ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 20/01/1999

הצעה לשינוי החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש הרשות וסגניו), התשנ"ו-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 392

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. גי בשבט התשנ"ט (20 בינואר 1999). שעה 09:40

נכחו: חברי הוועדה: מיכה גולדמן - היו"ר

דוד אזולאי
מוזמנים
עו"ד שלום זינגר- יועץ משפטי - משרד הפנים

אברהם אמונה - ממונה על גימלאים - משרד הפנים

יחזקאל לביא - מנהל המחלקה לאסטרטגיה -

משרד הפנ ים

מרגלית בוטרמן - משרד הפנים

אהרון עוזיאלי - ס/הממונה על השכר - משרד האוצר

עו"ד אביטל רימון-קפלן - מרכז השלטון המקומי
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
הצעה לשינוי החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש הרשות וסגניו),

התשנ"ו-1996 - של חבר-הכנסת סאלח טריף.הצעה לשינוי החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות

לראש הרשות וסגניו). התשנ"ו-1996

היו"ר מיכה גולדמן;

אני פותה את ישיבת ועדת הפנים. על סדר-היום: הצעה לשינוי ההלטת הרשויות

המקומיות (גמלאות לראש הרשות וסגניו).
אהרון עוזיאלי
יש לי הערה מוקדמת.

היו"ר מיכה גולדמן;

בבקשה, אדוני.

אהרון עוזיאלי;

החומר הזה הגיע אתמול. בנציבות לא מצאתי אף אחד שהחומר הזה נמצא אצלו.

אני חושב שאי-אפשר לנהל דיון בצורה מסודרת בלי שלמדנו, הבנו, הפנמנו את

המשמעות של ההצעה.

היו"ר מיכה גולדמן;

קיבלתי תשובה מהנציבות שאין להם עניין בנושא הזה.

אהרון עוזיאלי;

לי יש עניין שהנציבות תבדוק את זה כגורם מקצועי ותתייחס לזה. אי-אפשר

להעלות דבר כזה מאתמול להיום כאילו זה כלאחר יד, כאילו אין לזה משמעויות

תקציביות, כאילו לא קורה שום דבר, כאילו משלם את זה מישהו אחר. אני מבקש לעשות

פסק זמן, נלמד את זה. יכול להיות שאין לי שום הערה למה שכתוב פה, אבל על פניו

אי-אפשר לקבל את זה בצורה כזאת, ללא דיון מסודר. אני מאוד מבקש לעשות פסק זמן,

לתת לנו אפשרות ללמוד את זה ונתייחס בצורה עניינית.
היו"ר מיכה גולדמן
תודה רבה. שמענו את מר עוזיאלי.

מר זינגר, בבקשה.
שלום זינגר
אני מבקש ממרגלית להציג את העניין. היא הכינה את הדברים.
היו"ר מיכה גולדמן
בבקשה, תני לנו בתמצית את הדברים.
מרגלית בוטרמן
התיקון נועד להשוות תנאים של ראשי מועצה לחברי הכנסת, בעיקר בעניין צבירת

פנסיה עד גיל 45 אם הם יפרשו יותר צעירים, ועוד כמה סידורים טכניים מעבודה

בפועל שהתברר שהם לא מגיעים לידי מימוש - לאפשר להם גם כן לצבור גימלאות בנפרד

בכל מקרה בלי הפרשה של הרשות, וגם תיקון חשוב של השוואת תנאי הקיצבה לשאירים

של ראש רשות למצב של עובדי מדינה.

אברהם אמונה;

זו הצעה מהפכנית, דרך אגב.

היו"ר מיכה גולדמן;

טובה, חיובית?
מרגלית בוטרמן
טובה למי?

יש פה גם תיקון של סעיף 26(א) לגבי הקיצבה שמגיעה לראש רשות שפרש בגיל 60

וכיהן 30 שנה. הצורך לצרף תקופות יצר מצבים שבהם אנשים שכיהנו מעט ביקשו מענק

מאוד מאוד גדול, גדול יותר מהשנים שהם כיהנו בפועל,

אביטל רימון-קפלן;

יש לי מספר הערות להצעה. אני אתייחס רק לאותם סעיפים שלא מקובלים, ואפשר

להבין שחלק מהסעיפים במקרה מקובלים עלינו.

אני מדברת על סעיף 10(א)(1)(ב) שהוצע בו להגביל את התקופה שבה יכול אדם

להיות בחל"ת בסמוך לפני הבחירה. כתוב לשנה. זה סתם סעיף שנועד ליצור תסבוכות

בעתיד, כי בפועל אנשים לא יוצאים לחל"ת ל-20 שנה. הרי מישהו מעסיק אותם. הוא
לא יגיד להם
צאו לשלום ל-20 שנה. מצד שני, מחר יבוא אדם שהיה שנה וחודשיים,

שנה וחודש, ואז כל המערכת מתחילה להסתובב מה נעשה אתו.

לכן, עד היום חיינו בלי ההגבלה הזאת. אי-אפשר לחיות איתה גם הלאה. זה לא

סעיף שיש לו משמעות תקציבית. בסך הכל מכניסים עיזים שאחרי זה לא יודעים איך

להתמודד איתם.
אהרון עוזיאלי
יש לזה משמעות תקציבית גדולה, מפני שלאנשים יש פה פתאום זכויות מהשמיים.

אביטל רימון-קפלן;

גם היום יש להם, זה לא מהשמיים, וזה בזכות ולא בחסד.

שלום זינגר;

את מדברת על סעיף 10(א}(1}(ב}.אביטל רימון-קפלן;

בדיוק, המגבלה של שנה.

שלום זינגר;

לא. המגבלה של שנה היתה גם קודם.
אביטל רימון-קפלן
לא היתה קודם.

שלום זינגר;

תסתכלי בההלטה. לא שינינו פה. כל מה שעשינו הוא במקום; בחירתו האחרונה,

שאף אהד לא יודע מה היא, עשינו "לאהר בחירתו". הבהרנו את הסעיף.

אביטל רימון-קפלן;

הוספתם פה פיסקה של שנה. זה לא היה.

אהרון עוזיאלי;

גם היום יש לו את האופציה לצאת תוך שנה לפני הבחירות לחופשה.

היו"ר מיכה גולדמן;

יש לך עוד הערות?

אביטל רימון-קפלן;

כן. לגבי סעיף 10(א)(3), המחיקה של שלושה הודשים, אנחנו בהחלט מברכים

עליה ואנחנו מציעים לשקול את זה גם בסעיף 15 לחוק לאור אותם נימוקים שההחלטה

תסרבל ותסבך.

שלום זינגר;

אני רוצה להסביר למה לא תיקנו את סעיף 15. בסעיף 15 מדובר על אדם שיודע

מראש איפה הוא נמצא, בדרך כלל יש לו כבר זכות פנסיה, ואז הוא מחליט לוותר. הוא

אומר; אני גימלה לא אקבל או בגלל שאני נורא צעיר או בגלל שאני נורא מבוגר. את

זה הוא יודע מיד. לעומת זאת, אדם נכנס, הוא לא יודע שום דבר, הוא מתחיל את

הכהונה שלו והוא צריך לוותר על הגימלה היום. לכן לא שינינו בסעיף 15.

אביטל רימון-קפלן;

כל התיקונים בסעיף 26 בעצם נועדו להשוות את המעמד של שאירים של ראש רשות

למעמד של שאירים או תלויים של עובד מדינה. אני רוצה להזכיר לחברי הוועדה שלגבי

נבחרים אחרים; חברי כנסת, שרים וכו', אין את המגבלה הזאת. הם זכאים לקבל את

הקיצבה המלאה. פה מגבילים אותם באחוזים. אני חושבת שזו אפליה בוטה כלפי ראשי

הרשויות לעומת עובדים או נבחרים אחרים.היו"ר מיכה גולדמן;

רבותי, זה ערב בחירות. כל תוספת שאאשר פה יחשבו שנעשה איזה תכסיס.
אביטל רימון-קפלן
זו לא תוספת. הם מנסים לגרוע.

היו"ר מיכה גולדמן;

אני בעד להיצמד להצעה הזאת. אני לא רוצה לעשות שום הריגה מההצעה הזאת

מאהר ו יאשימו אותי שנתתי פה יד להזרמת כספים לנבהרי ציבור.
אביטל רימון-קפלן
נקודה נוספת. אנהנו מתנגדים לתיקון של סעיף 26(ה) שמתכוון להגביל את

האפשרות של מי שבהר ב-18% ליהנות ממענק. אנהנו חושבים שאם בכלל זה יתעורר, אלה

יהיו מקרים כל כך נדירים ולא צריך לשנות את ההחלטה בשביל מקרה אחד למיליון.

שאר הדברים שלא התייחסתי אליהם מקובלים עלינו.

מרים פרנקל-שור;

אני רוצה שאברהם אמונה יסביר מה הכוונה בסעיף 17.
אברהם אמונה
אנהנו נתקלים תוך כדי עבודה לגבי שאירים של נבחרים לפני הרבה הרבה זמן,

וזה גורם הוצאה משמעותית לקופת רשויות מקומיות קטנות וגדולות. זאת אומרת, אותה

קיצבה ששולמה לנפטר לשלם גם לילד.
היו"ר מיכה גולדמן
אני חושב שבמקרה הזה אני צריך לשמור על המשפחה, ואני לא אתן שיפגעו בילד

בודד או באלמנה. זה קיים גם בממשלה וגם בכנסת. לכן אני מבקש להוריד את הנקודה

הזאת.
שלום זינגר
סעיף 17 נמחק.
מריס פרנקל-שור
גם סעיף 22.
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו מאשרים את ההצעה לשינוי החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש

הרשות וסגניו), התשנ"ו-1996. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים