ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/01/1999

בעיית אדמות היישובים דליית אל-כרמל ועוספיה ופארק הכרמל

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעיבו0ח לא מתוקןפרוטוקול מסי 385

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני, אי בשבט התשנ"ט (18 בינואר 1999). שעה 11:00
נוכחים
חברי הוועדה: מיכה גולדמן - הי1"ר

סאלח טריף
מוזמנים
שמעיה בן-דוד - מנהל מחוז הכרמל והעמקים, משרד הפנים

נאוה מגן - מחוז חיפה, משרד הפנים

דייר שלמה ברובינדר - מנהל החשמל, משת- התשתיות הלאומיות

סמיר והאבה - עוזר השר למגזר הלא יהודי, משרד התשתיות הלאומיות

עו"ד עובדיה רחמים - מינהל מקרקעי ישראל, משרד התשתיות הלאומיות

ירדנה פלאוט - עוזרת היחידה לתכנון פיסי, משרד התשתיות הלאומיות

הברט ראובן - מנהל מחוז חיפה, המשרד לאיכות הסביבה

אמי1 זהר - עתר שר הבינוי והשיכון

ד"ר רמזי חלבי - ראש מועצת דליית אל-רמל

סמי מקלאדה - מ"מ ראש מועצת דליית אל-כרמל

סלימן נסראלדין - מהנדס מועצת דליית אל-כרמל

סולימן חלבי - חבר מועצת דליית אל-כרמל

עואד פראג' - הדרך השלישית, דליית אל-כרמל

שריף אבו-רוקון - ראש המועצה המקומית עוספיה

מלכי רוחאנה - מהנדס, המועצה המקומית עוספיה

פרופ' שאול עמיר - מתכנן עבור הוועדה רכס הכרמל

והאבה והאבה - יו"ר ועדת רכס הכרמל

סאלח סאלח - מהנדס ועדת רכס הכרמל

חנוך פטישי - מהנדס פארק הכרמל
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. בעיית אדמות היישובים דליית אל-כרמל ועוספיה ופארק הכרמל.בעיית אדמות היישובים דליית אל-כרמל ועוספיה ופארק הכרמל
היו"ר מיכה גולדמן
רבותי, בוקר טוב לכולם, אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה לדיון בנושא האדמות בשטח השיפוט של

דליית אל-כרמל ועוספייה, שנמצאות בסמוך, תוך חפיפה, עם פארק הכרמל.

קיימנו מ0פר ישיבות, בראשותי, עוד כוועדת משנה. לא רציתי ליצור מצב שנקיים דיונים ערב הבחירות

המ1ניציפליות ולכן הישיבה האחרונה בנושאים האלה היתה בחודש ספטמבר ומאז הפסיקו הדיונים. הטלנו

על אנשי המקצוע לבחון את הבקשות שלנו בצורה מקצועית ועניינית, גם מתוך רצון לא להשאיר את דליית

אל-כרמל ואת עוספייה במכלאה שלא נותנת יכולת להבטיח גם את הדורות הבאים.

כתזכורת אגיד עוד דבר שאמרתי אותו כבר אז בצורה הכי ברורה. אי אפשר להמשיך ולפתח ישובים,

שעומדים להיות ישובים עירוניים בעתיד, במתכונת של הכפרים, של בנייה צמודת קרקע. צריך לחשוב גם על

בנייה לגובה ולאפשר לאנשים שקיבלו רישיונות בעבר ובנו קומה אחת או שתי קומות, לאפשר להם לבנות על

הבתים שלהם ק1מות נוספות. ישוב שהולך על מסלול עירוני צריך להבין שאי אפשר להשאיר אותו ככפר

בגודל של 20,000 תושבים או 30,000 תושבים בעתיד.

דבר נוסף, אמרנו שיש צורך לקדם את איזור התעשייה המשותף לעוספייה, דליית אל-כרמל ואיזור

יקנעם. בעתיד זה צריך להיות פארק תעשייתי משולב שיהווה תשתית שתבטיח מקורות הכנסה ליישובים

האלה. לא יכול להיות שאנחנו נדבר על מצוקה תקציבית ושכל 3-2 שנים יצטרכו לעשות תוכנית הבראה

כתוצאה מכך שאין מקורות הכנסה לרשוי1ת האלה. ישוב שמבוסס רק על ארנ1נה למגורים לא מס1גל להחזיק

את עצמו.
הבוקר ברדיו אמרתי בצורה ברורה
אי אפשר לעש1ת את כל הישובים רמת-גן. אי אפשר להשוות בין

שדרות לרמת-גן. לרמת-גן יש עודף הכנס1ת. לעומר יש עודף הכנסות של 60 מיליון שקל בשנה, ואילו

באר-שבע גוררת אחריה גרעונות של 700 מיליון שקל, כשאיזור התעשייה הוא סמוך לבאר-שבע. אין שום

סיבה שאיזור התעשייה של עומר לא יהיה משותף לעומר ולבאר-שבע, עם יחס של העדפה לעומר. אני לא

אומר 50%-50%, אבל אולי 60% לטובת עומר ו-40% לטובת באר-שבע כדי להקל על מצוקתה הכספית.

אותו דבר גם לגבי עוספייה ודליית אל-כרמל. אני אומר כאן בצורה ברורה. כל תוכנית שתאושר בוועדה

המחוזית לא תוכל להתעלם מהצרכים של פיתוחן העתידי של ע1ספייה ודליית אל-כרמל. יחד עם חבר

הכנסת סאלח טריף, שהיה אז יושב-ראש הוועדה, ביקרנו בשטח, עשינו סיורים גם בעוספ"ה וגם בדל"ת

אל-כרמל. הסתובבתי גם בפארק לבחון את אותם שטחים שמיועדים להרחבת השטח וגם את הלבנת

הבנייה הבלתי חוקית, כולל הבית של אותו נכה, שנמצא בסמוך לעוספייה. אמרתי: את כל הדברים צריך

לקחת בחשבון.

אבל אני מצד שני גם בא 1א1מר מראש, לכל אחד מאיתנו יש גם אחריות על הריאה הירוקה של מדינת

ישראל. הריאה הירוקה של מדינת ישראל מתמודדת לא רק עם עוספייה ודליית אל-כרמל, היא מתמודדת גם

עם חיפה, היא מתמודדת גם עם המועצה האיזורית חוף הכרמל והיא מתמודדת עם ישובים שנמצאים

בסמוך לכרמל.

כמו שאני נאבק למען עין חוד, ושמחתי שבשבוע שעבר הביאו את זה להשלמה בוועדה המחוזית, אז

בעין חוד זאת עובדה שצריך להתמודד איתה ולהשלים אותה כיישוב קבע. כך אני גם אומר, צריך לראות את

הדברים בפרופורציות הנכונות.

נמצא איתנו כאן המתכנן מטעם הטכניון. אני מציע שנשמע אותו, בעקבות החומר שהוא קיבל על עצמו

להכין. בבקשה.
שאול עמיר
קראתם לי מתכנן. אני רק מנסה פה לעשות הסדר של קרקעות, שאולי יום אחד יתוכננו.אני רוצה להסביר קצת מההיסטוריה. מאז הפגישה האהרונה סוף כל סוף אושר התקציב והתחלנו

לטפל בקרקעות מסביב לעוספייה.
היו"ר מיכה גולדמו
אני רוצה בהזדמנות זאת לברך את ראש המועצה החדש בדליית אל-כרמל, דייר רמזי חלבי. חשוב לנו

שהתמנה בדליית אל-כרמל ראש עירייה שהוא גם משכיל וגם בעל ידע וניסיון. אני חושב שהדברים האלה

הם השובים מאוד. כולנו צריכים לראות גם את התרומה האישית בשילוב המוניציפלי. אותו דבר גם לגבי

ראש מועצת ע1ספייה, מר שריף אבו-רוקון. כל אחד מכם צבר ניסיון ואני חושב שנוכל להיעזר בניסיון שלכם

שהוא חש1ב מאוד לצורך התרומה העתידית שעוד תיתנו. אז שיהיה בהצלחה לשניכם.
רמזי חלבי
תודה רבה. נצטרך להצדיק את התקוות ואת הקרדיט שתלית בנו עכשיו.
שאול עמיר
אני רוצה להסביר על איזה קרקעות אנחנו מדברים. יש פה סקיצה ויש גם מפה יותר מדוייקת. השטחים

הצהובים - זה שטחי השיפוט של שני הכפרים. השטחים הכחולים - אלו שטחי ח"ץ, שהם לא בתוך הפארק

ולא בתוך שטח השיפוט של היישוב. ישנם שטחים מקווקווים, עם קו אדום - אלו שטחים חופפים.
סאלח טריף
מה מעמדם של שטחי החייץ? זה שטחים חקלאיים?
שאול עמיר
בארץ כל קרקע היא חקלאית עד שאתה לא משנה אותה. במובן הזה, זה יכול להיות חקלאי. אבל אני

מדבר על המעמד השיפוטי. הן לא קרקעות בת1ך המועצות ולא בתוך הפארק. הקרקעות האחרות בקו

האד1ם - הן קרקעות שהן חלק מהפארק וחלק מהיישוב, זה השטחים החופפים.

רק בכדי לתת לכם סדרי גודל: שטחי החייץ - הם בערך 8,000 דונם; השטחים האדומים - הם בערך

1,000 דונם; יש עוד קבוצה שלישית של קרקעות, שלא מופיעות במפה הזו, שאנחנו מטפלים בהן, זה

קרקעות שהן למעשה במעמד של הפארק אבל הן בנויות. זה בערך עוד 500 דונם. בסך הכל מדובר פה

ב-9,500 ד1נם. אלו כל הקרקעות שנמצאות בתוך מה שאנחנו קוראים: הליבה של הבייגלה. אנחנו לא

מדברים על קרקעות שהן מסביב לפארק. המנדט שלנו הוא לטפל בקרקעות האלה, לבוא עם הצעה.

מכיוון שהמכונסים פה משתנים מידי פעם, אני רוצה להוסיף, כל העבודה הזאת התפתחה בעקבות

התכנון שנעשה לשני הכפרים. הוחל בתכנון לפני יותר משנתיים לישוב דליית אל-כרמל ויש עכשיו כבר

ת1כנית מיתאר. התברר שצריך גם לטפל בשטחים שמסביב לישוב. קראו לזה תכנון-אב. אני נכנסתי

לתמונה, לטפל בנושא של שטחי החייץ. בינתיים גם הוזמן תכנון לישוב ע1ספייה, שהמטרה שלו גם כן להכין

ת1כבית מיתאר. אני לא מע1רב בת1כנית המיתאר.
סאלח טריף
אני מבקש לשאול אותך שאלות, כדי לכוון את הדיון הזה. כמה מתוך השטחים האלה הם שטחים

פרטיים וכמה הם שטחי מדינה?
שאול עמיר
אני נמנעתי מלהיכנס לכל הבעיה של הבעלות אבל על בסיס ידע אישי, רוב הקרקעות הן בבעלויות

פרטיות. ישנם כמה מיתחמים, בעוספ"ה בעיקר, שאנחנו בודקים כרגע. ישנם 6 מיתחמים שהמינהל תכנן

בזמן האחרון. הנושא עלה מחדש ואנחנו מנסים להסתכל עליו גם כן.
חנור פטישי
אבל זה בתוך השטח הצהוב.
נאוה מגן
הלק בשטח החופף.
שאול עמיר
זה בתוך הישוב, 1במ1בן הזה הדבר הוא יותר פשוט.

אנחנו בשלב כתיבת הדוח. אני מניח שתוך 3-2 שבועות הדוח ייצא. בדקנו את מידת התאמתם של

השטחים האלה לשמירת טבע, את ההתאמה שלהם לפיתוח תיירות, וגם בדקנו את האפשרות לשלב חלק

מהשטחים האלו בתוכנית המ'תאר. משמע, בשלושת המקרים האלה, מכיוון שרוב השטחים הם לא בתוך

גבולות היש1בים, יכול להיות שהתוצאה של הניתוח שלנו תהיה הצעה לשינוי גבול1ת.

ב0ופו של עניין זאת היתה המטרה שלנו. אנחנו נבוא עם חלוקה. כפי שעשינו לחלק שסמוך לישוב דליית

אל-כרמל, אנחנו נעשה חלוקה לכל האיזור. אני ח1שב שהוועדה ב0ופו של עניין צריכה לבוא עם החלטה,

א1לי הי1ם או במסגרת אחרת, אחרי שייתקבל הדוח, מה לעשות הלאה. אנחנו נבוא עם המלצות.

אני רוצה להוסיף גם התפתחויות שקרו מאז הישיבה האחרונה של הוועדה. במצב מסויים מצאתי שהיה

חוסר הידברות בי/ הצדדים שהניב כל מיני דברים. כל אחד ל1קח את הצעדים העצמאיים שלו: צד אחד מגיש

תוכנית, השני מגיש תביעה משפטית. עכשיו שמעתי עוד פעם שיש רצון לטפל בשטחים בתוך הפארק. כל

הצעדים היו חד-צדדיים. זה רק מראה לי שמוכרחים לפתור את הבעיה הזו.

בשבועיים האחרונים היתה התפתחות מאוד מעניינת וחיובית. הצדדים נפגשו והחליטו.
סאלח טריף
ברוך השם שנפגשים.
שאול עמיר
הם נפגשו בצורה חיובית. נכתב מיזכר הבנה. כדאי אולי שהם ידווחו מה היו ההבנות. הרעיון היה שיש

רצון רב, בין אנשי הרשות ואנשי הישובים, להידבר ולבוא להסכם. כך אני הבנתי את הדברים.
סאלח טריף
אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, אם אפשר.

1) אני מבין שיש צורך להרחיב את המיתאר בשל צרכי הישובים. הצורך קיים, כך אני מבי1.

2) יש שטחים שאני רואה פה שהם לא פארק והם לא מיתאר. למה ישנה התנגדות של פארק הכרמל?

3) איך זה שיש מובלעות של הפארק בין שטח המיתאר לבין שטח הפארק הגדול?

4) למה לא מגיעים לסיכום כבר שנתיים? אולי גם מר פטישי יגיד על זה משהו.
היו"ר מיכה גולדמו
בהמשך לדברים שאמר חבר הכנסת סאלח טריף, קודם כל בעיקרון אני אמרתי כבר בישיבה הקודמת,

ומי ששם לב לדקויות של דברי בפתיחה, אמרתי: אנחנו צריכים להבטיח 3 דברים בתוכנית המיתאר

החדשה המשותפת לעוספייה ולדליית אל-כרמל: א) לאפשר בנייה לגובה בבנייה הקיימת.
0אלח טריף
אבל זה לא יתבצע.
שריף אבו-רוקון
מה זה קשור?
סאלח טריף
אם המדינה ונבוא כדי לשמור על פארק הכרמל, אם המדינה תבוא ותיתן אדמות מדינה לקבלנים כדי

שייעשו בתים רבי קומות ויימכרו אותם, והלוואות מקום, למה לא? אבל במדינה דמוקרטית אני לא יכול לכפות

על מר סמיר והאבה שייבנה בנייה לגובה.
היו"ר מיכה גולדמן
אתן לך דוגמא מכפר תבור. אני ואחי בנינו שתי קומות. שני הבנים שלי גמרו את הצבא.
סאלח טריף
כמה בנייה לגובה יש בכפר תבור?
היו"ר מיכה גולדמו
אישרו 2 קומות. עכשיו אישרתי 4 קומות.
והאבה והאבה
גם לנו יש 4 קומות.
היו"ר מיכה גולדמן
אני הרי מדבר כאן בגלוי. באתי ואמרתי, רבותי, אני רוצה שבישובים שמספר תושביהם הוא מעבר

ל-5,000 יאפשרו לעלות מ-4 קומות ל-6 קומות.
סאלח טריף
זה לא ריאלי משום שאם לא תהיה 'חמה ממלכתית כדי לשמור על הריאות הירוקות, כמ/ שאתה קורא

להן - במקומות כאלה, כשלוקהים אדמת מדינה, מביאים קבלן, עם כדאיות, הוא בודק, בונה, מוכר בהלוואות

מקום, כמו שעשו במקומות אחרים - אבל אי אפשר לתבוע מתושב המדינה לבנות לגובה.
היו"ר מיכה גולדמן
תקשיבו לי, אסביר למה אני מתכוון. יש לא מעט משפחות שיש להן מצוקת קרקע ואין להן יכולת לקנות

חצי דונם או דונם נוסף. הם באים ואומרים: אנחנו רוצים כל המשפחה להיות ב-6 קומות. למה אתם מגבילים

אותנו ל-4, או ל-3 או ל-2 קומות?
והאבה והאבה
אין את הבעיה הזאת.
היו"ר מיכה גולדמו
יש בעיות כאלה.
שריף אבו-רוקון
יש בעיה אחרת.
היו"ר מיכה גולדמן
אני רוצה ש-3 נקודות יהיו בתוכנית המיתאר: 1) פארק תעשייתי; 2) בנייה לגובה בבנייה הקיימת;
סאלח טריף
לא נותנים להם להקים פארק תיירותי אז יתנו להם פארק תעשייתי?
היו"ר מיכה גולדמן
יש כבר תוכנית שעובדים עליה.
סאלח טריף
אני שומע על זה כבר הרבה שנים.
היו"ר מיכה גולדמן
זה חלק מתוכנית המיתאר שהוא מכין עכשיו, זה כבר בפועל.

3) גם הרזרבה של הקרקע צריכה להיות תחת שליטה שתשאיר גם את הסיכוי לעוד 20 שנה, לעוד 30

שנה, ולא רק ל-5 השנים הקרובות.

שלושת הדברים האלה ביחד - התעשייה, התיירות, ההרחבה וגם הבנייה לגובה - צריכים להילקח

בחשבון בתוכנית המיתאר הקיימת החדשה, שעובד עליה פרופ' עמיר.
סאלח טריף
ההבדל בין כפר תבור לדליית אל-כרמל ולעוספייה - זה ישוב של אשכנזים ויהודים, וזה ישוב של גויים.

התושבים היהודים לא מלכלכים את הטבע, הם יכולים גם לבנות בלב הטבע בתים, בפסגות הגליל, בהמון

מ'צפ'ם. אתם יודעים את זה, הם מתאימים עצמם לשטח. בדל"ת אל-כרמל ובעוספייה הם לא יכולים

להתחשב בטבע כי הציבור הזה מזהם, מלכלך איך יכולים תושבים כאלה קניבלים להשתלב בטבע? ... לכן

אף פעם לא נבחנת האפשרות. מה השיטה שלהם כל הזמן? לנסות ולהצר את צעדיהם כדי לצמצם את

הנזקים, שהאנשים האלה, אנשים מסוג אחר, יוצרים בשטח.

רבות', זה מצב אומלל, אני אומר לכם. אנחנו צריכים לפתור את זה. ולא, יהיו בעיות. מר פטישי, אתה

הנציג העליון שם.
חנוך פטישי
האווירה טובה. אתה מתחמם סתם.
סאלח טריף
תסביר להם שאתה חי טוב עם התושבים.

יעיד חבר הכנסת גולדמן שבמשך השנתיים שכיהנת' כיושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה לא

ניצלתי מעולם את זכותי או את סמכותי, בגלל שאני משוחד, על אף שזה היה מותר לי. אני רואה מה עושה

חבר הכנסת רביץ עם תקציב המדינה בוועדת הכספים. אני לא ניצלתי את זכותי. מינינו את חבר הכנסת

גולדמן ליושב-ראש ועדת המשנה, כדי שזה יהיה הגון. אבל אתם מנצלים את ההגינות הזאת. זה היה צריך

להיות גמור לפני שנה.
שאול טמיר
אנחנו מנסים לבוא עם אינפורמציה שתעזור לכם לקבל החלטות. אני רוצה להסביר עוד פעם. יש פה

טיפול בשתי רמות. יש טיפול ברמה של היש1ב עצמו, זה תוכנית המיתאר, ועל זה אני לא מדבר היום. אם

אתם רוצים, אני אשמח לדבר על מה שאנחנו מתכננים בתוך הישובים. נתבקשתי לדבר היום על השטחים

הגליליים. אין 0פק שיש קשר בין זה לזה.

נשאלתי 3 שאלות על-ידי חבר הכנסת סאלח טריף.

נושא איזור התעשייה לא כל-כך קשור ישירות למיתאר. מדוע הוצעה לעשות את זה דווקא באיזור ההוא

- מישהו אחר יכול לתת תשובה על זה.
היו"ר מיכה גולדמו
מי זה המישהו האחר?
שאול עמיר
יש בצוות התכנון מי שאחראי, שמכין תוכנית. אני במקרה הייתי במגידו ושמעתי מה הם חושבים.
הי1"ר מיכה גולדמו
אבל יש פה שני מחוזות, מחוז הצפון ומחוז חיפה. יש לנו כאן בעיה תכנונית. גם מועצה איזורית מגידו

וגם יקנעם עלית הם במחוז הצפ11. עוספייה ודליית אל-כרמל הם במחוז חיפה. לכן פה צריך להי1ת שיתוף

פעולה, כדי שלא ייצא שיידברו עם הצפון ואז יקבלו תשובה: זה קשור לחיפה, וכשיידברו עם חיפה ייאמר: זה

קשור לצפון, ועוספייה ודליית אל-כרמל ישארו קרחים מכאן ומכאן.
רמזי חלבי
אבל זה מתאים לנו. זה נוח לנו.
הין"ר מיכה גולדמו
אני חייב למנוע את זה. היות ואנחנו אחראיים, אנחנו צריכים למנוע דבר מה.
שאול עמיר
אבל זה לא הנ1שא שע1מד הי1ם לדיון.
היו"ר מיכה גולדמן
אני יודע שזה לא הנושא. אני מבקש, גברת יפה שפירא, לזמן גם את המתכנן של מחוז הצפון וגם את

המתכנן של מחוז חיפה. לדיון הבא שנעשה בנושא הזה נשלב את שני המתכננים.

מחת חיפה מיוצג פה.
היו"ר מיכה גולדמן
אני יודע, את חיפה עוד מעט נשמע, אבל אני רוצה ששני המתכננים יהיו בישיבה המשותפת, גם אלכס

מהצפון, כדי שאנחנו נוכל לדעת שיקנעם ומגידו הם חלק מהפיתרון של עוספייה ודליית אל-כרמל ולהיפך.
סאלח טריף
שהתעשייה של עוספייה ושל דליית אל-כרמל יהיו ביקנעם והארנונה תשולם ביקנעם ואנשים יסעו לעבוד

ביקנעם והשטח של הפארק יהיה ביקנעם. תפסיקו. אני לא מבין למה זה לא הדיון היום. זה חלק מהדבר.
היו"ר מיכה גולדמן
אבל לא לזה מתכוונים. אנחנו דיברנו על מודל צח"ר - צפת/חצור/ראש-פינה - שיהיה גם המודל של 4
הרשויות כאן
עו0פ'יה, דליית אל-כרמל, יקנעם ומגידו. יהיה איזור תעשייה אחד כשמקורות ההכנסה

מתחלקים ל-4 הרש1י1ת לפי הג1דל. שום דבר אחר לא יהיה.
והאבה והאבה
ועדת המשנה של ועדת הפנים קמה כדי לתקן את גבולות הפארק, שנקבעו לפני 30 שנה. אנחנו

פתאום נמצאים היום בעמדה שאנו נדרשים להגן על האיזורים הכחולים האלה.
היו"ר מיכה גולדמן
עוד לא שמעת את הסיכום.
והאבה והאבה
אמרת בדברי הפתיחה שלך שחשוב לנו לשמור על הירוק במדינת ישראל, זה חשוב לכל מדינת ישראל

ולעם ישראל. אבל למה אנחנו צריכים לתת את המחיר?
היו"ר מיכה גולדמן
מי אמר?
והאבה והאבה
כל האדמות האלה הן אדמות שלנו. חשוב מא1ד שעם ישראל יטייל בפארק הכרמל, חשוב מא1ד שעם

ישראל יעשה שמח בפארק הכרמל. אבל אנחנו לא צריכים להיות הקורבן של פארק הכרמל.
היו"ר מיכה גולדמו
נכון, על זה אין מחלוקת.
והאבה והאבה
שמדינת ישראל, או פארק הכרמל, או אני לא יודע מי, החשובים במדינת ישראל יבואו עם פתרונות.

שייקחו את האדמ1ת האלה ושבמקומן ייתם משהו.
היו"ר מיכה גולדמן
על זה אין לנו מחלוקת.
והאבה והאבה
אנחנו היום בעמדה שאנחנו מתווכחים על איזור תעשייה ביקנעם, על האיזורים הכח1לים האלה, שהם

בכלל לא של הפארק. אנחנו במגננה היום כדי שלא יקחו לנו עוד שטחים לצורך הפארק. הוועדה הזאת קמה

בשביל לתקן את מה שלקחו לפני 30 שנה.
שאול עמיר
אנחנו ראינו בשלבי התכנון המוקדמים שאחת הבעיות של הכפרים זה ליצור בסיס כלכלי. כשאתה מדבר

על תכנון אתה מדבר על טווח של 20 שנה וכולי. זה הבעיה העיקרית. הבעיה של המגורים היא בעיה, אבל

אני לא חושב שעל זה צריך לדון. כשאתה רואה את התכנון הארצי ואתה רואה את מה שקורה בשטח, נושא

התיירות הוא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שהכפרים האלה יכולים לבססאת ה...
סאלח טריף
למה זה לא מתבצע, אדוני? תגיד לנו. הרי יש תכנון. למה זה לא מתבצע? למה זה לא קיים? למה לא

מרשים להקים מלונות בעוספייה ובדליית אל-כרמל? כי היפה צריכה לחיות? תגיד לי בכמת.
שאול עמיר
אין מניעה. הסתכלתי על הקרקעות האלה ולא מצאתי שהבעיה העיקרית שם זה בעיית המגורים.

אפשר להשתמש בחלקם לפתח בסיס כלכלי של תיירות. באותה העת אתה מסתכל על הקרקעות האלה

והן לא מתאימות לפיתוח.
והאבה והאבה
האם הפיתוח של הפארק הוא מותר? בתקנות של הפארק זה אס1ר.
סאלח טריף
לא מסכימים, לא נותנים לפתח. אתם משגעים אותי. אני טיפלתי באנשים שלא נותנים להם לפתח כל
סוג של מפעל תיירותי
אם זה אכסניית נוער, אם זה בית-מלון או כפר נופש.
היו"ר מיכה גולדמן
כל אחד מכם מדבר על דבר אחר.
שאול עמיר
אתה מדבר על קרקעות בתוך הפארק 1אכחנ1 מדברים על קרקעות מחוץ לפארק. אנחם נציע שטחים

שלא מתאימים לפארק, שאין להם שום יתרון בפארק והם יכולים להיות מאוד חשובים כדי לפתח את הבסיסי

הכלכלי של הישובים ולפתח את התיירות.
סאלח טריף
אני מדבר על זה. אבל כל הזמן הם לא מסכימים.
היו"ר מיכה גולדמן
מי לא מסכים? אתה שמעת שהם לא מסכימים?
סאלח טריף
כל הזמן.
היו"ר מיכה גולדמן
לא נכון, לא היית בישיבה הקודמת.
שאול עמיר
הנקודה השניה שאיתה אנחנו רוצים לבוא זה שינויים בגבולות של הפארק. פעם אחת לנסות לפתור את

הבעיה של השכנות ושלא תהיינה קרקעות שאינן מוגדרות. זה תמיד סכנה כשאתה לא יודע מי השכן שלך.

הדבר השלישי, זה גם יביא אולי שינויים של גבולות הישובים. הרעיון הוא לקהת את הבייגלה הזה ולבוא

עם פיתרון שיכול להתאים ל-50 שנה. העתודות האלה, חלקן לפארק, אחרות הן עתודות לישובים, יפתה

את היעדים של שני הצדדים. הדוח יסביר בדיוק מה יקרה.

עוד הערה לגבי השטחים האדומים. זה הדבר האחרון שאנחנו בודקים. מצאנו שיש בתוך זה שטחי

פארק ושטחי ישוב. למעשה חלק מהישוב כבר בנוי שם. אנחנו מנסים לבוא גם עם פיתרון, שלא יהיה המצב

הזה שעוספייה תהיה גם פארק הכרמל וגם עוספייה. אנחנו רוצים לבוא עם פיתרון שייפתור את הבעיה של

תחום השיפוט ב-1,000 הדונמים האלה.
הברט ראובן
אני רוצה לציין שבהתאם לדרישות שלכם נפגשו שני הצדדים לפני שבועיים. היתה פגישה מאוד חיובית.

לשמחתנו ראשי הרשויות החדשים מבינים את הנושא בצורה מעמיקה. בפגישות האלה היתה התקדמות

גדולה מאוד. אני מציע שנתקדם מהנקודה הזאת שהיתה בה התקדמות.
סאלח טריף
אנחנו לא יודעים לאן הגעתם. אני לא יודע איפה אנחנו עומדים.
חנוך פטישי
שלום לכולם, אני הייתי בחופש של כחצי שנה, חזרתי ואני שמח לחזור.

אני רוצה להגיד שאחד הדברים הכי מרגשים שקרו לי כשחזרתי היתה הפגישה שלי עם המזכירה של

מר שריף אבו-רוקון, אחלאם, שהיתה מרגשת מאוד, עד כדי כך ששנינו לא ידענו מה לעשות, פשוט עמדנו

וחצי בכינו, חצי צחקנו. למה אני אומר את זהל כי האווירה שחבר הכנסת סאלח טריף ניסה להכניס היא

אחרת. בשטח אנחנו חיים בהחלט לא כמו שניסו להציג.
סאלח טריף
גן עדן.
חנור פטישי
לא גן עדן, אבל, בכל מקום יש קשיים.

בישיבה הקודמת פרופ' שאול עמיר הציג את אותם רעיונות. אני רוצה להזכיר לכם שמנכ"ל רשות

שמורות הטבע והגנים הלאומיים הביע את הסכמתו לרעיונות האלה. מי שבוודאות לא הסכים היה ראש

מועצת דליית אל-כרמל (אני לא זוכר מה אמר ראש מועצת עוספייה). מה שקרה בשבועיים האחרונים, בסיור

שהיה אצל ראשי המועצות, היתה הסכמה לראות בצוות של הטכניון בהקשר הזה מעין או"ם שמנסה לפשר

בין הצדדים. לאור זאת הפריצה קדימה בשבועיים האחרונים היא רק טבעית.
סאלח טריף
האם אנחנו יכולים לדעת על מה הסכמתם ועל מה לא הסכמתם?
חנור פטישי
הוסכם שהצדדים מקבלים שפרופ' שאול עמיר יהיה הפוסק, או יותר נכון שההצעה שלו תהיה מקובלת

על שני הצדדים.
סאלח טריף
אבל מר שאול עמיר לא חי בדליית אל-כרמל, עם כל הכבוד לו, ויש נציגי תושבים.
היו"ר מיכה גולדמן
הוא לומד להכיר את העניין. הוא מטעם.
רוברט ראובן
הוועדה המק1מית מינתה אותו.
חנוך פטישי
מה שקרה עד עכשיו זה שאנחנו, לדעתי בצדק, התנגדנו כי הגבולות של הפארק נקבעו כפי שהם

נקבעו. אם היום רוצים לשנות, ישנו תהליך סטטוטורי שצריך לעבור אותו באופן מסודר.
0אלח טריף
בשביל זה אנחנו פה.
חנוך פטישי
נכון, אבל גם לנו ציבורית יש בכל זאת איזושהי ח1בת דיו1ח, איזשהו יושר שבא מתוך עצמנו, ואנחנו

חייבים בהחלט לראות את התמונה הכללית ולהציג אותה.

אני רוצה להגיד כמה דברים. לא ח0ר שטח לבנייה ל-50 שנה, בוודאות. כל המומחים אומרים - ואפשר

לבטל את המומחים - כל מומחה שייבחן את הדברים יגיד שלא חסר שטח. לכן אין צורך לחדור לפארק או

לקחת אדמות מהפארק. מה שפה רואים כשטחים כחולים מאפשר לגדול במשך 50 שנה בשקט וברווחה.

יחד עם זה צריך לפתור בעיות שקיימות בשטח, ואנחנו מודעים אליהן. זה גם כן חלק מהעבודה של הצוות.

לגבי הנושא של תוכנית הר שוקף: גברת נאוה מגן אולי אחרי זה תעדכן על המצב. אנחנו ניסינו לעצור

את התוכנית. על כל פנים, חלק עצרנו. כרגע התוכנית עומדת. אבל אני רוצה להגיד שהבעיה של הר ש1קף

זה לא הכפרים, לא דליית אל-כרמל ולא עוספיה. כבר עכשיו יש משפט נגד הרשות ונגד משרד הפנים על

תוכנית של יהודי שלא אושרה באיזור הר שוקף. תוכנית אחרת לא אושרה והייזמים התקפלו, ויש עוד תוכנית

בקנה. הבעיה שלנו בהר שוקף זה לא הכפרים אלא יזמים שאנחנו חייבים לעצור אותם.
שמעיה בן-דוד
בהמשך לדברים שאמר מר פטישי, שסקר פחות או יותר את כל הדברים, רציתי להגיד רק דבר אחד

לחבר הכנסת סאלח טריף. בתור גוף שמייצג פה את ה"ירוקים" כרגע מאוד חרתה לי כל ההתקפה שלך.
סאלח טריף
ל"ירוקים" יש שתי רשימות לכנסת.
שמעיה בן-דוד
עזוב את הרשימות לכנסת. אני לא מתערב כרגע בנושא הזה. אני אומר לך באופן אישי מה קורה. אנחנו

חיים בשטח עם האנשים האלה. במשפט אחד אני אומר, אני פשוט מסתייג מדברי הפתיחה שלך פה. אני

מקווה שהיא גם תירשם כי היא לא היתה לעניין, היא פשוט מחממת את האווירה.
סאלח טריף
אני מבקש ממך, אל תיתן לנו ציונים. אתה יכול להגיד את דעתך. אני אומר לך, עם כל הכבוד, אתה יכוללהגיד את כל מה שיש לך. לי יש הסתייגויות גדולות לגבי התיפקוד שלכם ואני לא אומר אותן, אני רואה את

עצמי מייצג את התושבים. אל תיתן לי ציונים.
שמעיה בן-דוד
אני לא נותן לך ציונים אבל אמרתי לך ממה אני מסתייג.
סאלח טריף
אולי תיתן לי תשובה בדיוק איך במשך 50 שנה "יש פיתרון" אבל יש כאלה בעיות שעכשיו צריך לפתור

אותן? איך זה מסתדר? אני לא מבין.
שמעיה בן-דוד
הפתרונות של ה-50 שנה ניתנו על-ידי תוכניות שהוגשו. מר חנוך פטישי הזכיר את הנושא של הגבול1ת

של הפארק. הגבולות של הפארק נקבעו בחוק שנמסר לאכיפה לגוף מס1יים שנקרא "הרשות לשמירת

הטבע והגנים הלאומיים". אתם רוצים לשנ1ת את זה? אנחנו פתוחים לעניינים. עובדה שפרסו פה את

הדברים בצ1רה הכי פתוחה שיכ1לה להי1ת. אמרו שאנחנו מקבלים את התוכניות, מוכנים לגשת לקראת,

אבל צריך לשבת ולדבר. היו זמנים שאי אפשר היה לדבר עם האנשים, פעם היתה יותר סתימה ויותר

אטימות, אבל כרגע אנחנו מוכנים להיות גמישים.

נאמר פה שלפני שבועיים נפגשנו עם שני ראשי מועצות ואני חושב שנפתח דף חדש. על אף שנכנסה

פה איזה נימה של ספק, לגבי התוכנית של הר שוקף, שכביכול כן ה1פקדה. היא הוקפאה, אני כבר מודיע

לכם בשולחן הזה, התוכנית הזאת הוקפאה.
רמזי חלבי
זאת נקודה מרכזית בדיון.
שמעיה בן-דוד
אני אומר את זה על מנת להכניס אווירה נכונה לדיון.
רמזי חלבי
האווירה היא בסדר אבל אם התוכנית תופקד, או שלא תצליחו לעצור אותה, כל ההבנות שהיו למעשה

ייעלמו. אז מה אני אסביר לתושבים, שלא תפסנו את התוכנית בזמן ולא הצלחנו לעצור אותה?
נאוה מגו
היא נעצרה מפני שהפירסום בעיתון....
שמעיה בן-דוד
תסביר לתושבים שלך שתפסת אותה בזמן.
סאלח טריף
אני אגיד לך מה השיטה הידועה שלהם: כדי לעצור אתכם מלהתרחב הם הכניסו תוכנית לקחת עוד

שטח. אתה מבין? עכשיו במקום שאתה תדבר על צרכי התושבים ואיך אתה מסדר את המיתאר, אתה

מטפל בעצירת התוכנית וזה כביכול ההישג שלך. אל תיפלו במלכודת הזאת. זה השיטה שלהם כל הזמן.
היו"ר מיכה גולדמן
מר והאבה, אתה לא מדבר עכשיו. רשות הדיבור למר שמעיה בן-דוד.
והאבה והאבה
תקשיב עכשיו, חבר הכנסת גולדמן, אתה לא יכול להסיט את הוויכוח. לא לצורך זה ...
שמעיה בן-דוד
אל מול הצרכים של המדינה, לשמירת הריאה הירוקה הגדולה של פארק הכרמל, אנו לא מתעלמים אף

לרגע גם מהצרכים של הכפרים שחיים איתנו ביחד. את זה אני רוצה שתבינו בשולחן הזה. אם נשב למשא

ומתן בינינו ונסגור את הקצוות ואת הפערים, תאמין לי שבלי הרבה ועדות ובלי הרבה פגישות, עם פחות

אנשים ממה שיושבים פה, אפשר להגיע להסדר.
היו"ר מיכה גולדמן
אני יודע שזה רגיש עכשיו. זה ערב בחירות.
סאלח טריף
איזה "ערב בחירות"? לפני שבועיים היה שם איזה צו הריסה.
היו"ר מיכה גולדמן
רבותי, היה לי קל מאוד לא לעשות את הישיבה הזאת בכלל היום ולדחות אותה עד לאחר הבחירות,

אבל לא רציתי בזר,, מאחר שעוספייה ודליית אל-כרמל יקרות לי. יכולתי היש לא לקיים את הישיבה משום

שידעתי שתהיה אווירה שצריך לשמור עליה ביד יותר חזקה. ביקשתי לקחת על עצמי את העניין הזה, לחפש

פיתרון לדליית אל-כרמל ולעוספיה. זאת היתה המטרה שלנו כשיצאנו לדרך לפעילות.

מה שאני מבקש, רבותי, ואני אומר את זה גם לפרופ' עמיר מטעם הוועדה של רכס הכרמל, גם למר

פטישי, למר בן-דוד ולמר ראובן (מנהל מחוז חיפה במשרד לאיכות הסביבה), רבותי, אנחנו נקבע לנו עכשיו

מועד של שבועיים, לא יותר. תוך שבועיים אני מבקש מראש המועצה החדש של דליית אל-כרמל, מראש

המועצה החדש של עוספייה, שניכם תשבו עם מר שמעיה בן-דוד ועם מר חנוך פטישי.
רמזי חלבי
עוד לא שמעת אותנו. אנחנו מחכים בסבלנות שתיתן לנו רשות דיבור.
היו"ר מיכה גולדמן
אני בוודאי אתן לכם. אני רק אומר, הלא אנחנו יודעים שיש היום שני מסלולים שעובדים במקביל. יש

מסלול אחד שדיברתי עליו קודם, שעל זה נצטרך לעשות דיון, וביקשתי קודם ממנהלת הוועדה, גברת יפה

שפירא, לזמן אותו. אנחנו נחלק את הדיון בעוד שבועיים לשני חלקים: בחלק אחד נדון בנושא שהציג פרופ'

עמיר, ובחלק האחר -

הכנסת ממשיכה לעבוד גם בעת הפגרה. אני לא חשוד כמי שצריך את קולות הדרוזים כדי להיבחר, כך

שאני לא צריך לבוא ולומר שאני עושה את זה בשביל פריימריז. אני עושה את זה בשל החשיבות של

עוספייה ודליית אל-כרמל, משום שאני מאמין שצריך לעשות את זה מהר. אם נידחה את זה עכשיו ליוני-יולי

זה כאילו הפסדנו חצי שנה. אני מעדיף לקיים את הדיונים עכשיו. כבר הפסדנו מספיק 4 חודשים כתוצאה

מהבחירות המוניציפליות. אני לא רוצה לבזבז עכשיו עוד חצי שנה. הכי קל לי להגיד: אתם יודעים מה, יש

עכשיו בחירות, נתכנס אחרי חודש יוני. אז מה הרווחנו? חבל על הזמן.

בשבועיים האלה אני מבקש מיושב-ראש ועדת רכס הכרמל, מר והאבה והאבה, מראש מועצת עוספייה,

מר שריף אבו-רוקון ומראש מועצת דליית אל-כרמל, מר רמזי חלבי, לשבת עם הגורמים האלה, יחד עם

הוועדה המחוזית חיפה.

לישיבה בעוד שבועיים אנחנו ממין גם את מתכנן המחוז וגם את שני ראשי המועצות, של יקנעם עלית

ושל המועצה האיזורית מגידו, כדי שנוכל בחלק השני של הישיבה להתייחס גם לאיזור התעשייה והתיירותשל ארבע הרשויות. אי אפשר להתעלם מזה. לא אתן יד יותר לכך שיינסו לברוח וייעשו הפרד ומשול, זה

מחוז הצפון וזה מחוז חיפה. יישבו ביחד וייגמרו את הכל כמו שצריך. ממין גם את ראש המועצה של זבולון,

כי קיבוץ יגור זה חלק מזבולון. זה מחוז חיפה.

עכשיו אני מבקש לשמוע את ראש מועצת דליית אל-כרמל ואחריו את ראש מועצת עוספייה, בבקשה.
רמזי חלבי
קודם כל אני חייב לומר מילה טובה לחבר הכנסת מיכה גולדמן, וגם לחבר הכנסת סאלח טריף, על הדיון

הזה, כי זה באמת אחד הנושאים המרכזיים שמעסיקים את שני הכפרים. הכרמל הוא נושא מרמי. אני

שמח שמצאתם לנכון לזמן את הישיבה הזאת.
היו"ר מיכה גולדמן
האם אני יכול לסרב לחבר הכנסת סאלח טריף, תגיד לי?
רמזי חלבי
אני רוצה להגיד למר פטישי ולכל החבריה, אני חוזר לישיבה שהיתה עם מר ורדי, שהיתה ישיבה מאוד

טובה. מה שאנחנו אמרנו שם, שאנחנו רואים בשיתוף הפעולה ובחיים המשותפים של שני הכפרים עם

הפארק באמת מטרה. יש הבנות ויש הסכמה. אנחנו רוצים לפתוח דף חדש. אני אומר את זה כאן, אנחנו

רוצים להמשיך במגמה הזאת. אין לנו שום כוונה ללכת עכשיו ולנהל דו-שיח של חרשים, כשאנחנו אומרים

משהו, הם אומרים משהו אחר ובסוף לא יוצא שום דבר.

התנאי המרכזי כדי שהעסק ייפתר, לא יכול להיות שמצד אהד אנחנו נשמע שהיתה פגישה טובה

ומצויינת, שאנחנו נלך ונעשה, ושהיתה הסכמה שההסדר הכולל שפרופ' שאול עמיר ייציע הוא הבסיס לדיון
המשותף בינינו. ומצד שני שייאמרו
סליחה, יש בעיה טכנית קטנה, פשוט לא הצלחנו לעצור את התוכנית

בהר שוקף. אם התוכנית הזאת תופקד, והיא הופקדה, כל מה שדיברנו כאילו לא היה.
היו"ר מיכה גולדמן
האלי פאת מאת.
רמזי חלבי
זה אומר שכבר עכשיו אנחנו מתחילים מחדש, חזרנו לנקודת ההתחלה. אם התוכנית הופקדה והיא

פשוט עדיין לא פורסמה בעיתונות, זה הדבר היחידי שחסר, אז אנחנו חוזרים בנו מכל ההבנות, מכל האווירה

החיובית והטובה. הכל יחזור אחורה, כל אחד ינהל את המלחמות שלו בדרך שהוא יודע לעשות את זה. את

זה אני אומר לכם קטיגורית וחד-משמעית, ללא שום כחל וסרק.

אמרנו, ויושב-ראש ועדת רכס הכרמל המכובד הזכיר את זה, שאנחנו באנו לדון על תיקון גבולות הפארק

ועל אדמות הפארק ואנחנו מוצאים את עצמנו דנים על איזור התעשייה או על איזור התיירות של הר שוקף.

זה לא נושא הדיון. נושא הדיון הוא תיקון גבולות הישובים.
היו"ר מיכה גולדמן
זה נכון, אני מסכים איתו.
רמזי חלבי
אלא מה, אנחנו בהסדר הכולל של פרופ' שאול עמיר - ואני חושב שזו הנקודה שתוכל לעזור לפיתתן -

אנחנו רואים באדמות הפארק גם אפשרות לנהל חיים משותפים ופיתוח כלכלי תיירותי שמשתלב עם

הפארק, משתלב עם הנוף, מתאים לצרכים, גם שלנו כישוב שרוצה מקורות פת0ה. אתה יודע בעצמך וכל

היושבים כאן יודעים מה שיעור האבטלה בדליית אלירמל ואיזה בעיות כלכליות יש שם, ומה הבסיס הכלכלי

הרופף של הכפרים הדרוזים. אין לנו פיתרונות עבודה להציע לתושבים. על כל חצי מזכירה יש לי 200מועמדות במועצה ו-200 אנשים שהולכים לדבר איתי בעניינן. אנחנו מדברים על דברים שהם ממש בנפשנו,

לא משהו שהוא לוכסוס. זה לא סתם עוד 100 מקומות עבודה אלא זה פשוט לצורך תשתית כלכלית

שאיננה והפארק הוא אפשרות לעשות את זה. אנחנו כבר עובדים על תוכנית, שאיזור הר שוקף יהיה איזור

תיירות. אפשר לנצל אותו לדבר הזה.

לגבי העניין של מבוא כרמל, איזור התעשייה המשותף: אני מסכים שהוא יכנס לדיון גם בקטע הזה, כי

הוא יכול לפתור חלק מהבעיות. אבל אני אומר כאן בצורה חד-משמעית, אנחנו לא יכולים להגיד שאם פארק

מבוא כרמל ייצא לפועל אז אני אוכל לוותר על איזור תיירות ואיזור פרנסה ותעסוקה באיזור המערבי.
היו"ר מיכה גולדמן
בשום אופן לא.
רמזי חלבי
אני רוצה לשמוע, מה שלא שמעתי כאן, שבאמת במסגרת ההבנות כל אחד מכם מקיים את חלקו.

אחרת זה כמו הסכם וו'י פלנטיישן.
היו"ר מיכה גולדמן
אתה תשמע את זה בסיכום. תודה רבה. רשות הדיבור לראש מועצת עוספייה.
שריף אבו-רוקון
בוקר טוב לכולם. אני מודה על הברכות. נדמה לי שלפני יותר משנה הייתי פה בירושלים והוקמה ועדת

משנה של משרד הפנים. אני ציפיתי שכאשר אני אבוא למועצה המקומית יהיו איזשהם פתרונות אבל

כניראה שאנחנו חזרנו לאותה נקודת מוצא.
היו"ר מיכה גולדמן
התקדמנו מאז הרבה מאוד.
שריף אבו-רוקון
רבותי, מי שאומר שאין בעיות בנושא הזה של בנייה ושל פיתוח, אני מתייחס לישוב שלי, עוספייח, אני

מזמין אותו לבקר בבוקר בעוספייה. אתם תראו שני דברים. כל הכפר נמצא שם על הכביש הראשי מכיוון

ש-80% מילדי עוספייה מרוכזים בשני בתי-ספר בלבד. עוספייה מנסה כבר10שנים לקבל היתר בניה על

אדמת הפארק, שהיא בשכונה המזרחית של הכפר, ולא נותנים לה. אם זאת לא בעיה אז אני לא יודע מה

זה בעיה. מצד שני אנחנו רואים פקק בבוקר. עוספיה בנוייה לאורך ויש כביש אחד שחוצה אותה. לא הכביש

המחבר את עוספייה לדליית אל-כרמל אלא כביש פנימי. כל הכפר בבוקר וגם בערב נמצא בכביש הזח.

האיזור הצפוני, שיש שם מאות דונם בבעלות פרטית של תושבי עוספיה, נמצא בשטח של הפארק. חוץ מזה

יש שטח אחר, באיזור צפון-מזרח, ששייך למינהל.

רבותי, אתם יושבים במשרדיכם ואתם רואים את כל הנושא הזה דרך המפות, עם צהוב ואדום וכחול,

ואנחנו חיים בתוך הבעיה הזאת. אני רוצה לראות איזה איכות חיים היא זאת, אם זה בעוספיה, ואם בדליית

אל-כרמל, שם הבעיה היא פחותה.

מר פטישי וכל החברים ביקרו בעוספייה והיתה פגישה טובה. הרגשתי שיש איזשהו קצה חוט כדי

שאנחנו נתחיל להזיז את הנושא הזה של הפארק. אנחנו דורשים תיקוני גבולות לישוב שלנו.

מי שאומר שאין בעיות של בנייה בעוספייה או בדליית אל-כרמל, טועה. היום יש לחץ כבד, כמו חתול

ועכבר, וחבר הכנסת סאלח טריף ידע את זה כבר לפני שנה וחצי, יש פניות של משפחה זו ומשפחה אחרת.

גם מר פטישי יודע. רודפים את משפחת עילאווי. זה בונה בערב וזה בונה בבוקר. אני אומר, רבותי, שאם

סכסוך הקרקעות הזה לא יפתר היום, בוודאי בעתיד זה יילך למסלול של התנגשות. אני אומר, בואו שעה

אחת קודם נפתור את הבעיה.אשמח מאוד אם היום יהיו איזשהן הצעות מעשיות קונקרטיות. אני מציע שאנחנו נגביל את עצמנו בזמן,

לא נמשוך את זה שנים. ניקח לנו פרק זמן של חודשים, נשב למשא ומתן, נדבר כולנו, כל האנשים שהצעת,

ונמצא איזשהו פיתרון לבעיה.
והאבה והאבה
אני רוצה שלאחר שפרופ' שאול עמיר יגיש את הדוח שלו, בעוד כ-3 שבועות, תיערך ישיבה נוספת.
היו"ר מיכה גולדמו
ככל הידוע לי ועדות הכנסת ממשיכות לעבוד כרגיל. קיבלנו מכתב מיושב-ראש הכנסת: המליאה מסיימת

ב-2.2 והוועדות ממשיכות כרגיל עד שבועיים לפני הבחירות.
חנוך פטישי
אדוני היושב-ראש, אולי נקבל כאן החלטה היום, שהבסיס לדיון שמקובל על שני הצדדים זה הדוח

שייגיש פרופ' שאול עמיר.
היו"ר מיכה גולדמו
איך אתה יכול לקבל החלטה מראש? סליחה, עשו לי טובה, אנחנו לא יכולים לעשות מהדבר הזה איזה

מין חלטורה. אנחנו צריכים להיכנס ברצינות לדברים, באחריות, כרי שיהיו גם פתרונות ולא חלטורות. בשביל

חלטורות אנחנו נלך לאכול בכרמל בחיפה.
סאלח טריף
זה החלטורה הכי גדולה, שיושבים שנתיים ועדיין אני לא מבין על מה מסכימים ועל מה לא מסכימים.
והאבה והאבה
אני מציע, אם נעשה את הישיבה עוד חודש ונשלח את הדוחות מייד כשיפורסמו, יהיה שבוע ללמוד

אותם, כדי שייגיעו מוכנים.
היו"ר מיכה גולדמו
אנחנו נעשה דבר שייבטיח לנו יותר שקט מראש. אנחנו נעשה את הישיבה במחוז הצפון של משת-

הפנים, בנצרת עלית. אני אשלב את זה עם סיור.
אמין זהר
חבר הכנסת טריף, יש להזכיר את מה שאתה אמרת קודם לגבי הבנייה הרווייה. אתה עצרת בנייה

רווייה, שהממשלה ניסתה לעשות. זה היה ניסיון כושל. ראינו אותו ב-3 מקומות במגזר הערבי: בטייבה,

בטירה, וב.... ויש לנו משפטים. בניה רווייה לא הולכת במיגזר הערבי.
סאלח טריף
אני רוצה ברשותך להגיד, אני קודם כל מצר על כך, חשבתי לתומי שיש כבר איזשהן תוצאות, שיש

דברים, שיש הבנות ויש אי-הבנות. לדאבוני שנתיים עברו. יש בינתיים ראשי רשויות חדשים אבל נשאר אותו

יושב-ראש ועדה לתכנון ובניה, ואני עדיין לא מבין על מה אתם מסכימים ועל מה אתם לא מסכימים. בעיני זה

בריחה גדולה מאוד.

אני אומר לכם בכנות, אל תיטעו מהאווירה היפה ביניכם לבין החבריה שאיתם אתם יושבים. אין להם

נגדכם כלום באופן אישי. אתם נחמדים באמת והם נחמדים והאווירה היא טובה. אבל אל תחשבו שהכל

בסדר. האווירה טובה, מדברים יפה, שותים קפה ואין בעיות.
רמזי חלבי
הדבר היחידי שקרה, שהתוכנית הופקדה.
והאבה והאבה
יש החלטה של ועדת הפנים, החלטה שלך, חבר הכנסת גולדמן, שהתוכנית הזאת לא תופקד. היום

אנחנו מבקשים ממך שוב שלא יפקידו את התוכנית.
היו"ר מיכה גולדמו
עשה לי טובה, כשאתה מנהל את הוועדה שלך תנהל אותה כמו שאתה מבין. אני אנהל את הוועדה כמו

שאני מבין. אל תנ0ה להיכנס לתחומים שאין לך סמכות לדבר עליהם בכלל. תיכף אני אסביר לך על מה אני

מדבר.
סאלח טריף
אני רוצה ששלוש דקות לא יפריעו לי. רבותי, אני אומר לכם, כל התוכנית הזאת שעליה הם מדברים זה

פשוט תרגיל קלאסי מכוער. מביאים תוכנית שמדברת על פיתרונות, אני רואה את זה כאן, מביאים את מה

שמיועד להרחבת פארק הכרמל במקביל למה שניתן לבנייה. רבותי, לא זו הדרך. נמצאים מולכם אנשים

שיודעים מה הם רוצים מהחיים שלהם, שיודעים מה צרכי הישובים, שיודעים מה זה תכנון ובניה, שיודעים

מה זה פארק וריאה ירוקה. הם רוצים ליהנות מזה כתושבים הגרים במקום לא פחות מכל תושבי המדינה

והם רוצים גם לשמור על זה. אבל בינתיים הם צריכים לשמור על החיים שלהם.

לפי דעתי, חבר הכנסת מיכה גולדמן, ואני אומר את זה לכולם, רבותי ראשי הרשויות, קחו לכם זמן. אין

פה חוכמות, אין פה מה לגרור את העניין. או שמגיעים להבנות או שלא מגיעים להבנות. הכל ברור. אל תהיו

מוכנים שיימכרו לכם לוקשים בדברים האלה. עם כל הכבוד לכם, אני לא רוצה לפגוע בכם ואני לא אומר את

זה באופן אישי, אל תיפגעו. אני אומר לכם את זה כנציגי מוסד ממלכתי. אנחנו כל הזמן סובלים מהעניין הזה,

שמורחים דברים. העניין הזה צריך להסתיים בתקופה הקרובה. אתם צריכים להגיד מה אתם יכולים לתת

באדמות האלה שנדרשות לישובים לצורך הרחבה ואיפה. מישהו צריך להכריע בעניין.
חמר פטישי
זה לא ככה.
סאלח טריף
אדוני, לי מותר לנסח את הדברים כרצוני. אני לא טוב כמוך בניסוחים, מר פטישי, אתה מבין יותר ממני

בטבע. אני רוצה להבין מה כן אתה מוכן לתת ומה אתה לא מוכן לתת. בין הדברים שאתה לא מוכן לתת יש

אבסורדים, כמו שטחים שאני ראיתי בעיניים שלי שאתח לא מוכן שטריילרים ייחנו שם, על אף שאין שם שום

ערכי טבע, אין שם שום סלע ושום עץ, אבל אתה קבעת שזה כאילו חייץ בטחון לפארק הכרמל. יכול להיות.
שאול עמיר
דווקא בדוח שלי זה לא פארק.
סאלח טריף
פרופ' שאול עמיר, האנשים האלה נותנים בך אמון רב. אני מבין אותם וכניראה לא סתם הם עושים את

זה. לכן חשוב שנשמע בתקופה הקרובה מאוד מה לדעתך ניתן לעשות שם כדי שאנשים לא יקבלו פיתרון

לעוד שנה או ל-5 שנים אלא, כמו שנאמר - 50 שנה, 20 שנה, ותשקוט הארץ. שיידעו 20 שנה שיש להם

שם אפשרות הרחבה. לא צריכים מחר לבוא עם תוכניות מפורטות אבל שהמועצה תדע שיש לה אופציה

להרחיב, שזה נושא שאינו במחלוקת. היא יכולה כן לתכנן, גם תשתיות, גם פיתוח, גם תיירות, גם תעשייה.

אתם גם צריכים להציב לעצמכם סייגים וגם לדעת מה אתם נותנים לתושבים שם. אתם לא יכוליםלמנוע כל פיתוח תחת הכותרת "פארק הכרמל". זה פוגע. המקומות הסמוכים כן מתפתחים. עשו לנו תרגיל

בכרמל, שלקחו את השטח של 0ז'ור(?), אמרו לסז'ור: אנחנו איזור פיתוח אי, אנחנו ניהנה, ניתן לכם חצי

מהתמלוגים. זה תרגיל קלאסי שעושים מול אנשים מסכנים. לקחו להם את השטח ואחר-כך נותנים להם

נדבות, 50% מהתמלוגים של שטח התעשייה שלהם. למה? כי המדינה לא תשקיע בסז'ור.

אנחנו לא נהיה יותר פראיירים של אף אחד, לא של יקנעם ולא של המועצה האיזורית, של אף אחד.

אתם תצטרכו לתת את הדעת, כמו שאתם נותנים אצל השכנים, מה אתם נותנים פה. תשכחו מהסיפור

הזה. אני אומר לכם, לטובת כל העניין, ואני אומר את זה בנימה מאוד כועסת כי אני יודע מה היה בבית-ג'אן.

אני פה על השולחן הזה כמעט הלכתי מכות עם שר החקלאות רפאל איתן. מה קרה לכם? אז פה יש יותר

אשכנזים בדלייה ובעוספייה אבל זה יתפוצץ באיזשהו שלב. אם אתם לא תגיעו לפיתרון, יהיה בלגן.

צריכים לעשות את זה מהר. אם אתה תיקצוב לוח זמנים, חבר הכנסת גולדמן, שבאמת עד הבחירות -

ואתה תהיה עסוק - העניין הזה יבוא לאיזושהי הבנה, לאיזשהו קו, לאיזשהם פיתרונות, על מה כן מסכימים

ועל מה לא מסכימים, ותהיה הכרעה כאן בוועדה, ניראה אחר-כך מי לא יתייחס לזה. היו דברים מעולם.

חברת הכנסת לשעבר עדנה סולודר פה הובילה פעם קו ונתנה פיתרונות. השולחן הזה היה גורם שדחף

לקבל החלטות. אנחנו פה לא רק בשביל לעשות פופוליטיקה ולא רק בשביל לעשות פופוליזם, אלא גם כדי

לטפל בצרכי האנשים.
היו"ר מיכה גולדמן
תודה רבה חבר הכנסת טריף. רבותי, אני רוצה לסכם את הישיבה.

אני מקבל את ההצעה של יושב-ראש ועדת רכס הכרמל. אנחנו נקיים את הישיבה בעוד 3 שבועות כדי

שנוכל להתייחס לדוח שיוגש.
שאול עמיר
אולי עדיף שזה יהיה עוד חודש מאחר והדוח יוגש עוד 3 שבועות וכדי שיהיה שבוע לקרוא אותו. הבעיה

היא שלא קוראים.
היו"ר מיכה גולדמן
נעשה את הישיבה הזאת בשבוע שבין 16.2 ל-25.2. זה גם אחרי הפריימריז אז אף אחד לא יוכל

להגיד שזה מטעמי פריימריז.
סאלח טריף
עזוב, אל תתנצל.
היו"ר מיכה גולדמן
הרי מחר כל אחד יתרגם את זה איך שהוא רוצה. בין 25-16 לפברואר אנחנו נעשה את הישיבה הזו.
סאלח טריף
האם יש התחייבות שלהם לגבי התוכנית שהפקידו?
היו"ר מיכה גולדמן
לסיכום: 1) שם תוכנית לא תופקד. תוכנית הר שוקף לא קיימת בשבילי יותר.

2) בין 25-16 לפברואר תיערך ישיבה, לאחר שבעוד 3 שבועות פרופ' עמיר יגיש לראש המועצה

המקומית דליית אל-כרמל, לראש מועצת עוספייה, למר חנוך פטישי מנהל פארק הכרמל, לרשות שמירתהטבע והגנים הלאומיים, למר שמעיה בן-דוד, למר רוברט ראובן מנהל מחת חיפה של המשרד לאיכות

הסביבה, ודאי שגם למזמין - לוועדת רכס הכרמל, וגם למחוז התכנון היפה של משרד הפנים. כולם יקבלו

את התיקים עוד 3 שבועות ויהיו להם 10 ימים כדי ללמוד את התוכניות.

אני מבקש גם ממר שמעיה בן-דוד, גם ממר חנוך פטישי וגם ממר רוברט ראובן, שלושת הגורמים, יתד

עם מחוז חיפה של אגף התכטן של משרד הפנים. אנחנו קובעים מועד לדיון לאחר שבוע.
סלימן נסראלדין
מה זה אומר אופרטיבית? האם שלחו את התוכניות לרשומות לפירסום ההפקדה? אם כן, שיישלחו

לרשומות תיקון וביטול ההפקדה. זה הכל.
היו"ר מיכה גולדמן
ייצא מכתב ממני כיושב-ראש הוועדה.
נאוה מגן
אני מבקשת שייצא לקבל מכתב כזה, שאותו צריך להביא לוועדה המחוזית. אנחנו הפקידים לא יכולים

לעשות את זה לולא כן.
היו"ר מיכה גולדמן
ייצא מכתב ליושב-ראש הוועדה המחוזית ולמתכנן המחוזי בחיפה, לעצור את השכנית, כדי שזה יבוא

לדיון בוועדה המחוזית.
סלימן נסראלדין
לא התכוונתי לזה. יש היום הליך חוקי סטטוטורי שנעשה והוא פירסום ברשומות.
היו"ר מיכה גולדמו
הנה שמעת, זה לא פורסם.
הברט ראובן
יושב-ראש הוועדה יכתוב את המכתב.
היו"ר מיכה גולדמו
היום אני אחתום עליו. לא יהיה פירסום, נמנע את הפירסום. ייצא מכתב שאנחנו מבקשים פסק זמן עד

שנקבל את ההמלצות של פרופ' עמיר, באישור ראשי המועצות, נציגי ה"ירוקים" על גופיהם השונים והוועדה

המחוזית חיפה.

רבותי, תודה רבה. הישיבה סגורה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10

קוד המקור של הנתונים