ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 20/01/1999

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - בחירת רב עיר), התשנ"ט-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 391

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי, גי בשבט התשנ"ט (20 בינואר 1999). שעה 09:30

נכחו: חברי הוועדה: מיכה ג ולדמן - היו"ר

דוד אזולאי

אברהם פורז
מוזמנים
הבר-הכנסת אלכסנדר לובוצקי

גדליה שרייבר - מנכ"ל הרבנות הראשית

הרב הלל קולין - יועץ משפטי - המשרד לענייני דתות

אליהו ליפשיץ - המשרד לענייני דתות

יחזקאל לביא - משרד הפנים

מנחם ינובסקי - יועץ הרבנים הראשיים
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - בחירת רב עיר), התשנ"ט-1998,

של חבר-הכנסת אלכסנדר לובוצקי.הצעת חוק שירותי הדת היהודיים

(תיקון - בחירת רב עיר). התשנ"ט-1998
היו"ר מיכה גולדמן
אני פותה את ישיבת ועדת הפנים. על סדר-היום: הצעת חוק שירותי הדת

היהודיים (תיקון - בחירת רב עיר), התשנ"ט-1998. יציג את הצעת החוק חבר-הכנסת

אלכסנדר לובוצקי, בבקשה.

אלכנסדר לובוצקי;

הצעת החוק היא מאוד פשוטה. היא אומרת, מאחר שברוך השם זכינו לקיבוץ

גלויות ולתקומת עם ישראל בארצו ואין יותר מקום לחלוקה הזאת בין רב עיר אשכנזי

לרב עיר ספרדי, כל תלמיד חכם, שראוי לכהן כרב עיר, יכול לפסוק לשתי העדות.

הראיה היא שאשכנזים רבים עולים לפתחו של הרב עובדיה או הרב אליהו, וספרדים

רבים באים לרבנים אשכנזים. שלא לדבר על זה שלאור הדוגמה המבורכת של נישואים

מעורבים בין העדות, אני כבר לא בטוח מהי ההגדרה של ספרדי ואשכנזי ומה דינו של

מי שאמו ספרדיה ואביו אשכנזי אבל הוא למד בישיבה ספרדית, האם הוא ספרדי או

אשכנזי. אם אנחנו לא נבטל את החוק הזה, את חוק ההפרדה, בשנים הבאות לא רק תהיה

בעיה מיהו יהודי אלא תהיה בעיה מיהו ספרדי.

נדמה לי שלחוק הזה יש תמיכה מלאה של שני הרבנים הראשיים ושל כלל הציבור.

אדוני היושב-ראש, אני מציע לא לנהל דיון משום שהוועדה בראשותך כבר דנה

בכך, הצביעה על כך והוחלט להעביר את הצעת החוק לקריאה ראשונה.

היו"ר מיכה גולדמן;

זה בעקבות הצעת ההוק של משה גפני. אתה עשית רצף.

אלכסנדר לובוצקי;

מה שאני עשיתי כאן, מאחר ומשה גפני התפטר, על פי הפרוצדורה הצעת החוק

בטלה ומבוטלת. באתי אני ורציתי להיכנס בחוצפתי לנעליו הגדולות של משה גפני

ולהציע את אותה הצעת חוק בדיוק מלה במלה. לכן אני מציע מלה מלה לאשר.
אברהם פורז
היא עברה בקריאה מוקדמת?

היו"ר מיכה גולדמן;

כן.
אלכס לובוצקי
בשבוע שעבר היתה בעיה פרוצדורלית. עמדנו לעשות הצבעה אלא שאז התבקשה

התי יעצות סיעתית.היו"ר מיכה גולדמן;

תודה רבה. רבותי, אני מציע שנאשר את החוק.

דוד אזולאי;

לא, לא.

היו"ר מיכה גולדמן;

אתה רוצה להגיש הסתייגות?

דוד אזולאי;

כן. אני חושב שעדיין אנחנו לא בשלים להצעת החוק של חבר-הכנסת אלכס

לובוצקי. אני חושב שעדיין ישנם הרבה מקומות שאם יבחרו בהם רק רב אחד תהיה

פגיעה בציבור שלם. אני מציע שבשלב זה נדחה את הצעת החוק. אם בכל זאת היא תעמוד

להצבעה, אני מבקש רוויזיה.

היו"ר מיכה גולדמן;

אני מציע לאשר את הצעת החוק לקריאה ראשונה. אני מציע שתימנע או תצביע

נגד.
דוד אזולאי
אני מבקש רוויזיה להצעת החוק.
אברהם פורז
אם יצביעו נגדך תבקש רוויזיה. עוד לא הצביעו נגדך. אחרי ההצבעה תבקש

רוויזיה.
היו"ר מיכה גולדמן
מי בעד הצעת החוק? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת החוק - רוב

נגד - 1

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון -

בחירת רב עיר), התשנ"ט-1998 נתקבלה.
היו"ר מיכה גולדמן
1 נגד. החוק אושר לקריאה ראשונה.דוד אזולאי;

אני מבקש רוויזיה.

היו"ר מיכל; גולדמן;

בסדר. הרוויזיה תהיה ביום שני בבוקר. תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:40

קוד המקור של הנתונים