ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 05/03/1997

החלטת הממשלה בעניין שינויים מבניים; הצעות לסדר-היום; תיקונים בתקנון- הבורסה; תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים