ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/02/1997

כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (מחליפי יבוא מובהקים) (תיקון), התשנ"ז-1997; תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' ), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים