ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/11/1996

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב); שינויים בתקציב לשנת 1996; תוקף תקנות וצווי הארנונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים