ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/12/1997

חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998; שינויים בתקציב לשנת 1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 208

מישיבת ועדת הכספים

שהתקיימה ביום ד', י"ח בכסלו התשנ"ח, 17.12.1997. בשעה 30;13

נכחו;

חברי הוועדה; היו"ר אברהם רביץ

חיים אורון

זאב בוים

שמריהו בן-צור

מיכה גולדמן

אלי גולדשמידט

נסים דהן

אברהם הירשזון

יצחק כהן

מיכאל נודלמן

אחמד סעד

אופיר פיכס-פז

מיכאל קליינר

אברהם שוחט

מוזמנים; שר המשפטים, יצחק הכגבי

פרופסור גבי ברבש, מנכ"ל משרד הבריאות

דוד מילגרום, הממונה על התקציבים, משרד האוצר

א. לוין, משרד הבינוי והשיכון

משה שגיא, משרד החינוך והתרבות

שלמה כהן, סמנכ"ל המוסד לביטוח לאומי

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

נחמן שי, מנכ"ל הרשות השנייה

עו"ד כרמית פנטון, היועצת המשפטית, הרשות השנייה

דניאלה מימרן, הרשות השנייה

עו"ד צבי האוזר, מנהלת הסדרת השידורים, משרד התקשורת

חיים פלץ, אגף התקציבים, משרד האוצר

אבי גבאי, אגף התקציבים, משרד האוצר

הראל בלינדה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אפי ארבל, אגף התקציבים, משרד האוצר

שמעון עיר-שי, אגף התקציבים, משרד האוצר

יואל בריס, אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכל עבאדי, משרד הבריאות

עו"ד עדנה הראל, משרד המשפטים

יועצת משפטית; אנה שניידר

יועצת כלכלית; סמדר אלחנני

מנהל הוועדה; אברהם קרשנר

נרשם על-ידי; חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

1. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998

2. שינויים בתקציב לשנת 19971. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998

היו"ר אברהם רביץ; אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכספים.

אנחנו נכנסים ללחץ של זמן, ובזה אני דוחה את

הדיון על הפיצולים ליום ראשון בבוקר בשעה 10:00. עד אז אפשר יהיה לדבר

ולבוא עם הצעות שונות. ביום ראשון נצביע על הכל.

נסים דה;-. ביום ראשון ב-10:00 בכל מקרה יהיו הצבעות.

שלא יסחבו אותנו יותר.

היו"ר אברהם רביץ; מי יסחב אתכם? אתם חברי כנסת לכל דבר

ועניין.

אני רוצה להתייעץ איתכם. נשאר לנו לקרוא את החוק, והשאלה אם נוכל לעשות

זאת ביום ראשון.

קריאה; אני מציע שתשאל אם למישהו יש הערות לנוסח.

היו"ר אברהם רביץ; הם לא קראו את הנוסח.

חיים אורון; לא. אני קראתי את הנוסח ויש לי הרבה מאוד

הערות.

נסים דהן; יש המון הערות.
אברהם שוחט
אני רוצה שייאמר לפרוטוקול שמקובל עליך שאם

יהיה תיקון, מכניסים ביום ראשון. חוק

ההסדרים כנראה מונח בלי סעיף הבריאות.

היו"ר אברהם רביץ; או חלקו או עם.

אנה שניידר; הוא יונח בערב.

אברהם שוחט; זאת אומרת שיהיה מספיק זמן. שלא יהיה מצב

שביום ראשון יחליטו על פיצול.

היו"ר אברהם רביץ; אז מה הבעיה? אם יחליטו על פיצול, יחיה

פיצול.

חיים אורון; הסכנה היא הפוכה. יהיה דיון ויחליטו שלא

יהיה פיצול, ובסעיפים שונים, למשל אם שלושה

ילדים או ארבעה ילדים, לא נדון בכלל, למשל, אם 65 או 60. דברים מהותיים

של החוק.

נסים דהו; אל תדאג. זה לא יעבור.

היו"ר אברהם רביץ; אנחנו נדון בכל.
אברהם שוחט
נגיד ששום דבר לא ישונה, אבל ג'ומס ירצה

להגיש הסתייגות או אופיר או אני או מי שלאיחיה. האם תחיה אפשרות להניח את חוק ההסדרים למעט חוק הבריאות, ולהניח

אותו 12 שעות יותר מאוחר?

אנה שניידר; לא. אז צריך פיצול.
נסים דהן
אתה רוצה להצביע עכשיו? אם יש הצבעה עכשיו,

יש פיצול.

אברהם שוחט; אני מציע להצביע עכשיו.

נסים דהן; אם יש הצבעה עכשיו, יש פיצול.

היו"ר אברהם רביץ; אם אתם רוצים, אפשר להצביע היום.

חיים אורון; מה שאפשר לגמור היום, אפשר לגמור.

מיכאל קליינר; אני לא מוכן. נעשה את זה כבר ביום ראשון. גם

לא גייסתי חברים.

היו"ר אברהם רביץ; למה? אבל יש הסכמה.

מיכאל קליינר; אם כך, בסדר. יש לנו רק סעיף אחד שהוא לא

מוסכם, כי אחרת אפשר היה להעביר את זה

עכשיו. חסרה לנו התשובה של דורון.

היו"ר אברהם רביץ; אז תצביע עליו ביום ראשון, אבל בוא נעשה את

הפיצול היום. אתם הסכמתם על מה מפצלים.

מיכאל קליינר; לא. עוד יש ויכוח.

צבי הנדל; תעשה את זה ביום ראשון.

אברהם שוחט; מה הסכמתם לפצל! בסעיף 24, היה את סעיף 4.

אנה שניידר; פיסקה (4). 24(4), כל הסעיף מפוצל.

בפיסקה 6(נד), אבל רק חלק. יש סעיף חדש של

שידורי חדשות והיינו צריכים להכניס סעיף על שידורי חדשות שלא ישודרו

שידורי חדשות בשידורים של בעל רשיון לשידורי לווין או בשידורים שמפיק

ערוץ עצמאי. אחר-כך יש פיסקה (ב) שאומרת שהשר רשאי להתיר לבעל רשיון

לשידורי טלויזיה. את זה לפצל. כלומר, שאפשר יהיה לחזור ולדון.

אברהם שוחט; זה בסדר. על זה היתה הסכמה.

מיכאל קליינר; אני רוצה שהדברים יובנו. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה להודיע לאדוני שהיה דיון פורה

ובוועדת המשנה קיימנו ארבע ישיבות וישבנו שעות ארוכות. שמענו את

הזכיינים של הערוץ השני, את מועצת הערוץ השני, את הכבלים, את המועמדים

לכבלים, והיו דיונים שבהחלט מיצו בצורה מאוד רחבה את בעיות התקשורת

העתידית במדינת ישראל, גם למדנו טכנולוגיה. בישיבה האחרונה עברנולתחום המשפטים, ואני מוכן להגיד שהמשפטן חיים אורון גילה יצירתיות

רבה.

אנחנו הסכמנו בחלק מהנושאים בהסכמה לתמוך בהם או להעביר אותם, וחלק

מהנושאים לפצל בהסכמה. הנושא שהטריד בעיקר היה נושא החדשות בטלויזיה של

הכבלים ושל הלווינים. הנושא הזה פוצל. המשמעות של הדבר שזה יידון בחודש

ינואר. היות ובנושא הלווינים הצעת החוק שתקה לגבי השאלה של שידורי

חדשות, ואם היינו מעבירים את החוק כפי שהוא, הפרשנות היתה שהיות והחוק

שותק, אפשר לשדר חדשות, אבל לא רצינו לקבוע מסמרות, כי בייגה לא רוצה

שיהיו חדשות.

אברהם שוחט; למה?
מיכאל קליינר
הוא רצה לשמור את האפשרות להתנגד.

אברהם שוחט; זה נכון.

מיכאל קליינר; הקואליציה רוצה לתמוך. לפי הצעת אורון אנחנו

הכנסנו שני סעיפים. סעיף אחד, שהוא הסעיף

שיעבור ברגע זה בחוק, שאומר שלא יהיו חדשות. הכנסנו עוד סעיף שכן יהיו

חדשות.

נסים דהן; את החוק של החדשות מפצלים, והסעיף ההוא נשאר

כאן.

מיכאל קליינר; את האין חדשות משאירים, ואת היש חדשות

מפצלים.

יש כמה בעיות כלכליות עם ההצעה ולכן סמדר מתנגדת. לעומת זאת, מבחינה

משפטית, יש לנו גיבוי של אנה ושל עורך דין דוידה לחמן-מסר, המשנה ליועץ

המשפטי.

אני גם רוצה להגיד לפרוטוקול. אנחנו גם קיימנו דיון בנושא הפגיעה

בחברות הכבלים ולכן גם הוכנס סעיף שבו במפורש נאמר שיש פיצוי לחברות

הכבלים, אם אמנם ייגרמו להם נזקים כתוצאה מהלווינים. הפיצוי כתוב

בסעיף.

אברהם שוחט; לא עושים עכשיו הצבעה. רק לגבי הפיצול.

מיכאל קליינר; כן, רק לגבי הפיצולים.

לפי בקשת היועצים המשפטיים, אני רוצה להקריא

את הסעיף הזה. כאשר דנו בסעיף 6(נא) שאומר: "מי שהיה בעל זכיון לשידורי

טלויזיה בכבלים ביום ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998, הסבור כי זכויותיו

נפגעו בשל מתן רשיון לשידורי לווין, רשאי לבקש מהשר כי בהתחשב במידת

הפגיעה בזכויותיו, תוארן תקופת זכיונו או יינתן לו היתר למתן שירותים

אחרים לפי בל דין, הכל כפי שיקבע השר".

אברהם שוחט! זה לא פיצול.

מיכאל קליינר; לא.אברהם שוחט; אמרנו שנגיד באישור ועדת הכספים.

מיכאל קליינר; כן.

חיים אורון; אני כבר אומר שכל הפרק, כל התקנות באישור

ועדת הכספים.

אברהם שוחט; זה בוודאי.

מיכאל קליינר; ביום ראשון יצביעו.

אברהם שוחט; עוברים סעיף סעיף. מה נעשה עם חוק הבריאות

שעוד לא דנו בול

מיכאל קליינר; אנא, תקריאי עכשיו את הסעיף שכן מפצלים.

אנה שניידר; הסעיף הנוסף שמתפצל זה סעיף 6(נד) לגבי

שידורי רדיו איזוריים. שידורי רדיו ארציים

נשארים, שידורי רדיו איזוריים מתפצלים.

לגבי סעיף 25, הוא לא מתפצל, ולכן לא נדבר עליו עכשיו.

חיים אורון; לגבי החדשות יש עמדה שונה.

מיכאל קליינר; על סעיף 25 תהיה הצבעה. הוא לא בפיצול. או

שהוא יפול או שלא יפול.

חיים אורון; בסעיף 25 נשארה עוד בעיה אחת. לגבי חברת

החדשות יש מחלוקת. היה פה רצון לבנות את

העניין של התמלוגים.

קריאה; יש שתי חלופות.

אנה שניידר; אני הכנסתי את שתי החלופות.

אברהם שוחט; נצביע ביום ראשון.

מיכאל קליינר; יש פה סוגיה עדינה. היתה בעצם הבנה בין

כולנו שבנושא הערוץ השני היתה הצעה ממשלתית

שלא יוכלו לתת זכיונות עד אוקטובר 1998. יש הבנה בין כולנו שאנחנו

מוכנים לפצל את הסעיף הזה, ובלבד שמועצת הערוץ השני תתחייב התחייבות

משמעותית שכל עוד אנחנו דנים בפיצול נאמר עד סוף אפריל, לא ייעשו

עובדות בלתי הפיכות. אז מוציאים את העניין. אם אין לנו התחייבות כזו,

המשמעות שזה מגיע ליום ראשון ואז הרוב הקואליציוני קובע עד אוקטובר.

אנה שניידר; לא, זה לא זה.

חיים אורו1; אני בסעיף אחר. מה שאתה אומר, זה מוסכם, את

זה גמרנו. אני מדבר על התשלום, שהיה סעיף

קטן. י
מיכאל קליינר
על זה הסכמנו אתמול.

אברהם שוחט; פה יש בעיה.

חיים אורון; אפשר לפתור את זה, זה לא בשמים. מוסכם כמה

יקבלו בשנת 2000, מוסכם כמה יקבלו בשנת

1998. היה רצון בוועדה לא לחזור ושיגיעו להסכמה על הסכום של 1999, או

על-בסיס של 1998 עם מדד, או עם תוספת, ולהחזיק את ההסכם הזה כל שנה על

הדבר הזה. הם נתקעו על 1999, על שנה אחת. אמרנו להם ללכת, לגמור לבוא

לוועדה ולהודיע הודעה, או בחוק או הודעה מוסכמת, ולא נחזור לכאן

יותר.
יצחק כה/
אני ונסים לא היינו בוועדת המשנה. אנחנו

מבקשים להביך וללמוד את הנושא, אחרת נבקש

התייעצות סיעתית וזה נותן יותר זמן ללמוד את זה.

אבי גנאי; אנחנו הגענו בוועדה לסיכום על איך מממנים את

שנת 1999, סיכום שהיה מקובל על חבר הכנסת

קליינר ועל כולם. בסופו של דבר הגענו לרמת הניסוח, היה צורך לשנות את

הסיכום, לעשות אותו למשהו יותר רחב.

היו"ר אברהם רביץ; אני מעמיד להצבעה את כל אותם הסעיפים

המוסכמים לפיצול. מי בעד הפיצול של הסעיפים

האלה? מי נגדי אין.

הסעיפים האלה הולכים לפיצול.

כל הסעיפים האחרים השנויים במחלוקת יעלו ויבואו ביום ראשון להצבעה.

נסים דהן; תכתוב בפרוטוקול ששנינו נמנעים.

היו"ר אברהם רביץ; כל הסעיפים האחרים השנויים במחלוקת, כולל

התשלומים ב-1999, יוכרעו על-ידי הוועדה

בהצבעות ביום ראשון.

אברהם שוחט; הצעה טכנית. בגלל לחץ הזמן והחוקים הרחבים

שהוגשו, לפי הערכתי ביום ראשון זה לא יום של

הצבעות בלבד, אלא יעלו בוודאי מספר אלטרנטיבות, אפילו אם מישהו מסכים

הוא ירצה תיקון, האוצר ירצה משהו. כלומר, תהיה פעילות שהיא מעבר להצבעה

הטכנית כפי היה בימים האחרונים.

לפיכך אני מבקש שיהיה ברור שאנחנו מדברים על אפשרות של הגשת הסתייגויות

מהותיות. אני מדבר מהותיות לא כדי למלא זמן. לצערי הרב, למרות הרצון

להגיש קודם, הן תהיינה מוגשות ביום ראשון. חלק מהדברים המהותיים הוגשו,

אבל יהיה מצב שיצטרכו קומה שנייה. אני יודע שזה מכביד מאוד על אנה, אבל

אין ברירה כי בחלק מהדברים אפילו לא הגענו לדיבור ראשוני.

בקשתי היא שלא נהיה כלואים במצב שאין לנו אפשרות להגיש הסתייגויות

מהותיות.היו"ר אברהם רביץ; אני רוצה לפנות אליך ואל החברים. הרי החוק

כפי שהוא הונח לפנינו על-ידי הממשלה, עליו

יש את עיקר ההסתייגויות. הרי כל השינויים שיבואו, הם יהיו מסוג

השינויים שיבואו להיטיב לאור הדברים שנאמרו בוועדה.
אברהם שוחט
אני אתן לך את הדוגמא הטובה ביותר. נניח

שהקואליציה תחליט בכוח ללכת על חוק הבריאות,

בניגוד לשר הבריאות, בניגוד לכולם והיא תעביר את החוק, ונוסיף אותו

ענייו של משפחות ברוכות ילדים, ואז אני אגיד גם ערי פיתוח, גם שכונות

וגם העולים החדשים.

היו"ר אברהם רביץ; אבל על זה כבר הוגשו הסתייגויות.

אברהם שוחט; יכולים להיות דברים אחרים דומים.

היו"ר אברהם רביא; הסתייגויות בגין השינויים, רק בגין

השינויים, אנה תקבל גם ביום ראשון לאחר

הישיבה. אנה, רק בגין השינויים ורק אחרי ישיבת הוועדה.
אברהם שוחט
אני מציע שנתמודד עם הבעיה כשנגיע אליה,

ותהיה בעיה.

היו"ר אברהם רביץ; יש למישהו איזו התנגדות מהותית לכך שאנחנו

עכשיו נמשיך לקרוא את חוק הבריאותי לא

סיימנו אותו. אתה רוצה ללכת, אבל חיים נשאר כאן. יש סעיפים שגם אם

נפצל, אנחנו חייבים לקרוא אותם. אנחנו חייבים לקרוא את החוק. בואו

נרוויח זמן ונמשיך את הדיון.

מיכאל קליינר; בנושא השידורים, אם זה יגיע לוועדת כספים,

היא לא תאשר את זה אם היא לא תשתכנע.

אברהם שוחט; חייבים להביא את העניין.

מיכאל קליינר; אני מסכים לכך.

אברהם שוחט; אני רוצה לדעת מה הקריטריונים.

מיכאל קליינר; אני יכול להגיד לך שזה לא בצדדים הטכניים.

אברהם שוחט; כאשר עושים הנפקה, מריצים לפה 400 אנשים.

צבי האוזר, אתה לא בסדר. אתה יוצר תחושה

שאתם מסתירים דברים, שאתם פועלים בצורה לא תקינה, אתה יושב על האוזן של

קליינר כבר ארבעה ימים.

מיכאל קליינר; אבל אני מעביר לך את זה.

אברהם שוחט; זכותם של חברי הכנסת לראות את זה. מה איכפת

לך? תראה, מאשרים פה הנפקות ואף אחד לא קורא

אותם. צבי, שיהיה מינימום של שקיפות.היו"ר אברהם רביץ; חברים מהתקשורת, אני מאוד מודה לכם. להיום

סיימתם את תפקידכם.

על הביטוח הלאומי לא נספיק לדון היום.
אברהם שוחט
ביום ראשון יצביעו עליו.2. שינויים בתקציב לשנת 1997

היו"ר אברהם רביץ; בקשה מספר 131. של משרד המשפטים למינוי עשרה

שופטים.

נסים דהן; אדוני היושב-ראש, אני רוצה להעיר הערה

וההערה שלי חשובה מאוד. אל תראו אותה

כהתנגדות אלא כהערה. בימים אלה יושבת ועדת משנה של ועדת הכספים ובודקת

את תנאי שכר השופטים, מן הראוי שנמתין עם זה עד שהוועדה תסיים ואז

לפחות עשרה שופטים חדשים יכנסו לפי התקן החדש. אנחנו רוצים לצמצם

עלויות. אני אומר שאני לא מתנגד, ואם הוועדה תחליט להצביע, אני אצביע

בעד, אבל אני חושב שמן הראוי, גם ציבורית. יושבת ועדת משנה של ועדת

הכספים ובודקת את תנאי שכר השופטים, גם את גובה משכורתם, גם את תנאי

הפרישה שלהם. אם נאשר את זה עכשיו, השופטים יכנסו לפי תקן ישן שמחר

יכול להיות שישונה. למה אנחנו כל כך ממהרים? זה עניין של ימים.

שמריהו בן-צור; ההערה של חבר הכנסת נסים דהן היא במקומה אבל

לא בזמנה. לפי דעתי אפשר לאשר באופן עקרוני,

ומה שיהיה, יהיה לפי מה שתחליט הוועדה.

היו"ר אברהם רביץ; לא. אי-אפשר. אם היה אפשר, זה היה פשוט.

זאב בוים; צריך לאפשר שהשופטים יכנסו לעבודה, השופטים

מחכים, האוכלוסייה מחכה.

יצחק כהן; אחוזי הפנסיה שלהם זה הכסף הגדול?

חיים אורון; מה זה קשור?

יצחק בהן; קשור מאוד. מה מרכיב הפנסיה שלהם?

היו"ר אברהם רביץ; יש לנו טעות ואני אומר את זה לחברי חבר

הכנסת נסים דהן. השופטים האלה כבר מונו. הם

עדיין לא עובדים, כי אין כסף. ברגע שהם יכנסו לפעולתם מבחינת החוק,

מאחר והם כבר מונו, אז הם יקבלו את תנאי הפנסיה גם אם אנחנו נרצה לעשות

אחרת. לכן הדברים האלה הם דברים שיש בהם טעם רב ותמיד עושים את זה.

יצחק בהן; עם כל הכבוד לך, גם אנחנו בעד. אני שאלתי

איך זה ממנים ואחר-כך מבקשים אישור?

היו"ר אברהם רביץ; אני אסביר לך איך זה. אני הייתי חבר בוועדת

המינויים לבתי-הדין הרבניים בקדנציה הקודמת,

ואנחנו ישבנו כועדה ומינינו דיינים. אותו דבר עושים, במקביל ממנים

שופטים. אם יש תקציב או אין תקציב, זו בעיה אחרת שאיננה נוגעת באופן

עקרוני. אתה יכול למנות דיין והוא לא מתחיל בעבודתו, אלא בהתנדבות אם

הוא רוצה, לפני שיש תקציב.

אדוני השר, אני אגיד לך מה היתה הסוגייה. אמרו כל חברי הכנסת, כולל

חברי הכנסת מש"ס שהם בעד, אבל מאחר ויושבת היום ועדה נכבדה של ועדת

הכספים ודנה בתנאי עבודתם של השופטים, בעיקר לגבי הפנסיה, אומריםשמכיוון שאנחנו מופקדים על הקופה הציבורית, למה לנו למהר ולעשות זאת

היום והם יכנסו לפנסיה של 7 אחוז, אלא בוא נמתין עד שהוועדה תסיים את

עבודתה ואז הם יכנסו לפנסיה חדשה כפי שיהיה נהוג באותו זמן.

אמרתי שבעצם השופטים האלה כבר מונו, אלא לא יכולים להתחיל לעבוד כי אין

תקציב. יוצא איפוא שברגע שהם יכנסו הם בכל מקרה בפנסיה הקודמת.

שר המשפטים, צחי הנגבי; מעבר לדברי היושב-ראש, לא אוסיף מילה. אני

מאשר את דברי היושב-ראש.

היו"ר אברהם רביץ; השופטים מונו, יודעים כבר מי הם ויש כבר

איתם תנאי עבודה.

שר המשפטים, צחי תנגבי; רק התקנים חסרים.

היו"ר אברהם רביץ; בקשה מספר 131 - אושרה.

מיכאל קליינר; אני מבקש לרשום בפרוטוקול שהצבענו פה אחד

וכי חבר הכנסת דהן וכהן הצביעו בעד.

היו"ר אברהם רביץ; בקשה 454, משרד החינוך. מה שווה שאנחנו נאשר

כאן בקשות ואחר-כך יושב הפקיד, יושב ניסן

רז והוא לא חותם? עובדה שיש כמה בקשות שפשוט הבחור לא חותם עליהן. יש

מוסדות עליית הנוער, יש 175 כיתות שהיו צריכים לצאת. אנחנו נאשר לך את

זה, אבל אז מה יקרה? זה יושב כאבן שאין לה הופכין.
נסים דהן
אני מבקש להגיד שניסן רז הוא עובד משרד

האוצר ולא עובד משרד החינוך.

מיכאל קליינר; אדוני היושב-ראש, אני מבקש התייעצות

סיעתית.

היו"ר אברהם רביא; אלה דברים שהם בחיי היום יום.

נסים דהן; עד מחר.

היו"ר אברהם רביא; אנחנו עוצרים את ה-80 מיליון, את מה שנקרא

יום לימודים ארוך.

מיכאל קליינר; בוא נעצור את שניהם ליום אחד.

היו"ר אברהם רביא; סיכמנו שאחד אנחנו עוצרים ואחד מעבירים.

מיכאל קליינר; השני לא נוגע להם.

היו"ר אברהם רביא; נוגע, ועוד איך נוגע.

שמריהו בן-צור; למה לא לאשר את הבקשה של משרד החינוך?היו"ר אברהם רביץ; מיכאל קליינר רוצה לעיין בה.

מיכאל קליינר; אני רוצה התייעצות סיעתית.

היו"ר אברהם רביץ; בסדר. בקשה 454- התייעצות סיעתית.

בקשוה מספר 463. משרד השיכון.
חיים אורון
אפשר לקבל את רשימת הישובים? אני מבקש על זה

התייעצות סיעתית.

היו"ר אביהם רביץ; בקשה 463 - התייעצות סיעתית, נשמע את ההסבר

ומחר תהיה הצבעה.

קריאה; מדובר בתוספת של 10 מיליון.

צבי הנדל; מה ביקש קליינר לדחות?

היו"ר אברהם רביץ; את נושא החינוך.

אברהם קרשנר; יש עניין של לשכת הנשיא. בקשה 438.

היו"ר אברהם רביץ; זה נסיעות?

קריאה; בין השאר.

היו"ר אברהם רביץ; בקשה מספר 438- אושרה.

אנחנו דנים עכשיו על חוק הבריאות.

נסים דהו; אם אנחנו הולכים, החוק מתקבל.

חיים אורון; אם הולכים לפי הסדר, אז תעשו ישיבה מסודרת.

התחילו את הדיון ואמרו שהולכים על סעיפים

מוסכמים.

היו"ר אברהם רביץ; על הסעיפים הלא מוסכמים, בעיקרם עברנו עליהם

כבר.

חיים אורון; לכן אמרנו שנגמור את זה עכשיו כאן. זה מה

שאנה ביקשה.

חיים פלץ; אני לא יודע מה זה מוסכם ומה לא מוסכם.

חיים אורון; עם כל הכבוד, אנחנו חברי כנסת ומותר לנו

לקבוע את סדרי העבודה שלנו.

היו"ר אברהם רביץ; שניכם אומרים בדיוק את אותו דבר. אנחנו

מקריאים לפי הסדר, היכן שהפסקנו. הפסקנו

במקום מסויים ונמשיך בו. יש סעיף שהוא בעייתי, אתה יכול לומר, ואני

מקבל את זה, שאתה רוצה עוד לדון בזה. אתה יכול לעשות את זה גם במסגרת

התייעצות.
נסים דהן
אס אנחנו מקריאים סעיפים, יש לי ספר שלם של

הערות. יש לי הערה על כל אות.
היו"ר אברהם רביץ
אז תשלח מישהו שיביא לך את זה.

נסים דהן; על כל אות, יש לי שעה הרצאה.

היו"ר אברהם רביץ; רגע, אתה לא רוצה לעשות חבלה.

נסים דהן; לא. הוא רוצה להקריא סעיפים, לי על כל אות

יש שעה הרצאה ואני מבקש לתת לי את רשות

הדיבור ולהעיר על כל אות בחוק הזה.
חיים אוריו
אמרנו פה שיש כמה נושאים שביום ראשון או

שיהיה להם פיצול או שיהיה להם רוב, ואני

הצעתי שעליהם לא נדון, ואלה הם הנושאים שעליהם יש לך הערות על כל מילה.

לעומת זאת, יש כאן סעיף שגם אם נעשה פיצול, גם אם תצביע נגד החוק, אותם

אין לך בעיה להעביר, למשל את הדואר וכולי.

נסים דהן; אם על זה הדיון, אין לי בעיה.

חיים אורון; על זה הדיון. אם על זה הדיון, אפשר לקיים

אותו באופן ענייני. אם לא על זה הדיון, הוא

יעשה פילי בסטר ולא נרוויח זמן. לכן צריך לראות מה מצוי.

היו"ר אברהם רביץ; אני מציע שנתקדם.

נסים דהן; כדי לקיים ישיבה עניינית, אנחנו צריכים כאן

את כל חברי הכנסת.

היו"ר אברהם רביץ; לא. חוץ ממך ומג'ומס, אין הרבה שמבינים

בזה.

חיים פלץ; אנחנו למעשה סיימנו אתמול את סעיף 8. דיברנו

על סעיף 8. סעיף 8 עוסק בסל הבריאות. אנחנו

עוברים כעת לדיון בנושא מאוד מרכזי והוא סעיף 10 לחוק ביטוח בריאות

ממלכתי, שעוסק בביטוח משלים. אני אומר שניים-שלושה משפטים ואחר-כך

שמעון יסביר את התיקון בחוק.
חיים אורון
אני אנסה לקצר לך. אני נגד כל הסעיף.

נסים דהן; אם הוא נגד, אז אין דיון.

חיים אורון; הביטוח המשלים הוא חלק מהסעיפים שאם יקבלו

את עמדתי, יוצאו מהחוק.

חיים פלא; הממשלה הביאה חוק והיא זכאית להסביר אותו

בוועדה.חיים אורון; אבל לחברי הוועדה מותר לקבוע את סדרי הדיון

של עצמם. חברי הוועדה הקואופרטיבים איתך

אמרו שנדון בסעיפים שאין עליהם מחלוקת, ואז אתה מתחיל בסעיף שיש עליו

מחלוקת. הוא יוציא את התנ"ך שלו ויקריא אותו עכשיו.

חיים פלא; היום צריך להסתיים הדיון על הפרק הזהו

חיים אורון; לא.

חיים פלץ; אז מה זה משנה אם תתחיל בו או בפרק אחר?

חיים אורון; אני לא רוצה לדון על הפרק הזה. היושב-ראש

אמר בראשית הישיבה שהוא מעביר את הדיון ליום

ראשון.

חיים פלא; אני מבקש שהממשלה תוכל להסביר היום את פרק

הבריאות בחוק, את כל הפרק וכמה שזה יקח.

חיים אורון; אם אתה רוצה ככה, תסביר אותו למי שנוכח

ונדון על זה ביום ראשון. אנחנו הולכים

לקראתכם שיהיה דיון רציני על הדברים המוסכמים.

חיים פלא; למה אתה רוצה לדון ביום ראשון ולא היום?

חיים אורון; משום שאני מקווה שהוא יעזור לי להפיל את

החוק. אתה לא מבין מה אני רוצה? זה לגיטימי,

זה מותר, זה ציבורי. זה הכוח שלי פה. עכשיו אתה יכול להסביר ליושב-ראש

את החוק.

חיים פרא; אני לא מבין. אני רוצה להסביר את החוק.

נסים דהן; תחליטו על החוק, תפרסמו אותו ברשומות,

ותבצעו אותו.

חיים פרץ; אנחנו רוצים להסביר את כל הפרק היום. אני

מבקש.

חיים אורון; תגמרו להסביר, תקראו לנו מלמעלה ונמשיך

לדון. אתה רוצה לעשות פילי בסטר, תעשה, אבל

לא איתנו.

היו"ר אברהם רביא; אנחנו נקיים את כל הדיון ביום ראשון. אני גם

מתכונן לבקש מוועדת הכנסת להתחיל את הדיון

במליאה ביום שלישי במקום ביום שני, אם אנחנו לא נספיק ביום ראשון את

הכל. לוועדת הכנסת לא תהיה ברירה אלא לאשר את זה. ביום ראשון נעשה דיון

מסודר. זאת הפעם הראשונה שעשו את זה כל כך מוקדם, ובגלל חולשה של מישהו

מהקואליציה, הוא הסכים עם האופוזיציה שנקדיש שבוע שלם לקרוא את הכל. עם

כל הכבוד להסתייגויות, זה פילי בסטר. אם זה לא ילך, אם לא נסיים ביוםראשון, אנחנו נסיים ביום שני והדיון במליאה יתחיל ביום שלישי. אנחנו

נתחיל בנושא הבריאות ביום ראשון בשעה 10:00.

יש המון התרגשות מאחורי העניין הזה, יש המון חוסר הבנה, וזה מתוך שיחה

שלי עם חברים. יש התרגשות שלא מאפשרת את ההבנה כל כך. אני חושב שהדחייה

הזאת והשבת שעומדת לפנינו תרגיע את הרוחות ונוכל לדון בחוק ביום

ראשון.

חיים פלא; מתי נדבר על ביטוח לאומי י

היו"ר אברהם רביץ; ביום ראשון. הכל ביום ראשון.

אני מודה לכם מאוד.

הישיבה ננעלת בשעה 14:40

קוד המקור של הנתונים