ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/01/1999

סקירת מפכ"ל המשטרה על הפשיעה בישראל

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 397

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

שהתקיימה ביום ג'. ט' בשבט התשנ"ט, 26.1.1999. בשעה 09:10
נכהו
חברי הוועדה: היו"ר מיכה גולדמן

עמנואל זיסמן
מוזמנים
יהודה וילק, מפכ"ל המשטרה, משרד לביטחון פנים

ניצב יוסף סידבון, ראש אגף הקירות, משרד לביטהון פנים

סנ"צ עוזי סנדורי, עוזר דובר המטה הארצי, משרד לביטהון

פנים

אילן פרנקו, משרד לביטחון פנים
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

סקירת מפכ"ל המשטרה על הפשיעה בישראלסקירת מפכ"ל המשטרה על הפשיעה בישראל

היו"ר מיפה גולדמן; אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות

הסביבה.

בעקבות מסיבת העיתונאים שקיים המפכ"ל, אנחנו רואים שינוי גישת המשטרה

ולמעשה אנחנו רואים שהמשטרה הוזרת להיות משטרה קלאסית. אני מתכוון לומר

שעברנו שנים של פעילות שחלקה היה מושפע מהמציאות הקשה שמדינת ישראל

עברה מאז הפעילות החבלנית והפגיעה הקשה באזרחים, ובעיקר במרכז הארץ, גם

בירושלים וגם בתל-אביב. בוודאי שהמשטרה באותם ימים ריכזה את המאמצים

שלה בעיקר לגיוס כוח אדם לאותה פעילות שחייבה ריכוזים גם בסופי שבוע

וגם באותן ערים שם היתה פעילות מחייבת של המשטרה בגיוס כוחות. ראינו

שלא פעם תחנות המשטרה, גם בדרום, גם בצפון, גם במרכז, למעשה העמידו את

כוח האדם שלהן לפעילות הביטחון השוטף, פעילות שחייבה גם הרחבת שיא כוח

האדם של המשטרה באותם זמנים. אי-אפשר היה להתעלם מכך שבאותן שנים,

כתוצאה מאי-פעילות בקטע חשוב מאוד של פעילות המשטרה כמו מלחמה בסמים,

מאבק בפשע, אלימות במשפחה, אלימות בקרב הנוער, כל הנושאים האלה נפגעו

כתוצאה מכך שהמשטרה באותן השנים ריכזה את עיקר מאמץ שלה בכיוונים של

הפעילות החבלנית.

קיימנו כאן ישיבה לאחר כניסת המפכ"ל הנוכחי לתפקידו. המפכ"ל העמיד

תוכנית עתידית לטווח הקצר ולטווח הארוך, ובה הוא אמר שהוא ישים את כל

הדגשים על פעילות המשטרה וריכוז מאמץ באותם התחומים שעליהם היום אנחנו

מקיימים את הדיון ומסכמים שנת פעילות בכל מה שקשור באלימות, במאבק

בפשע, מאבק בגניבת כלי רכב שאנחנו יודעים שהוא אחד הדברים הקשים בחברה

הישראלית כאשר גונבים כלי רכב בישראל ומעבירים אותם לשטחים. אנחנו

יודעים את הרגישות שקיימת בישובי קו התפר בגניבות חקלאיות. אנחנו עדים

לא פעם אחת לפרסומים על אלימות במשפחה ולרצח של בעל את אישתו, כאשר

לפעמים זה מביא להרג של חלק רחב יותר של המשפחה ולפעמים זה מגיע עד

לילדים. אם פעם היינו רגילים לחברות סגורות, שם הדברים נסגרו מבלי

להביא אותם לידיעת המשטרה, גם התנועה הקיבוצית וגם התנועה הדתית

והחרדית משתדלת אמנם להיות יותר סגורה, הרי שהיום גם שם קשה מאוד לסגור

את מה שקורה.

הישיבה היום תהיה ישיבה קצרה כי בשעה 10:00 מתקיימות הצבעות. שמחתי

שהמפכ"ל נענה להזמנתנו והגיע לישיבה גם בימים שכאלה. אני לא יכול שלא

להעלות כמה נקודות שבהן אני חושב שיש צורך לשים דגש נוסף.

אני חושב שיש צורך להשקיע בפתיחת תחנות משטרה נוספות במגזר הערבי. אני

חושב שתחנות המשטרה במגזר הערבי, יש להן חשיבות גדולה מאוד. אני הייתי

עד למספר אירועים שנוכחות של משטרה בריכוז אוכלוסייה ערבית, יש בה

תרומה חשובה לחיי השקט באותה קהילה שהיא קהילה שמרגישה היום צורך שיהיו

בה מוקדי הרום שיכללו משטר, מגן דוד אדום, כיבוי-אש, ואני חושב שבחצר

אחת אפשר לשלב את שלושת הגורמים הללו, כל יחידות החרום האלה כאשר

למשטרה יש תפקיד שוטף יום יומי לאורך כל היממה. אני רואה בזה נקודה

שהיא בעלת חשיבות גדולה מאוד.

לקחתי כאתגר, אבל כתוצאה מהקדמת הבחירות לא הצלחנו לקיים דיון מעמיק

ורחב יותר בנושא שהמפכ"ל התייחס אליו בישיבה האחרונה שהיה אצלנו.

בדיונים בנושא של אלימות וכל המאבק בפשע, יש צורך להקים שולחן משותף שלמערכת החינוך, של המשטרה, של משרד המשפטים, של אותם שותפים שיש להם

חשיבות גדולה מאוד בכל דרך החיים שמתחילה במערכת החינוך. אי-אפשר לבוא

למשטרה בלבד בדרישה, מבלי לחייב את מערכת החינוך לפעול ולעשות החל

מקליטת הילדים בבית-הספר היסודי, דרך חטיבות הביניים ובבתי-הספר

התיכוניים, משום שלמאבק באלימות ובפשע יש חשיבות גדולה מאוד. כשהייתי

סגן שר החינוך וכמי שהיה אחראי גם על אגף הביטחון והאבטחה היתה חלק

ממערך הפעילות של משרד החינוך, אני זוכר שבכניסה לבתי-הספר היה שומר או

מאבטח וזה השפיע לא מעט על המתרחש בחצר בית-הספר ותרם למניעת כניסת

גורמים שליליים לחצרות בתי-הספר תוך כדי פעילות בתי-הספר. בסטטיסטיקה

של המשטרה, המשטרה יכולה לומר לי שהיא לא מרגישה את הירידה משום שרואים

את בית-הספר לא רק בשבע או שמונה השעות שהוא פועל אלא המשטרה רואה את

בית-הספר במשך 24 שעות, ואם יש כניסה לחצר בית-הספר בשעות אחר-הצהרים

ובשעות הלילה על-ידי סוחרי סמים שמשתמשים באתרים הפתוחים - שהם סגורים,

אבל יש יכולת להגיע אליהם - והם לא בזמן פעילות בית-הספר, מיד זה נרשם

כאירוע שהיה בבית-הספר מבלי שלקחו אותו בסטטיסטיקה והפרידו אותו אם זה

היה בזמן לימודים או בשעות הלילה כשבית-הספר שימש מקום מפגש לסוחרים

מול משתמשים. לכן כאשר יש גם נתונים, צריך לבדוק גם את שעת האירוע כדי

להכניס אותו לסטטיסטיקה.

אני חושב שיש עוד דרך ארוכה לפעילות המשטרה כדי להגיע למצב שנוכל לומר

שאנחנו נמצאים במצב אופטימלי. אני יכול לומר שהיום אנחנו בתחילתה של

הדרך, וכי יש ניצוצות של התחלה בכיוונים החיוביים. אנחנו יודעים שאת

התוצאות אי-אפשר לראות מהיום למחר, יש תוצאות שנראה אותן אולי רק בעוד

שנתיים, יש תוצאות שנראה אותן בעוד שנה.
עמנואל ז יסמן
תסביר לי מה זה ניצוץ.
היו"ר מיכה גולדמן
כשאתה רואה נתון של התחלה בירידה בפשע, אתה

יכול גם לדעת שאם אתה עושה ריכוז מאמץ מול

סוחרי סמים ועשית את הפעולה, אתה מעלה את הנתון. אם אתה לא עושה פעולה,

אין לך נתונים. ניצוצות זה דבר חיובי ואני אומר שצריך לדבר גם על חצי

הכוס המלאה כמו שצריך לדבר גם על חצי הכוס הריקה. אני אומר שאם יש חצי

כוס מלאה, צריך גם לספר עליה ולא תמיד להצביע רק על חצי הכוס הריקה.

אני חושב שיש התחלה בכיוונים, לפחות בכיוונים שהמשטרה בראשות המפכ"ל

מוליכה, ואני רואה זאת כדבר חשוב, אבל זה לא אומר שלא צריך עוד לעשות

דברים רבים. אני חושב שהמגמה של הוצאת אנשים מהמינהלות החוצה, צימצום

רכישת שירותים חיצוניים על-חשבון אנשי משטרה וקבע שההוצאות עליהן הן

גבוהות יותר, ודאי שאלו כיוונים שיש לברך עליהם. מצד שני, המשטרה צריכה

עוד לעשות הרבה מאוד באותם מקומות שהתייחסתי כמו במלחמה בסמים וההרגשה

שאדם יכול להסתובב חופשי במדינת ישראל. אני רק יכול להצביע על שתי ערים

ששם כשאתה מסתובב, עדיין אתה מרגיש לא טוב, זה עיר ערבית גדולה בשם

טייבה ועיר יהודית בשם נתניה. המצב שם יותר טוב ממה שהיה לפני שנתיים,

אבל הוא עוד לא דומה במצבו לערים שכנות בשרון.
יהודה וילק
הייתי פה פעמיים כבר. הייתי פה בתחילת שנה

שעברה כשסיכמנו את הנתונים של שנת 1997,

והייתי פה במחצית השנה כשהארץ מלאה כותרות ונאמר אנרכיה וחמישים אחוז

עליה במקרי הרצח, והיתה פה ישיבה סוערת וטעונה. אמרתי שתוכנית העבודה
שלנו אומרת דבר אחד
אחרי שלוש שנים של עליה, יש לנו יעד להגיע לאיזוןבשנת 1998 כדי שנהיה בעמדת מוצא יותר טובה בהמשך כדי להוריד את

הפשיעה.

עם כניסתי לתפקיד, בעצם באתי ואמרתי שהמטרה הראשונה שלי היא יצירת

שיווי משקל אירגוני הדש במשטרה. כלומר, שיווי משקל בין התפקיד הקלאסי

ותפקידי הביטהון השוטף, לתת למשטרה יכולות יותר טובות למלהמה בפשיעה

מבלי לגרוע מתפקיד הביטהון השוטף, כי אחד לא הייב להיות על חשבון

השני.

אם אני רוצה לבוא היום ולתת כותרת בשנת 1998 מבחינת המשטרה, הכותרת היא

מאוד פשוטה. אחרי שלוש שנים של עליה רצופה בפשיעה, עליה מצטברת של

למעלה משלושים אחוז, נבלמה הפשיעה בשנת 1998. יתרה מכך, במחצית השנייה

של שנת 1998 נרשמה ירידה בפשיעה. להזכירכם שניתחנו את הנתונים של

המחצית הראשונה, דיברנו על עליה של 12.5 אחוז וכולם זוכרים את הכותרות

על-פני עמודים שלמים בצבע אדום.

הנתונים. אנחנו כאן לקחנו את הנתונים שכוללים הכל, גם את התיקים

הפליליים וגם את אי-התביעות. כלומר, כל אותם מקרים שבהם הגיעו אזרחים

למשטרה, ואתם רואים שאחרי עליה של 15.2 אחוז בשנת 1997, אנחנו מדברים

על עליה של 2.8 אחוז. אם אני לוקח את הנתון הזה ובוהן אותו מול המחצית

השנייה של 1998, אתם רואים שבראייה שנתית שנה מול שנה, אנחנו מדברים על

עליה של 2.8 אחוז, אבל במחצית השנייה של שנת 1998 נרשמה ירידה של 5

אחוזים. אם אני לוקח את שיעור הפשיעה לאלף תושבים, וזה הנתון האמיתי

ביותר - כי בעצם ארבעה מיליון תושבים מייצרים פשיעה שונה מששה מיליון

תושבים - אני בעצם מנטרל את העליה בפשיעה מול העליה באוכלוסייה, אתם

רואים שאנחנו בעליה של פחות מחצי אחוז. אני מרשה לעצמי לומר שחצי אחוז

זאת בפירוש בלימה.

מה עשינו באותה שנה. אם אתם זוכרים, בביקורים הקודמים באתי ודיברתי על

יעדים של תגבור השטח במאות שוטרים. אני היום יכול לבוא ולהגיד שבשנת

1998 משטרת ישראל תיגברה את מערך השטח ב-1,200 שוטרים. זה המון. 1,200

תקנים זה הרבה מאוד, זה 1,200 תקנים נטו ללחימה בפשיעה. זה לא מטות, זה

לא גנרלים, זה לא טבחים, זה רכזי מודיעין, זה תובעים, זה חוקרים, זה

יחידות ללחימה בפשיעה ודברים אחרים.

לאן הלכו הדברים האלה, אתם רואים את זה על הלוח. הם הלכו לחקירות,

לתביעות, לנוער, ואני אראה תיכף נתונים בנושא הסמים, לאלימות במשפחה.

ביום רביעי שעבר חנכנו מערך של 170 חוקרים שקיבלו הכשרה ייחודית לטפל

בנושא האלימות במשפחה. אין היום תחנת משטרה שאין בה מינימום שני חוקרים

שקיבלו את ההשתלמות. כתבנו חומר תורתי, הוצאנו נהלים חדשים, התחברנו

לכל גורמי הקהיליה, ממעון לנשים מוכות, דרך הפרקליטות, דרך אירגוני

הנשים. לקחנו את אותם 170 חוקרים, סגרנו אותם בהשתלמות של שבוע

בירושלים, שבמהלכה הם בעיקר שמעו את הגורמים האחרים. יש לנו היום מערכת

הרבה יותר טובה והרבה יותר פתוחה בנושא אלימות במשפחה. ריכזנו מאמץ

בנושא המודיעין, וזה אומר רכזי מודיעין, בלשים, קבוצות מודיעין

אחרות.

הקמנו המש פלוגות ללחימה בפשיעה כדי להחזיר את השליטה באותם מוקדי פשע

למשטרה. פלוגה ראשונה עובדת במחוז המרכז. רק כדי לתת משמעות שתדעו מה

המשמעות של פלוגה כזאת, אני אשים פה את הנתונים. הפלוגה הראשונה, פלוגתצואר, נכנסה לשטח ב-1 ביולי. במשך חצי שנה של פעילות - זה חצי שנה

ראשונה - הפלוגה הזאת היתה מעורבת בב-746 מעצרים, מתובם 300 בנושא

סמים. אז בתהום מהוז המרכז כשאנחנו באים ואומרים מה קרה, בנתניה ירדה

הפשיעה במחצית השנייה של השנה ב-12 אחוזים. מתי קראתם לאחרונה על נתניה

בעיתון? ברמלה יש ירידה של 15 אחוזים. בלוד ירידה של 15 אחוזים. אנחנו

נכנסנו למוקדי פשיעה. מתי שמעתם על רמלה בפעם האחרונה? על פרדס כץ? על

עמידר?
עמנואל זיסמן
כמה דיונים היו בקשר לגיואריש?

יהודה וילק; איפה נתניה? איפה פרדס כץ? איפה ג'ואריש?

איפה באר-שבע?
היו"ר מיפה גולדמן
לעומת זאת הייתי בטייבה בשבת שעברה

והופתעתי. החניתי את המכונית, בא אלי ראש

העיר החדש וביקש ממני לקחת את המכונית למגרש חניה עירוני כי אחרת לא

אמצא אותה.

עמנואל ז יסמן; תביא את חבר הכנסת וליד צאדק, הוא יספר לך

מה קורה שם.
יהודה וילק
אני עושה עוד כמה פילוחים כדי לראות כמו

עבירות רכוש, שם אנחנו רואים את אותה מגמה.

עליה של 2.6 אחוז. רבותי, בשנת 1997 היתה עליה של עשרים אחוז בעבירות

הרכוש. 2.6 אחוז זה בדיוק העליה בכמות האוכלוסין. זו בלימה. במחצית

השנייה של שנת 1998, ירידה בעבירות הרכוש בשמונה אחוז.

התפרצויות לבית עסק, כבר הצלחנו להגיע לנתון של ירידה שנה מול שנה,

קרוב לעשרים אחוז ירידה במחצית השנייה של השנה. התפרצויות לבית דירה,

למעלה מעשרה אחוז ירידה במחצית השנייה של שנת 1998.

כאן אני מגיע לנושא הרכב. בכנסת היו לא מעט דיונים בנושא הרכב. הראיתי

לכם את הגרף הזה גם לפני שנה וגם לפני חצי שנה. פעם ראשונה מאז שנת

1990 ישנה ירידה בכמות גניבות כלי הרכב. אם אנחנו רוצים לנתח את

הנתונים, בשנת 1997 היתה עליה של 25 אחוזים, בשנת 1996 היתה עליה של 12

אחוזים, בשנת 1995 היתה עליה של 25 אחוזים, בשנת 1998 יש ירידה של קרוב

לתשעה אחוזים. במחצית השנייה של שנת 1998 קיימת ירידה של 21 אחוז

בגניבת כלי הרכב. כשג'וליאני בניו-יורק הוריד בשלוש שנים פשיעה בשלושים

אחוזים כל העולם חגג. רבותי, אנחנו עבדנו קשה מאוד כדי להגיע לנתונים

האלה.

אתן לכם נתוני פעילות, כי זה לא רק עניין של סטטיסטיקה אלא השאלה גם מה

עשתה המשטרה. אמרתי לפני שנה שאני כמפכ"ל מקבל החלטה אסטרטגית, אנחנו

נפעל באיזורים בתחום אחריות הרשות הפלשתינאית עד שהפלשתינאים יתחילו

לעבוד. ביצענו 140 מבצעים יזומים בשנת 1998 בשטחי B ו-B פלוס. עצרנו שם

870 פלשתינאים שעסקו בסחר ופירוק רכב, ולא מדובר על הגנבים. מתוכם

עצורים היום קרוב ל-250 אנשים. הגשנו כתבי אישום נגד 653. השקענו

בפעילות הזאת 12 אלף ימי עבודה של שוטרים, שוטרי מג"ב וחיילים. זה הביא

את התוצאות.היו"ר מיפה גודלמן; חברות הביטוח משתתפות בפרוייקט הזה?
יהודה וילק
חברות הביטוח משתתפות במימון של שבעה מיליון

שקלים בשנה, שהוא היום פחות מעשרה אחוז

מהיקף הפעילות.

היו"ר מיפה גולדמן; והיתרה זה הכל מתקציב המשטרה?

יהודה וילק; . זה משטרה באשר גם קיבלנו תוספות מהאוצר.

במרץ-אפריל באנו לאוצר, הראינו את המגמה,

קיבלנו תקנים. הקמנו היום מערך לתפארת וראיתם זאת.
עמנואל ז יסמן
על איזה בסיס משתתפות חברות הביטוח?
יהודה וילק
הן מממנות תקנים.
עמנואל ז יסמן
לפי שיקול דעתן?
יהודה וילק
לא. הן נותנות תקציב. שיקול הדעת של מה

לעשות עם הבסף הוא אך ורק של משטרת ישראל.
עמנואל ז יסמן
ברור, אבל במה לתת, הן קובעות?
יהודה וילק
זה קביעה של חברות הביטוח.
היו"ר מיפה גולדמן
יש להן אינטרס.
יהודה וילק
כן. הן נותנות את זה הרבה שנים. הן לא

התחילו עם זה עכשיו.
עמנואל ז יסמן
המשטרה חוסכת להן מיליונים רבים.
יהודה וילק
הנזק הכלכלי היה שני מיליארד שקל בשנה עקב

גניבות כלי הרכב. אם במחצית השנייה הורדנו

21 אהוזים, הרי שאנהנו מדברים במאות מיליונים. אנחנו מדברים כאן על כך

שהפרמיות מתחילות לרדת במקום לעלות. כל אחד מבעלי הרכב מתחיל להרגיש את

זה. אבל עוד פעם, עדיין 42 אלף כלי רכב זה המון. אם לא היינו עושים את

מה עשינו, והמגמה היתה ממשיכה באותה מגמה של שלוש השנים האחרונות, היו

נגנבים השנה ששים אלף כלי רכב. זה לא קל לקחת גרף שנמצא משנת 1990

בעליה ולשנות אותו.

כמה מלים על פשיעה חמורה. יש ירידה של עשרה אחוזים במקרי הרצח. בחלק

מהדברים אנחנו לא יכולים להשפיע, אבל אני רוצה לומר איפה כן השפענו.

השפענו בטיפול במוקדי פשיעה חמורה. אם אני עושה את הפרדת הכוחות בעקבות

הפעילות המבורכת של השר, הם לא יכולים לירות אחד על השני בכיוון ישיר

אלא הם צריכים ללכת ולחפש. אם כנופיית פרדס כץ ועמידר, כנופייה אחת

כולה בכלא והלקה של הכנופייה השנייה, הם יכולים לחסל חשבונות בכלא אבל

לא לעשות זאת ברחובות.
עמנואל ז יסמן
מה המצב ביפו?

יהודה וילק; גם ביפו. ביפי, אם אנחנו מדברים מבחינת

פשיעה, נרשמה במחצית השנייה של השנה ירידה

של 12 אחוזים. השקענו שם, הכנסנו ליפו את הימ"מ. הפכנו להיות משטרה

יותר אגרסיבית. אותן יחידות ללוחמה בפשיעה, כמו פלוגת צואר, עובדות.

פלוגת צואר יושבת בטייבה ועובדת בתחום מחוז המרכז. פלוגה אחת, רותם,

יושבת בתל-שוקת ועובדת בכל המרחב הכפרי בין באר-שבע לתל-שוקת בואך הר

חברון. פלוגת לביא עובדת בשכונות התפר היהודיות בירושלים. בחודש הבא

אנחנו חונכים את פלוגת אלון שתשב בחריש בואדי ערה, ובחודש מרץ נחנוך את

פלוגת ברק שיושבת ביפו. כלומר, זה עוד 400 איש שיטפלו במשרה מלאה

במוקדי פשיעה.
היו"ר מיכה גולדמן
השמות הם שמות ידועים.
עמנואל ז יסמן
זה לא מספיק שמות. צריך שיהיה תוכן לשמות

האלה.
יהודה וילק
התוכן של כל פלוגה כזאת זה שילוב של אנשי

מג"ב שעברו הכשרה.
עמנואל ז יסמן
ביפו היו דברים מאוד מאוד מדאיגים.
יהודה וילק
אני יודע. לכן השקענו.
עמנואל ז יסמן
פנו אלי ואני טיפלתי בכמה נושאים.
יהודה וילק
השקענו במוקדים האלה. אם אתם רוצים, יש כאן

שקפים שמראים נתונים על ערים שהיו על סדר

היום הציבורי כמו נתניה, רמלה, לוד, יפו. בלוד, רק אתמול היה פסק-דין

של תחנת סמים בשיטת הכספומט. שמונה עבריינים קיבלו בעסקאות טיעון עונשי

מאסר עד שש שנים, החרמנו שם רכוש בשווי מיליון שקלים. בלוד השקענו

בחודשים האחרונים עבודה אדירה בתחנות הסמים. אם הכרנו כמה עשרות תחנות

סמים שעבדו על-פני השטח בתחילת השנה, היום ניתן לספור אותן. אני לא

אומר שלא מוכרים סמים, אבל זה הרבה יותר קשה.
היו"ר מיכה גולדמן
נתניה גם מושפעת לא מעט מכך שהיא קרובה

למשולש.
יהודה וילק
ודאי.

יש כאן את הנתון הזה שהוא נתון קשה והוא

שווה מחשבה. ראשית, צריכים לקבל אותו כמו שהוא. יש עליה של 12.5 אחוז

במקרי האונס, אבל אנחנו יודעים שרוב רובם של מקרי האונס שאנחנו מדברים

עליהם, ישנה הכרות מוקדמת בין בני הזוג. זה לא מוריד בכהוא זה מחומרת

המקרה, אבל האתגר בפיענוח הוא יותר קטן, גם אחוזי הפיענוח הם גבוהים.

אני מעריך שחלק מהעליה הסטטיסטית נובעת ממודעות יותר גדולה לדוח.
עמנואל ז יסמן
חלק מהחשיפה באה אחרי שמיס עולם דיברה.יהודה וילק; יכול להיות.
עמנואל ז יסמן
קראתי שבחורות מעיזות ירתר להתלונן.
יהודה וילק
בנושא אלימות במשפחה, אלימות בין בני זוג,

אנחנו רואים עוד פעם עליה של שבעה אחוזים.

אני כבר בא ואומר שאני מקווה מאוד שכשאני אשב פה בתחילת השנה הבאה,

אחוז תיקי האלימות בין בני זוג, אלה המדווחים למשטרה, יהיה יותר גבוה.

כלומר, שנרשום פה עליה יותר גבוהה. אנחנו יודעים מהרבה מאוד מהקרים

שמגיעים אלינו רק מעט מאוד בני זוג לדווח על אלימות, ולמעלה מחמישים

אחוז ממקרי הרצח בתוך המשפחה, אנחנו יודעים שהיתה בעיה רק כשבוצע הרצח.

כל הקמת המערך והפתיחות של אותם 170 חוקרים באה לגרום לכך שיגיעו אלינו

יותר אנשים להתלונן. הקצינו תשעה תקנים למגזר הערבי כדי שיוכלו להגיש

שם תלונות. כלומר, המבחן שלנו בשנה הבאה יהיה שכאן המספר יהיה יותר

גבוה. הוא לא בא ומצביע על החרפה אלא הוא מצביע על יתר פתיהות. יש לנו

ירידה של 12 מקרי רצח בתוך המשפחה לעומת 16, אבל גם 12 מקרים זה עדיין

מספר מפחיד. אני גם לא חושב שזה יהיה נכון לבוא ולדבר כאן באחוזים

סטטיסטיים כשאנחנו מדברים בנושא כזה.

בנושא נוער. השקענו והגדלנו את כמות החוקרים נטו במערך הנוער השנה בין

שלושים לארבעים אהוז. הקמנו יחידות נוער חשיפה שתפקידם לטפל בנושא

הסמים בקרב הנוער. יש לנו עליה של שבעה אחוז בכמות הטיפולים בנוער

ובתחום הסמים עליה הרבה יותר גדולה. אני אומר שאני מקווה מאוד שבשנה

הבאה אני אוכל להצביע על עליה הרבה יותר גדולה. זה לא בא ואומר שתהיה

עליה יותר גדולה בנושא עבריינות הנוער, אלא זה בא ואומר שהחשיפה שלנו,

הטיפול שלנו בנוער הוא יותר אינטנסיבי. אנחנו הרספנו קרוב למאה תקני

נוער שהם הייבים להביא את המספרים. שוב, צריך להבדיל בין מספרים ועליות

סטטיסטיות בגניבות רכב, התפרצויות ושוד, לבין עבירות חשיפה של המשטרה

שזה בנושא הסמים, בנושא הנוער ואלימות במשפחה בקונטקסט אחר. כלומר, אני

חוזר ואומר שקל לפרוס את המספר הזה, אבל אני מקורה מאוד שמשטרת ישראל

תוכל להראות חשיפה יותר גדולה בקרב הנוער. זה לא מתבטא בתיקים ואתם גם

רואים שרוב המקרים הם בכלל לא תיקים פליליים. איפה שהמספר הלבן זה

אי-תביעה, זה טיפול משטרתי, העברה לשירות המבחן כדי לא לפגוע בעתידו של

הנער ולא להכתים אותו בתיק פלילי. גם בעבירות פשע, רק במקרים חריגים,

בנוער שאין ברירה, בתיאום עם שירות המבחן, אנחנו פותחים תיק פלילי, אלא

אם כן מדו-בר בעבירות חמורות מאוד. יש פה גם התיעצות עם שירות המבחן אם

הטיפול יהיה בגדר פתיחת תיק פלילי או בגדר תיק תביעה.

בנושא הסמים. רואים את הגידול בהיקף הפעילות שלנו. תפסנו הרבה יותר

סמים השנה, תפסנו פי שניים הירואין, למעלה מפי שניים קוקאין, יותר

ל.ס.ד., יותר כדורים וטבליות, אבל זה לא אומר שנגע הסמים בשנת 1998 היה

יותר קשה משנת 1997 אלא זה מצביע על היקף הפעולה.

היו"ר מיפה גולדמן; הסמים מגיעים משני מקורות, מלבנון ומצרים?

יהודה וילק; כן. לבנון, מצרים והרכה מחוץ לארץ.

התחום השלישי שמצביע על גידול בהיקף הפעילות

המשטרתית זה תהום המעצרים.
עמנואל זיסמן
הסמים מגיעים גם מסוריה.
יהודה וילק
כן.

הגשנו בשלושים אחוז יותר כתבי אישום תוך כדי

מעצר כנגד עבריינים, וזה מראה על איכות העבודה המשטרתית. כלומר, הצלהנו

לאסוף ראיות בפשעים שבתי-המשפט עוצרים עד תום הליכים, וכאן יש עליה של

שלושים אהוזים שזו עליה אדירה בהיקף הפעילות.

כמה מלים לגבי תאונות דרכים. היו כבר דיונים בכנסת. הכוס המלאה היא שלא

נרשמה עליה אלא נרשמה בלימה. מצד שני, אני הושב שזו תהיה טעות לדבר

בנושא תאונות דרכים במונחים של בלימה גם אם מסתכלים על ההרוגים. אנחנו

מדברים על מספר הדמים שהוא 627 הרוגים. נכון שגדל צי הרכב, נכון שישנם

יותר תושבים, אבל 627 הרוגים זה מספר כבד ביותר.

מספר מלים על מה שאנחנו עומדים לעשות בשנת 1999. נמשיך להתמודד עם

הפשיעה, נשקיע הרבה מאוד במתן שירות יותר טוב לציבור, יותר קווי 100,

זמן הגעה יותר מהיר לניידות הסיור, הכשרת השוטרים בנושא של גישה

שירותית, הגדרת תהושת הביטחון של אזרחי המדינה על-ידי הגברת הנוכחות

והבולטות של המשטרה, המשך קיום האיזון האסטרטגי בין ביטחון הפנים

ללחימה בפשיעה, ובעיקר חיזוק היכולת המבצעית של תחנות המשטרה והמרחבים

העירוניים, אותן יחידות שאיתן מגיע הציבור למגע יום יומי. במלים אחרות,

היעד שלנו בהמשך לאותם 1,200 תקנים הוא שיהיו יותר שוטרים כשטח, שיראו

יותר שוטרים, נגישות יותר טובה של הציבור למשטרה, שיטור קהילתי,

התמקצעות מודיעין. אני מעריך שאם נמשיך את אותו מומנטום בפעילות המשטרה

של שנת 1998, יש סיכוי סביר שאוכל לבוא לכאן בינואר 2000 ולומר שהיעד

שלנו, שבשנת 1999 הוא ירידה להבדיל מיעד של בלימה בשנת 1998, אכן עמדנו

בו.
היו"ר מיכה גודלמן
לא נגעת בנושא התחנות במגזר הערבי.

יהודה וילק; אני אתייחס לזה עכשיו.

היו"ר מיכה ג ולדמן; אני רוצה לשאול למשל לגבי אגף המודיעין

שהוקם במשטרה. השאלה אם אנחנו מתחילים כבר

להרגיש בשטח את התוצאות של פעילות אגף המודיעין.

בעקבות הפגנות הסטודנטים, מה קורה עם התלונות שהוגשו בזמנו? שמעתי

ברדיו וקראתי בעיתונים שלגבי חלק גדול היתה החלטה לבטל, והשאלה מה קורה

עם השאר.

כל כמה שנים אנחנו שומעים משהו על המשמר האזרחי ושאלתי היא מה קורה עם

המשמר האזרחי. מאחר שאתה מדבר על קהילה ועל שילוב הקהילה, האם אנחנו

מרגישים את המשמר האזרחי גם בפעילות של שמירה וביטחון שוטף וגם במאבק

בתאונות הדרכים? אני יודע שבאיזור שלי למשל ובכפר שממנו אני בא, יש

הרבה מאוד מתנדבים שמשתלבים במשטרת התנועה ולוקחים חלק בצמתים.
עמנואל זיסמן
אני מבקש מיושב-ראש הוועדה לסכם בהבעת הערכה

להתקדמות הגדולה בבלימה ובירידה בכמה נושאים

חשובים ביותר שבעבר מתחנו עליהם ביקורת קשה ונוקבת.בעיה מספר אחת היא ירושלים. אין ספק שיש בירושלים שיפור בטיב השירות,

ריש גם שיפור בתחושת הביטחון, אבל יש במה רברים שאני מבקש שאתה תענה

לי. ראשית, מזה שנים אני קורא, שומע ומדבר על הפעילות של משמרות

הצניעות. יאיר יצחקי מצא לנבון, ואני מודה על בך, להודיע לי שמקרה

שנדון באן בוועדה, התברר שזה לא קשור לחרדים ובל הבבוד שזאת היתה

התוצאה. אבל יש פעילות. הם מציקים, הם מטרידים, הם מפריעים לאורח החיים

התקין ואתם משום מה לא מודים בזה שיש משמרות צניעות. יבול להיות שיש

מספר משמרות צניעות, יבול להיות שאין מפקדה מאוחדת, אבל אין ספק שהם

קיימים. השאלה היא איך אנחנו נאבקים בדי להדביר אותם.

יש פעילות פלשתינאית בירושלים. ערבים, שאני מביר אותם במשך שנים, באזרח

העיר ובמי שהיה חבר העירייה, מתלוננים ואומרים לי שהם רוצים לקבל יותר

שירות ממשטרת ישראל, ואין ספק שמשטרת ישראל עושה דברים יפים והיא בונה

משטרות, אם זה ליד ג'אבר מובאבר או ליד מקום אחר.

ביושב-ראש ועדת החינוך והתרבות של הבנסת פעלתי יחד עם חבר הבנסת מיבה

גולדמן ואחרים לחסדיר את נושא השיטור במגרשים, אבל האלימות גוברת ויש

דברים שאנחנו במחוקקים צריבים לעשות, יש דברים שהתאחדות הספורט צריבה

לעשות, ויש גם דברים מסויימים שהמשטרה צריבה לפעול בהם. אני קורא

שמשחררים יותר מדי מהר בערבות נמובה. אלימות במגרשים היא סבנה לא רק

במשחקים רגישים. אנחנו רוצים שהילדים, הנוער, נשים ואזרחים במוני שבאים

רק לצפות וליהנות, יהיו בטוחים במגרשים. לבן אני תומך במימון השיטור,

אבל השיטור צריך להיות שיטור תבליתי ויעיל.

יש נשים טובות ובשרוניות במשטרה, ואני מבקש שתגיד לנו האם הנשים במשטרה

לפי דעתך יבולות להתקדם ולהגיע לבל מה שאישה לפי בישוריה ויבולתה יבולה

להגיע במשטרה.
יהודה וילק
אגף המודיעין. ביצענו את ההפרדה, אבל להפריד

בנפות זה יפה אם לא רואים את זה מלמטה בשטח.

בשנת 1998 אנחנו הוספנו למודיעין 340 תקנים ברמח של בלשים ורבזי

מודיעין ועוד חמש יחידות ללחימה בפשיעה שבל הלוחמים הם בלשים. בלומר,

מערך השטח, מערך המודיעין של המשטרה, תוגבר בקרוב ל-750 איש. רבותי,

תוספת בזאת של 750 איש ברמה של יחידות מודיעין מיוחדות, רבזי מודיעין,

בלשים, יחידת מודיעין לנושא רבב ויחידות ללחימה בפשיעה, תאמינו לי

שהרבה שנים זה לא היה. אתה רואה תגבור מערך המודיעין המשטרתי מאז הקמת

האגף ועד לתוספת רבזים ברמת תחנת עבו, בת-ים, טייבה או מסובים. לדוגמה,

יש 25 רבזי מודיעין, ברמת התחנות יש יותר מ-100 בלשים ובולי ובולי, וזה

אומר יבולת עיקוב יותר גבוהה וזה מאוד משמעותי. אין משטרה בלי מודיעין.

יש לנו מודיעין הרבה יותר טוב ואתה רואה את זה בחשיפה. שלושים אחוז

מעצרים עד תום הליבים, זה מתחיל במודיעין. בנוער, מתחיל במודיעין.

בנושא סמים, מתחיל במודיעין.
היו"ר מיכה גולדמן
יש לבם נהלים של אגף המודיעין?
יהודה וילק
יש לנו. הבעיה היא לא נהלים אלא הבעיה היא

לקבל את ההחלטות האמיצות של ההפרדה המלאה.

הבעיה היא לתגבר. שום נוהל חוצב להבות לא יחליף רבז מודיעין ובלש בשטח.

אם היום בתחנת מסובים ישנם 12-11 בלשים לפני בלי רבב, אם בעבו היו

חמישה בלשים והיום יש עשרה בלשים, זה פי שניים. להגיד לך שעשרה זהמספיק? לא. אם היום יש יחידה למלחמה בגניבות רבב של 160 איש, מתובם

100 אנשי מודיעין, זה מעט, אבל זה 160 לעומת 20 איש שהתעסקו בזה קודם

לכן.

לגבי המשמר האזרחי. הקמנו את אגף הקהילה. במשטרת התנועה הארצית יש נכון

להיום 1,300 מתנדבים. תוך מספר חודשים אנחנו נגיע עם המתנדבים האלה

במשמרת לילה לאותה כמות ניידות כמו במשמרת יום. בסופי שבוע יש לנו 80,

90, 100, 120 ניידות בלילה. אנהנו עושים ברגע בחינה מחדש של כל

ההיערכות שלנו של המשמר האזרחי בפרספקטיבה של 25 שנים. המשמר האזרחי

חשוב ומשקיעים בו.

לגבי ירושלים. אנחנו היום ממשיכים את התהליך של פריסה של המשטרה למגזר

הערבי בירושלים. תחנת עוז בגיאבל מוכאבר עובדת, תחנת שלם בסניף הדואר

סולטן סולימאן עובדת, תחנת שפט עד סוף השנה תקום בדרך שועפט. אנחנו כבר

רואים שברגע שיש תחנה, באים אלינו הרבה יותר כדי להעזר בנו. יש לנו

מלחמה יום-יומית למניעת כניסת הרשות הפלשתינאית לתוך ירושלים. בבל מקרה

שאנחנו רואים איזושהי פעילות גלויה, אנחנו פועלים לסיכולה, וזה מתחרות

ספורט דרך כינוס מסויים. לומר לך שאין תחת הקרקע? יש. זאת מלחמה

יום-יומית שלנו ואנחנו נחושים בנושא הזה.
עמנואל ז יסמן
הבנייה שתהיה בעטרות תסייע עוד יותר.
יהודה וילק
אנחנו היום מעלים את מטה מג"ב לעטרות. מטה

מג"ב עולה מלוד וישב בעטרות בירושלים, ואגב,

גם יחידות אחרות ישבו שם. כלומר, בעטרות יהיה מתקן משטרתי גדול ואז

יהיה במטה הארצי, בחצי הדרך, תהיה תחנת שפט, ועטרות.
עמנואל ז יסמן
לא יהיו יותר תאונות לבעלי העסקים בעטרות.
יהודה וילק
לא תהיינה. תאונות יש גם בתל-אביב, ביפו

וברחביה.

לגבי נשים. כרגע במשטרת ישראל יש לנו מפקדי תחנות נשים. מפקדת תחנת

נהריה היא אישה. עכשיו סיימה את הקורס מפקדת תחנת טירת הכרמל שהיא

אישה, מפקדת תחנת מגדל העמק היתה אישה, ראש אגף כוח האדם של המשטרה היא

אישה, ראש היחידה לחקירות הונאה, מירי גולן, היא אישה, היועצת המשפטית

של המשטרה היא אישה. הנשים נמצאות בכל התפקידים, בחקירות, במערך

האלימות במשפחה, בכל התחנות. אין לנו במה להתבייש.

כדורגל. אתה צודק. צריך להבין שאנחנו פועלים על-פי חוק המעצרים והעבירה

היום לא מביאה למעצר.
עמנואל ז יסמן
היה מקרה מזעזע בחיפה, עם האוהדת.
יהודה וילק
הבנסת מחוקקת את החוקים והמשטרה פועלת על-פי

חוקי הכנסת. קבעה כנסת ישראל שחומרת העבירה

כשלעצמה היא לא עילה למעצר עד תום ההליכים, ואני מכבד את הכנסת.
עמנואל ז יסמן
אנחנו חוקקנו חוק שאזרח שרואה אירוע פלילי

לנגד עיניו, אסור לו להיות פסיבי. האזרח

חייב לעזור.
יהודה וילק
המגזר הערבי. זה נכון שאין לנו מספיק משטרה

במגזר הערבי. הגשנו תוכניות מסודרות לתגבור

ואנחנו מעריכים שחייבים לתגבר את המגזר הערבי בכמה מאות תקנים ומיידית,

אבל השאלה היא שאלה תקציבית. כשאני מדבר על תגבור של 1,200 תקנים, הוא

כמובן הלך גם למגזר הערבי, אבל הוא הלך באיזון משאבים. אנחנו חייבים

לתגבר מיידית את המגזר הערבי בכמה מאות תקנים והגשנו לממשלה תוכניות,

ואכן התחיל דיון ראשוני. אני מעריך שכרגע זה לא יהיה, אבל צריך לדון

בזה.
היו"ר מיכה גולדמן
יש חלק שחייב לקבל את זה.

יהודה וילק; יש תוכניות מסודרות בשלבים. אנחנו גם באים

ואומרים איפה וכמה צריך. אלה גם דברים שניתן

לבדוק, להתמודד ולהתווכח.

התקדמנו בנושא אלימות במשפחה. היום אנחנו מחוברים לפרקליטות, מחוברים

למעונות, מחוברים למשרד הרווחה. אני באמת יכול לומר שכל המערכת בשנה

האחרונה הלכה פה צעד קדימה.

אבטחת מוסדות חינוך. המערך עובד והרי ישנם מאבטחים בבתי-הספר, אבל

בתי-הספר מממנים אותם. ישנם שומרים.
היו"ר מיכה גולדמן
במגזר הערבי היה סיכום שמרחיבים את זה ועד

היום זה לא התבצע.
יהודה וילק
אין לזה תקציב.

סטודנטים. לגבי הסטודנטים בחנו את התיקים

לגופם ואת רוב רובם של התיקים סגרנו. ישנו גרעין קשה שפעם אחרי פעם

פתחנו לו תיקים, בתי-המשפט שיחררו והם המשיכו להפגין, נגדם, לא נגד

מגזרים אחרים, נמשיך בהליכים הפליליים. אגב, באים אלינו היום בטענות

למה לאלה כן ולאלה לא. אנחנו מאוד מאוד מקפידים שלא יהיה ניתן לומר

זאת.

נושא המסיון ומשמרות הצניעות. בנושא של הפגיעה הקשה באותן נשים שנחשדו

כפעילות מסיון, שלושת המעורבים המרכזיים עצורים עד תום ההליכים.
עמנואל ז יסמן
הוגשו כתבי אישום?
יהודה וילק
שלושת המעורבים המרכזיים עצורים עד תום

ההליכים.

אין לנו שום כוונה לעשות הנחות למישהו שעובר איזושהי עבירה פלילית. גם

המקרה שניצב יצחקי כתב לך עליו, זה שהם לא חרדים, זה לא אומר שלא

גילינו ולא הגשנו כתבי אישום נגד המעורבים.
עמנואל ז יסמן
התפקיד של המשטרה זה גם מניעה.
יהודה וילק
זה נכון שתפקיד המשטרה הוא גם מניעה, אבל

המשטרה עובדת על-פי חוק. כשאני בא לאישה

אומר לה שתתלבש בצניעות, זו עדיין לא עבירה פלילית. כשאני פוגע בגופו

וברבושו של אדם, זאת עבירה פלילית.המגזר החרדי מבהינתנו, זו אוכלוסייה שלא תמיד משתפת פעולה למרות שאנחנו

היום מחפשים ערוצי הידברות. דוגמה יפה היא כל נושא היחידות לזיהוי

חללים שפועלות. יש לנו הידברות יותר טובה עם הקהילה החרדית.
עמנואל ז יסמן
הודות לפעילותו של חבר הכנסת מיכה גולדמן

אושר לקריאה שנייה ושלישית החוק שיהיה מאגר

מידע.

יהודה וילק; בשנה האחרונה ירושלים אין כמעט מוקדי חיכוך.

יש במינון הרבה יותר קטן. מה שהיה ברחוב

הנביאים, לא נתנו לזה להתפתח. אני מדבר על מוקדי חיכוך ברמה של הפגנה.

ברחוב הנביאים, במושבה הגרמנית.

עמנואל ז יממן; היתה ידיעה שחוגים חרדיים מתכוונים להתנכל

לתיירות נוצרית כי הם רואים בה יבוא של

מסיונרים.
היו"ר מיפה ג ולדמן
אני רוצה להודות למפכ"ל, לראש אגף החקירות

והצוות שהגיע לכאן. אמרתי את הדברים בראשית

הישיבה ואני לא רוצה להרחיב בסופה. אני חושב שמה שחשוב הוא שקודם כל

המשטרה עושה את המאמצים הגדולים בכיוונים שאנחנו רואים אותם ככיוונים

נכונים.

מאחר שאנחנו מקיימים ישיבה אחרונה, אני רוצה להודות למפכ"ל המשטרה, לכל

מטה המשטרה ולכל אלה שעבדתי איתם ביחד. נכון שלא סיימנו את תפקידנו

כחברי כנסת בוועדת הפנים, אבל זו הזדמנות להודות לכולם ובאמצעותך לכל

השוטרים ולאחר לכם הצלחה ולקוות שהשנה הבאה תהיה עם בשורה של ירידה

נוספת בפשיעה משום שזוהי מטרה של כולנו, גם כאזרחים, גם כמחוקקים וגם

כנבחרים. ודאי שיש להם משימה לא קלה בכל מה שקשור לאכיפה ושמירה על

החוק במדינת ישראל.

תודה רבה.

הלשינה ננעלה כשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים