ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/01/1999

הצעת חוק הקמת מאגר ארצי לטביעות אצבעות, התשנ"ט -1999 חה"כ עמנואל זיסמן

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 395

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני, חי בשבט, התשנ"ט (25 בינואר, 1999) שעה 11:00
הנוכחים
חברי הוועדה: מיכה גולדמן - היו"ר
המוזמנים
חה"כ עמנואל זיסמן

סנ"צ מרק ינקו - המשרד לביטחון פנים, מז"פ
משרד הביטחון
יוסי הלברייר

עו"ד ישי יודקביץ

רפי כהן - מנהל מינהל האוכלוסין, משרד הפנים
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
לאה קיקיון
סדר היום
הצעת חוק הקמת מאגר ארצי לטביעות אצבעות, התשנ"ט - 1999

ח"כ עמנואל זיסמןהצעת חוק הקמת מאגר ארצי לטביעות אצבעות, התשנ"ט -1999

חה"כ עמנואל זיסמן
היו"ר מיכה גולדמן
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.

הנושא לפנינו הוא הצעת חוק הקמת מאגר ארצי לטביעות אצבעות, של חבר

הכנסת עמנואל זיסמן. אבקש אותו להצביע על המקור התקציבי להצעת החוק.
עמנואל זיסמו
המקור הוא מתקציב משרד הפנים.
היו"ר מיכה גולדמו
נשמע את נציגי המשטרה, בבקשה.
מרק ינקו
אני ראש המעבדה לזיהוי פלילי. אני מלווה את הנושא כבר כשנתיים. נטלתי חלק

כמעט בכל פעולות הזיהוי ובכל הפעולות האחרות שהיו. אין ספק שמדובר בדבר חשוב

מאד למדינת ישראל. הוכח בעבר שבאותם מקרים בהם היו טביעות אצבעות, מחיילים

ואזרחים, פעולות הזיהוי היו מהירות מאד, בזמן כמעט אמיתי.

דבר שמדאיג אותי בהצעת החוק הזו, והבעתי את דעתי בוועדה שהיתה קיימת

בראשות משרד המשפטים, שמדובר באקט וולונטרי. אני לא כל כך בטוח שאזרחי המדינה

ילכו בהמוניהם לתת טביעות אצבעות, גם כאשר הדבר יוגדר בחוק - -
היו"ר מיכה גולדמן
מה אתה מציע כאלטרנטיבה?
מרק ינקו
לטעמי זה צריך להיות משהו שמחייב כל אזרח במדינה, אם במהלך הוצאת תעודת

זהות או- -
היו"ר מיכה גולדמן
השאלה היא האם המשרד ערוך לזה.
עמנואל זיסמן
אני מתנגד לזה. הנושא הזה כבר נדון. החקיקה כבר נמשכת ארבע שנים, עוד

מהכנסת הקודמת. אני מתנגד לזה. המשטרה היתה כל הזמן בעד החוק הזה, והטענה הזו

היא לא חדשה. היא בלתי ישימה, בלתי ריאליסטית. הייתי ממלא מקום עירית ירושלים.

היו רבבות חרדים שלא רצו לקחת מסיכות גז לקראת מלחמת המפרץ. לא היה ניתן לכפות

עליהם לעשות זאת. יכולות להיות פעולות הסברה, פעולות שכנוע. החוק הזה לא יתבצע

ביום אחד, או לאט לאט, רוב האזרחים, פרט לאלה שלוקים בחשדנות מוגזמת, ישתפו

פעולה.

המשטרה תמיד היתה בעד. משרד הפנים תמיד היה בעד. היחידים שהיו נגד,

והובילו את ההתנגדות, היו אנשי משרד המשפטים.
ישי יוזקביץ
משרד הביטחון, לא משרד המשפטים. המשטרה מנהלת מאגר טביעות אצבעות. אני

נציג הצבא. לאכ"א יש גם טביעות אצבעות של מאגר המתגייסים. אנחנו מסכימים להצעת

החוק, אר יש לנו הערה אחת חשובה, לסעיף 4. סעיף 4 אומר: "מתן טביעת אצבעות מאדם

טעונה הסכמתו מראש". בישיבה הקודמת של הוועדה, לפי מה שדווח לי, ביקשנו שיהיה

כתוב: "על פי חוק זה בלבד". זאת מאחר וזה ייצור לצה"ל ולמשטרה בעיה בנטילת טביעות

אצבעות ללא הסכמה. אם בחוק של המדינה יהיה כתוב שמתן טביעת אצבעות של אדם

טעונה הסכמה מראש, לגבי כל חוק ולגבי כל מצב, הרי שהמשטרה לא תוכל לקחת טביעות

אצבעות מעבריינים, ואנחנו לא נוכל לקחת טביעות אצבעות ממתגייסים. לכן הוצעה
בישיבה הקודמת שיוסף הביטוי
"לפי חוק זה בלבד". זה לא נוסף כאן.
מרים פרנקל-שור
קודם כל, לא זכור לי שזה עלה בישיבה הקודמת. מעבר לכר - אם נוסיף את זה

ונחליט שיש מקום להוסיף את זה למען הזהירות, כי ברור שזה מתייחס לחוק הזה בלבד-

אין לי התנגדות.
רפי כהו
אני רציתי לבדוק את האפשרות שזו לא תהיה רק טביעת אצבע, אלא אפשרות

לטביעת כל כף היד. יש לזה השלכות גם מבחינת השרידות של האצבעות, גם מבחינת

ההיקף המיחשובי של טביעת אצבע לעומת כף יד. מדובר בהיקפים אחרים.
היו"ר מיכה גולדמו
מקובל.
עמנואל דיממו
אין בעיה, אני תומך
יוסי תלברייך
בסעיף 3 הייתי מציע להוסיף גם "תושבים", לא רק אזרחים ישראליים.
מרים פרנקל-שור
אני חושבת שזה עלה בישיבה הקודמת, אני צריכה לבדוק מדוע לא הכנסנו את זה.
היו"ר מיכה גולדמו
אם אין הערות נוספות - אנו מאשרים את החוק לקריאה שנייה ושלישית.

אני מודה לכולכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15

קוד המקור של הנתונים