ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 31/03/1997

החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון), התשנ"ז- 1997; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 114) (הקלות לספורטאי חוץ), התשנ"ז - 1997; שנויים בתקציב לשנת 1997

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים