ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/04/1997

הצעה לסדר היום; הצעת חוק מס שבח מקרקעין (תיקונים 35 ו-36); חוק בנק ישראל (תיקון - ניהול מדיניות מוניטרית)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים