ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 01/01/1998

התקציב לשנת 1998 -הצבעות: חוק התקציב לשנת 1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 220

מישיבת ועדת הכספים

שהתקיימה ביום ה', ג' בטבת התשנ''ח, 1.1.1998. בשעה 15;10

נכחו;

חברי הוועדה; היו"ר אברהם רביץ

חיים אורון

פנחס בדש

מיכה גולדמן

נסים דהן

אברהם הירשזון

צבי הנדל

יהודה הראל

יצחק וקנין

יצחק כהן

מיכאל ודלמן

אחמד סעד

אופיר פינס-פז

מיכאל קליינר

אמנון רובינשטיין

ראובן ריבלין

אברהם שוחט

שלום שמחון

מוזמנים; דוד מילגרום, הממונה על התקציבים, משרד האוצר

הגברת צ. גל-ים, הממונה על הכנסות המדינה, משרד האוצר

איתי אייגס, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

רונן וולפמן, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

עוזי לוי, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אבשלום פלבר, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

עו"ד יואל בריס, לשכת היועץ המשפטי, משרד האוצר

עו"ד שמעון עיר-שי, לשכת היועץ המשפטי, משרד האוצר

יועצת משפטית; אנה שניידר

יועצת כלכלית; סמדר אלחנני

מנהל הוועדה; איוור קרשנר

נרשם על-ידי; חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

התקציב לשנת 1998 - הצבעות

חוק התקציב לשנת 1998התקציב לשנת 1998 -הצבעות

חוק התקציב לשנת 1998

היו"ר אברהם רביץ; אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.

נסים דהו; בוועדה הנכבדה הזו מונתה ועדת משנה שתטפל

בנושא החרשים. חבר הכנסת אורון ואנכי חשבנו

בדיונים עם המשרדים הנוגעים בדבר, עם האוצר, עם משרד העבודה והרווחה,

והגענו מכל הדרישות, שכללו כמה מיליוני שקלים, שיש איזה שהוא מינימום

שצריך לתת ואנחנו מציעים להוסיף מיליון ושש מאות אלף שקלים.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו נדון בזה אחר-כך.

אנחנו עוברים להצבעות.

מי בעד תקציב הממשלה לחברי הממשלה? מי נגד?

התקציב לחברי הממשלה - תתקבל.

מי בעד תקציב משרד ראש-הממשלה? מי נגד?

תקציב משרד ראש-הממשלה - התקבל.

מי בעד תקציב משרד האוצר? מי נגד?

תקציב משרד האוצר - התקבל.

אופיר פינס-פז; יש לי הסתייגות בנושא העובדים הזרים.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת אופיר פינס

לגבי העובדים הזרים? 7. מי נגד? 9.

ההסתייגות של חבר הכנסת אופיר פינס - לא התקבלה.

מי בעד תקציב משרד הפנים? מי נגד?

תקציב משרד הפנים - התקבל.

מי בעד תקציב המשטרה ובתי-הסוהר? מי נגד?

תקציב המשטרה ובתי-הסוהר - התקבל.

מי בעד תקציב משרד המשפטים? מי נגד?

תקציב משרד המשפטים - התקבל.

אופיר פינס-פז; יש לי כאן הסתייגויות לגבי משרד החוץ.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד ההסתייגויות של חבר הכנסת אופיר פינס

לגבי תהליך השלום? מי נגד?

ההסתייגויות של חבר הכנסת אופיר פינס - לא התקבלו.

מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת מיכה גולדמן לגבי משרד החוץ? מי נגד?

ההסתייגות של חבר הכנסת מיכה גולדמו - לא התקבלה.

מי בעד תקציב משרד החוץ? מי נגד?תקציב משרד החוץ- התקבל.

גימלאות ופיצויים. מי בעד הצעת התקציב לגימלאות ופיצויים?

אברהם שוחט; לראובן ריבלין יש הסתייגות.

ראובן ריבלין; אני מאוד בעד ההצעה, אבל אני מבקש לא להצביע

עליה.

חיים אורוו; אני רוצה לאמץ את ההסתייגות.

היו"ר אברהם רבי\; עכשיו? אי-אפשר. אני לא מאשר.

מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת ריבלין? מי

נגד? הבר הכנסת ריבלין מסיר את ההסתייגות שלו ואני אינני מאשר לחבר

הכנסת אורוו לאמץ אותה.

מי בעד תקציב גימלאות ופיצויים? מי נגד?

תקציב גימלאות ופיצויים - התקבל.

תקציב הוצאות שונות. מי בעד? מי נגד?

תקציב הוצאות שונות - התקבל.

תקציב לבחירות ומימון מפלגות. מי בעד? מי נגד?

תקציב בחירות ומימון מפלגות - התקבל.

חיים אורון; היתה לי הסתייגות מהותית לגבי משרד הביטחון

שהוגשה על תוספת של 750 מיליון שקלים, ואני

מבקש להוסיף אותה.

היו"ר אברהם רביץ; אנחנו לא צריכים להצביע על התקציב, אלא רק

על הסתייגותו של חבר הכנסת חיים אורון.

חיים אורוו; מדובר בתוספת לתקציב הביטחון בסכום של 750

מיליון שקלים.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד ההסתייגות לחיזוק הקליטה ברשויות

המקומיות, הסתייגות של חבר הכנסת אופיר

פינס, הסתייגות של אחמד סעד, והסתייגות של מיכה גולדמן? מי נגד?

אברהם פורז; אדוני היושב-ראש, אתה צריך להגיד מי בעד

הצעתו. אם היא נדחית, זה הופך להסתייגות.

היו"ר אברהם רביץ; אני מקבל את התיקון הפילולוגי שלך.

מי בעד ההסתייגויות של חבר הכנסת אופיר

פינס, מיכה גולדמן ואחמד סעד? 7. מי נגד? 9.

ההסתייגויות - לא התקבלו.

מי בעד הצעת הממשלה לרשויות מקומיות? מי נגד?

הצעת הממשלה לרשויות המקומיות - התקבלה.מי בעד ההצעות של חבר הכנסת אחמד סעד ומיכה גולדמן לגבי משרד המדע? מי

נגדל

ההצעות לא תתקבלו.

מי בעד תקציב משרד המדע? מי נגד?

תקציב משרד המדע - התקבל.

תקציב משרד החינוך והתרבות.

אברהם שוחט; יש פה הסתייגות שלי שמציעה לא לפרוץ את

התקציב, וההסתייגות היא על קרן קריב, בסכום

של שלושים מיליון שקל, כאשר המקור הוא מקרן שיש למנכ"ל משרד החינוך

לחלוקה של מאה וחמישים מיליון שקל. אני מציע להוסיף בסעיף התקציבי הזה

של מנכ"ל משרד החינוך ולהעביר את זה לתקן חינוך יסודי, קרן קריב. אני

מבקש להצביע בנפרד על העניין של קרן קריב.

אופיר פינס-פז; יש עוד דבר בקשר לאותו עניין. אני יודע

שבתוך המאתיים מיליון של משרד החינוך, עשרה

מיליון מסומנים.

אברהם שוחט; אני לא רוצה להצביע על זה יחד.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת שוחט? 10. מי

נגד?

אופיר פינס-פז; הסתייגות לגבי תוספת תקציב ל"צופים" ו"לנוער

העובד".

צבי הנדל; אני אומר לכם שאם יחליטו כאן על אגורה אחת,

אין תקציב. או לכולם או לאף אחד.

קריאה; כולם מקבלים.

צבי הנדל; שקר. שקר. אתה לא יודע כלום. שקרן, או שלא

בדקת את זה. ה"צופים" קיבלו במשך שנים פי

עשר מ"בני עקיבא" למרות שמספרם הוא חצי.

קריאה; זאת לא תנועה מפלגתית.

צבי הנדל; כמה שהמפד"ל נותנת ל"בני עקיבא", היא תתן

כפול ל"צופים". זאת דמגוגיה. יש פה כמה כאלה

שמחממים אתכם ואתם מתנהגים כמו ילדים מפגרים. ילד מגודל. מה אתה מבין

בזה? יש בחוץ עיתונאים, צא החוצה ותדבר איתם.

קריאה; ה"צופים" זו תנועה לא מפלגתית שקיצצו את

התקציב שלה.

היו"ר אברהם רביץ; הייתה כאן טעות דפוס. לא שלוש מאות מיליון

אלא שלושה מיליון.קיבלתי עכשיו ייעוץ משפטי. מכיוון שאנחנו חייבים לפעול לפי חוק יסודות

התקציב, לתנועת ה"צופים" זה כספים ייחודיים, ואנחנו לא יכולים להצביע

עליהם.

מיכה גולדמן; אני מציע לקרוא לזה תמיכה בתנועות הנוער

הציוניות ואז זה לא יהיה כסף יייחודי.
היו"ר אברהם רביץ
בסדר. נצביע עוד מעט עבור ההסתייגות שלך.

מי בעד ההסתייגות של מיכה גולדמן? מי נגדל

ההסתייגות של מיכה גולדמן - לא התקבלה.

אחמד סעד; אני הגשתי הסתייגות בנושא חינוך למיעוטים.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד ההסתייגות של אחמד סעדי מי נגדי

ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד תקציב משרד החינוך? מי נגדי

תקציב משרד החינוך - התקבל.

צבי הנדל; אדוני היושב-ראש, אני מבקש רביזיה על

ההסתייגות שהתקבלה.

היו"ר אברהם רביץ; לא. אין דבר כזה. אני לא אאשר רביזיות לצד

אחד ולשני לא.

צבי הנדל; מאחר וחבר הכנסת קליינר לא פה, לא יכולתי

להצביע עבור ההסתייגות שלו בנושא החינוך.

היו"ר אברהם רביץ; זה נרשם בפרוטוקול.

מי בעד הצעת הממשלה להשכלה הגבוהה? מי נגד?

הצעת הממשלה להשכלה גבוהה - התקבלה.

מי בעד תקציב המשרד לענייני דתות? מי נגד?

תקציב המשרד לענייני דתות - התקבל.

אנחנו עוברים להצבעה על תקציב משרד העבודה והרווחה.

נסים דהן; היתה החלטה של ועדת המשנה של ועדת הכספים.

ועדת הכספים מינתה לפני כחודש ועדת משנה

שתבדוק את הצרכים של החרשים במדינת ישראל שנהנו שנתיים מתקציב ממשלה,

כסיוע לצרכים המינימליים שלהם. בסוף השנה הזו נגמר התקציב. התקציב נועד

לסייע להם והוא ניתן להם לפי מבחני הכנסה כאשר זה לא ניתן לחרש

אוטומטית. ההחלטה בוועדת המשנה היתה להמליץ למליאת הוועדה על תוספת של

מיליון ושש מאות אלף שקלים, ואני מבקש להצביע על כך.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד ההצעה שהובאה עכשיו על-ידי חבר הכנסת

נסים דהן? מי נגד?

הצעת ועדת המשנה של ועדת הכספים לתוספת של מיליון ושש מאות אלף שקלים

לחרשים - אושרה. בתקציב משרד העבודה והרווחה תופיע תוספת של מיליון ושש

מאות אלף שקלים לחרשים שתינתן לפי המבחנים הנהוגים.צבי הנדל; אם הצעה חדשה מתקבלת, האם אפשר להגיש

הסתייגות? אם כן, אני מבקש לרשום הסתייגות

שלי על קרן קריב, כמו הצעת הממשלה.

אופיר פינס-פז; אני מציע להוסיף מיליון ושש מאות למכון

לפריון העבודה.

נסים דהו; שר העבודה והרווחה ביקש לא לדון בזה לפני

ששומעים את הצוות המקצועי שלו. הוא רוצה

שהוועדה תשמע את המומחים שלו.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד הצעת חבר הכנסת אופיר פינס לתוספת

למכון לפריון העבודה? 5. מי נגד? 6.

הצעתו של חבר הכנסת אופיר פינס - לא התקבלה.

מי בעד תקציב משרד העבודה והרווחה? מי נגד?

תקציב משרד העבודה והרווחה - התקבל.

מי בעד הצעת הממשלה לתקציב משרד הבריאות?

חיים אורון; אני רוצה עכשיו להבין, לא את הפקידים. הבוקר

שמעתי ששר הבריאות אומר שיש לו ארבע מאות

וחמישים מיליון שקל.

היו"ר אברהם רביץ; הוא אמר את זה ברדיו, וזה לא תופס לגבי

הוועדה הזאת.

חיים אורוו; אין דבר כזה.

היו"ר אברהם רביץ; זה יכול לתפוס למעלה, במליאה.

נסים דהן; אני מבקש להוריד שקל אחד מתקציב משרד

הבריאות וזה כאות מחאה למורת רוח.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד הסתייגותו של חבר הכנסת נסים דהן? מי

נגד?

תגמולים לנכי רדיפות הנאצים. מי בעד? מי נגד? אין.

תגמולים לנכי רדיפות הנאצים - התקבל.

מי בעד תקציב המשרד לאיכות הסביבה? מי נגד?

תקציב המשרד לאיכות הסביבה - התקבל.

מי בעד תקציב המוסד לביטוח לאומי, שהוא חמש עשרה מיליארד, תשע עשרה

מיליון ושלוש מאות ותשע עשרה שקלים. מי נגד?

תקציב המוסד לביטוח לאומי - התקבל.

מי בעד תקציב מע"צ, מחלקת עבודות ציבוריות? מי נגד?

תקציב מע"צ - התקבל.תקציב משרד הבינוי והשיכון.

מיכה גולדמן; אני מבקש להצביע על הסתייגות.

היו"ר אברהם רבי\; מי בעד הסתייגות חבר הכנסת מיכה גולדמן? מי

נגד?

הסתייגות חבר הכנסת מיכה גולדמן - לא התקבלה.

מי בעד תקציב משרד הבינוי והשיכון? מי נגד?

תקציב משרד הבינוי והשיכון - התקבל.

מי בעד תקציב המשרד לקליטת העליה? מי נגד?

תקציב המשרד לקליטת העליה - התקבל.

מי בעד תקציב הוצאות משק הדלק? מי נגד?

תקציב הוצאות משק הדלק - התקבל.

חוק הגליל. מי בעד הצעת ש"ס וכולי? מי נגד? אין.

הסתייגות ש"ס על חוק הגליל - התקבלה.

מי בעד תמיכות במחירי מצרכי יסוד ובייצור חקלאי? מי נגד? אין.

תמיפות במחירי מצרפי יסוד ובייצור חקלאי - התקבל.

מי בעד תקציב משרד החקלאות? מי נגד?
שלום שמחון
יש לי שתי הסתייגות. האחת בקשר ליישובי

הערבה.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד הסתייגותו של חבר הכנסת שלום שמחון?

8. מי נגד?

ההסתייגות של חבר הכנסת סילבן שלום - לא התקבלה.

שלום שמחון; הסתייגות נוספת היא תוספת פיצויים בסכום של

שישים מיליון למגדלי תפוחי-אדמה.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד ההסתייגות? 7. מי נגד? 8.

ההסתייגות - לא התקבלה.

מי בעד תקציב משרד החקלאות? מי נגד?

תקציב משרד החקלאות עם חוק הגליל - התקבל.

מי בעד תקציב משרד התשתיות הלאומיות? מי נגד?

תקציב משרד התשתיות הלאומית - התקבל.

מי בעד תקציב הוועדה לאנרגיה אטומית? מי נגד? אין.

תקציב הוועדה לאנרגיה אטומית - התקבל.

מי בעד תקציב משרד התעשייה והמסחר? מי נגד?

תקציב משרד התעשייה והמסחר - התקבל.מי בעד תקציב משרד התיירות? מי נגד?

תקציב משרד התיירות - התקבל.

מי בעד תקציב תמיכות בענפי משק? מי נגד?

תקציב תמיכות בענפי משק " תתקבל.

מי בעד תקציב משרד התקשורת? מי נגד?

תקציב משרד התקשורת - התקבל.

מי בעד תקציב משרד התחבורה? מי נגד?

תקציב משרד התחבורה - התקבל.

מי בעד תקציב משק המים? מי נגד?

תקציב משק המים - התקבל.

מי בעד תקציב מענקי בינוי ושיכוו? מי נגד?

תקציב מענקי בינוי ושיכון - התקבל,

חיים אורון; איפה כל ההסכמים על השינויים במשכנתאות?

היו"ר אברהם רביץ; זה למעלה, זה לא נוגע לנו.

קריאה; אנחנו הבטחנו שנציג לכם את זה. זה שהבטחנו,

גם אומר שנציג את זה.

היו"ר אברהם רביא; מי בעד תקציב המרכז למיפוי ישראל? מי נגד?

תקציב המרכז למיפוי - התקבל.

מי בעד אשראי והוזלת ריבית? מי נגד?

אשראי והוזלת ריבית - התקבל.

מי בעד תשלום ריבית ועמלות? מי נגד?

תשלום ריבית ועמלות - התקבל.

מי בעד חוק חיילים משוחררים? מי נגד?

חוק חיילים משוחררים - התקבל.

הרזרבה הכללית, מספר מתוקו שהוא ארבעה מיליארד, מאתיים ושתיים מיליון,

שמונה מאות ועשרים ושש אלף. מתוך זה צריך להוריד עוד חמש עשרה מיליון

לחוק הגליל ועוד מיליון ושש מאות אלף לחרשים. מי בעד? מי נגד?

הרזרבה הכללית - התקבלה.

מי בעד תקציב לדיור ממשלתי? מי נגד?

תקציב לדיור ממשלתי - התקבל.

מי בעד תקציב למבני משטרה ובתי-סוהר? מי נגד?

תקציב למבני משטרה ובתי" סוהר ? התקבל.

מי בעד תקציב לבניינים לבתי-משפט? מי נגד?תקציב לבניינים ובתי-משפט - התקפל.

מי בעד תקציב לרשויות פיקוח? מי נגדל

תקציב לרשויות פיקוח - התקבל.

לסעיף תקציבי 55, אוצר, אני לא יודע מה זה בדיוק. מי בעד סעיף 55? מי

נגד?

סעיף 55 " התקבל.

מי בעד סעיף 57, רשויות מקומיות? מי נגד?

סעיף 57, רשויות מקומיות - התקבל.

מי בעד תקציב לבתי-חולים ממשלתיים? מי נגד?

תקציב לבתי-חולים ממשלתיים - התקבל.

מי בעד סעיף 60, חינוך ותרבות? מי נגד?

סעיף 60, חינוך ותרבות - התקבל.

מיפה גולדמן; אני מבקש להצביע על סעיף חינוך בעמוד 173

למטה. יש פה יתרות של שמונה מיליון. האוצר

התחייב לתת מדי שנה.

היו"ר אברהם רביץ! אם הוא התחייב, הוא יקיים.

מיכה גולדמן; זה צריך להיות בתקציב. בשנת 1995 התחילו

לתת. בשנת 1997 חיים פלץ מחק את התקציב.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד הסתייגותו של מיכה גולדמן? מי נגד?

ההסתייגות - לא התקבלה.

מי בעד תקציב פיתוח הבריאות? מי נגד?

תקציב פיתוח הבריאות - התקבל.

מי בעד פיתוח שיכון? מי נגד?

תקציב פיתוח השיכון - התקבל.

מי בעד פיתוח החקלאות? מי נגד?

תקציב פיתוח החקלאות - התקבל.

מי בעד פיתוח מפעלי המים? מי נגד?

תקציב פיתוח מפעלי המים - התקבל.

מי בעד פיתוח התעשייה? מי נגד?

תקציב פיתוח התעשייה - התקבל.

מיכה גולדמן; יש לי כאן הסתייגות.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד הסתייגותו של חבר הכנסת מיכה גולדמן?

מי נגד?ההסתייגות של חבר הפנטת מיכה גודלמן - לא התקבלה.

מי בעד תקציב פיתוח התיירות? מי נגדל

תקציב פיתוח התיירות - התקבל.

מי בעד תקציב פיתוח התחבורה!? מי נגד?

תקציב פיתוח התחבורה - התקבל.

מי בעד פיתוח כבישים ומסילות ברזל?

מיכה גולדמן; אני מבקש להצביע על ההסתייגות שלו. אנחנו

עדים לחוסר תקציב. כל תקציב הרכבת השנה הוא

מאה ועשרים מיליון שקל.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד הסתייגותו של חבר הכנסת מיכה גולדמן?

מי נגד?

ההסתייגות של חבר הפנטת מיכה גולדמן - לא התקבלה.

תקציב פיתוח כבישים ומטילות ברזל - התקבל.

מי בעד תקציב פיתוח התקשורת? מי נגד?

תקציב פיתוח התקשורת - התקבל.

אופיר פינס-פז; אני מבקש להצביע על ההסתייגות שלי לתקציב

לפרוייקט הר איתן, פרוייקט ההנצחה לחללי

צה"ל שבוטל.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת אופיר פינס?

מי נגד?

ראובו ריבלין; הוא לא יכול להצביע נגד זה.

נטים דהן; שיעשו את זה בהסכמה. לך לאוצר.
ראובן ריבלין
אני מציע לא להצביע על זה.

אופיר פינס-פז; אני מוכן לשנות את ההצעה שלי אם תגידו לי

שסיכמתם על שלושה או ארבעה מיליון.

היו"ר אברהם רביץ; חבר הכנסת פינס, יש הבנות. אם אתה רוצה

להצביע, נצביע.

מי בעד הסתייגותו של חבר הכנסת אופיר פינס על שקל אחד? מי נגד?

ההטתייגות של חבר הכנסת אופיר פינס - לא התקבלה.

מי בעד תקציב הוצאות פיתוח שונות? מי נגד?

תקציב הוצאות פיתוח שונות - התקבל.

מי בעד תקציב תשלום חובי.'!? מי נגד?

תקציב תשלום חובות - התקבל.מי בעד תקציב מפעלי משרד ראש-הממשלה ומשרד האוצר? מי נגד?
אופיר פינס-פז
במקום שזה יבוא מהרזרבה הכללית, אני רוצי?

סעיף תקציבי. תעסוקה לחברי מרכז הליכוד.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת אופיר פינס?

מי נגד?

ההסתייגות של חבר הכנסת אופיר פינס - לא התקבלה.

מי בעד תקציב מפעלי משרד ראש-הממשלה ומשרד האוצר? מי נגד?

תקציב מפעלי משרד ראש-הממשלה ומשרד האוצר - התקבל.

אנחנו מצביעים על הוצאות המכון לפריון העבודה והייצוא.

אברהם קרשנר; . יש הסתייגות של חבר הכנסת יצחק כהן.

היים אורון; אני מבקש להצביע על ההסתייגות של יצחק כהן.

היו"ר אברהם רביץ; אם הוא מוריד אותה, אני לא מאשר.

חבר הכנסת יצחק כהן מסיר את הסתייגותו.

מי בעד הוצאות המכון לפריון העבודה והייצוא? מי נגד?

תקציב המכון לפריון העבודה והייצוא - התקבל.

מי בעד תקציב בתי-חולים ממשלתיים, מפעלים עסקיים? מי נגד?

תקציב בתי-חולים ממשלתיים. מפעלים עסקיים ? התקבל.

מי בעד נמל יפו ונמל חדרה? מי נגד?

תקציב נמל יפו ונמל חדרה - התקבל.

מי בעד משרד התקשורת, עמוד 211? מי נגד?

תקציב משרד התקשורת - התקבל.

מי בעד קרן לבנק ישראל? מי נגד?

קרן לבנק ישראל - התקבל.
נסים דהן
אם לא נאשר, הנגיד יוריד את הריבית?

סמדר אלחנני; זה לא קשור. זה המקדמות של בנק ישראל.

היו"ר אברהם רביץ; מי בעד תקציב מינהל מקרקעי ישראל? מי נגד?

תקציב מינהל מקרקעי ישראל - התקבל.

מי בעד ריבית לבנק ישראל? מי נגד?

ריבית לבנק ישראל - התקבל.

מי בעד החלק המילולי בחוק התקציב לשנת 1998? מי נגד?

החלק המילולי בחוק התקציב לשנת 1998 - התקבל.אברהם שוחט; אני רוצה שיהיה ברור שהשלוש מאות וחמישים

מיליון שקל שאתמול האוצר אמר שזה במסגרת

ההגדלה. יש שם דברים שהם בתוך הסעיף ורצינו שהם לא יהיו הכנסות מינהל.

יש דברים שלא שייכים לתקציב. אני רוצה שיהיה ברור שזו אינפורמציה וכי

איו שום החלטה כלשהי.

מיכאל קליינר; אני ביקשתי הסתייגות.

היו"ר אברהם רביץ; אבל לא היית כאן.

נסים דהן; הסעיף כבר אושר.

היו"ר אברהם רביא; חברים, אני מברך את חברי ועדת הכספים על

הימים והלילות שהקדשנו לתקציב. התקציב עולה

למליאה ותוכלו להמשיך שם לנמק את ההסתייגויות ולהצביע עבורן.

הישיבה ננעלה בשעה 30;11

קוד המקור של הנתונים