ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 13/01/1997

החלטה לפי סעיף 10(ו) לחוק מימון מפלגות; הצעת חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - הגבלת הפטור); הצעת חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - ניכוי תשלומי מס רכוש) (הצעת חוק של חה"כ אי פורז); הצעת חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - שלילת פטור) (הצעת חוק של חה"כ מי שטרית)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 78

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, הי בשבט התשנ"ז (13 בינואר 1997). שעה 10:00

נכחו ;

חברי הוועדה; א' רביץ - יו"ר

פ י בדש

אי סעד

אי פינס-פז

מי קליינר

אי שוחט

שי שמחון

סי שלום

מ"מ: חי אורון

מי ג ולדמן

י' וקנין

ס י ל נדבה

מ י שטר י ת
מוזמנים
א' ברזילי - משרד האוצר

ר' ששתיאל - משרד האוצר

ע' רוזנמן - משרד המשפטים

יועץ משפטי; א' שניידר

מזכיר/ת הוועדה; א' קרשנר

יועצת כלכלית; ס' אלחנני

קצרנית; אי לוי ו

טדר-היום; 1. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - ניכוי תשלומי מס רכוש) -

הצעת חוק פרטית של חה"כ אי פורז

2. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - שלילת פטור) -

הצעת חוק פרטית של חה"כ מי שטרית

3. חק מס שבח מקרקעין (תיקון - הגבלת הפטור) -

הצעת חוק פרטית של חה"כ מ' שטרית

4. החלטה לפי סעיף 10(ו) לחוק מימון מפלגותהצעת חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - ניכוי תשלומי מס רכוש)

(הצעת חוק של חה"כ אי פורז)
היו"ר אברהם - רביץ
נתחיל בהצעת החוק של חבר הכנסת פורז, כי הוא ביקש שנדון בהיעדרו. אני מבין

שיש בעניין הזה קונסנסוס, אבל אני לא מבין את ההצעה ומבקש מאהוד ברזילי להסביר

לנו במה מדובר.
אהוד ברזילי
זו הצעה שמקובלת עלינו. היא הצעה שעושה קצת יותר צדק בנושא מס רכוש. כאשר אדם

משלם את מסי הרכוש מדי שנה בשנה, מסי הרכוש מוכרים לו כהוצאה כשהוא בא למכור.

אלא שהמידוד של תשלומי מס הרכוש הוא לא מידוד נכון, הוא לא מידוד מלא ומדויק

כיום, מכל מיני סיבות היסטוריות. לכן כשחבר הכנסת פורז בא עם הראיון, אימצנו אותו

בשתי ידיים.

הרעיון הזה אומר, שמשנת 1990 - כי אז יש לנו גם מעקב על העניין הזה - כל

תשלום מס רכוש שישולם ''נתן כניכוי בערכו המתואם המלא מיום התשלום. היום זה שלוש

שנים לפני הרכישה, ועכשיו אנחנו אומרים משנת 1990, ועם השנים זה ילך ויגדל. זה

בהחלט דבר נכון וראוי.
מיכה גולדמן
תהיה למעשה הכרה בתשלומים שהוא משלם מדי שנה כחלק מס שבח שהוא צריך לשלם?

אהוד ברז יל' ;

כהורדה לא מהמס אלא מהשבח. גם כיום זה קיים רק לא בערכים הריאליים.

אנה שני'דר;

איפה יוצא מהנוסח שזח משנת 1990?
אהוד ברז יל'
יש הסכמה עם חבר חכנסת פורז שזה יהיה מ-1990 יזה בא לידי ביטוי בהחלטת ועדת

השרים.

היו"ר אברהם רביץ;

אנא ממך, אנה, תתקני בהתאם.
סמדר אלחנני
למה שלא תהיה הצמדה מלאה?

אהוד ברז יל' ;

הצמדה מלאה משנת 1990.

היו"ר אברהם רביץ;

למה לא לפני 1990?
אהוד ברזילי
כי אין לנו נתונים במחשב לעקוב איורי התשלומים בפועל.
סמדר אלחנני
אדם מביא קבלות.
אהוד ברז ילי
אנחנו לא רוצים ללכת לפי הקבלות. אנחנו רוצים לבנות תוכנת מחשב שבלחיצת כפתור

אחד אנחנו יודעים.
סמדר אלחנני
למה אתה צריך תוכנה? הרי אתה יכול לדעת מה היו חיובי המס שלו.
אהוד ברזילי
אנחנו לא רוצים להפלות בין אנשים.
מיכה גולדמן
אני מבקש לרשום שלא השתתפתי בהצבעה כי אני מעורב בעניין.

אהוד ברזילי;

כדי לא להתחיל להתווכח עם אנשים אם יש לי את כל הקבלות או אין לי כל הקבלות

אנחנו רוצים להחיל את זה מ-1990 . יש מידוד אבל המידוד הוא מידוד חלקי של בערך, של

אמצע תקופות.

סמדר אלחנני;

אם יש לך מידוד זאת אומרת שיש לך התשלומים. אתה אומר פה שני דברים שסותרים זה
את זה. אם אתה אומר
אין לי במחשב, אז אין לך גם מידוד ואין לך מה ששילמו. אם יש

לך מה ששילמו, אתה יכול לעשות מידוד מדויק.

אהוד ברזילי ;

יש מה ששילמו אבל לא תמיד יש המועדים של התשלום. להתחיל להטריד אותו שיביא

את הקבלות ויוכיח בדיוק מה המועד ששילם, זו טירדה נוראית.
סמדר אלחנני
אז תעשה תוכנה לסוף שנה, חלקי מדד.
אהוד ברזילי
זה יש.

סמדר אלחנני;

חובת ההוכחה היא עליך ולא על המשלם?אהוד ברזילי;

לא. אני לא רוצה להריץ אנשים לחפש שוברים ולעשות מדידות ידניות. אני רוצה

שהכול יהיה במחשב ובלחיצת כפתור הכול יהיה לפניי.

אנה שניידר;

חובת ההוכחה היא על המשלם ולא עליו.

אהוד ברזילי;

אני אצטרך להתווכח עם מי שיביא לי קבלות.

איוור קרשנר;

לא צריך להתווכח, יש קבלות.
היו"ר אברהם רביץ
מהו המידוד החלקי ?

ערן רוזמן;

אני אתאר את המידוד שיש היום. המידוד היום מדבר על מסים ששולמו מיום הרכישה

ועד שנת 1972 . זה לפי מדד המכירה חלקי מדד הרכישה. כלומר, מחלקים את זה לתקופה

הכי מוקדמת. כלומר, אין מדד עד 1972 אלא ממדדים לפי חלקים.
סמדר אלחנני
זה לא מס רכוש, זה השווי.

ערן רוזמן;

המסים ששולמו מ-1 באפריל 1972 ועד שלוש שנים קודם למכירה, שזו בעצם התקופה

שאורנה רוצים לשנות, ממדדים אותם בממד הממוצע של כל שנה.
אהוד ברזילי
רוצים לשפר את המצב הקיים.
סמדר אלחנני
לא בהכרח. זה שיפור עקיף. אם הוא שילם את הכול בסוף התקופה עכשיו הוא יוצא

מופסד.
אהוד ברזילי
את לא רוצה את התיקון הזה?
סמדר אלחנני
בדברי ההסבר כתוב כאן, וזה ראוי לציטוט: מס רכוש הינו מס בלתי צודק. זה נשאר?
חיים אורון
אלה דברי ההסבר של חבר הכנסת פורז.
היו"ר אברהם רביץ
אנו נאשר עכשיו בקריאה טרומית את הצעת ההוק לקראת הנהתה לקריאה ראשונה. בין

קריאה שנייה לשלישית נכניס תיקונים.
אנה שניידר
מעבירים את זה עם שנת 1990 יכפוף לתיקוני נוסח שהם מכינים עכשיו.
היו"ר אברהם רביץ
ההצעה נתקבלה.
סמדר אלה נ נ י
נשאר בדברי ההסבר המשפט "מס רכוש אינו מס בלתי צודק"?

ה יו"ר אברהם רביץ;

יכול חבר הכנסת לכתוב מה שהוא רוצה בדברי ההסבר. לא נגביל את חברי הכנסת.

הוחלט; להעביר לקריאה ראשונה הצעת חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - ניכוי תשלומי

מס רכוש).הצעת חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - שלילת פטור)

(הצעת חוק של חה"כ מי שטרית)
היו"ר אברהם רביץ
נעבור להצעתו של חבר הכנסת מאיר שטרית.
מאיר שטרית
במצב הקיים היום אדם שנהנה על-פי הרק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) כשהוא

מוכר דירה כזו למגורים הוא לא נהנה מהפטור הקיים לדירת מגורים מאחר והדירה הייתה

בהשכרה.
היו"ר אברהם רביץ
מה אומר החוק?
מאיר שטרית
אם לאדם יש דירה והוא מוכר אווזה, וזו דירת המגורים שלו, הוא פטור בגין המכירה

ממס שבה אם הוא מוכר את הדירה.

אם בנית פרוייקט להשכרת דירות לפי חוק עידוד השכרת דירות והחוק הזה נותן

הטבות מסוימות למי שבונה דירות להשכרה, למרות, שלצערי, הדבר הזה עוד לא כלכלי ולא

כדאי, במצב הקיים היום אדם - - -
ה י ו "ו- אברהם רביץ
זכור לטוב חבר הכנסת ויינשטיין שרצה לקדם את החוק הזה ולעשות אותו כלכלי.
מאיר שטרית
אני עובד היום על החוק הזה ואני רוצה לקדם אותו ולעשות מהפכה.

היום אדם שיש לו פרוייקט שהוא בנה לדירות להשכרה ואם הוא רוצה למכור דירה אחת

הוא לא זכאי לפטור ממס שבח.
אברהם שוחט
אם מישהו בונה 50 דירות להשכרה ואין לו דירה אחרת, אתה אומר שהוא יכול למכור?
מאיר שטרית
דירה אחת.
אברהם שוחט
כל כמה זמן?
מאיר שטרית
החוק היום קובע אחת לארבע שנים.אברהם שוחט;

לא.
היו"ר אברהם רביץ
היום הוא יכול למכור דירה אחת.

אברהם שוחט;

לא הבנתי. של מי הדירות? של הברה שלו?
מאיר שטרית
של הברה שלו או שלו באופן פרטי.
אברהם שוחט
הוא יכול למכור כל יום דירה לפי השיטה הזו.אהוד ברזילי ;

אני אגדיר את המצב החוקי הנוכחי ואחר-כך חבר הכנסת שטרית יבהיר את התיקון

שהוא מבקש לעשות.

יש היום סעיף שקיים בחוק מס שבה, סעיף 72א. בסעיף 72א כפי שהוא כיום קיים יש

שתי הגבלות על מכירת דירה בפטור. חוק מס שבח אומר שאם יש לי דירה אחת אני יכול

למכור אורנה כל יום ולמעלה מדירה אחת כל ארבע שנים. סעיף 72א של היום אומר את
הדבר הבא
יש שני דברי רוקיקה שמעניקים לבעל הדירה הקלות במישור אחר. דבר אחד -

חוק עידוד השקעות הון, מה שקרוי בנייה להשכרה. דבר שני - חוק ישן שנקרא חוק עידוד

השכרת דירות.

חי ים אורון;

זה לא חוק ישן, הוא מ-1990, כשהחלה העלייה הגדולה.
אהוד ברז ילי
בחוק עידוד השקעות הון אדם מקבל מענק ובונה בניין להשכרה.
אברהם שוחט
זה יכול להיות אדם ויכול להיות חברה?
אהוד ברזילי
כן.
אברהם שוחט
הוא גם באופן פרטי יכול לקבל?
אהוד ברז ילי
כן. היום המינהלת כבר פחות נותנת.
אברהם שוחט
המינהלת לו נותנת לאדם פרטי.
אהוד ברז ילי
בעבר היא נתנה. אני חושב שהמצב החוקי היום הוא לא בעיה ואין גם כוונה לשנות

אותו מהבחינה הזו, שמי שבנה בניין להשכרה לפי חוק עידוד השקעות הון, הוא לא זכאי

אחר-כך לפטור דירת מגורים. כי הוא למעשה קיבל מהמדינה את כל ההטבות.

אלא שיש עוד חוק זה, וזה החוק לעידוד השכרת דירות, ששם הוא נתן הטבה הרבה

יותר קטנה, הטבה במישור הפחת בייחוד. שם הכניסו הוראה שהיא הוראה גורפת, שקבעו

בזמנו את סעיף 72א, שגם מי שקיבל הטבה שם בעיקר ברמת הפהת לא יכול אחרי זה ליהנות

ממכירת הדירה בפטור.

בתיקון הדבר הזה בעיקרו הקדמנו את חבר הכנסת שטרית, כי ההצעת החוק שלו מונחת

למעלה משנה ואנחנו כבר תיקנו את זה במסגרת תיקון אחר שכבר עבר פה בכנסת.אברהם שוחט;

עבר בקריאה שנייה ושלישית?

אהוד ברז ילי ;

כן. תיקנו את r7r בחוק.
אברהם שוחט
מה אומר התיקון החדש?
אהוד ברזילאי
על-פי התיקון החדש. מי שנהנה מהטבה בחוק עידוד השכרת דירות, שכל ההטבה היא

בפחת, לא ייפגע כשהוא בא למכור אחר-כך את הדירה בפטור לדירת מגורים.
אברהם שוחט
ואם זה של חברה?
אהוד ברזילי
זה חוק ליחידים. היום כמעט ולא משתמשים בחוק הזה, כי היום יש הוראת שעה

שאומרת, שהשכרת דירה פטורה בכלל ממס.
אברהם שוחט
והוא הוגדר כבעל קבוצת דירות או בעל דירת יחיד?
אהוד ברזילי
לא. דירה.
אברהם שוחט
אז הוא יכול כל ארבע שנים למכור דירה אחרת?
אהוד ברזילי
לא. אחד כזה נמצא בקטגוריה של יותר מדירה אחת.
אברהם שוחט
אז כל ארבע שנים הוא יכול למכור?
אהוד ברזילי
כן .

זה חלק מההצעה שתיקנו, כאשר ההצעה הזו מונחת עוד מהכנסת הקודמת ועברה כבר

קריאה טרומית אבל לא היה לה רצף, ולכן היא חוזרת עכשיו.מאיר שטרית;

מתי תיקנתם את זה?
אהוד ברזילי
ממש בשלהי הכנסת הקודמת. הכנסנו את זה לתיקון אהר,
מאיר שטרית
בתיקון השני מוצע ליגת הטבה למי שמוכר את הדירה בשכירות, כי הרבה אנשים שגרים

בדירות האלה בסופו של דבר רוצים לקנות את הדירות. כשאינה נותן הטבה זה מעודד את

האנשים למכור לאנשים האלה את הדירות האלה.
דבר שני שמוצע פה
מסתבר שאנשים היו מנצלים מצב קיים בחוק, שנותן פטור על

מכירת דירה שנתקבלה אגב פירוק של איגוד מקרקעין. כשהדירות הן במסגרת איגוד

מקרקעין, מה שמסתבר שעושים קבלנים. בונים איגוד מקרקעין לצורך בניית דירה, רושמים

את זה ביניהם, ובשלב שני מוכרים את כל הדירות בפטור ממס. לא לזה התכוון המחוקק.

הוא לא התכוון לעשות פרצה שקבלנים ינצלו את זה לצורך קבלת פטור גורף ממס על דירות

רבות מאוד בגין חלוקתן לבני משפחה. הצעת החוק שלי באה לבטל את הפטור הזה.
אברהם רביץ
איך תגן על עמותות?
מאיר שטרית
עמותה היא לא איגוד מקרקעין.
אברהם שוחט
מה אומרת ההצעה?
אהוד ברזילי
יש חוק מס שבח, וחוק מס שבח מאפשר להתפרק, להעביר מקרקעין לבעלי המניות

ואחר-כך בעלי המניות יכולים לבנות דירות מגורים, וכל השבח שנצבר משך שנים הולך

לאיבוד. זה תכנון מס מאוד מקובל וידוע. הרבה מאוד עסקים שהקרקע שלהם הייתה

לתעשייה ופתאום שונה הייעוד למגורים, מעבירים את הפעילות לחברה אחרת, נשארים עם

הקרקע, ולפני שמפרקים הם מחלקים את המניות בין בני המשפחה, מעבירים את הקרקע

בפטור לבני משפחה, ואז בני המשפחה כל אחד בונה דירת מגורים, ואחת לארבע שנים כל

השבח בורח. זו הפרצה, להערכתי, הכי גדולה.
היו"ר אברהם רביץ
ואם זו אמת שאדם מחלק את זה לבני משפחתו? למה אתה מייחס להם כוונות זדון?
אהוד ברזילי
כתוב למעט מקרה אחד, שחבר הכנסת שטרית עמד על כך, שבאמת היה מדובר בגוף שכל

מה שהיה לו כל הזמן זה רק קרקע. אם זה מה שהיה לו, והוא כל הזמן היה רק כזה, לא

הוא זה שעושה תכנון מס. מי עושה תכנון מס? כאלה שיש להם פעילות עסקית שלמה בדברים

אחרים או במקרקעין.
היו"ר אברהם רביץ
למה למשפחה שיש להם כל מיני עסקים אבל יש להם גם קרקע, והם מחליטים לחלק את

הקרקע-בין בדי המשפחה באמת, למה שנדון בהם?
אהוד ברזילי
הבעיה היחידה היא שאז בורח כל השבח שנצבר במשך שנים בפעילות העסקית. הרבה

מאוד חברות בדרום תל-אביב למשל, כשהיו אזורי תעשייה שהפכו להיות אזורי מגורים, או

ברמת-גן, כשאזורי התעשייה הפכו להיות אזורים למגורים, ופתאום המפעל של המשפחה

שמשך שנים ייצר, עושים דבר פשוט: לוקחים את המפעל ומעבירים אותו למקום אחר, שזה

מבורך כשלעצמו, ואת המקרקעין באמצעות פירוק מחלקים.

במס הכנסה פירוק חייב במס. הוא אישיות משפטית נפרדת וחייב במס. במס שבח יש

תפיסה שאומרת, אני מסתכל מעבר למסך של החברה, אני מרים מסך. למה זה נועד? למצבים

שתיארת, שמשפחה מחזיקה קרקע במשך שנים בחברה. הם לא ייפגעו. מי כן ייפגע? אלה

שהייתה להם פעילות עסקית שלמה והם בכלל לא התכוונו להחזקה של קרקע אלא לפעילות

מפעל וכו', וביום מן הימים כשייעוד הקרקע שונה למגורים, הם מפרקים את אותו איגוד

ולא משלמים את מס השבח שנצבר, וזה יכול להיות מס שבח שנצבר שלושים שנה. זה הרבה

מאוד כסף. בעצם אנחנו לא רואים את המס על עליית ערך המקרקעין, כי רובם מוצאים את

הדרך הזאת. כל החברות שמחזיקות קרקע והקרקע שלהן פתאום עלתה, למה שישלמו מס אם יש

להם דרך מאוד פשוטה? הם הופכים לאיגוד מקרקעין. הם לא היו איגוד מקרקעין. איך

הופכים לאיגוד מקרקעין? הוא מוציא את כל שאר הפעילות ונשאר רק עם המקרקעין.
היו"ר אברהם רביץ
אם זה היה רשום על שם בני המשפחה קודם?
אהוד ברז ילי
לא נפגע.
היו"ר אברהם רביץ
רק אם הוא עושה את זה בעידן הפירוק?
אהוד ברז ילי
נכון.

שאלת על עמותות. עמותות זה בכלל שיטה אחרת. יש שיטה שהיא גם אצלנו מקובלת,

שקבוצה של אנשים רוצה לבנות. מה היא עושה? היא מתאגדת לעמותה. הקרקע רשומה על שם

החברים של העמותה. העמותה בונה לחברים.
מיכאל קלי י נר
זה תרגיל עקיפת מס מאוד ידוע, שנניח ארבעה בני-אדם קונים קרקע, בונים עליה

ביחד, לוקחים קבלן מבצע, וכל אחד יש לו דירה.
אהוד ברזילי
אנחנו לא מטפלים בזה.אברהם שוחט;

יש כאלה שכל שנה הם בתוך עסק כזה.
מיכה גולדמן
מה יקרה בעסקת קומבינציה?
אהוד ברזילי
זה לא נוגע- לקומבינציה.

מאיר שטרית;

יש עוד חיקון בחוק הזה, סעיף 2. יש זמן מוגבל בהוק עד מתי לקבל ערעור

מבן-אדם על השומר . יש פה תיקון שבא לתת שיקול דעת לפקיד להאריך את המועד, כי לא

יכול להיות שמישהו יפסיד את הפטור ממס בגלל שהוא איהר ביומיים להגיש את הדו"ח

שלו.
היו"ר אברהם רביץ
אתם מסכימים לכך?
אהוד ברז ילי
כן.
אברהם שוחט
היה מצב שעל שתי דירות בערך מסוים היה פטור. פג תוקפה של הוראת השעה והאוצר

לא חידש. הוא הביא אלטרנטיבה שאני לא מכיר אותה וצריך לדון בה. בינתיים יש ואקום

כזה. צריך להביא את זה הנה לדיון.
אהוד ברזילי
זה מונח לקריאה ראשונה.

אברהם שוחט;

אהוד, אם אתה פה, אני חושב שזה יעניין את כולם: מה מצב ההכנסות ממקרקעין במס

רכישה ובמס שבח בשלושה-ארבעה החודשים האחרונים?
אהוד ברזילי
יש לי כאן נתונים ואני יכול לתת אותם בסוף הישיבה.
היו"ר אברהם רביץ
נסיים קודם את הדיון.

לפי מה ששמענו, נוותר על סעיף 1.
אהוד ברז ילי
אנחנו מבקשים בהזדמנות זו להכניס כאן עוד הוראה מקלה, שהיא בעצם עיגון מצב

קיים: כאשר אדם עושה עסקה ורוצה לבקש הארכת מועד התשלום, שהמנהל יוכל לאשר את זה

בתנאי שישלם ריבית. אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה מעוגן בחוק.
היו"ר אברהם רביץ
בסדר.

יש לפנינו הצעת החוק לפי נוסה משרד המשפטים, ובה הוצא התיקון שכבר נעשה והיה

סעיף 1 בהצעה המקורית. עכשיו סעיף 1 הוא סעיף אחר.

אם כך, אנו מאשרים את הצעת ההוק שהוגשה על-ידי הבר הכנסת שטרית.
הוחלט
לאשר הצעת חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - שלילת פטור) ולהעבירה

לקריאה ראשונה.הצעת חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - הגבלת הפטור)

(הצעת חוק של חה"כ מי שטרית)
היו"ר אברהם רביץ
יש הצעת חוק נוספת של חבר הכנסת שטרית לתיקון חוק מס שבח מקרקעין. אני מבין

שאנחנו צריכים רק להצביע.
מאיר שטרית
אדוני היושב-ראש, בזמנו ההצבעה נדחתה לאור עמדתו של חבר הכנסת שלום שמחון

ולכן החברים הצביעו נגד. בינתיים העניין הסתדר.

אסביר במה מדובר. במצב הקיים היום החוק מאפשר לאדם שמוכר את דירתו לאדם אחר

ובאותה דירה יש זכויות בנייה שלא נוצלו לקבל פטור על זכויות הבנייה הללו.
היו"ר אברהם רביץ
פטור ממס שבח?

מאיר שטרית;

כן.

היו"ר אברהם רביץ;

זאת אומרת, זה נחשב חלק מדירת היחיד שלו?
מאיר שטרית
כן. כולל זכויות הבנייה.

כוונת המחוקק הייתה לעודד אנשים שרוצים להרחיב את הדירות שלהם בלי לשלם עוד

פעם מס שבח.
היו"ר אברהם רביץ
הכוונה הייתה בשבילו עצמו?
מאיר שטרית
כן.
סמדר אלחנני
לפצות אותו על זה שאלה שיפצו קיבלו פטור מלא, ואלה שלא שיפצו בעצם לא נהנו.
מאיר שטרית
הרבה מאוד אנשים שגרים בצפיפות רוצים להרחיב את הדירות שלהם.

מה שקרה, מסתבר שזו הייתה פרצה שנוצלה. הכוונה נועדה לאנשים עם דירות קטנות

יחסית. בפועל הדבר נוצל לרעה בידי אנשים שיש להן זכויות ענקיות. נניח שיש לך

וילה ישנה בסביון ועל הקרקע יש לך זכויות בנייה ששוות מיליונים, אתה מוכר את

הקרקע הזו ופטור ממס. לא זו הייתה הכוונה. החוק הזה בא לסגור את הפרצה הזו.
היו"ר אברהם רביץ
איך הוא מגביל את זה?
מאיר שטרית
ההצעה הזאת קובעת תקרה. "אחרי 49א ו-49ב" יבוא "ומבלי לגרוע מסעיפים אלו"

ואהרי "ללא זכות לבנייה נוספת כאמור", יבוא "או עד לסכום של 900,000 ש"ח, לפי

הנמוך". זאת אומרת, שאם התקרה לא יותר מ-900,000 שקל, על זה הוא יהיה פטור.

מעל 900,000 שקל הוא ישלם.

מיכאל קלי י נר;

אני לא רוצה שזה יפגע בילדים.

אהוד ברזילי;

זה לא פוגע בילדים. היום יש מצב מוזר. כשיש דירה קטנה ויש לה זכויות בנייה

צמודות, זכויות הבנייה צריכות להיות פטורות. היום השיטה אומרת שאתה מקבל פטור על

זכויות הבנייה לפי גודל הדירה. זה חוק שהוא לטובת הכי עשירים. ככל שהדירה שלך

יותר גדולה ארנה מקבל פטור על זכויות בנייה יותר גדולות. הפטור היום הוא על כפל

שווי הדירה. כלומר, אם אדם מוכר דירה ב-100 אלף שקל, מקבל פטור על עוד 100 אלף

שקל, אין שום בעיה. מוכר ב-400 אלף שקל ומקבל עוד 400 אלף שקל, גם אין בעיה. אבל

אם אדם מוכר במיליון שקל, הוא מקבל פטור נוסף על מיליון שקל. ככל שאתה יותר עשיר,

הפטור שלך י ותר גדול.
היו"ר אברהם רביץ
בהצעה עכשיו לא עושים כפל אלא עושים סכום?

אהוד ברזילי;

משאירים את הכפל אבל לא יותר מסכום.
מאיר שטרית
אם מכרת שתי דירות, יש לך סכום מסוים. אם יש לך שתי דירות שכל אחת שווה 50

אלף שקל וארנה מוכר את שתיהן, אתה פטור.
אהוד ברזילי
אני רוצה להגיד שזה לא חל על מושבים. במושב יש זכות לבן ממשיך - - -
אברהם שוחט
לפי אריק שרון יש חמישה בנים ממשיכים.
מיכה גולדמן
מה אתה עושה לגבי מושבות שזה אגודות חקלאיות ואותו תהליך קיים גם שם?
אהוד ברזילי
ברגע שאב נתן לבנו לבנות דירה כבן ממשיך, על אווזה נחלה יש לנו היום שתי

דירות. כל אחת מהדירות האלה זכאית לכפל הפטור. אם יבואו האב והבן למכור את שתי

הדירות, לכל אחת מהדירות יהיה כפל פטור. מבחינה זו אין פה שום בעיה.היו"ר אברהם רביץ;

נניח שיש משפחה בהתקווה שהוא רוצה לתת לשני בניו שם לבנות ויש לו דירה אחת.
מיכאל קלי י נר
מה קורה אם יש לו חורבה עם שלוש דירות ומותר לו לפי החוק לבנות עוד חמש דקות

והוא רוצה לחלק את זה לילדים?

אהוד ברזילי;

דינו בדיוק כמו במושב. הילדים יבנו דירות נוספות ואז הם יכפילו את הפטור

שלהם. זה יהיה כמו המושב. אנחנו מדברים על מצב שהוא לא בונה, שהוא לא מנצל את

הזכויות.

מיכה גולדמן;

אני רוצה שיהיה כתוב גם מושבות שמוגדרות כיישובים חקלאיים.
אהוד ברזילי
אני לא נותן חוק ספציפי. אני מסביר את המאטריה, ובמאטריה אין בעיה.

סמדר אלחנני;

המדד מתפרסם ב-15 בינואר ולא ב-16 בינואר. צריך לתקן את זה. עדיף שתכתבו מדד

שמתפרסם בגין חודש מסוים.
אהוד ברזילי
יש שתי הערות שאנחנו מבקשים בהסכמת חבר הכנסת שטרית להוסיף, שהן הובאו גם

בהתייחסות של לשכת עורכי הדין וגם משרד המשפטים, שיהיה ברור שההוראה הזו לא פוגעת

בפטור של הדירה עצמה, היא רק מתיירות לזכויות הבנייה.
דבר שני
אנחנו רוצים שהסכום יהיה ממודד. אפשר לתקן את הנוסח של המידוד.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו מאשרים את הצעתו של חבר הכנסת שטרית לחוק מס שבח מקרקעין (תיקון הגבלת

הפטור), ומעבירים את ההצעה לקריאה ראשונה.
הוחלט
לאשר הצעת חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - הגבלת הפטור) ולהעבירה

לקריאה ראשונה.החלטה לפי סעיף 10(ו) לחוק מימון מפלגות

היו"ר אברהם רביץ;

מבקרת המדינה מבקשת להאריך את המועד להגשת הדו"ח שלה על תוצאות ביקורת

החשבונות של הסיעות לתקופת הבחירות לכנסת ה-14 ולתקופה השוטפת 30.6.96-1.1.96 עד

לסוף חודש מארס 1997.

מיכאל קלי י נר;

זו פעם ראשונה שמבקשים להאריך?

איוור קרשנר;

זו לא פעם ראשונה.

הי ו "ר אברהם רביץ;

אנחנו מאשרים את בקשת מבקרת המדינה.
הוחלט
לאשר בקשת מבקרת המדינה להארכת מועד הדו"ח עד סוף חודש מארס 1997

היו"ר אברהם רביץ ;

לגבי קרן השתלמות, חבר הכנסת קליינר שהיה יושב-ראש הישיבה, קבע שההצבעה

תתקיים בשעה 12:30.

אברהם שוחט;

אדוני היושב-ראש, רציתי להעלות שני נושאים שדיברתי עליהם אתך בטלפון.

היו"ר אברהם רביץ;

אני רוצה להודיע שבשבוע הבא ביום רביעי יש לנו ישיבה עם הנגיד. לגבי ישיבה עם

שר האוצר, אני אקבע את זה עוד השבוע.

אברהם שוחט;

אני חושש שלא תספיק כי השר נוסע לחוץ לארץ.

אני רוצה שתי הערות בעניין הזה. קודם כול לגבי יום רביעי: יום רביעי הוא יום

קצר, בא הנגיד, מדבר שעה-שעה ורבע, אף אחד לא מספיק לדבר, אף אחד לא מספיק להגיד

מה שיש לו להגיד. אם אפשר להזיז את זה ליום שלישי, לא יקרה שום אסון, והנגיד יבוא

לישיבה של שלוש שעות ולא שעתיים.

איוור קרשנר;

הוא לא יכול ביום שלישי. שנית, ביום שלישי הישיבות יתחילו בשתים-עשרה בגלל

נטיעות ט"ו בשבט.

היו"ר אברהם רביץ;

אני אגביל את דברי הנגיד בחצי שעה. אני לא אתן לו לדבר שעה ורבע. אני אודיע

לו מראש שיכין את עצמו לחצי שעה ואחר-כך יהיו שאלות של חברי הכנסת, ולאחר מכן הוא

ישיב על השאלות.אברהם שוחט;

לא רק שאלות אלא גם הערות.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו יודעים מה זה שאלות.
אברהם שוחט
הסיפור הוא סיפור מאוד רציני.
היו"ר אברהם רביץ
יש לי הצעה אחרות, מר בייגה, אני יכול לומר לו שנתחיל עם השאלות וההערות של

החברים.
אברהם שוחט
לא, הוא צריך להתחיל.
ה י ו "ר אברהם רביץ
אני אבקש מהיושב-ראש להמשיך את הישיבה מעבר לאחת-עשרה.
אברהם שוחט
לגבי הפגישה עם שר האוצר: בעניין של הגרעון בשנה שעברה אני חושב שהוא צריך

לבוא עם ציפי גל-ים ולעשות את הניתוח של הגרעון באופן מדויק גם עם ראשי האגפים של

מס הכנסה, המע"מ, גם נציג החשב הכללי.
היו"ר אברהם רביץ
נבדוק את זה.
אהוד ברזילי
אני רוצה למסור את הנתונים שנתבקשתי קודם. המספרים הם מספרים של ברוטו.

מס רכוש מדובר על 960 מיליון שקל שנתי לעומת 900 מיליון בשנת 1995 . יש עלייה

ריאלית במס רכוש.
סמדר אלחנני
איך זו יכולה להיות עלייה ריאלית?
אהוד ברזילי
מס רכוש הוא לא על עסקאות אלא על שווי של קרקע. מאחר והייתה עליית מחירים

גבוהה מאוד בקרקעות בשנים שעברו, התוצאה היא שערך הקרקעות עלה ואז ערך החיובים

עלה.

במס רכישה, שהוא יותר מעניין כי הוא מצביע על עסקאות, אנחנו נמצאים ב-2

מיליארד ו-800 מיליון שקל, שזו ירידה ריאלית של % 12.
אברהם שוחט
אני שואל את השאלות בגלל מצב הפעילות במשק. הבנתי, ותתקן אותי אם אני טועה,

שעד הודש יולי היה עדיין % 2 ריאלית יותר גבוה, וזה ירד ל-25%-30% ריאלי בפעילות

האחרונה במשק, ולכן זה גרף את הכול שנתי ל-% 12?
אהוד ברזילי
נכון. ב-5 בדצמבר הייתה ירידה ריאלית של 26%.
סמדר אלחנני
למרות שהייתה מגמה למכור דירות בדצמבר כדי לתפוס את הפטור ממס שבה?
אברהם שוחט
אמרו לי שבאוקטובר היה % 40 פהות ו-% 36 פהות. זה סדר הגודל בעסקאות?

אהוד ברזילי ;

נכון. המסגרת הייתה יותר קשה בעסקאות, כי יש עסקאות שהן עסקאות ריקות מתוכן,

למשל אנשים שרצו למכור דירת מגורים בגלל סיום הפטור. זה בלי מס. רק קצת מס רכישה.

כלומר, יש עסקאות אבל אין בהן טעם.
סמדר אלחנני
במס רכישה זה הנתון.
אהוד ברז ילי
זה מס שבח ומס רכישה ביחד.
סמדר אלחנני
במס רכישה היה צריך להיות איזשהו אלמנט של גידול בגלל הריצה למכור את הדירה

השני יה.
אהוד ברזילי
זה שולי .

איוור קרשנר;

כמה היה ב-1995?
אהוד ברזילי
ב-1995 - 3 מיליארד ו-170 מיליון שקלים, ועכשיו 2.8 מיליארד שקלים.

הישיבה ננעלה בשעה 10;11

קוד המקור של הנתונים