ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/12/1996

הקיצוצים בתקציב; הצעות לסדר היום: א. שוחט: המחלוקת על פירוש האינפלציה בין האוצר לבין בנק ישראל

פרוטוקול

 
וכספ-סכום-1407סיכום מס ' 66

מישיבת ועדת הכספים

שהתקיימה ביום חמישי, טי בטבת התשנ"ז - 19.12.96. בת"א
הנוכחים
ס. שלום - מ"מ היו"ר, צ. הנדל, י. כהן, מ. נודלמן, א. פינס-פז,

מ. קליינר, א. רובינשטיין, א. שורוט, ש. שמחון.

מ"מ: ח. אורון, מ. ג ולדמן, מ. שטרית.

א. קרשנר - מזכיר הוועדה

ס. אלחנני - היועצת הכלכלית לוועדה
פתיחת הישיבה
10:00
נעילת הישיבה
12.50
המוזמנים
ר. קרול - הממונה על התקציבים

מ. לנגרמן, י. בן-שטרית - משרד האוצר.

הקיצוצים בתקציב

ה ו עדה ק י י מה דיון.

הצעות לסדר הי ום
א. שוחט
המחלוקת על פירוש האינפלציה בין האוצר לבין בנק ישראל.

קוד המקור של הנתונים