ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/01/1999

הצעת חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון - צירוף תקופות לעניין גמלה), התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 379

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. כ"ג בטבת התשנ"ט (11 בינואר 1999) שעה 11:30

נכחו;

חברי הוועדה; מיכה גולדמן - היו"ר

נסים דהאן

עמנואל זיסמן

מאיר שטרית

מוזמנים; זאב בן-דוד - ממונה כח-אדם, משרד החינוך והתרבות

אייל ברזני - ס' סמנכ"ל לתקציבים, " "

שמעון הראל - מנהל אגף כ"א בהוראה, " "

נתן מרקו - מנהל אגף גמלאות " "

משה שגיא - סמנכ"ל לתקציבים " "

אהרון עוזיאלי - סגן הממונה על השכר, משרד האוצר

אברהם אמונה - ממונה על גימלאים, משרד הפנים

יחזקאל לביא - משרד הפנים

עו"ד אביטל שטרנברג - משרד המשפטים

ראובן בוימל - נציבות שירות המדינה

ציון לוי - " " "

ולנסי נורית - ארגון המורים

עו"ד אביטל רימון-קפלן- יועצת, מרכז השלטון המקומי

עדנה פרי - רכזת הקשרים לוועדות הכנסת

י ועצת משפטית; מרים פרנקל-שור

מנהלת הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; אסתר אלפיה

סדר-היום; הצעת חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו)

(תיקון - צירוף תקופות לענין גמלה), התשנ"ז-1996.הצעת חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו)

(תיקון - צירוף תקופות לענין גמלה). התשנ"ז-1996

היו"ר מיכה גולדמן;

אני פותח את הישיבה. הנושא שעל סדר היום: הצעת חוק הרשויות המקומיות

(גמלאות לראש רשות וסגניו)(תיקון - צירוף תקופות לענין גמלח), התשנ"ז-1996.

בשבוע שעבר דנו באותו נושא וביקשנו לשמוע היום את נציגי משרד החינוך והתרבות

לגבי הפעילות שנעשית אצלם לגבי רצף זכויות של מורים בחינוך העצמאי.

שמעון הראל, מנהל אגף כוח-אדם בהוראה, משרד החינוך והתרבות, בבקשה.

שמעון הראל;

בישיבה הקודמת נשאלו שתי שאלות. שאלה אחת לגבי כללי הרציפות של מורה

בחינוך העצמאי שעובר לחינוך הממלכתי. ובכן, לנו לא מוכר שום הסכם רציפות שם,

הם כמו כל מוסד מוכר לא רשמי.

לגבי החינוך הנוצרי, בהבדלים קטנים, הם כמו כל חינוך מוכר לא רשמי אחר,

המקבלים תקציב מהמדינה. לגביהם לא מוכר הסכם רציפות לגבי הסדרי הפנסיה.

המורים העובדים בחינוך העצמאי אינם עובדי מדינה, אבל החינוך העצמאי

מתוקצב מתקציב המדינה ולגביהם יש הסכם רציפות לצורך חישוב הפנסיה וזה נעשה

דרך החינוך העצמאי.

היו"ר מיכה גולדמן;

זה מה שרציתי לשמוע.

אביטל שטרנברג;

אדוני היושב ראש, חשוב להדגיש שזה הסכם רציפות למורה - כמורה - ולא למורה

שהופך להיות בעל תפקיד של נבחר ציבור.

היו"ר מיכה גולדמן;

כן, אבל נניח שאותו מורה מונה לראש מועצה ממונה בישוב מסויים, הוא יהיה

זכאי לאותה צבירה של אותן שנים - - -

מאיר שטרית;

לא, על בסיס שכר של ראש רשות. הוא היה מורה, קיבל משכורת של אלפיים שקל

לחודש, וכראש רשות הוא מקבל שכר של 15 אלף שקל לחודש ומכהן חצי שנה, יקבל

פנסיה לפי שכרו כראש רשות.

נסים דהן;

חבר-הכנסת שטרית, זה ההסדר הקיים. אתה רוצה לבטל - תבטל, אבל לא פה. תגיש

הצעת חוק חדשה. בבקשה, תבטלו, תסגרו את המדינה, אין בעיות. אבל בינתיים זה

ההסדר הקי ים.מאיר שטרית;

זה הסדר רע, זו שערוריה, נבטל את הכל. אגיש שינויים לחוק הזה.

נסים דהן;

אי-אפשר, זה נושא חדש.

מאיר שטרית;

זה אותו דבר, אנחנו דנים בגימלאות ראשי רשויות.

נסים דהן;

לא, אני אדרוש נושא חדש.

מאיר שטרית;

הרי זו צבירה.

נסים דהן;

אתה לא יכול לבטל דבר קיים בהצעת חוק שבאה לתקן.

היו"ר מיכה גולדמן;

נציגת ארגון המורים נורית ולנסי, בבקשה.

נורית ולנסי;

המשך הרציפות קיים בתנאי והמורה ממשיך להיות מורה, כלומר, הסכם של מורה

כמורה שעבר מהחינוך העצמאי למשרד החינוך. אבל כאן מדברים על הסכם אחר.

היו"ר מיכה גולדמן;

הקטע הזה לא שייך אליך. חבר-הכנסת עמנואל ז יסמן ביקש לדעת אם במשרד

החינוך, ואם ארגוני המורים יודעים שיש רצף למורה שעבר מהחינוך העצמאי לחינוך

הממלכתי או הממלכתי הדתי.

אני טענתי שמורה בחינוך העצמאי שעבר למשרד החינוך, מקבל את השנים שהוא

היה בחינוך העצמאי והוא זכאי לשנים האלה.

עמנואל זיסמן;

קיבלנו שתי תשובות זהות.

אביטל שטרנברג;

אני חוזרת ומדגישה. ההטבה המאוד משמעותית של הפנסיה כנבחר ציבור, וחשוב

לזכור, אתה יכול לשרת תקופה מאוד קצרה כנבחר ציבור, ותקבל פנסיה על כל התקופה

שבה קיבלת שכר נמוך כמורה, אבל על כל התקופה. זאת אומרת, היית 18 שנים מורה,

וחצי שנה סגן ראש מועצה, תקבל פנסיה לפי משכורת קובעת של סגן ראש מועצה, על 18

וחצי שנים, ובהתקיים תנאים מסויימים תוכל לקבל את הפנסיה הזאת מגיל 45.עד היום נתנו את הבונוס הגדול לאנשים ששירתו בשירות הציבורי המוסדי.

החינוך העצמאי אמנם כפוף לפיקוח מסויים והוא גם מתוקצב על ידי המדינה, אבל הוא

לא חלק משירות המדינה. באותה מידה אפשר לדבר על מורים של אררט ועל גופים אחרים

שמתוקצבים על ידי המדינה, וסובלים או נהנים מפיקוח של המדינה, אבל הם לא חלק

מהשירות הציבורי. רבותי, אם נפתח את זה למורי החינוך העצמאי, לא נוכל לעצור

מחר למורי אררט.

היו"ר מיכה גולדמן;

תודה רבה.

אהרון עוזיאלי, סגן הממונה על השכר במשרד האוצר, בבקשה.

אהרון עוזיאלי;

קודם כל, הסכמי רציפות זה דבר אחד, וזכאות לצרף תקופות כנבחר זה דבר שני,

זה לא אותו דבר. אני רוצה להדגיש. אם מישהו היה בקופה צוברת וצבר דרכה את

הזכאות שלו לפנסיה צוברת, יש לו הסכם רציפות עם החינוך העצמאי, ואם הוא עבר

להיות מורה בשירות המדינה, יש לו רציפות על כל התקופה.

כאשר הוא יעבור להיות נבחר, כל הרציפות האהרת הזאת בכלל לא רלבנטית

בחישוב הזכאות שלו, והוא צריך תקופות כנבחר, זה שני עולמות שונים לגמרי.

נסים דהן;

המציאות היום היא שאם מורה בממלכתי יעבור לכהן כראש רשות, הוא יקבל

אוטומטית את המשכורת האחרונה לפנסיה.
אהרון עוזיאלי
על התקופה שקשורה לשירות הציבורי שלו, לא על זה שיש לו רציפות זכויות,

אולי עם עבר קודם, זה בכלל לא רלבנטי.

נסים דהן;

לא, תקופת עבודתו כמורה מוכרת לצורך זה, כשירות ציבורי.

אהרון עוזיאלי;

רק ההוראה שלו בשירות הממלכתי, זאת הנקודה, השירות הממלכתי.

נסים דהן;

הוויכוח הוא, האם החינוך העצמאי נקרא שירות ממלכתי?

אהרון עוזיאלי;

התשובה היא לא.

נסים דהן;

אבל העובדות מדברות אחרת.
עמנואל זיסמן
אדוני היושב ראש, אנחנו חוזרים על הוויכוח שהיה בשבוע שעבר. הדיון בשבוע

שעבר מוצה. ביקשתי שלא תהיה הצבעה לפני שאנחנו שומעים את נציגי משרד החינוך

ואת חמורים. היום שמענו. אחרי ששמענו, אני לא חשתכנעתי, זכותו של חבר-הכנסת

נסים דהן לחשוב כפי שהוא חושב, אני לא חשתכנעתי.

היו"ר מיכה גולדמן;

אני לא אביא היום את הצעת החוק להצבעה.

עמנואל ז יסמן;

אדוני היושב ראש, כשהצעת החוק הזו תובא להצבעה בוועדה, אני מבקש להודיע

לי על כך מבעוד מועד.
מאיר שטרית
אדוני היושב ראש, לאורך שנים נוצרו במדינה כל מיני סטנדרטים שהם לחלוטין

בלתי מתקבלים על הדעת. קיים היום מצב שמורה - הן בחינוך העצמאי והן בחינוך

הממלכתי - עובר להיות ראש רשות, ומכהן בתפקיד זה שנה או אפילו חצי שנה. בגלל

שהוא שירת חצי שנה כראש רשות הוא יקבל פנסיה לפי שכרו כראש עיר, וזה יהיה

הבסיס לחישוב הפנסיה שתשולם לו. זה פשוט סקנדל.

נסים דהן;

אבל זו המציאות הקיימת.

עמנואל זיסמן;

זו שחיתות.

נסים דהן;

תגיש הצעת חוק.

אהרון עוזיאלי;

הולכים לשנות את זה.

נסים דהן;

בבקשה, כל זמן שזה לא שונה שכולם ייהנו מזה.

אביטל שטרנברג;

אבל לא להרחיב את זה.

היו"ר מיכה גולדמן;

אני מודיע כאן עכשיו שהצעת החוק לא תובא היום להצבעה.מאיר שטרית;

אני חושב שהמצב הזה הוא פשוט סקנדל. אני בההלט מבין ללבם של אנשי החינוך
העצמאי שאומרים
אם להם מותר, למה ייגרע חלקנו? זה מה שהם אומרים, והם צודקים,

אבל צריך לבטל את החוק הזה מבסיסו.

נכון שכל אחד יכול לטעון נושא חדש, אלא אם הוועדה כולה מחליטה אחרת. אם

הוועדה מחליטה שזה לא נושא חדש והיא מוכנה לקבל את זה כנושא שיבטל את כל הענין

הזה מהתחלה.
נסים דהן
אני אטען שזה נושא חדש ואבקש התערבות ועדת הכנסת.
מאיר שטרית
מותר לך.

אני חושב שאם הוועדה כולה מסכימה אז אפשר להכניס לחוק את הענין של ביטול

כל ההסדר הזה. חבר-הכנסת דיין, במה דברים אמורים? במצב הנוכחי, אדם היה מורה

ולימד 20 שנה. ממנים אותו לראש מועצה דתית או ראש מועצה מקומית, הוא מכהן

בתפקיד זה חצי שנה ופורש לפנסיה. הוא יקבל פנסיה לפי שכרו האחרון כראש עיר.
עמנואל ז יסמן
זה לא סקנדל, זו שחיתות.
נסים דהן
מאיר שטרית: זו שחיתות ציבורית.
נסים דהן
אין בעיה, תשנה את זה, כל זמן שזה המצב הקיים, אסור שתהיה אפליה.
ראובן בוימל
אדוני היושב ראש, בפעם הבאה, לפני שהצעת החוק תועמד להצבעה, אני מבקש

שדבר נציבות שירות המדינה ייאמר כאן.
אביטל רימון-קפלן
אדוני היושב ראש, אני יועצת משפטית של מרכז השלטון המקומי. יש לי הערה

קטנה שאני לא בטוחה שנתנו עליה את הדעת. אני לא נכנסת לוויכוח הערכי שהיה פה

אם זה צודק או לא צודק. יש נושא של אמינות. עד היום, מבחינת החוק, הגופים

שכנגדם היה - -היו"ר מיכה גולדמן;

העביר לו את ההשתתפות.

אביטל רימון-קפלן;

בדיוק, זה היה או מדינה או רשות מקומית.

היו"ר מיכה גולדמן;

שמעון, אתם מעבירים את זה לכל המשרדים.
שמעון הראל
כן.
אביטל רימון-קפלן
אז אם זה יתוקצב מאוצר המדינה, לנו לא תהיה בעיה. אנחנו רק מבקשים
שייכתב
ובלבד שהעלות תמומן על ידי אוצר המדינה.
היו"ר מיכה גולדמן
הבנתי, תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:45)

קוד המקור של הנתונים