ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 30/06/1997

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 114), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 141

מישיבת ועדת הכספים

יום שני. כ"ה בסיוון התשנ"ז (30 ביוני 1997). שעה 00;10

נכחו: חבר י הוועדה;

הי ו"ר אברהם רביץ

נסים דהן

צבי הנדל

אברהם יחזקאל

מיכאל נודלמן

אחמד סעד
אופיר פינס-פ
מיכאל קלי י נר

אמנון רובינשטיין

אברהם שוחט

שלום שמחו ן

מ"מ

חיים אורון

המוזמנים;

אורה תמיר - נציבות המים

אודי ניסן - אגף התקציבים, משרד האוצר

משה אבנון - מנהל מינהל המים, משרד הפנים

רות יוסף - משרד הפנים

שלמה ללוש, דוד עמר, מיכל צוקרמן - מרכז השלטון המקומי

דן ירדן, אבי רוזנטל - התאחדות המלונות

אריאלה רבדל, מיכל כהן - המועצה הישראלית לצרכנות

שלמה לשם, יורם תמרי - המרכז החקלאי

תמר לומברוזו . - נציבות מס הכנסה, משרד האוצר
י ועצת משפטית
אנה שניידר

י ועצת כלכלית; סמדר אלחנני

מנהל הוועדה; איוור קרשנר

קצרנית; תמר שפנייר
סדר היום
1) הצעות לסדר-היום.

2 )תקנות המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) (תיקון),

התשנ"ז-1997.

3) הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מסי 114), התשנ"ז-1997.הצעות לסדריהיום
היו"ר אברהם רביץ
אני פותח את הישיבה. חה"כ אורון ביקש להציע הצעה לסדר-היום.

הי ים אורון;

אני מבקש לזמן לכאן את שר האוצר.
היו"ר אברהם רביץ
שר האוצר עכשיו הוא ראש-הממשלה.
הי ים אורון
אני מתכוון אליו. קודם כל, אני הושב שלא יזיק שפעם אהת הוועדה תיפגש עם

שר האוצר.

היו"ר אברהם רביץ;

אני בטוה שהוא מאוד ישמה.

חי ים אורון;

אני חושב שזה יהיה הדדי. אם סופרים, אנחנו נמצאים כבר ארבעה שבועות במשבר

סביב משרד האוצר.

היו"ר אברהם רביץ;

אתה מגזים, עכשיו אנחנו נמצאים בשבוע השלישי. זה מאז כנס קיסריה.

חי ים אורון;

אני מבין שראש-הממשלה עסוק בתיקון קווי הטלפון לבית שאן, אבל יש שורה של

מהלכים כלכליים שמחייבים דיון בוועדה.

היו"ר אברהם רביץ;

יש לני דיונים על סדר-היום. חה"כ אורון, אני לוקח מאוד ברצינות את הפניות

שלכם. לכן קבעתי ליום שני הקרוב דיון גדול על ענף הבנייה, לפי בקשתכם. לגבי

התשתיות, אני רוצה לקיים דיון גם על דו "ח ועדת רונן ולשם כך אני מחכה לסבב

התיקים כדי לדעת מי יגיע לכאן בעניין הזה. אין טעם לקיים דיון סתם. נמתין

ונראה איך יתבהרו העניינים, נראה מי יהיה שר התשתיות.

מיכאל קלי י נר;

אפשר לשאול את שר האוצר כמה דברים בענייני תשתיות, אגב אורחא.

היו"ר אברהם רביץ;

בסדר, כשיהיה כאן שר האוצר. אני עצרתי כל מיני דברים. חה"כ פינס העלה

הצעה לסדר-היום, חשבתי שיהיה לי כבר שר אוצר להתייעץ איתו ועדיין אין. מה

לעשות? יש הרבה דברים במדינה שמחכים קצת.

חי ים אורו ן;

אתה אומר שיש צרות. ובכן, אנהנו משתתפים בצערך.שלום שמחו ן;

אפשר לקבל לפני הישיבה של מחר את החלטת הממשלה בדבר אזורי עדיפות לאומית?
היו"ר אברהם רביץ
כן, בוודאי. מר קרשנר, אולי גם תפיץ את זה בין חברי הוועדה.

אברהם שוחט;

אני רוצה להעיר שתי הערות במסגרת הצעות לסדר-היום, ואני חושב שחשוב

שהוועדה תתייחס לעניין. ראיתי שביום שישי, במסגרת שיפור נהלי העבודה של

הממשלה, יצאה הודעה ממש דרמטית שהפעם בדיוני התקציב של הממשלה כל שר יוכל

להציע סדר עדיפויות. החידוש הזה הוא פחות או יותר כמו החידוש שהיום יום שני

ומחר יהיה יום שלישי. כי בדיוני התקציב משנת 93', לקראת שנת 9'4-

הי ו"ר אברהם רביץ;

כל שר יוכל להציע סדרי עדיפויות בתוך המשרד שלו?
אברהם שוחט
לא, מדובר על סדרי עדיפויות של הממשלה. ובכן, מאז הדיון לקראת שנת התקציב

k'94, הדיון בתקציב השתרע על חודשיים וחצי. אחרי שהיתה סקירה כלכלית ואחרי

שקבעו פרמטרים של הכנסות וגודל גרעון, הדיון השלישי היה על סדרי עדיפויות. כך

שמנת החידושים שמייצרים בניירות שיוצאים מלשכת ראש-הממשלה הם כנראה בלתי

פוסקים, אך הם פשוט לא רלוונטיים.

אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא שבתאריך הזה כבר היינו אחרי הדיון הראשון;

כך זה היה בשלוש השנים 94', 95', 96', חוץ מבשנה האחרונה שעשו הכל בלילה אחד

וראינו מה נשאר מזה. אני חושש מאוד שהמצב של חוסר היכולת בממשלה לדון בצורה

סבירה בנושא התקציב הוא מצב שיכול להימשך. אני לא יודע כמת זמן יקח עד שיתוקן

הטלפון של דוד לוי בבית שאן, אני לא יודע מתי תהיינה הפגישות, אני לא יודע מי

יפייס את מי, אני לא יודע מי יהיה בצוות הביטחוני ומי יהיה בצוות הכלכלי. אני

הייתי מציע, אדוני, שאתה כיו"ר הוועדה-
צבי הנדל
אני פשוט נהנה להיזכר בימי שבס העליזים.
אברהם שוחט
אתה לא יכול להשוות בכלל. היה דבר כזה כמו היום? חה"כ הנדל, תישאר קצת

צמוד למציאות.

אדוני היו"ר, אני מציע שתפנה לממשלה ותעיר את תשומת ליבם שבלוח הזמנים

הדברים אכן צריכים להיות כאלה. על הממשלה לתת את דעתה כדי שלא יקרה, חס

וחל י לה, שהדבר י ם י שתבשו.

דבר שני, אני מאוד מבקש - וזה עלה פה כמה פעמים, בעיקר לאור החלטת מועצת

המינהל שהתקבלה כפי שהתקבלה - שיהיה פה דיון בדו"ח ועדת רונן, למרות שנדמה לי

שהיה בוועדת הכלכלה דיון כזה. כשמעבירים הצי דונם מקרן קיימת למינהל מקרקעי

ישראל ולהיפך, יש פה דיון בוועדה. אבל כשהולכים לתת 700 אלף יחידות דיור -

ואני לא נכנס לשאלה אם זה טוב או רע - צריך מועצת מינהל ולא שום דבר אחר.היו"ר אברהם רביץ;

חת"כ שוחט, מי כמוך יודע שמועצת המינהל, שהלק מחבריה הם אנשים חדשים, לא

היא שתקבע את המדיניות בעצמה. צריך שיהיה שר. אנחנו קבענו דיון על דו"ח ועדת

רונן, היה לנו כבר תאריך, ובתוך השיבושים שחלו בעקבות התפטרות שר האוצר גם

העניין הזה נפל קורבן ונידחה. בשביל לדון בוועדת רונן אני מוכרח שיבוא לכאן

השר הממונה, אחרת זה יהיה דיון עקר.

מיכאל קלי י נר;

אני מבין ששר התשתיות הנוכחי מועמד לקידום.
אברהם שוחט
שיבוא הוא, זה בסדר.

הי ו"ר אברהם רביץ;

אני חושב שממה נפשך זה יהיה אריק שרון. אם הוא יהיה שר האוצר, יכול להיות

שהוא יגרור איתו לפחות את ביצוע דו"ח ועדת רונן. אם הוא יישאר במשרד התשתיות,

בוודאי שהוא יבצע את זה. כך שאנחנו חייבים לחכות לסיום של סבב התיקים.

אברהם שוחט;

אבל בינתיים יש החלטות, אני לא יודע אם הדברים זזים קדימה.

הי ו"ר אברהם רביץ;

אין טעם שיבואו הנה אנשי המינהל בלי שר. נחכה כמה ימים, חה"כ נודלמן,

בבקשה.

מיכאל נ ודלמן;

אני רוצה לדבר על פיחות השקל לעומת הדולר והקשיים שנובעים מכך למשלמי שכר

דירה מהשכבות החלשות. שכר הדירה צמוד לדולר, וזו בעיה. קיבלתי הרבה פניות

בעניין.

סמדר אלח נ נ י;

בשנתיים שחדולר לא עלה, הם ההזירו כסף?

היו"ר אברהם רביץ;

חברים, פעם היתה הצעה - אני לא יודע אם זה הגיע לידי הצעת חקיקה -

שמכיוון שאנחנו מדינח ריבונית, היה ראוי שכל העסקאות יהיו בשקלים.

אמנו ן רובי נשטי י ן;

היה ניסיון כזה, אבל אי-אפשר לאסור על אדם להצמיד לדולר. הוא לא סוחר

בדולרים, אבל הוא קובע שהתשלום יהיה צמוד לדולר, כמו שיש השקעות צמודות דולר.

מיכאל נודלמן;

יש פרסום שיהיה השנה עודף של 800 מיליון שקל במשכנתאות. אני חושב שאפשר

לנצל את זה למען אנשים שגרים בשכר דירה ומצבם הכלכלי לא כל כך טוב. אפשר לדבר

פה על ההצדקה או אי-ההצדקה של ההצמדה לדולר אבל העובדה היא שאנשים נמצאים

במצוקה.שלום שמחו ן;

בהסכם שלכם עם ראש-הממשלה, לא היה מקום להכניס גם את זה?

מיכאל נודלמן;

אל תדבר על זה. פה אנחנו מדברים על אנשים שנמצאים במצוקה.
אברהם שוחט
למה לך לדאוג, חה"כ נודלמן? ביום שישי החליטה הממשלה, בעקבות הצעה של השר

דוד לוי, ששר רהשיכון וראש-הממשלה יבדקו איך אפשר לפצות את אלה ששכר הדירה שלהם

צמוד לדולר. מכיוון שכל ההודעה הזאת היא רמאות אחת גדולה, והרי לא יעשו שום

דבר כי אין מה לעשות, אם מספיקה לך ההודעה של ראש-הממשלה ושר השיכון -
מיכאל נ ודלמן
אם זה מספיק לך, גם אני מסכים.
אברהם שוחט
לי זה מספיק, אבל לא יצא מזה כלום. זו הממשלה שלך, השרים שלך יושבים שם.
היו"ר אברהם רביץ
חה"כ שוחט, לגבי אותם מיגזרים שהם זוגות צעירים ועולים - אני מאוד מסווג

את זה - שיש השתתפות של הממשלה בשכר הדירה שלהם, אני בהחלט הושב שראוי

שהשתתפות של הממשלה תעלה בהתאם לעליית ערך הדולר.
סמדר אלחנני
ההצמדה היא למדד, לא לדולר.
הי ו"ר אברהם רביץ
למדד זה עוד יותר טוב, אבל אין בכלל הצמדה של ההשתתפות. זאת הבעיה.
אברהם שוחט
למה אתה לא מפצה את אלה שקונים טלוויזיות וזה יעלה להם יותר בגלל עליית

ערך הדולר? או אנשים שקונים דירות?
הי ו"ר אברהם רביץ
אני מדבר על אלה שהממשלה נותנת להם השתתפות בשכר דירה מכיוון שהממלכה

החליטה שהם אנשים שצריך לסייע בידם. הפיצוי יהיה רק לאלה.
אברהם שוחט
חשבתי שאתה מדבר על משלמי שכר דירה בכלל המשק.
הי ו"ר אברהם רביץ
לא. רק למיגזרים שמקבלים השתתפות בשכר דירה - זוגות צעירים מניקוד

מסויים, עולים חדשים.
אמנון רובינשטיין
ומשפחות חד-הוריות.היו"ר אברהם רביץ;

אני חושב שזה רעיון נכון. חה"כ נודלמן, אני מציע שאתה תכין מכתב למשרד

האוצר בעניין הזה. תגיש את זה כהצעה לוועדה.

מיכאל קליי נר;

ההצעה היא טובה אבל מאוד קשה לבצע אותה, כי מה יקרה אם בשבוע הבא הדולר

יתחיל לרדת?
היו"ר אברהם רביץ
חה"כ נודלמן, תגיש נייר, הוועדה תגיש את זה כהמלצה, אנחנו לא יכולים

להיכנס לתקציב. הה"כ פינס, בבקשה.
אופיר פינס-פז
אדוני היו"ר, הגיעו אליי תוצאות בדיקה של מספר הערבים שעובדים בחברות

הממשלתיות וחברים בדירקטוריונים של ההברות הממשלתיות. אני רוצה שתדעו, כחברי

ועדת הכספים, מה הממצאים. רק 3 עובדים ערבים נמצאים במסגרת 164 ממלאי תפקידים

בחברות הממשלתיות.

צבי הנדל;

כמה מתנחלים יש?

היו"ר אברהם רביץ;

כמה חרדים יש?

צבי הנדל;

כמה עולי רומניה יש?

אופיר פינס-פז;

קודם כל, ערביי ישראל הם אזרחים לא פחות מהמתנחלים בגוש קטיף. מתוך 1,059

חברי דירקטוריונים, יש רק 15 ערבים.

אמנון רובינשטיין;

וזה כולל דרוזים.

אופיר פינס-פז;

אני חושב שהמספרים האלה מעידים כאלף עדים על מה שקורה. זו אפליה חד-

משמעית, מכוונת, מתוכננת, מדיניות ברורה, לא מהיום, של ממשלות ישראל לאורך

הרבה מאוד שנים.

מיכאל קלי י נר;

תלמד אותם את שפת המדינה מהגן אז יהיה להם קל להשתלב.

חי ים אורון;

היה יכול להיות לכם טיעון כל כך טוב, ואתם לא משתמשים בו. במקום להגיד

שגם בזמננו המצב הזה לא שונה, אתם מגינים על שערוריה כזאת. תגידו לנו; 'גם אתם

הייתם בשלטון ולא שיניתם את זהי. אבל אתם מגינים על זה כי אתם באופן מהותי

רוצים כל הזמן לא לתת לערבים שום דבר.אופיר פינס-פז;

אני מבקש שוועדת הכספים, כוועדה של הכנסת שעובדת מול רשות החברות כל ימות

השנה, תגיד למנכ"לית רשות החברות שהמצב הזה הוא בלתי סביר בעינינו. זה מצב

שדורש שינוי ואפליה מתקנת. אנחנו מבקשים מדי פעם בפעם דו"ה מרשות החברות -

כשהם מגיעים לפה בנושא הפרטות - גם בנושאים האלה. אני לא חושב שמישהו

בקואליציה צריך להתנגד לעניין.

הי ו"ר אברהם רביץ;

חה"כ פינס, אני לא אומר את זה באותו להט שאמר את הדברים חברנו צבי הנדל,

אני אומר את זה בשקט. לצערי יש אליטה בחברה הישראלית מכל הסוגים. אני רוצה

לומר לכם שגם הציבור שאני מייצג מופלה לרעה בנקודה הזאת, מבחינת חלקו היחסי

בחברה.

מיכאל קלי י נר;

פר; חה"כ פינס לא יבקש אפליה מתקנת.

הי ו"ר אברהם רביץ;

יש דבר אחד שאמור להיות מתוקן על פי הוק, וגם זה לא נעשה - לפחות לא בקצב

המתאים. למשל, אפליה מתקנת לגבי נשים.

אברהם שוחט;

דווקא זה מאוד-מאוד עובד. כשאני נכנסתי לתפקיד שר האוצר, היו %8 נשים

בחברות הממשלתיות, והיום יש קרוב ל-%25.

אופיר פינס-פז;

זה לא מספיק.
הי ו"ר אברהם רביץ
על כל פנים, יש כל מיני חלקים בחברה שאינם מעורים. חה"כ פינס, אם אתה

באמת סבור שיש לתקן כאן, יכול להיות שזה דבר שטעון חקיקה, כפי שהיתה חקיקה

לגבי נשים.

אופיר פינס-פז;

אני חושב שוועדת הכספים, ואתה כיו"ר הוועדה, יכולה לפחות לפנות לרשות

החברות בעני י ן הזה.

הי ו"ר אברהם רביץ;

אני מוכן לפנות, אבל רק אם הפנייה תכלול את כל המגזרים שמופלים לרעה, לא

רק הערבים.

אופיר פינס-פז;

בוא נבדוק את המיגזרים ונראה.היו"ר אברהם רביץ;

החרדים בוודאי מופלים לרעה בעניין הזה.

אברהם שוחט;

אם יחליטו שמי שהוכשר לרבנות מתאים להיות דירקטור, אני רוצה שמי שגמר

הנדסה י וכל להיות רב.
חיו"ר אברהם רביץ
חה"כ שוחט, לא מתאים לך. אתה אנליסט הרבה יותר טוב מזה.תקנות המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) (תיקון). התשנ"ז-1997

הי ו"ר אברהם רביץ;

חברים, ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. אנחנו עוברים לדיון על תעריפי

המים. יש לנו כאן - ולאחרונה אנחנו נתקלים בהרבה תופעות מעניינות כאלה - שתי

הצעות, הצעה אחת שמקובלת על משרד האוצר וחלופה של שר הפנים.

אברהם שוחט;

אני מציע להחזיר את זה לממשלה.

הי ו"ר אברהם רביץ;

אני מציע לקבל את החלופה.
אברהם שוחט
אני מציע להחזיר את זה לממשלה ולא לקיים דיון היום.
רות יוסף
יש פה הצעה אחת עם תוספת.
אברהם שוחט
אדוני היו"ר, הממשלה לא יכולה לבוא לוועדת הכספים עם שתי הצעות. ועדת

הכספים לא מכריעה בין הצעות שונות של הממשלה. ועדת הכספים צריכה לקבל הצעה אחת

של הממשלה, את המחלוקת שיעשו בתוך הממשלה.
הי ו"ר אברהם רביץ
יש פה דבר שולי, חה"כ שוחט - המקוואות, בתי הכנסת ובתי עלמין. זה הדבר

השולי ואנחנו נסתדר על זה.
אברהם שוחט
אדוני היו"ר, אמנם זה מקוואות ובתי כנסת ובתי עלמין. אבל שיואיל שר הפנים

להביא את זה לישיבת הממשלה ולקבל שם הכרעה, ויבוא אלינו עם הצעה אחת. לא היו

דברים כאלה מעולם.
הי ו"ר אברהם רביץ
מבחינת הריבונות של ועדת הכספים אני שמח שאנחנו מכריעים בין שתי ההצעות

של הממשלה.
אברהם שוחט
אני לא ראיתי שאתה כל כך ממהר בנושא מסויים אהר - מחכה חודשיים, שלושה,

חצי שנה, מדבר עם ראש-הממשלה, מדבר עם אחד בבניין ממול, עושה את כל הדברים ולא

מביא את זה כל כך מהר. לא ראיתי שאתה שש להכריע. אבל כאן יש בעיה מעבר לזה.
אברהם יחזקאל
אני רוצה לבקש מראש התייעצות סיעתית. היום לא תהיה הצבעה על נושא המים כי

זו שערורייה, אפילו אם הנושא צודק. אני מודיע לך מראש שבסופו של דבר יכול

להיות שנמצא חברים פה שיתמכו בהצעה של שר הפנים.
היו"ר אברהם רביץ
האמת היא שאנחנו נתמוך בהצעה של שר הפנים גם אם הוא לא יביא את

אנחנו יכולים להעלות הצעה,

אברהם שוחט;

אתה יכול להביא הצעת חוק, אבל אתה לא יכול להכניס שינוי בהצעת ממשלה אלא

בהסכמת הממשלה.

אברהם יחזקאל;

נקודה שנייה שהיא מאוד חשובה וחוזרת על עצמה שנים רבות, בכל אופן בקדנציה

הקודמת - אני מבקש לפני ההצבעה לזמן לכאן את שר התיירות, סוגיית התיירות היא

קשה, ואני הבאתי את זה כיו"ר ועדת המשנה לתיירות של ועדת הכלכלה, הגורם

התיירותי שנכנס לארץ היום הוא "על הפנים" והוא צריך לקבל תאוצה, עשה עמי חסד,

כבקשה שלי - או שתזמין את שר התיירות, או שלא תיתן העלאה של אגורה אחת במחירי

המים במלונות לתקופה של החודשים הקרובים, אנרחנו במשבר גדול בתיירות, אני מבקש

בעניין הזה תמיכה של חה"כ שוחט וחה"כ אורון.

היו"ר אברהם רביץ;

רק רגע, עוד לא היה דיון,

אברהם יחזקאל;

אדוני היו"ר, אני לא רוצה להתנות את הנושא הערכי שלך שהוא שלי, אבל אל

תאשר היום שום דבר עד שלא תהיה הצעה אחת של הממשלה,

היו"ר אברהם רביץ;

חברים, אנחנו הרי לא נצביע היום כי התבקשה התייעצות סיעתית, וזה בסדר

גמור מצדי, גם על מנת לתת לממשלה הזדמנות לבוא עם הצעה אחת, אבל הנושא הזה

מונח על שולחננו כבר זמן רב מאוד והרשויות מפסידות כסף לאורך התקופה, בגלל

הוויכוחים, זה דיון שמתמשך זמן רב,

אברהם שוחט;

בין מי למי הוויכוחים?
היו"ר אברהם רביץ
בתוך הממשלה ואתי, היתה לי דילמה האם לקיים היום את הישיבה בגלל שיש

חברים שרוצים לנסוע להלוויה של אחיו של יו"ר הכנסת דן תיכון, אמרנו שמאחר

שהזמנו אנשים גם מחוץ לעיר ולא היה סיפק בידינו להודיעם שאנחנו דוחים את

העניין, נקיים את הישיבה, אני מציע כך - אנחנו נתחיל את הדיון, נשמע את

המשלחות, יש כאן, למשל, משלחת של התאחדות המלונות שחשוב לנו מאוד לשמוע אותם,

יש כאן נציגים של נציבות המים, חשוב לנו לשמוע אותם, נשמע את עמדת האוצר, אני

רוצה לומר לכם, אנשי האוצר, היינו רוצים שתבואו לכאן עם הצעה אחת שאתם תוכלו

לחיות איתה וגם חברים אחרים יוכלו לחיות איתה, והמבין יבין,

חברים, אני בכל אופן אקיים את הדיון ואכבד את רצון החברים לדחות את

ההצבעה,
אברהם שוחט
אדוני ריו"ר, עם כל הכבוד לך ולתפקידך, יש דברים שהם יסוד בוועדת הכספים.

למרות הנושא שהוא קרוב אליך - ואני שומע גם שעיכבת את הדיון כדי לקיים ויכוחים

עם הממשלה, וזו זכותך - אי-אפשר לנהוג ככה עם הוועדה בנושא שהוא לב ליבה של

עבודת הוועדה. אי-אפשר להביא נושא לדיון כאשר הממשלה באה בשני קולות. הממשלה

צריכה להכריע - כך אני מבין - בין שר האוצר לבין נציבות המים לבין שר הפנים.

היא צריכה לקבל את ההכרעה ולבוא הנה. אנחנו יכולים לשנות את ההצעה רק בהסכמת

הממשלה. או שאתה מקבל את הצעת הממשלה, או שאתה דוחה אותה. אם אתה רוצה להכניס
שינוי, אתה פונה לממשלה ואומר
'הוועדה מציעה שינוי, אם זה מקובל עליכם אני

מכניס אותו '.

לכן אני מציע לך, גם מטעמים עקרוניים ממדרגה ראשונה, לא לקיים דיון

כשהממשלה באה עם שתי הצעות. אתה יכול להגיד לממשלה: 'רבותיי, תקיימו דיון

בממשלה, תקבלו הכרעה ותבואו הנה עם הצעה אחת'. אחרת אתה פשוט מערער את היסודות

של הוועדה, אדוני היו"ר. אל תעשה את זה אפילו אם הנושא חשוב לך.
היו"ר אברהם רביץ
רק רגע, אני רוצה להתייעץ עם אנשי הצוות הקבוע של הוועדה.
אורה תמיר
אולי מותר לי לומר מילה אחת של הסבר. מה שאומר חה"כ שוחט זה אל"ף-בי"ת

וזה מקובל עלינו, אנחנו לא עוררים ולא מערערים על זה.
היו"ר אברהם רביץ
אז למה באתם?
אורה תמיר
כי אין פה שתי הצעות, יש פה הצעה אחת ויחידה שעליה חתום שר הפנים ולגביה

מסכים שר האוצר. בדיונים קודמים התעוררה פה בוועדה השאלה של המקוואות, ואנחנו

עשינו כאן מעין ניסיון להקדים רפואה למכה במקרה שוועדת הכספים תעמוד בפני

הדילמה ותגיד לנו, בדיוק כפי שאמר חה"כ שוחט: 'תחזרו חזרה הביתה ותכינו הצעה

שכוללת גם את מה שאנחנו, ועדת הכספים, רומזים לכם שאנחנו רוצים כתנאי להעברת

הצעה'. לכן פשוט עשינו צעד אחד נוסף והכנו מראש את החלופה השנייה. זאת כדי

שבמקרה כזה לא יהיה צורך שנלך ונחזור, אלא החלופה השנייה תימצא לנגד עיני

הוועדה.
חי ים אורון
למה לא הכנתם חלופה למוסדות חינוך פרטיים? אני רוצה שיהיו להם מים בהינם.

למה לא הכנתם חלופה כזאת? כי אני לא יושב בראש הוועדה?
נסים דהן
יש פה הצעה של האוצר, למה צריך גם הצעה חלופית?
אברהם שוחט
אין הצעה של האוצר, שתי ההצעות הן של משרד הפנים. אורה תמיר אמרה שבמקרה

שההצעה הראשונה לא תתקבל פה, במקום ללכת חזרה הם הכינו מראש הצעה חלופית. זה

לא מקובל. אדוני היו"ר, אני מציע שנשמע את נציג האוצר. אין חלופה מספר שניים,

כי שר האוצר לא חתום עליה.אורה תמיר;

לחלופה השנייה אין הסכמה של שר האוצר.

הי ו"ר אברהם רביץ;

חברים, נשמע עכשיו את נציג האוצר.

אודי ניסן;

אני מבין שמוגשת פה הצעה אחת שמוטכמת על שר האוצר. שר האוצר הסכים על

הצעה אחת בלבד שלא כוללת הפחתה והכנסת סעיף חדש של מקוואות, בתי עלמין ובתי

תפילה. ההצעה השנייה נשלחה לכאן - אני לא יודע מדוע היא נשלחה, היא לא סוכמה

עם שר האוצר ולמעשה היא לא עומדת כאן לדיון לפי מיטב הבנתי.

הי ו"ר אברהם רביץ;

שר הפנים חתום על החלופה?

אודי ניסן;

יכול להיות שהוא חתום, אבל שר האוצר לא נתן את הסכמתו.
אורה תמיר
שר הפנים לא חתום על החלופה, רק בפנייה של שר הפנים כתוב; 'אני מוצא

לנכון להפנות את תשומת ליבכם לסעיף 4. 'אבל הוא כותב במפורש שזה לא מוסכם

עדיין על שר האוצר.

אברהם שוחט;

אין הסכמה של שר האוצר.

אורה תמיר;

אין הסכמה של שר האוצר.

היו"ר אברהם רביץ;

רבותי, אני מסיים את הדיון. אנחנו לא נדון בהעלאת מהירי המים לפני שכל

העניין הזה יסודר. שלום, תודה.

בשעה 00;11 נתכנס שוב כדי לדון בהסתייגות של חה"כ רובינשטיין לחוק לתיקון

פקודת מס הכנסה (תיקון מסי 114).

הישיבה הופסקה בשעה 4010:.

הישיבה נתחדשה בשעה 20;11.הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מסי 411). התשנ"ז-1997

היו"ר אברהם רביץ;

אני מחדש את הישיבה. על סדר היום - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה

(תיקון מס' 114), שאושרה במליאה בקריאה שנייה וחזרה לוועדה (לפי סעיף 127

לתקנון הכנסת) כדי לדון בהסתייגות של חה"כ רובינשטיין. מאחר שחה"כ רובינשטיין

הסכים לחלק את ההסתייגות שלו, זה הוליד צורך לחזור לוועדה, אחרת ההסתייגות

היתה מתקבלת. מכיוון שחה"כ רובינשטיין הסכים, לפי בקשתי, לצמצם את ההסתייגות

כך שהיא תדבר רק על טעויות ולא על פרשנות מוטעית, היה צורך להחזיר את זה

לוועדה כי בפני מליאת הכנסת לא עמדה הסתייגות בנוסח המתוקן, שהוא בעצם רק חלקה

של ההסתייגות. אנחנו צריכים לאשר את הנוסח המתוקן של ההסתייגות כפי שהוסכם.

תמר לומברוזו, האם יש לך הסתייגות להסתייגות הזאת?

תמר לומברוזו;

כן. לנו יש הסתייגות לכך כי אנחנו סבורים שהתוצאה של האמור בהסתייגות תרע

את מצבם של הנישומים ולא תיטיב את מצבם, וזו לא הכוונה של חה"כ רובינשטיין.

אני רוצה להסביר את הטענה שלנו. ראשית, כבר היום יש במסגרת סעיף 145(א)(3)

לפקודת מס הכנסה סמכות לפקיד השומה לתקן טעות חשבון שנפלה בדו"ח. לא רק שזה

קיים, זה לא מצומצם לטעויות חשבון בנושאים מסויימים כפי שמצויין בהסתייגות של

חה"כ רובינשטיין - רק לניכויים, זיכויים ופטורים - אלא הכוונה היא לכל טעות

חשבון שנפלה בדו"ח. דבר שני, השימוש בסמכות הזאת של פקיד השומה לתקן את הדו"ח

לא פוגמת בשלב שומתי של הנישום מכיוון שעדיין רואים את הדו"ח כשומה עצמית.

פקיד השומה יכול לבחון את הדו"ח, לאשר את השימה העצמית או לבחון את ההכנסה

החייבת במסגרת 145(א)(2), אחר כך אפשר להגיש על זה השגה, והנישום לא יצא נפגע

מבחינת שלבי הדיונים שיש לו עם פקיד השומה.

נקודה שנייה, לפי המצב הנוהג היום במס הכנסה, נישום שמגיש דו"ח מתקן על

כל נושא שקבוע אצלו בדו"ח - לאו דווקא ניכויים, זיכויים ופטורים ולאו דווקא

בשל כך שנפלה טעות חשבונית בדו"ח שלו - ככל שפקיד השומה עדיין לא החל לטפל

בדו"ח שלו, רשאי לעשות זאת.

היו"ר אברהם רביץ;

יוצא שההסתייגות של חה"כ רובינשטיין מצמצמת את זכותו של הנישום.
תמר לומברוזו
אנחנו סבורים שהיא מצמצמת, כי לאור קיומה עשוי הנוהג הזה להשתנות.

היו"ר אברהם רביץ;

זה נשמע הגיוני.

אמנון רובינשטיין;

לא.
תמר לומברוזו
אני רוצה לומר עוד דבר. לא כל כך ברורה לי הרישה של הסעיף שחה"כ

רובינשטיין מציע; "על אף הוראות פסקה (ב)". פיסקה (ב) בסעיף 145(א)(2) אומרת;

לקבוע לפי מיטב שפיטה את ההכנסה החייבת או את ההפסד, לפי העניין. אם אנחנו

מדברים על מה שקורה לפני שפקיד השומה הפעיל את הסמכות שלו לפי מיטב שפיטה-אמנון רובינשטיין;

רק לאחר שהוא הפעיל את הסמכות.

תמר לומברוזו;

זה לא ברור מתוך זה.

אמנון רובינשטיין;

לכן תנסחו את זה כך שיהיה ברור,

תמר לומברוזו;

אני אתייחס שלב-שלב. אס זה לפני שפקיד השומה הפעיל את סמכותו -

אמנון רובינשטיין;

תורידי את ה"לפני". לפני שפקיד השומה הפעיל את סמכותו, יש דו"ח מתקן ולא

מתעסקים עם זה. פקיד השומה קבע לפי מיטב שפיטה, אבל הוא קבע את המס, הוא לא

קבע - כפי שכתוב בעבר - רק את סכוס ההכנסה החייבת.
תמר לומברוזו
היום הוא קובע הכל - הכנסה, ניכויים, זיכויים, פטורים ואת המס.

אמנון רובינשטיין;

אם הוא קבע את המס ושם נפלו טעויות, אני לא רוצה שהוא ילך על זה לנציב מס

הכנסה כאשר יש לו רק רשות לעשות זאת.
תמר לומברוזו
חה"כ רובינשטיין, פקיד השומה לא יכול להוציא שומה לפי מיטב שפיטה בלי

לשמוע את הנישום. הנישום מגיע ומשמיע את דבריו, משמיע את הסתייגויותיו על

העמדה של פקיד השומה ומנסה לשכנע אותו. אם פקיד השומה לא משתכנע ומוציא שומה

לפי מיטב שפיטה, מגיש האדם השגה (תוך שלושים יום). השגה היא עדיין בתחום של

הרשות והמינהלית אצל פקיד שומה, אצל מפקח אחר בפקיד השומה. הנישום יכול לשכנע

אותו, יכול לא לשכנע אותו, ואז אנחנו מגיעים לשלב של בית משפט. אם הוא לא מגיש

את הטענות האלה לגבי הדו"ח שלו, שלא במסגרת שלושים יום, עדיין יש לו אפשרות

לפנות לנציב ולהגיד לו; נפלו טעויות כאלה וכאלה.

אמנון רובינשטיין;

זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים שפקיד השומה יוכל לתקן טעות.

זאת מכיוון שניתנות לו סמכויות כל כך גדולות והוא יושב לא רק על מיטב שפיטה של

הכנסה או של מחזור, חוא גם קובע איזה ניכוי ואיזה זיכוי מותר ואת המס.

תמר לומברוזו;

אבל גם היום הוא עושה את זה. הוא קובע אלו הוצאות מותרות.

אמנון רובינשטיין;

אז זה נעשה לא בניגוד לחוק, אבל לא בהתאם לחוק.
תמר לומבר וזו
אני רוצה לציין למה אני חושבת שעדיין ההסתייגות שלך, גם בהקשר הזה, עשויה

להרע את המצב. אם נניח, כפי שאמור בהסתייגות, שפקיד השומה יתקן אהרי מצב של

מיטב שפיטה, הוא יזדקק לסמכות של נציב כדי לפתוח את השומה ולהוציא שומה לפי

מיטב שפיטה אם הוא לא מקבל את הדו"ח המתקן.אמנון רובינשטיין;

ההצעה שלי נועדה לתת לו את הסמכות לתקן טעות חשבונית. לשכת יועצי המס

נתנו כל מיני דוגמאות איך זיכויים, ניכויים ועניינים משפטיים אחרים אפילו

משתנים בעקבות פסק דין. פקיד השומה בא ואומר: 'אני היום לא גמרתי את תפקידי,

לפי בקשת הנישום אני יכול לתקן את זה בלי ללכת לנציב מס הכנסה'. מה יותר סביר

מזה?
אנה שנ י ידר
אבל יש פה בעיה אחת שאולי -

אמנון רובינשטיין;

בעיה של ניסוח.
תמר לומברוזו
זה מקצר שלב אחד בפני פקיד השומה וזה עשוי להביא אותו יותר מוקדם לבית

המשפט. מכיוון שאם הנישום לא יגיש השגה אחרי שהוצאה לו שומה לפי מיטב שפיטה

אלא זה יהיה בדרך של תיקון - כלומר, הנישום יבקש להגיש דו"ח מתקן - ופקיד

השומה יסבור שהדו"ח לא נכון, הוא יבוא לנציב ויגיד: 'לא קיבלתי את הטענות של

הנישום, הוא עשה את זה בדרך של ההסתייגות לפי סעיף 145(א}(2)(ג). אנא ממך

תבדוק את התיק, תבחן אם נראה לך שההוצאות - הניכויים, הזיכויים והפטורים -

שהגיש הנישום בדו"ח המתקן הן סבירות'.
אמנון רובינשטי י ן
מה שאני מציע זה לא דו"ח מתקן.
תמר לומברוזו
אבל ממילא זה יגיע לשלב של נציב והנישום יגיע יותר מהר לבית המשפט.
אמנון רובינשטיין
אני מציע לשנות את המצב הקיים.
אנה שני ידר
תמר, אני רוצה לשאול אותך שאלה ותגיד לי מה יקרה. נניח שאני נישום, הגשתי

דו"ח, לא הגשתי דו"ח מתקן כי לא חשבתי שאני צריכה להגיש דו"ח מתקן, ופקיד

השומה כבר התחיל לטפל בדו"ח שלי וקבע שומה. פתאום אני ראיתי שיש לי איזשהו

פטור שיועץ המס שלי שכה לכלול וכתוצאה מזה השתנה הסכום של ההכנסה החייבת-
אמנון רובינשטיין
השתנה סכום המס.
תמר לומברוזו
השתנה סכום ההכנסה החייבת. סכום המס הוא פועל יוצא של-
אמנון רובינשטיין
הוא פועל יוצא של משוואה מאוד-מאוד מורכבת.
אנה שני ידר
למה במצב כפי שתיארתי, אתם מכריחים אותי כנישום להגיש השגה ולהפעיל את כל

המערכת של השגה?אמנון רובינשטיין;

אי-אפשר להגיש השגה אחרי שלושים יום. זאת אחת הנקודות המרכזיות.
תמר לומברוזו
אחרי שלושים יום, למעט בנסיבות מיוחדות, אי-אפשר להגיש השגה.

אמנון רובינשטיין;

אני לא רוצה את הנסיבות המיוחדות, אני אומר-

תמר לומברוזו;

הנישום יכול לפנות לנציב. הנציב זה לא רק דורון לוי לעניין זה, זה גם כל

מי שמונה כסגן נציב.

אמנון רובינשטיין;

אני לא רוצה שיצטרכו לפנות לנציב, למה הנישום לא יוכל לפנות לפקיד השומה

עצמו?

הי ו"ר אברהם רביץ;

למה הוא לא יוכל לפנות לפקיד השומה כדי לתקן טעות חשבונית? מה זה מפריע

לכם? חה"כ רובינשטיין מדבר על טעות חשבונית.

אנה שניידר;

זה בעצם יוצא טעות חשבונית, כי אם אני שכחתי לכלול פטור התוצאה הסופית

היא שיש טעות בחשבון.

הי ו"ר אברהם רביץ;

חה"כ רובינשטיין, אתה מדבר רק על טעות חשבונית.

אמנון רובינשטיין;

לא, לא, "בחישוב הניכויים, הזיכויים או הפטורים".

תמר לומברוזו;

חה"כ רובינשטיין מדבר על מה שקורה ארחרי שפקיד השומה התחיל לטפל בתיק.

מגיע נישום, משמיע את דבריו ואומר; 'אני שכחתי את זה, שכחתי את זהי.

אמנון רובינשטיין;

לא, אני מדבר על מה שקורה אחרי מיטב שפיטה, אחרי פסיקה.
תמר לומברוזו
אחרי שהוצאה שומה לפי מיטב שפיטה פתאום נזכר הנישום-

אמנון רובינשטיין;

לא נזכר, נפלה טעות. הוא בודק את זה ורואה. מכיוון שהיום פקיד השומה הוא

בעצם כמו פקיד שיפוטי, הוא קובע את המס, לא את ההכנסה.
תמר לומברוזו
לא זאת הבעיה.אמנון רובי נשטי ין;

אבל זאת הבעיה שלי.
תמר לומברוזו
אני רוייבת להבהיר כאן כמה דברים. הנושא של קביעת המס הוא לא סתם קביעה של

שיעור מס שמתאים לנישום. הוא קביעה מהי ההכנסה, למשל, האם זו הכנסה מיגיעה

אישית-
אמנון רובינשטיין
המס הוא פועל יוצא של הרבה דברים - של קביעת אחוז המס, של קביעת

הזיכויים, ההוצאות-

תמר לומברו זו;

של הישוב נפרד או מאורוד. אלה דברים שהם בסמכות פקיד השומוה.

אמנון רובי נשטי י ן;

נכון, ואני לא מבקש לבטל את סמכותו. אני מבקש להעניק לו סמכות לתקן טעות

שנעשתה, מכיוון שכעת העסק נעשה הרבה יותר מסובך.
תמר לומברוזו
אני חושבת שיש כאן אי-הבנה. זה לא שהדברים היום נעשו יותר מסובכים. פשוט

רוצים לאפשר לפקיד השומה - וזה לטובתו של הנישום - לבחון גם את הפן של הפסדים.
אמנון רובינשטיין
אבל הוספתם גם ניכויים, קיזוזים ופטורים.
אנה שני ידר
זה היה גם קודם.
אמנון רובינשטיין
זה לא היה.
אנה שני ידר
היה כתוב "לקבוע ... את סכום הכנסתו ההייבת". כלומר, ההכנסה מינוס

הניכויים.
תמר לומברוזו
מה זה "לשום אותו בהתאם לכך" שהיה כתוב קודם בסעיף 145(א) (2) (ב)? זאת

אומרת שפקיד השומה קובע איזה סוג של הכנסה זו, האם זה חישוב נפרד או~
אמנון רובי נשטי י ן
עד עכשיו היה כתוב: "לקבוע לפי מיטב שפיטתו את סכום הכנסתו החייבת של

האדם ולשום אותו בהתאם לכך".
אנה שני ידר
מה זה הכנסה חייבת? זה מורכב מכל הפריטים שמוזכרים בנוסה של תיקון 114 -

סכום ההכנסה, הניכויים, הקיזוזים והפטורים.אמנון רובינשטיין;

אז למה הוספתם את כל והפריטים האלה ואת המילים "לקבוע את המס"?

אנה שני ידר;

כדי שיהיה כתוב גם הפסדים.

אמנון רובינשטיין;

אפשר היה להוסיף רק את ההפסדים.
תמר לומברוזו
אבל הנושא של המס מתייהס עצמאית לכמה נושאים - למשל לחישוב נפרד או

מאוהד. יש נושאים שעליהם בני זוג לא יכולים לקבל הישוב נפרד.

אמנון רובינשטיין;

אבל במשוואה הזאת של סכום המס שהוא חייב בו יש; הכנסתו והפסדיו וחישוב

נפרד וניכויים וזיכויים ופטורים. אם נופלת טעות באחד מהדברים האלה, לא באומדן

ההכנסה החייבת במס, למה שהוא לא יוכל לתקן את זה? אם אתם רוצים לקצוב את זה

בזמן, תקצבו את זה בזמן של שנתיים.

תמר לומברוזו;

היום ממילא פקיד השומה לא מוציא שומה לפי מיטב שפיטה בלי לקרוא לנישום.

הי ו"ר אברהם רביץ;

הה"כ רובינשטיין מתכוון - אחרי שהוצאה שומה לפי מיטב שפיטה.
תמר לומברוזו
אחרי מיטב שפיטה, יש לנישום סמכות לבקש להשיג על השומה שיצאה לו כאשר הוא

שכח פרט מסויים. הרי אנחנו רוצים להשאיר מסגרת כלשהי.

אמ נ ו ן רוב י נ שט י י ן;

אני לא מדבר על השגה רגילה - להשגה רגילה בדרך כלל מספיק שלושים יום,

צריך להיות סוף לדבר הזה - אלא כשהתגלתה טעות בחישוב בגלל הניכויים והזיכויים

והפטורים, לא לגבי הכנסתו. במקרה כזה, למה לא לתת לו אפשרות לבקש תיקון?

היו"ר אברהם רביץ;

למשל אם כתבו שאחד ועוד אחד זה שלוש.
תמר לומברוזו
אני לא יודעת כמה המצבים האלה נפוצים - גם שהוא שוכח את זה בשלב הדיונים,

גם שהוא שוכח את זה בשלב של ההשגה. לנו לא ברור מתוך ההסתייגות הזאת מה יהיה

מצב הדברים. האם זה יהיה מקרה של השגה מיוחדת? האם אחרי תיקון הדו"ה לא תהיה

השגה? זאת אומרת, פקיד השומה, כדי לבחון את הדו"ח המתקן הזה-

אמנון רובינשטי י ן;

זה עומד מעל לעניין של השגה. זו לא השגה רגילה. אני מדבר על מצב שנתגלתה

טעות בחישוב הניכויים, הזיכויים והפטורים או כל טעות חשבונית אחרת.
תמר לומברוזו
אתה מתכוון כשנתגלתה טעות לדעתו של הנישום, וזה מכריח את פקיד השומה

לעשות תיקון.

אמנון רובינשטיין;

nr לא מכריח אותו לעשות תיקון, רק אם הוא מסכים לכך.
תמר לומברוזו
זה לא עולה מתוך הסעיף שאתה מציע. כתוב פה; "לבקשת הנישום".
אנה שניידר
בגלל זה הוספתי בסוף הסעיף; "אם שוכנע" - פקיד השומה - "שמדובר בטעות

חשבונ ית".

היו"ר אברהם רביץ;

פקיד השומה צריך להיות משוכנע שזו טעות. מדובר על "כל טעות שנפלה בחישוב

הניכויים וכו'" - כלומר, הוא לא עשה חישוב נכון - "אם שוכנע שמדובר בטעות

חשבונית". מה הבעיה כאן? מה רע בזה?

תמר לומברוזו;

לפי הסעיף הזה, מספיק שפקיד השומה משתכנע שמדובר בטעות חשבונית. הנישום

יראה לו; 'אני טעיתי בחישוב של הדברים'.

אמנון רובינשטיין;

לא הנישום טעה, פקיד השומה טעה.

תמר לומברוזו;

לא מובן פה שפקיד השומה טעה.

אנה שני ידר;

תמר, זה במסגרת ההליך של השומה. מי שטעה יכול להיות או פקיד השומה או

הנישום, זה לא משנה.

חי ו"ר אברהם רביץ;

נקרא את סעיף (ב) כולו; "לקבוע לפי מיטב שפיטתו את סכום הכנסתו של אדם,

את הניכויים, הקיזוזים והפטורים המותרים ממנה על פי כל דין ואת המס שהוא חייב

בו, אם יש לו טעמים סבירים להניח שהדו"ח אינו נכון; שומה לפי פסקת משנה זו

יכול שתיעשה בהתאם להסכם שנערך עם הנישום". סעיף (ג) שמציע חה"כ רובינשטיין;

"על אף הוראות פסקה (ב), יתקן פקיד השומה" וכוי. מה הבעיה? זו פשוט טעות

חשבו נ ית.
תמר לומברוזו
אבל אם פקיד השומה סבור שיש לו טעות - כמו שיש זכות לנישום, כך גם פקיד

השומה יכול לבוא לנציב ולהגיד לו; טעיתי.

היו"ר אברהם רביץ;

למה הוא צריך לבוא לנציב?
תמר לומברו ז ו
אנחנו הרי לא רוצים לפתוח את חדברים. אנחנו רוצים שפקיד השומה יעשה מה

שצריך-

אמנון רובינשטיין;

אם נפלה טעות, אנחנו רוצים לפתוח. למה שרק מס הכנסה יוכל לפתוח? הרי למס

הכנסה יש סמכות אדירה.
תמר לומבר וזו
אבל מס הכנסה - אני מבינה שאתה מדבר על נציב המס - פותח את t זהאו ביוזמתו

או לבקשתו של הנישום. אם יש כאן הסכמה גם של פקיד השומה וגם של הנישום, לא

מתעוררת בעיה.

אמנון רובינשטיין;

מתעוררת בעיה,
תמר לומברוזו
היצור הזרז הוא יצור לא כל כך ברור.
אמנו ן רובינשטי ין
הוא ברור לחלוטין.

הי ו"ר אברהם רביץ;

תמר לומברוזו, אתם יכולים לעשות דבר מאוד פשוט - למרות סעיף (ג) שמתווסף

כאן, תקבעו על-פי נהלים פנימיים שלכם שהנציב יאמר לפקיד השומה: 'מותר לך לעשות

את זה, אבל בזהירות. אל תעשה את זה כל יום, תבוא להתייעץ אתי'.
אמנון רובינשטיין
והוא יקבל אישור מהנציב.
תמר לומברוזו
אדוני היו"ר, אני לא חושבת שכל כך נכון לעשות זאת, מכיוון שאם פקיד השומה

משתכנע שמדובר בטעות חשבונית, אין בעיה. אז הם מגיעים ביחד לנציב והדברים

נעשים בצורה מסודרת.
אנה שנ י ידר
בשביל מה צריך את הנציב בכלל?
היו"ר אברהם רביץ
כאן רוצים למנוע מצב שהאינסטנציה הגבוהה של הנציבות תצטרך להתערב בכל

טעות חשבונית. זה גם לטובת המערכת.
תמר לומברוזו
אבל המערכת יודעת עד כמה מצבים כאלה קיימים ואם קיימת באמת בעיה כזאת.
אמנון רובינשטיין
אם לא קיימת בעיה, מה אתם מתנגדים?תמר לומברוזו;

כי אנחנו סבורים שוההוראה הזאת היא לא לגמרי ברורה, ואנחנו סבורים שההוראה

הזאת עשויה-
אמנון רובינשטיין
הכוונה שלנו היא ברורה. תציעו לאנה שניידר נוסח,
הי ו"ר אברהם רביץ
אנחנו נאשר את סעיף (ג) שמציע חה"כ רובינשטיין בכפוף להבהרת ההליך הזה

על-ידכם, תמר לומברוזו. תבהירו את זה.
תמר לומברוזו
לא ברור לנו איזה הליך צריך להיות כאן שלא מתקיים היום, ואיזה הליך צריך

להיות כאן שלא יפגע במצבם של הנישומים לפי הנוהג היום. אנחנו הרי לא רוצים

לבטל את הנושא של דו"ח מתקן שאפשר להגיש אחרי שנה.

הי ו "ר אברהם רביץ;

כוונת חברי-הכנסת שהתבטאו בנושא הזה היא מאוד פשוטה - כאשר ישנה טעות

חשבונית, כדי לתקן אותה לא צריך להפעיל את כל המערכת של נציבות מס הכנסה. פקיד

השומה שיושב מול הנישום יכול לתקן טעות חשבונית. אם זה מביא אתכם למבואות כאלה

שאתם מסתבכים עם זה, אז תגידו לנו, אפשר גם לשכנע את חה"כ רובינשטיין שיסיר את

ההסתייגות. אם זה טעון הבהרה כלשהי מבחינת הנהלים שלכם, בבקשה תוסיפו את

ההבהרה.

אנה שניידר;

או שתציעו שינוי לנוסח של ההסתייגות.

הי ו"ר אברהם רביץ;

או שתציעו שינוי לנוסח, אבל זאת היתה הכוונה של חברי-הכנסת. מבחינת ההליך

- זה עלה למליאה, זה התקבל, זה חזר לכאן רק בגלל שחה"כ רובינשטיין הסכים, לפי

בקשתי, לבטל חצי מן ההסתייגות.

אנה שניידר;

אולי אפשר לתחום את זה בזמן. כלומר, לכתוב כאן "שלושים יום" או משהו כזה.

תמר לומברוזו;

לאחר שפקיד השומה השתמש בסמכות שלו לפי סעיף (א) או (ב).

אנה שני ידר;

כן.

תמר לומברוזו;

זה לא עולה מתוך זה.
אמנון רובינשטיין
אז תשנו את הנוסח. בוודאי, מדובר שזה גם לאחר שפקיד השומה קבע לפי מיטב

שפיטה וגם אחרי שהוא פסק.
תמר לומברוזו
מה קורה לפני שהוא קבע לפי מיטב שפיטה?

אנה שני ידר;

נשאר סעיף 145(א)(3) הקיים,
תמר לומברוזו
אז אתה רוצה לא גם אלא רק, כי כשיש לנו גם את הסעיף שמציע חה"כ

רובינשטיין וגם את 145(א)(3), זה הופך להיות מקרה פרטי של (א)(3) ולא נשאר

במסגרת שומה עצמית.

אמנון רובינשטי י ן;

אתם תחליטו איפה אתם רוצים למקם את זה. לדעתי המיקום כאן - אהרי סעיף

145(א}(2)(ב) - הוא נכון. מכיוון שאנו אומרים לפקיד השומה: אנחנו נותנים לך את

הסמכות לפי סעיף 145(א)(2)(ב), אבל נותנים לך סמכות נוספת לתקן.

אנה שני ידר;

אבל אולי צריך לתחום את הסמכות הזאת בזמן.

אמנון רובינשטיין;

תוך שלוש שנים מיום הקביעה לפי מיטב שפיטה. אני מוכן לזה.
תמר לומברוזו
ככה אתה משאיר את זה במסגרת אותה סמכות של פקיד השומה.

אמנון רובינשטיין;

אבל הטעות יכולה לנבוע לא רק מטעות-

אנה שני ידר;

יש לי רעיון. תיתן לנישום אופציה לעשות את זה במסגרת השגה או תוך שלושים

יום לאחר שפקיד השומה קבע מה שקבע.

אמנון רובינשטי י ן;

השגה זה תוך שלושים יום.

אנה שני ידר;

אני אומרת שבתוך שלושים הימים הוא לא חייב להגיש השגה, אלא לבקש שיתקנו

את הטעות.

אמנון רובינשטיין;

נניח שעברו שלושים הימים.

הי ו"ר אברהם רביץ;

תן לו עוד שלושים יום לתיקוני טעות.

אמנון רובינשטי י ן;

זה לא שלושים יום.

הי ו"ר אברהם רביץ;

כמה זמן לוקח תיקון טעות? תיקח רואה חשבון שיעבור על זה עוד פעם.אמנון רובינשטיין;

זה צריך להיות כמו הזמן שנותנים לנציב מס הכנסה לפתוה את השומה, במשך כמה

שנים נציב מס הכנסה יכול לפתוח את השומה?
תמר לומברוזו
שנה נוספת על 145(א)(2).
אמנון רובינשטי י ן
אז אני מציע שגם כאן זה יהיה שנה נוספת. אותו הדבר. הרי דברים כאלה לא

מתגלים תמיד תוך שלושים יום.
אנה שניידר
אותה מתכוון שהנישום לא הגיש השגה כי הוא לא גילה את זה בשלב הראשון,

ופתאום תוך שנה הוא גילה טעות רחשבונית.
אמנון רובי נשטי י ן
השגה זה דבר אהר. בהשגה הנישום מערער גם על דברים מהותיים.
תמר לומברוזו
אז למה לא לעשות את זה במקביל - גם כאשר פקיד השומה מגלה שהוא עשה טעות

חשבונית, שלא ילך לנציב, שיתקן כל טעות חשבונית שנופלת בדו"ה.

אמנון רובי נשטי י ן;

אבל אני רוצה לתת לנישום את האפשרות לפנות לפקיד השומה. למה לא? ההשגה

היא דבר אהר. בהשגה אומר הנישום: יפקיד השומה קבע לי הכנסה כזאת וכזאת, אני

הושב שזה לא נכון'. בהשגה יכולים להכניס גם טעויות חשבוניות אבל זה לא הדבר

העיקרי. הדבר העיקרי בהשגה הוא טענה נגד שיקול הדעת של פקיד השומה. כאן אני

מדבר על דבר פשוט לגמרי - שבמשך מינימום יש לפקיד השומה סמכות לתקן את השומה

שלו בלי ללכת לנציב מס הכנסה. לדעתי זה דבר אלמנטרי.
תמר לומברוזו
אתה הופך את פקיד השומה להיות מבקר של מהדל של עצמו.
אמנון רובינשטיין
נכון, אז מה?
אנה שני ידר
אם זו טעות חשבונית, מה רע בזה?
הי ו"ר אברהם רביץ
הוא צריך להיות משוכנע שבאמת היתה טעות חשבונית.
אנה שני ידר
בואו נעשה את זה לפחות מקביל - שזה יהיה גם ביוזמתו של הנישום וגם

ביוזמתו של פקיד השומה.
הי ו"ר אברהם רביץ
בסדר, אין בעיה.
תמר לומברוזו
אז אולי זה שייך לסעיף 147^המדבר על פתיחת שומה?
אמנון רובינשטיין
בסדר, תחליטו איך שאתם רוצים. אבל העיקרון ברור - לא להטריד את הנישום.
אנה שני ידר
תמר לומברוזו ואני נשב וננסח את זה, נחליט איפה כדאי למקם את זה. אני

הייתי מעדיפה להשאיר את זה כאן.
תמר לומברוזו
אנחנו היינו סבורים שההוראה הזאת עשויה להרע את המצב.

הי ו"ר אברהם רביץ;

אין מה לעשות, אתם חיים בעולם פוליטי ובא חבר-כנסת ומצליח להעביר

הסתייגות. אתם צריכים לדעת איך לחיות עם זה. אני מציע שפשוט תכניסו כאן הוראה

פנימית, שבעקבות המקרה הזה צריך פקיד השומה לפנות לנציב.

אנה שניידר;
וכאן אולי נכניס
"לבקשת הנישום או מיוזמתו, והכל תוך שנה מיום גילוי

הטעות".
הי ו"ר אברהם רביץ
טוב, תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40.

קוד המקור של הנתונים