ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/02/1997

שינויים בתקציב: מס' 42 - החטיבה להתיישבות; מס' 44 - המשרד לענייני דתות, בקשות לרביזיה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 100

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ט באדר א' התשנ"ז (26 בפברואר 1997). שעה 45:10

נכחו;
חברי הוועדה
אברהם רביץ - היו"ר

חי ים אורון

מיכה גולדמן

נסים דהן

אברהם הירשזון

שמואל הלפרט

צבי הנדל

יצהק כהן

אדיסו מסאלה

מיכאל נודלמן

אחמד סעד

אברהם פורז

אופיר פי נס-פז

מיכאל קלי י נר

אברהם שורוט

סילבן שלום

שלום שמחו ן

מנהל הוועדה; איור קרשנר
קצרנית
חנה אלטמן
טדר-היום; שינויים בתקציב
מסי 42 - החטיבה להתיישבות, מס' 44 - המשרד

לענייני דתות - בקשות לרוויזיה.שינויים בתקציב

מסי 24 -החטיבה להתיישבות; מסי 44^ - המשרד לענייני דתות

בקשות לרוויז יה
הי ו "ר אברהם רביץ
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוה את ישיבת ועדת הכספים.

הוגשה בקשה לרוולזיה על ידי שלושה חברי כנסת, הברי הכנסת קליינר, כהן והנדל,

ולשם כך התכנסנו לדיון.

מיכאל קלי י נר;

אני מווותר על הבקשה לרוויזיה.
הי ו"ר אברהם רביץ
ארזה מוותר.
חי ים אורו ן
אנחנו רוצים לדעת מה הם השינויים.
הי ו"ר אברהם רביץ
חבר הכנסת יצחק כהן?
יצחק כהן
אני מוותר על הבקשה לרוויזיה.
היו"ר אברהם רביץ
חבר הכנסת צבי הנדל?

צבי הנדל;

אני מוותר על הבקשה לרוויזיה.

הי ו"ר אברהם רביץ;

בינתיים לא הובאו לכאן שינויים.

היתה בקשה שהדיפרנציאציה שהיתה - - -
אברהם שוחט
מן הראוי שיהיה גילוי נאות.

הי ו"ר אברהם רביץ;

אני מצדד בגילוי נאות. מכל מקום הועלתה בקשה שבהזדמנות הזאת שלא תבוטל

הדיפרנציאציה בין ערי הפיתוח והי ישובים מעבר לקו, שהיותה קיימת לפני כן.
צבי הנדל
שהתוספות יהיו באהוזים שווים לכולם.

תיו"ר אברהם ו-ביץ;

היותה בקשה, כאמור, לא לבטל את הדיפרנציאציה שהיותה קיימת לפני כן, זה היה

העניין של הרוויזיה, ומאחר והבקשה נדונה כרגע, היא נמצאת באמצע הדיון - אי ן לי מה

להוסיף אלא שהבקשה נדונה ברוח של הבנה.

אברהם שוחט;

ברצוני להעיר הערה; אם אין רוויזיה כמובן שהכל בסדר יחד עם זאת אני מבקש

להזכירכם כי סגן הממונה על התקציבים, מר פלץ, מסר בדיוק את הסכומים בכל

הקטגוריות.

הבקשה היחידה היא שאם יעשה שינוי - - -
הי ו"ר אברהם רביץ
העניין י ובא לכאן.

אברהם שורוט;

אפילו אם אין תוספת תקציב.
הי ו"ר אברהם רביץ
אין בעיה; אנחנו מצדדים בגילוי נאות.

אני מודה לכם מאד. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50

קוד המקור של הנתונים