ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 10/03/1997

הצורך בביטול היטלי סחר ומכסים על גלידות מיובאות; הצעות לסדר היום; שינויים בתקציב המדינה לשנת 1997

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים