ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 01/01/1998

חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998 פרק ו' - ביטוח בריאות ממלכתי

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 221

מישיבת ועדת הכספים

שהתקיימה ביום ה'. ג' בטבת התשנ"ח, 1.1.1998. בשעה 15;17

נכחו;

חברי הוועדה; היו"ר אברהם רביץ

חיים אורון

זאב בוים

נעמי בלומנטל

מיכה גולדמן

נסים דהן

אברהם הירשזון

צבי הנדל

יהודה הראל

יצחק כהן

אחמד סעד

אופיר פינס-פז

אברהם שוחט

שלום שמחון

מוזמנים; חייים פלץ, משרד האוצר

א. ארבל, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד יואל בריס, לשכת היועץ המשפטי, משרד האוצר

עו"ד שמעון עיר-שי, לשכת היועץ המשפטי, משרד האוצר

יועצת משפטית; אנה שניידר

יועצת כלכלית; סמדר אלחנני

מנהל הוועדה; איזור קרשנר

נרשם על-ידי; חבר המתרגמים בע''מ

סדר היום

חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998

פרק ו' - ביטוח בריאות ממלכתיחוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998

פרק ו' - ביטוח בריאות ממלכתי
היו"ר אברהם רביץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

לא הייתי שותף לכל הדיונים ואני רוצה לשמוע

באופן מסודר מי יכול לומר לי את ההסכמות או את ההצעה.

נסים דהו; יש הסכמה כללית בין האופוזיציה והקואליציה,

שההצעה שירדה מהמליאה, שאחרי התיקון צריך את

אישור ועדת העבודה והרווחה על שינוי בגבייה.

היו"ר אברהם רביץ; כל נושא הגבייה?

נסים דהן; זה מה שעבר במליאה. במליאה עבר תיקון שלגבי

הגבייה צריך הסכמה ואישור של ועדת העבודה

והרווחה. זה חזר לכאן ואנחנו מבקשים לשנות ושזה יהיה בהסכמה ובאישור של

ועדת הכספים. זה שינוי אחד שהוא בהסכמה של כולנו. מה שעבר לוועדת

העבודה והרווחה, יעבור לוועדת הכספים. זה דבר שמוסכם על כולם.

נושא שני. הקואליציה מקבלת את עמדת הממשלה שמנהל בית-חולים יכול להיות

גם מי שהוא לא רופא.

חיים אורון; אני רוצה להגיד שני דברים. לגבי הסעיף

הראשון, נתתי את ההסכמה ואני לא רוצה להגיד

שום דבר.

בנושא השני אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל אני רוצה להגיד דבר שהוא

בתחום הכללים של הבית הזה. היה מאבק במליאה, כל שאלת המאה עשרים במקרה

הזה היא לא פשוטה ואני לא רוצה לפתוח אותה. קיבלנו את זה, כי ברגע

שהיושב-ראש אמר, והיועץ המשפטי אמר ככה, לא רצינו בעניין הזה לפתוח

בוויכוח ולקיבלנו אותו. אני מבין את המשקל של השאלה הראשונה. הנושא

השני הוא לא גורלי לשום צד. אני חושב שבתוך כל מה שהתרחש בשבוע האחרון,

לא צריך למצות את הרוב. נוצרה בפרלמנט סיטואציה, הוחלט שצריך להישאר

המצב הקיים, הממשלה רוצה לבוא בעוד שנה ולהגיד שהיא מביאה את זה, עזבו

את זה.

היו"ר אברהם רביא; זה כדי להסתדר עם האוצר.

אברהם הירשזון; יושב-ראש הקואליציה אמר שיש הסכמה בשני

נושאים ועם זה לרדת לישיבה, כאשר הנושא האחד

זה הנושא של האישור של וועדת הכספים.

אברהם שוחט; מי אמר לך את זה?

אברהם הירשזון; יושב-ראש הקואליציה.

אופיר פינס-פז; הרי כל הפרק חזר. בפרק הזה היתה לי הסתייגות

שאני אביא אותה עוד פעם. כל ההסתייגויות

חוזרות.חיים אורון; לא נשארו הסתייגויות להצבעה. אם נשארה לי

הסתייגות להצבעה, מצביעים עליה. אנחנו לא

פותחים את ההצבעה על החוק מאלף.

אופיר פינס-פז; בנוגע לחוק, לגבי הנשים החד-הוריות, יש

תמיכה לא מבוטלת גם ב"ישראל בעליה" ולפי

דעתי בעוד מפלגות. מדובר על שני ילדים ויותר. חיים פלץ יודע שאין בזה

תוספת תקציבית.

נסים דהן; תעלה את זה בהסתייגות.

אופיר פינס-פז; אני רוצה הסכמה עם הקואליציה.

נסים דהן; לא תהיה הסכמה. זאת עמדת ממשלה.

אברהם שוחט; לא השתתפתי בדיון, אבל הבנתי שאנחנו מנסים

להגיע להסכמה בעניין ועדת הכספים. הבנתי

שהחוק עם ההסתייגות כולה עולה למעלה.

נעמי בלומנטל; אני הייתי בפגישה.

אברהם שוחט; מי היה בפגישה?

נעמי בלומנטל; היה מאיר שטרית, חיים רמון ועוד כמה אנשים.

היתה הסכמה ואמרו להוריד את כל ההסתייגות

כאשר נשארים רק שני הדברים האלה כאשר האחד הוא בקשר לזה שועדת הכספים,

שהיא זאת שמאשרת.

נסים דהן; זה יהיה בחוק.

יצחק וקנין; יש הסתייגות. שיכללו גם מקבלי הבטחת הכנסה

ממשרד הדתות. בחוק זה לא מופיע ואני מבקש

להכניס את זה.

אופיר פינס-פז; אז תכניס גם את החד-הוריות.

אברהם שוחט; תכניס גם ערי פיתוח.

היו"ר אברהם רביץ; הרי קיים נושא של הבטחת הכנסה.

אנחנו יכולים לאשר את זהל

יצחק וקנין; ודאי. אחרי התיקון הזה ועדת הכספים מאשרת את

התשלומים.

היו"ר אברהם רביא; השר יביא את זה. הוא בעצם יכול להביא גם

חד-הוריות.

יצחק וקנין; נכון. הוא יכול להביא הכל.היו"ר אברהם רביץ; למשרד האוצר יש זכות לומר את דברו, אפילו

שיש הסכמות.

חיים אורון; לפני משרד האוצר, צריך שיהיה ברור לנו מה

החלטנו.

יצחק וקנין; מתוכם 6,000 עם ארבעה ילדים עם אלף שקל.

אברהם שוחט; עכשיו הם מקבלים שכר-דירה ובפעם הבאה יקבלו

עוד.

יצחק וקנין; הם לא מקבלים שכר-דירה.

חיים אורון; אני מציע שנפעל כפי שפעלנו כל הזמן. הוועדה

מחזירה את החוק למעלה עם ההסכמות. כל

הטכניקה להצבעה הפרלמנטרית, תסוכם בוועדת ההסכמות כאשר ישבו שם אותם

האנשים.

שמעון עיר-שי; השינויים שאנחנו בעצם מציעים כאן, צריך לחדד
אותם בצורה הברורה הם כדלקמו
בנושא ההנחות, הסמכות היא לתת הנחות ולא רק פטורים, לפי המצב המקורי.

מחזירים את זה למצב המקורי.

בנושא מנהל בית-חולים, מנהל בית-חולים לא חייב להיות רופא. אנחנו

מחזירים את זה למצב המקורי.

בנושא הוועדה, ועדת הכספים, אנחנו אומרים שאישורים של שר הבריאות

שנוגעים לתשלומים, טעונים הסכמת ועדת הכספים.

קריאה; אישור ועדת הכספים. זה לא אותו דבר.

אנה שניידר; המקובל הוא שאומרים אישור.

היו"ר אברהם רביץ; בסדר. אישור.

שמעון עיר-שי; אישורים הנוגעים לתשלומים, טעונים אישור

ועדת הכספים.

קריאה; גם הגבייה. כל נושא הגבייה.

היו"ר אברהם רביץ; תשלומים עבור תרופות, עבור גבייה.

חיים רמון; כל החלטה של שר הבריאות לגבי תשלום, טעונה

אישור ועדת הכספים. אני מבקש שיהיה קשר בין

ההחלטה של השר ובאישור הוועדה פחות.

היו"ר אברהם רביץ; כדי שלא נצא לסיבוכים. אנה, תקריאי את מה

שכתבת, ועל זה אנחנו נצביע.
אנו; שמידי
אני אקריא קודם את הנוסח הקיים בחוק, לפני

ההסתייגות של חבר הכנסת קליינר.

בעמוד 3 שלפניכם, בסעיף קטן א(2) היה כתוב: "שינוי כאמור בסעיף קטן

א(1) - שזה כל הנושא של הצעת סל ושינויים וכולי - טעון אישור שר

הבריאות". אחר-כך היה סעיף א(5) שאמר: "אישר שר הבריאות לפי סעיף קטן

א(2) שינויים בתשלומי החברים לקופת-חולים עבור שירותים שבתוספת ובצו,

ימסור מיד הודעה על כך לוועדת הכספים ולוועדת העבודה והרווחה של הכנסת

לשם בקרה, פיקוח ומעקב על-ידן".

עכשיו צריך למחוק את הסעיף הזה ולעשות תיקון בסעיף א(2}.

היו"ר אברהם רביץ; תקריאי את התיקון.

אנה שניידר; התיקון, כפי שהוצע על-ידי חבר הכנסת קליינר,

היה: "שינוי כאמור בסעיף קטן א(1) טעון

אישור שר הבריאות ואישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת", שאתם עכשיו

מדברים על ועדת הכספים.

ההסכמה כאן היא על תשלומים. אישור התשלומים.

היו"ר אברהם רביץ; אני רוצה לשאול אותך מה כולל התשלומים.

אנה שניידר; יש כאן נוסח. סעיף קטן א(2) ישאר כמו שהוא,
אבל בסוף יתווספו המלים
"שינויים בתשלומי

החברים טעונים גם אישור של ועדת הכספים של הכנסת".

חיים רמון; אני רוצה את המילה "כל".

אנה שניידר; "כל שינוי בתשלומי החברים", זה מספק?

חיים רמון; כן. כל שינוי.
אנה שניידר; זה יהיה
"כל שינוי בתשלומי החברים טעון גם

אישור של ועדת הכספים של הכנסת".

חיים אורון; אני מציע שנשחרר את הוועדה משאלת ההצמדה.

היו"ר אברהם רביץ; מה זה הצמדה?

חיים דמון; ההצמדה היא בחוק. זה לא משפיע. יש סעיף

ספציפי. יש סעיף מיוחד בחוק שכל ההצמדות,

מותר לו לעשות אותן.

אנה שניידר; אולי אפשר באמת לשפר כדי שלא יהיה ספק

בעניין.

היו"ר אברהם רבי\; מי בעד הנוסח כפי שהוקרא על-ידי היועצת

המשפטית, שהוא יהיה נוסח אחרון? מי נגד?

אין.התקבל.

אנחנו עוברים לסעיף השני, באשר למנהל בית-חולים שאיננו חייב להיות רק

רופא. מי בעד ההצעה הזאת, שהיא בעצם ההצעה המקורית? 9. מי נגדל 3.

תתקבל.

אם כך, אנחנו סיימנו את ישיבת הוועדה. הפרק עולה כולו למעלה וזאת החלטת

הוועדה.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 45;17

קוד המקור של הנתונים