ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/02/1999

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה), התשנ"ט-1999

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןמישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי, ז' באדר התשנ"ט (23 בפברואר 1999). שעת 10:55
נכחו
חברי הוועדה; מיכה גולדמן - היו"ר
מוזמנים
סגן שר הבריאות חבר-הכנסת שלמה בניזרי

שלום גולדנברג - מנהל המחלקה לבריאות הסביבה,

משרד הבריאות

עו"ד אילנה מישר - חלשכח המשפטית, משרד הבריאות

ולרי פוהורילס - בריאות הסביבה, משרד הבריאות
מזכירת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
עפרה הירשפלד
סדר-היום
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה),

התשנ"ט-1999.תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה). התשנ"ט-1999
היו"ר מיכה גולדמן
אני פותח את הישיבה.

אדוני סגן השר, תסביר לנו בבקשה את התקנות.

סגן שר הבריאות שלמה בניזרי;

במשך חמישים שנה לא היו במדינת ישראל תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים

למקוואות טהרה). הכל הסתמך על הנחיות מנכ"ל או דברים, שמבחינת "שיניים" לצורך

אכיפה וכדומה, לא היה דבר כזה.

כשאני נכנסתי למשרד אמרתי שלא ייתכן שלבריכות שחייה ולכל המקומות האחרים יהיו

תקנות ובענין של מקוואות טהרה הם יעשו מה שהם רוצים. כשאשתי הולכת למקווה אני

רוצה שהיא תלך בביטחה.

לכן עשינו עבודה מאומצת והקמנו ועדה משותפת למשרד הבריאות, משרד הדתות,

הרבנות הראשית, נציג המועצות הדתיות ועם עוד כמה יועצים שלי שבדקו את הנושא מכל

ההיבטים, גם התברואתיים וגם ההלכתיים, כי שני הדברים נושקים יחד.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מבין שאתה. רואה בתקנות האלה דבר חיובי.

סגן שר הבריאות שלמה בניזרי;

בוודאי.

היו"ר מיכה גולדמן;

אם כך, אנחנו מאשרים את התקנות.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה נסתיימה בשעה 00;11

קוד המקור של הנתונים