פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 166

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי. ז' באלול התשנ"ז (9 בספטמבר 1997). שעה 25;14
נכחו: חברי הוועדה
מיכאל קליינר - מ"מ היו"ר

אלי גולדשמידט

נסים דהן

יהודה הראל

יצחק כהן

מיכאל נודלמן

אחמד סעד

אופיר פינס-פז

אמנון רובינשטיין

אברהם שוחט

מ"מ

חיים אורון

שמואל הלפרט

יונה יהב

סופה לנדבר

ראובן ריבלין

יורי שטרן

גדעון עזרא

ניסן סלומינסקי

המוזמנים;

שי וינר, יוסי כהן, הראל בלינדה, אבי גבאי,

גל הרשקוביץ, דן ז'ייציק, ליאור ברון,

חיים בן-צרויה, רונן חדד, הילה אייל,

עופרי בן-אריה, שירית רוזנבאום - אגף התקציבים, משרד האוצר

אריאל לוין - משרד הבינוי והשיכון

שבתאי נחמני - משרד ראש-הממשלה

י ועצת משפטית; אנה שניידר

יועצת כלכלית; סמדר אלחנני

מנהל חוועדה; איוור קרשנר

קצרנית; תמר שפנייר

סדר היום; שינויים בתקציב לשנת 1997. 2568שינויים בתקציב לשנת 1997

היו"ר מיכאל קליינר;

אני פותח את הישיבה, לפנינו פנייה מספר 249.

איוור קרשנר;

מדובר על שינויים פנימיים בתקציב תיאום הפעולות בשטחים.

היו"ר מיכאל קליינר;

מי בעד אישור הפני יה?

הצבעה

בעד - 4

נגד - 1

הי ו"ר מיכאל קליינר;

פנייה מספר 249 אושרה. מה עם הנסיעות של ראש-הממשלה?

איוור קרשנר;

זו פנייה מספר 247.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

אנחנו עוברים לפנייה מספר 247, הגדלת תקציב הנסיעות של ראש-הממשלה לחו"ל.

מי הרפרנט שמסביר את זה?

שבתאי נחמני;

אני.

יצחק כהן;

אם אין שאלות-

היו"ר מיכאל קליינר;

אין שאלות? מדובר על הגדלת תקציב הנסיעות. האם ראש-הממשלה נסע את

הנסיעות?

שבתאי נחמני;

כן.

ראובן ריבלין;

הכל בגלל המטוס.

הי ו"ר מיכאל קלי י נר;

מי בעד ומי נגד?

הצבעה

בעד - 5

נגד - 1היו"ר מיכאל קליינר;

פנייה מספר 247 אושרה, אנחנו עוברים לפנייה מספר 195, שינויים בתקציב
משרד הבינוי והשיכון
הגדלה של 2.2 מיליון שקל בהוצאה מותנית בהכנסה עבור

פינויים באור עקיבא. יש שאלות?
קריאות
לא.
היו"ר מיכאל קלי י נר
מי בעד ומי נגד?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אי ן
הי ו"ר מיכאל קלי י נר
פנייה מספר 195 אושרה פה אחד. אנחנו עוברים לפנייה מספר 204, שינויים
בתקציב משרד הבריאות
400 אלף ש"ח לשיפוץ המעברה המרכזית לנגיפים בשיבא, 980

אלף ש"ח לחולי שחפת, 550 אלף ש"ח לשיפוץ במוסד הגריאטרי בראשון לציון. הרפרנט

ישנו?
קריאה
כן.
היו"ר מיכאל קלי י נר
יש שאלות?
נסים דהן
כן.
יצחק כהן
חה"כ דהן, אפשר אחר כך.
היו"ר מיכאל קליינר
אם הוא מוותר על השאלות, מי בעד ומי נגד?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין
היו"ר מיכאל קליינר
פנייה מספר 204 אושרה.
יצחק כהן
אני מבקש, אם אפשר, להעלות עכשיו את פנייה מספר 235.
אופיר פינס-פז
מה זה? מחטף?היו"ר מיכאל קליינר;

למה מחטף? קבענו שהישיבה תתחיל עשר דקות אחרי סיום ישיבת המליאה. הלכנו

בדיוק לפי מה שסוכם. אני)נו דנים בפנייה מספר 235,
אופיר פינס-פז
איפה הרפרנטים של האוצר?

הי ו"ר מיכאל קלי י נר;

כולם נוכחים. לא היה נושא אחד שלא היה רפרנט.

אופיר פינס-פז;

אני רוצה שהם ישבו לידך.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

פנייה מספר 235 - העברה של 1.2 מיליון ש"ח-

אופיר פינס-פז;

מה עבר עד עכשיו?

היו"ר מיכאל קלי י נר;

תעביר פתק למנהל הוועדה ותשאל. עם כל הכבוד לך, אני התחלתי את הישיבה

בזמן.

אופיר פינס-פז;

סליחה, עשית פה מחטף. אתם עושים דבר לא הוגן.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

התחלנו עשר דקות אחרי סיום ישיבת המליאה, היו כאן כל החברים.

אופיר פינס-פז;

לא, אתה עשית פה מחטף. אתה איחרת, חיכינו לך בחוץ. אתה לא מתנהג בסדר, לא

בממלכתיות.
נסים דהן
מה זה? אתה הגעת עכשיו, חישיבה התחילה לפני רבע שעה, עשר דקות אחרי סיום

המליאה. כולנו נמצאים פה ואתה פתאום מחליט שזה מחטף.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

עובדה שחה"כ אחמד סעד היה פה והצביע נגד.

אופיר פינס-פז;

אני מחכה לך בחוץ כבר רבע שעה. תבוא ותגיד; מתחילים את הישיבה. תתנהגו

כמו בני אדם.

הי ו"ר מיכאל קלי י נר;

איחרתי, הגעתי חמש דקות אחרי הזמן המיועד.

אופיר פינס-פז;

אז אפשר להודיע שמתחילים.
היו"ר מיכאל קליינר
היה פה חה"כ סעד, הוא הצביע נגד.

נסים דהן;

אני אמרתי לך: אופיר, תיכנס, מתחילים, ונשארת בחוץ. אפילו הסדרן שאל

אותי: מה קרה לאופיר שהוא בהוץ?
אופיר פינס-פז
איפה הרפרנט של האוצר?
היו"ר מיכאל קלי י נר
הוא ישנו כאן.
אופיר פינס-פז
הוא דיבר?
היו"ר מיכאל קלי ינר
לא. לא היו שאלות אז קיימנו הצבעה.
אופיר פינס-פז
איפה הרפרנט בנושא של ראש-הממשלה? אתמול הרי הפסקנו את הישיבה כי לא

הגיעו הרפרנטים.
היו"ר מיכאל קלי י נר
גם בעניין הנסיעות של ראש-הממשלה היה פה רפרנט. ביקשו שזה יהיה ראשון,

היה פה נציג ממשרד ראש-הממשלה.
אחמד סעד
מי ביקש? אף אהד לא ביקש את זה. אתה בהרת שנדון בזה קודם.
היו"ר מיכאל קליינר
אתם לא באים בזמן ואחר כך אתם מתלוננים.
אופיר פינס-פז
תעשו ישיבה לבד. תתביישו לכם.
היו"ר מיכאל קליינר
סליחה, אדוני, תתביישו לכם שאתם לא עושים את העבודה שלכם כמו שצריך.
אופיר פינס-פז
בסדר.
היו"ר מיכאל קלי י נר
אנחנו בפנייה מספר 235. מי הרפרנט?
יצחק כהן
אין שאלות.
היו"ר מיכאל קלי י נר
מדובר על העברה של 1.2 מיליון שקל לתקציב משרד החינוך והתרבות לגידול

מספר התלמידים במוסדות פטור.יצחק כהן;

אין שאלות.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

אם אין שאלות, מי בעד ומי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד - כולם

נגד - אי ן

נסים דהן;

כולם בעד,

היו"ר מיכאל קלי י נר;

פנייה מספר 235 אושרה.

ראובן ריבלין;

האם התקציב שעובר למשרד החינוך והתרבות מהרזרבה הולך גם למלחמה בסמים?

היו"ר מיכאל קלי י נר;

אם יש שאלה, נשאל את הרפרנט.
ראובן ריבלין
לא, אני רק שואל אותך.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

ובכן, אנחנו עוברים לפנייה מספר 205; שינויים פנימיים בתקציב משרד

הבריאות וכן הגדלת השתתפות משרד המשטרה במכון לרפואה משפטית. יש שאלות והרפרנט

כאן? זה רפרנט של משרד הבריאות או המשרד לבטחו ן פנים?

קריאה;

רפרנט של משרד הבריאות והוא נמצא.

היו"ר מיכאל קליינר;

אם אין שאלות, מי בעד ומי נגד?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אי ן

היו"ר מיכאל קלי י נר;

פנייה מספר 205 אושרה פה אחד. אנחנו עוברים לפנייה מספר 206: שינויים

פנימיים בתקציב נציבות שירות המדינה, בין היתר לתקצוב מבצע העובד המצטיין.

נסים דהן;

אני לא חושב שבשביל זה צריך להוציא כסף, אדוני היו"ר, 210 אלף שקל בשביל

לעשות מסיבה? אפשר לעשות אותה ב-20 אלף שקל.

י צחק כהן;

או לחלק את זה לעובדים,נסים דה ן;

אני רוצה הסבר בשביל מה צריך 210 אלף. בשביל חגיגה? כמה בלונים צריך

לקנות?

הי ו"ר מיכאל קלי י נר;

אדוני יורפרנט, בבקשה,
הראל בלינדה
מדובר על שינויים פנימיים בתקציב נציבות שירות המדינה בסדר גודל של 210

אלף שקל.
נסים דהן
מה המטרה?
הראל בלינדה
100 אלף שקל למבצע העובד המצטיין והשאר ליחידת האיכות והמצויינות.

נסים דהן;

מה עושים עם זה? מסיבה ב-100 אלף שקל? אם קונים בלונים ב-100 אלף שקל,

אני נגד. אם זה פרס למישהו, אני בעד. אני יכול לקבל הסבר?
סמדר אלה נ נ י
אני רוצה להעיר עוד הערה. את זה יודעים כל שנה מראש, כל שנה יש מבצע

העובד המצטיין, זה לא צריך להיות בשינויים בתקציב.

נסים דהן;

נכון.
הי ו"ר מיכאל קלי י נר
בדיונים על תקציב המדינה נוכל להתייחס לנושא הזה.
הי ים אורו ן
אדוני היו"ר, אני מבקש רוויזיה על כל ההצבעות שהיו עד עכשיו, ולא עוד עשר

דקות אלא בישיבה הבאה של הוועדה.
נסים דהן
אדוני היו"ר, עם כל הכבוד לחה"כ אורון, הוא לא קובע את סדר העבודה בכנסת.

בפגרה מקובל שרוויזיה מקיימים אחרי עשר דקות.
חי ים אורו ן
בסדר גמור, תרשמו בפרוטוקול. הרי גלגל המזל מתחלף, פעם רוויזיה של אחד

עושים אחרי עשר דקות, פעם רוויזיה של השני עושים אחרי עשר דקות.
נסים דהן
בפגרה תמיד עושים רוויזיה אחרי עשר דקות. מה אתה מחדש עכשיו?חיים אורון;

היה מקובל שרוויזיה לא מתקיימת באותו יום.

נסים דהן;

זה לא נכון לגבי הפגרה. קיבלנו מכתב מפורש מהיושב-ראש הקבוע של הוועדה

שהיות וזו פגרה, הצבעות של רוויזיה והתייעצות סיעתית יהיו אחרי חצי שעה.

אנה שנ י ידר;

זה היה רק לגבי בזק.
סמדר אלח נ נ י
זה היה רק לגבי הצבעה אחת.

הי ים אורו ן;

היתה הצבעה מסויימת בעניין בזק, שבגלל שהיה לוח זמנים שהיתנה את פל

העניין ופחדו שיעברו את התאריך, הסכמנו כולנו שלא נתעסק בעניין של התאריך

באמצעות רוויזיה. אבל פה לא מדובר בשום תאריכים.
הי ו"ר מיכאל קליינר
חה"כ אורון, על אלו הצבעות אתה מדבר? מה זה רוויזיה על כל ההצבעות?

חי ים אורו ן;

על כל ההצבעות שהיו מתחילת הישיבה עד עכשיו.
היו"ר מיכאל קלי י נר
זאת אומרת שהטכניקה היא לא לבוא בזמן ולבקש רוויזיה על כל ההצבעות.
חי ים אורון
חה"כ קליינר, תפסו אותי במסדרון, אתה ביקשת להביא אנשים. אתה רוצה שנעשה

עכשיו מבחן לחברים על מה הם הצביעו? עזוב, הבל.
היו"ר מיכאל קלי י נר
אל תפגע בחברים.
חי ים אורו ן
אני באמת לא רוצה לפגוע בחברים.
היו"ר מיכאל קלי י נר
אם זה רוויזיה על הצבעה מסוימת, זה משהו אחר.
חיים אורון
חה"כ קליינר, מותר לבקש רוויזיה בוועדה?
היו"ר מיכאל קלי י נר
יש כאן דברים שחה"כ אהמד סעד הצביע בעדם. אתה מבקש רוויזיה גם על זה?
חי ים אורו ן
אני מבקש רוויזיה על הכל.
אופיר פינס-פז
נעשה רוויזיה על תוספת 5 מיליון שקל לתקציב הנסיעות של ראש-הממשלה, על

התקציב לחטיבה להתיישבות, על התקציב לכבישים ביהודה ושומרון.

איוור קרשנר;

זה עוד לא היה בכלל.

אופיר פינס-פז;

אז עוד לא היה.

הי ו"ר מיכאל קלי י נר;

אתה רוצה רוויזיה גם על דברים שלא היו? אתם ממש אופוזיציה רצינית.
אופיר פינס-פז
אתה מטיף לנו עכשיו מוסר? אתה עושה מחטף לאור היום.
חיים אורון
חה"כ קליינר, קודם כל אני מודה מראש שבמבחן הרצינות נכשלנו וגם במבחן
הדיוק. לא נכשלנו במבחן פשוט
יש כללים בכנסת, במשך 24 שעות אחרי קבלת החלטה

אפשר לבקש רוויזיה על ההחלטה. הכללים הללו קיימים.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

אבל למה לא-

חיים אורון;

הייתי יכול לעשות תרגיל יותר פשוט, גם אני קצת מכיר את הכנסת. רבע שעה

אחרי סיום הישיבה, כשכבר אף אחד לא היה כאן, הייתי מעביר פקס ליו"ר הישיבה

ומבקש רוויזיה. אני לא עשיתי את זה, באתי לפח וביקשתי רוויזיה.

יהודה הראל;

אז נכשלת בעוד דבר.

חי ים אורו ן;

יכול להיות. אבל לא עשיתי את זה כי יש פה כללים.

אופיר פינס-פז;

אני מציע לבטל את ההחלטות שהיו עד עכשיו ולהתחיל מההתחלה.

חי ים אורון;

אי אפשר לבטל החלטות. יש רוויזיה. אני מבקש רוויזיה.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

חברים יקרים, הרי אין לנו דיון בקרוב כי יש פגרה. אתה רוצה רוויזיה תוך

חצי שעה?

חי ים אורו ן;

לא, בישיבה הבאה של הוועדה. אתה יו"ר הישיבה, תקבע עוד ישיבה. אפשר ביום

חמישי.יצחק כהן;

אדוני היו"ר, תקבע עוד חצי שעה.
אופיר פינס-פז
לא אכפת לי שהרוויזיה תהיה עוד חצי שעה.

הי ו"ר מיכאל קלי י נר;

חה"כ אורון, אתה רוצה רק בשביל רוויזיה לעשות ישיבה? חבל לטרטר את חברי

הוועדה.
אופיר פינס-פז
אפשר באמת לקיים ביום חמישי ישיבה.

היו"ר מיכאל קלי ינר;

חברים, בואו נקיים את הרוויזיה עוד חצי שעה. בשעה 15:00 תהיה הצבעה על

הרוויזיה. אנחנו ממשיכים. אנחנו דנים בפנייה מספר 206: תוספת תיקצוב למבצע

העובד המצטיין.
סמדר אלח נ נ י
לא קיבלתי תשובה על השאלה שלי.
נסים דהן
את המסיבה הזאת עושים כל שנה, יודעים עליה מראש, למה צריך תוספת תקציב?
הי ו"ר מיכאל קלי ינר
האם אלו דברים שנעשו או לא נעשו?
הראל בל י נ דה
מבצע העובד המצטיין הוא מבצע שקיים וביקשו לתגבר אותו במסגרת תקציב

נציבות שירות המדינה, במסגרת סדרי העדיפויות שלהם.
היו"ר מיכאל קליינר
אבל למה צריך לתגבר? נותנים יותר פרסים? יש יותר מצטיינים?
הראל בל י נ דה
אני לא מכיר בדיוק את הכמות.
נסים דהן
אני מציע לאשר את הפנייה אבל אני רוצה לדעת בדיוק מה עושים עם 210 אלפי

השקלים הללו. כמה בלונים קונים? באיזה גז ממלאים אותם? גז הליום או גז רגיל?

עושים מסיבה ב-210 אלף שקל?
היו"ר מיכאל קלי י נר
מי בעד אישור הפנייה ומי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - 1
אופיר פינס-פז
אני נגד. כל דבר שאתם עושים בחטא נעשה.
הי ו"ר מיכאל קליינר
פנייה מספר 206 אושרה. אנחנו עוברים לפנייה 207.

אופיר פינס-פז;

אני נגד באופן קבוע, חבל על הזמן.
נסים דהן
מדובר על המשטרה, אז אני בעד.
היו"ר מיכאל קליינר
מדובר על תגבור אכיפת חוקי התנועה בתחום העירוני.

חי ים אורון;

מניין הכסף?
נסים דהן
אלו שי נוי ים פנימי ים.
חיים אורון
זו הוצאה מותנית בהכנסה.

הראל בלינדה;

זו הוצאה מותנית בהכנסה מהקרן לבטיחות בדרכים.
חיו"ר מיכאל קליינר
יש שאלות? אין. מי בעד ומי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד - כולם

נגד - אין
היו"ר מיכאל קלי י נר
פנייה מספר 207 אושרה. אנחנו עוברים לפנייה מספר 217. פנייה זו נועדה

לחלוקת 14.5 תקני רופאים על פי בוררות גולדברג לבתי החולים הגריאטריים

והפסיכיאטריים. שר הבריאות מקבל את זה?
נסים דהן
איפה הרפרנט?
גל הרשקוביץ
אני.
היו"ר מיכאל קלי י נר
יש מתנגדים? יש שאלות?
נסים דהן
לא.
חי ים אורו ן
אם זה לבתי החולים הגריאטריים, זה בסדר.
הי ו"ר מיכאל קלי י נר
פנייה מספר 217 אושרה.חיים אורון;

פנייה מספר 218 זה אותו הדבר. מדובר על אותו דו"ח גולדברג,

גל הרשקוביץ;

פנייה אחת מדברת על חלוקה מהרזרבה להסכמי שכר לבתי החולים הגריאטריים

והפסיכיאטריים והפנייה השנייה מדברת על חלוקה מהרזרבה להסכמי שכר לבתי החולים

הכלליים.

היו"ר מיכאל קלי ינר;

תודה רבה, פנייה מספר 218 אושרה, יש פה הודעה לוועדה, בקשה מספר 58011,

שמבקשים להקדים את האישור שלה כדי לא לחכות 21 יום - 66 תקני כוח אדם לבתי

חולים ממשלתי ים,

גל הרשקוביץ;

מדובר על הסכם לחלוקת 66 תקני רופאים מתמחים בבתי החולים הכלליים,

נסים דהן;

זה הרופאים העולים?
גל הרשקוביץ
לא,

היו"ר מיכאל קלי י נר;

אני מצביע, מי בעד ומי נגד?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אי ן

היו"ר מיכאל קלי י נר;

בקשה מספר 58011 אושרה, אנחנו עוברים לפנייה מספר 219, העברת 47,8 מיליון

ש"ח מהרזרבה לתקציב משק הדלק, למה זה נועד?

רונן חדד;

להסדיר את האחזקה של מלאים אסטרטגיים של דלק,

נסים דהן;

זה צריך להיות במסגרת מל"ח, מה זה עושה בתקציב משק הדלק?

רונן חדד;

זה במסגרת סעיף אחזקת מלאי חירום ששייך לתקציב משק הדלק,

היו"ר מיכאל קליינר;

מי בעד ומי נגד?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - איןהיו"ר מיכאל קליינר;

פנייה מספר 219 אושרה. אנחנו עוברים לפנייה מספר 220 שמדברת על כביש חוצה

שומרון. הילה אייל, כאן יש שאלות אז אולי תסבירי קודם.
נסים דהן
חה"כ פינס, זה כביש עוקף. אתם בעד כבישים עוקפים. סללתם את כל הכבישים

העוקפים. עקפתם את בג"ץ ואת כל העולם.
היו"ר מיכאל קליינר
אני מבקש לתת לרפרנטית ממשרד האוצר להסביר ואחר כך יש לשר האוצר לשעבר

שאלות.

הילה אי יל;

הפנייה נועדה להעביר סכום של 6 מיליון שקלים בהוצאה ובחרשאה להתחייב

במסגרת מקורות תקציב הפיתוח של מע"ץ, במטרה לאפשר התקדמות בפרוייקט כביש חוצה

שומרון שהעבודות בו התהילו בשנת 97' והן יימשכו.

נסים דהן;

אנחנו בעד. אם זה חוסך כמה אבנים על כמה מכוניות, זה שווה כל גרוש.

אברהם שוחט;

מה התקציב הכולל שבוצע ב-97', מרגע שהתחילו להשקיע מחדש בכביש הזה, או

שזה היה כבר ב-96י?
הילה אייל
זה לא היה ב-96י. כרגע, בהנחה שמאשרים את הפנייה הזאת, זה מגדיל את הסכום

מ-9.7 מיליון ל-15.7 מיליון.
אברהם שוחט
כמה עולה לגמור את הכביש?
הילה אי יל
אומדן עלות הפרוייקט היא 120 מיליון שקל.
אברהם שוחט
כמח זמן יידרש לעשות את זה?
הילה אייל
זה בהתאם לסדרי העדיפויות של מע"ץ, בהתאם ליכולת ההתקדמות. כפי שאתה

יודע, קצב ההתקדמות בפרוייקטים הוא לא תמיד מה שתוכנן.
אברהם שוחט
האם זה עבר מבחן של בדיקת כדאיות כלכלית?
ה י לה אייל
כן, הוגשה אלינו בדיקת כדאיות כלכלית.אברהם שוחט;

והיא שמה אותו בסדר עדיפות כזה אל מול מחלף גנות או מחלף מוצא?
הילה אייל
מחלף גנות נמצא בביצוע והמקור כאן לא קשור.
ראובן ריבלין
אדוני שר האוצר לשעבר, אתה שואל כדי לבחון אותה אם היא יודעת או שאתה

רוצה לקבל תשובות?

אברהם שוחט;

אני רוצה לדעת. עם ישראל צריך לדעת לאן הולכים 120 מיליון שקל. אתה יודע

מה אני עושה מחר? אני מסייר עם אהרון דומב באזור יהודה ושומרון מהבוקר עד

הערב, כדי לראות מה עושים שם.

נ יסן סלומי נסקי;

לממשלה יש סדרי עדיפויות.
אברהם שוחט
הרי לא שמעת אותי אומר שזה לא לגיטימי שלממשלה יהיה סדר עדיפות. חה"כ

ריבלין, האם אתה לא חושב שמן הראוי שנדע כמה כסף הולך להיות מושקע בכביש הזה?

אנחנו כחברי ועדת הכספים ואתה, אפילו כממלא מקום, מן הראוי שתדע כמה הולך

לכביש הזה.

ראובן ריבלין;

אם זאת הכוונה ברצינות, זה בסדר.

אברהם שוחט;

אני שמעתי היום ברדיו ששר האוצר אומר שאין כסף וצריך להיות אחראים. הכמות

היא מוגבלת, ואם הולכים 120 מיליון שקל לכבישים בשומרון זה לא הולך למקום אחר.

נסים דהן;

כביש חוצה שומרון זה לפי הסכם אוסלו.

אברהם שוחט;

כביש חוצה שומרון לא היה בהסכם אוסלו, כי אין שם בעיה בטחונית. הכסף הזה

בא מכבישים אחרים במדינת ישראל, בתוך הקו הירוק. נקודה. אז כשעם ישראל נוסע

ועומד שעה וחצי בפקק, שידע לאן הולך הכסף. האם לא צריך לדווח לו?

ראובן ריבלין;

בלי ספק. צריך לדווח לו כדי שידע שהוא הצביע נכון בבחירות.

ניסן סלומינסקי;

מי זה עם ישראל?

אברהם שוחט;

גם אלה שהצביעו בשביל ביבי.

ראובן ריבלין;

בעיקר אלה שהצביעו בשביל ביבי. שידעו שמה הוא הבטיח, הוא מקיים..p
היו"ר מיכאל קליינר
חברים, היות שהיתה פה תלונה שאין פה מספיק דמוקרטיה, עכשיו זה יותר

דמוקרטי. אני עובר להצבעה. מי בעד אישור הפנייה ומי נגד?

הצבעה

בעד - 10

נגד - 2

היו"ר מיכאל קלי י נר;

ברוב של 10 נגד 2 נחצה השומרון. פנייה מספר 220 אושרה.

אני מזכיר לחברים שאינם יודעים שההצבעה על הרוויזיות תהיה בדיוק בשעה

15:00. אנחנו עוברים לפנייה מספר 226.
הראל בל י נ דה
פנייה זו נועדה להוסיף 5 מיליון שקל בהוצאה מותנית בהכנסה למערכת הנהלת

בתי המשפט, לתקציב הפיתוח, לצורך פיתוח מיחשוב. אלו שינויים פנימיים לצורך

רכישת ציוד קצה להיכל המשפט באילת.
יצחק כהן
באיזו הכנסה מותנית ההוצאה?
הראל בלינדה
מההכנסה מהיחידה לגביית קנסות שעוברת, על פי החוק, להנהלת בתי המשפט.
היו"ר מיכאל קלי י נר
מי בעד אישור הפנייה ומי נגד?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אי ן
הי ו"ר מיכאל קלי י נר
תודה רבה. פנייה מספר 226 אושרה. אנחנו עוברים לפנייה מספר 232.
הראל בלינדה
אלו שינויים פנימיים בתקציב משרד ראש-הממשלה בהתאם לסדרי העדיפויות לצורך

פתרון בעיות בעיקר בארכיון המדינה, סעיפי הוצאות הביטחון, הוועדות הממשלתיות

ואחזקת חלקת גדולי האומה.
נסים דהן
אדוני היו"ר, יש כאן גידול מדהים באחזקת חלקת גדולי האומה.
סמדר אלחנני
זה רבין.נסים דהן;

זה לא רבין, יש פה שמות. כתוב במפורש, בסעיף "יד לוי אשכול" יש גידול

מ- 94 אלף ל-154 אלף. מה קרה פתאום?

הראל בלינדה;

בסעיף שמתחת לזה, סעיף חלקת גדולי האומה, יש תוספת של 100 אלף שקל (מ-366

אלף ל- 466אלף) שזו התוספת לאחזקת חלקת גדולי האומה.
אנה שניידר
יד לוי אשכול זה משהו אחר.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

יש הסתייגויות בעניין הזה?

נסים דהן;

אני שאלתי שאלה ולא קיבלתי הסבר. מה הסיבה לגידול המדהים הזה בבת אחת,

גידול של יותר מ-% 25, בסעיף חלקת גדולי האומה?

הראל בל י נ דה;

תקציב האחזקה של חלקת גדולי האומה עולה מ-366 ל-466 אלף שקל. זו תוספת של

100 שקל בסעיף 040176. יד לוי אשכול זו עמותה שמשרד ראש-הממשלה משתתף בה, ושם

מגדילים את ההוצאה ב-60 אלף שקל במסגרת סדרי העדיפויות.

נסים דחן;

מה הסיבה לגידול בסעיף חלקת גדולי האומה? זה מעבר למדד ומעבר לכל מה

שתרצה. מה קרה?

היו"ר מיכאל קלי י נר;

אתה רוצה שנזמין מישהו שיסביר את זה? אני מציע שאנחנו נצביע בעד ונבקש

בישיבה הבאה לקבל הסבר על שני הסעיפים האלה.

אל י גולדשמידט;

אני חושב שזה לא מכובד לבקש הסבר על הדבר הזה. יש נושאים מסוימים שצריך

להעביר אותם וזהו,

היו"ר מיכאל קלי י נר;

לכן אמרתי שאני מצביע בעד.

ראובן ריבלין;

אני מצטרף לדעתו של חה"כ גולדשמידט. נצביע. אם מישהו רוצה להתנגד,

שיתנגד.

אלי גולדשמידט;

מדובר פה על אחוזות קבר.נסים דהן;

אבל אלו אחוזות קבר כבר הרבה שנים. מה קרה עכשיו שצריך להגדיל את התקציב?

היו"ר מיכאל קלי י נר;

אני חושב שההערה של חה"כ גולדשמידט נכונה, אבל בנורמות שלנו בשנה האחרונה

ההערה שלך לא היתה נכונה כי שאלו שאלות אחרות. אבל היות ואני רוצה לפתוח נורמה

חדשה, אני מקבל את הערתך.
אברהם שוחט
אל תפתח, תשאל שאלות. אל תסרס אותנו מלהגיד כל מה שאנחנו רוצים.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

היות והשאלה היא של חה"כ דהן, אני מציע שהאינפורמציה תימסר לחה"כ דהן.

אני עובר להצבעה - מי בעד ומי נגד?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אי ן

הי ו "ר מיכאל קלי י נר;

פנייה מספר 232 אושרה.

יצחק כהן;

אתם מטפלים גם בקבר של בגין בהר הזיתים?

ראובן ריבלין;

זה מטופל על-ידי משפחתו. משפחתו לא רוצה שנתעסק עם זה.

אלי גולדשמידט;

חברים, אחרי שמתים אין מפ"איניקים ואין רוויזיוניסטים. לפחות אז שזה לא

יהיה.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

אנחנו עוברים לפנייה מספר 234; שינויים בתקציב משרד המשפטים לשם הפעלת

רשם המתווכים במקרקעין.

הראל בל י נ דה;

יש כאן הגדלה של הוצאה מותנית בהכנסה של משרד המשפטים לצורך הפעלת רשם

המתווכים במקרקעי ן.

אלי גולדשמידט;

זו פונקציה חדשה בעקבות חוק המתווכים.

הראל בלינדה;

בדיוק.

נסים דהן;

התקנות נכנסו לתוקף.היו"ר מיכאל קליינר;

מי בעד אישור פנייה מספר 234 ומי נגד?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

היו"ר מיכאל קלי י נר;

פנייה מספר 234 אושרה. אנחנו עוברים לפנייה מספר 236 של משרד השיכון.

אברהם שוחט;

מה עם פנייה 235?

היו"ר מיכאל קלי ינר;

פנייה מספר 235 אושרה ויש עליה רוויזיה בשעה 15:00.

אברהם שוחט;

למה הקדימו את הדיון על פנייה 235?

י צחק כהן;

על זה לא ביקשו רוויזיה.

אופיר פי נס-פז;

ביקשתי. זה התקציב של חבר-חכנסת יצחק כהן.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

פנייה מספר 236 - שינויים פנימיים בתקציב משרד השיכון עבור מימון

התחייבויות שנחתמו. יש שאלות בעניין הזה?

אברהם שוחט;

כן. אני רואה שיש כאן הורדה של 15 מיליון בסעיף שיקום שכונות והשלמת

פיתוח בשכונות ותיקות והורדה של 9 מיליון בסעיף פיתוח ותשתיות ביישובי

מיעוטים. זה סיפור ישן.

נסים דהן;

בוקר טוב, אתה רצית שיאשרו את זה לפני שנתיים.

אברהם שוחט;

זה זח? הבנתי. יפה מאוד, אני רוצה לקבל הסבר מדוע מורידים 15 מיליון

בשיקום שכונות, מדוע מורידים 9 מיליון בפיתוח ישובי מיעוטים ו-30 מיליון

ממימוש התחייבות רכישה של דירות מפרוגרמת 1989-92. אני רוצה לדעת לאן הכסף רזזח

עובר, לאלו מקומות ולאלו אתרים.

שי וינר;

אלו שינויים פנימיים במימון בלבד בתקציב הפיתוח של משרד השיכון. היקף

התוכניות נקבע על פי ההרשאה להתחייב. בסך הכל יש פה שינוי פנימי במימון שיש בו

העברה מתוכנית שוטפת למימון תוכנית המשכית, הווה אומר בגין התחייבויות שנחתמו

בשנים קודמות. אתה רואה פה באמת ירידה בשיקום שכונות ויש גם פלוס בשיקום

שכונות בשנים קודמות. בסך-הכל זח משחק במימון וזה לא קובע את היקף הפעילות.אברהם שוחט;

איפה יש מעבר של 15 מיליון לשיקום שכונות?

שי וינר;

אתם רואים פה את רמת התוכנית. אתה רואה בסעיף 707211 תוספת של 35 מיליון,

מתוך זה 11 מיליון זה לשיקום שכונות. אבל זה באופן מקרי כי המעבר הוא של מימון

בלבד, הפעילות נקבעת לפי ההרשאה להתחייב. אין הורדת פעילות בשום תוכנית, בשום

תקנה ובשום סעיף מהפעילויות של משרד השיכון.
נסים דהן
בקיצור, אין פה פגיעה בתקציב. בשנה הבאה ישלימו במקום אחר.

אלי גולדשמידט;

מה עם הבנייה הכפרית?
שי וינר
כנ"ל, אותו הדבר. יש גידול ריאלי של פעילויות.
הי ו"ר מיכאל קלי י נר
חברים, מי בעד אישור הפנייה ומי נגד?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין
היו"ר מיכאל קלי י נר
פנייה מספר 236 אושרה.

השעה 15:00, אני עובר להצבעה על הרוויזיות. יש רוויזיה של חה"כ אורון על

פניות 195, 204, 205, 235, 247 ו-249. אתם רוצים להצביע על כל אחת בנפרד או

אפשר על כולן ביחד?
אופיר פינס-פז
אפשר להצביע על כולן ביחד.
הי ו"ר מיכאל קליינר
מי בעד הרוויזיה?
אברהם שוחט
על מה מדובר? למה הפניות האלה פתאום הושחלו ראשונות?
נסים דהן
זה היה הסדר, אתם איחרתם.
אופיר פי נס-פז
זה היה הסדר? חה"כ דהן, אדם דתי חייב להגיד רק אמת.
נסים דהן
אני אומר את כל האמת ורק את האמת.
יצחק כהן
חה"כ פינס, אדם לא דתי לא צריך להגיד אמת?איוור קרשנר;

פנייה 195 היתה של משרד השיכון, 4205-20 - משרד הבריאות, 235 - משרד

החינוך, 247 - נסיעות ראש-הממשלה,249- מתאם הפעולות בשטחים.
נסים דהן
בייגה מבקש להגדיל את תקציב הנסיעות של ראש-הממשלה לחו"ל.

אברהם שוחט;

כמה שהוא ישהה יותר בחוץ, יותר בריא לעם ישראל. אם אפשר לסדר לו טיסה

למיקרונזיה לשנתיים, זה הכי טוב,

היו"ר מיכאל קלי י נר;

מי בעד הרוויזיה?

הצבעה

בעד - 6

נגד - 9
הי ו"ר מיכאל קלי י נר
הרוויזיה לא התקבלה ולכן פניות 195, 204, 205, 235, 247, 249 מאושרות.

אנהנו עוברים לפנייה מספר 238 של משרד ההקלאות.
שירית רוזנבאום
פה מדובר בתיקון טעות טכנית. קוצצו בטעות 198 אלף שקל יותר מבסיס תקציב

ההטיבה להתיישבות. אנחנו מתקנים כעת את הטעות ומבקשים להוסיף את הסכום הזה.

אופיר פינס-פז;

למה אתם מתקנים את הטעויות? תפסיקו לתקן טעויות כאלה.

אברהם שוחט;

של מי היתה הטעות? של מי שכתב, של מי שעבד על המחשב?

נסים דהן;

היה צריך לקצץ פרומיל ובטעות קיצצו פרומיל וחצי.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

מי בעד אישור הפנייה ומי נגד?

הצבעה

בעד - 6

נגד - 2

הי ו"ר מיכאל קלי י נר;

פנייה מספר 238 אושרה. אנחנו עוברים לפנייה מספר 239: שינוי פנימי בסך

500 אלף שקל לתיקצוב הוועדה לבחינת הדיווח הכספי ברשויות המקומיות.

נסים דהן;

מאושר.ניסן סלומינסקי;

לא מאושר. מי צריך את הוועדה הזאת? צריך לקחת מהגזברים את הכל ולפרסם.

נסים דהן;

טוב שקבעו ועדה כזאת. זאת היתה המלצה של ועדת הכספים,

היו"ר מיכאל קליינר;

חה"כ סלומינסקי, אתה רוצה תשובה בעניין הזה?

ניסן סלומינסקי;

לא.
היו"ר מיכאל קלי ינר
ובכן, מי בעד אישור הפנייה ומי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

הי ו"ר מיכאל קליינר;

תודה רבה. פנייה מספר 239 אושרה. אנחנו עוברים לפנייה מספר 240.

הילה אייל;

מדובר על העברת סכום של 1.5 מיליון שקל בהוצאה ומיליון שקל בהרשאה

להתחייב מתוכנית אחזקת מבנה דרך לתוכנית שיקום וריבוד כבישים במטרה לאפשר

ביצוע עבודות אחזקה בכבישי יו"ש. ההסטה היא במסגרת תקציב האחזקה של מע"ץ

ממקורותיה.

היו"ר מיכאל קליינר;

זו הוכחה שההעברות שהיו בהתחלה לא היו מכוונות. אם זה היה מכוון, גם

הפנייה הזאת היתה צריכה לעבור בהתחלה.

אברהם שוחט;

לפעמים עושים טעויות...

היו"ר מיכאל קליינר;

יש שאלות? אין. מי בעד ומי נגד?

הצבעה

בעד - 6

נגד - 2

היו"ר מיכאל קלי ינר;

פנייה מספר 240 אושרה. אנחנו עוברים לפנייה מספר 241; שינוי פנימי בתקציב

מינהלת ההשקעות בחקלאות. יש לחברים שאלות לרפרנט? אין. מי בעד ומי נגד אישור

הפנייה?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - איןהי ו"ר מיכאל קליינר;

פנייה מספר 241 אושרה. אנחנו עוברים לפנייה מספר224 :שינוי פנימי בתקציב

משרד החקלאות שעיקרו העברת הרשאה להתחייב לתקציב הפיתוח של רשות שמורות הטבע

ולהקמת מעבדת גלעין. יש שאלות?

נסים דהן;

כן. מה r?r תקציב הפיתוח של רשות שמורות הטבע?

שירית רוזנבאים;

רשות שמורות הטבע מפתחת את שמורות הטבע. נוצרה בעיית הרשאה של 300 אלף

שקל. ללא העברת ההרשאה הזאת, הרשות לא תוכל להשתמש בתקציב שמיועד לה,

נסים דהן;

איזה אתר מיועד לפיתוח?

שירית רוזנבאום;

אני יכולה לברר לך בדיוק איזה.

נסים דהן;

אני מסכים שהפנייה תאושר, אבל אני מבקש לברר איזה אתר מיועד לפיתוח. אם

חופרים שם קברים, אני מתנגד.
היו"ר מיכאל קלי י נר
אני מבין שאת התשובה אפשר להביא למליאת הוועדה, לא צריך להביא אותה לחה"כ

דהן אישית. אם כך אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד ומי נגד?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

היו"ר מיכאל קלי י נר;

פנייה מספר 242 אושרה, ואני מבקש לקבל דיווח בישיבה הבאה לאלו אתרים הולך

הפיתוח של רשות שמורות הטבע.

אנחנו עוברים לפנייה מספר 243: העברה של 1.5 מיליון ש"ח למרכז הבנייה

במסגרת תוכנית להפרטתו. יש שאלות?
שמואל הלפרט
אין שאלות, תצביע.
היו"ר מיכאל קלי י נר
מי בעד ומי נגד?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - איןהי ו"ר מיכאל קליינר;

פנייה מספר 243אושרה. אנחנו עוברים לפנייה מספר 244-245: העברה מתקציב

פיתוח משרד החינוך לתקציב משרד השיכון לצורך מימון מוסדות חינוך במודיעין.

נסים דהן;

על פי ההסכם משרד השיכון בונה את מוסדות החינוך על חשבון משרד החינוך.

ראובן ריבלין;

כך צריך להיות. אסור לאשר שום תוכנית בנייה עד שאין מוסדות ציבור.

היו"ר מיכאל קלי ינר;

מי בעד אישור הפנייה ומי נגד?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

היו"ר מיכאל קליינר;

פנייה מספר 244-245 אושרה. אנחנו עוברים לפנייה מספר 246. שר האוצר מבקש

אישורה של ועדת הכספים להעברת סכום של 68 אלפי שקלים לתקציב הפיתוח של משק

המים בתחום הביוב. למה זה מיועד?

דן זיייציק;

זה מיועד להלוואות לביוב לרשויות.

היו"ר מיכאל קליינר;

למה אין בפנייה הזאת העברה לאגן החימצון של אופקים?

סמדר אלחנני;

איפה העברה לאגן החימצון של אופקים?

דן זיייציק;

אני לא מכיר את הנושא.

היו"ר מיכאל קליינר;

אם כך, אני מבקש לעכב את הפנייה הזאת ולהביא אותה לישיבה הבאה. פה מדובר

בענייני ביוב. אנחנו קיימנו אתמול דיון על אופקים.

ראובן ריבלין;

דרך אגב, משרד ראש-הממשלה טיפל בהעברת 5 מיליון שקלים לאופקים.

היו"ר מיכאל קליינר;

פה יש הרבה העברות לביוב. אני הייתי רוצה להזמין את איש משרד התשתיות כדי

לשמוע על עניין אופקים ואז נוכל גם לקבל פירוט מה סדרי העדיפויות הפנימיות.

אנחנו עוברים לפנייה מספר 251. מדובר על תיקצוב העברת 4 תקני כוח אדם מסעיף

רזרבה כללית למשרד האוצר.09/09/97

ניסן סלומינסקי;

כל המשרדים מצווים לקצץ את עצמם ורק משרד האוצר מגדיל את עצמו על-ידי

הוספת 4 תקנים?

היו"ר מיכאל קלי י נר;

לא. מדובר על עובדים שהיו במערכת.
נסים דהן
אלו עובדים שהיו במינהל האזרחי והעבירו אותם למשרדי הממשלה.

ניסן סלומינסקי;

מעבירים אותם למשרד האוצר. כלומר, האוצר גדל בעוד 4 תקנים. כולם מתכווצים

ורק לאוצר מותר לגדול בגלל שהוא יושב על הברז?

הראל בלינדה;

אני מבקש להסביר. עובדי המי נהל האזרחי פוזרו בין כל משרדי הממשלה, לפי

המשרד שהיה מסוגל לקלוט אותם לתפקידים ראויים. 4 עובדים מתוך כלל המינהל

האזרחי הופנו למשרד האוצר. העובדים האלה נקלטו במשרד האוצר על תקנים מהרזרבה

הכללית, והשכר שלהם הוא במסגרת תקציבו של משרד האוצר. כלומר, ההעברה היא רק של

התקנים לצורך הקליטה. אלו עובדים שכבר קיימים במערכת, הם עבדו במינהל האזרחי

ועל מנת לפתור את הבעיה שלהם העבירו אותם לכל משרדי הממשלה. זה החלק של משרד

האוצר, זה חלק קטן ממספר העובדים.

הי ו"ר מיכאל קליינר;

חברים, אם אין התנגדות אנחנו מאשרים את פנייה מספר 251 ועוברים לפנייה

מספר 253.

הראל בלינדה;

העיריות והרשויות המקומיות משתתפות בהפעלה של בתי המשפט המקומיים. כאן

אנחנו מבקשים להגדיל את ההוצאה המותנית בהכנסה של הנהלת בתי משפט להפעלה הזאת.

נסים דהן;

מניין ההכנסה?

הראל בלינדה;

מהעיריות והרשו יות המקומיות.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

פנייה מספר 253 אושרה. אנחנו עוברים לפנייה מספר 256.

עופרי בן-אריה;

זה שינוי פנימי בתקציב משרד הדתות, בעיקר בסעיף בתי הדין הרבניים.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

יש שאלות? אין. פנייה 256 אושרה. אנחנו עוברים לפנייה מספר 261, משרד

התקשורת.
אבי גבאי
מדובר בתוספת של 620 אלף שקל בהוצאה מותנית בהכנסה למימון פרסומת לציבור

בעניין התהרות על השיהות הבין-לאומיות.

סמדר אלחנני;

מני י ן תבוא ההכנסה?
אבי גבאי
מהמכרז למפעיל סלולרי שלישי.

סמדר אלחנני;

המפעיל הסלולרי השלישי מסביר את השיחות הבין-לאומיות של בזק, ברק וקווי

זהב?
אבי גבאי
הוא לא מסביר. המדינה, כשהיא מפרסמת מכרז בסדר גודל כזה, דורשת תשלום

עבור המכרז על מנת שלא כל אחד יוגש למכרז ויטריד את המשרד.

סמדר אלחנני;

אבל זו לא הכנסה מיועדת.
אבי גבאי
אנחנו מייעדים את ההכנסה הזאת מאהר שזה חלק מפיתוח התחרות שנעשה על-ידי

משרד התקשורת.
אברהם שוחט
אני חושב שזה מאוד חמור. הממשלה, למיטב זכרוני, לא לקחה תקציב לפרסום

כאשר עשתה מכרז למפעיל הסלולרי הנוסף. היא אמרה: 'יש שני מפעילים, תבחרי. מה

הסיפור הזה כאן? האם אנהנו מטורפים לגמרי? המשרד צריך לפרסם? יש אלף פרסומות

של ההברות המעוניינות, הן קוראות לך לבוא אליהן. אני חשבתי שההפרטה משחררת

אותנו מתהליכים של מימון ופרסום על-ידי המשרד.
נסים דהן
חה"כ שוחט, זה בדיוק מה שמשרד התקשורת רוצה לעשות. הוא רוצה לפרסם את כל

האפשרויות, כדי שלא רק מי שיש לו כסף יפרסם את עצמו והציבור לא ידע על מיגוון

האפשרויות האחרות.
אברהם שוחט
אז למה שלא נפרסם אם לקנות נקניקיות או לא לקנות נקניקיות?
ראובן ריבלין
חה"כ שוחט, אתה יודע יותר טוב שהפרסום הוא כדי לצאת להפרטה.
סמדר אלחנני
אני מבקשת להעיר משהו. נוצרה תמונת מצב הדשה כשפתחו שתי חברות חדשות

לשיחות בין-לאומיות. מי שיכול להבין מתי כדאי לו להתקשר ומתי לא כדאי לו ולמי

לעבור ומתי הוא צריך להיות מנוי ולהירשם לשירות, ואם הוא צריך להמשיק בבזק

בשיחות כאלה או לא-
נסים דהן
זה התפקיד של משרד התקשורת להסביר זאת.

סמדר אלח נ נ י;

לפי דעתי זה לא התפקיד של משרד התקשורת. אם היה לנו משרד לצרכנות, זה היה

התפקיד שלו.

אברהם שוחט;

לא משרד, גוף וולונטרי שעוסק בצרכנות.

נסים דחן;

מכיוון שאין גוף כזה, משרד התקשורת עושה את זה.

סמדר אלח נ נ י;

משרד התעשייה והמסחר או משרד התקשורת צריכים להסביר לצרכנים בדיוק מתי

כדאי להתקשר דרך בזק ומתי כדאי להתקשר דרך ברק, 012, 013. אני לא מצליחה להבין

את זה.
אנה שניידר
יש מסמך של החשב הכללי.
ראובן ריבלין
סמדר אלחנני, אני תמיד תומך בדעתך אבל תסבירי לי: כשיש תחרות בין

מוטורולה לסלקום, למשל, בא סלקום ויוצא במסע פרסום שעולה לו מיליונים כדי

לשכנע את הצרכנים שבמחיר של שיחה אחת אצל מוטורולה הוא יכול לנהל שתי שיחות

אצל סלקום. כל חברה עושה את הפרסום על חשבון עצמה, כל אחת מנסה לשכנע את

הציבור והציבור מחליט.

נסים דהן;

החברות הן אינטרסנטיות, כל אחת מפרסמת מה שהיא רוצה. חשוב שמשרד ממשלתי

בלתי תלוי יפרסם פרטים.
סמדר אלח נ נ י
אני לא גמרתי את התזה שלי, אולי עוד משפט אחד. במשרד התקשורת, לפי דעתי,

יש יחידה לצרכנות. היא צריכה להבהיר לאזרחים מה כדאי להם לעשות. דבר שני, הכסף

לזה לא צריך לבוא מהמכרז למפעיל הסלולרי השלישי. לא יכולה להיות הכנסה מיועדת

לעניין הזח, זה תפקיד המשרד. כשחוקקו עכשיו חוק מתווכים חדש, חקימו רשם

מתווכים והמשרד הממשלתי (במקרה זה משרד המשפטים) צריך לממן זאת. כך גם כאן -

יש תמונה חדשה של שירותי שיחות בין-לאומיות, המשרד צריך להסביר את זה לאזרחים,

לקיים את השירות הזה. לא צריך לקחת את התקציב לכך מהמפעיל הסלולרי השלישי; זה

הולך לקופת הפיסקוס.

נסים דהן;

כשיש למשרד הוסר תקציב, הוא יכול לקחת את זה מהרזרבה הכללית וחלק

מההכנסות של הרזרבה הכללית הן מאותו מכרז של מפעיל סלולרי.
היו"ר מיכאל קליינר
הנקודה שהעלה חה"כ ריבלין צודקת בעיניי, מכיוון שלא יעלה על הדעת שמחר

משרד החקלאות יוציא מודעה שמסבירה את המעלות והמגרעות של טרה, תנובה או

שטראוס. לכן העובדה שמשרד התקשורת יסביר מתי בזק יותר טובה ומתי ברק יותר טובה

נראית לי קצת תמוהה. אנחנו מדינה עם תקשורת ואם הציבור מתעניין, אמצעי התקשורת

ירצו להסביר את העניין. אבל בואו נשמע את הרפרנט.

נסים דהן;

אדוני היו"ר, אני רוצה לתת לך דוגמא מחיי היום-יום. משרד התיירות מפרסם

את כל בתי המלון והצימרים בצפון כדי לעודד את התיירות.

היו"ר מיכאל קליינר;

אבל הוא לא מסביר את ההבדלים בין הצימרים.

ראובן ריבלין;

הוא לא מדבר נקודתית אלא ענפית.

נסים דהן;

אני קיבלתי עלון של משרד התיירות עם רשימה של כל הצימרים. זה תפקיד של

משרד ממשלתי - להביא לתודעת הציבור את האפשרויות הקיימות.

אברהם שוחט;

עמותת תיירות גליל או עמותת תיירות גולן הן שעושות את זה.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

המטרה של משרד התיירות היא שאנשים יסעו לצפון ולא לעזור להם להחליט באיזה

מלון להיות.

ראובן ריבלין;

אבי גבאי, האם ניתן להבין ממה שאמרה סמדר אלחנני שכתוצאה מהשיטה החדשה זה

משק סגור - שאתה גובה את דמי המכרז ורק מדמי המכרז אפשר לפרסם?

היו"ר מיכאל קלי י נר;

חברי-הכנסת, ידעתי שבסוף יהיה איזשהו נושא שנקיים בו דיון מעמיק, והנה

הוא הגיע.

אבי גבאי;

לצערי זה תמיד נופל על התקשורת...

אברהם שוחט;

יש לי שתי שאלות. סמדר צודקת באלף אחוז בעניין של ההוצאה המותנית בהכנסה.

אם רוצים לתת כסף להסברה, צריכים לתת כסף מתקציב המשרד, לא מכסף של מכרז שצריך

להיכנס לחשב הכללי. כאן יש בדרך זליגה לנושא מיועד; אתם באגף התקציבים מתנגדים

לכך לאורך כל הדרך ואני לא מבין למה עשו את זה בדרך כזאת. רוצים לתת לפרסומת,

שיתנו.שאלה שנייה - מה שאתם רוצים לעשות זה הסבר לאזרח? הרי אם רוצים לתת הסבר

לאזרח, יש תקציב של משרד התקשורת ליחסי ציבור ולפרסום. שיכינו חוברת ויפיצו

אותה. אני לא מבין למה זה צריך לבוא הנה.
סמדר אלחנני
הם יכולים אפילו לחייב את חברות התקשורת להוציא את זה, כמו שמחייבים כל

מיני עמותות לקחת אחוז מסוים מההקצבות שלהן כדי לשלם לרואה חשבון שיבדוק את

המספרים שלהן.

ראובן ריבלין;

נכון. ב"אל-סם" אנחנו עושים את זה.

אבי גבאי;

מטרת הפרסום היא צרכנית נטו. המשרד לא מתכוון לומר "ברק יותר זולה

לארצות-הברית מאשר בזק". מטרת הפרסום היא להסביר לצרכנים את כללי התחרות,

לעזור לצרכנים למצות את המירב מהעובדה שיש תחרות בתחום התקשורת הבין-לאומית.

הכוונה להתחיל בפרסום הזה היא רק בעקבות אלפי פניות של אזרחים מבולבלים למשרד

התקשורת, שרואים את הפרסומות של ברק, קווי זהב ובזק בין-לאומי ולא מבינים מה

הם צריכים לעשות. החברות, מצרכים שיווקיים, מפרסמות מה שטוב להן.
סמדר אלח נ נ י
היה צריך לעשות את זה קודם.
היו"ר מיכאל קלי י נר
האם לא יותר זול לפתוח קו פתוח ולפרסם מודעה קטנה שכל מי שרוצה לקבל

הסבר, יקבל אותו בקו הפתוח?
אבי גבאי
הפרסום יהיה בשני אמצעים מרכזיים. אחד, בעיתונות. שניים, באמצעות דיוור
ישיר לכל ציבור לקוחות בזק
במסגרת חשבון הטלפון, הם יקבלו מסמך של המשרד

שמסביר להם בפרוטרוט את כללי התחרות.
סמדר אלחנני
אבל בזק פועלת פה נגד עצמה.
אבי גבאי
בזק חויבה לעשות את זה.
יצחק כהן
החברות עצמן לא עושות את זה?
אבי גבאי
החברות לא מסבירות לך את העניין בכללותו.
היו"ר מיכאל קליינר
אני מבין שזו עזרה לחברות החדשות,אבי גבאי;

זו לא עזרה לחברות, זו עזרה לציבור כדי שיצליח למצות לטובתו את התחרות

בתחום השיחות הבין-לאומי ות.
ראובן ריבלין
המשרד רוצה להראות לאזרה כמה שירותים הוא נותן לו -

היו"ר מיכאל קלי י נר;

ולעזור לחברות החדשות שבזק רוצה לחנוק אותן.

ראובן ריבלין;

- ולהראות כמה המדינה שלנו מיטיבה עם האזרחים. שום עזרה ושום הסבר. אבל

אם סמדר אלחנני אומרת שזה נחוץ, נקבל את זה. בכל אופן, למה במשק סגור?

אבי גבאי;

תקציב משרד התקשורת הוא תקציב קטן מאוד. למשרד אין אמצעים לפרסם בהיקף של

600 אלף שקל. זה בעצם משרד מטה, יש לו תקציבי ייעוץ כלליים, יש לו תקציבי שכר.

לכן היינו צריכים להביא תקציב לנושא הזה. הכל כאן בעצם משק סגור של תחרות.
היו"ר מיכאל קליינר
חברים, אני חושב שהקדשנו לנושא הזה את הזמן הראוי לו ובהנו אותו לעומק.

סמדר אלח נ נ י;

ואתה יודע דרך איזו חברה כדאי לצלצל היום אחרי הצהריים לארצות-הברית?

היו"ר מיכאל קלי י נר;

אני מחכה בכליון עיניים למודעה של משרד התקשורת.

חברים, מי בעד ומי נגד אישור הפנייה?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

היו"ר מיכאל קלי י נר;

פנייה מספר 261 אושרה. אנחנו עוברים לבקשות מספר 08006 ו- 53004 של משרד

המשפטים, שביקשו לאשר אותן ולא לחכות 21 יום. יש איזו התנגדות לזה?

קריאות;

לא.

היו"ר מיכאל קלי י נר;

ובכן, בקשות מספר 08006 ו-53004 אושרו. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 30;15.

קוד המקור של הנתונים