ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 08/07/1996

בחירת יושב-ראש הוועדה; הצעות לסדר היום

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 1

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"א בתמר-? התשנ"ו (8 ביולי 1996). שעה 09:00

נכחו;
חברי הוועדה
א' רביץ - יו"ר

נ י דהן

א י הירשזון

צ י הנדל

י י הראל

אי יחזקאל

י' כחן

מ' נודלמן

אי סעד

אי פינס-פז

מ' קליינר

א' רובינשטיין

א' שוחט

ש י שמחון

ס' שלום

מ"מ: ח' אורון

ש י הלפרט

מ י שטרית
מוזמנים
יושב ראש הכנסת די תיכון

ר' פנחסי - י ו "ר זמני לוועדת הכנסת

מזכיר חכנטת שי יעקבסון
יועץ משפטי
א' שניידר

מנהל הוועדה; א' קרשנר
קצרנית
א' לוין
סדר-היום
1. בחירת יושב-ראש לוועדה

2. הצעות לסדר היוםבחירת יושב-ראש הוועדה

יו"ר הכנסת ד' תיכון;

הישיבה פתוחה.

רבותיי, על פי החלטת ועדת הכנסת, או יותר נכון המלצה שאושרה בהצבעה, אני מציע

לבחור כיושב ראש ועדת הכספים את חבר הכנסת אברהם רביץ.

מי בעד? מי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד ההצעה לבחור את חבר הכנסת א' רביץ כיו"ר הוועדה - 12

נגד - אין

ההצעה לבחור את חבר הכנסת א' רביץ כיו"ר הוועדה נתקבלה
יו"ר הכנסת ד' תיכון
12 בעד, אין מתנגדים.

רבותיי, בחדר הזה שהיתי למעלה מחמש עשרה שנים, חמש עשרה שנים ועוד כמה ימים.

כמדומני נבחרנו - ויתקן אותי חבר הכנסת שטרית - ב-1 ביולי 1981.

מ י שטר י ת;

נכון.
יו"ר הכנסת ד' תיכון
למיטב זכרוני, לא החסרתי ולו ישיבה אחת כשהייתי בארץ. אני מקווה שבאמצעות

היושב ראש הנבחר הוועדה הזאת תמשיך להיות הוועדה בכנסת. כאן מצביעים מדי יום

ביומו והכרעות נופלות כמעט מדי דקה. אני מקווה שההשתתפות הפעם ו-נהיה גבוהה יותר.

הוועדה מתכנסת בירושלים למעט יום חמישי. אני הוזר ואומר, למעט יום חמישי בתל

אביב. אם תשקלו לקיים את חישיבה הזאת בירושלים, אני אקדם את ההחלטה בברכה.

אני, כמובן, מברך את החברים החדשים שהגיעו לוועדה ואת החברים הישנים-חדשים
שהגיעו לוועדה
את חבר הכנסת הלפרט, את חבר הכנסת בייגה שוחט, את חבר הכנסת אמנון

רובינשטיין, וכמובן, מאחל לכולם עבודח פורייה.

אדוני היושב ראש הנבחר. רשות הדיבור לך, ואנחנו עוברים לוועדה אחרת. דרך

צלחה.
אי הירשז ו ן
אדוני היושב ראש, אני מציע שתפתח בדבר תורה.
הי ו "ר א' רביץ
רבותיי, אני פותח בזה את ישיבת הוועדה. ראשית, אני מודה לכם על האמון שנתתם

בי. אני מאוד מקווה שאני אצדיק את האמון הזה. במיוחד אני, כמובן, מברך את חברי

האופוזיציה שגם הם השתתפו בהצבעת האמון, ואני באמת מתכוון לומר שבשבילי זה יהיה

דבר מסמל את עבודת הוועדה.זכיתי להיות חבר בוועדה הזאת בכנסת השתים עשרה ולמדתי שאנהנו בוועדה הזאת

יכולים להיות הרבה יותר ענייניים, בוודאי הרבה יותר ענייניים מאשר במליאה וגם

יותר ענייניים מאשר בוועדות אחרות. כי כאן אנחנו באמת קובעים גורלות, גם של

בני-אדם וגם של המדינה בכלל. וכולנו מעוני י נים בשגשוגה וברווחתה של המדינה ושל

החברה בישראל.

אני חושב שלראשונה אנו פותחים ועדה חדשה כאשר מסביב ייהום הסער. נפלנו לתוך

תכנית כלכלית חדשה שרבים מחברינו, אלה שאינם בקיאים במכמני המספרים, בפרט חברי

הכנסת החדשים, עדיין לא יודעים כיצד לעכל. יש האומרים שגם שרים בממשלה עדיין לא

הצליחו להתמודד ולעכל את התכנית שהוגשה לפניהם. אבל הכורח היה כזה שהיו חייבים

להחליט והחליטו .

אני מבקש לומר לפניכם משהו על סדרי הדיונים בוועדה. בוועדה תתנהל כך: בימי

שני ושלישי דיוני הוועדה יתחילו בשעה עשר. ביום רביעי - בשעה תשע. בימי שני

ושלישי הדיונים יסתיימו בשעה אחת. אשתדל מאוד לסיים את הדיונים בשעה אחת. אני

חושב שחברי הכנסת צריך שיהיה להם סדר יום מסודר ויידעו לקראת מה הם הולכים. כנ"ל,

כמובן, ביום רביעי.

לגבי יום חמישי, כל דבר כדאי לשקול. מותר לנו לשקול לראות את רצונם של רוב

חברי הוועדה, אם אמנם זה הכרח להוריד את הוועדה כל יום חמישי לתל אביב. אנחנו

כמובן נתחשב בדעת החברים כולם, אבל אנחנו לא חייבים לקבל את זה כנתינתה מסיני.

צריך לשקול את זה מחדש. זה לא דבר כל כך עקרוני, אולי כן, זה מביא להוצאות

מיוחדות נוספות על הוועדה, ואם זה לא הכרח אולי כדאי לשקול. אני אקיים בעניין

הזה שיחות אישיות ואנחנו נחליט בנושא. יכול להיות שאולי נקיים את הישיבות גם בה,

אולי לפעמים.
לגבי הישיבות הקרובות
מחר ייערך דיון עם שר האוצר בחדר ההרצאות. הדיון יהיה

פתוה לתקשורת. שר האוצר ידבר וכמובן שאנחנו נאפשר לחברים גם כן לדבר.
אי פי נס-פז
זה יהיה דיון ראשון על התקציב?
הי ו "ר א' רביץ
אני מניח שהוא לא ידבר על מזג האוויר מחר. ודאי שהוא יציג את התכנית הכלכלית

שלו. לראשונה זו תהיה הופעה של שר האוצר בפני חברי הכנסת, זה יהיה במסגרת הוועדה.

חברי הוועדה יקבלו את זכות הדיבור. אנחנו נקבע את הזמנים שיוקצו. במובן ניתן לראש

האופוזיציה יותר זמן, כפי שנהוג, ואנחנו נחלק את הזמן לכל חברי הכנסת בשווה.
לגבי השבוע הבא
בשבוע הבא יש לנו רק יום דיונים אחד, ביום שני, מאחר שבימים

שלישי ורביעי מתקיים הכנס הכלכלי בקיסריה שחלק מחברי הוועדה הוזמנו אליו. שבוע

לאחר מכן הוזמן לכאן הנגיד.
ס' שלום
בשבוע הבא לא תהיה ישיבה ביום חמישי?
היו"ר א' רביץ
נראה לפי הצורך. יכול שתהיה ישיבה ביום חמישי. אנחנו נודיע אם תהיה ישיבה

ביום חמישי.

בשבוע שלאחר מכן בוודאי שלא תהיה ישיבה ביום חמישי כי זה תשעה באב, לגבי

הפגרה ננהג כפי שהוועדה הזאת נוהגת לדון בפגרה.נשמע עכשיו את הערות החברים.
אי שוחט
אדוני היושב ראש. אני רוצה לברך אותך ולאחל לך הצלחה מרובה בתפקיד. תפקיד

יושב ראש ועדת הכספים הוא תפקיד חשוב מאוד ומרכזי במערכת של הכנסת ובמערכת

הכלכלית. אני מאוד מקווה שאותם דפוסים של עבודה של הוועדה שנקבעו גם בתקופה

שהייתי קצת וגם בתקופה של מר פלדמן והרבה בתקופה של גדליה, ישמשו ככללים ברורים

שגם ארנה תנהג לפיהם, ולא חס וחלילה ישתנו דברים חזרה, שחומר שמגיע לוועדה לא

הופך להיות מיד נחלת כלל חברי הוועדה, אני בטוח שאתה תשמע את כללי המשחק האלה

שקוימו בשנים האחרונות, שכל חומר שיבוא מהאוצר או מגורם זה או אהר מיד יובא

לידיעת חברי הוועדה ולא ייעצר לצורך בדיקה כזאת או אחרת.
הי ו "ר א' רביץ
הדבר כבר נעשה.
אי שוחט
אני בטוח שבתבונתך תדע לנווט את הוועדה.

אני רוצה לומר לך בשמי ובוודאי בשם חבריי, כל אחד גם יגיד את דעתו, שאנחנו

יודעים שוועדת הכספים היא ועדה פוליטית אבל הרבה פעמים צריך לקבל את ההחלטות על

בסיס ענייני וכך אנחנו ננהג. כאשר נחשוב שיש דברים שצריך לאשר אותם, נאשר אותם.

כאשר נחשוב שיש דברים שנראה בהם טעם לפגם, כמובן, נתנגד.

אני לא בטוח אם תהיה לי זכות דיבור פעם שנייה, לכן אני רוצה לבקש בקשה לקראת

מחר, אני יכול לעשות את זה כחבר הוועדה אבל אני חושב שיותר טוב אם אינה תעשה את

הפנייה הזאת לשר האוצר כיושב ראש הוועדה. מהחומרים שראיתי שחולקו לעיתונאים

בדיוני התקציב הצפופים האלה ישנם כמה דברים שהייתי חושב שחשוב שהם יהיו מונחים

לפנינו מחר בדיון .
חי אורו ן
היום, לא מחר. שאפשר יהיה לקרוא את זה בלילה.
אי שוחט
אני לא מדבר על החומר שחולק לממשלה. אני מדבר על שניים-שלושה דברים מעבר לזה.

אגיד למה כוונתי . בתוך המבנה של התקציב למי שמכיר את החומר שחולק לממשלה ישנו דבר

שנקרא הגידול כתוצאה מהטייס האוטומטי שהוא מופיע במספר כולל של 5.2 מיליארד שקל,

אם אינני טועה. הייתי מבקש שתבקש משר האוצר שכשהוא בא למהר לוועדה, יבוא במפורט

מה הגידולים. כי זה גידול גדול מאוד בתוך תקציב לבסיס של תקציב שיהיה בשנה הבאה.
מ י שטרית
הגידול לפי טייס אוטומטי הוא 5.2 מיליארד שקל?
אי שוחט
כן. יותר מהקיצוץ. באופן ריאלי התקציב יהיה יותר גדול. זה כתוצאה מהחלטות

קודמות, מחקיקות. יהיה קשה מאדו לקיים את הדיון אם לא נקבל במפורט איך מחולקים

ה-5.2 מיליארד שקל.
דבר שני
כדאי לשאול את שר האוצר האם הקיצוץ של ינואר 1996 שהיה בהיקף של 1.3

מיליארד שקל נכנס לבסיס של 1997 או לא נכנס לבסיס, כי אחרת לא נדע בדיוק את

משמעות העניין.
דבר שלישי ואחרון
בחוברת שחולקה לממשלה מופיעים מספרים של הקיצוץ של 4.9

מיליארד שקל, אם אפשר לבקש מאגף התקציבים - אתה תבקש משר האוצר כמובן - שיהיה

ריכוז של דף שמגדיר בדיוק בכל מקום ובאיזה סעיף נמצאים הקיצוצים, כי חלקו בנוי

מחקיקה וחלקו מהחלטות. אני חושב שחשוב מאוד לדיון שהחומר הזה יהיה כולו בידינו.

אם אתה מסכים, אני לא פונה ואני סומך שאתה תעשה את הפנייה.
הי ו "ר א' רביץ
הפנייה תיעשה.

אי יחזקאל;

אדוני היושב ראש, קודם כול אני רוצה לברך אותך. אני בטוח שבנועם הליכותיך

תנהל את הוועדה גם ביד רמה וגם בצורה נעימה ביותר והתפיסה של אופוזיציה-קואליציה

תוקהה בעבודת הוועדה, מה גם שעל פי היומיים האחרונים חברים רבים מחברי ועדת

הכספים שהם חברי קואליציה עשו עבודה של כמעט צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים. אני

מברך אותם גם על ההגינות שבעניין, שלא תמיד צריך להתייצב אוטומטית בצד האופוזיציה

או בצד הקואליציה, כפי שאמר חבר הכנסת בייגה שוחט, אנחנו נהיה ענייניים.
נקודה שנייה
אני חושב שהייתה טעות בסדר העבודה של השבוע הקרוב. פניתי אליך

וביקשתי לזמן לאלתר, נדמה לי שהיה צריך אפילו להקנות סדר עדיפות ראשון מבחינת

הזימונים דווקא לנגיד, או לפחות לא לדחות לעוד שבועיים.

היו"ר א' רביץ ;

לאור בקשתך פניתי ליועצת המשפטית של הוועדה, יש פה בעיה של הגדרה משפטית לגבי

תפקיד הנגיד. אני צריך לקבל מהיועצת המשפטית חוות דעת לאור הסעיפים שציינת. לאחר

זאת אני אחליט לגבי הדיון. הוא יוזמן בכל מקרה, השאלה אם יוזמן בצורה שאתה ביקשת

להזמין אותו.

אי יחזקאל;

פניתי ואני חושב שצריך מיד עם מחוייל לזמן את הנגיד ולא להמתין שבועיים.

אני חושב שצריך להגדיר גם בוועדת הכספים, ואני פונה אלייך כיועצת משפטית, מה זה

בדיוק היועץ הכלכלי של הממשלה, איך אנחנו צריכים כחברי ועדת הכספים להתייחס אליו,

האם הוא קודם בדיונים לשר האוצר למשל. הגשתי תיקון לחוק בנק ישראל, שמעתה ועד

עולם נגיד שיוצא או מקבל הצעה לקבל מינוי של שר כזה או אחר יצטרך לעבור תקופת

צינון של שנה, שהרי מדובר בתפקיד מקצועי פאר-אכסלנס, ואין שום מניעה שהוא ייעץ

לממשלה. אבל כאשר היה ברור לנו בעבר, וזה לא הוכחש, שנגיד בנק ישהאל היה מעורב

בכתיבת מצע הליכוד לכנסת אני חושב שהיה לזה טעם לפגם.

לכן אני מבקש שעם חזרתו של הנגיד - - -

ט י שלום;

הכנסת גם את העניין של הרמטכ"ל? אני לא זוכר שאהוד ברק - - -

אי יחזקאל;

אני מציע שאל תעשו שגיאות שאנחנו עשינו. אם אתה חושב שעשינו שגיאות, אל

תחזרו עליהן.

אני מבקש - א. בנועם הליכות אם אפשר לזרז את זימונו של הנגיד; ב. לקבל חוות

דעת של היועצת המשפטית של ועדת הכספים על מעמדו החדש, אם יש לו כזה, של הנגיד

מבחי נת ועדת הכספים.נ' דהן;

אני מצטרף לכל הברכות ומקווה שהדיונים בוועדה יהיו ענייניים ולא רק על בסיס

פוליטי, למרות שזה חלק מהמשחק.

מה שהייתי רוצה לבקש אולי כחבר כנסת חדש וגם כחבר ועדת כספים חדש, שלאור

הפרסומים האחרונים בתקשורת, שהייתה לפחות החלטה אחת של ועדת הכספים שהתברר אחרי

כמה חודשים ש"עבדו" עליהם, ונדבר במפורט: היו החלטות להעלאות במחירי הסיגריות

שהתברר אחרי כמה חודשים שהנתונים שהובאו בפני הוועדה ועל סמך nr העלו את מחירי

הסיגריות בכלל היו שקריים, חשש לשקריים. יש חשש שמסרו פה נתונים ואחר כך התברר

שלא היו נכונים, ועל סמך העלו את המחירים. יכול להיות שזה קורה בלחם, ויכול להיות

שזה קורה בתחבורה ציבורית. אם זה קרה פעם אחת זה עלול להמשיך ולקרות.

אני חושב שלנו בוועדת הכספים יהיו הכלים להתמודד עם בעיות כאלה, שלא יתברר

אחר כך שאישרנו העלאות במחירים שאחר כך יתברר שבכלל לא היו מוצדקות.
דבר שני שהייתי רוצה לבקש
נכנסנו הבוקר לוועדה כחברים חדשים. מונחת בפנינו

חוברת. אני מקווה שלא יבקש מאתנו לאשר אותה ולדון בה היום. אני מציע שאם רוצים

שאנחנו נצביע על חומר מסוים, שיתנו לנו זמן ללמוד אותו. אני בטוח שאף אחד פה לא

כזה גאון שבזמן שאנחנו מדברים פה הוא כבר למד את כל החומר.
אי שוחט
תאמין לי שהממשלה אתמול החליטה על 100 עמודים בשעתיים בלי שהבינו מה שכתוב.

אפילו את העברית הם לא ידעו לקרוא.
ס' שלום
זה נגד הרוסים?
אי שוחט
אני לא מתכוון לזה, אני מדבר למונחים.
נ' דהן
בקרוב, אולי כבר היום או מחר, יונחו על שולחן הוועדה כל מיני הצעות לקיצוצים

בתקציב או להעברות תקציביות או להעלות מחירים שיש בהם חשש או אפילו יותר מחשש

לפגיעה בשכבות החלשות, ותמיד האוצר יטען שזה לא פוגע בשכבות החלשות. אני מאוד

מאמין לאוצר, אני רוצה גם שיוכיחו לנו את זה שחור על גבי לבן איך זה לא פוגע לפני

שאנחנו מאשרים.
אי רובי נשטיין
גם אני מצטרף לברכות, אדוני היושב ראש. זו הוועדה החשובה ביותר לכנסת ויש לה

תפקידים מיוחדים במיוחד בתקופה כזו כאשר המשק עומד בפני פרשת דרכים: או המשך

הצמיחה המהירה או חס ושלום האטה ומיתון.

אני רוצה לבקש בקשה אחת: שאנחנו נקבל עוד היום את החוברת שהוגשה לממשלה אחרת

הדיון מחר עם שר האוצר יהיה דיון עקר. כפי שאני מכיר את החוברות האלה הן דורשות

לימוד של כמה שעות לפחות, גם למי שמכיר את השיטות של אגף התקציבים ואת המונחים

שבהם הוא מנסח את עצמו. לכן אני ממש מבקש,מה שקיבלו העיתונאים אתמול, שיביאו את

זה היום בשעה סבירה שנוכל ללמוד את הדברים.
היו"ר אי רביץ
חבר הכנסת רובי נשטיין, יש סבירה עליונה שהחוברת תגיע היום.
א' רובינשטיין
דבר שני: אני בכל זאת מציע שנשמור על המסורת של ישיבות בתל אביב אם אנחנו

רוצים השתתפות מלאה של חברי הוועדה גם בסיורים וגם בישיבות.
היו"ר א' רביץ
אני מודיע לוועדה שחבר הכנסת רובינשטיין מבקש להודיע שחבר הכנסת חיים אורון

הוא ממלא מקום קבוע שלו ובתור שכזה יש לו מעמד מבחינת ועדת הכספים.
ס י שלום
מבחינת התקנון, המעמד הוא רק בעת הקראה במליאה.
חי אורו ן
ביררתי את זה עם צבי ענבר. ההליך הוא כמו שנעשה פה.
ס' שלום
אין שום משמעות לזה. יש הקראה במליאה וממלא מקום רק בוועדת הכספים. צריכים

להקריא את זה כמו חבר.
מ' שטרית
אני מבקש שיוכנו תיקים לממלאי המקום וכל החומר יועבר אליהם.
אי קרשנר
אין מקומות ל-34 חברים.
היו"ר א' רביץ
נשתדל לעשות מה שאפשר לטובת ממלאי המקום.
מ' שטרית
הדבר הזה איננו חסד שעושים אתם. כך נהגנו בקדנציה שעברה.
היו"ר א' רביץ
בזמן שהקבוע נמצא ממלא המקום יכול להיות צופה אבל איננו משתתף.
מ י שטרית
לא מקובל עלינו לחלוטין. ממלא מקום שותף לכל הדיונים כחבר מן המניין לכל דבר,

הוא רק לא יכול להצביע אם נמצא הקבוע.
היו"ר א' רביץ
רבותיי, אני אברר את הנוהל. מאיר. אתה לא חדש בוועדה. תאר לך שאנחנו בוועדה

נשב כאן 34 איש וכולם ידברו.
מ' שטרית
הלוואי ויבואו ,

היו"ר א' רביץ;

תהיה לנו מליאה זוטא או מליאה רבא. אני לא בטוח שזה יהיה לתועלת עבודת

הוועדה. בכל אופן, אני אשאל את יודעי התקנון וכך ננהג.
מ י שטרית
אדוני היושב ראש, אתה יודע שעל פי התורה מנהג חזק מדין. בוועדת הכספים

בקדנציה שעברה ולפניה על בסיס זה חברים ויתרו לטובת אחרים כי היה ברור להם

שממלאי המקום משתתפים מלאים ורק בהצבעה מצביע מי שחבר קבוע, ואם לא נמצא הקבוע,

ממלא מקומו מצביע.
הי ו "ר א' רביץ
נבדוק את זה.

חי אורון;

היות ובקדנציה הקודמת הייתי יושב ראש הקואליציה אני יכול לומר שהייתה תקופה

ארוכה שהאופוזיציה איימה שלא להשתתף בישיבות עד שהנושא הזה הוסדר לשביעות רצונה,

והוסדר כפי שמאיר שטרית אמר עכשיו.

מ' שטרית;

אמת.
חי אורון
אני מציע לא לשנות.
היו"ר א' רביץ
הדרישה הזאת היא לא רק של האופוזיציה, היא גם בקואליציה.

ח י אורו ן;

היות והכנסת הזאת אימצה לעצמה את מה שנקרא תמונת הראי, מה שהיה בקדנציה

הקודמת עם האופוזיציה הקודמת מאומץ גם עכשיו, והעקרון הזה התקבל בוועדת הכנסת

ובכמה וכמה מהלכים בחודש האחרון, אני מציע שלא נערער על זה עכשיו.
היו"ר א' רביץ
נבדוק את העניין .
ס' שלום
אני רוצה, כמובן, לברך את היושב ראש על בחירתו. אני בטוח שאתה תנהל את הוועדה

בצורה טובה ורצינית. אני חושב שזאת הוועדה הקשה ביותר לניהול. הרמות הקול כאן,

לצערי, הן חלק מההווי כאן ויש כאן כל יום כעשר או כעשרים הצבעות ויש המון לחץ.

אני חושב שמהבחינה הזאת אתה תעשה את זה בצורה הנכונה.

אני בטוח שגם חבריי בליכוד שקצת כועסים ואולי מרגישים שאין להם בדיוק את

המקומות שהם זכו להם ורצו אותם, אבל יידעו שזה חלק מהעניין וחלק מהעבודה. אתה

אמנם יושב כאיש הליכוד אבל אתה יושב כאן מבחינתנו כאדם שמנהל את הוועדה ואני בטוחשתעשה זאת בצורה הטובה והנכונה ביותר.
לנושא של ממלאי המקום
ממלאי המקום משתתפים בכל הישיבות ומצביעים כמעט בכל

ישיבה. אתה אומר שיהיו פה 34, הלוואי ויהיו פה 10 כל יום. אני אומר את זה לך בתור

אחד שבא בשנים האהרונות וישב כאן כמעט כל יום. הם קיבלו את כל השירותים. מה שהם

לא קיבלו זה התיקים. היה להם תא, תיקים הם לא קיבלו. אבל הם יכלו להשתתף בדיונים,

יכלו להשתתף בהצבעות ועשו את הכול כחבר מלא מן המניין.
היו"ר א' רביץ
מה זאת אומרת בהצבעות?
ס' שלום
אף אחד לא היה מצב שכממלא מקום לא יכולתי להצביע.
א' הירשזון
להצבעות לא צריך ממלא מקום. בהצבעות יכול להיכנס חבר כנסת רגיל ולהצביע.
סי שלום
נכון. מעבר לכך, הלוואי ויהיו אנשים כאן. היו כאן ישיבות שהשתתפו בהן אחד,

שניים ושלושה חברים.
לעצם העניין של התכנית הכלכלית
אתמול אישרה הממשלה תכנית כלכלית. אני רוצה

שיהיה ברור, אני אפעל שהתכנית הזאת תעבור. אני מרכז הקואליציה ואפעל יחד עם

חבריי שהיא תעבור. אבל צריך להיות ברור שגם בנושא של הרכב אותו קיצוץ יש השגות

כאלה ואחרות לחלק מהחברים, השגות שהן השגות ענייניות. כמו שאנחנו יודעים מהעבר,

וגם שר האוצר לשעבר כאן שנהנה מקואליציה כמעט שלא היה לה אח ורע, לפי דעתי,

שהעבירה כל דבר שהאוצר רצה, גם הוא לעתים נאלץ לעשות שינויים כאלה ואחרים.
אי שוחט
זה בגלל שהיינו מיעוט בכנסת...
סי שלום
בתור מי שהיה פעם עוזר לשר האוצר וסיקרתי את ועדת הכספים כעיתונאי, לא היה

מצב כזה שוועדת הכספים אישרה כל דבר שהאוצר ביקש, ואני לא רוצה להגיד חותמת גומי.
אי שוחט
כי הבאנו רק דברים טובים.
סי שלום
לא בדיוק, אתה רואה למה זה הביא. זה הביא למצב שצריכים דברים רעים בגלל מה

שהשארתם. אבל לא ניכנס למלחמה הזאת, היום זו ישיבה חגיגית.

אנחנו נרצה לעשות הכול כדי שהישיבות יתנהלו ברוח טובח. יש כאן אנשי מקצוע,

אנשים שמכירים את התחום, ואפשר לעשות את זה ברמה טובה ונאותה. אני מאוד מקווה

שהעבודה תהיה טובה.
לגבי הישיבות בתל-אביב
אני לא חושב שאפשר יהיה לעשות שינוי בעניין הזה. ביום

חמישי חלק גדול מהאנשים נמצאים בתל-אביב בפעילות פוליטית כזו ואחרת. יום חמישי

נחשב כיום המפלגות, אלה שיש להם, אני לא בטוח שלנו יש. זו מסורת שביום חמישייושבים בתל-אביב. עניינית גם השרים עצמם שאתה מזמין אותם חם בדרך כלל יושבים

באותו יום בתל-אביב. לכן אני חושב שטוב יהיה אם נשמור על העניין הזה.

אני מאחל לך הצלחה, תקבל את מלוא הסיוע.

מ' שטרית;

אדוני היושב ראש, ראשית, ברכותיי לבחירתך. אני מקווה ומייחל שתנהל את הוועדת

ביד רמה ובצורה מאורגנת ומסודרת, ותקבל מאתנו, כפי שאמר ידידי חבר הכנסת סילבן,

מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, את כל הסיוע.
היו"ר א' רביץ
רק תבואו.
מ' שטרית
תראה אותנו פה בהרבה ישיבות והרבה זמן. כפי שציין יושב ראש הכנסת, אני פנה

מ-1981 עם הפסקה אחת באמצע שאני מצטער עליה. תקבל את מלוא הסיוע שלנו.

הוועדה הזאת היא הוועדה היחידה בכנסת שיש לה שיניים לגבי הממשלה, כי זו ועדה

סטטוטורית ובהרבה נושאים הממשלה תלויה בוועדת הכספים והיא צריכה לקבל החלטות מדי

יום ביומו. לכן, אדוני היושב ראש, אנחנו בקואליציה, אבל אני מציע שלא נהיה חומת

גומי. מותר לנו, חובתנו כמי שנבחרו על ידי הציבור, לבחון את הדברים שמונחים לפני

הוועדה, לא לקבל כל דבר כתכתיב וכמובן מאליו. מותר להביא את השרים, לנהל אתם משא

ומתן, ואם נשתכנע - נתמוך, אם לא נשתכנע - אולי נשנה את דעתם והם ישתכנעו לשנות.

כבר היו דברים מעולם, גם בתקופה של בייגה, שלמרות שחברי הקואליציה הצביעו באופן

אוטומטי היו גם דברים ששונו. היו דברים שבייגה הביא לוועדה ושונו. חברים שלו לא

אחת הלכו בניגוד גמור לקו שלו ולא אחת דווקא חברי האופוזיציה תמכו בהחלטות של

האוצר, למשל בנושא כמו הפרטה, שתמכנו באופן קבוע באוצר.
אי שוחט
חלק מכם תמכו , אתה.
מ' שטרית
יש פה חברים די ותיקים ומנוסים. אני חושב שככל שנתייחס לוועדה ברצינות וננהל

את הדיונים לגופו של עניין, נצא כולנו נשכרים.
א' הירשזון
אדוני היושב ראש, ראשית תרשה לי להצטרף לאיחולים הרמים של הקודמים. אני בטוח

שאתה תנהל את הוועדה הזאת בצורה ראויה לה. זאת ועדה הכי חשוב בכנסת וכך צריך

להישמר מעמדה ככזו.

אני מבקש להצטרף לבקשתו של חבר הכנסת רובינשטיין, שנקבל את החוברות כדי שנוכל

לעיין בהן ושנוכל להתייחס בצורה רצינית מחר בדיון.
דבר שני
אני בהחלט אשמח אם נקיים חשיבה מחודשת באשר לישיבות יום חמישי

בתל-אביב או שלא בתל-אביב, בתנאי שבסיומו של דבר הן יתקיימו בתל-אביב. רוב האנשים

נמצאים שם, רוב השרים נמצאים שם.
דבר שלישי
ישנם הרבה חברי כנסת חדשים והוועדה הזאת שונה מהרבה ועדות אחרות

וצריך בקצב הרבה יותר מהיר להיכנס לדברים שנחתכים בקצב יותר מחיר. לוועדה הזאת

מקדמת דנא יש יועצים, עובדים נהדרים. הייתי מציע שחברי הכנסת החדשים יוכלו להשתמש

בסיוע של כל היועצים הכלכליים והמשפטיים של הוועדה הזאת, כדי שיעזרו להם בכניסהחלקה ורכה הרבה יותר לוועדה, אם נעשה כך, גם הישיבות הקרובות יוכלו להיות הרבה

יותר ענייניות ופחות יצטרכו לתת דגש על זמן לימוד.

אני לא משלה את עצמי שזו תהיה ועדה לא פוליטית. זה יפה לומר. זו תהיה ועדה

פוליטית. אני מקווה רק שנצליח בעניינים העיקריים להתאחד ולהתגבר על המחלוקות

הפוליטיות שלנו ולהיות מאוד ענייניים ולהכריע לגופו של עניין. אני מאחל הצלחה

לכולנו.

מ' קלי י נר;

מטבע הדברים כשאתה מתבטא לקראת סיומו של דיון מהסוג הזה אתה מוצא את עצמך

מסכים להרבה דברים שאמרו חברים אחרים ואתה רוצה לומר את אשר על לבך בלי חזרות.

אני מניח שזאת חזרה על הדברים אבל חזרה ברוכה. אני בהחלט מצטרף לברכות, וכמי

שמכיר אותך מכנסות קודמות אני בטוח שתעשה עבודה טובה ושתמצא את האיזון הנכון בין

העובדה שיש כאן קואליציה ואופוזיציה - ודיברו על הקדנציה הקודמת שבה לא הייתי -

ומצד שני, לשמור על תפקידו של הבית הזה כמי שעושה עבודה רצינית, בודק את מה שמוגש

לו על ידי הממשלה ומאשר אבל אם מגיע למסקנה אחרי שמיעת השרים שיש מקום לשינויים,

מבצע את השינויים האלה.

אני בהחלט חושב לדוגמא, ונדון בזה מחר, שצריך קיצוץ. אבל אני חושב שהיו

תגובות של חברים מכל חלקי הבית לפני ששמעו את שר האוצר, לפני שהממשלה החליטה על

התכנית. אני לפחות חשבתי שכדאי בעקרון קודם לשמוע את נציגי הממשלה ואחר כך להגיב.

אני חושב שאם הוועדה תצליח בחשיבה משותפת למצוא דרכים איך הקיצוץ יתבצע אבל

לא תהיה פגיעה בשכבות החלשות, שאנחנו נעשה את המלאכה של הבית כולו. אני לפחות בא

לכאן בצורה עניינית. אני גם חושב שלכן צודק חבר הכנסת דהן שאומר, את הניירות האלה

שחלקם ישר אבל הפירוט הוא הפוך, ובשביל להבין את הפירוט אתה צריך להפוך את התיק -

אני מניח שזה לא מכוון - בהחלט אני רוצה להפוך את התיק ולפחות בהתחלה, אנחנו

החדשים, עד שניכנס לרוטינה, בהחלט נצפה להסברים.
היו"ר א' רביץ
לפני שאתן את רשות הדיבור לחבר הכנסת הלפרט אני כבר רוצה לענות על בקשתו של

חבר הכנסת דהן.אני נענה לבקשתו ואנחנו נדחה את הדיון שרצינו לקיים היום בבקשות

שנמצאות על שולחננו. נדחה את הדיון ליום רביעי כי מחר יש לנו ישיבה עם שר האוצר.

אני מציע, כפי שהוצע כאן, לחברי הכנסת החדשים ללמוד את הניירות. הם בהחלט יוכלו

לקבל ייעוץ מהיועצים הכלכליים של הוועדה ומהמשפטנים, כך שביום רביעי זה יהיה כבר

אחרי שיעורי הבית.
אי שוחט
מה עם בקשתי לגבי מחר?
היו"ר אי רביץ
פנינו כבר.

ש' הלפרט;

אדוני היושב ראש, ראשית אני רוצה לברך אותך על תפקידך החדש. יושב ראש ועדת

הכספים החדש הוא מיזוג של תלמיד חכם ופרלמנטר ותיק ואיש עסקים. כל אלה נתונים

שדרושים לתפקיד של יושב ראש ועדת הכספים. אני מקווה שבעזרת השם הוא יצליח

בתפקידו.

הייתי רוצה לבקש, בנוסף לדיון שיהיה מחר עם שר האוצר, שיהיה יותר הצגה כלפי

התקשורת, אדוני היושב ראש, אני רוצה שתקבע לקיים כאן דיון יסודי ופרטני בנושא

הקיצוצים שהממשלה הציעה. ייתכן שאין מנוס מקיצוצים, אבל אנחנו חייבים כאן לדוןבצורה לסודית ולראות שהקיצוצים יהיו לפחות כמה שפהות כואבים לשכבות ההלשות..

היו"ר א' רביץ ;

זה יהיה עם התקשורת אבל זה יהיה דיון מעמיק בקיצוצים.

ש י הלפרט;

בנוסף לזה אני מציע שהוועדה תדון בזה בצורה יסודית.
היו"ר א' רביץ
הוועדה תדון בזה. אני מודה לכם. הישיבה הסתיימה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים