ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 12/01/1999

שכרם של ראשי רשויות חדשים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינו0ח לא מתוקןפרוטוקול מ0י 381

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. כ"ד בטבת התשנ"ט (12 בינואר 1999). שעה 10:12
נוכחים
חברי הוועדה: מיכה גולדמן - היו"ר

בנימין אלון

נעמי בל1מנטל - מ"מ הי1"ר
מוזמנים
יעקב אפרתי - מנכ"ל משת- הפנים

יחזקאל לביא - מנהל המחלקה לאסטרטגיה, משרד הפנים

יוסי קוצייק - הממונה על השכר, משת- האוצר

אהר1ן עוזיאלי - סגן הממ1נה על השכר, משרד האוצר

לילך סלע - משי הממונה על השכר, משת- האוצר

שרון עזריאל - משי הממונה על השכר, משת- האוצר

שמואל נחמני - ממונה על יחידת האכיפה, הממונה על השכר, משרד האו

עדי אלדר - יו"ר מרכז השלטון המקומי, וראש עיריית כרמיאל

גיורא רוזנטל - מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

יחיאל גולדשטיין - חבר מרכז השלט\ן המקומי

ניסן קרופסקי - מרכז השלטון המקומי

מוטי שרף - מרכז השלטון המקומי

דייר מחמד אבו פול - ראש מועצת גית, מרכז השלטון המקומי

שמואל בן-טובים - ראש מועצת כפר שמריהו, מרכז השלטון המקומי

גיאבר גיאבר - ראש מועצת גילגיוליה, מרכז השלטון המקומי

חיים געש - ראש מועצת פת-ס-חנה, מרכז השלטון המקומי

דרור דבש - ראש מועצת מצפה-רמון, מרמ השלטון המקומי

רוממיה הלוי-סגל - ראש מועצת סביון, מרכז השלטון המקומי

אפרים ויצמן - ראש מ1עצת להבים, מרכז השלטון המקומי

אריה זיתוני - ראש מועצת בנימינה, מרמ השלט1ן המקומי

נואף חגיוג' - ראש מוועצת כא1כב, מרכז השלטון המקומי

נאסר חליל - גזבר מועצת ביענה, מרמ השלטון המקומי

יוסף חסן מוחמד - ראש מועצת משהד, מרמ השלטון המקומי

מוסטפה חסרבי - מועצת ביענה, מרמ השלטון המקומי

ואסל טאהא - ראש מועצת כפר כנא, מרמ השלטון המקומי

סלומון כהן - ראש מועצת מיתר, מרמ השלטון המקומי

עוזי מאיר - ראש עיריית יהוד, מרמ השלטון המקומי

אלי מויאל - ראש מ1עצת שדרות, מרמ השלטון המקומי

אבנר מעטוף - ראש מועצת עמנואל, מרמ השלט1ן המקומי

עאס' סולימאן - ראש מועצת כפר ברא, מרמ השלטון המקומי

דוד עמר - ראש מועצת נשר, מרמ השלטון המקומי

גייהאד פרוגיה - גזבר מועצת קלנסואה, מרמ השלטון המקומי

עלי קאסם - ראש מועצת ביענה, מרמ השלטון המקומי

נבאן קשקוש - ראש מועצת קלנסואה, מרמ השלטון המקומי

עירית שביט - עיריית יהוד, מרכז השלטון המקומי

דוד שושן - מועצת מיתר, מרמ השלטון המקומי

שא1ל שמאי - ראש מועצת עתלית, מרמ השלטון המקומי

חיים שמעוני - עוזר ראש מועצת בנימינה, מרמ השלטון המקומי

יצחק שרעבי - עוזר ראש מועצת מצפה רמון, מרמ השלט1ן המקומי

שמואל ריפמן - יו"ר ארגון המועצות האזוריות

אדוה לויד - דוברת ארגון המועצות האזוריות

גידי חממי
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. שכרם של ראשי רשויות חדשים.שכרם של ראשי רשויות חדשים
היו"ר מיכה גולדמו
אנו פותחים את ישיבת ועדת הפנים בנושא שכר ראשי הרשויות החדשים ושכר סגניהם. ביקשנו לקיים

דיון נוסף על הנושא רזה, לאחר דיון שקיימנו לפני יותר משבועיים. אני אמרתי אז את דברי ואמרתי דברים

מא1ד קשים. אני גם קיבלתי את תגובתו של הממונה על השכר, שנמצא איתנו כאן.
יעקב אפרתי
אמרת שלא אמרת אותם.
היו"ר מיכה גולדמו
תקשיב לי עד הסוף. מה שאני אמרתי, אמרתי. ומה שלא אמרתי, לא אמרתי. אמרתי: דברי הקשים. יש

הבדל בין דברים קשים ובין הדברים שאליהם אתה מתכוון שלא אמרתי.

אמרתי את דברי הקשים כבר אז, שאני חושב שלא יכול להיות שתהיה מציאות שבה בתוך קבוצה של
נבחרים, ותיקים וחדשים, תהיה הבחנה
שתהיה קבוצה של נבחרים חדשים שתקבל שכר שונה מנבחרים

שממלאים את תפקידם בקדנציה שניה, על אף שהם ממלאים את אותו תפקיד, רק בגלל שהוותיקים החלו

את הקדנציה שלהם לפני פירסום ההודעה על השכר החדש, שקבע שני סוגי שכר: לוותיקים ולחדשים.

אמרתי שאני לא מאמין שבממשלה חדשה שתקום, אם בקואליציה שתקום יהיה גם שרים ותיקים וגם

שרים חדשים, שיהיו שני סוגי שכר, שלשרים החדשים יהיה שכר מסוג אחד ולשרים שמכהנים בקדנציה

נוספת יהיה שכר שונה.

אני חושב שכל הקשור לשכר של נבחרים הוא שונה משכר של עובדים, אם זה עובדים על-פי תקן

והסכמי שכר או עובדים על-פי חוזה אישי. יש הבדל בין נבחרים לעובדים אחרים, אלה שני דברים שונים.

אמרתי את הדברים בצורה החריפה והקשה ביותר. אני חושב שהדבר הזה צריך להשתנות.

גם אמרתי עוד דבר שבינתיים כבר השתנה, מאז ההודעה הקודמת, שהיתה מציאות שנבחרו ראשי

ערים חדשים והסגנים שלהם הם ותיקים. ואז אמרו לי: גם הסגנים הוותיקים יקבלו שכר של חדשים. אמרתי
אז למר עוזיאלי
אל תידאג, אני בטוח שיישנו את זה. הוא היה סבור שלא ישנו את זה אך לפני מספר ימים

אמרתי לו שהגיע חוזר האומר ששינו את זה.
יעקב אפרתי
עוד לא הגיע שום חוזר. הוא יגיע. מי המודיעין שלך, השר?
היו"ר מיכה גולדמן
ראש עיריית טבריה הוא ראש עירייה חדש. הוא יקבל שכר אי, נמוך משכר הסגן שלו שהוא ותיק. אני
שואל אתכם
האם יש בזה היגיון?
שאול שמאי
האבסורד כאן ה1א גדול. הייתי סגן בקדנציה הקודמת. היום אני מקבל משכ1רת נמוכה יותר מהמשכורת

שהייתי מקבל לו הייתי נשאר סגן.
היו"ר מיכה גולדמן
אתה רואה, כך אומר ראש מועצת עתלית. הבכירים תמיד קיבלו, עד שקבעו מר אפרתי ומר קוצ'יקהסדר שיש דרגת מנכ"ל וקבעו לפי גודל הרשות. היום הכריהו את הרשויות במסגרת תוכנית הבראה קודם

כל לשנות את השכר ההריג לכל מי שקיבל מעבר ולהוריד אותו לגובה שנקבע. זה בסדר. זה יקבל את כל

הגיבוי של ועדת הפנים ואיכות הסביבה. כל מי שהרג במשכורות לגבי עובדים באופן שנוגד את ההסכמים,

ב11דאי שהדבר הזה מחייב תיק1ן.

בעבר הרחוק, לפני שטבלת השכר ש1נתה, הי1 מצבים כאלה לגבי מהנדס עיר, גזבר עיר, מזכיר עיר או

מנכ"ל עיר. אני הייתי שותף להכנת החוברת הכחולה בזמנו, כשהמנכ"ל עוד היה מר חיים קוברסקי ז"ל.

הייתי ראש הוועדה שקבעה את טבלת השכר ל-4 דרגות, עם כל ההטבות הנלוות, כדי לעשות סדר. הי1

תקופות שראש מועצה היה קונה מתנות. אפשר היה לראות ראש מועצה אחד מוציא מהקופה הציבורית

לקופה אחרת, והיו תל1נות במשטרה באיזה זכות הוא הוציא. אז אמרנו: בוא1 נקבע קריטריונים מסודרים

לגבי שני עיתונים, לגבי ביגוד, לגבי מתנות, לגבי אש"ל-אירוח, לגבי אש"ל קבוע, לגבי שיחות טלפון, לגבי כל

הדברים, כדי שהדברים יהיו כתובים וברורים. אני, עבדכם, עשיתי את זה בשנת 1981. עשינו סדר

במערכת, הוצאה חוברת, ומידי שנה עדכנו את החוברת הזאת.

טבלת השכר שהוצגה 3-2 ימים לפני הבחירות לרשווית המקומיות, קודם כל העיתוי שלה הוא מוטעה.

היא שונתה מסולם בן 4 דרגות לסולם של 10 דרגות. אתה רואה את הסולם שבין ראש רשות גדולה לרשות

קטנה, הפער הפך להיות 10 דרגות, כשבעבר זה היה 4 דרגות בסך הכל והיה בזה היגיון.

אדוני המנכ"ל, אדוני הממונה על השכר ואדוני יושב-ראש מרכז השלטון המקומי, אמרתי את הדברים אז

ואני אומר אותם גם היום. צריך לזכור שחלק גדול מראשי הרשויות באו מהשוק הפרטי משום שהם האמינו

שהם, ביכולתם האישית והניסי1ן שהם צבה, כל אחד במקום העבודה שלו, בשוק הפרטי או הציבורי, יוכלו

לתרום. הם החליטו להירתם לנושא השלטון המקומי. השלטון המקומי התברך בשנים האחרונות בהרבה

אנשים טובים שהצטרפו אליו. התרומה של החוזים האישיים היתה באפשרות להביא אנשים י1תר טובים

למערכת הציבורית, כדי שהם י1כלו להשתלב ולתחם מנסיונם. הניסיון הוא חש1ב מאוד.

אנחנו פה פתא1ם מוצאים את עצמנו במציאות - אני יכול רק להצטער ששר הפנים לא נמצא כאן, עם כל

הכבוד לדרג הבכיר ביותר של מנכ"לים, אבל יותר נוח לדבר כנבחר מול נבחרים. אין לי כל כוונה לפגוע אבל

אני אומר את זה כאן בצורה הברורה ביותר. תארו לעצמכם שייקבעו שכר לשרים על-פי היקף המשרדים
ונפח התקציב שלהם. יבואו וייגידו
שר הביטחון, בגלל שהתקציב שלו הוא התקציב הגדול ביותר בין משרדי

הממשלה, הוא יקבל שכר א'1; שר החינוך, התרבות והספורט, שהוא כמעט זהה לשר הביטחון בהיקף

התקציב היום, יקבל גם א'1; אבל שרת התקשורת, שהיא בסך הכל שרה האחראית על משח- שהוא יחידת

מטה, היא תקבל א'4; ושר הבריאות יקבל אי מינוס.
יעקב אפרתי
אז למה בזמנו בנית 4 דרגות?
אריה זיתוני
לפי גודל הישוב.
היו"ר מיכה גולדמן
אמרתי שקבענו 4 דרגות. בזמנו כשאנחנו נכנסנו למשא ומתן על שכר ראשי רשויות זה היה לאחר

שבמשך 20 שנים לא היו הסכמים, מאז שנת 1960 ומשהו ועד שנת 1980 ומשהו. היה ויכוח גחל מאוד.

מר חיים קוברסקי קרא לי ואמר שהוא חצה שתקום ועדה משותפת. בוועדה היה גם מר שעיה ברזל

ממשרד הפנים. היינו ועדה מצומצמת. מצאנו שברשויות המקומיות יש טבלת שכר משונה מאוד.

קבענו סולם של 4 דרגות. בדרגה הראשונה - 3 הערים הגדולות, ואני צירפתי אליהן את באר-שבע

כבירת הנגב. אני אשם שבאר-שבע מקבלת תנאי שכר כמו תל-אביב, חיפה וירושלים. אנחנו רוצים לראות

את באר-שבע עם פנים על-פי חזונו של בן-גוריון.

מצאנו למשל שי1שב-ראש מרכז השלטון המקומי, בגלל מעמדו המי1חד, קיבל גם כמו ראשי שלוש

הערים הגדולות. מר פנחס רשיש ז"ל ומר סורקיס ז"ל כיושבי-ראש מרכז השלט!ן המקומי קיבל! כמו ראשי

שלוש הערים הגדולות, במעמדם האישי. חיים, מר משה שפירא ומר בורג חתמו על הסכם מיוחד. אני א!מרלכם את זה כמי שמכיר את הח!מר. אחריהם מר תבורי ומר אילון כבר לא קיבלו את זה. מר אילון בא ואמר

שהוא מוכן לעשות את זה בשקל לשנה. הוא היה ראש עיריית חולון והוא אמר שהוא יקבל לפי מה שמקבל

ראש עיריית חול1ן, 1מאז הה0דר הזה הופ0ק.
עדי אלדר
אני ויתרתי גם על השקל.
היו"ר מיכה גולרמן
אז קבענו את הטבלה שקבעה 4 דרגות של שכר: א) 4 הערים הגד1לות, כולל באר-שבע;

ב) כל הערים מעל 100,000 תושבים;

ג) ערים ממעמד של עיר בת 20,000 תושבים ועד 100,000 תושבים. הרעיון היה שמ-20,000

תושבים זה עיר אבל ידענו שבגלל לחצים ואילוצים פוליטיים גילינו לפעמים עיר שיש לה כביכול 20,000

ת1שבים במירשם התושבים והיא בת 16,000 תושבים בלבד, אבל היא קיבלה מעמד של עיר. ב-5-2

השנים האחרונות לא מעט ישובים כאלה קיבלו מעמד של עיר;

ד) וכל הרשויות המקומ'1ת.

באה ועדה שהחליטה לה01יף 30% תוספת שכר לחברי הכנסת. זה היה 40% וחברי הכנסת החליטו

שזה יותר מדי וקיצצו. תמיד ישבו בכנסת גם יפי נפש, שתמיד הם היו צדיקים, ותמיד היה מעניין לגל1ת מדוע

הם הציעו את ההפחתה. הם היו יושבי-ראש ועדות בכנסת והתברר שהם בכלל לא חיים ממשכורת ולכן היה

להם תמיד נוח להציע קיצוצים. אז החליטו שהתוספת של חברי הכנסת תהיה בת 33%, ולשרים החליטו

לתת 40%, כדי שלשרים יהיה קצת יותר מלחבר' הכנסת. יושבי-ראש ועדות הכנסת מקבלים כמו שרים.
ראשי המועצות באו ואמה
הורדנו את הפנסיה מ 4%-ל-2%, עם התוספת הזאת של ה-33% לחברי

הכנסת. אני דווקא חלקתי על זה. יצא חוזר לרשויות המקומיות וראשי הרשויות המקומיות הגיעו להבנה עם

משרד הפנים שמי שרוצה להמשיך בשכר בלי התוספת של ה-40% יקבל פנסיה של 4%, ומי שרוצה

להיכנס לתוספת של 40% יירד לרמה של 2% עד סוף הקדנציה. אני ראיתי את זה כדבר שאין בו היגי1ן אבל

היתה החלטה, הסכמה דו-צדד'ת. אני חושב שזה בסופו של דבר היה מיותר, לא היה צריך לעשות את זה.

הוחלט במשרד הפנים על דעת השלטון המקומי שמהתחלת הקדנציה הנוכחית אין את ההסדר הישן

וכולם הולכים לפי הטבלה שנקבעה עם התוספת של 40%.

ואז הגיע חוזר, 3-2 ימים לפני הבחירות, שקבע טבלה חדשה, עם סולם של 10 דרגות. אני חושב שיש

בטבלה הזאת פגיעה וזלזול בראשי המועצות. בזמנו כשקבעו את השכר לראשי הערים ולראשי המועצ1ת

רצו שראשי המועצות יהיו משוחררים מלחצים כאלה ואחרים, ואני לא צריך להרחיב. אמרו: צריך לתת לראש

מועצה את היכולת לתפקד ולפעול בלי שהוא יהיה מושפע מלחצים חיצוניים ואחרים, כדי שראשו כולו יהיה

פנוי לשליחות שאותה הוא החליט לקחת על עצמו לאורך של 5 שנים. אני חושב שבהחלטה הזו יש פגיעה

בראשי הרשויות.

גם ההיגי1ן של סולם בן 10 דרגות לא מובן לי. בנושאים האלה הייתי מצפה מהשר - והייתי אומר את זה

גם אם השר היה כאן, 1אני אגיד לו את זה גם בפגישתנו בערב - אני חושב שהשר, כמו שה1א ידע לתקן

ולשנות את שכר הסגנים ה1ותיקים בשבועות האחרונים, הוא לא יכול ליצור את המציאות החדשה, שהסגנים

הוותיקים יכהנו אצל ראשי הרשויות החדשים וייקבלו שכר יותר גבוה מראש הרשות. יש כאן אבסורד, על

אבס1רד, על אבסורד.

אני מצפה, ואני יודע שהיום באווירה שאנחנו נמצאים בה ערב בחירות אז יגידו שכל דבר הוא פופוליסטי

וכל דבר ה1א בגלל הפריימריז. אני כבר מכיר את הטענ1ת. עלי לומר שאני אפילו לא י1דע את הזיהוי הפוליטי

של חלק גדול מהאנשים כאן.
אריה זיתוני
אתה יודע מצויין... אני אומר בצחוק.
היו"ר מיכה גולדמו
יש פה הרבה אנשים ולא בדקתי את זהותם הפוליטית. זה בכלל לא קשור לצד הפוליטי האישי או

הישיר, זה לא מה שהשוב כאן. אני שם את הכל על השולהן כדי שאם ירצו להגיד, כבר לא יוכלו להגיד.
יעקב אפרתי
זה בלתי רלוונטי לחלוטין.
היו"ר מיכה גולדמן
לכן אמרתי את הדברים האלה בכוונה מראש, ואני שם אותם על השולחן. אני הרי יודע מה יגידו אחרי

זה במסדרונות, אז אני א1מר את זה מראש.

אם אני הייתי אתם אל"ף, לא הייתי לוקח את המשכורות. הייתי עוצר את התשלום. אני רוצה לראות את

יושבי-ראש המועצות הדתי1ת ואת הסגנים, אני מתכוון לאסוף את כולם.

אני אומר לכם, רבותי, זאת החלטה שיש בה צורך בשיקול חוזר. הייתי מציע לשר להביא את העניין הזה

לדיון חוזר ולשנות את ההחלטה הלא נכונה הזאת. אני מצפה גם מהממונה על השכר וגם ממנכ"ל משח-

הפנים שייעבירו את המסר הזה. אני גם אעביר את המסר הזה בצורה ברורה לשר הפנים הערב. אני אומר
לכולם
הדבר הזה לא יתכן. הסברתי ואני לא צריך להרחיב.

אתן את רשות הדיבור ליושב-ראש מרכז השלטון המקומי, אחריו מר אפרתי או מר קוצייק, ואחרי זה אני

אבקש מכם. או שאולי קודם ניתן לחברים להתבטא ואחרי זה נשמע את משרד הפנים ומשרד האוצר.
עדי אלדר
אני ק1דם כל מצטרף לכל מה שאמרת. אני חושב שדיברת דברים לעניין בנושא.

העניין של שכר ראשי הערים הוא נושא מאוד מאוד רגיש. אנחנו ניהלנו במשך כמעט קדנציה שלמה

מאבק, ולא רק מאבק. פנינו גם לפרופי פרידמן, כי אנחנו הרגשנו שלאורך כל הדרך ראשי הרשויות

המקומיות מופלים בענייני שכר. אם זה בהשוואה לנבחרים שהם חברי כנסת ואם זה בהשוואה לשרים.

עד היום ראשי הרש1י1ת הי1 צמודים לשכר השרים, להוציא הטבה שיש לשרים ואין לנ1, כשהשרים יכולים

לצבור פנסיה של 100% ואנחנו מוגבלים עד 70%. את זה צריך לזכור. זה דבר אחד.

דבר שני, הפגיעה באחוזי הפנסיה היא פגיעה מאוד חמורה. אני לא יודע איך השרים בהתנדבות הסכימו

להוריד מ-6%-7% פנסיה לשנה ל-2%. כיושב-ראש מרכז השלטון המקומי זה פעם שניה שאני רואה ראשי

ערים שלא נבחרו, שעזבו. אני אומר לכם, הקושי למצוא תעסוקה לראש עיר שפורש הוא עצום. מתרוצצים

לא מעט ראשי ערים בדימוס שמתחננים לעבודה. אני חושב שזה ביזיון, שראש עיר לשעבר צריך ללכת

לחתום בלשכת עבודה על דמי אבטלה. זה לא מהדברים הפשוטים. אחוזי הפנסיה שהיו בעניין הזה לפחות

איפשרו לראש עיר לצאת אחרי שתי קדנציות באיזושהי פנסיה סבירה, כדי שלא יצטרך לחזר על הפתחים.

אני א1מר לכם שראשי ערים כן מחזרים על הפתחים. אבל אם השרים הורידו את זה ל-2% אז סתמו לנו את

הפה מהבחינה הזו, לא יכולנו להילחם.
היו"ר מיכה גולדמו
לכן הוסיפו את ה-40%.
עדי אלדר
באו ואמרו; בסדר, הורדנו אתכם ל-2%, אנחנו מוסיפים את ה-40%, והגענו להסכם כפי שהגענו.

כשהנושא הזה עלה לראשונה מר שפיצר ממשרד הפנים היה הראשון שבא אלינו, זה היה לפני הרבה

מאוד זמן. אנהנו מהתחלה התנגדנו לעניין הזה של שינ1י הדרגות. למרות שבאיזה כנ0 השר אמר שכביכול

הסכמתי כיושב-ראש מרכז השלטון המקומי לכל הסידור הזה, אני מכהיש בתוקף את הדברים שהוא אמר.

בתוך השלטון המקומי יש לנו ועדת תנאי שכר. כבר באוגוסט נשלח מכתב בחתימתי לשר הפנים: "הריני

להביא לידיעתך כי ב-2.8 דנה הוועדה לזכויות ראשי ערים של מרכז השלטון המקומי בהצעת מנכ"לי הפנים

והאוצר לשינוי טבלת השכר של ראשי הרשויות המקומיות. הוועדה גיבשה את המלצותיה להנהלת השלטון
המקומי
א) הוועדה נגד ביטול הצמדת שכר ראשי הרשויות לשכר השרים. לא סביר שכאשר השרים מוותרים על

חלק מהשכר, כפי שהיה בינואר 1998, כת1צאה מכך מוותרים גם ראשי הרשויות. אז ההצמדה טובה ואילו

כשמעלים שכר לשרים, יש לבטל את ההצמדה?

ב) הוועדה נגד יצירת שני סוגי ראשי רשויות, עם שני דירוגי שכר שונים, ותיקים וחדשים. אפליה זו לא

תעמוד במבחן המשפטי והיא בעלת השפעה שלילית על מעמד ואחדות השלטון המקומי.

ג) הוועדה אינה חושבת שהשעה כשרה כיום לערוך שינויים בשכר בכלל, ובפרט לא של הנבחרים,

ודווקא שכר הנבחרים ה1א היעד הראשון והיחידי לחיסכון.

ד) הוועדה מדגישה כי נושא ההצמדה לשרים הוא תוצאה של הסכם שנעשה בתק1פתם של מר

קוברסקי ומר ב1רג, השתרש כנורמה חיובית ומקובלת על כולם. גם כיש ההצמדה למעשה אינה מלאה ועדיין
ישנם יתרונות רבים לשרים, כגון
זכ1ת לצבירת פנסיה של עד 100%."

זה נשלח בחודש אוג1סט. אחר-כך היה עוד מכתב, עוד לפני הבחירות. למעשה נתנו לנו להבין שהעסק

הזה ירד מסדר הי1ם. ה1פתענו הפתעה מוחלטת כשי1מיים לפני הבחירות התבשרנו שהולכים כן להחיל את

הטבלה הזאת של 10 דרגות.

אני אומר חד-משמעית, אנחנו מתנגדים לכך. אני א1מר את זה בכל תוקף. אני קורא לשר הפנים לחזור

בו מחתימתו על העניין הזה של שכר ראשי ערים. שוחחתי עם שר הפנים לפני קצת יותר משבועיים על

העניין הזה. הוא אמר לי שזה לא תלוי בו, שזו החלטת ממשלה. אז אפשר לפנות לראש הממשלה, אם זה

החלטת ממשלה, ולבקש שייחזרו בהם מזה.
היו"ר מיכה גולדמו
אבל בשביל החלטת ממשלה שר הפנים צריך להביא את התיקון, כמו שהוא הביא את התיקון לגבי

הסגנים הוותיקים בשבוע שעבר.
עדי אלדר
אני קורא לשר הפנים להביא החלטה מחודשת בעניין הזה. אני חושב שהנושא הזה יצר באמת אפלייה

אבסורדית, גם בין הסגנים הוותיקים לראשי הרשויות החדשים, אבל גם בין הישובים. יש ישובים גדולים

יחסית שמקבלים הרבה פחות מישוב קטן שהוא ותיק וממשיך, ועוד כל מיני דברים אבסורדיים.

אני אומר ככלל, ואני מחזק את הדברים של חבר הכנסת מיכה גולדמן, ראשי ערים צריכים להיות

משוחררים מדאגה לתקציב המשפחתי שלהם. צריך להיות שכר הוגן. ראש העיר לא צריך כל הזמן לחשוב

איך הוא מסיים את החודש לכלכלת המשפחה שלו. אני חושב שאנחנו לא פחות משופטים. כמו שהמחשבה

היתה ששופטים צריכים להיות מש1חררים מהעניין הזה, כך ראש עיר צריך להיות משוחרר מדאגה לעניינים.

אנחנו לא מרוויחים שכר בשמיים. כל השכר, גם בדירוג הקודם, זה לא שכר שמי יודע מה מתעשרים

ממנו. אנחנו לא מתעשרים אבל אנחנו צריכים להתקיים בכבוד. בעקבות קביעת הטבלה החדשה אי אפשר

יותר להתקיים בכבוד. זה פשוט פגיעה של אלפי שקלים. אני לא זוכר סקטור אחר במדינה שזה נעשה לו.קל מאוד לבוא, זה מאוד פופוליסטי, לבוא ולתבוע מראשי ערים, כי יש 'עליהום' על ראשי ערים. אם אני כותב

מילה על עוד 20,000 שקל, שומו שמיים, עבור מכונית של ראש עיר, תיראו איזה התנפלות יש בעיתונות על

זה. רוצים לראות א1תנו רעבים, לא ג1מרים את החודש, רוצים לראות אותנו נוסעים על אופניים או על

קורקינט, זה יירצה את הפקידות הבכירה א1לי. זה מה שאני חושב.

אני אומר לכם, זה לא יעבור לסדר היום. אנחנו ננהל מלחמה על העניין הזה עד הסוף.
גיורא רוזנטל
אני חושב שהטבלה החדשה שה1צאה כולה מבוססת על הנחה מאוד מוטעית, שיש הבדל בין עבודת

ראש רשות שמספר התושבים שלה 7,500 נפש, לבין עבודת ראש רשות שמספר התושבים שלה 7,501

נפש, לבין ראש רשות שמספר תושביה 10,000 נפש - שיש איזשהו הבדל בהתאם לגודל הרשות. זאת

הנחה מוטעית. יכול להיות שהיא נובעת מהעובדה שהאנשים שהגו את הרעיון הזה לא בדיוק מכירים עד

הסוף מה עבודת ראש הרשות.

אין שום הבדל בין 5,000 ל-6,000, ל-7,000, ל-10,000. יש 4 דרגות שמבוססות על דברים אחרים.

הטבלה הזאת פש1ט י1צאת מהנחה מוטעית ויצרו אותה אנשים שלא מכירים. אין הבדל, לא בעב1דה, לא

באחריות, לא בשעות העבודה, לא במסירות, לא בדאגות, לא בשום דבר, שלא לדבר על ניסיון, השכלה

ודברים מהסוג הזה, שזה חוצה רשויות. כל הרעיון כולו - בטעות יסודו. כנגד הרעיון הזה אני חושב שבעיקר

אנחנו יצאנו. כולם צריכים להבין שההבדל בין 7,500 תושבים ל-7,501 תושבים לא מצדיק פער של אלפי

שקלים בין אחד לשני. צריך לחזור לטבלה הישנה, לא בגלל שהיא הדבר הטוב ביותר בעולם אבל היא

תוצאה של משא ומתן, דיונים ושל פשרה שהתקבלה ושכולם חיו איתה בסדר במשך שנים רבות.

הרעיון להתחיל לשנות שכר בשל הבדל במספר נפשות בודדות, בין 2,500 ל-2,501 תושבים זה כבר

עוד 1,000 שקל - זה רעי1ן שכולו לפי דעתי מוטעה. ממנו צריך לחזור.
שמואל בן-טובים
הייתי רוצה להעיר הערה אחת לגבי הצורה שכל הדבר הזה נעשה, ואחריך שתי הערות לגבי המהות.
לגבי צורת העשיה
כבר ציין יושב-ראש הוועדה לגבי העיתוי של ההודעה הזאת. אני רוצה פשוט לספר סיפור

אישי, כדי שהדבר הזה יקבל איזושהי המחשה.

ב-5 השנים האחרונות הייתי סגן ללא שכר. ניהלתי עסק שלי, אני מרצה באוניברסיטה במינהל עסקים,

חבר בדירקט1ריונים, י1שב בבזק, הייתי חבר בנשיא1ת איג1ד לשכ1ת המסחר. ישבתי ברשות מק1מית יחסית

מסודרת, יחסית מאוזנת, ושאלתי את עצמי איך מתנהל המינהל הציבורי במדינת ישראל, איך יתכן

שב-1998 ככה מתנהלת רשות מק1מית? ראיתי את זה כאמביציה אישית שלי. זה יכול להישמע אולי ציונות

א1 תמימ1ת, ואם תאשימו אותי בזה אני אקבל את האשמה באהבה. אמרתי שאני לוקח אתגר על עצמי,

לקחת רשות מקומית ולהראות איך אפשר לנהל אותה בצורה מסודרת במדינת ישראל.

הדבר הראשון שעשיתי, לפני שקיבלתי את החלטה, ניגשתי לקודמי בתפקיד וביקשתי ממנו, למרות

הצניעות שבדבר, לראות את תלוש השכר שלו. אמרתי: עם כל השגעון שיש לי, בואו נראה מה המחיר שאני

אשלם עבור הדבר הזה. ראיתי את תלוש המשכורת, ראיתי את הקורבן שאני צריך לעשות ואמרתי: את

הקורבן הזה אני מקבל באהבה.

באו הבחירות, אומרים שפרסמו את הטבלה הזאת לפני הבחירות, אני שמעתי עליה לראשונה אחרי

הבחירות, בוודאי שהיא לא פורסמה לפני הגשת המועמדויות, כמו שהיה צריך לעשות אם היו רוצים לעשות

את זה בצורה הוגנת. אני מודיע פה לפרוטוקול שאם הייתי יודע לפני הבחירות שזה יהיה השכר, אני לא

הייתי הולך לעניין הזה. היום אני כבר תפוס בעניין. לא שאני מצטער על כך, אבל היום יש לי כבר חוזה עם

כמה אלפי אנשים שבחרו בי ואני אקח על עצמי את השליחות עד היום האחרון גם ללא שכר. אני אומר את

זה פה. אני רק ח1שב שזה נעשה בדרך עקומה ולא הוגנת. לא כך היה צריך לעשות את הדבר הזה. זה

לגבי הצורה.

לגבי המהות, אני קצת חולק על הדברים שנשמעו פה, לגבי עצם ההיגיון בהבחנה בין הרשויות. לפני

ח1דש כשאמרתי את זה הייתי באמת כצ1פה, כחבר מועצה וסגן. היום אני כבר חודש בתפקיד, אני נמצא

בקשרי עבודה מאוד הדוקים עם הרבה רשויות אחרות, גדולות וקטנות, בתל-אביב והרצליה וכן הלאה. עםכל הכבוד למנכ"ל משרד הפנים ולמר י01י קוצייק ידידי, אני לא חושב שהפער בין ההשקעה והזמן שאני

משקיע לבין מה שמשקיע ראש עיר גדולה הוא 40%. אני מוכן לקבל, גם כן בהסתייגות, את הפערים

הקודמים, בכל זאת יש קצת י1תר אחריות בעיר גדולה, הפרש של 10%-13%. אבל 40% הפרש?
יעקב אפרתי
האם יש הצדקה לרשות שלך?
שמואל בן-טובים
כן-
יעקב אפרתי
למה? למה היא לא יכולה להיות שכונה בהרצליה? אנחנו מדברים על המאמץ הגדול שראש הרשות

בכפר שמריהו עושה כאתגר לאומי. בינלאומי אולי אפיל1. איפה יש הצדקה בכלל לקיום היש1ב הזה?
היו"ר מיכה גולדמו
סליחה, זה לא הדיון פה.
שמואל בן-טובים
מר אפרתי, אם שאלת אני גם יכול לענות לך. הכסף היחידי שמועצת כפר שמריהו מקבלת מקופת

המדינה זה מענק ממשרד הפנים בשל הצטיינות על ניהול תקין, שנה אחר שנה. זה הכסף היחידי שמועצת

כפר שמריהו מקבלת מק1פת המדינה.
יעקב אפרתי
לא נכ11. יש לכם גם מערכת חינוך 1מערכת רווחה ואתה מקבל מתקציב המדינה.
דרור דבש
אתה נותן את זה לכל תלמיד, לא משנה איפה הוא גר. מה זה משנה אם הוא שייך להרצליה או לא?

זה שירותים שהמדינה צריכה לתת.
יעקב אפרתי
אבל הוא מקבל את זה מהמדינה. צריך להגיד אמת. אלה עובדות.
שמואל בו"טובים
אם הייתי שכונה בתל-אביב הייתי מקבל ממשרד החינ1ך, התרבות והספורט וממשרד העבודה והרווחה

בדיוק אותו לדבר, לפחות. ואת מה שאני נותן אקסטרה לתושבי כפר שמריהו, תושבי כפר שמריהו מממנים

1לא אף אחד אחר, לא ק1פת המדינה ולא משלם המיסים. אז בואו נעמיד דברים על די1קם.

אני תיכף אגיע לנושא הזה של רשויות עצמאיות.
יעקב אפרתי
בוא תגיד בכל זאת, מה זכות הקיום של הישוב הזה כישוב עצמאי?
רוממיה הלוי-סגל
רמת איכות החיים ורמת השירות שהתושבים מקבלים, בניגוד לתל-אביב, ששם יש גרע1ן של 2 מיליארדשקל. אם תחבר אותו הוא יהיה חלק מהגרעון, אז גם כל תושב אצלו יהיה חייב 7,000 שקל למדינה.
שמואל בן-טובים
אני מבקש להמשיך, ברשות היושב-ראש. מר אפרתי, גם אם אתה צודק אז הטענה שלך תתחיל מהיום

שהרש1ת הזאת לא תתקיים. כל זמן שהיא קיימת, אי אפשר להגיד שאני עושה חצי עבודה מראש רשות

אחר. זה פשוט לא תואם את המציאות. אתה מכיר את השלטון המקומי יותר טוב ממני ויותר שנים. אני מכיר

ממה שאני עושה בחודש האחרון, ממה שאני עושה בחודשים האחרונים, ממה שעשיתי בשנים האחרונות

ומעמיתי. אני חושב שהפער הזה של 40% אין לו שום אחיזה במציאות.
אהרון עוזיאלי
הוא לא 40%. הוא שליש.
שמואל בן-טובים
ראש עיר גדולה מקבל 100% משכר שר ואני מקבל 62%.
אהרון עוזיאלי
שמואל בן-טובים: 62%, אני מצטער, תבדוק את הטבלה שלך.
חיים געש
הרווחת עוד 5%.
שמואל בן-טובים
זה לגבי הנושא הזה של הפערים. אני בא ואומר, גם אם יש איזושהי הצדקה לשינוי הסולם, אני לא

חושב שהפערים האלה מוצדקים. לא איכפת לי אם זה יהיה 10 דרגות או 20 דרגות. הפער בין הדרגה

הגבוהה ביותר והנמוכה ביותר לא יכול להיות 35% או 40%, זה לא מ1צדק.

הערה אחרונה, שאולי לא תהיה אהובה על חלק מחברי ראשי הרשויות היושבים פה, כי בהחלט היא

מייצגת, לצערי, במדינת ישראל קבוצה קטנה של רשויות, וזה רשוי1ת נטולות מענק, רשויות שנקראות

עצמאיות. שר הפנים ומנכ"ל המשרד מדברים כל הזמן על כך שהם רוצים לעקור את התופעה לפיה "רשע

וטוב לו, צדיק ורע לו". לגבי ה"רשע וטוב לו" - אני רואה כל מיני טיפולים. אני רואה את חוק האכיפה ורעיונות

כאלה ואחרים, להחזיק אותם קצר ולפגוע בפנסיה, כל מיני רעיונות שאני מניח שהם נדונים במקומות שבהם

הם נדונים. אני לא רואה בשום מקום ביטוי מוחשי לצד של ה"גזר" בעניין. מה קורה עם רשות מקומית

שמתנהלת כמו שצריך, שלא נשענת על קופת המדינה? רשות ציבורית שיושבת על משרדים של 60 מטר,

שלראש הרשות אין רכב, שיש לה מספר עובדים מצומצם ביותר, שראש הרשות ב-20 השנים האחרונות לא

נסע לחוץ-לארץ על חשבון הרשות? אין הרבה רשויות כאלה. ומה הפרס שראש הרשות מקבל? קיצוץ

בשכרו. אם יש יחס שהה לאלה שעושים את העבודה כמו שאתם רוצים שהיא תיעשה ולאלה שאתם אומרים

שמבזבזים כספי ציבור, אז איפה ה"צדיק וטוב לו" ובעיקר איפה ה"רשע ורע לו"? הכל נמשך אותו דבר.

אם אתם רוצים להנהיג איזושהי מדיניות דיפרנציאלית אני חושב שהיא במידה מסויימת, עוד פעם, לא

בפערים של 40%, צריכה למצוא את הביטוי שלה גם בשכר ראשי הערים. אם אתם רוצים לעודד אנשים

שמנהלים ערים כמו שצריך, תנו להם את התגמול המתאים. תודה.
היו"ר מיכה גולדמן
תודה רבה.אריה זית1ניי.

יש לי הערה מאוד המורה לגבי מה שאמר כרגע מר בן-טובים. אתה עומד בראש ישוב חזק, אתה גיבור.
היו"ר מיכה גולדמן
מר זיתוני, אני מבקש ממך, אתה ראש מועצה הדש? קודם כל אני מברך אותך. דבר שני, תן למנכ"ל

לענות ואתה אל תענה במקומם.
אלי מויאל
רק הערה אהת: שייבוא אלי לשדרות, או לאשקלון. אשקלון זה לא כפר שמריהו. אז נדע על מה מדובר.
היו"ר מיכה ג1לדמ1
אני מציע, בואו לא נהלק ציונים, לא לכאן ולא לכאן. יש רשויות עם נתונים כאלה ויש רשויות עם נשנים

אחרים. אם היתה לכולם עמדת פתיחה זהה, תאמין לי שאת חלקם הגדול לא היית רואה מסתובבים בבניין

הכנסת.
שמואל בן-טובים
בוודאי ראשי הרשויות החדשים לא אשמים במצב של הרשויות.
הי1"ר מיכה גולדמן
אלה שנמצאים פה הם הדשים.
דרור דבש
קודם כל אני הושב שכל המעמד הזה הוא ביזיון לכולנו. כולם מבינים שמצבנו כל-כך קשה, שקיבלנו

רשויות במצב של חורבן והר0 מכל הבחינות. זה שאנחנו צריכים לבוא ולדבר על שכרם פה, אני...
היו"ר מיכה ג1לדמ1
זה אני אשם, אני יזמתי את הדיון.
דרור דבש
בכלל שהביאו אותנו למצב הזה - אני ח1שב שזה ביזיון.

אני ממצפה רמון. אני לא אכנ0 לעניין החלוקה. כיושב-ראש מועצת מצפה רמון רק המרחקים להגיע לכל

דבר ולעשות כל דבר, ולהרים טלפונים - לא 3שו1ה מי עושה יותר עבודה או פחות עבודה.

אבל כל התרגיל הזה, כשאני משווה את זה לתרגיל שנעשה לפני שבוע לחברי הכנ0ת שעומדים

לפרוש, שיודעים שהם לא הולכים להי1ת חברים בכנסת הבאה וסידרו לעצמם צייק ציק תנאים, זה מעניין

אותי. אני א1מר, בואו תהליטו ההלטה אמיצה, שכל השרים החדשים וכל חברי הכנסת החדשים בכנסת

הבאה מורידים 6,000 שקל או כמה שזה יוצא מהשכר. אני אפילו לא יודע מה השכר שיש לי, אני לא נכנס

לזה. לא באתי בגלל שכר על אף שקיבלתי פי 2 ממה שמציעים פה היום. אז בואו, תורידו לכולם בכנסת

הבאה וניראה איך תעבור ההלטה כזאת בכנסת, לא בחדרי חדרים. כל השרים החדשים, כל חברי הכנסת

החדשים, כל המנכ"לים החדשים של משרדי הממשלה שייחליפו אתכם יתחילו בסולם כזה. ניראה איך

ההחלטה תעב1ר. 1לא בשיטה הזאת שזה עבר.
היו"ר מיכה גולדמו
אתה יודע מה היתרון שלהם? כל אחד מהם יוצא עם פנסיה של 40,000, כרמטכ"לים לשעבר.
דרור דבש
לא משנה. תורידו לכולם וניראה איך זה עובד, ולא לכאלה שאין להם שום אפשרות להתמודד. מה,

שולחים אותנ1 לבית-המשפט?
שאול שמאי
אני חושב שתהיח הסכמה בקרב ראשי הרשויות החדשים שכל מה שחל עלינו יחול גם על חברי

הכנ0ת.
דוד עמר
ידידי מנכ"ל משרד הפנים, ההערה שלך לא היתה במקומה, לדעתי, כששאלת איזה זכות קיום יש לישוב

זה או אחר. זה לא על סדר היום. ברגע שהממשלה תחליט, או משרד הפנים יחליט, שמבטלים פה או

מבטלים שם, אז זה ייד1ן. ראש המ1עצה שנבחר לא אשם.

אני מודע לכך שאחרי שייגמר כאן הדיון מר קוצ'יק ייצא מייד לתקשורת ויידע איך להציג אותנו כבלתי

יעילים, בלתי חסכניים, גורמים לגרעון וכולי. אני מ1דע לזה, אבל אני גם מוכן לזה. אין לי שום בעיה. לדעתי כל

הרפרנטים, כל האוצר, החל מהמנכ"ל וכלה בכל מי שניצב מאחוריו, צריכים ללכת הביתה. הם נכשלו בכל

מה שהם ניסו לעשות.

לגופו של עניין, זומנו יום אחד למנכ"ל משרד האוצר. היה שם גם מר קוצייק. חשבנו שאנו באים לדבר על

הבעיות בשלטון המקומי ופתאום קם מר קוצייק ודיבר על משכורת של סגנים. אמרתי אז: זה לא על סדר

היום.
הי1"ר מיכה גולדמן
דרך אגב, בנושא שכר סגנים אני חושב שאני מסכים למה שאמר מר קוצייק.
דוד עמר
מ1תר לך להי1ת אית1. אני לא איתך בנושא הזה.

יש עיניים צרות למר קוצ'יק כלפי ראשי הערים מיש שהוא נכנס לאוצר. איפה שהוא רק יכול להשמיץ

אותנו, איפה שהוא רק יכול לפגוע בנ1, איפה שרק אפשר להפוך את ראש המועצה למושחת ולבלתי יעיל

ולבלתי חסכן - הוא עושה את זה בכייף. אני אלחם בו איפה שאני רק אוכל.
היו"ר מיכה גולדמ1
אתמול זה היה מר מילגרום, היום זה מר קוצייק.
דוד עמר
סלח לי, האנשים האלה נכשלו. כמ1 שמר ברודט נכשל אבל נתנו לו פרס, הוא חי1ם י1שב על 200,000

שקל לחודש. אותו דבר מר קוצייק, ואותו דבר מר מילגרום. כשהוא יושב כאן הוא מדבר אלי עם כובע מסויים.

מה ייעשה מר מילגרום אחרי שייעזוב כאן? תיראה איך הוא מדבר היום: "אנחנו צריכים לחסוך". ומה יקרה

מחר כשהוא יעזוב? הוא ילך למקום עבודה עם משכורת של 100,000 שקל לחודש, והוא צריך להטיף לי

מוסר אחר-כך כמה ירוויח ראש מועצה, ואם אני חסכן או לא חסכן, ואם אני יעיל או לא יעיל?

בנ1שא הזה מכ1י 1גמ1ר שזה היה מחטף של הא1צר, לא של שר הפנים ולא של משרד הפנים, של

הא1צר.

אתה דיברת על סגנים. היתה הצעה של שר הפנים, שלדעתי היתה הוגנת ומתקבלת על הדעת. האוצר

אמר: אין יותר סגנים פרט לחיפה, תל-אביב וירושלים, בזה זה נגמר אך שר הפנים אמר: זה לא יילך, גם

בשל סיבות פוליטיות וגם בשל סיבות אחרות. לפיכך הציעו להקטין את מספר הסגנים. אם למר דוד עמרמגיעים 3 0גנים בשכר, נוריד אחד וניתן לו 2 0גנים בשכר ועוד שניים בתואר. איפה שיש 4 0גנים בשכר יהיו

3, איפה שיש 3 יהיו 2, איפה שיש 2 0גנים יהיה רק אהד, נלך בהדרגה.

מה ה'תה התשובה של האוצר? התואר עולה יותר מהשכר. תראה איזה טיפשות זאת. איך יכול להיות

שסגן בתואר עולה י1תר מסגן בשכר?
היו"ר מיכה גולדמו
העברנו את הה1ק הזה.
דוד עמר
זה מה שהיה באותה ישיבה. אז אמרנו לאוצר שבנושא הזה לא דנו עדיי) במוסדות השלטון המקומי, לא

היה דיון בהנהלה המצומצמת, לא היה דיון בהנהלה המורהבת. אני מודיע לכם, לא נקבל את המחטף הזה.
הי1"ר מיכה גולדמן
אני איתכם בעניין הזה.
דוד עמר
אני מבקש שהאוצר ימשוך את ההצעה הזאת. אם הוא רוצה לדון איתנו, עם השלטון המקומי, בנושא

שכר, בנושא סגנים, בואו ניפגש אחרי הבחירות, בשקט, בלי לחץ, בלי מתח. גם הממשלה נבחרה, גם

הכנסת נבחרה, גם השלט1ן המקומי נבחר, הכל חדש. נשב ונעשה את זה, איך א1מרים - סוף מעשה

במחשבה תחילה.

לא יכול להיות עי1ות כזה. האם אתם יודעים איזה עיוות יש היום? סגן ותיק מרוויח י1תר מראש מועצה

חדש בא1תה מ1עצה. איך יכול להיות דבר כזה? ראש מועצה הוא היום במקום 10-11 מבחינת רמת השכר.

הם עשו את זה כדי שהוא יקבל שכר גבוה יותר כסמנכ"ל באוצר. תבדקו כמה הוא מרוויח וכמה אני מרוויח,

תבדקו מה הוא משקיע ומה אני משקיע.
שמואל ריפמן
אני לא רוצה לחז1ר על כל מה שאמרו חברי. אנחנו תומכים בעמדה הזאת.

נוצרה בעיה נוספת ב-30 מועצות איזוריות כתוצאה מהחוק. לפני שנתיים שאלו אותנו באיזה מסלול
אנחנו רוצים ללכת
4% פנסיה או 2% פנסיה. חלק גחל מראשי המועצות הלכו במסלול של 4% פנסיה.

התוצאה היא שהיום באופן חוקי, או בלתי ח1קי על-פי הבנתי, זה ירד ל-2% פנסיה וייצר באופן מיידי הגדלה

בתקציב הש1טף של כל אחת מהרש1יות. אני צריך הי1ם לבוא יחד עם עוד 25 ראשי מועצות. למעשה

המשכ1רת עלתה 1זה לא תוכנן במסגרת התקציב. אני חושב שההחלטה היא לא חוקית. היא גם בעייתית

לגבי 30 מועצות איזוריות. הייתי מבקש לבחון אותה מחדש.
יעקב אפרתי
מה לא חוקי?
שמואל ריפמן
העלית לי את השכר בלי שאני אסכים. אני לא רוצה שתעלה לי את השכר. אתה תחליט להעלות לי את

השכר? אני לא רוצה. אני רוצה שכר נמוך.
נבאו קשקוש
אני כמובן מסכים עם כל הדברים שנאמרו פה. רציתי לשאול בקשר לטבלה החדשה, איך היא מתייחסת

לראש רשות שכיהן לפני 10 שנים למשל כראש רש1ת, היתה לו הפסקה, ועכשיו הוא נבחר שוב למערכת?
קריאה
הוא נחשב ותיק.
קריאה
לא, חדש.
סלומון כהו
אני רוצה להגיד לכם, אני מבין שאנשים פה מפחדים מעיתונות וכולי. אני אומר לכם, לא מעניינת אותי

העיתונות ולא כל הסיפורים האלה. אנחנו נצא למלחמה בנושא הזה. מי שחושב שהעיתונות תרתיע אותנו,

ט1עה. אנחנו לא מפחדים. מה, אנחנו באים פה לגנוב? אני נמצא במועצה כל יום מ-6 בבוקר ועד 12-11

בלילה. אני לא מבין בכלל על מה מדברים איתנו פה. איזה מין דבר זה? מה הקשר לעיתונות פה?

אני באתי ל-5 שנים לעשות סדר ואני לא מפחד מאף אחד: לא מהעיתונות, לא מהתושבים. באתי לנהל

רשות כפי שאני מבין שצריך לנהל א1תה. לתושבים אני אהיה קשוב. אני מבין מה שהולך פה. אומרים:

התושבים יפנו נגדך מכי11ן שאתה רוצה להעלות את השכר שלך. אני לא מתבייש בזה בכלל. למה אתם לא

הולכים לש1ם ארגון אחר לעש1ת ל1 דבר כזה? למה אתם באים אלינו? בגלל שאתם ח1שבים שאנחנו

נתבייש? לא נתבייש. שלא יהיה פה שום ספק. אם צריך לצאת למלחמה, נצא למלחמה על הנקודה הזאת.

ואם צריך לצאת נגד כולם, נצא נגד כולם. אני לא יודע בדיוק נגד מי צריך לצאת, מי הוא שהחליט בנקודה

הזאת. אני א1מר לכם, אין פה במה להתבייש ואם צריך להילחם, נילחם. אני לא חושש מהפירסם בעיתונות.

אני אומר לכם, אל תנצלו את המצב הזה. זה שהודיעו יומיים או שלושה ימים לפני הבחירות, אני לא ידעתי.
שאול שמאי
אם היית יודע אולי היית פורש.
סלומון כהו
יכול להיות. זה בכלל לא משנה. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, אני לא יודע. היינו כבר בתוך התהליך.

אבל פה כניראה שמישהו הושב שאנחנו נירתע מהעיתונות או ממה שייגידו האחרים. אף אחד לא יירתע פה.

אני לפחות לא אירתע. אני מוכן לעמוד ולעש1ת את כל מה שנדרש בתהליך הזה.
שאול שמאי
אני רוצה לספר מקרה אישי ולהציע הצעה, אולי היא תתקבל. אני הייתי סגן ראש מועצה וחשבתי

שכאשר אני אהיה ראש מועצה אני אקבל 1,000 שקלים יזתר. לו הייתי יודע שבוע לפני הבחירות שאני לא

אקבל את התוספת של 1,000 שקלים יתכן והייתי נסוג. אני מציע היום שאחזור לקבל את משכורת הסגן,

אולי יש עוד כמוני בין ראשי הרשויות החדשים, במידה והשכר לא משתנה. זה יהיה קצת יותר גבוה ממה

שאני מקבל היום.
נעמי בלומנטל
אני מוכרחה לומר שאני מקבלת את כל מה שנאמר כאן. זה נשמע לי אבסורד. אני לא יודעת מאיפה

הרעיונות האלה צצים חדשות לבקרים כדי לפגוע בראשי הרשויות. פש1ט ניבצר מבינתי וזה ממשיך וממשיך

וממשיך. למה זה קורה? כי אתם לא חזקים מספיק? אתם חזקים.
דוד עמר
פשוט יש שינאה באגף התקציבים לשלטון המקומי. ממש שינאה. לא איכפת לי שייבואו וייתווכחו איתי
עניינית
אני רוצה 10 מילי1ן, הוא יגיד 9 מיליון, ינמק ויישכנע אותי שמגיע רק 9 מילי1ן. אבל יש שינאה. זה דבר

שלא מובן לי. אנחנו משרתים אותם, מבצעים את ההחלטות שלהם, אנחנו מוציאים מן הכוח אל הפועל את

ההחלטות של כל משרדי הממשלה וכאן - שינאה. את חשה את זה בכל דבר.
נעמי בלומנטל
בהחלט מק1בלת עלי ההצעה שעלתה כאן, שזה לא יהיה בצורה של מחטף.
יעקב אפרתי
איזה מחטף?
יוסי קוצייק
מה, את לא יודעת שהממשלה החליטה על זה?
נעמי בלומנטל
איר אתה מדבר אלי? פעם ראשונה, אדוני, שאני פוגשת אותך ואני חצה לומר לך שהטון הזה שלך לא

מקובל עלי.
יו0י קוצייק
אז לא מקובל עליך.
נעמי בלומנטל
באמת לא מקובל עלי ואני תאה שכל מה שראשי הרשויות א1מרים עליך זה נכון ומוצדק. זה צורה

שחצנית ובלתי הוגנת.
יוסי קוצייק
מחטף? הממשלה החליטה על זה ואת אומרת שזה מחטף?
נעמי בלומנטל
אתה כאן עומד מ1ל נבחרי ציבור. אדוני, אתה לא מעבר לאף אחד מנבחרי הציבור. אני נבחרתי על-ידי

ציב1ר. אתה תהיה או לא תהיה אם אני אחליט על כך.
דוד עמר
היא מעליו, תילמד. הוא לא יהיה, אני מבטיח לך שהוא לא יהיה.
נעמי בלומנטל
הצורה שאתה מדבר היא צורה באמת פוגעת. אדוני, לעצמך אתה לא מקצץ.
יוסי קוצייק
קודם כל, קיצצתי.
נעמי בלומנטל
אדוני, אתה נ1הג בצורה בלתי הוגנת כלפי ראשי הרשויות.
יוסי קוצייק
ת0לחי לי, זה החלטת ממשלה. את לא יכולה להגיד לשני פקידים שיושבים כאן שזה מחטף.
נעמי בלומנטל
אדוני, זה מחטף.
דוד עמר
אתה הגשת את זה בערמ1מי1ת לממשלה.
יוסי קוצ'יק
אבל אל תגידו שזה מחטף.
נעמי בלומנטל
אני רוצה למחות, לפרוטוקול, על ההתנהגות של מר קוצייק ועל הטון שלו כשהוא מדבר אל נבחרי

הציבור. זה לא מק1בל עלי. אני לא רגילה לזה בו1עד1ת אחרות.
יוסי קוצ'יק
אני לא רגיל שנבחר ציבור אומר לי שזה מחטף.
נעמי בלומנטל
אדוני, אני מבקשת ממך, אני עכשיו מדברת 1יש לי את זכות הדיב1ר. אתה לא תיפגע בצורה כזאת

בנבחרי הציבור.
יוסי קוצייק
גם את לא תפגעי ככה בפקידים. כשאת אומרת לנו "מחטף" את פוגעת בנו הפקידים.
נעמי בלומנטל
אני לא אמרתי לך שום דבר אישי. אדוני, אני לא פגעתי בך אישית. זאת זכותי לבוא ולומר שהיה כאן

מחטף. אדוני, אתה יכול לסתור את דברי אבל לא לדבר בצורה האליטיסטית שבה אתה מדבר. ג1על נפש

לדבר בצורה כזאת. אני לא נוהגת לדבר ככה אל פקידי א1צר או אל פקידים אחרים בממשלה הזאת.
יוסי קוצייק
החלטות הממשלה זה מחטף?
נעמי בלומנטל
אני שמחה שזה "רשם בפר1ט1ק1ל.
היו"ר מיכה גולדמו
כל דבר פה נרשם בפרוטוקול אלא אם מבקשים שהוא לא יירשם.
עוזי מאיר
אני ראש עיריית יהוד. הייתי ממלא מקום ראש העיריה בשכר. אותי לא כל-כך מעניין אם ירד השכר או

יעלה השכר, יש לי הכנסות צדדי1ת מעסקים שאני משכיר, אבל ליב' עם אלה שזה פרנסתם היחידה. אתם

הולכים לקבל החלטות על הורדת שכר כאשר הפקידות באותה עיריה תקבל שכר יותר גבוה מראש העיריה.

מזכיר העיריה, גזבר העיריה, מנהלי האגפים הוותיקים בעיריה יקבלו משכורת יותר גבוהה מראשי העיריות

ומראשי המועצות. זה אבסורד מאוד גדול. אם כל-כך רוצים לחסוך בעיריות, שייבטלו את המועצות הדתיותוייכניסו אותן למחלקות תורניות בעיריות. שכר של יושב-ראש מועצה דתית שאחראי על דברים קטנים בעיריה

הוא כמו שכר של ראש עיר'ה.
יעקב אפרתי
מה ההבדל, הוא נבחר.
עוזי מאיר
מה הפעיל1ת של חברי כנסת לעומת ראש עיר? חברי הכנסת נמצאים כל היום במשכן הזה 1ראש עיר

צריו להסתובב כל הזמן.
היו"ר מיכה גולדמו
אתה פוגע בנו.
עוזי מאיר
אני לא פוגע. אני יודע בדיוק מה זה. אתם לא מאויימים על-'די אנשים כל יום פיזית.
היו"ר מיכה גולדמן
אתה יודע שאני נ1סע עם ליווי עד המלון?
עוזי מאיר
באתי לפה רק בשביל להזדהות עם א1תם ראשי מועצות שזה פרנסתם היחידה. גם ההוצאות היחסיות

וכל הנושא של מתנות של עובדי ציבור, כל זה לא בא לידי ביטוי בקביעת השכר, או שמקבל ביטוי קטן מאוד.

יכול להיות שאכן ראשי עיריות 1ראשי מ1עצות הם גוף שאין לו כוח פוליטי ואין לו שיניים. אתם פשוט תגרמו

לכר שראשי מועצות וראשי עיריות יחפש1 דרכים אחרות איך להשלים את השכר. מקומי לא בישיבה הזאת,

לא באתי בשביל עצמי. באתי רק בשביל להזדהות עם אלה שזה השכר היחיד שלהם.
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו מבקשים שתישאר ותקשיב לנו עד הסוף. שיהיה לר בהצלחה, לר ולכולם.
אריה זיתוני
אני נבחרתי לתפקידי מסקט1ר אחר, מההסתדרות. כאשר מתווכחים על שכר עושים את זה בדרך של

משא ומתן. אינני מבין באיזה זכות מישהו בא וקובע דברים בלי לנהל איזשהו משא ומתן עם אותו גוף.

אני רוצה להגיד לכם שאנחנו התארגנו. אני מדבר עם כל ראשי הערים בארץ, כולל החדשים, וכולם

מזדהים ומוכנים למאבק הזה, עד הסוף. כולם יודעים שכרגע זה לאותם חדשים, וקרה מה שקרה ונבחרו

הרבה ראשי רשויות חדשים - זה היה כדאי לכם מבחינה כלכלית - אבל כולם יודעים שאם יצליחו איתנו,

השלב הבא זה הם. זה בדיוק מה שיהיה אם מרכז השלטון המקומי לא יהיה מספיק חזק בעניין הזה. זה

תהליכים שקורים במדינה שלנו כאשר מנסים לפגוע בנבחרי ציבור בכל דרך. זה תהליכים שנעשו ברשויות

המקומיות לפני שנתיים במקומות אחרים. אני הייתי במקום אחר, בהסתדרות, כשזה התחיל ואז בא מישהו

ואמר: רגע אחד, בואו נתחיל לשנ1ת דברים. ל1מדים את השיטה הזאת.

אנחנו ניאבק עד הסוף בעניין. אני אומר עוד פעם, זה לא עניין אישי. אצלי זה נושא עקרוני. הלכתי

למערכת עם ידיעה מסו"מת והסתבר שמישהו הטעה אותי. אני חושב שזה לא יעמוד במבחן בג"ץ.
יעקב אפרתי
מי הטעה אותך?
אריה זיתוני
אתם, אתה. לא ידעתי שתוריד לי את השכר.
יעקב אפרתי
היתה החלטת ממשלה.
אריה זיתוני
לא ידענו שהיתה החלטת ממשלה. אני אומר במפורש: אני הוטעית' בעניין חזה וכל אחד ואחד

מהיושבים פה הוטעה. לכן אני חושב שמחובת ועדת הפנים ואיכות ח0ביבה של חכנסת פשוט לחעביר מסר.

אולי צריך לקיים דיון אפילו במליאה בעניין הזה ולהבהיר שנעשה פח עוול איום. עוד פעם, לא מדובר רק על

גובה השכר. תבינו, זה יצירת מעמדות בין ראשי מועצות.

ליד בנימינה, לדוגמא, שיש בה 5,500 תושבים, יש את מועצת גבעת עדח, עם 1,500 תושבים. שם

קרה נ0 וראש המועצה נבחר לקדנציה שלישית. היום כשהוא יושב איתי באיזושהי ועדה חוא צוחק, חוא

אומר: הנה, הטירון הגיע. והוא צודק. ההתייחסות שלו היא עדות לכך. הוא מרוויח 7,000-6,000 שקלים

יותר מראש מועצת בנימינה. אני כבר לא מדבר על סוג העבודה וסוג הציבור שיש והבעיות שישנן. אלה

דברים שלא ייעשו, יצירת מעמדות בין נבחרי ציבור. זח לא יכול לעמוד במבחן המציאות. זה לא יעלח על

הדעת וזה חייב לקבל תיקון מיידי. אסור ליצור דבר כזה.
מ"מ היו"ר נעמי בלומנטל
מאה אחוז, בסדר, אני חושבת שגם אנחנו, בוודאי רוב חברי חכנסת, אנחנו נחיח בעמדות שלכם. אני

בהחלט תומכת בעמדה שלכם.
סלומון כהו
אגב, אנחנו חחלטנו לוותר על חשכר. הקמנו ועד פעולה של ראשי הרשויות חחדשים. אנחנו נילחם,

לפחות ראשי הרשויות החדשים, שלא יהיה פה שום ספק לאף אחד. הדברים צריכים לחישמע פה. אל

תיטעו בנו. מישהו פח חושב שהעיתונות תלחץ אותנו. הלחץ עלינו לא יעזור. בתחליך הזה אני מוכן לעמוד

בראש החץ, אין לי שום בעיה.
רוממיה הלוי-סגל
אני מרשות קטנה נטולת מענק, מסביון. אני מתקומם נגד השיטה. אבל נעזוב רגע את חשיטח. אני קונח

כל החלטה שמדברת על כלל הציב1ר בא1תה צ1רה. אני לא רוצח לומר שזה דמגוגיה זולה אבל במשרד

האוצר יש אני לא יודע כמה אנשים על תקן מנכ"ל. אם היו לוקחים וגם בזה חיו עושים איזשהו דירוג, לקחת

גם את המנכ"לים שהזכיר קודם חבר הכנסת מיכה גולדמן, אם היה מדובר על כל חמערכת אז בלית ברירה,

למרות השיטה, שהודיעו יומיים לפני הבחירות וכך חלאה, יוכל הציבור חזה, לפחות רובו, לקבל את זח. אבל

לא יתכן לעשות איפח ואיפח במערכת חציבורית חממשלתית.
דוד עמר
אני מבקש לחעיר שבאוצר יש מנכ"ל אחד אבל שכר של מנכ"ל מקבלים 14 אנשים.
היו"ר נעמי בלומנטל
את זח אפשר לבדוק 1אפשר גם להעלות את זה לסדר היום.
עדי אלדר
אני קודם כל מצטער על כל הדו-שיח שהיה פה קודם. אני בסך הכל חושב שחברת חכנסת נעמי

בלומנטל חיא מחברות חכנסת חטובות שאני מכיר, למרות שאני לא מהמפלגה שלה. אני מצטער על זח,ואת זה אני אומר למר יוסי קוצייק. זה נשמע כמו מחטף כי זה נעשה ממש ערב הבחירות. כולנו היינו ע10קים

במערכות הבחירות שלנו ואנחנו הופתענו. לא ידענו על כוונת שר הפנים להביא את זה להחלטת ממשלה.

לא נתנו לנו להבין את זה. לא ענו לנו על המכתבים שבהם הבענו התנגדות. מר אפרתי, אתה יכול לעשות לי

פרצ1פים עד מחר.
יעקב אפרתי
אתה יכול לא לנ10ת להיתמם ולהגיד שאתה לא ידעת.
עדי אלדר
אנחנו ידענו אבל לא ה0כמנ1 לזה.
דוד עמר
מר יעקב אפרתי, אם אתה זוכר, כאשר זה היה על סדר היום עזבתי את הישיבה וברחתי. רדפתם

אחרי וקראתם לי לחזור 1אני השבתי שבנושא הזח אני לא אד1ן.
יעקב אפרתי
אני יכול להעיד שיצאת אבל לא רדפנו אחריך.
דוד עמר
אתה בוודאי לא רדפת אחרי. חרי היית מע1ניין במה שמר קוצייק הכין לך.
יעקב אפרתי
אני לא רודף אחרי אף אחד.
עדי אלדר
חנושא הוא, עם כל חכבוד, לא שלך ושל מר קוצייק היום. הנושא הוא של שר הפנים. צריך לומר לשר

הפנים להביא החלטה מחדש לממשלה בעניין הזה, לתקן את העניין. זה לא נורא. אז מה אם הוא יתקן?

הוא תיקן בעניין הסגנים, יתקן גם בעניין הזה.
היו"ר נעמי בלומנטל
אני חושבת שבהחלט ראוי שהדבר יתוקן. דיברנו על כך שזה מחטף. אני זוכרת שראשי הרשויות - אתם

שנבחרתם ואלה שהתמודדו ולא נבחרו - בתוך כל האנדרלמוסיה ובתוך כל מסע הבחירות פתאום באו

והתעוררו כשיש דבר כזה באוויר. אף אחד לא יכול היה להתייחס לזה ברצינות. בבקשה, שייתנהל משא

1מתן שייביא את עמדתנו לידי ביט1י.
יעקב אפרתי
את מסכמת את הדיון?
היו"ר נעמי בלומנטל
אני מתחילה לסכם, בתקווה שחבר הכנסת גולדמן יכנס.
יעקב אפרתי
עוד לא נתנו לנו הזדמנות אפילו להגיד מה היה, לכן אני מציע שלא תסכמי.
יוסי קוצ'יק
מה שאנחנו אומרים הוא לא חשוב. מסכמים בלי לשמוע את דעתנו.
היו"ר נעמי בלומנטל
מר קוצייק, ההערות הארוגנטיות האלה שלך, מקומן לא פה. נמא0 לנו מהן. זו פעם ראש1נה שאני

נתקלת בתגובות מעין אלה, אני מ1כרחה ל1מר לך, ואני לא הדשה בבניין הזה. אד1ני, אני מבקשת ממך

להפסיק עם ההערות האלה. בסדר? מקומן לא כאן. אם יש לך הערות אישיות אלי, בבקשה. אבל לא עכשיו

באמצע ישיבת הוועדה.
יוסי קוצ'יק
אין לי שום הערות אישיות אליך. פרט לזה שבתאריך 13.9 קיבלה הממשלה החלטה. אפשר להגיד

שההחלטה היא שגו"ה ושרוצים לשנות אותה אבל אי אפשר להאשים אותנו בפורום הזה במחטף. את

מאשימה א1תנ1 במשה1 חמ1ר בי1תר 1על זה אני מתק1מם. אם יש לך השג1ת על ההחלטה הזאת, זה זכותך

וחובתך. את יכולה לפנות לראש הממשלה, לשר הפנים, תפעלי בכל האמצעים הכשרים העומדים לרשותך

על מנת לשנות את ההחלטה. אבל לבוא ולומר לנו "מחטף" על החלטת ממשלה, אני חושב שזה דבר

שאסור לך לעשות.
דוד עמר
למה אסור לה? זה האמת. זה היה מחטף. אתה קודם מסבך את ראש הממשלה ואחריך אומר:

ת'פנו לראש הממשלה. אדוני היושב-ראש, זה מחטף. תראה לי בבקשה תגובה על המכתב של

היושב-ראש, שהוא שלח לו. האם יש תגובה, חיובית או שלילית?
הי("ר מיכה ג(לדמו
מר דוד עמר, אני מבקש ממך. רשות הדיבור למנכ"ל משרד הפנים, בבקשה.
יעקב אפרתי
אני קודם כל מוכרח להגיד שהפ1רום מאוד מאוד לא מתאים לדיון על הנושא הזה. וגם העיתוי לא

מתאים.
היו"ר מיכה גולדמן
אבל העיתוי לא נקבע על-ידם. הוא נקבע על-ידכם.
יעקב אפרתי
הוא נקבע על-ידך. אם רוצים באמת לדון בעניין, לא יכול להיות, לא מקובל בשום מקום בעולם, לא

מקובל בש1ם ארגון שמי שמוסמך על-פי דין להציע לממשלה ולהביא החלטה יושב עם פורום של נפגעים.

מהבחינה הזאת, זה פורום של נפגעים. אני מסכים שכולם נפגעו.
חיים שמעוני
אל תיתן שיהיו נפגעים.
היו"ר מיכה ג(לדמ1
תאפשרו למנכ"ל משרד הפנים לומר את דברו.
דוד עמר
זה פורום של נפגעים ושל פוגעים.
יעקב אפרתי
תקרא לנו פורום של פוגעים. זה ציון עובדה. אני לא פוגע במישהו כשאני אומר שהוא נפגע מהיבט

השכר. אם לא היית נפגע מההיבט של השכר לא היית יושב פה. זה מאוד קשה. לפי דעתי זה גם לא סביר.

על אף כל מה שנשמע פה אני בכל זאת רוצה שתשמעו את התהליך. בוודאי לא היה מחטף אלא היה

תהליך שלהערכתנו ה1א עבודה מקצועית. יש כאלה שהולקים עליה. יכול להיות. לא הבטחנו לאף אחד

שתהיה הסכמה במאה אחוז לכל מה שאנחנו אומרים בהיבט המקצועי.

אני מוכרח להגיד לכם שהתהליך היה בהתייעצויות עם מרכז השלטון המקומי.
עדי אלדר
אבל אנחנו לא הסכמנו. מה אתם מלבישים עלינו פה את העניין? דיברתם איתנו. אז מה?
אהרון עוזיאלי
לא שיתפתם פעולה.
דוד עמר
מה זה "לא שיתפתם פעולה"? זאת היתה הנחתה שלך. זאת היתה הנחיה שלך. נכון, לא היה שיתוף

פעולה עם מרכז השלטון המקומי בכלל. עכשיו הוא אמר את האמת.
אהרון עוזיאלי
לא פתחת את זה אף פעם לדיון.
היו"ר מיכה גולדמו
רבותי, אני מבקש, כמו שאנחנו יודעים לשמור על כבודם של ראשי הרשויות, אני מבקש שאותו דבר

אנחנו הנבחרים נשמור על כבודם של עובדי הציבור 1של הפקידים הבכירים.
דוד עמר
אז למה הוא קופץ?
היו"ר מיכה ג1לדמו
מר דוד עמר, אתה צריך להראות דוגמא כראש עיר. אני מבקש ממך.
יעקב אפרתי
אני מוכרח להבהיר שהיו התייעצויות. אני לא אומר שהיו הסכמות לאורך כל הדרך.

אני מ1כרח להגיד לכם שיש עוד פורום גדול של ראשי רשויות, בעיקר מהרשויות הגדולות, שחושבים

שבהצעה הזאת יש רציונל והיגיון. אתם לא חושבים כך אבל הם חושבים כך.
גיורא רוזנטל
זה לא מה שאמרו לנו.
יעקב אפרתי
גם אנחנו חושבים כך. כמה שאתם תשכנעו את עצמכם שלנהל ישוב של 2,500 תושבים זה דומה

לניהול ישוב בן 250,000 תושבים, זה לא עולה על הדעת. האם אמרתי שזה 4 דרגות? אמרתי שני

מספרים. אם אתה רוצה אני יכול להגיד מספרים אחרים. תגיד לי מה שאתה חצה שאני אגיד.
אריה זיתוני
אנחנו רוצים שתדייק. אתה לא ע!נה לי. אתה עונה לדברים אחרים.
יעקב אפרתי
במה אתה רוצה שאני אדייק?
דוד עמר
תענה לו. דיברת על ישוב של 250 - תענה לו. אנחנו לא נגד. תן לו עוד 20,000 שקל לחודש. אני לא

נגד.
יעקב אפרתי
להערכתנו המקצועית, המגובה על-ידי עבודת משרד הפנים ועל-ידי עבודת הממ1נה על השכר, שיש לה

השלכות לגבי כל המשק הכלכלי, כל העולם בנוי על זה שמנכ"ל IBMלא מקבל כמו מנכ"ל חברת.... מה

חדש פה? אני לא מבין.
סלומון כהן
למה אצל השרים זה לא ככה?
הי1"ר מיכה ג1לדמו
רבותי, שעה 1רבע נתתי לראשי הערים ולראשי המועצות לדבר. אנחנו רוצים לסיים את הישיבה בצ1רה

מסודרת ולהגיע גם לידי סיכום, כדי שנוכל להמשיך בתהליך שאנחנו רוצים להגיע אלי1.
יעקב אפרתי
תחילת העבודה היתה צריכה להסתיים ביום שניתנה תוספת ה-40%. זה באמת היה הזמן הנכון

לעשות את השינ1י הזה, לעשות סדר מחדש. לצערי הרב פספסו את המועד הזה ולא עש1 את זה יחד.

היתה הסכמה שעושים את זה אחרי כן. מי שאישר את תוספת ה-40% הוא מ1סמך על-פי דין ובירכו אותו

והיללו אותו וזה יוצא מן הכלל. אבל מי שעושה את הסדר המתחייב, שהיו צריכים לעשות אותו אז ודחו אותו
להיום, אז אומרים עליו
באיזה סמכות הוא פועל? תלכו לבית-משפט. בוודאי, למה לא, זה נשמע מאוד

סביר.

אנחנו עשינו עבודה מאוד מקצועית. הצגנו אותה לכולם. ישבנו בישיבה מסכמת, כפי שאמר מר עדי

אלדר, בחודש אוגוסט אצל מנכ"ל משת- האוצר, כדי לעשות את זה מאוד פתוח, למרות שאנחנו יכולים

לעשות את זה לבד. ישבנו עם כל חברי ונציגי מרכז השלטון המקומי. אני מוכרח להגיד, הם עמדו על כמה

עקרונות שבינתיים אנחנו מקדשים אותם חד-משמעית: 1) ההצמדה לשכר שרים כבסיס; 2) הבחנה בין מי

שממשיך לבין חדש שנכנס, כשלבי מעבר, לא כמשהו שיישאר לאורך זמן. זה שלב מעבר בשינוי שנעשה

בכל המשק בנושא שכר. מי שהיה בהסתדרות בוודאי יודע, יש חדשים ויש דור מדבר. עוברים את זה

ומיישרים מערכת. ככה עושים בכל תהליך.
אריה זיתוני
לא לנבחרים.
היו"ר מיכה גולדמו
אני מבקש, מר זיתוני, תאמין לי שרשמתי את זה ואני אגיד את זה בסיכום.
יעקב אפרתי
עושים את זה לכל המשק. דרך אגב, דיברו פה על מנכ"לים, אז עשו את זה גם למנכ"לים. גם במנכ"לים

- מי שבא חדש היום מקבל שכר שהוא נמ/ך יחסית משכר של מנכ"ל שהיה קודם. ואין לו פנסיה תקציבית,

לא 2%, אין לו בכלל. אתה רוצה - אתה מקבל, אתה לא רוצה - אתה לא מקבל.

הדיון שנעשה עם האוצר היה ב-16.7.98. ממרכז השלטון המק1מי השתתפו בו: היושב-ראש,

יושב-ראש ועדת השכר, מר אלי קסטרו ונציגי רשויות מקומיות קטנות, מר ישראל חרוש מבית-אריה ושימי.
עדי אלדר
נכ1ן. 1מה היתה התשובה? אחריך כתבנו מכתב שאנחנו מתנגדים לזה.
יעקב אפרתי
אני רוצה שתבינו, זה לא משא ומתן על שכר. זה התייעצות. יש הבדל גדול בין מה שאומר ידידנו

מבנימינה, שהוא היה רגיל לנהל משא ומתן על שכר, לבין סמכות שישנה בחוק, סמכות מוגדרת. פה היתה

התייעצות. התייעצנו ככל שיכולנו להתייעץ. אני זוכר שדחינו את ההתייעצות הזאת משום שרציתם לראות

את הטבלאות מראש, ובצדק. העברנו לכם את הטבלאות מראש ודחינו את הדיון עד שכל אחד ראה את

הטבלאות. ראינו את ההש1ואות, וראינו את ההשפעה של זה על ראשי ערים, על סגני ראשי ערים ועל

מ1עצות דתי1ת, כי יש לזה השלכות לאורך ולרוחב.

חד-משמעית, הסיכום שייצא מלשכת מנכ"ל משח- האוצר הוא שאנחנו בעיקרון מקבלים את הטבלה

הזאת.
גיורא רוזנטל
זה סיכום שמעולם לא הופץ. עכשיו לראש1נה אני שומע על הסיכום הזה. לא סתם לא העבירו לנו אותו.

עכשיו אני ש1מע בפעם הראשונה שהיה סיכ1ם לישיבה הזאת.
דוד עמר
הסיכום הוא לא נכון. לא אמרו שהמשלחת של השלטון המקומי עזבה את מקום הישיבה.
עדי אלדר
לא היה סיכום בכלל. איפה הסיכ1ם הזה?
יעקב אפרתי
אני מבין שאתה היית כועס אם היינו רושמים אותך. לא היית, לא רשמו.
דוד עמר
זאת אומרת שהשלטון המקומי אמר את שלו, אנחנו בנושא הזה שמענו, אין סיכום, הולכים למוסדות של

השלטון המקומי ודנים בנושא הזה בצורה מסודרת, ואז מגיבים.
גיורא רוזנטל
אחרי 4 ימים קיבלו תשובה.
דוד עמר
הזמינו אותנ! לוועדת אפרתי ופתאום דיברו איתנו על מספר הסגנים, על השכר של ראשי הערים.
יעקב אפרתי
הדיון הוזמן אך ורק לנושא שכר ראשי הרשויות המק1מיות. ניתנו טבלאות מראש, חד-משמעית. נדחה

הדיון בגלל העובדה שבהתחלה לא היו הטבלאות. אני מוכרח להגיד את האמת, אין ברירה אחרת. אתם

מציירים א1תנו כעושי מחטפים. אני מודיע לכם חד-משמעית: לא אתן לכם את התענוג הזה. אנחנו ע1בדים

בצורה מסודרת.
נעמי בלומנטל
בלי משא ומתן, עם מחטף.
יעקב אפרתי
חשבנו לעשות מינימום עיוותים גם בתקופות המעבר. דרך אגב, מערכת השכר הזאת מיישרת את

מערכת השכר של ראשי ערים, סגנים, מועצות דתיות וכל הנבחרים. פה בפעם הראשונה יש מצגת כוללת

של כל השכר בכל השלטון המקומי, בהיררכיה של ראש רשות ומטה, מה שלא היה עד היום ועל כך

התלוננו, ובצדק. אני חושב שזה נכון, לא יכול להיות מצב של מערכת שיש ראש היררכיה, שהוא ראש רשות,

שיש מתחתיו מישהו שיכול להרוויח יותר ממנו.
נעמי בלומנטל
אבל זה מה שי1צא. הציגו פה בדי1ק מצב הפ1ך, שהסגן מרוויח י1תר מראש הרש1ת.
יעקב אפרתי
זאת פעם ראשונה שהצגנו מערכת כוללת, שמציגה בשיטתיות מערכת שבה ראש הרשות מקבל את

השכר הכי גבוה וכל היתר בהיררכיה של תיפקוד ושכר נמצאים מתחתי!. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב.
גיורא רוזנטל
עם זה אי1 לנו בעיה, זה בסדר גמ1ר, אבל אל ת1ריד את השכר.
יעקב אפרתי
אני מודיע לכם חד-משמעית שזה שהשאירו את השכר לוותיקים, זה על-פי בקשה, זה פשרה, זה נושא

של תנאי מעבר שהוגדרו והוסכמו מראש. ברור לי לחלוטין שמי שיוצר כאלה תנאים, זה עיוות בשטח.
0לומון כהן
אתה אומר שההסכם הוא בינך לבינו?
יעקב אפרתי
אני אסביר לכם עוד פעם. הסמכות בחוק נתונה. אני לא צריך להסכים. אני מתייעץ, אני מציג, מסביר

ומראה. אני לא עושה מחטפים. אפשר להתווכח איתנו אבל מישהו בסוף מכריע. כראשי ערים אתם יודעים,

בכל נושא בסוף מישהו צריך להכריע.
דרור דבש
אתה יודע שכראש' ערים בחצי מההחלטות אנחנו צריכים לבקש אישור מכם.
יעקב אפרתי
הנושא נ0גר בדיון ב-16.7.98. ההלטת הממשלה היתה חד-משמעית ב-13.9.98. אבי לא מכיר דרך

ציב1רית יותר לקבל החלטה.
גיורא רוזנטל
אבל לא העברתם את זה אלינו.
אריה זיתוני
ב-7.11 נודע לנו על זה. אף אחד לא ידע שהממשלה דנה בזה והחליטה.
גיורא רוזנטל
למה הסתירו את זה?
עדי אלדר
מתוך הדברים של מר אפרתי אני מבי1 שאנחנו הוזמנו, יכלו לדבר איתנו גם על מזג האו1יר ולבוא
לממשלה ולהגיד
קיימנ1 ח1בת התייעצות. אני מכיר את הפטנטים האלה. יש נושאים שלגביהם שרים על-פי

ח1ק צריכים לקיים ח1בת התייעצות. לא משנה על מה מדברים. העיקר: ישבו איתנ1.

מה שמחייב את השלטון המקומי זה המכתב שנכתב באוגוסט, שאנחנו מתנגדים לכל התהליך. הנה

המכתב.
יוסי קוצייק
ב-10.3.98, בעקבות פגישה מוקדמת שהיתה בין שר האוצר ושר הפנים, התבקשו מנכ"ל משת- הפנים

1הממונה על השכר להכין הצעת החלטה, א1 הצעת מדיני1ת בנושא...
גיורא רוזנטל
גם את זה לא ידענ1.
יוסי קוצייק
לא הייתם אמורים לדעת. אני לא אומר שידעתם.

נתבקשנו להכין מסמך לשרים אשר יקבע את המדיני1ת בתחום השכר של ראשי ערים וסגניהם. הגשנו

המלצה לשרים ב-10.3. ההצעה הזו היתה הצעה מרחיקת לכת. היא דיברה על כך שאנחנו נעשה טבלה,

כפי שאתם מכירים א1תה, ננתק את שכר ראשי הערים משכר השרים, כיו1ן שאנחנו ח1שבים שהניתוק הוא

ניתוק נכ1ן, ונבטל את כל המוסד שנקרא "סגן ראש עיר", פרט ל-3 הערים הגדולות. השקענו בזה הרבה

מחשבה. התייעצנו עם הרבה ראשי ערים, התייעצנו עם הרבה אנשים שמתמצאים בתח1ם המוניציפלי.

הגענו למסקנה שזו ההצעה הכי נכונה, גם מבחינת ההשלכות שלה על המועצות הדתיות, גם מההיבט של

ניהול העיר, מיבנה העיר, ההוצאה התקציבית. סך הכל החיסכון בשכר אמור היה להיות 300 מיליון שקל.

הצגנו את הנושא הזה לשר האוצר ולשר הפנים. שר האוצר קיבל את ההצעה ושר הפנים דהה אותה.

אני לא רוצה כרגע להיכנס אם עשו ט1ב א1 עשו רע. זו היתה ההחלטה. בסופו של דבר ההחלטה הזאת לא

הגיעה לממשלה.

אנחנו חשבנו בזמנו שצריך לעשות את השינוי הגד1ל הזה, במיוחד בנושא של סגני ראשי ערים, ובוודאי

בנושא השכר. אנחנו חושבים שההצמדה לשרים היא מישגה ולכן אמרנו שצריך לנתק את זה, אנחנו עכשיו

עוסקים בכלל בניתוק מערכות. אנתנו ח1שבים שלחברי הכנסת צריך להיות שכר שאף אחד לא מחובר אליו,

ושלשופטים צריך להיות שכר שאף אחד לא מחובר אליו, ומבנה השכר של המנכ"לים צריך להיות כזה שאףאחד לא מחובר אליו, כדי לא ליצור מחוללים של שינויים עצומים.

על הטבלח שבכל אופן ב0ופו של דבר הגשנו לממשלה התקיימו דיונים. הצגנו את הטבלה. אני לא אומר

שהיו הבנות או הסכמה מפורשת לטבלה הזאת. באנו ואמרנו: בסדר, בצער אנחנו יורדים מהשינוי הגדול

והולכים לשינוי השכר לגבי חדשים. הכלל שקבענו אומר: מי שוותיק - לא פוגעים בשכרו, ומי שחדש - נכנ0

למערכת לאחר החלטת ממשלה שהתקבלה בספטמבר (הבחירות היו בנובמבר והחוזר פורסם לפני כן)

יקבל לפי הטבלה. יש היגיון בכך. תמיד בשינוי יש את הדור הוותיק, דור המידבר, ויש את הדור החדש.

אתן לכם דוגמא. הגשנו בחוק ההסדרים הצעה שכל חברי הכנסת, השרים וראשי הערים החדשים

עוברים לפנסיה צוברת. כמובן שחברי כנסת ותיקים שממשיכים מקדנציה לקדנציה יישארו בפנסיה תקציבית

כמו קודם ואילו החדשים יהיו בפנסיה צוברת. יהיה שר שיקבל פנסיה תקציבית, מכיוון שהוא ותיק, ויהיה שר

חדש לידו שיהיה בפנסיה צוברת.
גיורא רוזנטל
אבל למה אחרי הבחירות? קודם הם נכנסים לתפקיד ועכשיו אתה אומר להם ששכרם נמוך יותר או

שהפנסיה שלהם שונה? גם פה זה אותו תהליך.
אריה זיתוני
פנסיה זה משהו אחר.
יוסי קוצ'יק
פנסיה ושכר זה אותו צד של אותה מטבע. אנחנו באים ואומרים: אין שום סיבה שלנבחרים, לשופטים

ולמנכ"לים תהיה פנסיה תקציבית. אבל אמרנו, יש את המכהנים ואנחנו לא פוגעים בהם. לגבי החדשים

אנחנו יוצרים מצב חדש. תיקחו עכשיו לדוגמא את ההסכם שאני עומד לחתום עם מרכז השלטון המקומי יחד

עם העובדים בנושא של הטיפול בחריגות השכר. אז למרבית העובדים הוותיקים יהיה את מה שיש להם,

ולגבי העובדים החדשים אנחנו יוצרים עולם חדש.
אפרים ויצמן
אתה מדבר כל הזמן על עובדים. אנחנו לא עובדים. אנחנו נבחרים.
יוסי קוצייק
דיברתי גם על חברי הכנסת בהיבט של הפנסיה.
אפרים ויצמן
אבל לא עשית את זה. מה עשית? הרי אין הבדל, אני מוכן היום לעבור לפנסיה צוברת. ההבדל

מבחינתי הוא קטן מאוד.
יוסי 7ו)ציי7ו
יהיה הבדל בין ראש עיר ותיק, שתהיה לו פנסיה תקציבית, לבין ראש עיר חדש, שתהיה לו פנסיה

צוברת; ויהיה הבדל בין שר ותיק ושר חדש; ובין חבר כנסת ותיק לחבר כנסת חדש; ובין שופט ותיק לבין

שופט חדש. כאשר אתה הולך ועושה שינויים בסופו של דבר אתה יוצר מצב שבו יש את הדור הוותיק שיש לו

Xויש את הדור החדש שיש לו Xמינוס.

אני רוצה להגיד עוד דבר, 150 רש1יות מקומיות הן בגודל של עד 10,000 תושבים. אנחנו חשבנו שלא

יכול להיות מצב שב-150 הרשויות האלה ראש הרשות וסגניו יקבלו שכר שנגזר מ- 87% משכר שר. חשבנו,

לאחר התייעצות עם רבים, שזה לא סביר וביקשנו לשנות את זה.

דבר נוסף, את זה אני אומר לחברת הכנסת בלומנטל, הבאנו את זה להחלטת ממשלה. תאמיני לי.
נעמי בלומנטל
אני לא יושבת בממשלה. אני התקוממתי...
יו0י קוצ'יק
מה שאני רוצה לשכנע אותך, ובגלל זה אני התקוממתי, אני מדבר על זה שאנחנו לא עושים מחטפים.

אפשר לא להסכים איתנו.
עוזי מאיר
זה מחטף, זה נעשה יומיים לפני הבחירות כאשר היינו מאוד עסוקים.
יוסי קוצייק
לא מציגים את זה בפני השרים. מציגים את זה בפני הממשלה והממשלה מקבלת החלטה. יכול להי1ת

שאנחנו שוגים. אנחנו משוכנעים שצדקנו. אבל בוודאי, רק דבר אחד אני רוצה לשכנע אותך, את יכולה

להתנגד כל כולך להצעה הזאת, זה לגיטימי, אבל את צריכה גם לשמור על כבודנו. אנחנו לא עוסקים

במחטפים. אני רוצה לשכנע אותך בזה. כואב לי שאת אומרת את זה.
נעמי בלומנטל
אני בדרך כלל מאוד נוהגת כבוד בעובדי המדינה אבל כאב לי - אני יושבת-ראש ועדה ותישאל את כל

עובדי המדינה שאיתם אני בקשר אם אני לא שומרת על כבודם - כאבה לי הצורה שבה אתה הבעת את

הדברים. לפי דעתי היא לא צורה ראוייה.
י1סי קוצייק
אם היית ש1מעת אותנו לפני כן והיינו מתארים בפניך - -
נעמי בלומנטל
האם זה עלה בוועדת הפנים? אני שמעתי לראשונה על הדבר הזה כשראשי הרשויות היו ממש ימים

ספורים לפני הבחירות שלהם.
י1סי קוצייק
- - אם היית שומעת אותנו קודם ואם היינו מתארים לך את התהליך, שאנחנו מנהלים אותו כפקידים כבר

כמעט שנה, דבר אחד אני משוכנע שלא היית אומרת: שזה היה מחטף. היית אומרת: שגיתם. זה לגיטימי.

אנחנו לא רוצים להמליץ על שינוי ההחלטה. אתם יודעים את המצב של הרשויות המקומיות. אני חושב

שבמקרה הזה ההחלטה היא נכונה והחיסכון מתבקש. חלק גדול מראשי הרשויות הם המנהיגים המקומיים.

לפי דעתי בהנהגה המקומית ובשלטון המקומי, שבחלקו נמצא במצב גרוע ואתם תידרשו לעשות בו שינויים

כואבים ביותר, בסופו של דבר צריך לקבל את ההחלטה הז1.

אתן לכם דוגמא לגבי עצמי. אני נכנסתי כמנכ"ל משת- ממשלתי עם פנסיה של 4%. הכנסת קיבלה

החלטה לשנות את זה לגבי חדשים ואז לקחתי את זה על עצמי, הורדתי את זה מ- 4% ל- 2%. לא הייתי

חייב לעשות את זה. הפסדתי בנושא הזה, מכיוון שאני צעיר באופן יחסי, מאות אלפי שקלים.
לגבי מנכ"לים חדשים
החלטנו שכל מנכ"ל חדש נכנס בפנסיה צוברת. לא יכול להיות מצב, אפילו אם יש

פה איזה הרגשה של קיפוח וכדומה ...
חיים געש
סליחה שאני מעיר, האם יש הבדל ברמת השכר בין מנכ"ל משרד ממשלתי ברמה שלך, לצורך העניין,ובין מנכ"ל משרד המדע?
י01י ק1צייק
לא.
חיים געש
למה לא? לשיטתך, לטענתך לא יתכן שמנכ"ל משרד המדע, שהאחוז שלו בתקציב הוא ,Xיקבל כמו

מנכ"ל משרד הביטחון. זה על-פי הלוגיקה שלך. אתה אומר שיש 150 רשויות בנות פחות מ-10,000

תושבים.
יוסי קוצ'יק
אנחנו חשבנו אחרת. הטיעון שאתה מעלה הוא לגיטימי. בלוגיקה שלנו אין הבדל אם זה 4 רמות או 7

רמות. ב0ופו של דבר נקבע עיקרון שיהיה שוני ואילו בין משרדי הממשלה בזמנו, עוד לפני קום המדינה, לא

נקבע עניין של רמות.
חיים געש
אני רוצה להבין מה סדרי העדיפויות. אני זה מקרוב באתי, ולא משנה מאיפה באתי וכמה הרווחתי, זה

לא רלוונטי. אני מנ0ה להבין את הלוגיקה שהובילה אתכם. אני מתרשם מאיזשהו 'עליהום' על השלטון

המקומי. הרי את א1תה מידת חיסכון יכ1לת להשיג, בערך באותה רמה, בקיצוץ שכר המנכ"לים והסמנכ"לים

במשרדי הממשלה ובביעת טבלאות דיפרנציאליות.
יעקב אפרתי
אתה יודע שלא. כמה משרדי ממשלה יש?
חיים געש
זה בכלל לא משנה. אני מנסה להבין את הלוגיקה. אני לא מבין את הלוגיקה.
יוסי קוצייק
כרגע, כשאנחנו נכנסים למהלך יחד עם מרכז השלטון המקומי ועושים מאמצים עצומים לטיפול בחריגות

שכר ולטיפול בבעיות מבני1ת, בעי1ת שאין שום ספק שהן קש1ת מאין כמ1הן, אני נתקל במצב שמבכ"ל עיר

גדולה מקבל פנסיה תקציבית ועשו לו גם ביטוח מנהלים, ועל זה עוד מוסיפים ל1 100 שעות נוספות

גלובליות. אנו נתקלים בסוג כזה של דברים.
דוד עמר
זה מה שאתה הולך להגיד עכשיו לתקשורת, נכון? נמאס לי לשמוע את זה כל פעם. אז ב-10 שקים יש

דג אחד מסריח. האם זה משליך על כל השלטון המקומי?
סלומון כהו
מה אתה נבהל מהתקשורת? שייגיד מה שהוא רוצה. אז מה?
היו"ר מיכה ג1לדמ1
מר דוד עמר, אני מבקש. רבותי, בואו נשמור על תרבות.יוסי קוצייק;

כאשר אנחנו הצגנו את ההצעה הזאת לממשלה ה'תה תמיכה ביקיר לקיר בהצעה מכיוון שיש בה היגיון

ויש בה גם הגינות, במובן הזה שהיא פועלת רק לגבי חדשים. המערכת תתיישר תוך קדנציה או קדנציה

וחצי. רצינ1 ליצור מצב של רציונליזציה, ש-150 ראשי רשויות עפ 10,000 ששבים בכל רשות לא ירוויחו

87% משכר שר. תודה רבה.

היו"ר מיכה גולדמן.

אני רוצח לסכם את הדיון.

אני לא מקבל, לא את ה0יכום של מנכ"ל משרד הפנים ובוודאי לא את הסיכום של הממונה על השכר.

אני פשוט מרנבייש לשמוע שפקידים במדינת ישראל קובעים את השכר של נבחרים במדינת ישראל. זה לא

בכנסת, זה לא בממשלה. זה המקרה הראשון. לא פקידים קובעים את השכר אלא ועדה ציבורית.
יעקב אפרתי
שרים קובעים את השכר.
היו"ר מיכה גולדמן
לא. סליחה, תקשיב לי. אם לא הייתי מ1בן אני אסביר את זה ש1ב. רבותי, אני פשוט מתבייש. במשך

שנים באו ואמרו שחברי הכנסת 7יא יקבעו לעצמם את השכר. אמרו: בואו נוציא את זה לוועדה ציבורית
חיצונית. אותו דבר לגבי שרים
ועדת הכספים היתה קובעת. אמרו: בואו נוציא את זה לוועדה ציבורית.

אני מסכים ונותן גיבוי לכל המדיניות של הממונה על השכר ושל מנכ"ל משרד הפנים לגבי אותם חריגים,

לגבי עובדים ברש1י1ת המק!מיות. השלטון המקומי, ראשי הרשויות, אני כיושב-ראש הוועדה וחברי הכנסת

שותפים לרצון שלכם ליצור נורמה, טבלה 1קריטריונים. על זה אין לנו שום מחלוקת.

אבל אני פשום לא מאמין למה שאוזני שומעות, שאתם שמים באותה פלטפורמה ובאותה רמה את

הנבחרים, את ראשי הערים 1את ראשי המועצות, כאילו הם העובדים של הרשויות המקומיות. אני נדהם

לשמוע את הדברים האלה.

לכן אני אומר, צריך לעש1ת הפרדה ברורה בייחס לנבחרים. באשר לרצון שלכם ליישר קווים ולתקן את

אותן החריגות הקשות - בזה תקבל! גיבוי מלא. צמצום סגנים - גיבוי מלא. הכנתי פה תוכנית, הצעת חוק,

ואנחנו לקראת סי1מה - לצערי הרב הלנסת מתפזרת. יושב פה עוזרך הנאמן, מר עוזיאלי, והוא יודע שאנחנו

עובדים להכין הצעת חוק לצמצום מספר הסגנים. גם 7'גבי הפיצול - מסגן ראש עיר בשכר לשני סגנים ללא

שכר - מר עוזיאלי היה ש1תף להצעה יחד איתי, שזה לא יהיה עם שכר ולא עם שכר עקיף. קבענו נורמה עם

קריטריון במל. צמצמנו את זה לרשויות מגודל מס1יים. גם את זה מר אהרון עוזיאלי היה מופתע לשמוע. זו

היתה יוזמה שלי. קודם חשב1 שזה לכלל ראשי הרשויות ואנחנו קבענו הגבלה - מ-100,000 תושבים

1מעלה, כדי שלא יהיה פה סחף וגלישה מהמסגרת.

אנחנ1 עוד היום בשער, 18:30 ניפגש עם שר הפנים ונדרוש פגישה דח!פה עם ראש הממשלה, שהוא

גם שר האוצר, כדי להביא לשינוי משום שההחלטה הזאת היא החלטה שערורייתית וחסרת היגיון. כולנו

כאיש אחד - ממפלגה אי, מפלגה בי, מפלגה ג' ומפלגה די, זה לא עניין של קואליציה או אופוזיציה, זה עניין

של (:ולוו - סבורים שזאת החלטה שצריכה להימחק מכל פרוטוקול או מכל חוזה שיצא משום שזה בושה

ופגיעה ישירה של פקידים בנבחרים. אני אומר את זה כאן, עם כל הכבוד שיש לי לפקידים הבכירים ביותר,

שממלאים את תפקידם.
יעקב אפרתי
לה לא פקידים. זה ממשלה. אל תעוותו את זה. אין החלטת ממשלה אלא שפקידים מביאים.
הי1"ר מיכה גולדמן
גם הממשלה כאשר היא החליטה היא הסתכלה בחור של ההוצאה. אני מאוד לא אוהב את השימוש

בטיעון שיש משבר קשה ברשויות המקומיות, שיש חריגה בשכר של שבדים. צריך לטפל בכל הדברים,

מאל"ף עד ת"ו, תקבלו את כל הגיבוי. אבל להביא את הנבחרים למצב שהם יהיו שק חבטות של גורמים

כאלה, ולפעמים אטנימיים, שמנסים לפגוע בהם? אני לא אתן יד לזה. אני אצא בגינוי הכי חריף נגד כל אלה

שייהפכו את הנבחרים לשק חבטות. לא אתן לזה יד.
יעקב אפרתי
גם אנחנו לא נותנים לזה יד.
היו"ר מיכה גולדמו
כמ1 שהממשלה אישרה את זה, הממשלה תבטל ותחזיר את המצב לקדמותו. אם כולנו נהיה כאיש

אחד, אף אהד לא יוכל ללכת נגדנו.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:55

קוד המקור של הנתונים