ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 13/08/1996

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולענין סעיף 61(ד) לחוק מס שבה מקרקעין; דיון במדיניות משרד הבינוי והשיכון - (הצעה לסדר היום של חברי-הכנסת אי שוחט וח' אורון); הצעות לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים