פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 73

מישיבת ועדת הכספים

יום חמישי, כ"ג בטבת התשנ"ז (2 בינואר 1997). שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: סילבן שלום - היו"ר

רפא- אדרי

חיים אירון

רפאל אלול

מיכה גולדמן

אברהם הירשזון

שמואל הלפרט

צבי הנדל

יצחק כהן

סופה לנדבר

אופיר פינס-פז

מיכאל קלי ינר

אמנו ן רובינשטיין

אברהם שוחט

שלום שמחון
מוזמנים
מרדכי קירשנבאום - מנכ"ל רשות השידור

רינה שפירא - יו"ר רשות השידור

חיה גולן - עוזרת יו"ר רשות השידור

מוטי לוי - סמנכ"ל רשות השידור

כוכבה שלום - סגנית היועץ המשפטי. רשות

השידור

מודי בן-צבי - מכהל מחלקת תקציבים, רשות

הבידור

נעמה מועלם - מחלקת תקציבים, רשות השידוד

צבי לי-דר - רשות השידור

אבי כ"ץ - מנהל אגף הגבייה

יאיר שטרן - מנהל הטלוויזיה

אמנון נדב - מנהל הרדיו

אבי גבאי - משרד האוצר

שלמה פרלוב - ההסתדרות הכללית החדטה

פרופ'' אלי פולק - האגורה ל"זכות הציבור לרעת"

ישראל מידד - האגודה ל"זכות הציבוד לרעת"
היועצת המשפט
אנה שניידר
היועצת הכלכלית
סמדר אלחנני
מנהל הר ונודה
איוור קרשנר
קצרנית
רויטל יפרח
סדר-היום
אגרות רשות השידור לשנת 1997
אגרות רשות השידור לשנת 1997 היו"ר סילבן שילום
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אנו דנים היום באישור תקציב רשות

השידור. בידוע לכם. התקציב עובה מספר שלבים. לאהה שהוא מאושר במוסדות

הרשות ??????????? לאישור הממשלה ולבסוף לאישוה ועדת הכספים. קיים צד

ההוצאה ?????????. הדבר החשוב בסופו של דבה הוא בכמה מסתכמת האגרה.

נפתח ??????????? של רשות השידור.
מרדכי קירשנבאום
???????????? השנה, עבר תקציב דשות השידור מסלול שראשיתו בחודש

יול??????????? היום, בתהילת ינואה. במשד תשעה הודשים הכנו את

התקציב???????? מיכשולים חסר תקדים. מאז ומתמיד היו בעיות באישור

התקציב ???????? שקרה הפעם. אנחנו עבהנו את כל המוסדות הציבוריים של

השיר השידור????? את ועדת הכספים של מליאת דשות השידור, שהקפידה השנה

יותר ??????? התקציב. עברנו את מליאת השות השידוד ואת הוועד המנהל

של רשות ?????????? רנו דיונים שנמשכו במשך שלושה חודשים באו/ף התקציבים

של משר????????

במסגרת ?????? קוצצו כמעט כל ה"נוצות" שהיו לנר כדי להתקשט בהן.

ה"נוצות" של תקציב המדינה. השתתפנו בקיצוץ הגדול של חמישה מיליארד

שקלים, וקוצצי מרשות השידוד סכומים שהיו בהסכם ביו רשות השידוה לאוצה.

זה כסף שחייב לבוא מתקציב המדינה. סכומים אלה קוצצו. קוצצה כל השתתפות

הממשל????????? 6.7 מיליון שקיים תמורה התייעלות. אד גם סכום זה קוצץ

???????? מעבר לזה קוצצה האגרה עצמה. כלומר, לא רק שהגענו למצב

שהשתתפו ?????יני בתקציב רשות השידור קוצצה אלא שהממשלה גזרה עלינו

קיצוץ נוסף ואכזרי בסך 20.8 מיליוו שקלים, מתוכם 6.7 מיליון שקל נובע

מהסכום של תקציב המדינה והשאר קיצוץ באגרה עצמה.

צריך להבין שאגרת רשות השידור עברה קיצוצים כבר משנת 1985. כל שנה

שני אח התילעלות במדד. הפכם הקיציץ --רסטי הרבה יותה ובמצב זה הגענו

לוועדת הכספים עם קיצוץ שיחייב אותנו לפטה השנה כ-160 עובדים. יהיה

עלינו להקטין בצורה דהסטית את השעות הנוספות של העובדים ב-7,500 שעות

נוספות בחודש. יהיה עלינו לבצע עוד קיצוצים הבים.

תקציב רשות השידור הוא כ-650 מיליון שקלים. אולם, רובו כולל

תוצאות קשיחות הן של שכר והן של הוצאות, מתוך 650 מיליון השקלים רק

29_ פיליו- שקלים הם תקציב פעי לוו:. כל היתר בעבור שכר והוצאות קשיחות

כגון: 52 מיליוו שקלים ל"בזק" עבור העברת השידורים, 30 מיליון שקלים

לאקו"ם כבור זכויות שידור, 12 מיליון שקלים לאחזקת תזמורת ועוד דברים

דומים, בהם לא ניתן לקצץ,

השתדלנו שהקיצוץ שניגזר עלינו על ידי הממשלה, בסד 20 מיליוו

שלילים, יבוא ברובו מחיתוך בבשר החי של השות השידוה מתקציב הפעולות.לכן, אני מוכרה לומר בשפה מעט חריפה כי לרשות השידור יש תקציב שהתעללו

בל השנה בצורה אכזרית ביותר.
שלמה פרלוב
אני רוצה להציו/ את העמדה של עובדי רשות השידור. מדובר בקיצוץ של

20.8 מיליון שקלים, ביוזמת הממשלה. האם הוועדה מרדעת לכך שבישיבת

הממשלה מיום שישי שעבר הפליץ ראש הממשלה על קיצוץ נוסף של 3%? ברקני

את המשמעויות של הקיצוץ. יש משמעות של קיצוץ דרסטי של בין 230-180

אנשים עובדי רישות השידור במקצועות שונים ומגוונים, מקצועות טכנולוגיים

בתקשורת.

מי שחרד לגורל העובדים ולגורל התקשורת, צריך להבין שני אספקטים.

מקומות העבודה הטכנולוגיים בירושלים אינם רבים, בלשון המעטה. יהיו

השלכות לפגיעה בקבוצה כזו שמרביתה ירושלמית.

מדובר גם בכושרה של רשות השידור להתמודד, מבהינה תקשורתית, עם
אתגרים ומשימות. לדוגמא
עלות של הוצאת ניידת שידור לחברון או

לדימונה, אינה דבר של מה בכך. כתוצאה מכך, כל מי שתהיה לו מצלמת וידאו

בבית וגילו צעיר יותר הוא יהיה כתב, שדר, טכנאי או מפיק. עובדי הרשות

לא חייבים להיות "שק החבטות" של מלחמה עקרונית שלא מעיסקם. יש מלחמה

בין הממשלה לעובדי רשות השידור, שכל הבסיס שלה הוא פוליטי.
שמואל הלפרט
טלוויזיה היא לא פוליטית?
שלמה פרלוב
הטלוויזיה מטרתה תקשורת. אם יש לראש הממשלה או לכל אדם אחר ביקורת

על דרכה התקשורתית ומתכונתה של ישות תשידוי, אין להפוך את העובדים

ל"שק חבטות". בשנה שעברה נתקבל חוק לעידוד היצירה הישראלית. כל זה

פארסה. הורידו 25% התפוקה של רשות השידור באמתלה של עידוד יצירה

ישראלית. מה שקורה הוא שדווקא עובדי רשות השידור תמיד מח????. אני

מבקש מהוועדה שתעשה הפרדה בין אללוציס פוליטיים לבין התרחיש בשטה. אי

אפשר שבכל שנה יהיה ריב ואין זה חשוב אס מהימין או מהשמאל. הרשות היא

הכתובת.
אלי פולק
האגודה לזכות הציבור לדעת למדה להכיר בשנתיים האהרונות את בעיות

רשות השידור ואת דרישות הציבור. העיקרון שמנחה אותנו למנתח את הציבור

שמאחורינו הוא שרשות השידור היא ציבורית, שייכת לציבור ולכן הייבת

להיות פתוחה ככל הניתן לביקורת הציבורית ולהבנה הציבורית. הציבור צריך

להיות בסיכומי של דבר זה שמבי; אם הרשות משתמשת בכספים בצורה נכונה או

לא.בתקציב המרצע כאן יש חלקים רבים המוסתרים מעינינו. אי אפשר להבין-

מהתקציב למשל את נושא המשכורות משום שהעבירו נושאים מתקציב לתקציב.

נבקש מחברי הכנסת לתת את דעתם על כך.

הכנו מסמך בל שני עמודים. ואנחנו רוצים לשוב ולהזכיר שכמעט כל

השכבות בחברה מודעות לכך שישנר בעייה ניהולית ובעייה תפעולית בתוך

רשות השידור. היו דו"חות כמו דו"ח ועדת "לבני" ודו"ה ועדת תיאום,

שהונח על שולחן רשות השלדור לפני כשנה. הדו"חות אומרים בצורה די ברורה

שיש צורך בהתייעלות וסינון מערכות והקמת מינהלה יעילה.

נידמה לי שזכות הציבור לדער מה קורה ברשות השידור גם בנושאי

מינהל. הרשות שייכת לציבור, הדברים צריכים להיות פתוחים. אנו רוצים

להעלות מספר שאלות עקרוניות. בשנה שעברה היה ברשות השידור גרעון של 40

מיליון שקלים. אנו מבקשים מחברי הכנסת שישאלו את עצמם אילו אמצעים

ננקטו השנה כדי להבטיח שגרעון כזה לא יחזור על עצמו ובמידה ויחזור על

עצמו - מאחר ולפי מיטב הבנתנו הרזרבות האלה כלו ואינן - מניין תבוא

התוספת לכיסוי הו/רעונות.

אני שומעים על פיטורים של 70 עובדים ולאתר מכן של 90 עובדים בשנה

הנוכחית. ככל הידוע לנו הייתה הסכמה בין רשות השידור ומשרד האוצר

בשנתיים שקדמו לשנה הזאת. במסגרת ההסכמה הזו קיבלה רשות השידור כ-65

מיליון שקלים והיא התחייבה לפטר כ-170 עובדים. היא פיטרה במשך שנתיים

רק 110 עובדים. כיוס אין לה את 65 מיליון השקלים. 6.6 מיליין שקלים

קוצצו. למרות זאת, הרשות מתחייבת לפטר עוד 160 עובדים. כל אדם יודע

שפיטורים בשנה הראשונה עולים כסף ולא מכניסים כסף. הדבר טוב לשנים

הבאות. לא מצאנו בתקציב הזה את המקור שאמור לכסות את פיטורי 160

עובדים. אנו רוצים לדעת, ומבקשים מחברי הכנסת לשאול, מהיכן- תבואנה

ההכנסות לכך.

אחת השאלוה הקרדינליות בנושא כוח אדם ברשות השידור, היא שאלה

המשכורות. לכאורה, היו פיטורים. עלות השכר הריאלית ודאי שלא ירדה

בשנה האחרונה. שאלה שרשית השידור לא ענתה עליה, ושכל חברו: ציבורית

לדעתנ;- חייבת לענות עליה, היא מה משכורות הבכירים? מבט בתקציב הנוכחי

מראה כי סעיפים רבים הועברו ממסגרת של תפעול בשנה שעברה למסגרת של כר

אדם. מדובר על סדרי גודל גדולים מאוד של כסף. כתוצאה מכך, השוואת

הנתונים ביו שנת 1997 ל-1996 איננה מאפשרת להבין מתוך ספר התקציב

המוצע, מה באמת הייתה עלות כור האדם בשנה הקודמת וכהי העלות בשנה הזר.

יש לנו מומהים לכלכלה. אנו תושבים שלפני שניו;שה הרשות לספר התקציב

הנוכחי, היה עליה להציג את נתונל 1996 בשפה של 1997. דהיינו, להבין

איפה היי אותן הוצאות של טיפול בכוח אדם ב-1996 במונחים של חיים, כדי

להביו מה קרה לעלות השכר.

יש לנו הצעות לקיצוצים ספציפיים. על הקיצוץ המדהים עמד המנהל

הכללי של רשות השידור, אנחנו חושבים שיש עוד מספר סעיפים פשוטים מאוד

שאפשר לקצץ מהם, אנו מצאנו שבהוצאות אש"ל הייתה עלייה של קרוב ל-S

מיליון שקלים. אנחנו שואלים מדוע יש העלאה בהוצאות אלה. יש קרי

הלוואות לעובדים ורשות השידור מבקשת תוספן: של 5 מיליון שקלים לקרן

ההלוואות. כאשר מקצצים אנו לא מבינים מדוע קרן ההלוואות לעובדים צריכהלגדול. לכל היותר, היא צריכה לשמור על עצמה. יש העלאה של 1.5 מיליון

שקלים בהוצאות תעבורה. אלה הדברים הפשוטים. הדברים המעמיקים יותר שלא

נעשו הם התייעלות וביטול פעילויות.

אנחנו מבקשים מהברי הוועדה שני דברים: האהד הוא לומר כי רשות

השידור הציבורית היא דבר מאוד חשוב למדינת ישראל. חשוב שתתקיים וחשוב

שהציבור יתמוך בה. הציבור יתמוך רק אם הרשות תהיה פתוחה. כדי להשיג את

הפתיחות יש לבקש מרשות השידור להחזיר את התקציב ולהפוך אותו לתקציב

פתוח. להניח אותו בפני הוועדה כדי שהציבור יידע באמת מה הוא מקבל.
דבי- נופף שהיינו מבקשים
ב;;לל החשש שהו;רעונות יחזרו על עצמם בו;לל

בעיית הפיטורים, על הוועדה המכובדת הזו להקים תת ועדה שתבחן בצורה

מדוקדקת מה קורה ברשות השידור פעם בשלושה חדשים. כך יימנע מראש מצב

שבו בעוד עשרה הרשים ימצאו הוועדה ועם ישראל את עצמם עם גרעון נוסף של

40 מיליון שקלים, שהוא גרעון אדיר. שום חברה מסחרית לא הייתה עומדת בו

בצורה הזאת.
אופיר פינס-פז
אנו באים לדיון הזה לאחר אירועים מבישים שאני לא בטוח שאנו

עומדים בסופם. חאירועים התרחשו בעיקר סביב אישור תקציב רשות השידור

בממשלה. אני חושב שזה נוהג פסול ואני לא מאשים את הממשלה הנוכחית. אני

מניה שכך היה בכל הממשלות. הבאת תקציב של רשות שידור, של התקשורת

הממלכתית במדינת ישראל לישיבת שרים הוא נוהג, פסול. זה כמעט דבר

והיפוכו.

הממשלה הנוכחית החליטה לחפוך זאת למסע של השפלת ראשי רשות השידור

והסתה כנגד המערכת הזו. זה עניינה שלה. כל ממשלה נבחנת על פי החלטותיה

ועל פי הסגנון שלה. זהי סגנון מבזה, משפיל ומסית ואני לא יודע אפ יקבל

חרבה נקידות בציבור. אין לי בעייה שהמנהל הכללי של רשות השידור ידבר

עם פקידי האוצר. אני חושב שזה דבר נכון מבחינח מקצועית. אבל חוא לא

צריך להידבר עם פוליטיקאים על גובה התקציב של רשות השידור. יש דברים

שיש בהם ניגוד אינטרסים מסויים -לכן קיימת כאי בעייתיות. כל התקציב

מבוסס על האגרה. יש גופים במדינת לשראל שלא באים בפנינו ויש נוהג

אוטומטי- מכניזם שיוצרים כדי למנוע את האפשרות שפוליטיקאים יתערבו

לטוב ולרע.

הגישה של ראש הממשלה והפקידים שלידו כלפי רשות השידור, היא דבר

מקומם. פתאום ראש הממשלה רוצח הגן על הציבור ולחסוך לו כסף. חוא

מתנדב להוריד את אגרת רשות השידור. מדוע אותו ראש ממשלה ואותר ממשלה

עשו כל מאמץ להגדיל ב-10% ריאלית את הארנונה? אנחנו כופפנו אותם ל-5%.

במאמר בעיתון "הארץ" קראתי שראש הממשלה רוצח להציע לבטל לחלוטי:'

את האגרח. זח מצטרף כמובן לכל עניין הפרטת רשות השידור. זה שילוב של

פופוליזם זול. כאילו "אני, ראש חממשלח, עושה לכם הנחות". "זה שאני

לוקח שני מיליארד שקל במיסים זח בסדר, לישות השידו:- - שלפו פחות". זו

הסתה וקביעת עמדה וכל ההתבטאויות של השרים, שאיני רוצח לחזיר עליהן,

זו פשוט בושח. אתם מתירים את רמה של רשות השידור והתקשורת כולה, רשותבמתקיימת מפירסומות ומאגרה ומוכיחה שהיא מפעילה מערכת באופן מסודר,

אנו לא צריכים להיות אלה שמשחקים איתה משחק.

המערכת הזו עוברת מול המערכת המיקצועית של משרד האוצר ובהחלט יש
שאלות שצריך לשאול אותה כגון
עניין העמקת הגבייה והכלים העומדים

לרשות מערכת הגבייה, נושא הפיטורים והתשלום, הנוזות בתשלום והסדרי

התשלום. אלה דברים שאנו מכירים מכל מערכת שבאה אל הוועדה הזר וצריך

בהחלט להתייחס אליהם. אני רוצה לדעת מה עומק הגבייה. יש טענות לגבי

הגבייה במיגזר הערבי. מה הכלים שעומדים לרשות מערכת הגבייה טל רשות

השידור. אני יודע שלמערכת הגבייה של רשות השידור אין כלים להגיע

למערכת שיכללה לתת את כל המידע הדרוש לגבייה. אלה צדדים שאני מניה

שנותנים בהם תשובות ועוסקים בהם כל ימות השנה.

טוב תעשה הוועדה אם תיזום תהליך של הקיקה שי ינטרל אותנו -

הפוליטיקאים, הממשלה וועדת הכספים - עד למינימום הנדרש והאפשרי

מהתדיינות בנושא רשות השידור. אני רוצה להשאיר זאת לצד המיקצועי משני

הצדדים.
אנה שניידר
בעניין זה רציתי להעיר שסעיף 19(3) להוק רשות השידור מחייב הבאת

התקציב לאישור הממשלה.
רפי אלול
כולנו, כחברי ועדת הכספים ובלי קשר לריעות הפוליטיות, צריכים

להביע את דעתינו על הצורה שבה טופל תקציב רשות השידור. אם יתקבל תקציב

אהר לא נוכל להסכים שמנהל כללי של ראש ממשלה השוב ככל שיהיה, יעשה מה

שעשה להשית השידור,. היום זו רשות השידור ומהר ;;וף אחר. יותר מכך, לא

יתכן שמנהל כללי של משרד ממשלתי יקח על עצמו סמכויות רהבית יותר מאלו

של שר האוצר. משהו לוקה בהסר בכל המערכת. שר אוצר מגבש תקציב, ומנהל

כללי ממשלתי, שהוא פקיד לכל דבר, בא ועושה "שבת" לעצמו.
היו"ר סילבן שלום
משרד ראש הממשלה הוא המשרד הממונה על רשות השידור. הרבה אנשים לא

יודעים זאת.
רפי אלול
בעניין הזה הבעתי את דעתי ופניתי ליושב ראש הוועדה לביקורת

המדינה. לזכותו ייאמר כי הוא אמור לערוך דיון בעניין. הבעתי את דעתי

גם במליאת הכנסת. אני אומר לך, אדוני יושב הראש, כי הדבר על-ל לחזור

על עצמו בשנה הבאה- אלא אם כן נביע את מורת רוחנו מהצורה שהדבר נעשה.

צריכה להיות ההלטה והבעת דעה של ועדת הכספים. אנו לא יכולים להיות

חותמת גומי.אינך יכול לגזור מכל המיגזרים במשק, לבצע קיצוץ לגיטימי בשיעור 3%

בגלל המצב הכלכלי ובמיגזר אחד לקצץ 11% מתקציבו. זה לא הגיוני ולא

מעשי. זה בלתי אפשרי. פה נראית שינאה של שילטון כלפי רשות השידור. אם

חסה כסף לממשלה עליה לקצץ מכל משהד ממשלתי ולא לבצע קיצוץ דרסטי ממשהד

אהד. לכן יש להביע מורת הוה מהנעשה- הצורה שהדבר נעשה, היא חטא על

פשע. זה הגוף שדרשו ממנו את הקצוץ הגדול ביותה. האס אפשד לבקש מו;וף

כהשות השידוה להיפטה מעובדים בפהק זמן כה קצה? אם רוצים לפגוע בכוונה

בגוף זה, הדבה אפשרי.

אני רוצה להזכיר את ההערות של אנשי "זכות הציבור לדעת". גם לי יש

שאלות לגבי הגרעון של 40 מיליון שקל. אבל לגרעון הזה יש סיבה. אין

ויכוה שצריכים להתייעל. יש בעייה עפ השעות נוספות. הממשלה הקודמת לקהה

בשנת 1991, 140 מיליון שקל מכספי השות השידוה, שבאו מאגרות של הציבור

ולא התכוונה להחזיר אותם. באים היום בטענות לגבי 40 מיליון השקלים.

זהו הלק מאותם 140 מיליון שקלים שלקחו בזמנו.

אני חושב שכל העניין של מקבלי הנחה ואופן קבלת ההנהה אינו ברור.

בתי ספר וגני ילדים אינם צריכים לשלם אגרה.
היו"ר סילבן שלום
הם אינם משלמים, מכוה הוראת פטור בתקנון.
רפי אלול
בגלל שנעשה קיצוץ כה גדול בתקציב, אני מציע לעשות צדק בשנה הבאה.

אי אפשר לקבל כספים עבור אגרת רדיו ברכב, ולא לפצות את גלי צה"ל. אדם

שנוסע ברדיו מאזין לשתי הרשתות.
שלום שמחון
בראשית דברי אני פונה אליך. אדוני יושב הראש, ואני חושב שעשית

טעית בכך שנתת לאנשי "זכות הציבור לדעת" להיכנס לכאן. מה זו אגודה?

מתאספים מספר אנשים נרשמים וקוראים לעצמם אגודה. החלטתך מצמידה לכל

הישיבות של ועדת הכספים אגודה שאיני יידע מי היא ואת מי היא מייצגת.
היו"ר סילבן שלום
כידוע לך. לא פוניכ אלי ואני לא יודע אילו משלהות מגיעות. המשלחות

פונות למזכיר הוועדה וכל משלחת שפונה מופיעה בפני הוועדה.
שלום שמחון
יש לי שלוש שאלות קצרות בעניין התקציב. שאלה ראשונה יש פה עניין

של מינהל וגבייה שזה בערך 10% מהתקציב. מה החלק של הגבייה? איפה נכנס

הסעיף הזה במסגרת סעיף 16 בעמוד 49? איך נעשית החלוקה בין מינהל

לגבייה והאם המינהל הוא הלק מההנהלה?שאלה שנייה מתייחסת להעברות ורזרבות. הייתי מעוניין לשמוע הסברים

בנושא זה.

שאלה שלישית מתייחסת לדף שחילקתם, המדבר על 835,000 איש שמשלמים

אגרה. לפי הנתונים שלכם זה אחוז מאוד נמוך ביחס לארצות אחרות.
מיכאל קליינר
אני מסיפה אם צריך לקשור דיון, ביקורת או השקפה שנשמעת, להשלכות

התקצי ????????? מכך. כל משרד ממשלתי היה צד לדיון בתקציבו

ושאל????? לשאול אותן, בהחלט מתייחסות גם לשאלות ציבוריות

הער????????? והתקשורת לאותו משרד. בך טבעי לעשות גם לגבי

???? אהד על רקע דבריו של חבר הכנסת אופיר פינס-פז.

מביעים השקפה מסויימת כי היא חשובה להם ואז הם

??????? לשכנע אותו שהשקפה שלהם נכונה כרי לגייס תמיכה

ציבור ?????????? אני איכר כי בעניין הטלוויזיה, התופעה היא

הפרכה. כ??????פוליטיקאים השייכים למחנה הלאומי, כשהם מותחים

ב????ירםת ^1^לי יהימוביץ' ^אז הרדיו הצטרף לננניי;
רזה, י
- --י., :::?-: מלמטה. כאטר אני מופיע בכל מיני ציבוריס ^ל
ליכוד-ג,.--
. נ-:-. ה^יאלה ששואלים אותך היא ל1;בי הטלוויזיה. עם המון

בי------ר, ;? -_נ יתהושוז קיפיה ואתה מוצא את עצמך בתפ:קיד המ1;ונו או

המנסה ראלי- "";. הצלחה.

לפעמ-כ .דמה לי שאס י[1^אלו ציבור של חליכוד מה יותר חע^וב: לעשות
מ^הו
.כ cr?".- 2 או לצאת מחברון, ת[^ובתס תהייר לצאת מחברו;- והעיקר

^תיי:5נ:-' :_-?; ר:;לן-יזיה. אני מצלעג לא לזלזל בנקודה הזו, צריך להביו
^- - y'z'
.-~- ? ji מהצלב:-- .-:א ב..ייר פ:ל פוליטיקאיכ. פוליטיקאים

^תי-ה-ל '.^."-1'^ בנו!:^א הזי.
.r^~ ^
i .-~1; - ":z'"p~::- .:^;-- -פליטז הכ- 1ל הכלב, אותה אווירה ^^ל
"סרב-ל
--. -- - "ביייניות", יה^!:!עייתה בק-יצו; עין והח-רתה המיידית לעבודת,

היא הופעה הכויה. הייתה תהוי^וה נ^גכ; אם rwiinz ^^2[ז^, נראה ^:^כאילו הוא נעו11ה

כמצוות אנפיים מלימרה. אני ^\-1^ב ^ד:- הייתה הרי1;ה חמורה מאוד מכללי

המ;;^חק וי^ אנ^^יכ בחושבים על זה בצוהה ההבה ייתר קיצונית ממני. יש ^פ

תופעות ע.ל כוליטיקאיס, [^אינכ יכיליס להיות פהשניפ. אותי עירוב בהחלט

יוצה מצבים לא נעימיפ. טעותו של ב;ה חיים יבין אתמול בחדשות, באומ:-ו

'נוענ פלוימן" במקום '"נועם פ"י-זב^ן' . אנ- נותן לו אונ הקרדיט שז" טעוו!

בתוכ לב. י-יל^ הרבה אנשים שיחשבו שזו לא הייתה סתפ טעות. קיבלתי היבה

טלפונים בנ-שא. כשיש השד מסי י ים, או מישהו לא מאוזן, בה ו ה שכל דב~ קטן

יש ההבה ו-כיינות שצהיך לבחון ננל רקע השינויים שחלו, לא בכדי קראתי

לוזב;" הכנסוי אופי" פ"נס-פז שאופה; הממשלה מאשהת תקציב. בעניין הזה י^

כל הזמן התקדמוה. א1;הה הטלויזיה התהילה בימי ראש הממשלה המנוה לוי
אשכול. לא בזמן הליכו
-. רשות השיזור שוחררר מלרועות הממשלה. פעם הייו;ה

מחלקה במשרד ראש הממשלה. המחלקה נוהלה על ידי מר טדי קולק, דוד בי;;וריון התערב במהדורות החדשות וכן מה יהיה ביו אייטס לאייטם. השמיעו

לו כל מהדורה מראש, אנחנו יוצאים מהתקופה הזו ודווקא מאז 1977 ההפרדה

בין רשות השידור לממשלה הלכה וגדלה.

רפובליקנים בארצות הברית מדברים כמעט כמונו נ!;ד הליברליזם של

הרשתות הגדולות. ועכשיו זה נחלש קצת. השאלה העקרונית והחשובה צריכה

להיות למשל כמו על ערוץ 13 בארצות הברית- האם הרש ת תהייה משהו שנמצא

בין הטלוויזיה הלימודית לגלי צה"ל, או שהיא צריכה להיות רשת ממומנת

ממלכתית שמתחרה ברשתות הפרטיות, כמו באנגליה. זו שאלה גדולה ורצינית.

נשאלת השאלה אם לא צריך ללכת בכיוון של הפרדה בין רדיו לטלוויזיה.

מקשר ביניהם הוא קשר היסטורי. ייתכן שיש ללכת להפרדה ואז פותרים את

בעיית הרדיו. באשר לרשות השידור אני לא פוסל על הסף את הנושא של הפרטה

או מציאה דרך מימון משוריינת אבל בהחלט כל עוד זו רשת שמתחרה, ואני

מקשיר שתצליח להתחרות טוב בערוץ השני, צריך לעשות בחינה יסודית של

?-נ:בנ.- שלה. בלי קשר לטענה זו או אחרת, או לתקציב זה או אחד. באופן

אישי, לא התלהבתי מהנסיון לבצע איתותים באמצעות תקציב. זה לא רציני זה

??? ומחטיא את המטרה.

מאחר והדיון פוליטי יש לי מספר שאלות לאנשי האוצר ואנשי התקציבים
של רשות השידור
מה בשאלת הפטורים ומדוע הממשלה לא משתתפת באותן

??? ??? מטילים זאת על הרשות? שאלת אגרת הרדיו ברכב, שאלת הנתונים

של מספר משלמי האגרה, קבלת אינפורמציה לגבי קרית השידור בשערי צדק

כמובן שאלת מימון הגרעון ביחוד בנושא כוח אדם, מימון שלפי החישובים

גם נחים לפנינו אינו ריאלי.
חיים אורון
אני חושב שאופן הטיפול בתקציב הרשות הוא עוול כפול. הוא מונע ממני

-^- : יי 1: היןצ-ב י-:1:;ו.-: השיי-ו-"-. ףיל-י-" מתמו-ו-ד עם התקציב אילו הייתי
.. -.
:יש דברים רבי:
:
-_יי. --1יי~יר שדוו-שים תיקון רךלךוייעקייך;. ילי;- במה -ל ינים בשנים האחרונות

,.7: -- - - י;שולהבים מעצם קיומם, שבהם ההתמודדות בכל מיני נוע-אים ;;ם של

?.: " ? 1." ?1:"ות !-של נושאים אוזרים היתה בונו" הוועדה. מה קרה עכשיו? אני
:
:-תין, ואני מקווה שהציטוט נכון; שראש הממשלה מודיע על כוונתו

-י- - ?; י.צעת חוק לביטול האגרה.

?-.--יל על קווים או על שעות פירסום או אגרה הינם משאב ציבורי.

'.1.-. ' .--?-. !י'י: .;.:;._? ;!: ;-i. ?.פיצ: ?,, שה ן משא^. $;:י1_ורי '-"כע 1 בו, או '^ו[!ע

?ם:---: םינופיל בתל-אביב או במקום אחי- כולל מקום שלא יוכל לחבר אותי
~נ.ייי~ן
. "ר בדי:-ק כפו א1;רח. לאן- אחד אין ^7כ זכות על 0ום דבו- וכל ארד
-?;, ?
:,;- ^הוא יכיל בהתאם לגודל שלו. זאת לא הכוונה.
..ני "ו^'ב שקיומ" של
--.1ו-: ^י"ור ממלכתית הוא צורד שהולך יגדל ככל

'.',' ,'.^! j-~' ??? אין מי ^!;י!/' על כי~. ו-ערוצים פתוחים הי!-ם וייתכ^ שבעו"

מכפי- שנים בל או;"- מאיו1ני יהיה ם!: ובר לאין סון= ערוצים. יכול להיות

שבעתיד לא אצטרך לשלם 477 שקלים עבור "קופסת הפלסטיק".אני שמח שהוויכוח חזה חותך בתוך הליכוד ואיו עמדה אחידה, נוצרה

אווירה קשה סביב רשות השידור וסביב האגרה גברת סמדר אלהנני צודקת לגבי

הגרעון של 40 מיליון שקלים. יש לי ספק גדול עד כמה ועדת הכספים יכולה

לההליף ועדים מנהלים בכל מיני מוסדות. החלפה לצרכים מאוד מי והדים. אני

כבר למדתי שכשמחליפים ועדים מנהלים זה לא אומר שהם מנהלים יותר טוב.

איני יכול לתבוע מהוועד המנהל להסביר איד נוצר גרעוו של 40 מיליון

שקלים. אי אפשר להתעלס מכך שזהו !;וף ציבורי- שעשה !;רעון של 5% מתקציבו.

זה לא בסדר. מזה כמה שנים ראש ממשלה רוצה לערער את הבסיס של המבנה

הקיים. זהו צר של מערכות מסחריות בעולם שנעשה פתוה יותר ויותר. צריך

להגן כל קייומה של רשות שידור גם ברדיו וגם בטלוויזיה.

שאלה נוספת היא מה איכותה של הרשות הזו? עד כמה היא צריכה להתהרות

ועד כמה עליה למצוא מסלול שאינו מבוסס על רייטינג? אני מביו שהיא לא

יכולה לבנות מסלול המשלב בין הטלוויזיה החינוכית ורשות ציבורית

אמריקאית. היא צריכה להיות רשות שממוקמת חזק ומתהרה על הצופה, קובעת

נורמות תקשורתיות ותרבותיות ומעצבת דעת קהל ותרבות- אם מותר עדיי:

לדבר במונחים האלה. אין מי שיעשה זאת אס לא תהיה רשות שידור ממלכתית.

אני עדיין לא מצאתי שום שיטה יותר נכונה לקיים איתה אלא באמצעות

האגרה. טוב שלא נתקבלה ההצעה שהאגרה תהיה חלק מהתקציב הממשלתי.

כך צריך להיות עד שייגמר הויכוח על עצם קיומה של רשות ממלכתית,

ומבחינתי זה לא תלוי בשאלה מי בשילטון. אמרתי איתם דברים בדיוק כאשי-

הבר הכנסת רון נחמן הציע לבטל את האגרה ומר מקל היה מנהל הרשות.
מיכאל קליינר
האם יש לרשות השידור צביון שונה או שהיא מתהרה בעורקים ממלכתיים?
חיים אורון
אני הושב שקיימוה בערוץ הראשון תכניות שלא קיימות בערוץ השני.

הערוץ השני היה השינוי התרבותי החזק ביותר שהתרחש בהברה הישראלית

בעשור האחרון. אם העוצמה הזו נשארת בלתי מוסברת, אנחנו בבעייה תרבותית

עמוקה מאוד. אם הערוץ הראשון יחליט שהוא ערוץ שני רק במימון ממשלתי,

הערוץ הראשון יהיה מיותר. זה המבחן של מר מרדכי קירשנבאום.

יש כמה וכמה תכניות יותר טובות בערוץ הראשון. צריד לוותר מראש על

המסר רזה, כשם שעצם הופעתו של ???? רציני שתפוצתו נמיכה יוצרת מציאות

תרבותית שונה מאשר כשהוא נעלם. דוגמא לכך היא הירחון "מחשבות" שיצא

בעבי. איני יודע כמה אנשים קראי אותו, אבל היא היה חלק מעולם תרבותי

שלם. אס הייתי יודע שיש קרן כל --היא שמוותרת על כל השפעה, "נותנת לגוף

ציבורי חיצוני 600 מיליון שקלים בשנה - הייתי מקבל זאת. אבל אני יודע

שזה בלתי אפשרי. לכן, בהבדל משנים קודמות אני נותן הייום את כל הגיבוי

לרשות השידוה ע" שייפסק הוויכוח על עצם קיומה. משייפסק הוויכוה, אהייה

שיתף לבדיקות, לדרישות ולצורך בהתייעלות. יש בעייה עם עובדים ותיקים.

יש בעיות דומות במערכות ציבוריות, אבל כל המגרעות יידונו רק אחרישהגילויוטינה תרד מהשולחן.
שמואל הלפרט
אני לא מתמצא בנעשה ברשות השידור. בגליון עיתון "הארץ"

שאינו חרדי מתאריך 23,12.1996 נכתב; "לרשות אכן יצא שם רע ואיריגוי

בלתי יעיל ...". נתוני התקציב וכוח האדם מראים כי בשנת 1996 היו 7491

מירשות לרשות בשעה שלרשות רק 1400 מישרות. מספר המישרות המאושרות

ב-31.12.1995 היה 1362.5 מישרות. מדיבר על קיצוצים. לגבי שעות נוספות::

ב-1996 היו 95,000 וב-1997 מתוכננות 108,200 טעות נוספות. בשעה שיש

קיצוצים בכל משרדי הממשלה, מדוע אי אפשר לקצץ ברשות השידור? מר הצעקה

הגדולה?

אני רוצה להתייתס גם לחלק הערכי של רשות השידור. חלק מהתכניות

פוגעות קשות בקודשי ישראל, באבות האומה, כמו תכניתו של מר גיל קופטש.

מדינה המכבדת את עצמה ואת המורשת שלה, לא תרשה לסדר דברים שמצליחים

לקומם לא רק את הציבור הדתי, אלא גם ציבור שאינו מתבייש שהוא יהודי,

שום מדינה בעולם לא הייתה מרשה לעצמה לפרסם תכנית כזו, שפוגעת באבות

האומה. אני בטוח שאם דבר כזה היה קורה באחת ממדינות העולם, היינו

מתגייסים ומפרסמים מחאה נמרצת מול אותה מדינה ומחשידים אותה

באנטישמיות.

חמור מזה, במקום שראשי רשות השידור יבואו ויאמרו "נכשלנו, הייתה

טעות וגא היינו צריכים לסדר תכנית כזאת", הם מגינים על התכנית בוועדת

החינוך בכנסת. איך יתכן דבר כזה? אם היו מבטלים חלק מהתכניות האלה

אני בטוח שהיו מצליחים לאזן קצת גם את התקציב של הטלוויזיה. מה עם

פגיעה באנשי ציבור?

אם אכן מצב התקציבים בטלווייזיה כל כך קשה, אני מציע שוועדה

חיצונית מקצועית אובייקטיבית שהקבע תבדיק מה הוא המצב של הטלוויזיה.

יתכן שצריך להוסיף לה תקציב. ועדה מקצועית תבדוק את הנושא

האדמינסטרטיבי ואת הנושא הערבי.
צבי הנדל
אני משוכנע שרשות שידור ממלכתית חשובה מאוד. איני קולט את רעיון

ההפרטה. אני מסכים באופן כמעט מוחלט עם --ברי ו של חבר הכנסת חיים
?.-.-
- י~ ?- ו- ?;י!- 7 ?'.י0ירי11ין ר י..; ר ן"לך- .'ג!!" ל- ל .- י- ~ "'1'-'!" י" י~ וי ל^ י - י" .''.י י" " ר-י- -?-?"יל- - -? -?. .-.-- .- .- ;-י
?- .-;. ; -
-7 - .-1

רציניות בטל ו "י ל י.'"; בה ""ניכ על :י"בריכ הטוביכ, בתוכנית "ר הופיע יומר

מהולל מוי ;/יל קופטט וטר טיר כ^אם יט 1/בר אהל" מהנצין/יכ טל וי.^ות הבידור

טמוכו להלוו" על המילים טל הטיר בו;:'!" יללו; "? ^Jcc .~--.~y2j 'ווייו^י המום. איו
"._._ ,.,.^_"_.
_.:2עך^ס. אפילו ;/לי ^^היל £סלו או; הקטע "לה. ^{"י ההינו"" לטעבו";
;._;ל- י-
;. :- ~ י; י- /- ת י- י- י" 1\ 7 ת י-
אמנון רובינשטיין
מכוח תפקידי כשר חינוך לשעבר וגם באופן אישי, אני מתנגד באופן

מוחלט לניבולי פה ברשות השידור. המנהל הכללי של רשות השידור ולושבוי

ראש הרשות יודעים זאת.
צבי הנדל
לגבי השיר הזה, אין לי צל של ספק,שיש הסכמה של היושבים פה. זה לא

שייך לדתיים ולא דתיים וגם לא לימין או לשמאל. אני שואל את "עצמי בהקשר

הזה כמה עוד אפשר להכניס מתחת לשמיכה הזו? עד איזה שפל מדרגה אפשר

לרדת תחת הכסות הזו של זכות הציבור לדעת. מה הקשר ביו זכות הציבור

לדעת לבין רמה כזו בתכניות של טלוויזיה ורדיו ממלכתיים? זו נקודה

הקשורה אך ורק לעם היושב בציון, אשר לא יכול להרשות לעצמו ישור שידוד

ממלכתי- המשדרת בהפקרות גמורה, דבר שכזה. יש לפעמיכ "פיספוסים" אני

בו אדם ואני יודע זאת. מי שאינו עושה - אינו טועה. שמעתי למחרת שבעצם

השיר הזה היה אמור להישמע בגלי צה"ל ופסלו אותו. זאת אומרת שמישהו כבר

ידע מכן, כי הנושא נדון.

אני רוצה לספר לכם על דו-שיח שהיה ברשות השידור לאחר הבחירות.

ישבה הבורר מאוד מרכזית. ברשות השידור ודברים מהישיבה הגיעו אלי. הייתה

בישיבה הזו הלקאה עצמית עצומה. נאמרו דברים כגון "דעו לכס שהיפסדנו

בבחירות כי נהגנו בגסות רוח כלפי הימין. עברנו את המידה המקובלת

שמישהו יכול לסבול. היזקנו למר שמעון פרס". זה דיון שנערד בין אנשי

התקשורת. רצה הגורל והעניין הודלף. יש עוד דוגמאות דבות.

אני מצהיר בקול רפ ואומר שלהערכתי הרוב מתנגד מאוד להפרטת רשות

השידור. מעמידים אותנו בפינה בצורה בלתי רגילה. רשות השידור אמורה

הייתה להכתיב את הטון גם לערוץ השני ולערוצים האחרים, על מנת שתהיה

נורמה תרבותית מסויימת במדינה. אם רשות השידור לא ממלאת תפקיד זה, אז

באמת חבל על הכסף. אני לא בטוח שיש מישהו שצופה בטלוויזיה וחושב באמת
שערוץ .
או "קול ישראלי' מכתיבים, בחלק מהתכנית, נורמה תרביתית.

בכל משרד ממשלתי מדברים על מהות. בנושא התקציבי יש לי שאלות שאינן

מובנות. קיבלתי עכשיו את הנתונים ולא ראיתי אותי; קוד ם לכן. לאור זאת,

אבקש לתת לנו התייעצות סיעתית.
היו"ר סילבר שלום
התייעצות סיעתית היא אחד הכללים הקייימים בוועדה. במשטר פרלמנטרי
אמנון רובינשטיין
מכיוון שהנושא עלה אני רוצה לומר זאת בפומבי למנהל הכללי של רשות

השידור וליושבת הראשי עניין ניבולי הפה בכל ערוצי הרדיו והטלוויזיה

הוא דבר שפוגע גם בציבור וגם ברשות השידור. חלקים גדולים מן הציבורמתנגדיס לכך. ינ^ קבוצה קטנה, ה"ררנזיה", שאוהבת את ניבולי הפה ו3הט לה
הוב הציבור לא אוהב זא-
. אני מוכן ללכת לפי כל סטנל-דט 3^ול ר^רת [^ידור

באירופה. קהו את הכללים המקובלים במדינות [^ונות באירופה כמו אנ!;ליה,

צרפו! , (^וויץ, ארמניה, דנמרק ו^^^בדיה ותראו /nna לא מצ:!דריס ניבולי פה.
אומר מפור
11ו;ז הדבר הזה בנניכריכפ. אס י!^ אנ[^!יס !£!לא יכוליס ל;1!דר ללא

ני בולל פה ;11לא י(^דרו. ה"פרומונ^ן" כולו ו-ק ניבולי 3ה.

אני -? \?':?" :? " "" ?:.?.": פ-ינ" מורביה; מעךק^ךן ליבראלית פתוחה
לתלושי.-.
. -1 לכלבות -^תת מביא בתשבוי ר;;יטויות ומביא בהו^בוי

נ^עור -י . ." . .1:., ".; "היי!' משודרים ב[^ע.ות ^^ילדי^ צופיס

בטל--- , - לכ--' בכל תיקף. ניבוי הפה עוי^ה עוול לתכנית.
:
^! ^ ?- י - . / ין_ - 1 . 1.. .-. '1 ; י ? ./ י 'יי.: י י_י. 1.1 י: ":_ i_i';i _i ij j , ..? .' i.. i -S' I'??1' J I I :

תמי-בי -י _ בעניין ריכוז ניבולי הפה ו1^ידורו בפעות ;^!יג:דלכ

צ: נ-: ... - הו^ב ;1:צ~יי~ לרדח מזה. ~הו הומור ^ל הל^ים.
י\..
-- : ? "הכרנות י-^ות הטידור. אני רוצה גומר טכן^-הקמנו את

תעו---. - , -- .- ,:קנ.ורת. ^ני ד!;מים לא בחרנו ^ לא את ד1;ס הטלוויזיה

האמ^- - ? -. --פה. לא את ד:;ס הטלוויזיה 1^^ל איטליה 13^נ^ם בית המ11:פנ;

הע7-יי י -:- _-- n1:rr ר^יידור והתוצאה א"מה.

.-. - נות מערב אגרופה ומצאנו שמכל הד!;מינ1 הד^ס המתאים

בי- וו ו- ~ . ^- -- 'י- ה-;;ם האנגלי-. '-ו ההלסה 1£1הייתה מקובלת על כל הכנסת.

^ך-ך -לי- - \-רויול" ".-.7' 7~ב--- הדי"י"ינ בי-^ר^''^" ?u-i7'/'~~ "יא ??ל~~י"ל -ך^--
בנו^-.; .;- _?- ^
-א:. בערוץ הג^נ'- לא יכול להיות נוטא כזה מעצם הו;דרתו.
אתה נ\כ~י- . י
;עטיר ^יפעל במידה מםויימת על פי רייטינו;. ערוץ 23
הוא ערו; -צ
-. ::הכלל והוא אנטי-רייטינ!;. הוא פונה לקבוצות מיעוט. ערוץ

מסחר- ". -.. " לתת את זה.
אנ- י די, דן;/נ
;; ^;אי/_.,. ו,_ו '?'.'. .'"/:y ?'? ?j^c"? \:היאס,ד'-י^/י^י/ ב^^פע

ר:-:1^רת נוב--. בי;י-צ-ת הב"לת ינ קו-נית אז-ירית ^עומממנות עי-וץ ציבורי ע^הוא
ת"לי-
- ל--'.'--- -:-.;.י . בארץ s~ ,יירנות כאלת שמממנות ערוץ צלבורל. זאת
תר^ ת ל-נס.,- פ
. תתנאי ריי, ;1!תריי- טכ:-לי:לל :-רנ:ות '?::'" ממלכתית

^i :r !ii.::-^:..-; יי^תאל יהס הם בלתי ת^יל להיותי ההד:^ות היעילים
להאוביק
:.-יבלי: המביאים את כל קצוות הקכ^ת. דל ו ל זה מתמקד בכמת תכניות

!1!_הכי~ו; פו-/-^^ו~: ב^:.לנ!' ". '-צהק תבלו לכו" ונו לברכת רתת י- זעם ע ע ו!נ;י^ווי' ויה

יו-"" ו- אף מל,~.~ ,id? תקונת. ב ל קת יונ רא11:ון תית "נ!ר;ווי'' מאוזת ותאנ: הממשלה

ל^עבו" !"יית נופר בוזז--'^ול^ מערב יונ נ^י^י. כל ממנ1:ילת תסבול מר^^וונ הבידור.

ו ו י\.' . Cj? '.
מיכאל קלייינר
אתר לא עוכ: ;ה את תאבת נ ~ בין תכניות סאטירה לבין תכני ו ו; ?pjo" Pa
. '??' ~^;
.:
אמנון רובינשטיין
אמרתי זאת כבר בתהילת דברי. אני נהנה מה"חרצופים" ומה"חמישיה

הקאמרית" אבל אני חושב שעם ניבולי הפח הן "יורות לעצמן ברגל". אם

הממשלה מתכוונת להתנכל לרשות השידור להפריט אותה ולחסל אותת אנחנו נצא

למענה. במידה והדבר ירד מסיר היום נשב יהד ונחשוב כלצד לשפר ולייעל

את הרשות.
אברהם הירשזון
מר אמנון רובינשטיין מבטא בחלק מדבריך את דעתי, כל ניבולי הפה,

שהם תופעה שהולכת וגוברת , לא מעידים בהכרה על סאטירה הדה ו מושחזת.

בדיוק להיפך. מפריע לי שהבן שלי רואה בטלוויזיה כל מיני תנועות ושומע

מילים של החמישיה הקאמרית או אחרים. לכן ,מאחר ועדיין לא קיבלתי החלטה

אכ יש להפריט את רשות השידור או לא, אני חושב שאם לא מרוצים מצורת

הניהול של הערוץ לא צריך לחסל את כולו. יש לר מטרות משלו. הוא צריך

להביע דברים מסויימים וכמו שיש תיאטרון ממלכתי צריך גם טלוויזיה

ממלכתית שצריכה בהחלט לעמוד בקריטריונים כל שהם.

50% מהציבור במדינת ישראל אומר שהטלוויזיה נ;;דו. אנו הופוליטיקאים

באים במגע עם קהל. שומעים ומדברים עם אנשים וזה שנים על שנים שאותו

ציבור חש את עצמו מקופה. לכן, אני הושב שרשות השידור צריכה לתרום את

תרומתה ולהתנהג כמצופה מטלוויזיה ממלכתית. להתחשב ב.רגישויות הציבו!-.

ברצוני להעלות מספר שאלות בנושא הכסף. נושא שיש להקדיש לו מחשבה

רבה. אמר נציג, ההסתדרות שבין 130 ל-280 איש יפוטרו השנה. מוכר לי היטב

המצב בו אדם עומד להיות מפוטר ואין לו "להם" להביא הביתה. האם המספרים

שדוב" עליהם כאן נכונים? האם יש ברשות השידור אנשים שמקבלים משכורה

;::. י:- 1.אלן:-: :.:נ0ינ- כמה - ;i:? כמה אנשים מעסיקים בהולים מי והדים?

נ/ב",^ התייעצות סיעתית יהייהי רוצה לבדוק מה קוי"ו- בנושא זה. אני לא

הושב שאנחנו צריכים להיות חותמת גומי. אנשים עובדים ועושים את עבודתם

נאמנה. אני מניח שחלק מהפיטורין יהולו עליהם. אולי צריך לעשות משהו

בקואליציה.
מיכאל קלליינר
אני תומך בהצעה. אני בעד דיון ולא קיצוץ לשם קיצוץ, או קיצוץ
אברהם שוחט
בעניין הופעת האגודה לזכות הציבור z cr? "n;n'z "'", n ." jidtp?^9^' קשוי"
לרשות השי
--ור. כששאלתי את הנצי;; של העמוחה מה הם מייצגים ובאיזה שמח

הם דואגים שהציבור ידע הוא ענה ליש בכל הדברים. אתם טוענים שתמיד

איפשרו לעמותות שונות להיכנס לוועדה ואני חולק על כך. אני לא מניר שכלא1;ידה יכולה להופיע יכל iJ1j1יי. יופיעו ה1;ופים הרלבננוים.

אני מצטרף ב-^100 לכותרת ^ל חברי הכנסת חיים אורון, אמנון

רך.:ינ[^טיי :- ואברהם חיר^זוו. אני בנ1וו1 511וזייביס ל^מור על ר^ות !11ידור

עצמאית. לא מדבריפ על הפרטה כי רוצים וןקטורת טובה יותר אלא חושבים

;^:תהיה תקע:ורת נ^ילנ;;-: יותר. מי ;1;תו:^ב כך ?^^רו;ה.

י:^ בעייה עכ ~{11ר\ז ציבורית. מצד אהד, אס זו ר^^ות ציבורית חלק

מהאנשים רוצים [£!היא ונבטא את הקונצנזוס הלאומי וזה בלתי אפשרי. הזכיר

.1.7"' הכ.ן..^ר. א^^נון רובינ^^יין כי בכל י^יבת ממגבלה ביום ראשון בבוקר,
לצוזי רבי;
-כר:-נו לברכה היה "יוצא מהכליפי= על הדברים שראה ביופי

הוזד:£:וה {1^~י ערב יום שישי. ברו/ע. שזה יפסק תהיה סיבה לדא1/ה. רשות השידו"

ונהפןך להיוו. שופר ממשלת'י והיא לא צריכה להיות כזו. היא צהיכה להיות

אההאיה ולא להיסהף אחרי הרייטנ!;. מצד שני אינה יכולה להפוך לדבה זניה

שידבר הק ל-^2 או ^3 מהאוכלוסיה. לכן.- אני לא חושב שההשוה צריכה להיוה

אליטיסטית בלבד. היא צריכה להיות רשות אחראית שפונה אל חלקים 1;דוליכ

מהציבור בלי שיקול של רילטינ!; מהד !;יסא ובלי ויתור על העניין העיתונאי

מ,- הצד השני. ל;-' יכולה להיות רשות שי;-ור לא עיתונאית. לכי, שיוו™

המ11!קל הזה הי.-ני ממדרגה ראשונה.

שר האוצר הצי;; את התקציב.בא המנהל הכללי של האש הממשלה שהוא אמנם

עובד ציבוה בהמה !;בוהה ומ1;יש הצעה אלטרנטיבית. תקציב אלטרנטיבי. הרי

יש ;;ביל. אני לא רוצה לתת 1;יבוי וחיפוי לכך שהכל תקיך ברשות השידור.

המערכת הזו כמו כל מערכת צריכה לחתור ללא הרף לדברים טובים יותר.

איני יודע מה מספר העובדים שנמצאים בבית ומקבלים שכר. כשהייתי שר אוצר

היה מספר אחר של עובדים בערוץ אחד ובערוץ השני. אני יודע שיש מסורת של

אני- ,jjI- לאשר את התקציב כמו שהוא. בלי להתעלם מהבעיות שישנן בתוך

ויוהשות. עא ני'ו.ן לאמירות כל וההפרטה להאמר. הייתי רוצה לשמוע על ההפרטה
יצחק כהן
ציפי גליה והיא הסבירה לי את כל המרכיבים ושכנעה אותי. אני מנתח את

ההרצאה שלה לגבי רשות הנמלים ומסתבר שלרשות השידור אותם פרמטים א';"

-"(עט '_;? ו נ י ב"ברים. אני חושב שע לידיה ניה" להפהיט ר^י~~~ להפהיט.

0?.? Z'/yj/U ?'S'A.J,'?'.., .'!CS': n 1[~ ^.?pL? '.~ y':Z? התייי^.צוו; סיעתיות על כל מהכיבי

-'?ל ז- ע- - ל
סופה לכדבר
אנ " פ"/שת ל!~אשונה את ?'?^^^7 7~ ?"יי "כ ו ה הציבו" לדעת" :יבהצוני לדעו; מה

כוהן? של הא;;וךה הזו. הוכ^ הדבי-ים של היום והביטויים פה מזב--יכ לי את
תקופת סטאלי! בבהלת המועצ
ת. השידוה שם כיום הוא מאוד ה3שי. אומדים פה

שו-וצים רמבקהים את מי שהיצים. שמעתי ברדיו על שיווק ביפן. מתבהר;יהמיקטינ1; הריה יותר 1;בךה יי5ן מאו^!ר באמריקה. כא/^ד קונה ;^מ1 נכנס

להנרת המוכר צריך להצפין כנחונ. כא:^ד נכנס אדם ;11מדבר בקול רפ גנל המוכר-

לה1;ביר את הקול ולהיפך וכולי.

לםר אני מזכירה את הדבר? אנהנו שייכים לקבוצות ^ונות /Pa אנ!£!יפ

---"כיכה ;^!לנו ;1;ול.:~ לו;םרי רכסיה 1;פ הביקורת !1;מועלי:ל הייפ. אני מצריקה

אה כר ו ככיור אמנון רובינשטיין. אני בנגד ;1;הצנזורה ונתמלר על ו;סות ר ו ה.

;;.נר ??nr-j היום על קיצוצים בר;11ות /^ע 20 מיליון [^קליס. זהו סכום
- .ii'iE^;
:-.r:--! כל כך הרבה אנ[^ים. /רעו ן !11ל 40 מלל ו ן :^1קליכ הוא אדיר אבל
----רצ-פ יביא
" להוד-דה הרמה /n1:ij~ ya הטירור. אני ריצה לרעת פרנ1יפ

_. dpr. s7-'jL\S 1"1 ??? " '"כי נ.ו] י פ .',ר;יצ:וציפ ו3)ה un 1 13 Qiiiiii .
רפאל אדרי
1 _.ב^ הדברים כל ^לט; ן אינו יכול להיות מרוצה מ^^^יךורי הטלוויזיה

י. לראייה, ה^וילטון הקודם לא היה מרוצה וו;ס המילטון הנוכהי אינו

^י . ה;\-כןזיציה ל11!עבה לא חייתה מרוצה וכנראה שבמירה מסויימת 7^ס
_? -. רנוכה';-
אינה מרוצה מר^ות הבידור. -נ1 מ[1^הו בדבר. ר;1^ות

..-?-- .-נר לכולה להיות מ^;רת /^ע [1!ילטון זה או אהה. ^מעתי את רבריו 11;ל
.-? -נ
: : היר;£!-;-ו; כ^אמר so^tj מרציבור אינו מרוצה מר^ות הבירור. אני

.-:_ .:-/.?"- sc2i-z מהציבור יו^ ביקורת. פך הכל ^100. מי מרוצה מר1£!ות
-/.--?-"- ;.
:. כך ררבי- אולי רצוי (^ווערת הכפפיפ נים צוות טל רטות השירור
,..?-?- ה_
^אלץ היא הא:; צו--יך להפריט? rixT ?iju בכמה מקומות וה1;ינ1:ו

.. :.:-- 4נ..^;תה טעות. הייתי מבק11; ["נ^^^קול היטב את הדברים לפני ^ניו;^::

_- -:כ~0ר. הפהטה נע:^ית על יד-י הקיקה, אני ע^מח [ו^טמעתל מספר הבריפ

?- : .:^; נ;בתקצ-ב 996.: הייתה תרי;;ר ^ל כ-0-;^ מליו י !11קליכ. הלקה

-. - דר-;ונר. אני לומר מהתקציב שמה נ^מוצע לנ^כר הוא 341 מליון 11יקליפ.
:
\.7י א:' פיטוי-י עוברים, אפ בכלל מתכוונים ל^נ.נ:ות --את, התקציב לא

_; ^/. ; ; \;; . ^; t^ - .--. _^ ju. U ? ? i o ' ?' ?J^''.1.', . .. . 1 'x ^;, /. .._.j ^ -י . ?? ; 1 1 -;^ ?';_^. .^' ?^ .?' ??' ,- ..X
אבי !;באי
- י -? . י- י- '--י -? 7 י" י ך י- -..-".";-.- -" ~ ,"jT:r- V "י ?"' ~ ^ X( r:^? .-? י "י -"0;ר^ י." ~י 7 י" ^חל-' ~." '.t \; i.-. - 1 t :~,

דם-לליות במ^ק. המל-ד הכללי במנותק אינו מ:^קף ;1^ינויי עצומות iii~:-; P\n1;7

;.:ה;^תנו בעקבות ביקורים.הרשות סיימה את מהלך הדיונים איתנו על התקציב. הבאנו את התקציב

לממשלה. היה מדובר על קיצוץ של 36 מליון שקלים. נוספו עוד 21 מליון

שקלים. חייבים לומד שיש קיצוץ של 8% ועוד 3%.

משרד האוצד ואגף התקציבים יודע שיש פעה לא קטן להתייעלות ברשות.

אנחנו הצגנו את העמדה שלנו בפני "ועדת צוקרמן" שתבדוק את מבנה הרשות.

^1^ לזכור' [^הר^וו: היא :;וף ציבודי ואי אפן^ד לפנ:;וי בין לילה מאוו: עובדיכ.

הדבהיכ ק[£;יכ לעו^ייה במהלך אהוך נ-ווה. מה ;^צהיך לע1£1ות והה-^וות כבה נכנסה

לזה הוא ובינוי במבנה הנ^^כר. לא יי^^מעו י ותה על הקפי השעות הנוספות. אלה
חיים אורו 1
ה^כה ללא כל פדופוהציה. !^כה היסוד של עובדי ההשות אינו דוב?ה ל:1:1וס

^כה בעיתונות.
אבי גבאיי
נכון. צריך לבחון אס יט צוהך ב:;^ידור ציבורי. ינ. לבחון מה

הפעילויות ^הר;^ות 2^^^^^. 2[~a Tm-' למשל אין שידור ציבורי. יכול להיות

ו1.וטיי~ילי~ ~י7-י--~ -.--י :s-י ?.?\c\ '- y j r: -ii'inr^-1--.?-??י--ילי-;-- ועור-' ר- 1 ע: ךו ו- :י7 ;-ר.יך ר-1ו-יד ג.,;-- ד ר: י ר-'

המן3יקה. ^;תי ר:1;תוו1 שאפשר לאה" אותן.

מיכאל קלי יכה י.

אבל הרדיו ריו^הי.
אבי !;באי
~ ך 5\ ."י {\ ו~ ל" ד ר ףץ יל"
י ?-? '^!_
?:_ ו ו . .... ^'.^ ו י. \. A', '.lly:.-J ''. S. .? , ?? . ; ' Jj. , . C . . /. _ ?? L.. ?^ .1' !X v\ . . .? ? C

J r;::- : .'" י.: המס :- י י מ ~ כ האלה. ו: שאלה אב ~ י י: :: י ^ה ל את ב ;:צמה א ו -i-z ?; "? י; -'. -?:i::-:

שריתיכ. מגופים אהריס פרטיים. זה אמוה להיות יעיל יותר. כמובן שהיוס אי

אפשה להציע לרשות לעשות זאת. יש 2000 עובדים שהי-שות משלמת להכ משכורת

בכל מקרה. אי אפשר לרטיל עליה במקביל להכיש שיו-ותיכ בהוץ כי אז לא

ל- ן- ל- רל י'.' ר-. ר ,י- ר-^ ר; 7 ו'; י י

-".^:_ ? ' . . CX . ?.y ?-? , ' ,.- 1." -.- \..? ..?? O. ? .: .'. i 1 v/_-?i: U:i . ._(. ?? ^,..'. !f-;./I ' 1i;I ^- .
מיכאל קליינר
אבי גבאי: הסיבות הן אותן סיבות שע חרי1;ה בתקציב המדינה.

ל;;בי מימ-ן הפרידו!. בשעה [^מפטרים 160 עובדים קיים סכסוך ביל האו-צו-

"ךו^וך; עוד מתקופת ה[^ר הקודנ;. תקציב המדייה מממן את הוצא.-:: הפרישה

1ה^^ות ננל מכת -לעוז"ד אה הר^^ות להקטין יי\" מצבת בוח וזאדס ^לה. לכן הכונ^א
לא מתוקצב. מדובר בכסף ^
;המדינה אמורה להעביר.
מיכאל קליייך
n.j ^Tsr, . '~cz התחייבה לממל א ו ונו ו י" א ה,קצבה אותו .Winsz מקום?
אבי 1;1אי
ה:- א לא מה ו קצב כ.-,;צ מסיבה פ[£;וטה. לא ידענו מה היקף הקיצוץ ^:!יהיה

.:ר:::וה. תקציב המ"לנה היכן עוז- באו!; ו סט.
קיימה בע-יה
;.: ל;-.בי ער--ץ 33. מסתבר ;^התקצ'יב ;1^לו לא מתוקצב בתקציב

המדינה. מאתר בתקציב המדיינה מוכן ארבעה הודן^יכ לפני תקציב ההשות אנחנו

-י \ די" יי.? י ?- ו~ "-ז "יי י י~~ י" "? יי- י~י^ .-- ר" 'יwi -", ". ? ? ; -.- -,v- . ^ ,. .", -, -_._,_ - ?.י^ -r" וי? .-?י ?י י~~י ר יי י" """ י" ""י י" ""?? "י יי" יי~י --? י ..- . \ י- י~ר ו"

ע\. י; , .-yJ J. i ' i^ ': iTiH; ; --:,.?^' : ; ; :.?-i^ 'j? 1 :ר6! ,;. אנה:..: -.,;י1 ' ^, ?., - ^ ?-.,: ..-.^צ.^ iJi kx ,

צ^י-י' ההלטת ממ^לה כדי להמנ^יל- את הפעלתו.
סמדר אלחנכי
בדבה'"פ ^לי אין כל היזיונ!: '. אני חוזהול עליהס מספה :1;!ניפ. העלאת האגרה

י,א ייייאליה. אכ צריייכיכ ל^לכ או- ה0כה כמו ובונהו;/ במ^^^ק? הסכמי השכה וגוברים

אי אפו^ור לכתוב נ-ההןצאה בפועל ה;11כוי הייתה הההירה ו;"" "מצו ^ני להליצב או:

יי" ןן לי יל י"" רי.ן ונ\ ד יד" י" "ך" יי ~ "7 לי לי ל ל י" ךי.' ל".י en ? ;" ?" 7" ;"" -'/י [ל ל" "ל - 1~( ל\^ י ""^ ~ . קי "-י "? .--" "" י" ?י-,י י ל~ ר"
אברהב טרחמ
בנו!^א ערוץ 33 אין רזרבה. בנוו^א ע:!ל ה;!:1תתפות הב1מ!:^לה לו ההלטה הב

י '-י._ יי . " וי
סמדר אלחכני
.^;קליכ ב-996.:. מימון הכ"יה ה"האה ה"תה 57 מיליארד [^קללם. אני הייתי

אומרה ^צ"יך לן"נקצב ^כ~ כמו ו^הוא '-יהיה בפועל. כמו .niyni v.'-r'ij לניירוו;

.נרך. האן;הה צהיכה להיית בהתאפ. אני לא יכולה להבין את הההי;;ה בביצוע

התקציב. אנ- ^-כולה להבין ^^באו לוועדת הכספיכ וביק[1:-ו תקציב נוסף. הה^ב

על ו/-;ית ה1:ידוה ;א יכול לתו; נ';וס הוהאת ת[£!לוכ (1^היא מעבה לסך כל התקציב

;יל ? " " ?;? :" ~ י~ -7 "- ?"^ו- ????
אין לנו מאזן ^?y ר
1-רת ה^וידור-., יר;^ו71 ארמדיכ; נ!^ה11!תנ1;£!ך ברזרבה נ!^ל 35
:
;יליךן ^^1קליס. יכול להיות ^יפ בעייה ^ל פיקות. לא יבול להיות שלא יו1נו

לי יתרת פתיחה וייתרת ס1;ירה. איך מחברים אוו שני הדברים האלה? יכול

להיות שינ^ קרנות מצטברות, -?;-. לא דבר חד^:. אנל טוענו: את היבריב כל

לו'בי הא!/רה. נהו1/ לתת הנה."' על ת;1^לוב ";רא11:;. ב:11נה קודמת וזייתה הנחת

כמות למקלטי טלוויזיה בבתי מלו-.. ל:;בי כל נננייי ההנוזות וה3טוריכ.

הרשות אינה !;וף !1;דוא1; לבעיות סוציאליות של מדינת ינ;ראל. כמות הדואר של

להצעה 11!לי בנוע::א ו\;ניי ו;;-:הת עליה ^וב, תהבהו לא;;רו; £ירונ: כדויק "'י
-ר ן-;
.י?- ל- - ד !-'.-ן7 ךי\ל--י- ר: - :\ .-',? ;-. .- - ^י-ו-ןדל VT'v !!1ר!לף7ת- נגרי ^י\ ל ך-י-: --י יי ~ 1~ דל 7 י-; - .-;.:- ר-.-י

אחד קמה הוא זכאי ולמה לא.

ל^בי מספר מ1^לנ;;י הא;/רה. ./3- ו:^:1נה אתם נוקבים במספר נ:ל s t\2z?19 . כ-

335,000 וכך היה ?;ם בשנה 1^עבדה. י;!^ הידול באוכלוסייה. מ!1;הו לא מסתדר.

לא יכול להיות שהמספה הוא אותו מם2ה.

ל1;בי שעהי צדק. לפני 1^נה לעהך אישהו את כל העניין ^ל 1n'i\-^ צדק.
המילה [!
:ערי צדק לא מוזכרו: 3ה. צי"יד לדווה לוועדוז מה קוריה עס ?.יה.

ג-י\17-'- כוח אדפ. המספר 1400 הוא מספה מיו1;ולו;;י. וייוא הו ז;" על עצמו

סדה. אחהת איי טעם להלוואה. זה עיוות כלפיכם.

כנצימת המיעוט ו1ואי ן לו כבלים. אין לנו ערוץ 33 ואני משלמת עבור

העהוץ. כולנו מ(1^למי[] עבורו ולא נהנים ממנו.
מרטי לךי
תקציב השכר תוקצב כהלכה. בשנה 1996 הוצאנ- 332 ^??^-:-\- .^.קל"כ. ב^נו.

^.0 0 י : -: .-r~^" \^ ^ :- -- -?--? '.י -~י -,: !- :' - -7ל!,1ל" ~ " י7 י7 י^ ל"= ."י: :,- "י 1" ::ל"~ ?;?,-י " - -.י /ויי;- י- " -

' ^^ y??; ~, ?;;;. '' ' Zl C7 ?-??; ; .:";-7-.? .- ^_.... ,.. ,_...^.^_^.. .- ^^ ן_ ^ ך.. ^..^,.. ^._.. ",, _ך. ,.^_.^^.,,.
מ;^כוהת
1:ל c16 עויבדיב. נ;!ו:ה ל-14 מיקיוי שקלים. ביהד 9.: מיל' ו;' ;יקלינ

71.11 .- ר- 7- 7 יל ?--.-?-י 7- -.' - ^^ג:' יי.'7-ל י- :- :;(רר-י7י-ל ז!.:-ר יו 0; ר ^ י7;;1ן- :-: יד-ל :-'...-7-\: ;\~ ך:ה~'-ג7"

! ;.I .;;-- ,^^ . .., ??'oJ?:. "; י ? .^ י ; י ._ '';'' 7' / J;J!ii /?. jiilJ;i ' 1 ij.^' "^';; ; i ; _ Ij 'J ? 1 . ;, , .י!.; . i^ ,'?j^'d

J'-: "_! /i ' "-י).; "^ 7 '^ -.-י j ? . ? ?.?" -. -. '--.-.;" ?? ?.". .?.. . 7 ~~ '^י-?" ? ;? ,"", -^ י -"

עמו שהםביה מד אבי ./בא".; כל הנושא נ^ל הפיצו י יכ ותוצאוו!! וזפ"ינ^ה
אבי גבאי
החליטה למנות וע'-ה שתבחן את פהיי'-קנ: שע."'- צדק. לכן אע יי... לך עמ:--"

--/י .ל יי י" י;; ר-- .י" --י ??? ל~ -.ך - ?:...?? .--?י י.- ?--- '.. י-י -י- ^י?c;" דד" ך-- - י' : - ~ ו-י-
-.-/! ג_ '_);
. " -^ - ן \י. , - י ?-'... ?''. נ_ ^ 1 . ; י. : '^ . ; . .אכו באוצר תוחבים j"11'^ ii ;!;"'i להתייעלות בריאות הע^יידוו . ב[£!כה ווארוו וכה

הוזל תהליך כזה. אנהנו נעזור לר^^ות ונדחוף אותול קדימה. כך C/i ד,ככס?;
אברתם ו1ירחמ
מכיר אה -;: ;ת:;--כ לעניין. הלה לנו נסיו י מצוילן 3נס נושא א;;רו[ הרכב
והתערי-פיב "- -
-.ןן:3 ^0-:- בו;י:ל הציהוף לא1;רת הרדי-ן. אס הר;^וו[ תממ!^ את
מרדכי הי~^!^
1^ינ::

^ ^. ^ . . 0 ^ .1 l ?A: . ,_?!^ ?U J/.. ? .

_ .. / -, .-י. 'י;. . יי . : ._-? ? 0'?'..?י 1:; גוי^י-יגי. '^א i /I j !,.j ? ' iii_ : ^

.'. 1 " "י . ." . . י - י י.\\ 'יעילה. בנ,י";הה~ ויןערר- ב-ואור קו^ה ל;/בווז. ולכי' ניהמה
ל- ^נה. .. .. _
; .-;--עי;; כ- ה1ו-.-: ה;^מל ו;;יה suz iiii^ .:מכל 1ית. .כמידה
:
?._ r. . - .-.L_.'" ?." בי, \L:^7.x/1.\ כל הא1/ויה וכי" \ ההצבעוז נל הו[קציב.
מיכה גו לדמו
אתכ הכבי-ני בעד האגהו;?'
היו"~ סי7בן ^לרכ
מייפה גר^ילמיי ?.
בנ.-!£.י
ען-ו-;' 23. ז:: £:הלק מהציבור הא יכול לקלוט אה עהוץ 33 מוזייב

6'ה1ו/ ב^1:-;/ 1997 . י6 ם50ה 1/ויול ו1£ל ^/ימלאיכ ונכיפ ;^לא "כוליכ לקלוט אה

אב י י-/באי -
נ;יכה וגולדמו
.נ,.01ההה ו.. ^^^.. ..ו{נ;ה;'-: צדאי ל.^וננ א^. 1;ו1_; י-^ ו;אי',:!, ה^..-'; מהצי בו: ע אל ודע את הדבו-ים.

תצ1לופ הא;;רה באמצעות הברת התערפל זה רעיו,' 0;-ב. "'.t לבך יתרון י,דול

ות!1.:רב ^ם אס זה יוסיף עוד ^10 ב;1^להיפ בעיקר מהמי^זר הערבי.

.?::'- ::צ6ו ף לרצ;.:.; :_י.:: לנ;:וו: להעב'יר היום את :.וכ^א האה,רה בגיפרד מהתקציב.
סמדר אלחנני
לכיסיו;' להב!" את א1/וית הטלוויזיה להברת הה^^מל נ.ע:11ה בעבר בנ.כ צי'רעו'..

_-- -"- !1!לא י:1:לם את אז;רת ר;^ות השידור. אני מציעה להפעיל את ה^^יטה הזו
אנה [1^נ-~דר
י בעיית הוקית 11!ל ה/נת הפרטיות. מה פתאום ע-הברת הת1^מל תיתן

יי-:-- --גבי כל בתי האב /^'^/^ בד/כ/ טלוויזיה?

סהדר אליחנכי.-
:
. "/^ תית
-. כל מדינת י!1;ראל מה ו ברת לחברת ההשמל. בעל המקלכ
..-?-. די- .
יעעו באו,ו-ת הרכב ה"בה י ותה /רוע.
.. - ^ו
.;-' ^לא מוצע כלל הוא לדרו;^ מהברות הכבלים טמטדרות את ערוץ 1
:
...ז האו;רו
כהלק ממה ;11הי ^ובות םהאזרהיס. רק מי ^אין לו כבליס

. ? . .. ; ^; ל., א י; '' /!ci-; ,'....:- 7.-'//.. ?'j''.:'.
היו"- סילבו }^לום
-. עלמות עכ הבו- הכנסת אבתהכ ?1::והנ: לו.בי תקציב רו^ות הנ^ידוי.
" - ,י ג.
; י~ -"'.י " ~ ך' ^ -..- " ק- . י_1-\ ?- - ;; _ ^_.^ ;™ יי ל~י ''.^\ ל^:! " " .'T י" לי ? '"י ^\. -".י ל")' ,"C ל", '.י 'י" ("ל י "1^ V

L? ;.,?;._-...... . \ ?,??? . . .-"י,.... -"!.''., "י 1 ו ו . ו '-' 1 ; ^ . j 1 I i ,. 1! ":./ i 1 x''י:.\ _i..i.? 1 -_? .

...א.'ל ^אלית. אלא אכ הממעלר תהליע ^~7/ 7 p^ . "; j~ 1iii ~^7 r:Six^ " .",

רנ:.ליכ למ^ל בא לאיע^-ר י;"יבת 6ו-יכ לכלכלה. כל עויו אנו מטפליכ

- כ:ת-^ו והו בתינו לע^אול נואלות.
--.. .ר-וו- ב.
:- ב ו "!אוד /1.1 וי'... בימי הכהייומו-' ס כ^^הסתובבנו יונ ייוכ

וי;:יוי :י ו."יי7וי תו-א^ונה ^נ[11אלה ו1יי-ו;ת: מו^י תענ^ו סדה בה^ות

י" ב --יי ע ואלה נע^מעיע בכל האהץ.

' ,_. ;-?; ".';w H T.'['i:'~.'T'i o 1 SI "! ?',?i^'..T^ .'~.\ CX"'liiJl ;d; "'' '1 , ".".S '. '. ".11 .rvl ~E~"!" .;'~
. . .,
יד. יע ו;ר-בה ^ופיפ ע^ע^ו יד אהוי כדי ע:הדבה לא יקרה. מהלקיט את
.. ו.ו
-כלודונ בי, הו-בה יו?-- הלל'יכ באוכיונ-ה. לכו, אני הוו.!:ב ;£!אנו1נו

י. ן "ו.1ינ ו:רבו: יוונד עוב אס --^ת אי וז"ית:-: ::;---יכת לו-1^ת אי ו~11!ת ב'^נושא אגרת רשות השידור הוא נושא שהיו צריכים לדון בו מבלי לקחת את

כל תדברי כ האחרים. אכ המטרה שמה שעשו בממשלה הייתה לחסל את רשות:

השידור אני נגד זה. אט רוצים ללכת לדיון עקרוני אני בעד הפרטה של רשות

השידור. אני חושב שזה לבר טוב. דבר שיועיל לצן-בי. אני שואל את עצמי

האם באמת כל האנשים לא משלמים אגרה. אנשים חושבים שאס הפ משלמים

לכבלים זה כולל גם את התשלים לערוץ 1 שכלול בפנים. יש עם זה בעייה.

שיעור ההעלאה של האגרה יהיה ב-7.2%. זה דבר שנאשר ולא תהייה כל

בעייה. אני מקווה שכולם יצביעו בעד ולא תהייה מהלוקת.

לגבי פירסום הדוחות פורסם הדוחות של ליבני ואחרייכ והבל שלא

לגבי משרד ראש הממשלה. אמרתי שזה המשרד האהדאי מיימים ימימה. השר

הוא הממונה אך הוא מאציל לעובדיו סמכויות שיש לו.

'" 1' :iJi:.:;^ ^ ;" . אני' יכול לומ:~ ש:',כ בממשלות הקודמות בכל תקציב רשות שידור

שאלו שאלות קשות מאוז-. אס אקח סטנוגרמה הדבר קרה בישיבות ממשלה

ב-1992 1993 1994 וכולי. נשאלו שאלות קשות ביותר. מדוע דווקא עכשיו

אסור לשאול שאלות?
מסויימת פעי-
במוסדות הרשות. תמיד יש מה לשפר ויש אפשהות לשפר. הפרטה

היא לא מיקה גסה. טובי השדרים ובכירי הטלוויזיה אמרו לי שהם בעד זה

כשהעליתי זאת לראשונה, בתקווה שמצבם ישתפר. יש אולי אחרים שחושבים

אחרת.
מרדכי קירשנבאום
אני מקבל את דברי יושב הראש שחייבים לשאול אותנו שאלות היו לנו

מאוד פרובלמטי בחברה הישראלית בכלל. האיתנו את הבעת הרשות מסביב. אתם

מבינים שאנחו ו ת"'כים ליהי^ל לייי"בק". ו-מכני" המשור" .1;משילי "שמשביע את כל

הרצונות שני שמע י ם מסביב. זו משימה כמעט בלתי אפשר י ו.. אנהנל נבדקים על
?-די שיבעה
/יפי ביקורת. המסלול שאנתנו עוברים ל!/בי ת-לציב ו-שות השי---ו"

מאז הוד;_. יולי השנ.ה ועד לר;7ע זה הוא קשה ביותר. אני לא מאמי .י שישנם

ע; 7' 1/ ו פ י ע ש ^,: ב ר י ם א ?/, !ל ת ו" ל ^ " 7י. י, ?/. ו" ו^ ל מ ו .^ ל 'י. ה כ ם פ ^ ם ש מ " י א ת ה ר ש ו 7,.

'-^:c^,- .-- - -וי;'- --.--.- ך--יי- - ^ .'.'....; - "- -ן. ך.-- ך .-- _..- ... , .....,_". -.^ , __^__._ ךל-וןר לץ

^ ..'. ". t\ ?' .? -..Jj
ji Gii.".-?z''
s"'??;.': ;יכ1;ה םיל^ני שאלה. עניין תוק ה;7ימלאים אינו פשוט. .כיעול

הוק ה1;ימלאים קא אומר שאותם קשישים שקיבלו את ההנהה בשנת שעבו"ה ישלמו

וושנו,. תהיו! סרבנות ונספו!7 מכה .7rit71 ^"inn 3. z . ^2 ;" 0ופ71ים מכות בתהומיםהתקשורת עצמה הופרטה במדינת ישראל. הערוץ הראשון ורשתות הרדיו הם

רק הלק מהערוצים שכבר הופרטו. בזמנו כשדיברו על הפרטה אפרו שצריכים

?י^^/ /r i iJ-1 1 ;J'i.^i ; I 11:11 ^ 1 S . J 1 )J 11 JiCx .; UiiJ .7//'^/// ji lo i Pb P 1 5 1 JIfji i /-Af

הזק ביותר ;נכ ו^לון^ה זכל-יביכ. בל זכיין יומייס. זאת אומרת ^כל מערכת של

הערוץ השני דוא1;ת ליומייס שידור. אנהנו צריכים להיאבק ב!שבוע השידור עס

;^לוש מערכות ניפרדות הזקות ביותר.

העיתונות ita כן יכולה להיות עויינת ולא מפרו;נת לנו כמו ^מפר:;נת
להם. אפיקו או! ויסקריס ^
לנו לא מפרסמים כפי ש13פרסמיכ את והסקרים של

." ר י '" ב; " נ./. י י צר י כ מצב 1יל ת1ס~ תיינ.'נ1/ -"תוסר עניי:'. אם אנתנו כל כך לא

שמהתיי שהיא אמרה זאת אהרי הבהיויוו!. לא יונכ, שאהר" שהפריטו את התק!1^ורת

-""יי לי ' f ; ".! , .י-/.' "~ " Iי.'י! j" "" "" ל" ""יי " ן^ ! יי,'

א3 תבל-ק.- את ערוצי הרדיו ורשת ב^- את המשמעות של רשת בי ומשמעות
מבכ להד._
';, כל שירותי ההדשות והאק:^ואליה שלנו שנמסרים בטלוויזיה

וברדיו תתא- שרשות השידות .-יא רלוונטית מאוד חיונית מאוד וחשובה מאוד.
יש -ג
. יתר,-; אדית על הערוציכ המסחריים והוא שכל אחד ואהד הוא זכיין.

כל משלם א1;רה הוא זכיין. כל מה שמשודר הופך להיות מקור למהלוקת,

לן^תי-ייתסות לפעמיכ לשמתה ולפעמים לזעם לשמהה לאיד. יש קנו צופיכ

אקטיביים. המאזינים הם אקטיביס. מיד הם מגיבים. אי; את זה ב;;יפים

המסהתיים. עם כל הזעם והכעס, אנהנו מאחרוני ה"דבקים" של ההברה

אתם משערים בנפשכם כיצד ישמע המשפט "קול ישראל מיהושלים'^ בידיעה

שזה נאמר על ידי קרי"ן של הברה פהטית. מישהו יכול להתיימר עד כדי כך?

למה אנהנו (ו-שות השידייו-; כאלת? מאתר ואנו תהת פיקוד של גופי"ם

צי_^ ויי י ם. ./תת פייייוה של משלנ האובדת. בכל סילקתי האמינות ^.נענו !/נ j". ??,
:
י;נו^נ .1י"יכ'נ "י7נו! .1תק-. .1יייו:שיד."יינ למכניי_ 31 ?i'li; ^z\.'. 1 "i,"i '' j'S-r's.'Z
r^iiji-;-
- היא לא המצאה שלנו, לא ת~ הבי. בי. סי הוא מו"-ל םבהינה זו
בא-יויופה לנ.-
",/ מנויי ים של שידות ציבוה'. כל מדינות איוי-ופה בל- יוצא

מו;כג;., ,1:ו:,' "??.פי נ ג-סעי.יו., ג^: תק משמרות את ו;..1:ייי"ות הציבו"י אלא מהזקות

אותו. ב!/לק י"יבוי הערוצים. הס ו"ואים מה קורה ל1/ורל הר"יו והטליויזית

י;"-- ~ .-- ?- -?,?---?.-- '--ל .- :י" ל - .י יי"? ..ל- '"י. י- ~י יל " י". -ל ל- -?. - - ר~;\ ~ י '.'/7"~7 י- י י-- ~'-\7 "- 7 ך-^י.י7 ~ "

.'"..".^'-יי". ;i; ''' !i. ""^ rir ": 2i1r: להן אקליינ של "יבוי עויוציכ צריכות ;7כ שי~ווי
תשוב
^~ריה אוי!" !/ותם שאקיו ו3היי' ה אינטתאילציו" בי" הצי פ." ו:7מאזי י

ש ה 11' א יי " .^ "יכל ל ה פ נ ו ~ ""! 1 io iij P3"^".^ n 1 "' "i ; z, "? i^ n 1v"" 2 j?/~ jiP jj 1 £?£; ". "1 v . ;-jp 3 ^3 t
X _i..-?
. u^iX. . 1; I; _ /1J.. _':_. rC.?. .?'. . : y' _.' _. . \.. . -.:: ' ?_ ?-?\'.' ',-י. .. . .-'^'^י. י י- . . : , י\:י יי ^
?,י.~.
5 ";? ,---?.. " - - .... ןלל.'.;- .? ך .-די י-?:- ל- ?--- ל ,..; ~ ;'."-' . .1 ;\ י~ ל "- -'.-ץ .-^י-י- -,. ??;:.י;_\ל ?? -'ך - '" T^ ^ ".?^.ך-.ך-הקימו ועדות ממשלתיות לדון בדבר בכור "ועדת צוקר "רעדת יוסי

פלך". ועדו" שידונו במיפוי השידורים ובמעמדו של השידור הציבורי. יעשו

את המלאכה, ימליצו את ההמלצות ויכול להיות ויחליטו שלא יהיה צורך

באגרה אלא בתקציב ממשלה ופירסומות. יתכן שיחליטו על כל מיני ההכביס

טונים, אנהנו לא נביע. התנגדות. יחליטו באיזו צוהה לממן שידור שהוא גם

שידור ציבורי"..

אמדתי לראש הממשלה שלגיטימי שיתקיים דיון בממשלה בנושא של הפרטה

וביטול האגרה.. צהיך לדון בכל הדברים האלה ולהוציא את המסקנות הרצויות

מי שהדליף את הדברים מישיבת הממשלה וחשב שמשפיל אותי ופוגע בי,

LaS- בכבודה p^ir; Kir . nיyfjf3~ ya" את הדברים בצורה לא מדוייקת. הדברים

נאמרו בהומור. יו1^בת לידי פרופסו" רינה שפירא ו£;י3^בה .?2^ בישיבת

הממשלה. זה היה קטע הומור ומישהו ההליט להשמיט דברים שאמרתי.

ל!;בי קביעת הא1;רה. אני לא מדבר על הפרובלמטיות של המיגזר הערבי.
Q.A' את א!/;" ת ו"
וו11;מע ק^?ה מא.:" ^ו/בות במי'1/י1ר הוה. אנהנו מוכנים לבהו ו כת

ו;ש1בו: ^וזביא ל1/בייה יעילה יוו1ד. שכתוצאה מכך אפשו" יהיה להפהית את ^ובה

r; ?^^?j jhc "iji'i J^^ii איתה .^אינטנסיביות הזו היא אהת וי"וזידהג לת כסף

קיומינ.-. אנהנו מאוד זקוקים לכסף זה ולכן אנהנו כה אגרסיביים. אם
תבדקו במ
;::דז- התהב.ו-ה מת ק.~ר לן;בי'-ת של א1;רות ו-רישו" כתוצאה

מהצטרפותינו תבינו א./ התויומו; שלנו ;/נ לאוצר המדינה ולא רק לרשות

השידור. בו-לל שיטת הקנסות שאומצה במשרד התהבורה עלתה ה1;בייה. אני לא

מציה, את הדברים כאילו אנהנו מפיצים תורת התייעלות ל1;ופיס אהרים.

ל1/בי ה!/דעו ו. זו שאלו; חשובה מאוד ו צו- י ך לענות עלייה. איך נו^.ד

.z.v6L -^\27 z''Z."'-'r'\'.7'. צריך להבי י ייב" אוד"/ .";קציב ו"י"שוית לשנת 1996 הוא

תקציב שנמסת לנו לפי הנוזיות למדר של ^3. ההתיקדויות היו באחוזים יוו[י"
:
;דולינ. בהלק מהתה-מים בתדבה ^ותר. היו אילוצים שנשכרו מאיתני. הקדמת

הבהיו"ו".. תקציב כיכדיי הבוזיו"ות שלנו השתנה ל;;מדי משום שהוא וזית מתוכני

"" '.-? .י"' ר- -" יי ."? "^די. -?? ;? י ךי' :;! 1י .." ~.00 ;-? י\רץ "."י ך~ די: ל .- :- י-;' "י יד " j V; ?/v~. /- -~ ;-'.? ר -v''! ~ t י- יי ~ :י

הוצאה ;;דולה נוספו- ;7ייתה הפיגועים ה;/דולים ש;/ררו אותנו לשידורים

י?\ \ י ו- ? '_. 'י- -11. J'. "_; י ", ?";. / ?." ^^ ^'??- /.י..-_- J- ?;_?-. "- , 1" "י 'י\ 11 il"j _; ??/"j ?'^ t\ - w- . ! i; ג" י-- \י.:: ?-- \1י "" ?!;? י . . -

'"; ? '-^ . 1 '"ה 1. ^^ . .'' ." : ) .'" C\ 1 i י_; -". .^ . 1 t .'' "" ."":-.J ™; \ . v\ I'-J I 1 "i. i I .י i ^ ..'- ii JI/' J-' { i_J™י.^?' "1, ^^ -"' :'"י.-J

iL. - י,?-. . ?_^'- . . - -., . -^- ^.ג, . . ;. . "..,. _- ." יי ,.. . . ."; -.". , \^ י-.'.. . . ; ;~.i . .^C . w J-' cl. - ? ? .,.-?? ?J^?i . ?-. ._י ' יw. ii

U? A ? . , - . -?...J-/./.. .? -'- --'^ י-\ .'.".. , ] -"1^'-... -^ י '-. י. .י . ?ג^.. . .יי .- ^_,;. " . ^ י -"י- '^ ?- /, ?..י" . _ . \^ ^. .

. .::^ ".-. י-?_? ן י .":. . '..?'^^ י ._. , . 1_. . ? . 1 . י . . ..!. . י . --^ - 1 . ; ;.;_ .-- ; ^ t\Jy X/ ^ ', i |^.' ; ! . -JIגאמרו d^Hj. f nfij בעיק; על י: יי הבר ^כנסת צבל הנך7 ןאכי פרכרר!

לוז.;יב עליחס. זה !£1י!11בח קבוצת נניבייס בכירים והחליטה נ^היפסדנו את

הבחירוונ לן הטב-צה חמורה מאוד. אבי לא חו1^ב 1^ר!1:!ות הבידור הפסידה את
הבהירות. ר.
:ות ההולדות לא הרוויהה בבוןיהות. איי פוליטיזציה T.ri-j~\A

i~^^in-1. אני מד;;ינ^ ואומר. לי היה סיכסוך 1;דול עם יצהק רבל ו זיכרונו

לברכו; .^גוז^ב לתפקידה ^ל ה;1יות ה;£:ידור וזוא ל1^הו; את תוזל י ך וז1£!לוס, אני
אמרתי לו בתפקידה נ^כ ר
^ות הנגידות הוא לדו ו ה על 'ולתהליך ולדווה על

תהפ1;נות ני;דו .-דבריכ אהריפ ן^ונעשיס. היה כעס עצום בממשלה.
הי ך "ר סילבר 3£;לךם
אני יודע ^^בהד-^יס ן:~א^:וני~ :1;ל המפעילה הנוכחית עדיין לא קיבלת
אפילו נ
לפו .1ncי "i
z1~rj^ קיר[^רבאך0
לא קיבלתי טלפון מסיבה אהרת. ה:;ור הממונה ^הוא הא!1- הממשלה ניתק

איתי ק^י-. גא קיבלתי נוגפונינ בנ.-:.::איכ ראדה. למ-ות ?^ל;;י:1ימי ^!יהיו
;?'.; ך"
.ל- " י לי :"ל :~ך-י.י\י.י\."' " . -י ל ~ י י ך ; יי ין" ד ייל .-?? -י ~י -.י ??:~"' י,~י יי י~ :" י~ "י .-\י7~ רל "י" ל =" 'י- ל י~י.' / -ע;!".' ?"ל לי י" ר- דל ר ר- ;יt

T;? הלק -[האינטראקציו; ביננ!'. לב;יא וקצי-ין כאילו י11; אל ז! ^1::היא
קונספירצ-'ה. '?
^בו אנ^ים וולהלינו :^היפסדנ.' את הבוזירות בהלקאה עצמית

אולי כי לא תקפנו מספיק את כ-ה 11!מעון פהס. לומו- דברים ק!11יפ כאלה על

י" ! י ;" ר" י" י. י, י יי י?"" י" "י" "י 'לי: ^"" ~ '"' "" ?','\ -."1' " "7 ," " ?."" ""י .'-י.?' ^י" ~' ?"" "' ?"~'" T" "^ ~.' '~ ',' T",' ? "? י" "r ", '^ T |"" " ''"' ?' ""

ע::;העיתונאיס מהפגים כל לכלוך קטן לה בלתי אפשרי.
אברהה טוחט
אבי גבאי: ._י.^^!1 ו . ._. . . ./ . . ?', י,! י?', ---?-. W : ; -י, י '''.. י . . '"1- יי-;'". .י-ו .-''??ן^ י ., , . ; . \, 1 . י . , י. .^^ י-'-''

....._ ך ., ? .^. ;;;!~ י י- ,- ף- . .-. ." ;-? ^ןך- ,-,;? " ?-? ~ : -י .^ ^ ''.?י!;~ןי ."" ''יי' ל. י"" "" .י" י\1"-' .~CD Tי"י"' ל י"
מרדכי קיר^כבארמ
.,-? . -, ..?י. ".. i I^'L- . ; . lU ?? :-ii'.. I?.. ,-. . . : i ... :: :^ . ._? , ?? :i,^ ; . I i._i C\ -'' h; ' /,.?. ,?-'? i x' -L? ,';;Oi'? iJi'ii
w . ., .,'' ;_
:^; . ,- .y , . . ?' yc,' -, o.^ ?x ....:cj-.. . ;v ' : !i.-:, _. :P'-j . x_':J ! . ??. ?.:. ;???; ?? ? _. .' ..-

לחוץ לארץ ב-18 שפות.מדברים על התייעלות וסוגרים כנר את הברז. יש דרישה לעשות ערוץ טל

מוסיקה מזרחית. איפה שיהיה רייטינג יהיו גורמים פרטיים שיכנסו לנושא

וירוויחו בסף. אני בעד התהליך הזה. אפ רוצים להוציא עוד מכרזים לרדיו

סלטוריאלי לחרדים לרדיו מזרהי ולדברים דומים איו בעייה. אס נוציא

החוצה את "קול המוסיקה" אף אחד לא יקה את זה. "קול הדרך" נולד מדרישות

שר ידורים בנו^^-א וןבטיוןות. 1י1יוה לה';: ;/) 1ל בנו^^א.
אותנו מקצצים כל הוינ
;1י.ע.ד שנת 1989 השידורים להוץ לארץ מומנו

על יי די מו^רד ההוץ והסוכנות היהודית, עכ[^יו הכל נופל עלינו. 'יויו1;ת רקע."

ל^עת הירום. הבטיהו תקציכ ממ;1^לרי ואין תקציב כזה. אוורי :1ונתי'ים דר^ו

pp jiij;'3את העובדים נ^ל "רשת רגןע". מצד אויןד ד"ר;£;ים לקצץ בעובדים ומצד
שני דורשי
: מאיתנ;' לקלוט את העובדים של "רשת ;~קע". זו כמות של 35"-40

בשידורים הציבוריים פרופר מתוך 1400 משרות קבועוו.! ישנם מעל 400

עובדים בשפות זרות. אלה שירותים ציבוריים פרופר. אף אהד לא יממן אותם.

לגבי השידור הציבורי הדברים ידונו. זה נושא מתמשד. בבי.בי.םי., יש מאות

עובדים שיושבים בבית ואינם באים לעבוד. אין תנאים מתאימים. אלה ערוצים

ציבוריים שפועלים על פי הסכמים קיבוציים. אנחנו לא המצאנו את ההסכמים

הקיבוציים.

מעל גיל 50. מעל 150 עובדים מעל גיל 60. מה נעשה איתם? נזרוק אותם עם

פנסיה של שכר יסוד? זו הרפת רעב. אני מנסה למצוא להם השלמות שיגמרו את

החודש. מי יציע להם עבודה בשוק הפרטי? האנשים האלה נכנסו לעבודה תוך

ידינו הסכם שיעבדו עד גיל 65. אם האוצר וממשלת ישראל אומרים לנו

לשבור את ההסכמים האלה בבקשה. שיגידו לי איך לעשות את זה.
היו"ר סילבן שלום
. יי- -; ?- ? -- --- - -- - .-- .- - - .- ?- ... -. ^

..^ ; 1 י י- י י.. . ^_ ^- 'י_ו" . 1 .י ^,I .^CJ''"יי 1^1 .י'_י_?_ _1ץי

קוד המקור של הנתונים