ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/03/1997

אישור עסקה של מי נהל מקרקעי ישראל לפי סעיף 2(6) לחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, חליפין בין מדינת ישראל לקרן קיימת לישראל; דינים וחשבונות כספיים של בנק ישראל לשנת 1996; החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקיו), התשנ"ז-1997; הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מסי 11) (דמי הבראה), התשנ"ו-1997; סיכום הוועדה בעניין תשלום ארנונה על נכסי המדינה ביש"ע; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים