ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/01/1999

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת דיווח על איכות המים), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעימסח לא מת1קןפרוטוקול מסי 387

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. בי בשבט התשנ"ט (19 בינואר 1999). שעה 10:00
נוכחים
חברי הוועדה: מיכה גולדמן - היו"ר
מהמכים
חה"כ יהודה לנקרי

עו"ד נטע כהן - הלשכה המשפטית, המשרד לאיכות הסביבה

ד1רון פלדמן - ממונה על שפכים, המשרד לאיכות הסביבה

שלום גולדברגר - מנהל המהלקה לבריאות הסביבה, משרד הבריאות

עו"ד אילנה מישר - לשכה משפטית, משרד הבריאות

משה אבנון - מנהל מינהל משק המים, משרד הפנים

שלמה לל1ש - מנהל מהלקת מים ובי1ב, מרכז השלטון המקומי

עדנה הירשמן-פרי - מתאמת פעול1ת מרכז השלטון המקומי
היועץ המשפטי
אלי שהרבני (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת דיווח על איכות המים), התשנ"ח-1998 (של

חה"כ יהודה לנקרי).הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת דיווח על איכות המים). התשנ"ח-1998
היו"ר מיכה גולדמן
על 0דר הי1ם הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת דיווח על איכות המים), התשנ"ח-1998 של חבר

הכנסת יהודה לנקרי. אבקש מחבר הכנסת יהודה לנקרי, ידידי הטוב, להציג את הצעת החוק.
יהודה לנקרי
אדוני היושב-ראש, גבירותי ורבותי, ראשית אני מבקש להודות לך על הבאת הצעת החוק אחרי הקריאה

הטרומית להכנה לקריאה ראשונה. אני חושב שבהצעת החוק הזאת אני נוגע בתחום שהיה קרוב לליבך

לפני שנים אחדות, וגם לליבי, כראשי רש1יות לשעבר.

יש במדינת ישראל, למיטב ידיעתי, פיקוח על איכות המים. הפיקוח הזה מבוצע כי1ם בעיקר באמצעות

בדיקות מעבדה באחריות הלשכות המחוזיות של משרד הבריאות. את זה אני אומר בהסתמך על נסיוני

כראש מועצה מקומית. אני למד שמעת לעת הפיקוח היה כה יעיל שנדרשנו להרתיח את המים כדי להתגבר

על כמויות חיידקים מעבר לתקן. לא חקרתי לעומקו של עניין, האם הבדיקות האלה הן בדיקות בתדירות

קבועה או שהן בדיקות מזדמנות. אני מניח שתקנים בעניין הזה קיימים. אני לא בא לחדש דבר בתחום הזה.

עם זאת, לנ1כח פרסומים וניסיון שנצבר בארצות אחרות - אני נותן כדוגמא מה שקורה לאחרונה בצרפת

למשל. כשהצגתי את הצעת הח1ק שלי לא הסתמכתי על הניסי1ן הצרפתי אלא בדיעבד הייתי אומר שהוא בא

להעשיר את ההצעה שלי. הצרפתים קיבלו החלטה לחייב את כל הרשויות המקומיות ברחבי צרפת לדווח על

איכות המים משום שיש להם חשש שבמים עלולים להתקיים ריכוזי אלומיניום בכמות גבוהה מהמותר על-פי

התקן הצרפתי והתקן של האיחוד האירופאי, דבר שלפי מחקרים מסויימים עלול לגרום גם למחלת אלצהיימר

ואולי לפגיעות אחרות.

עד כה היה מק1בל בצרפת שכל עיריה שיקפה את איכות המים על גבי לוח המודע1ת. זאת אומרת,

האזרח שרצה יכול היה לבוא ולהתרשם מאותו דיווח. אצלנו אין דיווח בכלל. הרשות המקומית מקבלת דיווח

על-ידי אותן בדיקות מעבדה שנעשות אבל הצרכן עצמו מנותק לחלוטין. למשל בשלומי נתבקשנו להרתיח

את המים. איש לא אמר לנו כמה ימים שתינו מים שלא עמדו בתקן ושלא הי1 באיכות הנדרשת.

אני חושב שהצעת החוק הזאת, אדוני היושב-ראש, באה להסדיר איזשהו מצב שהוא לא רצוי. אין לי

בדיוק את המפתח הנכון, אני אשאיר זאת ברצון למומחים של משת- הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה,

איך לעשות את זה.
היו"ר מיכה גולדמו
אני אקל עליך. מאחר ואנחנו נמצאים עכשיו במציאות של בין הערביים, לקראת הבחירות, אני מציע כך:

אנחנו נאשר את זה היום לקריאה ראשונה. בתיקונים בין קריאה ראשונה לקריאה שניה ושלישית אנחנו

נתייחס לכל ההערות שיהיו לאנשים. מה גם שנציגי משרד המשפטים לא נמצאים כאן בגלל העיצומים

שלהם. זה גם ייקל עליך, כדי שנוכל להחיל על זה רצף בכנסת הבאה. אם זה יישאר לאחר קריאה טרומית

ולא יעבור קריאה ראשונה אז יצטרכו לדון בזה בכנסת הבאה מחדש, כאילו שזה לא היה קיים.
שלום גולדברגר
אני ממשרד הבריאות. אני חושב שההצעה חיובית וצריך להתקדם הלאה. אבל בכל אופן, גם לפני

הקריאה הראשונה צריך להכניס תיקון. יש פה טעות בסיסית בהצעת החוק.
היו"ר מיכה גולדמו
את כל הדברים הטכניים תתקנו עם היועץ המשפטי.
שלום גולדברגר
כתוב: "תקנות על ידי השר לאיכות הסביבה" וזה לא נכון, שר הבריא1ת הוא זה שקובע את התקנות.
היו"ר מיכה גולדמן
אין בעיה. יושב פה יועץ משפטי וה1א יתקן את הדברים האלה.
משה אבנון
הצעת החוק הזאת היא חיובית. אנחנו מבקשים להוסיף רק דבר אחד: זה חייב להיות גם בהתייעצות

עם שר הפנים. הסיבה לכך היא שיש לזה השלכות תקציביות.
היו"ר מיכה גולדמו
אני מציע שזה יהיה בהתייעצות עם ועדת הפנים ולא עם שר הפנים. אם יש איזשהן בעיות, תהיה חובת

התייעצות עם ועדת הפנים. לא צריך את שר הפנים.

הצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת דיווח על איכות המים). התשנ"ח-1998

בעד-2

אין מתנגדים

ההצעה נתקבלה, להעברה לקריאה ראשונה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:05

קוד המקור של הנתונים