ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 07/04/1997

אישור עמותות לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. אישור עמותות לפי סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ג - 1965; חשבון הבנק של ראש הרשות הפלשתינית בתל-אביב; מכירת מניות המדינה בבזק - חברה ישראלית לתקשורת בערבון מוגבל; מכירת מניות המדינה בחברת בית הספר לתיירות בערבון מוגבל; פגישה עם חברי תת ועדת התקציב של הבונדסטאג; צו לעידוד החסכון (נצבא אחזקות בע"מ); שינויים בתקציב לשנת 1997; שכר סגני שרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים