ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/07/1997

הארכת ערבות מדינה לתעשייה הצבאית בע"מ (100 מיליון $) מכתב שר האוצר מיום (13/07/97); פניה תקציבית 192 - דיון עם מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר; פניות תקציביות 186-7 (מענקים והלוואות לדיור של אגודות שיתופיות), ופניה 20020 (מוסדות פטור) - הצבעה; שינויים בתקציב והודעות שעוכבו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים