ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 30/03/1997

הפסקת השידורים ברוסית ובאנגלית דיווח על תקציב רשות השידור ל-1997; חוק הלוואות לדיור (תיקון זכאות שניית) הצעתו של חבר הכנסת משה גפני; חוק מס הכנסה (תיקון מס'14) (הקלות לספורטאי חוץ); חוק ניירות ערך (תיקון מס' 15) (תקופת צינון) הצעתו של ח"כ אגי יחזקאל; מכירת מניות בנק דיסקונט לישראל בע"מ; צו מס קנייה (פטור) (תיקון); שינויים בתקציב לשנת 1997; תקנות התעבורה (תיקון) (רפורמה באגרות רכב, סיום שלב ב'); תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים