ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 12/03/1997

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשנ"ז-1997; הצעות לסדר-היום; חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 38) (שלילת פטור - דירה שנתקבלהאגב פירוק איגוד), התשנ"ז-1997; חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מסי 40) (הגבלת הפטור על זכויות לבנייה נוספת), התשנ"ז-1997; תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות) (תיקון) . התשנ"ז-1997

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים