ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/06/1997

בקשות 60006 ו-20001; הצעות לסדר היום

פרוטוקול

 
נוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 136

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי. י"ב בסיון התשנ"ז (17 ביוני 1997). שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר א' רביץ

פ' בדש

נ י דהן

א' הירשזון

צ' הנדל

י ' כהן

אי סעד

א' פינס-פז

א' שוחט

ש' שמחו ן

מ"מ: ח' אורון
מוזמנים
נ' רז, ח' בלינדה, ש' וינר, א' ניסן. י' כהן

י' לוי, גב' י' אנדורן, גב' נ' מיכאלוב - משרד האוצר
יועץ משפטי
א' שני י דר
מזכיר/ת הוועדה
א' קרשנר
יועצת כלכלית
ס' אלחנני
קצרנית
ת' בהירי
סדר-היום
הצעות לסדר חיום

שינויים בתקציב לשנת 1997הצעות לסדר היום
היו"ר אברהם רביץ
אני פותח את הישיבה. הצעה לסדר.
אופיר פינס-פז
כזכור, התקיימו כאן שני דיונים על הצעת החוק של חבר הכנסת בני אלון, בעני ן

ביטול אגרת הטלוויזיה. הנמוקים שהעלה חבר הכנסת בני אלון להצעתו ניתנו בעל-פה ולא

בכתב. הוא הסתמך על מחקר שנערך על-ידי המכון לאיסטרטגיה שכאילו נתן לו את

הגושפנקה לצורך בשינוי החוק ובביטול האגרה. מה שהוא לא אמר לחברי הוועדה הוא, שמי

שכתב את הדו"ח מטעם המכון לאיסטרטגיה הוא בחור בשם רובי גינת, העובד בלשכת ראש

הממשלה.
יהודה הראל
זה לא מדויק. הוא לא מקבל משכורת ממשרד ראש הממשלה.
אופיר פינס-פז
זה מדויק. אם אלך לבית משפט, הוא יפסוק שמתקיימים כאן יחסי עובד-מעביד.

לממשלה היתה עמדה עקרונית שהיא מתנגדת להצעת החוק. כל אנשי הקואליציה התנגדו

לעמדת הממשלה. מסתבר שאת כל המחקר וההצעה הכין עובד משרד ראש הממשלה, ועל המחקר

הזה התבסס בני אלון שאינו חבר הוועדה. בוועדה הזו משתדלים לשמור על אמינות ועל

דיבור ישר וברור. אני חושב שיושב ראש הוועדה צריך לנזוף בבני אלון בשם כולנו,

על-כך שהסתיר מאתנו את מקור המידע שלו.
היו"ר אברהם רביץ
אני מציע שתכתוב לי מכתב בעני ן, ואני אעביר לו אותו.
חי ים אורון
אני רוצה להעלות שני נושאים הקשורים זה בזה. על הנושא הראשון אנחנו קוראים

בעתונים, הנושא השני הוא שביתת הפסיכולוגים.
היו"ר אברהם רביץ
הזמנתי להיום את ראשי ועד הפסיכולוגים. לאחר שיחה איתם אשקול, האם דיון

במסגרת הוועדה יכול לעזור לקידום העני ן.
חי ים אורון
אני מברך על יוזמתך. יצא לי להיפגש איתם, ואני מבקש במסגרת הצעה לסדר לקיים

דיון על-כך. ציבור הסובלים משביתת הפסיכולוגים הוא ציבור שצועק לאט או לא צועק

כלל.

היות ושר האוצר לא נסע לחו"ל, אני חושב שאנחנו צריכים לזמן אותו לכאן כבר

מחר. השלכותיו של המשבר הנוכחי הן מעבר לפן הפרסונלי. אין מחלוקת על-כך שמדובר

בזעזוע בסדר גודל המשתווה לזה של הזעזועים הקשים ביותר שעברו על המשק. מדובר על

נושא בעל ממדים מקרו כלכליים ענקיים.
היו"ר אברהם רביץ
גם אני ער לנושאים אלה. בדקנו את האפשרות להיפגש עם שר האוצר, והתברר שמחר יש

לו ישיבת קבינט. המועד הקרוב ביותר הוא יום שני הבא, ולשם-כך דחיתי את הפגישה עם

שר התשתיות.
יצחק כהן
אני רוצה להצטרף להצעתו של חבר הכנסת חיים אורון, לקיים דיון בנושא שביתת

הפסיכולוגים. לאחר מסלול של 10 שנים, מקבלת פסיכולוגית שכר של 1700 ש"ח ברוטו.
היו"ר אברהם רבי ץ
1900 ש"ח ברוטו עבור חצי משרה.
צבי הנדל
סיכמנו כאן את נושא הפטור ממס ליישובי פיתוח. הוחלט לדחות את הביצוע מה-31.12

ל-31.3. אנחנו נמצאים עוד מעט ב-31.6, והענין טרם בוצע. מונתה ועדה בראשותו של

השופט טל אשר צריכה להגיש את מסקנותיה. פניתי כמה פעמים לאוצר בעני ן יזה והעליתי

את העיוותים הקיימים. אני מבקש שנדרוש מהאוצר לקבוע מועד מסוים. אם לא ייענה,

אולי נקים ועדה שתחליט.
היו"ר אברהם רביץ
בקשתך התקבלה.

אברהם שוחט;

הפסיכולוגים ובעלי עוד שניים-שלושה מקצועות, לא נכללו בהסכמי השכר של

. 1993/94 צריך לבודד את התוספת לפסיכולוגים מכל הסכמי השכר. המצב הנוכחי הו

אבסורדי.
שלום שמחו ן
אני רוצה להצטרף לדבריו של צבי הנדל על ההקלות במס באזורי פיתוח. מדובר במספר

מצומצם של ישובים. העברנו אל יושב ראש הוועדה מכתב חתום על-ידי יהודה הראל, חיים

אורון, נסים דהן ואנוכי, והתייחסנו למספר ישובים הנמצאים בקו העימות, ובגלל הבג"ץ

אינם נהנים מהתנאים האלה.

היו"ר אברהם רביץ;

אבדוק מה קורה עם כל העני ן. אם יתברר שעדיין לא הגיע לידי פתרון, נקיים דיון

על אותם ישובים.

פיני בדש;

ביקשתי מספר פעמים להביא לכאן את מנכ"ל מרכז ההשקעות, כדי שיאמר לנו מה מצב

הביקוש להשקעות בחצי השנה האחרונה.
אברהם שוחט
התקשרתי אליו וביררתי. מתברר שיש 40 אחוז פחות בקשות ו-45 אחוז פחות בביצוע.הי ו"ר אברהם רביץ;

אם נקיים דיון על-כך, אבקשו לבוא.
פיני בדש
יכול להיות שכבר עכשיו אפשר להחליט בענין זה, ובכך למנוע המשך הירידה

בהשקעות.בקשות 60006 ו-20001
היו"ר אברהם רביץ
שני סעיפים הנוגעים לתקציב משרד החינוך עוכבו בשעתו.

יעל אנדורן;

יש כאן שתי פניות תקציביות להעברת עודפים לתקציב משרד החינוך. על כל העודפים

האלה נרשמה מחויבות במהלך שנת 1996, אך הכספים לא הועברו. בסעיף הכיתות לא היו

עודפים. לעומת זאת היה עודף בסעיף מבנים. בתי הספר צריכים להיערך לשנת הלימודים

הבאה. אי העברה של העודפים האלה מעכבת מאד את ההיערכות לשנת הלימודים הבאה, שכן

בתקופת הקייץ מתבצע חלק גדול מחידוש המבנים.

יצחק כהן;

אני מבין שישנן רשתות חינוך שהתחייבו לבצע שיפוצים. השאלה היא אם זה כולל א

כולן.
יעל אנדורן
מדובר בהעברה חלקית. איני יודעת למי שייכים העודפים המחוייבים.

נ י ס י ם דה ן;

כדאי שתבררו ותחזרו אלינו.
הי ו"ר אברהם רביץ
אני מבקש שנעשה הרמת מסך ונדבר דוגרי כמו גברים: אני מניח שחבר הכנסת יצחק

כהן וחבר הכנסת נסים דהן מכירים כמה מוסדות שגם בהם צריך לבצע שיפוצים. אני מבקש

מחבר הכנסת כהן להביא לנו את הרשימה.
נ י ס י ם דהן
ישנם מוסדות שהתחייבו בפניהם בכתב.

יצחק כהן;

פעמיים קבעתי פגישה עם מנכ"ל משרד החינוך בנציון דל, ופעמיים הוא ביטל אותה.
ניסים דהן
המשרד היחיד שאינו עונה על בקשות של חברי ועדת הכספים הוא משרד החינוך.
יעל אנדורן
למיטב ידיעתי הכספים האלה נמצאים כאן, אבל אני לא יכולה להתחייב על-כך.

הרשימה נמצאת במשרד החינוך. מדובר כאן ב-5 מליון שקל שהיו אמורים להינתן ב-1996

וב-5 מליון שהיו אמורים להינתן ב-1997. כאן מדובר בעיכוב של התקציב משנת 1996.אברהם שוחט;

האם תקציב השנה בסכום של 100 מליון שקל נוצל במלואו?

יעל אנדורן;

ההרשאה להתחייב ניתנה במלואה, אך הביצוע בפועל היה נמוך יותר.
הי ו"ר אברהם רביץ
אם נאשר את התקציב, האם תוכלי להבטיח שההבטחה שניתנה על-ידי שר האוצר האוצר

הקודם אכן תמומש?

אברהם שוחט;

אני לא חושב שדיון והצבעה יכולים להיות עם התניות מסוג זה. מה שאפשר לעשות

הוא לבקש ממשרד החינוך לדעת מה ההתחייבויות שניתנו.
הי ו "ר אברהם רביץ
יעל אומרת שהיא לא מדברת על 1997 אלא על 1996.

אברהם שוחט;

אגף תקציבים לא קובע מה עובר לתל-אביב ומה עובר לירושלים. מי שעוסק בכך הוא

משרד החינוך. אני חושב שהבעיה היא עם משרד החינוך ולא עם אגף תקציבים. לכן אי

אפשר לבקש מיעל שתתחייב להעביר את ה-10 מליון, ואז נצביע בעד.

יעל אנדורן;

כאן מדובר על תקציבים ל-1996. הבעיה עם 1997 היא שאי אפשר להעביר את הכספים

כל עוד אתה לא משלם את הכספים של 1996. יש כאן בעיה טכנית להוציא התחייבויות

חדשות, כי כאן מדובר על התחייבויות בגין 1996.

חי ים אורו ן;

כאשר מדובר בסעיפים גדולים, היה מקובל שיבוא גם נציג המשרד.
הי ו"ר אברהם רביץ
אלה עודפי תקציב שכבר אישרנו בוועדה.

חי ים אורון;

במקום שחברי הכנסת יעסקו בעבודת בילוש, היה נהוג שנציג המשרד יופיע כאן יחד

עם נציג האוצר. אני מבין שיש כאן תחושה של אי נוחות. אני לא מכיר את העני ן, אבל

מדובר כאן בשני סכומים גדולים, ולכן צריך לבקש שיבוא לכאן נציג משרד החינוך.

יצחק כהן;

אני מקבל את הצעתו של חבר הכנסת אורון. שנציג המשרד יבוא אלינו.
אברהם שוחט
.

ההצעה של חיים אורון טובה. נציג המשרד צריך לבוא לכאן יחד עם יעל.היו"ר אברהם רביץ;

נזמין לכאן את שניאור. כך יהיה גם לגבי הסעיף השני.

בקשה 112
ניר רז
פניה זו נועדה להעביר 2 מליון שקל מהרזרווה למחשוב, למערכת המיכון הממוחשב של

משרד התיירות. למעשה מדובר בתחזוק מערכת האינפוטור: מערכת מידע ממוחשב המופץ

לנציגויות בחו"ל. מדובר בדיסקטים, סי.די.רום ובמערכות המוצגות בתערוכות. זוהי

העברה פנימית מסעיף לסעיף במסגרת תקציב המשרד.

הי ו"ר אברהם רביץ;

מאושר.

בקשה 129

הראל בלי נדר;

במסגרת תקציב הפיתוח של משק המים, זוהי פניה להעביר 2 וחצי מליון כהלוואה

לאגודת המים בבקעת הירדן, להקמת מאגר ארגמן. זהו מאגר המנצל את המים הזורמים

בירדן. זהו י מאגר שנבחן ונמצא כלכלי למשק. האגודה משתתפת בחלק מהמימון, הקרן

הקיימת מבצעת את עבודות העפר, והמדינה נותנת הלוואה לא מסובסדת על יתרת הסכום.
שלום שמחו ן
ראש הממשלה היה בסיור בבקעת הירדן והבטיח 10 מליון שקל לכסוי נזקי אסון הטבע

בכרמים. מדוע אין זה מבוצע?

הראל בלי נדר;

נציבות המים פועלת היום בנפרד ממשרד החקלאות. הרעיון הוא להקים תחנת שאיבה על

הירדן, על מנת לשאוב את המים למעלה.

אברהם שוחט;

למה הלוואה ולא מענק?

הראל בלי נדר;

האגודה כבר לקחה הלוואה. יש לה תזרים מזומנים חיובי, והיא יכולה להחזיר את

ההלוואה.

הי ו"ר אברהם רביץ;

מאושר.בקשה 73014

הראל בלי נדר;

ישנה בקשה להעברת עודפים מתקציב הפיתוח של משק המים. מדובר בבקשה שעוכבה

על די הוועדה. מדובר בעודפי תקציב בסך 36 מליון ש"ח שיותר ממחציתו היא מפעולות

נקו ז רב-שנתיות. בנוסף לכך מדובר בפעולות מחשוב שגם הן רב-שנתיות ובהלוואה לבניית

מאגר בגולן. ההלוואה אושרה בשנה שעברה, אך רק השנה היא תבוצע. מדובר בעודפים

מחויבים.

הי ו"ר אברהם רביץ;

מאושר.

בקשה 130
שי וינוגרד
יש כאן בקשה להעביר 9.9 מליון ש"ח מהרזרווה הכללית, מכספי עודפי ההרשאה

במסגרת תכנית שהיתה קיימת ב-1996 ולא נוצלו, לתקציב 1997. הכסף נועד להשלים בניית

12 שלדי בנינים הקיימים בקיבוץ אלרום, ובנוסף לכך להקים 34 יחידות דיור בבקעת
הירדן
באלמוג, במצפה שלם, בקליה ובגלגל. הבניה היתה בתחילת במסגרת בניית 1400

יחידות דיור, והיא הוסבה למסגרת בניה תקציבית. מדובר בהשלמת 12 שלדים באלרום,

פלוס 34 יחידות דיור באלמוג, במצפה שלם, בקליה ובגלגל.
אברהם שוחט
אני מציע לא לאשר את הבקשה, לא משום שאני מתנגד לבניה. אני בעדה, והייתי אומר

שיש לי אפילו יד ורגל בה, אבל לפי מיטב ידיעתי משרד השיכון ושר השיכון עצרו

התחייבויות דומות שהיו לגבי ישובים כמו עין יהב, קדש ברנע וניצנה. מדובר בדיוק על

אותה מסגרת של התחייבות. איני תומך רק בהבאת הצעה לבניה ביישובים מעבר לקו הירוק

בלבד, לכן אני מציע שהיושב ראש יבוא בדברים עם איתי אי י גס, על מנת שיסביר מדוע

ממלאים רק אחר מחצית ההתחייבויות.
חי ים אורון
אצביע בעד, כדי שהבושה תגלוש כמה שאפשר יותר. בייגה דיבר על 4 ישובים, אני

מדבר על 80. זה סיפור שנמשך בוועדה הזו כבר 5 שנים, כאשר מדובר על העברות

תקציביות ועודפים משנה לשנה. מדובר ב-1400 יחידות דיור שמתוכן לא השלימו עדיין

680 יחידות ב-80 קיבוצים. בודדו מתוכם 6 קיבוצים - אני יודע מדוע ומי אחראי לכך -

פעם אחת כאשר ערכו את ההבחנה בין קדש ברנע לבין הבקעה והרמה, ופעם שניה כאשר

הבחינו בין שומריה לבין קדש ברנע, בין גבעת עוז לבין קדש ברנע, בין נחשון לבין

ישובים אחרים. מיררו את החיים עד שהרשימה עברה. גדליה גל ביקש אישור על כל קיבוץ

וקיבוץ. אלה שהצליחו לפרוץ את העני ן עד ה-31 בדצמבר בונים, וכל השאר תקועים.

קיבוצים יצקו יסודות, הסתבכו עם קבלנים ונגרמו להם נזקים. בכל מקום מדובר ב-6

יחידות, ב-4 יחידות וכו'. כלולות בכך כל התנועות הקיבוציות. חלק מחקיבוצים כבר

ויתרו על הבניה.

אני בעד אישור הבקשה, כדי שהבושה תגלוש. אני אומר זאת גם לכמה מהאנשים

היושבים בחדר הזה, שמטפלים בחלק מהקיבוצים וגם לאוצר.
הי ו"ר אברהם רביץ
מה שמאפיין את היישובים שאנו מתבקשים לאשר עתה הוא שהם מעבר לקו הירוק?
חי ים אורו ן
מה שמאפיין אותם הוא שקבוצה מתוך היישובים הכלולים ברשימת 1400 יחידות הדיור

עברה למסגרת הבניה התקציבית. קבוצים צעירים היו כלולים במסגרת הבניה התקציבית,

קבוצים אחרים במסגרת המשכנתאות. יש כאן העברה תוך 21 יום של עוד 7 מליון שקל. עד

היום כאשר טיפלתי בתנועה הקיבוצית, טיפלתי גם ביישובי רמת הגולן, למרות שיש לי

דעה ברורה מאד על רמת הגולן ועל בקעת הירדן. מי שמטפל היום בבניה, אומר שהבניה

בתנועה הקיבוצית נגמרת עם הרשימה הזאת.
הי ו"ר אברהם רבי ץ
יכול להיות שהממשלה הזו באמת אומרת שהיא רוצה לחזק את היישובים והקיבוצים

הנמצאים במקומות אלה.
אברהם שוחט
אבל לא זה מה שאומרת ועדת כספים.

חי ים אורון;

עכשיו אומרים שזה היה הסדר פוליטי של בייגה.
פיני בדש
אני בכל זאת סבור שצריך לאשר את הבניה.
אברהם שוחט
לא צריך לאשר. זה המנוף היחיד שיש לנו לקיום התחייבויות. לא יקרה שום אסון אם

נדחה את ההצבעה, ונזמין לכאן את נציגי הממשלה על מנת שיסבירו.
יהודה הראל
אני לא מרוצה מהרשימה הזו. אנחנו רואים עצמנו כמייצגים אזורים מסוימים, לא על

חשבון אחרים. טיפלנו בסיום הבניה בבתים באלרום העומדים בשלב השלד כבר 4 שנים. כל

פעולה שתיעשה לאישור הבניה עליה הוחלט בזמנו של בי י גה, אצטרף אליה. מה שמובא לכאן

לאישור אינו חלק מההסכם הקואליציוני, אלא תוצאה של עבודה שלנו מול משרד הבינוי,

האוצר וראש הממשלה. הכוונה היא שיסיימו את הבניה של בתים אלה, לא על חשבון בתים

אחר י ם.

ברמת הגולן ישנם שלדי בנינים ב-5 ישובים. באלרום יש למעלה מ-30 שלדים. אני לא

מציע לדחות את אישור הבקשה, כי יש לי חשש שאף אחד לא יתרגש מכך. נאשר את הבקשה

ונמשיך לדרוש גמר הבניה ביישובים אחרים.
שלום שמחו ן
אני מציע לדחות את הבקשה. ביישוב כמהין בערבה מדובר ב-7 משפחות בלבד. כיצד

אפשר לקיים שם קהילה? הבניה שם נדחית כבר שנתיים.
הי ו"ר אברהם רביץ
אני חושב שיהודה הראל צודק: אף אחד לא יתרגש, וזה לא יגיע עוד פעם לאישורנו.

אני מכיר את המהלך, טיפלתי בדרישות שיהודה הראל הוביל. אני מציע שנסתפק בחצי

תאוותו בידו, ו נאשר את הבקשה.
אברהם שוחט
צריך להזמין את אנשי משרד האוצר ומשרד השיכון, ולבקש מהם תשובות. יש קבוצה של

1400 יחידות דיור ויש קבוצה של בניה בנגב. ההתחייבות היתה לבנות 60 יחידות דיור

בשנה בנגב.

שי וינר;

ההתחייבות לבניה בנגב היתה בקדש ברנע, בניצנה ובחצבה. לשם-כך תקצבנו בשנה

שעברה 15 מליון ש"ח. 10 מליון ש"ח נוצלו, ומתבצעת בניה גם בקדש ברנע וגם בניצנה,

שם נבנו חצי ממספר היחידות עליהן סוכם מלכתחילה. כרגע יש בתקציב 5 מליון ש"ח

למטרה זו. הבניה שתכננו בחצבה היא בעלויות גבוהות מאד, בעיקר עלויות פיתוח.
אברהם שוחט
העיקר שיתחילו לבנות שם. על מה אנחנו מדברים? על בניית 10 יחידות דיור על שטח

שהוא שני-שליש משטחה של מדינת ישראל.

הי ו"ר אברהם רביץ;

אנחנו נצביע ואתה תוכל לבקש התייעצות.
אברהם שוחט
אני מבקש להזמין לכאן את שי בן-אליהו, ראש מועצת הערבה, ולקיים את ההצבעה

ביום שלישי.
חיים אורון
אני מוליך את העני ן למשבר. נסיים לאשר את הבניה בערבה, ותישאר אותה קבוצת

ישובים שלא מאשרים את הבניה בהם כבר 6 שנים, מאז שאריק שרון חיה שר השיכון, דרך

פואד ובייגה.
אברהם שוחט
אני מציע שנקדיש לכך שעה ביום שלישי.
הי ו"ר אברהם רביץ
מבחינה טקטית, אתה צריך לבקש לקיים התייעצות סיעתית.
צבי הנדל
אני מבקש להזמין גם את ראש התנועה המיישבת אמנה ואת ראש המועצה חבר. מדובר

בעשרות ישובים מרוהקים בהר חברון.
אברהם שוחט
אני מבקש לזמן לכאן גם את השר שרון, לאחר שהממשלה אישרה את דו"ח ועדת רונן.

בקשה מס' 131
ה' בלי נדה
מדובר בתוספת של 10 שופטים לבית המשפט, במסגרת השינויים התקציביים. מקורו של

הכסף הוא בשינויים פנימיים בתקציב משרד המשפטים. עשרת התקנים נמשכים מהרז רווה

הכללית. מעבר לכך יש שינויים פנימיים נוספים לתשלום שכר דירה והוצאות נוספות.
ניסים דהן
אני מבקש להתנגד, לא משום שיש לי משהו נגד שופטים או משרד המשפטים, אלא משום

שאני מנהל משא ומתן עם האוצר ועם משרד החינוך על תוספת תקנים במשרד החינוך,

והטענה היא שאין תקנים. במשרד החינוך עומדים לפטר מספר עובדים בעלי צבע מסוים, כי

אין תקנים.

צבי הנדל;

כל אזרח שנזקק לבתי המשפט, יודע שקיימים עינויי דין.
נ י ס י ם דה ן
אני מבקש התייעצות סיעתית.

בקשה מס' 133
יוסי כהן
מדובר בהעברה של תקציב הצטיידות פס"ח (פינוי, סעד, חללים) למשרד הביטחון,

לצורך ביצוע רכישות באמצעות מכרז הביטחון.
הי ו"ר אברהם רביץ
מאושר.

בקשת מס' 134

יוסי כהן;

בקשה זו הולכת יחד עם בקשה 138. מדובר כאן בהעברת ההרשאה לצורך השתתפות משרד

הפנים בתקציב משרדי התיירות והתחבורה. ההרשאה להתחייב נלקחת מהרזרווה חכללית,

כאשר את התקציב לוקחים מתקציב משרד הפנים. ההעברה נועדה לאפשר ביצוע התחייבויות.

התכנית הנקודתית אמורה להסתיים בשנת 1997, ואולי תגלוש מעט ל-1998. במסגרת חתכנית

נקבעו רשויות בהם נעשה טיפול נקודתי, ביניהן נצרת ועכו העתיקה. מדובר על פיתוח

כבישים וגם בפרוייקטים של תיירות.

בקשת 05010

הי ו"ר אברהם רביץ;

חבר הכנסת פי נס ביקש לעכב הודעה, והוא איננו. אני מציע שנאשר את הבקשה, כי

אין מי שיסביר מדוע הוא מבקש לעכב.

אי קרשנר;

מדובר בתוספת כח אדם לשע"מ.

נציג האוצר;

לא מדובר בתוספת כח אדם אלא במשרות קיימות. אלה עובדים קיימים העובדים במסגרת

בלתי צמיתה.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו מאשרים.

בקשת 32014
יוסי לוי
מדובר בהעברת 500 אלף שקל לסעיף 32 לסעיף 19 של משרד המדע. המועצה הלאומית

מונתה לפני כמה שנים, ועד היום מסיבות כאלה או אחרות היא לא פעלה. המטרה היא

ליצור השיבה איסטרטגית מסודרת בתהום המהקר והפיתוה בישראל. המועצה מורכבת מנציגי

האקדמיה, התעשיה ונציגי הממשלה, ובראשה עומד פרופסור פרנס. התקציב נועד לפעילות

שוטפת.

צבי הנדל;

אין שר מדע פעיל, היה שר עד לפני כמה חודשים, אשר ערך סיורים במכוני מחקר.

באהד הסיורים היה בשני מכוני מהקר בגוש קטיף, יהד עם הצוות המקצועי של המשרד.

נערכו דיונים גם במשרד בירושלים, והגיעו להסכמות מסוימות שבעקבותיהן ניגשו מכוני

המהקר לעבודה. מאז שהשר עזב, התקציב נגמר. אני הושב שמשרד שיש לו כסף לדברים

אחרים, חייב קודם כל לקיים את התחייבותו של השר. יש לנו פרוטוקולים על-כך.
יי לוי
לא מדובר כאן על העברה מתקציב המשרד. תקציב מכוני המחקר מגיע מחלוקה פנימית

של המשרד.
צבי הנדל
ביקשתי ממשרד המדע הסברים.
הי ו"ר אברהם רביץ
אנו דוחים את הבקשה.
חי ים אורו ן
אני מרגיש שאנו נסהפים. בדרך-כלל דברים כאלה היו נעשים קודם בצורה אלגנטית

יותר.
היו"ר אברהם רביץ
חבר כנסת מבקש הסבר מאיש המשרד שלא הופיע כאן.

בקשת 32015
חיים אורון
אני רוצה להבין מה קורה בעני ן איל"ח. איני מסתיר את העובדה שהתנגדתי לכך

מלכתחילה, בניגוד לעמדתו של ידידי בייגה. היתה לי עמדה ברורה נגד אזור הסהר

ההופשי, גם כאשר דובר בעומר, ברהט ובנבטים. אני הושב שזהו מהלך שגוי.
שלום שמח ו ן
למה הכסף צריך לבוא מכספי התמיכה בייצוא החקלאי?
פיני בדש
מזה שנה וחצי מקבלים שם אנשים משכורות. צריך היה לעצור את כל ההוצאות, עד

שיוחלט מה עושים עם איל"ח..

אברהם שוחט;

בהחלטות הממשלה שהתקבלו בליל אישור התקציב, נאמר כי איל"ח יבוטל. בעקבות זאת

תקפו את שר האוצר, שר התשתיות וראש הממשלה, בטענה שזה פועל נגד הנגב. בעקבות זאת

בוטלה ההחלטה לבטל את איל"ח. כלומר המיתו את התכנית מיתת נשיקה, אבל מכיוון שהעסק

בכל זאת חי, צריך מעט תקציבים לשם-כך. אם הממשלה רוצה לבטל את איל"ח, שתודיע

על-כך. אם אינה רוצה לבטל, שתיתן לאיל"ח אפשרות לפעול.
פיני בדש
התכנית היתה טובה כאשר היתה אבטלה ולא היו משקיעים. דובר על כסף שצריך היה

לבוא מבחוץ, לצורך השקעה בייצור לשם יצוא. היום כל יזם יכול להשקיע שם, על-פי

התיקון בחוק, ולא רק לייצוא. לכן צריך להקפיא הכל, עד שיוחלט מה הם רוצים.
אברהם שוחט
אבל אין לך סמכות להקפיא בקשה של הממשלה, כי אתה רוצה לבטל את החוק. תגיש

הצעת חוק פרטית לבטל את החוק.
י' לוי
בסופו של דבר הממשלה החליטה שהחוק הזה לא יבוטל. משום כך צריך לצאת למכרז

חדש, כי המכרז הקודם לא רלבנטי עוד. מובאת לכאן בקשה לאישור תקציב שי יאפשר את

פעילות המועצה, על מנת שתוכל להוציא מכרז ולהעסיק יועצים. לא יכולנו לחתום על

בקשה ל-4 מליון שקל, והורדנו אותם ל-1.2 מליון. זהו התקצב האחרון, למעט התקציב של

שנה הבאה, שיהיה תקציב קטן לשם בדיקת המכרז.
פיני בדש
לפי מה שהתפרסם בעתונות, מתכוונים לבטל את השינוי בחוק ולהשאיר את החוק

המקורי הראשון.
י' כהן
זה לא יכול להיות. לא הגיע אלינו שום דבר כזה. מה שהוכנסו בו שינויים הוא

תנאי המכרז, אבל החוק נשאר על-פי המתכונת המתוקנת. לגבי המקור התקציבי, אני לא

יכול לענות בשם משרד החקלאות. חתקציב הוא מסעיף תמיכות, לא רק של משרד החקלאות.
יהודה הראל
אני רוצה להציע שנתקיים דיון בוועדה על נושא איל"ח. ישנה כוונה מוצהרת של ראש

הממשלה וכוונה בנושא זה ופעולה הפוכה של משרד האוצר, ובסך הכל לא עומד לקרות דבר

בעני ן זה בשנה הקרובה. החוק עבר בכנסת במטרה שיבוצע. אני חושב שתפקידנו הוא לקיים

די ו ן על הנושא.
פיני בדש
אני מציע שנעכב את ההחלטה עד שנקבל הסברים.
אברהם שוחט
אם אתה רוצה לבטל את החוק, תיזום הצעת חוק פרטית.
פיני בדש
כל דבר זז כאן רק בעקבות לחץ פוליטי.
אברהם שוחט
כל החלטה בענין איל"ח לא היתה תוצאה של לחץ פוליטי.
פיני בדש
היום זה נעשה כדי לצאת ידי חובה ולהרגיע כמה אנשים. אני חושב שכדאי לקבל

הסברים על מנת להחליט אם יש טעם בהוצאה הזו.
אברהם שוחט
אבל לא זו הדרך לעשות זאת. לך לרפול ותדרוש לבטל את זה.
פיני בדש
אני מבקש התייעצות סיעתית. עד אז נ זמן את דפנה ברק ואת נ' מאיר.

בקשה 51003
י' וי נר
מדובר בסכום של 300 אלף ש"ח, הוצאה מותנית בהכנסה ממי נהל מקרקעי ישראל לדיור

הממשלתי, לשם ניהול פינויים בקריות הממשלה.
צבי הנדל
מאשרים.

בקשה 57003
י' כהן
ישנה תכנית 5 שנתית לפיתוח המגזר הדרוזי. בין היתר יושבת ועדה בראשות צבי

אפרתי ממשרד השיכון, אשר דנה בשינוי סדרי העדיפויות, יחד עם ראשי הרשויות

הדרוזיות. במסגרת זו הוחלט להעביר תקציב להקמת תחנות לבריאות המשפחה והשן. משרד

הפנים מעמיד את התקציב למטרה זו.
פיני בדש
יש מי שמתנגד?
ה וחלט
לאשר.בקשה 72005
פיני בדש
יש מי שמתנגד? אני מציע שנצביע בעד.
הוחלט
לאשר.

בקשה 91001
נ' מיכאלוב
מדובר בסכום של 1.6 מליון שקל מהגדלת ההכנסות של המכון לפריון העבודה, ממכירת

נכס השייך לו. במקביל לבך מדובר בשימוש בכספים ממכירת הנכס לצורך שיפוץ הבנין של

המכון. מדובר בתכנית שהיתה אמורה להתבצע כבר בשנה שעברה.
פיני בדש
האם יש מי שמתנגד?
הוחלט
לאשר.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:25}

קוד המקור של הנתונים