ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/10/1997

שינויים בתקציב

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 172

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ז בתשרי התשנ"ח (28 באוקטובר 1997), שעה 13:30

חברי הוועדה; אברהם רביץ - היו"ר

מיכאל קליינר
מוזמנים
הראל בלינדה - אגף התקציבים, משרד האוצר

מנהל הוועדה; איוור קרשנר

קצרנית; הילה לוי

סדר-היום; שינויים בתקציב.שינויים בתקצ י ב

הי ו"ר אברהם רביץ;

שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני רוצה להודיע שחבר

הכנסת קליינר הסיר את הרביזיה שלו וחבר הכנסת שוחט הסיר את ההתייעצות הסיעתית.

לפיכך אנחנו צריכים עכשיו להצביע על פניה מסי 290 לוועדה, בנושא סיבסוד הפיתוח

ביו"ש, הסברים לכך שמענו כבר אתמול ואני מצביע על כך ומעביר את הבקשה הזאת.

אני עובר לפניה מסי 299 לוועדה.

אי קרשנר;

חבר הכנסת בדש הסיר את ההתנגדות שלו. הוא קיבל הודעה ממנכ"ל מע"צ שהכסף יוחזר

מבלי שיהיה גרעון בתקציב.

הי ו"ר אברהם רביץ;

אנחנו מצביעים גם על זה ומעבירים את הבקשה הזאת.

איוור קרשנר;

פניה 289 היא בעניין תגמול לעובדי חנ"ל ולבית הספר לתיירות.

הי ו"ר אברהם רביץ;

זאת תוספת של 1,966 מליון.

איוור קרשנר;

בעצם זאת הוצאה מותנית בהכנסה לשם מתן תגמול. הממשלה מקבלת כסף מההפרטה

ומעבירה את זה לעובדים.

הי ו"ר אברהם רביץ;

גם על זה אני מצביע ואנחנו מאשרים את פניה מסי 289 לוועדה.

מיכאל קלי י נר;

אני מברך את אדוני היושב ראש על שיקול הדעת והתבונה.

הי ו"ר אברהם רביץ;

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 35;13.

קוד המקור של הנתונים