ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 04/03/1997

צו היטלי סחר (היטל בטחה על יבוא טובין - הגנה על הייצור המקומי) (תיקון מסי 7), התשנ"ז-1997 (שקדים); שינויים בתקציב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים