ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 12/12/1996

תקציב משרד החקלאות לשנת 1997

פרוטוקול

 
כנסת ארבע-עשרה

מושב שניוכספ-סכום-1402סיכום מס' 61

מישיבת ועדת הכספים

שהתקיימה ביום חמישי בי בטבת התשנ"ז (12.12.96) בתל-אביב

הנוכהים; מ. קלי י נר - מ"מ היו"ר, נ. דהן, י. הראל, א. פי נס-פז, א. רובינשטיין

א. שוחט, ש. שמחון

מ"מ; ח. אורון, r. בוים, מ. גולדמן, ש. הלפרט

א. קרשנר - מזכיר הוועדה

ס. אלחנני - היועצת הכלכלית לוועדה

פתיחת הישיבה; 00;10

נעילת הישיבה; 40;12

המוזמנים; ד. קריצמן - מנכ"ל משרד החקלאות

ג. כהן, ב. קידר, גבי ד. הראל, גבי ש. יודוביץ - משרד החקלאות

ע. ברקן, גבי ש. רוזנבאום - משרד האוצר

תקציב משרד החקלאות לשנת 1997

הועדה קי ימה דיון

קוד המקור של הנתונים