ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 06/01/1998

תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 1998; תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 1998; תקציב רשות ניירות ערך לשנת 1998

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים