ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 20/01/1999

הצעת חוק האזרחות (תיקון - מתן אזרחות למשרתים בצה"ל), התשנ"ח-1998; הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 7) (אזרחות לקרובי חייל), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 393

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי, ג' בשבט התשנ"ט (20 בינואר 1999). שעה 10:00

נכהו: חברי הוועדה: מיכה גולדמן - היו"ר

דוד אזולאי

בנימין אלון

זאב בוים

נעמי בלומנטל

רומן ברונפמן

תמר גוז'כסקי

עמנואל זיסמן

מיכאל נודלמן

אברהם פורז

אופיר פינס-פז

ראובן ריבלין

אבנר-הי שאקי
מוזמנים
חבר-הכנסת יוסי שריד

יחזקאל לביא - משרד הפנים

בתיה כרמון - מנהל מחי אשרות וזרים - משרד הפנים

עו"ד מיקי סאן - משרד הפנים

דסי צנגן - " "

שמואל רוזנבלום- יי "

איתי ויצמן - משרד הביטחון

ישי יודקביץ - משרד הביטחון

עו"ד לירון ליברמן - משרד הביטחון

גל הרשקוביץ - משרד האוצר

רועי קרת - המוסד לביטוח לאומי

מרים שמלצר - " " "

דני פייגה - קופת-חולים מכבי

ברטה גרוסמן - "אלטרנטיבה"
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
הצעת חוק האזרחות (תיקון מסי 7) (אזרחות לקרובי חייל),

התשנ"ח-1998 - של חבר-הכנסת י' שריד;

הצעת חוק האזרחות (תיקון - מתן אזרחות למשרתים בצה"ל), התשנ"ח-1998-
של חברי הכנסת
אי אור, בי אלון, מי גולדמן, ר' זאבי, אי כבל,

סי לנדבר, אי סנה, גי עזרא, אי פינס-פז, אי רובינשטיין.הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 7) (אזרחות לקרובי חייל), התשנ"ח-1998;

הצעת חוק האזרחות (תיקון - מתן אזרחות למשרתים בצה"ל). התשנ"ח-1998

היו"ר מיכה גולדמן;

אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום הצעת חוק האזרחות (תיקון מסי 7),

התשנ"ח-1998, של חבר-הכנסת יוסי שריד; והצעת חוק האזרחות (תיקון - מתן אזרחות

למשרתים בצהייל), התשנ"ח-1998, של חברי הכנסת: אורי אור, בנימין אלון, מיכה

גולדמן, רחבעם זאבי, איתן כבל, סופה לנדבר, אפרים סנה, גדעון עזרא, אופיר

פינס-פז ואמנון רובינשטיין. למעשה שתי הצעות החוק זהות. שני החוקים יובאו

במקביל.
אברהם פורז
אלה נושאים שונים. אחד זה ההורים ואחד זח החייל עצמו.
היו"ר מיכה גולדמן
בישיבה הקודמת נאמר על ידי נציגי משרד הפנים שיש ליזם הצעה לחבר-הכנסת

שריד. האם ההצעה הועברה?
מיקי סאן
כן.
יוסי שריד
אולי אני אתן סקירה. בישיבה הקודמת נאמר כאילו משרד הפנים יגיש הצעה

שתוכל להסדיר בפועל את העניין מבלי להזדקק לחקיקה. כמובן, אין שום בעיה. אם

למשרד הפנים יש הצעה נשמח לראות אותה. ואכן משרד הפנים היה אדיב מספיק כדי

להגיש הצעה רק שההצעה היא בלתי מקובלת באופן מוחלט.

ההצעה של משרד הפנים מדברת על הקמה של ועדה, והוועדה היא של יועצים

משפטיים של כך וכך משרדים.
היו"ר מיכה גולדמן
השאלה היא אם זה מה שהניחו לי פה על השולחן?
יחזקאל לביא
לא, לא. זה היה לפני כן. זו עכשיו ההצעה שלנו לתקנות. הוא לא ראה את זה.
יוסי שריד
את זה אני לא מכיר בכלל.
היו"ר מיכה גולדמן
אני אקריא את זה.יוסי שריד;

תן לי רק לסיים את גלגולו של העניין כדי שהחברים יהיו בתמונה, ביום

ראשון, לפני שלושה ימים, הוגשה לי הצעה שיועצים משפטיים של כמה משרדי ממשלה

יהיו ועדה והם יבחנו כל מקרה לגופו מחשש לאפשרות של גרירה. זאת אומרת, משרד

הפנים טוען מי יודע לאן זה יגיע, כל אם בא האבא אז יכול להיות שהיו לו נישואים

קודמים ואז גם ילדים קודמים וכוי.
עמנואל זיסמן
זה יכול להגדיל את מספר החיילים בצה"ל. הרי אנחנו לא רוצים שיהיו יותר

מדי חיילים בצה"ל.

דוד אזולאי;

חיילים גויים אתה רוצה?
עמנואל זיסמן
אבל הם משרתים אותך,
ראובן ריבלין
עמנואל, לא רוצים לעשות אותם יהודים, רק אזרחים,
יוסי שריד
קודם כל הערתו של רובי ריבלין הלא הערה חשובה, משום שהחוק הזה, מעיקרו,

לא נוגע בשאלת מיהו יהודי אלא בשאלת מיהו אזרח, ואני לא רוצה לחזור על כל

ההנמקות. אמרנו שצה"ל הוא לא מחלקה נפרדת במדינת ישראל,

בינתיים הועלתה עוד הצעת חוק של אורי אור וחבריו, שהיא, אגב, הצעת חוק

עוד יותר טרוויאלית מהצעת החוק שלי. אני אפליו לא תיארתי לעצמי, בינתיים הגיעו

אלינו גם מקרים כאלה, שלחייל בעצמו, מי מדבר כבר על קרוביו ממעלה ראשונה, לא

נותנים אזרחות. גם פה רוצים שתהיה ועדה. זאת אומרת, מגייסים את החייל לצה"ל,

הוא נמצא במקום שנמצא, ואנשים חכמים בוועדה יישבו, יהיה שיקול דעת ויחליטו אם

הוא כן אזרה או לא אזרח.

אברהם פורז;

לפי הכללים של לגיון הזרים הצרפתי, מי ששירת בלגיון הזרים מיד מקבל

אזרחות צרפתית.
יוסי שריד
זה נשמע כאן בישיבה הקודמת, שאפילו צרפת לא נוהגת כך בלגיון הזרים שלה.

אבל אנחנו מדינה רחומה, חנונה, נאורה ומתקדמת אז אנחנו אפילו לא עושים מה

שצרפת עושה לגבי לגיון הזרים. להבדיל אלף אלפי הבדלות, פה לא מדובר בלגיון

זרים אלא מדובר בלגיון אחים.מכל מקום, בזה שקמה ועדה לא עשינו שום דבר. יחד עם זח, מכיוון שאני רציתי

ללכת לקראת משרד הפנים וחששותיו מגרירח אמרתי שאני מוכן לקבל את הדבר הבא:

החייל כשלעצמו מקבל אזרחות, קרוביו ממעלה ראשונה מקבלים אזרחות. אם חוששים

מהגרירה, למקרה הגרירה בלבד תהיה ועדה. זאת אומרת, היתה לו פעם אשה ויש לו 18

ילדים מהאשה הקודמת והוא עומד להתחתן פעם נוספת, ולפני שהוא מתחתן פעם נוספת

כבר יש לו ילדים מהפעם הנוספת וכוי - למקרה הגרירה אני מוכן שתהיה ועדה. אבל

חייל, אמא, אבא, בן, בת, אח, אחות, בן-זוג, בת-זוג, זה כל כל אלמנטרי. נימקנו

את זה אלף ואחד פעמים. אני לא רוצה לחזור על זה. זה נקבע בחוק ולא בתקנות.

בנימין אלון;

זה לא מופיע בחוק שלך. בחוק שלך מופיע רק "מי שילדו או בן-זוגו", לא אה,

אחות.
יוסי שריד
בינתיים אני עומד בנוסח הזה כדי לא להביא גאולה שלמה אלא רק חצי גאולה.
היו"ר מיכה גולדמן
מה קורה עם אותה אשה שהתחתנה ויש לה ילדים, אתה עושה הפרדה של הנישואים

החדשים שלה?
יוסי שריד
אני אומר דבר במפורש. הרי אנחנו מנסים להיות אנשים מציאותיים. אנחנו
אומרים כך
החייל עצמו, קרוביו ממדרגה ראשונה על פי מה שקבוע בחוק מקבלים

באופן אוטומטי על פי החוק אזרחות. למקרה הגרירה, שמשרד הפנים כל כך חושש ממנו,

תקום הוועדה שמשרד הפנים מציע.
מרים פרנקל-שור
זה דבר לא אנושי, שהוועדה תצטרך להחליט לנתק את האמא מהילדים האחרים?
ראובן ריבלין
מי מנתק? האמא מנתקת? אם היא רוצה היא תקבל אזרחות.
מרים פרנקל-שור
אבל יש לה ילדים.
יוסי שריד
אני מסכים אתך. אבל כפי שאמרת חבר-הכנסת אברהם פורז, קודם רצו לנתק את

האמא מהחייל. קודם כל בואי נעביר את הדברים האלה.
יחזקאל לביא
אם אנחנו מכניסים את זה למסגרת חוקית, אתם מונעים מאתנו את האפשרות לבדוק

במקרים אחרים לאחר מכן כל מיני דברים פיקטיביים.
יוסי שריד
החוק הזה לא חל לגבי מקרים פיקטיביים. מקרים פיקטיביים הם מקרים של

עבירה. תלכו למשטרה שיבדקו כמו שהם בודקים עכשיו את מסמכי אוהנה.

היו"ר מיכה גולדמן;

תודה רבה לחבר-הכנסת יוסי שריד.
בנימין אלון
הואיל ויש פה חוק שאני אחד המציעים שלו ואורי אור לא נמצא, הייתי רוצה

להציג אותו בקצרה.
היו"ר מיכה גולדמן
בבקשה.
בנימין אלון
החוק הזה, שעבר בקריאה טרומית, מתייחס לחייל עצמו, כי גם החייל עצמו עד

עכשיו לא עוגן בחוק. זאת אומרת, יכול להיות מצב שהחייל הוא לא אזרח ישראלי אלא

כתושב הוא מגוייס לפי החוק. יש שיקול דעת לשר לתת לו אזרחות. אנחנו חושבים שזח

לא מספיק. מן הראוי, מן הכבוד הבסיסי וההגיון שמי שמתגייס לצבא ומשרת יהיה

לאזרח ישראלי. נתנו איזושהי מגבלה בסעיף קטן (2) שזה לא יחול על מי שבתוך שישה

חודשים הצהיר שאין ברצונו להיות אזרח ישראלי.

עוד מקרה שהחוק הזה חל עליו לבד מהחייל עצמו, זה במקרים העצובים שהכרנו,

של הורים שכולים. כלומר, חייל נהרג וההורים הם לא אזרחים והם פה.
ראובן ריבלין
אז גם אם לא עברה התקופה.
יוסי שריד
בתנאי שהחייל נהרג. זה התנאי לאזרחות.
בנימין אלון
מי ששכל בן או בת יהיה לאזרח ישראלי. זו גם, לדעתי, תוספת מוסרית שלא

צריך להסביר אותה.
ראובן ריבלין
אולי גם לא צריך לכתוב אותה.
בנימין אלון
מה שאני חושש מן החוק של חבר-הכנסת יוסי שריד במתכונתו זה שבנוסח כתוב:

"מי שילדו או בן-זוגו", ואז אפשר היה להגיע לפשרה. אבל כבר חבר-הכנסת יוסי

שריד אמר שהוא מתכוון גם לאח ואחות.
יוסי שריד
מה חשוב לך מי; אני מתכוון. בוא נאשר את זה.
ראובן ריבלין
אצל שריד אני מקבל רק תורה שבכתב. את תורה שבעל-פה שלו אני לא מאמץ. את

התורה בכתב אני מוכן לקרוא ולאמץ אותה כאשר היא מתאימה לי.

יוסי שריד;

אני הבעתי את השקפת עולמי הכללית. אבל בוא נתאחד על החוק הזה כפי שהוא.
בנימין אלון
אני רוצה רק להעיר הערה. אני אמנם חושש מפיקציות, אבל מה אפשר לעשות

אנחנו מחוקקים, אנחנו לא מתייחסים לרשעים. אבל יש להכיר את המציאות שקיימת

באוכלוסיה שמגיעה מחבר העמים. יש שם אחוז גירושין גדול מאוד. העלייה לארץ הרבה

פעמים גם עוקרת משפחות וכו'. אני חושב שפה צריכה להיות איזושהי חשיבה קצת

אחראית. לא יתכן שאם אב או אם שהתגרשו ולא עלו לארץ, לא רצו לעלות לארץ וגם

אין שום קשר עם הילד, האמא עלתה עם הילד, ולא משנה אם האמא יהודיה או לא

יהודיה - - -
אברהם פורז
אם האמא יהודיה אין בעיה.
יוסי שריד
אני נורא נעלב כי אתה לא מקשיב למה שאמרתי. אמרתי שלעניין הגרירה תהיה

ועדה.
בנימין אלון
איך אני מגדיר גרירה?
ראובן ריבלין
לא קרבה מדרגה ראשונה.
בנימין אלון
מה זה דרגה ראשונה?
ראובן ריבלין
הורים וילדים.
בנימין אלון
דרגה ראשונה לפי ההלכה זה בן, בת, אב. מה זה דרגה ראשונה שלך?יוסי שריד;

מה שכתוב פה.
ראובן ריבלין
חבר-הכנסת יוסי שריד רצה ללכת בצורה מרחיבה הרבה יותר. כדי שיהיה

קונסנזוס לא לגבי מיהו יהודי אלא לגבי מיהו אזרח, הוא הסכים לדרגה הזאת, לא

לדרגה שיכולה להתפרש כקרבה לפי חוק הירושה, לפי ההלכה אלא דרגה כפי שהיא
כתובה. הוא לא בא ואמר
דרגה ראשונה, אלא הוא אמר: הורים וילדים.
מיקי סאן
לגבי החייל עצמו, גם היום החייל יכול להתאזרח ללא שום בעיה.
יוסי שריד
לא נכון.
מיקי סאן
תנו לי לגמור את המשפט. לכן אין לנו גם התנגדות שחייל יקבל אזרחות אם הוא

רוצה בכך. יש אנשים שלא רוצים לקבל אזרחות מפני שזה מזיק להם.
יוסי שריד
אם הוא לא רוצה, לא נאנוס אותו.
מיקי סאן
לגבי הצעת החוק של חבר-הכנסת שריד, הסברנו זאת גם בעבר, אנחנו מאפשרים

פתרון הומניטרי להורים שרוצים להיות כאן.
היו"ר מיכה גולדמן
באשרה של תייר.
מיקי סאן
לא רק באשרה של תייר. אנחנו מאפשרים להיות כאן ולעבוד כאן. אנחנו מוכנים

גם לאפשר ביטוח בריאות, אם כי לאוצר יש הרבה מה להגיד על זה. אבל עמדת הממשלה

ועמדת הדרגים המקצועיים, לא רק במשרד הפנים אלא גם במשרד המשפטים, היתה שאי-

אפשר שאזרחות ישראלית תינתן כדבר אוטומטי ומיידי. זה דבר שצריך לעבור תהליך של

כמה שנים.

אני רוצה גם להעיר לגבי ההצעה שאזרחות תינתן להורה והוועדה תחליט לגבי

שאר בני המשפחה. זה יהיה בלתי הומניטרי שההורה יבוא אבל את אשתו ואת ילדיו הוא

ישאיר בחו"ל.יוסי שריד;

אם ההורה איננו פה זה הומניטרי?

יחזקאל לביא;

להורה אנהנו נותנים להיכנס.

אברהם פורז;

לגבי האחרים תנהגו ביד רחבה.
מיקי סאן
למה בדרך של אזרחות?
היו"ר מיכה גולדמן
אני רוצה לשמוע את עמדת הצבא. בבקשה.

איתי ויצמן;

עמדת הצבא היא פשוטה. צה"ל לא רוצה לראות מצב שבו חייל שנמצא בשירות

צבאי, הוריו או ילדיו או בני-זוגו לא יכולים להימצא בארץ יחד אתו.

היו"ר מיכה גולדמן;

גם בשירות מילואים במידה והוא שירת שירות מלא בעבר.

איתי ויצמן;

נכון. הצבא לא נכנס להגדרה המדוייקת של המעמד, אם זה אזרחות או תושב ארעי

או תושב קבע. זה לא המקצוע של הצבא, הוא לא מתמחה בעניין הזה, זה משרד הפנים.

סוגיית הגרירה, כפי שהוזכרה פה, יכולה ליצור מאות או אלפי וריאציות. אנחנו לא

נכנסים לעניין הזה. מה שחשוב לנו, ואני אומר פה שנית, שחייל שמשרת שירות צבאי

לא יהיה פה לבד בארץ. הוא יוכל תמיד להביא לכאן או את בן-זוגו או את צאצאו אם

יש לו או את הוריו.

היו"ר מיכה גולדמן;

תודה רבה. חבר-הכנסת שאקי, בבקשה.

אבנר-חי שאקי;

האזרחות היא זיקה משפטית בין אדם לבין המדינה על כל הזכויות והחובות. מה

זה סטטוס? סטטוס זה הדבר הגדול ביותר שאפשר לתת לאדם, מערכת שלמה של חובות

ומערכת שלמה של זכויות.אני רוצה לומר שמאוד נראית לי העמדה של צה"ל, ובצדק, כי צה"ל מעוניין

שהחייל לשרת מתוך הרגשה שהוריו נמצאים פה, ושלא תהיה להם שום תקלה לשהות ככל

הנדרש. אם כך, למה צריך בהכרה להקנות אזרחות כדי שאותו חייל ירגיש שלא בנוה,

כדי שהוא יאמר שזה לא הומניטרי? הצד האנושי מובן בהחלט, והרעיון כשלעצמו בריא.

אהרי המקרה הכאוב שקרה פעם, שכולנו ודאי זוכרים אותו, ושהוא כנראה הביא את

יוזמי החוק, את יוסי ואת האחרים, להציע הצעת חוק. אני בוודאי מברך על כל דבר

הומניטרי.

אדוני היושב-ראש, הרעיון הוא להקנות אזרחות גס למי שילדו או בן-זוגו משרת

18 חודשים לפחות בצה"ל. המטרה העיקרית היא שהוא ירגיש בנוח, שהוריו ירגישו

בנוח. אפשר לעשות זאת דרך תושבות קבע ולא להביא לגרירות. זה ההשש של משרד

הפנים, ובצדק, זה חשש אמיתי, כי אם מדינה זו הוקמה כמדינה יהודית, אין שום

בושה להכריז מבוקר עד ערב ומערב עד בוקר: אנחנו רוצים להבטיח מקסימום יהדות

למדינה הזאת. כל דבר שפוגם באותו מקסימום, באותה שלמות הוא בעינינו לא ראוי.

עד כה, כל ממשלות ישראל, ללא יוצאת מן הכלל, כיבדו את העמדה הזאת, ופה שמענו

שצה"ל הולך באותו תלם. הוא אומר: אותנו לא מעניין מה הסטטוס שיינתן ובלבד

שההורים האלה לא ירגישו שלא בנוח, יוכלו לשהות, יוכלו לעזור לו, יוכלו להימצא

על ידו, דברים טבעיים, אמיתיים, מוסריים. אבל החשש של אותה גרירה הוא שגורם

לכך שבינתיים יש אותה עכבה. בינתיים אפשר לאשר את הזכויות לבן-זוגו או להורה,

אבל באשר לחשש שמא זה יתפתח יותר, אני רוצה שיהיה ברור שזה לא יקרה, כי אם זה

באמת אמצעי להביא דרך אדם אחד עוד 100 לא יהודים, זאת לא מדינת ישראל.
יחזקאל לביא
יש לי שתי הערות מקדימות לנושא. האחת, שלא הוצבע על מקור תקציבי להצעת

החוק הזאת. יש לה עלות.
אברהם פורז
מה העלות?
יחזקאל לביא
מדובר פה במתן הטבות לבני המשפחה שלו שהוא הביא אותם ארצם, וזה סל קליטה

וכל הדברים הללו.
יוסי שריד
אם כך יש הבדל בין תושב קבע לאזרחות?
יחזקאל לביא
אני מדבר על הגרירה כתוצאה מהצעת החוק כפי שניסחנו אותה,
יוסי שריד
אין גרירה.
יחזקאל לביא
המשתמע הוא שיש גרירה.

דבר שני, למען הדיוק אני רוצה לומר שהצענו לחבר-הכנסת יוסי שריד ועדה

שיהיו בה שני יועצים משפטיים, אוחד של משרד הקליטה ואחד של משרד הפנים ואדם

שירכז את הנושא הזה.
ראובן ריבלין
לגבי התקציב, חשוב להעיר שפנינו לאחרונה שיתנו לנו ערבויות לעלייה המונית

כתוצאה מהחוק הזה.
היו"ר מי גולדמן
אנחנו סיימנו את הדברים שלנו. אנחנו נצביע על שני החוקים.
אברהם פורז
נצביע אחד אחד.
דוד אזולאי
אני מבקש התייעצות סיעתית על הצעת החוק של חבר-הכנסת יוסי שריד.
יוסי שריד
אי-אפשר. זה כבר דיון רביעי.
מרים פרנקל-שור
אני לא יודעת אם היו התייעצויות קודם.
יוסי שריד
היו כבר אין סוף התייעצויות סיעתיות. אני אחראי לזה שהיו התייעצויות

סיעתיות עם כל ההיבטים.
דוד אזולאי
אני מבקש לבדוק את הנושא הזה.
היו"ר מיכה גולדמן
לגבי הצעת החוק השנייה של קבוצת חברי הכנסת, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת החוק - רוב

נגד - אין

נמנעים - 1

הצעת חוק האזרחות (תיקון - מתן אזרחות למשרתים בצה"ל),

התשנ"ט-1998 נתקבלה.
היו"ר מיכה גולדמן
הצעת החוק של חבר-הכנסת אי אור, בי אלון, מי גולדמן, ר' זאבי, אי כבל, סי

לנדבר, א' סנה, ג' עזרא, א' פינס-פז, אמנון רובינשטיין נתקבלה.

אני מבקש חמש דקות הפסקה כדי שהיועצת המשפטית תבדוק את עניין ההתייעצות

הסיעתית לגבי החוק של חבר-הכנסת יוסי שריד.

יוסי שריד;

אני מציע שתיתן התייעצות סיעתית עד 11 וב-11 נצביע.

דוד אזולאי;

נביא את זה בשבוע הבא.
ראובן ריבלין
יש פה רוב מוחלט של כל הסיעות הציוניות כולל אתה.
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו מתכנסים כאן בשעה 10:30.

הישיבה נפסקה בשעה 10:20הישיבה נתחדשה בשעה 10:30

היו"ר מיכה גולדמן;

רבותי, אנחנו מחדשים את הישיבה. רשות הדיבור ליועצת המשפטית של הוועדה,

בבקשה.

מרים פרנקל-שור;

ניסינו לגבש פה נוסח שיביא לידי ביטוי את הצעת הפשרה. הנוסח הוא: "מי

שילדו או בן-זוגו משרת בשירות סדיר בצבא הגנה לישראל לפחות 18 חודשים, להורו

ולבן-זוג תינתן אזרחות. הסייג יהיה שמכוח סעיף זה לא תהיה לנלווים - - -
אברהם פורז
מה זה נלווים? נלווים זו הגדרה משפטית?
מרים פרנקל-שור
לא. אנחנו ננסח את זה. הנלווים הם מלבד ילדו או בן-זוגו.
אברהם פורז
קרוביו האחרים נקרא לזה.
מרים פרנקל-שור
קרוביו האחרים. אם לא יהיה פה איזשהו סייג תינתן לקרוביו האחרים עילה

לדרוש מתן אזרחות ואת זה אנחנו נסייג.
עמנואל ז יסמן
יש בחוק השבות, בתיקון של 1970 הגדרה מה זה קרבה ראשונה.
מרים פרנקל-שור
קודם נדבר על הרעיון. אם הרעיון יתקבל אז נוכל לעבד את זה. כלומר,

לקרוביו האחרים לא תהיה דרישה למתן אשרה או רשיון קבע וכל בקשה תידון בוועדה,

כשהוועדה תהיה מורכבת מנציגי משרד הביטחון, משרד הקליטה ומשרד הפנים.
אברהם פורז
ההגדרה צריכה להיות: קרוב אחר רשאי להגיש בקשה לקבלת אזרחות.
יוסי שריד
הנוסח "דרישה" הוא לא נוסח טוב.
מרים פרנקל-שור
זה לא יתן לו אוטומטית מעמד.אברהם פורז;
תכתבי כך
מי שסעיף זה לא חל על קרובו של החייל, יוכל להגיש בקשה לזה

וזה, הבקשה תידון והחלטתה תהיה סופית.
ראובן ריבלין
הניסוח של חבר-הכנסת פורז הוא הניסוח הנכון. הוא מכוון לדעת חבר-הכנסת

אזולאי והוא גם נותן פתרון.

בנימין אלון;

אני מציע; "שלא תהיה עילה - - -".

מרים פרנקל-שור;

"- - - לא תהיה עילה למתן אזרחות וכל מקרה יבוא בפני הוועדה".

אברהם פורז;

"קרוב אחר שסעיף זה וזה לא חל עליו, יוכל להגיש בקשה לקבלת אזרחות. הבקשה

תידון בפני הוועדה".

מרים פרנקל-שור;

אתה מרחיב את זה. לפי הצעת החוק של חבר-הכנסת שריד, אתה נותן באופן

אוטומטי אזרחות לבן-זוגו או להורו.

אברהם פורז;

נכון. אני אומר; קרוב אחר שהסעיף הזה לא חל עליו, יוכל להגיש בקשה.

ראובן ריבלין;

את תכתבי בצורה הקצרה ביותר; לקרוב אחר לא תהיה עילה לפי סעיף זה.

יוסי שריד;

אני מציע לא לערבב את הזבובים עם המרק. החוק הזה מדבר על מתן אזרחות, הוא

לא מדבר על שום דבר אחר. מכיוון שהחוק הזה עוסק באזרחות, צריך להיות כתוב:

לקרובים אחרים, או כל הגדרה אחרת שתראו, שלא כלולים בסעיף זה, לא תהיה עילה

לפי סעיף זה לקבלת אזרחות. אני לא בא להרע באמצעות החוק הזה את מעמדם של

אנשים.

יחזקאל לביא;

המשמעות המשפטית היא שאני חייב לתת לו תושבות קבע.
בנימין אלון
לקרובים אחרים לא תהא עילה למעמד לפי סעיף זה.
אברהם פורז
אם קבענו רשימה סגורה של אלה שזכאים, אוטומטית מי שלא נכלל - לא נכלל.

מרים פרנקל-שור;

לא, מכיוון שמכוח התקנות בחקיקות האחרות, כאן אתה מחיל את השלשלת.

אברהם פורז;

אבל תגדירי בהגדרת "קרוב" רק את בן-זוגו, ילדו, והורו.

מרים פרנקל-שור;

יש הוראות הוק אחרות שמכוח זה נותנות את העילה.

מיקי סאן;

בן-זוג של האזרח אוטומטית יקבל תושבות קבע.

תמר גוז'נסקי;

מה אתם רוצים, שנבטל חוקים אחרים בהזדמנות חגיגית זו? זה לא יעלה על

הדעת. מה, אתם רוצים להפריד משפחות? מה קרה לכם? האמא נישאה שנית, את הבעל היא

תשאיר ברוסיה והיא תבוא לבד?
אברהם פורז
אם אני כותב שהזכות לאזרחות תינתן לאמו, אביו, בנו והרשימה סגורה, איך זה

נוגע לאחרים?

מרים פרנקל-שור;

מכוח הוראות חוק אחרות.

יוסי שריד;

עד שהחוק הזה בא להיטיב, אתם רוצים שהחוק הזה יגרע וירע.

מרים פרנקל-שור;

אני רק מפנה את תשומת לב הוועדה.

מיקי סאן;

אנחנו מגדילים את הטבתו.

אברהם פורז;

תכתבי; אין בחוק זה כדי להוסיף זכויות נוספות.תמר גוז'נסקי;

אי-אפשר לקבל חרק שאומר שבן-זוגו של אזרח ישראלי לא יקבל אזרחות.

יוסי שריד;

בן זוג כתוב בחוק.
תמר גוז'נסקי
האמא קיבלה אזרחות והיא נישאה פעם שנייר!, מה היא תעשה עם הבעל שלה, היא

תשאיר אותו באיזשהו מקום?
יוסי שריד
לעניין זה תקום ועדה שתבדוק כל עניין לגופו. זה המצב הנוכחי.
בנימין אלון
רק אומרים שמכוח חוק זה לא יקבל.
דוד אזולאי
אם יש לה בעל שלישי היא גם תביא אותו.
ראובן ריבלין
לזה לא מסכימים. גם חבר-הכנסת יוסי שריד לא מסכים לזה.
עמנואל ז יסמן
אדוני היושב-ראש, אני מציע שיהיו לך שלוש-ארבע הצעות, תביא אותן להצבעה

ונגמר העניין.
יוסי שריד
החוק הזה לא מבטא את השקפת העולם שלי. השקפת העולם שלי היא אחרת. לו החוק

הזה יכול היה לעבור על פי ההרחבה שאני חושב אותה לנכונה וצודקת, זה היה חוק

שונה. אבל החוק הזה בא, לפחות, להיטיב עם אנשים מסויימים שהיום הם במצב אחר.

נכון שהוא לא מביא גאולה שלמה לעולם. המצב הנוכחי הוא שהכל ניתן לשרירות לבו

או לטוב לבו של שר הפנים, שאנחנו בהחלט מכבדים אותו אבל אנחנו לא יכולים לסמוך

רק עליו. הצעת החוק הזו לא באה להגביל את מה שניתן גם היום. הרי אני לא אבוא

לקלקל את מה שניתן גם היום. מי שרוצה להגיש בקשה בגלל זה שיש לו קרוב, אבא,

אמא וכו', יוכל להגיש בקשה. אבל חוץ מאלה שבמפורש מסודרים על ידי החוק, האחרים

מצבם לא משתנה לא לטובה ולא לרעה, הם ממשיכים להגיש בקשות.
היו"ר מיכה גולדמן
כאילו החוק הזה לא בא על השולחן.יוסי שריד;

נכון. במובן מסוים החוק אפילו בא להיטיב משום שיש ועדה של יועצים משפטיים

וכוי. זאת אומרת, זה לא בא להרע את מצבם. כל תוספת שבאה להרע את מצבם של אנשים

אהרים בהשוואה לסטטוס קוו הנוכחי היא לא באה בחשבון. ההוק הזה בא להיטיב הוא

לא בא להרע.
מרים פרנקל-שור
ההצעה של חבר-הכנסת פורז היא: אין בחוק זה כדי ליתן זכות לאדם אחר שלא

היתה קיימת אלמלא חוק זה. ההצעה של חבר-הכנסת שריד היא: אותו אדם אחר יוכל

להגיש בקשה לוועדה שתורכב מי ועצים משפטיים - - -
אברהם פורז
את זה לא כותבים בחוק, למרות שאני בעד ההצעה הזאת. כל אדם יכול להגיש

בקשה מתי שהוא רוצה.
היו"ר מיכה גולדמן
איזו ועדה?
ראובן ריבלין
ועדה שתוקם על ידי שר הפנים באישור ועדת הפנים.
יוסי שריד
אני מסכים.
יחזקאל לביא
אם אתה אומר: ועדה שתוקם על ידי שר הפנים באישור ועדת הפנים, אז אתה יכול

להכניס את זה כבר לחוק.
עמנואל ז יסמן
לא, לא.
אברהם פורז
אם זו ועדה משרדית - ועדה שתוקם על ידי הממשלה.
מיקי סאן
גם בחוק השבות ישנם סייגים שמוציאים את האדם מתחולתו, כגון: עבר פלילי

העלול לסכן את שלום הציבור וכו'. לדעתי לא נתנו את הדעת על זה. צריך להגיד

שהסעיף הזה לא יחול על מי שסייגי חוק השבות חלים עליו.
אברהם פורז
אל תכתבי: סייגי חוק השבות. תכניסי את הסייגים עצמם.
בנימין אלון
אפשר לשמוע את הסייגים?

מיקי סאן;

אפשר להגיד שסעיף זה לא יחול על מי שיש לו עבר פלילי העלול לסכן את שלום

הציבור; ההולה במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור ומי שפעל נגד העם היהודי.

היו"ר מיכה גולדמן;

בסדר גמור. אותו דבר נוסיף להצעת החוק של קבוצת חברי הכנסת.

מיקי סאן;

לגבי שני החוקים אני מבקשת שיהיה כתוב; הוק זה לא יחול על מי שעלה במרמה,

מי שקיבל את מעמדו בישראל במרמה.

יוסי שריד;

לא צריך לכתוב את זה בחוק.

אברהם פורז;

אין צורך. זה דבר שבנוי בחוק. כל דבר שהתקבל במרמה כאילו לא התקבל. בחוק

השבות כתוב דבר כזה?

רומן ברונפמן;

לא כתוב במלים האלה.

מיקי סאן;

בחוק הכניסה לישראל ישנו סעיף 11(ב} שקובע שמי שקיבל - - -

אברהם פורז;

בסדר, יחול על סעיף זה וזה חוק הכניסה לישראל.

מיקי סאן;

סעיף זה לא יחול על מי שמעמדו בישראל בוטל על פי סעיף 11(ב) בחוק הכניסה

לישראל.

בנימין אלון;

אני מבקש להכניס עוד דבר אחד שהכנסנו בחוק שלנו והוא לא קשור לעולים מחבר

העמים. בחוק שלך, חבר-הכנסת יוסי שריד, יש אזרחות כפייתית. זאת אומרת, יש

מקרים שתושב מגוייס, נניח שהוא מאוסטרליה או מארצות שאם הוא מקבל אזרחות הוא

חייב לוותר על אזרחותו השנייה, הוא מאבד אותה אוטומטית והוא לא רוצה. אנחנו

הכנסנו סעיף שמאפשר לו, אם הוא רוצה, תוך שישה חודשים לבקש לא להיות אזרח

ישראלי. אני מבקש להכניס את זה גם כאן.
אברהם פורז
שזו תהיה זכות ולא חובה, בסדר.

עמנואל ז יסמן;

אדוני היושב-ראש, אם יש סעיפים נוספים, אתה יכול לדון ברזם. תצביע על

הסעיף שהיה במחלוקת בשעה האחרונה.

הי ו"ר מיכה גולדמן;

רבותי, אני נותן למירי לקרוא את ההצעה ואנחנו מצביעים. אין יותר הערות.

מרים פרנקל-שור;

אין בחוק זה כדי ליתן זכות לאדם אהר שלא היתה קיימת אלמלא התקבל חוק

אחר. אותו אדם אהר יוכל להגיש בקשה שתידון בוועדה שתוקם על ידי שר הפנים

באישור ועדת הפנים של הכנסת. זה לא יחול על מי שיש לו עבר פלילי המסכן את שלום

הציבור, מחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור ומי שפעל נגד העם היהודי. מי

שמעמדו בוטל לפי סעיף 11 לחוק הכניסה לישראל לא יוכל. הסייג הוא שהאזרהות הזאת

לא תהיה כפויה.
היו"ר מיכה גולדמן
מי בעד הצעת החוק - ירים את היד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת הרווק - רוב

נגד - 1

הצעת חוק האזרחות (תיקון מסי 7) (אזרחות לקרובי הייל),

התשנ"ח-1998 עם התיקונים נתקבלה.
דוד אזולאי
אני מבקש רוויזיה.
הי ו"ר מיכה גולדמן
עוד שתי דקות רוויזיה.
בנימין אלון
אני רוצה הסתייגות לשם החוק.
עמנואל ז יסמן
גם אני מבקש הסתייגות לשם החוק.
אברהם פורז
גם לי הסתייגות לשם החוק.היו"ר מיכה גולדמן;

יש הסתייגות לחבר-הכנסת אזולאי. חבר-הכנסת אזולאי, תקריא אותה.

דוד אזולאי;

"רק לחייל ולא לקרובו".
הי ו"ר מיכה גולדמן
מי בעד ההסתייגות של חבר-הכנסת דוד אזולאי? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות של חבר-הכנסת אזולאי - מיעוט

נגד - רוב

נמנע - 1

ההסתייגות של חבר-הכנסת אזולאי לא נתקבלה.

היו"ר מיכה גולדמן;

ההסתייגות תועבר למליאה.

אנחנו מצביעים על הרוויזיה של חבר-הכנסת דוד אזולאי. מי בעד הרוויזיה של

חבר-הכנסת דוד אזולאי? מי נגד?

הצבעה

בעד הרווי זיה - מיעוט

נגד - רוב

הרוויזיה של חבר-הכנסת די אזולאי לא נתקבלה.

הי ו"ר מיכה גולדמן;

הרוויזיה לא מתקבלת. אנחנו עביר את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. תודה

רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים