ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/03/1997

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מסי 39) (ניכוי תשלומי מס רכוש), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים