ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 01/01/1998

חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998 פרק ו' - ביטוח בריאות ממלכתי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים