ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/12/1997

חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס215

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון, כ"ט בכסלו התשנ"ח (28 בדצמבר 1997), שעה14:00

נכחו;

חברי הוועדה;אברהם רביץ - היו"ר

נסים דהן

אברהם הירשזון

יהודה הראל

יצחק כהן

מיכאל נודלמן

אחמד סעד

אופיר פי נט-פז

אברהם שוחט

חי ים אורון (מ"מ)

רפאל אלול (מ"מ)

נעמי בלומנטל (מ"מ)

ראובן ריבלין (מ"מ)

חיים רמון (מ"מ)

מאיר שטרית (מ"מ)

יועצת משפטית; אנה שניידר

יועצת כלכלית; סמדר אלחנני

מזכיר/ת הוועדה; איוור קרשנר

קצרנית; אירית שלהבת

סדר-היום; חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני

חקיקה), התשנ"ח-1997.חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה)
היו"ר אברהם רביץ
חברים, נעשה את זה בקיצור. אני מבין שיש הסכמה של הצדדים.

אופיר פי נס-פז;

אולי תגיד מה היא ההסכמה.

הי ו"ר אברהם רביץ;

אני אקריא את ההסכמה. לאחר שאנחנו נחליט פה להעלות את החוק למליאה, הדיון

במליאה יתחיל בשעה 16:00.

פרקים א, ב, ג לא ידונו בהסתייגויות מחדש ויוצבעו בשעה 15:00 ביום בי, כולל

הפרקים שיידונו עד אז (דהיינו פרק נוסף לפחות וכל פרק אחר שממנו יסתייגו עד % 60

מההסתייגויות).
חי ים אורון
זאת אומרת, אם אתה תבוא בעוד שעתיים ותגיד שהממשלה מבקשת את זה, בעצם כולם

יצביעו בעד העברה לוועדה.
נ י ס י ם דה ן
רק את הפרק הספציפי, לא את כל החוק.
חי ים אורו ן
תאושר הגשת הסתייגויות מהותיות אחדות לפרק הנדון.

צוות התיאום יתכנס מחר בשעה 13:30 בחדר סיעת הליכוד להמשך המשא ומתן.

עוד דבר אחד קטן, יש פה 4-3 הסתייגויות, שסוכם שאפשר יהיה לשים אותן.
אברהם שוחט
גם לי יש הסתייגות אחת אצלי.
חיים אורון
שאני מבקש לתת אותן לגברת אנה שניידר. זה מתייחס לדברים מהותיים, לבריאות

ולעידוד השקעות הון.
אופיר פי נס-פז
היה הסכם או שאתם כפיתם את זה?
הי ו"ר אברהם רביץ
האם אתם לא רוצים להכות עד שייגיע מהממשלה? אולי זה יהיה מיותר.חיים אורון;

אבל אולי זה לא יחזור.

סמדר אלח נ נ י;

אז אתה לא יכול להסתייג.

חיים אורון;

נניח לצורך העניין שאת חוק עידוד השקעות הון הממשלה לא מבקשת להחזיר.

הי ו"ר אברהם רביץ;

היא מבקשת. יש תיקון בחוק על השקעות הון.
אנה שניידר
וגם על מוניות. אני אכניס את ההסתייגויות כשזה יחזור.

ניסים דהן;

האם ישיבת ועדת הכנסת התבטלה היום?

מאיר שטרית;

עד מהר בשעה 3.

לגבי ההסתייגויות המהותיות שמבקשים להכניס, אני הסכמתי שאולי זה יחסוך לנו

מחר פרוצדורה - אם נצטרך אז תמיד יש את סעיף 127 - שי יגישו הסתייגויות מהותיות.

אברהם שוחט;

אני אומר מבחינתי משהו נוסף, חבר הכנסת רביץ, בואו נוציא עכשיו החוצח את

הביטוח הלאומי ונסגור את העניין הזה בשלב זה.

הי ו"ר אברהם רביץ;

הם רוצים לעשות את זה הכל בחבילה אחת.

יצחק כהן;

אז עד מהר ב-3 אין הצבעות בשום מיקרה?

חי ים אורו ן;

שלא יווצר מצב שאף אהד לא-התכוון אליו, כי ההנהה של השיחה שלנו היתה שיש ועדה

ב-8 או משהו כזה.

הי ו"ר אברהם רביץ;

יש ועדה ב-8.חי ים אורו ן;

יכול להיווצר מצב שכאילו אנחנו מדברים ושום דבר לא קורה.

נ י ס י ם דה ן;

מחר ב-12.

הי ו"ר אברהם רבי ץ;

חברים, לא איכפת לי לפני זה, אם אין לך בעיות של הדפסה,

אנה שני ידר;

כרגע אי ן לי.

הי ו"ר אברהם רביץ;

לא יהיה לך גם כן.

אנה שניידר;

יהיה לי רק את הת יקונים.

הי ו"ר אברהם רביץ;

אבל זה לא הדפסה מסובכת. אז לא איכפת לי לשהרר את הציבור מעולה של הוועדה

היום. נעשה את זה מחר, אם כבר. בבוקר בשעה 10 יש לנו ועדה בכל מיקרה.

אברהם שוחט;

אבל אז אתה צריך לעשות 127.

ראובן ריבלין;

יש לך גם את איכות הסביבה להעביר.

אברהם שוחט;

חבר הכנסת רביץ, בואו נגיד שבהנחה שיהיה לך את החומר היום בלילה, אני לא יודע

מתי אז ...

הי ו"ר אברהם רביץ;

המליאה עובדת מחר בבוקר?

הי ים אורו ן;

היא עובדת ברצף.

הי ו"ר אברהם רביץ;

אז אני אעשה את 127 בבוקר. הוועדה מהר תשב בשעה 10 כרגיל.

על התקציב לא יכולים היום לשבת, אין להם את החומר מהממשלה .חיים אורון;

אני חושב שאתה עושה טעות שאתה דוהה למהר את הוועדה. אבל תעשו מה שאתם רוצים.

אני מציע שתגמרו היום.

נעמי בלימנטל;

גם אני הושבת כך, זה לא ניראה לי הגיוני. אם אנחנו עכשיו מעלים למליאה, אם

הממשלה מביאה לנו הצעות חדשות אז

יצחק כהן;

יש לך זמן עד מהר ב-10.

נעמי בלומנטל;

למה? אפשר היום לשבת.

סמדר אלחנני;

אי אפשר לבקש את זה לפני שיש הצעות.

נעמי בלומנטל;

אתם שניכם מסכימים ל-10 בבוקר?
אברהם שוחט
כן, אין בעיה.

הי ו"ר אברהם רביץ;

אין היום ועדה. מחר ב-10 נתכנס. החברים מסכימים. מה, אין ועדה עד 12 מחר?

אנחנו צריכים לדון בשינויים בתקציב, יש כל מיני דברים.

אנחנו מעלים את זה ללא תיקונים.

מאיר שטרית;

סליחה, החזרתם עכשיו את ההוק למליאה?

הי ו"ר אברהם רביץ;

מי בעד לההזיר את ההוק למליאה ללא שינויים?

הצבעה על החזרת ההוק למליאה ללא שינויים

בעד -

נגד - אי ן

נמנעים - אי ן

ההצעה להחזיר את החוק למליאה ללא שינויים נתקבלה

הישיבה ננעלה בשעה 15;14

קוד המקור של הנתונים