אני בעד או נגד, כי אני לא מבין מה יש פה. החברים מהאופיזיציה

צודקים, שאין דו"ח ביצוע. צריך, שנדע איזה ביצוע היה ואלו קיצוצים היו. אני

זוכר אלו ויכוחים היו.

אני במצב לא כל כך טוב. אבל, אם אנחנו מדברים על תכניות פה, אני חושב שיש

איזו שהיא בעיה עם הערוץ השלישי לגביו כתוב: "תקציב התכניות ברוסית בשנת 1998

כלול במסגרת כלל תכניות ערוץ 33 בסעיף תקציבי 18-102". זה אומר, שבפועל לא

יהיה תכנית ברוסית, וזהו טריק, ובגלל זה אני לא מוכן להצביע על התקציב.
ר' שפירא
למה?

מ' נודלמן

היתה תכנית להוסיף תכנית ברוסית.
ר' שפירא
להיפך, אנחנו נתנו לו יותר מעמד.
מי לוי
בשלב הזה, זה מותנה.
היו"ר נ' דהן
זה לא ויכוח עכשיו. אתם תענו בתורכם ותסבירו לו.
מי נודלמן
אני מבין כך: יש בתקציב סכום - יש תכנית, ואם אין סכום - אין תכנית.
ר' שפירא
להיפך. העלינו את הסטטוס של זה. זה לא מותנה עכשיו בהכנסה.
מי נודלמן
אני התרגלתי לכך, שיש סעיף בתקציב.
היו"ר נ' דהן
לכן, מה אתה מבקש? אני רוצה, שזה יהיה ברור. אתה לא רוצה שום דבר. אתה

רוצה, שיוסיפו סעיף.

מי נודלמן

אני מבקש גם את מספרי הביצוע שהיו בשנה הזו, ואחר כך אהיה מוכן לקבל החלטה

להיות בעד או נגד.
היו"ר נ' דהן
עתה, חבר-הכנסת הראל, ואחריו חבר-הכנסת גולדמן. חבר-הכנסת גולדמן, אל תשכח

שדיברת כבר חצי מזמנך. חבר-הכנסת אלול, אתה אחרי חבר-הכנסת כהן.
ר' אלול
-

חבר-הכנסת כהן הגיע אחרי.היו"ר נ' דהן;

הוא ביקש לפניך. אתה נכנסת ולא ביקשת.

י' כהן;

חבר-הכנסת אלול, אני מוותר לך.

י' הראל;

אני רוצה להצטרף להבר-הכנסת אורון בזה, שאם נתאחד כולנו על כך שבצורה

ברורה צריכה להיות רשות שידור עצמאית, נוכל באופן משוהרר גם לבקר אותה.
אי רובינשטיין
נכון. -זה מה שרציתי לומר.

י' הראל;

אני נתפסתי בענין הזה. הבעתי את דעתי הביקורתית בנושא אחד, ומיד מצאתי את

עצמי מצורף לחבורה שרוצה לעלות על רשות השידור. חבר-הכנסת פינס-פז, אני אומר

קצת בביקורת שהאוירה היום התחילה בנימה הזו, וזה נראה לי מעודד כי זה משחרר

אותנו גם לבקר בלי להיות חשודים באיום על זה שתהיה רשות שידור עצמאית וציבורית

ובלתי תלויה בRATING- עד כמה שאפשר.

הדיונים התוכניים - יש מקום לעשותם. יש מועצה ציבורית לזה. העצמאות

המתבטאת בזה, שזה לא נעשה בוועדת הכספים אלא שם. יש הרבה הערות, ואינני חושב

שהן קשורות לוועדת הכספים. הערות עקרוניות - מקומן אולי בוועדת החינוך

והתרבות, אבל לא כאן. כאן אנחנו מתיחסים לסעיפים שקשורים בתקציב.

היו"ר ני דהן;

חבר-הכנסת הראל, אתה יודע שכשחבר-כנסת מתחיל לדבר על תקציב, הוא גומר

בפוליטיקה ולפעמים גם מעיר הערות אישיות.

י' הראל;

אני אומר דברים חשובים, שאני יודע שלא ישנו כלום.

היו"ר נ' דהן;

היתה פה אפילו בקשה אישית לתכנית מסויימת.

מי קליינר;

אם נסחפים, מגיעים ל"פופוליטיקה".

פי בדש;

ואז, יש פיצוץ.

י י הראל;

גם לי מותר להסחף ולהגיד דברים נכונים וצודקים, שאין להם שום סיכוי

להתממש.

ערוץ 3 של הרשות - הייתי מאד רוצה לשמוע כאן, שהוא משרת את האינטרסים שלנו

במזרח-התיכון, את תאוכלוסיה הערבית ואת אוכלוסיית העולים, שביחד הם שני

מליונים בארץ, באזור הזה.

יש כאף כל מיני העברות וכל מיני דברים, שהייתי רוצה שנבין באופן ברור

שהפרופורציה בין תקציב ערוץ 3 ב-1997 לבין תקציבו ב-1998 הוא לפחות כמוהפרופורציה בלן תקציב רשות השידור ב-1997 מול 1998. אם זה ירד ריאלית ב-2% או

משהו כזה, צריך שזה לא יירד ריאלית ביותר. אני רוצה לשמוע זאת בצורה ברורה,

מעבר לכל התרגילים שיש כאן שהם מסובכים ואולי צריך לעשותם ואולי לא, אבל ודאי

קשה להבינם.

היו"ר נ' דהן;

תרגילים אף פעם לא צריך לעשות.

מי גולדמן;

אני רוצה להתיחס כאן לכמה דברים. ראשית, לגבי איזו שהיא ידיעה שהתפרסמה

השבוע בעיתון בענין "רדיו ללא הפסקה", רציתי לדעת האם החליפו את שידור "שירים

ושערים".
מי קירשנבאום
זה לא שייך אהד לשני. ל"רדיו ללא הפסקה" יש הסכם איתנו.
מי ג ולדמן
אני מכיר את ההסכם.

מי קירשנבאום;

הם מדברים על אימוץ הליגה הלאומית, ולא על זכיון. אין לזה שום שייכות.

מי ג ולדמן;

שמעתי, שיש כוונה לקצץ את "יומן חוץ" של השעה 00;15 אחר הצהריים.

מי קירשנבאום;

לא קיצצו אותו. שינו את הפורמט שלו.

היו"ר נ' דהן;

דרך אגב, זהו דיון ערכי. אם פותהים בדיון ערכי, אני הושב שלכל חברי-הכנסת

יש הערות. חבר-הכנסת גולדמן, אני רוצה שתמשיך בדבריך. חברי-כנסת לפניך טענו,

שפה לא המקום לדיונים ערכיים ולא לסדרי עדיפויות של תכניות.

מי גולדמן;

אני שואל בצורת כותרות.

אי שוהט;

למה? הוא יכול לשאול.

היו"ר ני דהן;

אני מסכים, שהוא יאמר כל מלה. אני מעיר הערת ביניים כחבר-כנסת מהצד ולא

כיושב-ראש.

מ' גולדמן;

הבר-הכנסת דהן, אתה מנהל היום את הישיבה. אתה אולי מנהל אותה טוב, אבל אני

חושב שאתה קצת מנסה להשתלב.

היו"ר נ' דהן;

תמשיך בדבריך.מי קירשנבאום;

אנחנו מקבלים את זה בסקרנות של מאזין.

מ' גולדמן;

אני רוצה גם להגיד כמה מלים טובות, ואני חושב שמותר להגיד, כמו שאני אומר

שרק שאלתי שאלות. אני חושב, שהתכנית של כדורגל עולמי היא תכנית מצויינת. אני

חושב, שזה שויתרתם, אומנם לא בהנאה גדולה, על כל מה שקרה במשחק השבת במוצאי-

שבת הוכיח - ואינני רוצה גם לומר מעבר לזה - את ענין ההבדל באיכות בין הערוץ

השני לערוץ הראשון ואיפה זה היה יותר טוב. המבין יבין.

אני רוצה להתיחס לדברים, כדי שלא יתפרש פה שאני רק בעד לשמור על האינטרסים

של הספורט שקרובים אלי. אני רוצה לחזק פה את מה שנאמר לגבי ערוץ 3 של הרשות.

מי קליינר;

אני רוצה לחזק את דבריך. אני מסכים עם מה שאמרת.
מ' גולדמן
יפה. אני חושב, שהיתרון הגדול של ערוץ 3 של הרשות הוא האפשרות לקרב את

האוכלוסיה דוברת הרוסית מחבר המדינות מערוץ 3 גם לערוץ 1, ואותו הדבר לגבי

האוכלוסיה הערבית. אני חושב, שכאן לא רק שלא צריך לקצץ, אלא כאן זו הזדמנות

חשובה מאד להרחיב את הפעילות, כדי באמת לעשות את הכל על מנת לקרבם יותר ויותר,

באמצעות ערוץ 33, אלינו, דוברי העברית. אני אומר פה, שאנחנו צריכים לתת ביטוי

גם לגבי התקציב.

לגבי חבר-הכנסת פיני בדש ומה שהוא אמר לגבי באר-שבע, אני שותף למה שהוא

אמר משום שאנחנו צריכים להיות הגונים. זה חלק מהתפקידים הממלכתיים, ותפקידה של

מדינה הוא לשמור על פריפריה ולשמור על האיזונים הנכונים. כמו שאנחנו אמרנו שיש

צורך בתחנה בחיפה ובסניף בחיפה כדי להקל על אנשי הצפון, אני חושב שחשוב לשמור

באותה מידה גם על רשות השידור בבאר-שבע. לכן, הקטע שהתיחס אליו חבר-חכנסת פיני

בדש - אנחנו צריכים לראות זאת כהחלטה מסכמת של ועדת הכספים שלא סוגרים את

הסניף בבאר-שבע.

אי שוחט;

כמה עולה האולפן בחיפה?

היו"ר נ' דהן;

יש לנו עוד מספר דוברים, ואנחנו גם צריכים לשמוע את תשובות רשות השידור.

ר' אלול;

אני שמח, שהדיון היום יותר רגוע. קשה למצוא רשות שידור ציבורית ועצמאית,

לגביה יבוא כל חבר-הכנסת לדבר והיא תמצא חן בעיני כולם. אם הוסכם על רשות

שידור עצמאית, יש לה הנהלה, יש לה ועד מנהל ויש אנשים מקצועיים ואין אפשרות

שכל פוליטיקאי יקום ויתערב בניהול רשות השידור; מה יגידו? מי אמר? והאם זה

מוצא חן בעיניו או לא מוצא חן בעיניו. אינני מבין את ההגיון בכך שכל בוקר

יקום מישהו אחר ויגיד משהו. אני אומר זאת, כשאנחנו באופוזיציה או כשאנחנו

בקואליציה. אמרתי את אותם דברים בפרוטוקולים, והם רשומים, לפני 3 ו-4 שנים. לא

יכול להיות, שחבר-כנסת יתערב בכתבה של כתב, כי זו יצירה שלו. האם מישהו מתערב

במה שכתב סופר?! האם מישהו מתערב במה שכותב עיתונאי?! איזה מין דבר זה? כל

חבר-כנסת יתערב מה נאמר בכתבה הזו או אחרת.מי ג ולדמן;

אני לא יודע אם אתה קורא אותם, אך בסופי שבוע יש מדורים כאלה, ושם תראה

שיש את הדברים האלה.

היו"ר ני דהן;

הבר-הכנסת ג ולדמן, זה לא ויכוח. האמן לי, שיש לי מה להשיב. אין שום קשר

בין מה שהתחלת לומר למה שסיימת בו, אך זו זכותך.

ר' אלול;

קודם כל, אני שמח, שהיום יש הסכמה על השידור הציבורי וברור לכולנו היום

שבמדינה כמו שלנו צריך לשמור את השידור הציבורי. מכאן ברצוני לעבור לשלוש

הערות.

היו"ר נ' דחן;

ברור. חשאלח היא חאופי.

ר' אלול;

כל חקטע של העובדים קצת לא ברור לי - גם השעות הנוספות וגם מספר העובדים.

אני מניח, שאם אנחנו משווים זאת למקומות אחרים, יש פח קצת יותר מהרגיל.

מי קירשנבאום;

אנחנו במצב טוב מאד מול כל רשות ציבורית באירופה.

היו"ר נ' דהן;

רבותי, אני מציע, שתשובות תחיינה בסוף ולא עכשיו, כי יש עוד חברי-כנסת

שרוצים לדבר.

מי קירשנבאום;

אני רוצח להגיד לכם יותר מזה - כל תכנית יותר זול לעשות ברשות השידור מאשר

בשוק הפרטי, וזה בדוק. זה כולל הוועדה שייעצה לדו"ח צוקרמן - הכלכלנים שיעצו

לו ועשו את הבדיקה גם בערוץ 2 וגם אצלנו. כל תכנית שתיקח בערוץ השני ותביא

אותה לרשות חשידור, אנחנו נפיק אותה יותר בזול.

היו"ר נ' דהן;

חבר-חכנסת רפי אלול, אתח ברשות דיבור.

אי שוחט;

זה בגלל התשלומים לכוכבים. עובדח חיא, שכאשר באים לראיין אותך, באים שניים

מערוץ 2 ושלושח מערוץ 1.

מי קירשנבאום;

חבר-חכנסת שוחט, זה לא רק כוכבים. בכל תכנית אירוח שלנו יש לנו בערך % 30

תחקירנים מתכנית מקבילה. יש להם כסף לשלם. גידי גוב עולה 80-70 אלף דולר

לתכנית, ומני פאר עולה 20 אלף ש"ח.

היו"ר נ' דהן;

חבר-הכנסת אלול, אתה ברשות דיבור. אם תקצץ, גם חבריך ידברו.רי אלול;

לדעתי, לש שני דברים שעשתה הרשות, וזו ההוכחה לתפקיד ציבורי: ראשית, יש את

הסדרה "תקומה". פעמיים הקלטתי אותה, ואולי זהו אחד הדברים החשובים. אם ישאר

למדינה הזו משהו בשנת ה-50 זו הסדרה הזו.

אי שוחט;

זה ומודעי ישארו.

ר' אלול;

עבודה גדולה נעשתה סביב זה. מה ישאר לאנשים ולילדים, למערכת החינוך?

שנית, פניתי למוטי בזמנו עם רעיון לעשות סרט על מעפילי "אגוז" - סיפור

עליית יהודי מרוקו. הטלויזיה עושה סרט בן ארבעה פרקים לשנת ה-50. השידור

הציבורי מוציא הוצאה לא קטנה, ומדובר במליון דולר. זו השקעה אדירה.

פ י בדש;

זה שלוש שנים אולפן בבאר-שבע.

ר' אלול;

דעו לכם, שפנינו לכל הגורמים בארץ; לראש הממשלה, למודעי ולכולם, וכולם

אמרו; "לא". באנו לרשות השידור, והם ראו שהנושא הזה אף פעם לא בא לידי ביטוי,

ולזכותם ייאמר שהם עשו זאת.

משפט מסכם; אני מעריך, שלכל אחד מאיתנו שעבר על ספר התקציב יש הרבה מה

להגיד. אבל, אם פעם אחת נאפשר שהעסק הזה יעבור היום בשלום, ואני פונה פה לחברי

שביקש התייעצות סיעתית שיתייעץ עכשיו, נגמור ונאשר זאת.

מי ג ולדמן;

זה בתנאי שבאר-שבע מאושר בתקציב.

פ' בדש;

יפה. צריך, שיודיע זאת.

היו"ר נ' דהן;

עכשיו, חבר-הכנסת יצחק כהן, ואחריו יש עוד שני דוברים.

חי אורון;

מתי אתה מסיים?

היו"ר נ' דהן;

נתתי לכולם לדבר.

אי פינס-פז;

חבר-הכנסת יצחק כהן הגיע לפני 10 דקות לישיבה.

זי בוים;

חבר-הכנסת אופיר פינס-פז, אינך מנהל את הישיבה. מה הדבר הזה? האם אתה עושה

סדר פה? יש יושב-ראש.

מ' קליינר;

חבר-כנסת - מתי שהוא מגיע ומבקש רשות דיבור הוא תמיד מקבל אותה.היו"ר נ' דהן;

זהו דיון ענייני.

י' כהן;

בתהילת דבריי, ברצוני לומר שאנחנו לא נגד רשות השידור, אם זה מפתיע מישהו.

ר' אלול;

הבר-הכנסת כהן, כל הכבוד.

י' כהן;

חבר-הכנסת פינס-פז, אתה הצגת כאן גופים אהרים שהביאו את התקציבים, וכמעט

בכולם היה ביצוע ב-1997. כאן אין לנו את הביצוע ב-1997. אומנם נכון שיש פה

התייעלות של 5%, אבל אם ניקח את המדד של השעות הנוספות נראה שאין פה התייעלות.

אולי בשכר אין התייעלות, כי זה אותו מספר שעות נוספות - 108 ו-200. זו בעיה

אחת. יכול להיות, שזה גם נובע מזה שהרבה כתבים סיימו את עבודתם ויושבים בבית

ומקבלים שכר, וגם זו בעיה.

מוטי, לגבי סעיף דת ומסורת, תמהקו את הסעיף הזה לגמרי, שכן 1.6 מליון ש"ח

הם בדיהה, או שתתנו לו באמת משהו לצרכנים שצורכים זאת.

מי ג ולדמן;

הוא יסביר לך.

י' כהן;

לא. הוא כבר הסביר לי.

לגבי ערוץ 33, אם באמת רוצים להתייעל, אני מציע, ראשית, לעגנו בתוך הרשות,

ולא כתקציב נפרד, כי עם כזה קיצוץ של כמעט % 50 למעשה מהסלים את הערוץ הזה

לגמרי. אם מוציאים מפה הרבה דברים כפולים, אפשר לעגן אותו בפנים, בתוך התקציב

הכללי, ולתקצב אותו בתוך התקציב הכללי.

אי רובינשטיין;

אני שמי), שנוצרה תמימות דעים בינינו סביב הנושא של רשות שידור ציבורית

ועצמאית. לדעתי, זהו דבר חיוני במפת התקשורת, במפת שידור, עתידית. זה קיים

כמעט בכל העולם. גם אם יש בעיה של RATING, ואני מכיר את הבעיה הזו, רשות

השידור הציבורית חייבת להיות מובטחת מפני מגמות התנפלות וחיסול. אבל, בעת

ובעונה אהת, גם מוטלות עליה חובות. אני מזדהה בענין הזה עם חבר-הכנסת הראל.

אני רוצה לומר, שמוטלת עליה חובה לנהוג כמו רשות שידור ציבורית.

אני רוצה ליחד ענין אחד, אם כי אני יודע שאני מסתכן בנפשי. הכנסת מבטאת את

הדמוקרטיה הישראלית לטוב או לרע. זו הדמוקרטיה שיש לנו. יש פרלמנטים גרועים

יותר מהכנסת מהארץ. אני רוצה, שהסטנדרט של כיסוי הכנסת, כיסוי הדמוקרטיה

הישראלית, יהיה כמקובל בכל רשות שידור ציבורית וזה הכל ולא יותר מזה.

אי שוחט;

מה זה אומר?

אי רובינשטיין;

זה אומר, שלא נותנים פרס לגימיקאים ושנותנים אינפורמציה על פעולות החקיקה

בכנסת. עוברים כאן חוקים מאד חשובים, שמשפיעים על כל אזרח ואזרח, ואין להם

זכר. דרך אגב, זה תמיד היה. אני לא מדבר על האדמיניסטרציה הקיימת. עברו כאןחוקי היסוד שהיו עתידים לעשות מהפכה כל כך גדולה בחברה הישראלית והם גם מוקד

לויכוח גדול מאד, ואף ידיעה לא פורסמה על זה. למעשה, אין כיסוי של הכנסת חוץ

מערוץ 33, פרט לדברים שפוגעים גם במעמד הכנסת. אני מבין גם את חברי-הכנסת. זה

צינור החמצן שלהם, ועליהם לעשות כל מיני פעולות מהסוג שאנחנו רואים. דרך אגב,

זה גם בעיתונות הכתובה, אך לא באותה מידה, משום שלטלויזיה יש כוח השפעה עצום.

הענין הזה של הפיכת הכנסת לדברים בעצם טריקיים וגימיקיים- - -

אי שוחט;

זה לא הפיכת הכנסת אלא המיקוד בשידור. הם לא מייצרים את זח.

אי רובינשטיין;

לא.

מי קליינר;

זה מפלה. הם כאילו מתגמלים רק את זה.

היו"ר נ' דהן;

אני מבקש, שלא יחיה עכשיו ויכוח.

אי רובינשטיין;

אני אומר, שזה לא רק שיקוף מעוות של הכנסת. אני אומר, שזה גם יוצר נורמה

בכנסת. מוכרחים לעשות משהו, כדי למשוך את תשומת לב הכתב הזה. חבר-כנסת זקוק

לזה - הוא בפריימריז, הוא בשיטת בחירות אכזרית ביותר.

י' כהן;

בליכוד זח בוטל.

אי רובינשטיין;

תעשה לי טובה. אלה דברים רציניים.

יי כהן;

אני רציני מאד.

אי רובינשטיין;

לא, זה לא רציני. אם הרוב הולכים לפריימריז או לא הולכים לפריימריז, הם

צריכים את צינור התקשורת הזה. זה לא רק אתם. אלה כל ערוצי התקשורת. הכל הופך

לגימיקים ופרומואים והכל בקצב הדיסקו וה-MTV, ואז נוצרת תרבות. זה לא רק משקף

תרבות, אלא זה גם יוצר תרבות. דרך אגב, זה הוכח גם במקומות אחרים. טלויזיה

יוצרת מציאות. היא יוצרת מציאות גם כשהיא משדרת סרטים אלימים.

י' הראל;

הטלויזיה לא יוצרת מציאות. טלויזיה היא המציאות.

פ' בדש;

הרבה פעמים היא יוצרת מציאות.

י י יהב;

תן לו לסיים את דבריו. מה שהוא אומר מעניין.
אי רובינשטיין
זה לא ענין מפלגתי, אך זה ענין מהותי ביותר והוא נוגע לדמוקרטיה הישראלית

שלא כל כך חזקה. כשמציגים את חברי-הכנסת, בעצם, כחבר ליצנים ומושחתים באיזהשהוא קרקס, אני ריאה בזה את אחד הדברים החמורים ביותר. נוצרה נורמה ולא רק ע"י

רשות השידור. לרשות השידור יש את התפקיד הממלכתי. דרך אגב, הברי-כנסת אומרים

זאת בינם לבין עצמם. הם מפחדים לומר זאת, אך -זאת האמת. האמת היא, שנוצרה כאן

בעיה רצינית ביותר של שיקוף המוסד הדמוקרטי היחיד שיש לנו. אני מאד מתקומם נגד

זה. חברי-הכנסת הם גם בשר ודם, והם רוצים להתפרסם, ורק מיעוט קטן לא נכנע

לדרישה להיות גימיקאי או לחרף ולגדף. אין שום דיווח על חוקים. יש דיווח על

חוקים? - שום דבר. עוברים כאן חוקים, שנוגעים לגימלאים ולעובדים, ואין שום

דיווח.

היו"ר נ' דהן;

חוץ מחוק יסודות התקציב וחוק הצמיחה, על שום חוק לא היה דיווח.

אי רובינשטיין;

לא היה דיווח על החוק.

י' יהב;

זה לא דיווח על החוק, אלא דיווח על מה שהיה מסביב לחוק.

אי רובינשטיין;

תקחו את זה ברצינות, מפני שאני אומר את מה שאחרים חושבים ומפחדים להגיד.

היו"ר נ' דהן;

אחרון הדוברים הוא חבר-הכנסת זאב בוים. מבחינת סדר הדיון, אם חבר-הכנסת

בוים יותיר לנו זמן לקבלת תשובות- - -

חי אורון;

הוא לא יכול להותיר זמן.

היו"ר ני דהן;

אם הוא לא יותיר זמן, נשמע תשובות ביום הבא שיהיה לנו דיון והצבעה ממילא

לא תהיה היום כי חבר-הכנסת בדש ביקש התייעצות סיעתית.

פ' בדש;

וזאת, אלא אם כן הוא מודיע עכשיו שבבאר-שבע תתקיים רשות השידור עם צוות

ועם הכל.

אי שוחט;

תרים טלפון ליושב-ראש.

היו"ר נ' דהן;

הוא ביקש התייעצות סיעתית.

מי קירשנבאום;

היושב-ראש, אני רוצה לומר הודעה לסדר, כדי שתהיו מודעים לה; כיון שהתהליך

הזה של אישור התקציב התעכב כתוצאה מהדיונים על התקציב וכל מה שהיה, אנחנו

הגענו למצב שאם לא נאשר את התקציב היום תהיה לנו בעיה עם הוצאת האגרות. תהיה

בעיה עם הוצאת האגרות - לא תהיינה משכורות לעובדים. לא תהיינה משכורות - תהיה

הלנת שכר. על פי החוק, אנחנו חייבים לשדר. יש פה בעיה, ואין לנו את הלוקסוס

לדחות זאת.היו"ר נ' דהן;

אני מצטער, אך ברגע זה צלצלו למליאה.

מי גולדמן;

מוטי, למה שלא תיקח את הנושא של באר-שבע? נצביע עכשיו.
היו"ר נ' דהן
עם כל הכבוד, ברגע זה הישיבה ננעלת. הבר-הכנסת בוים, אתה תדבר בפעם הבאה.
חי אורון
האם אפשר להציע הצעה?

היו"ר נ' דהן;

אני אצלצל ואבקש הארכת הדיון.

אי שוחט;

לא. אציע משהו אחר, והיו דברים מעולם. אני מציע להצביע על האגרה, ולא על

התקציב--

מי קירשנבאום;

-שהיא ממילא מקוצצת.

היו"ר נ' דהן;

חבר-הכנסת בדש מבקש התייעצות סיעתית.

פ י בדש;

זה בתנאי, שהם מתקצבים.

היו"ר נ' דהן;

נעלתי את הישיבה.

חי אורון;

חבר-הכנסת נסים דהן, זה לא בסדר.

מי גולדמן;

חבר-הכנסת בדש מבקש דבר פשוט מאד. הוא מוכן לדבר הבא: אם מנכ"ל רשות

השידור ויושבת-ראש רשות השידור יודיעו שנושא באר-שבע ייכלל בתקציב שיאושר

היום, אז אנחנו נאשר.

אי שוחט;

מה פתאום?

מי גולדמן;

למה אתה מתנגד?

אי שוחט;

אל תדאג. גיבור גדול הוא נהיה פתאום.
מי קליינר
תקיים בשעה 00;12 הצבעה רק על האגרה.

היו"ר ני דהן;

צריך את היושב-ראש.חי אורון;

אני רוצה להציע הצעה בשקט. יש פה שני מרכיבים: התקציב, והאגרה. האגרה היא

עונש, ובלי תקציב הם לא יכולים לפעול ממילא.

פ' בדש;

אפשר לפעול 1/12.

מי קירשנבאום;

אי אפשר.

חי אורון;

אם אתה מאשר להם את האגרה, אינך פוגע בהם בכוונה. מצד שני, הכלי

שבאמצעותו- - -

פ' בדש;

אני מתפלא עליך.

אי שוחט;

אני יודע בדיוק איך פעלת בשאר הדברים.

פי בדש;

מה אתה מדבר? מי ששחק את חוק עידוד השקעות הון זה אתה. 40 שנה לא נגעו בו,

עד שבאת והורדת אותו. אל תהיה צדיק.

היו"ר נ' דהן;

הישיבה נעולה. אי אפשר לנהל כך ישיבה.

פי בדש;

אם יודיעו עכשיו לגבי מה שביקשתי, זה משהו אחר.
ר' אלול
הוא מוכן.
היו"ר נ' דהן
הם לא רוצים להודיע.

מי קליינר;

תקיים הצבעח רק על האגרה.

היו"ר נ' דהן;

הוא יבקש רביזיה עוד שעה. מה תרויח בזה?

מי קליינר;

אם כך, תקיים רביזיה בעוד שעה.

היו"ר נ' דהן;

לא מקובל שעושים זאת לאחר שעה בנושא של התייעצות סיעתית. רביזיה אנחנו

דוחים ביום. כך היה גם בתקציב. אני נועל את ישיבת הוועדה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:09.

קוד המקור של הנתונים