ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/11/1997

הצעת חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998 פרק ג' - ריסון מחירים; חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998 פרק ג' - ריסון מחירים. סעיף 4 תיקון חוק ההגבלים העסקיים; חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998 פרק ג' - ריסון מחירים. סעיף 6 - תיקון חוק פיקוח על מחירי מצרכים; חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998 פרק ג' - ריסון מחירים. סעיף ל- תיקון חוק שירותי תיירות; שינויים בתקציב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים