ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 06/01/1999

הצעת חוק הרשויות המקומיות (שיעורי ארנונה על מבנים מוזנחים), התשנ"ח-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס'

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. י"ח בטבת התשנ"ט (6 בינואר 1999). שעה 00;10

נכחו; חברי הוועדה; מיכה גולדמן - היו"ר

אברהם פורז
מוזמנים
חבר-הכנסת אמנון רובינשטיין

אביטל שטרנברג - משרד המשפטים

גלעד ריקלין - משרד הפנים

רון חן - מרכז השלטון המקומי

עמיחי בן-דרור - " " "

ניסן קרופסקי - " " "

יאיר יוספי }

אבי רוזן ) - בעלי בתים

י ועצת משפטית; מרים פרנקל-שור

מנהלת הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; מזל כהן

סדר-היום; הצעת חוק הרשויות המקומיות (שיעורי ארנונה על מבנים מוזנחים),

התשנ"ח-1997 - של חבר-הכנסת אברהם פורזהצעת חוק הרשויות המקומיות (שיעורי ארנונה

על מבנים מוזנחים). התשנ"ח-1997
היי"ר מיכה גולדמן
אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום: הצעת חוק הרשויות המקומיות

(שיעורי ארנונה על מבנים מוזנחים), התשנ"ח-1997, של חבר-הכנסת אברהם פורז.

חבר-הכנסת אברהם פורז, בבקשה.

אברהם פורז;

אני רוצה להגיד כמה מלים כהקדמה. למרות שאני רואה פה נציגים של בעלי

הבתים, אני מציע להוציא מתחולת החוק בניין שבו מתגוררים דיירים על פי חוק הגנת

הדייר. אנחנו ניכנס פה לסבך. אנחנו מטפלים בחוק הגנת הדייר במקום אחר. אני לא

רוצה כרגע להיכנס לזה. אנחנו לא נצא מזה.

אבי רוזן;

זה לא כתוב עדיין.

אברהם פורז;

יהיה כתוב. זה מה שאני מציע.

דבר שני, אני מציע שהארנונה המקסימלית שהרשות המקומית תהיה רשאית לגבות

מעל - 25% ולא יותר, לא כמו שכתוב פה כפל.

דבר שלישי, איך מכריזים על בנין כמוסדר? יש חוק אחר שנקרא חוק לעידוד

סילוקם של מבנים מוזנחים, חוק שהעברתי לפני שבע שנים, שם יש מנגנון. אני מציע

לקבוע תקרה מינימלית של דירות עליהן לא יחול החוק. אני לא רוצה לכלול דירות

של עניים. נקבע 200 אלף דולר. זאת אומרת, דירה שערכה פחות מ-800 אלף שקל, לא

ניתן להחיל את החוק עליה.

מרים פרנקל-שור;

מי יחליט מה ערכה של הדירה?

היו"ר מיכה גולדמן;

שמאי.

אברהם פורז;

אם הרשות המקומית תקבע שהחוק חל עליו, אחת ההגנות תהיה שערך הדירה נופל

מ-800 אלף שקל. אם תהיה מחלוקת, שיביאו את העניין לבית משפט להכרעה.
היו"ר מיכה גולדמן
זה בעייתי. צריך לחשוב על משהו אחר.
אברהם פורז
הרשות המקומית לא תיקח מקרים גבוליים. אם הייתי ראש עיר, הייתי לוקח

מקרים שברור שהם מעל למהיר.

היו"ר מיכה גולדמן;

לנו יש בית ברהוב ירמיהו והיה צורך לשפץ אותו, בניין של ארבע קומות.

העירייה נתנה הלוואה בתנאים מועדפים כדי שאפשר יהיה לשפץ את הבית. אני שומע

שהסידור הזה הסתיים בתל-אביב, הוא היה עד 31 בדצמבר.

אברהם פורז;

נגמר התקציב.

היו"ר מיכה גולדמן;

זאת היתה פעולה מבורכת. ראיתי איזו השיבות יש לעניין הזה. עשינו את

הציפוי החיצוני, החלפנו את צנרת המים, החלפנו את מערכת החשמל. זה בית בן 50

שנה. לכן היינו צריכים לעשות את זה. העירייה עודדוז את זה.
אברהם פורז
ברגע שהעירייה מחליטה להעלות את הארנונה ב-25% על דירה שמהירה 300 אלף

דולר, זה אינסנטיב לדיירים לשפץ.

אמנון רובינשטיין;

כל החוקים לשיפוץ בתים לא מועילים. אנחנו גרים בערים המרכזיות בארץ עם

תל"ג לנפש שהוא גבוה מאוד במונחים אירופאיים עם מראה של סלאמס, של עולם שלישי.

תיירים שיוצאים ממלון דן או ממלון אחר לא מבינים מה קורח כאן. הם יוצאים ישר

לבנגלה-דש.

יש חוק חגנת הדייר, זה לא כאן, אנחנו מטפלים בזה. העניין של הכסף הציבורי

לשיפוצים הוא פרובלמטי. לעיריית תל-אביב, היחידה שעושה את זה לדעתי, נגמר

הכסף. כל העניין של השיפוץ מקרן הלוואה היה מאוד מוגבל. היה מדובר ב-200 עד

300 בתים לשנה. זה תלוי ברצון הטוב של בעל הבית. אם יש דייר מוגן, הוא לא

מעוניין בשיפוץ. הוא מעוניין שהבית יירקב וייהרס.

אנחנו רוצים שתהיה כאן הוראה שממנת את עצמה. איך היא ממנת את עצמה? היא

נותנת בונוס לשיפוץ ללא הגבלת שווי הדירה והיא מטילה 25% תוספת ארנונה לדירות

עשירות.

לגבי הטענה שלא יודעים בדיוק להעריך שווי דירה, קודם כל אפשר להקים

טריבונל, אפשר להעביר את זה לשופט שלום. אבל הרעיון הוא שאם בכלל ישתמשו

בסמכות הזאת, תשתנה הנורמה בארץ. עיריות תל-אביב ירושלים וחיפה יבואו קודם כל

לשכונות העשירות המוזנחות, ששם בכלל אין ספק שמחיר הדירה הוא למעלה מ-200 אלף

דולר. דרך אגב, זה חלק גדול מאוד מתל-אביב. אני גר- באזור שבו שווי הדירות הוא

כמו שווי הדירות באזור ה-16 בפריז, בקנסינגטון, בלב ניו-יורק, מחירים מטורפים,

אבל המראה הוא מדהים כיוון שאין מי שיעודד את שיפוץ הבית. אגב, במדינות אחרות

יש חובה לשפץ בית כל כמה זמן. אני לא מדבר על פריז, אני לא מדבר על צרפת שאצלם

זה ממש מגיע לדרגה של אובססיה לאומית, ששם הווילונות החיצוניים צריכים להיות

באותו צבע. יש חוקי שיפוץ בכל מקום. אין זכות לבעל בית להזניח את הבית.כמובן שבארץ הנורמה נשחקה. אנחנו לא מדברים על תקציב ציבורי. אנחנו

מדברים על בונוס לכל בעלי הדירות, גם לשכונות עניות, ועל קנס רק לגבי דירות

יוקרה. זה חוק צודק מבחינה חברתית. הוא לא מטיל נטל על הקופה הציבורית.

אני רואה את יזחלו ואות שניתנות באופן שרירותי לגמרי. למה הקופה הציבורית צריכה

להשתתף בזח?

הנה דוגמה. אם תפתור את בעיית חוק הגנת הדייר, אני מקווה שנעשה את זה

בשבועיים הבאים, כל המצב ישתנח. אנחנו זקוקים לחוק חזה משום ששום דבר אחר לא

עובד.

מרים פרנקל-שור;

מה אתה עושה בבניין משותף שחלק מחדיירים רוצים לשפץ וחלק מהדיירים לא

רוצים לשפץ? הדיירים שרוצים לשפץ ולא יכולים לחגיע להסכמה עם שאר הדיירים, הם

ישאו בנטל של 25% מעל הארנונה?
אמנון רובינשטיין
בהצעת החוק שלי, רוב מוחלט של הדיירים יכול לכפות על המיעוט שיפוץ בתנאי

שהשיפוץ הוא בסטנדרט הבנייה המקומית.

אביטל שטרנברג;

איפה?
אמנון רובינשטיין
בחוק בתים משותפים.
רון חן
בפועל זה לא קורה.
אמנון רובינשטיין
בפועל זה לא קורה. זה דבר אחר.
אביטל שטרנברג
כאן תשלם בין אם כך ובין אם אחרת כי התנאי חזה לא כתוב בהצעת החוק.
אמנון רובינשטיין
אני אומר מראש, זה קורה בכל הוועדות. חברי הכנסת מציעים הצעה לשפר מצב
מסוים, באים משרדי הממשלה ואומרים
זה בלתי אפשרי, זה לא ניתן לאכיפה, יש

בעיות, לא יודעים מי יחליט, אבל לא מציעים הצעה אלטרנטיבית. זה מה שהיה לנו עם

חוק הפיקדון. בא המשרד לאיכות הסביבה ואומר: זה לא טוב, לנו יש דבר יותר טוב.

מתי הוא יחוקק? בעוד שלוש שנים.
אברהם פורז
אני לא יכול להבין מה הפסול בהצעה שאומרת שעל בניין מוזנח שהוא שווח כסף

יקר, אפשר להטיל ארנונה מוגדלת ב-25%, ואם אכן משפצים אותו, תהיה בו הנחה כמה

שנים.אביטל שטרנברג;

ראשית אקדים ואומר, במהות אין לי שום ויכוח אתך. אני חושבת שחזות הערים

היא חרפה. לצערי, אין לי כרגע הצעה אלטרנטיבית.

אברהם פורז;

למה זה לא טוב?

אביטל שטרנברג;

הסיטואציות שהתחילה איתן היועצת המשפטית של הוועדה, שדייר בודד או כמה

דיירים בבית גדול לא יכולים להרים את הנטל על הגב שלהם לבדם, הם יצטרכו בכל

זאת לשלם את עונש הארנונה המוגדלת. כמו שאתה ודאי יודע, את הארנונה חייב לשלם

המחזיק. גם אם נניח תקבע הוראת פטור מפורשת בחוק, עדיין מי שישלם זה הדייר.

לדייר יש יכולת השפעה עוד יותר מוגבלת על איך נראה בניין, ובעצם את עונש

הארנונה אתה מטיל עליו.

קשה מאוד לקבוע הגדרה אובייקטיבית לבניין מוזנח ולתחזוקה.

אברהם פורז;

קובעים ועדה והיא קובעת.

אביטל שטרנברג;

אתה בעצם מעביר את הנטל.
אברהם פורז
זה כבר עבר בחוק אחר.

אביטל שטרנברג;

מה שאני מנסה לומר, שבעצם אתה משאיר את האזרח לעיתים לשרירות לבו של

השלטון המקומי. מי מכריז על הבניין כמוזנח? מהנדס העיר. מי מחליט אם מטילים את

הקנס? הרי הקנס הוא לא מנדטורי. זאת העירייה. אתה בעצם שולח אותו להתחיל לריב

בטריבונל הזה.

אברהם פורז;

נכון.

מרים פרנקל-שור;

זה הרבה כסף.

אביטל שטרנברג;

זה הרבה כסף והרבה טרטורים.אברהם פורז;

יש לכם דעה, מותר לכם להחזיק בה. יש חברי כנסת שהחליטו, מה לעשות.

אביטל שטרנברג;

זח עדיין מכספי חקופה הציבורית, משום שההנחה למשך חמש שנים היא על חשבון

חתקבולים שעירייה יכולה לקבל. זה 25% הנחה במשך חמש שנים. זה הרבה מאוד כסף,

במיוחד אם אנחנו מדברים על דירות יוקרה.

אברהם פורז;

יהיה גם קנס.

אביטל שטרנברג;

אבל הקנס הוא קטן.

רון חן;

אחרי חודש הוא יתחיל לשפץ.

אברהם פורז;

י וצא מן הכלל. הלוואי.

רבותי, תודה. שמענו. אנחנו מכינים את החוק כרגע לקריאה ראשונה. עוד נשמע

אתכם אחרי הקריאה הראשונה.

רון הן;

יש לנו הצעה אלטרנטיבית. הצעתנו האלטרנטיבית אומרת והיה והחוק הזה אכן

מתקבל, במקום אותו סעיף 7(א)(2): שיעור של שלושה רבעים מהארנונה הרגילה, כדי

לא לפגוע בהכנסות הרשויות, שופץ בניין להנחת דעתו של מהנדס הרשות, יוחזר הקנס

כשהוא צמוד למדד ונושא ריבית כמקובל, למי ששילם אותו. במקום הנחה בארנונה. מה

ששילמו כקנס, להחזיר חזרה צמוד למדד כמקובל, ואז החזרנו את מה שנלקח אבל לא

נפגעו הכנסות הרשות המקומית.

אברהם פורז;

ואיך אתה מעודד בניין שעוד לא הגיע למצב שהכריזו עליו כרעוע? איזה

אינסנטיב אתה מוכן לתת לו? 10% הנחה אתה צריך לתת?
רון הן
בהצעת החוק הנוכחית, מהנדסי הרשויות לא יכריזו על בניינים כמוזנחים.

אברהם פורז;

למה?רון חן;
כי ראש העיר יגיד להם
אני לא רוצה לפגוע בהכנסות. אל תכריזו על בניינים

כמוזנחים. אחרת הוא פוגע בהכנסות העירייה.

אברהם פורז;

אתה טועה בהבנת החוק. החוק אומר שאם אדם שיפץ מרצונו, עוד לפני שהכריזו

בכלל, יש לו הנחה בארנונה.

אביטל שטרנברג;

כולם ירוצו ויעשו את זה.
אברהם פורז
יכול להיות ש-25% זה מוגזם, אולי 10%. צריך לתת הנחה בארנונה למי שמשפץ

כדי לעודד לשפץ.
אביטל שטרנברג
כזאת הנחה למשך הרבה זמן.
רון חן
זה לא כך בלשון החוק, למעשה.
אמנון רובינשטיין
נניח שזה 10% לשלוש שנים, אתם כן מקבלים את זה?
רון חן
יהיה לנו הרבה יותר קל לקבל את זה.
אברהם פורז
לזה אנחנו הולכים.
אמנון רובינשטיין
על מה המחלוקת?
רון חן
על הנזק שייגרם לרשות המקומית.
אברהם פורז
לרשות המקומית יש חובה, מעבר לקופה, גם לדאוג למראה הסביבה. חייבים לתת

אינסנטיב. אתה אומר ש-5% מוגזם, בסדר. 10% לשלוש שנים זה בסדר?
רון חן
כן, התקבל.

אברהם פורז;

ההערה התקבלה.
אביטל שטרנברג
עדיין יש לי בעיה עם ההגדרה של דירות באזורי יוקרה. יכול להיות אדם שירש

דירה אבל אין לו כסף נזיל.
אברהם פורז
שימכור אותה ויעבור לדירה יותר זולה.
מרים פרנקל-שור
אלמנה שנשארת בדירה, שחיה מקיצבת הכנסה, זה מה שיש לה.

אברהם פורז;

אם כולם מחליטים לשפץ היא תעזור בשיפוץ.

מרים פרנקל-שור;

מאיפה?

אברהם פורז;

אם אין לה כסף, שתיקח מהילדים שלה, שתיקח משכנתא ותשלם. איך היא משלמת

ארנונה על הדירה?

מרים פרנקל-שור;

קשישים מקבלים הנחות בארנונה.

אמנון רובינשטיין;

אדם שיש לו דירה שוויה מיליון ש"ח, לא צריך להוציא אחוז לשנה?

אברהם פורז;

שהאלמנה תשכיר חדר לסטודנט ותשלם עבור השיפוץ?

רבותי, אני מתחיל לקרוא את הסעיפים. "1. בחוק זה - "בנין שהוזנח" - בנין

בעל חזות מוזנחת ובמצב תחזוקה ירוד".רון חן;

אפשר להוסיף? "ו/או מפגעים בטיחותיים". מרפסת מטה לנפול, זו בקשה של

עיריית תל-אביב.

אברהם פורז;

זה הולך לפי חוק מבנים מסוכנים. זה סיפור אהר. פה לא מדובר על מבנים

מסוכנים, מדובר על רעי מראה.

"2. מהנדס רשות מקומית רשאי להכריז על בנין כבנין שהוזנח".

3. הוכרז בנין כבנין מוזנת, תימסר על כך הודעה לבעלים ולמחזיקים.

4. הוכרז בנין כמוזנח, רשאי מי שרואה עצמו נפגע מההכרזה, לערור תוך 30

יום מיום שקיבל הודעה על ההכרזה, בפני ועדת ערר הפועלת מכוח סעיף 21א לחוק

התכנון והבניה, התשכ"ה-1 1965); ועדת הערר תדון בערר והחלטתה תהיה סופית".

אביטל שטרנברג;

יש ועדת ערר על ארנונה ברשויות מקומיות.

אברהם פורז;

עדיף ועדת ערר של חוק התכנון והבניה. עובד שם משפטן, הוא חצי שופט.

רון חן;

היא מתכנסת אחת לכמה זמן.
אברהם פורז
אני לא רוצה ועדה של העירייה.

מרים פרנקל-שור;

איפה אתם חיים? אתם מנותקים מהעם?

אברהם פורז?

עם כל הכבוד לך, אני לא חושב שתפקידך לומר דבר כזה. כשתיבחרי לכנסת

תצביעי פה בשם העם. אל תטיפי מוסר לאף אחד.

היו"ר מיכה גולדמן;

למה אתה מתרגז?

מרים פרנקל-שור;

שולפים פה פתרונות. אנחנו צריכים להכין את זה לקריאה ראשונה, כשאתה יודע

מה קורה אחר-כך בין קריאה שנייה ושלישית, מעלים את הבעיות ודנים בכל סעיף.

יושבים פה אנשים ומעירים הערות. או שיושבים פה אנשים, מעירים הערות ומתייחסים

לההערות או שנעביר את זה ככה לקריאה ראשונה.אברהם פורז;

אם החוק יעבור בקריאה ראשונה, יתקיים בו דיון הרבה יותר רציני אחרי

הקריאה הראשונה. אבל אנחנו נמצאים בלחץ של זמן. אם לא היינו בלחץ של זמן הייתי

מקבל את ההערה לחוקק יותר בניחותא.

אמנון רובינשטיין;

אביטל, גם את מקבלת את העיקרון, את חולקת על הגובה.

אביטל שטרנברג;

כחזית שנייה אני מוכנה להתפשר על הגובה. אבל החוק כשיטה הוא לא טוב. אחרי

הקריאה הראשונה, חבר-הכנסת פורז יודע שזה מעשה עשוי.

אמנון רובינשטיין;

אין לנו אלטרנטיבה.

אברהם פורז;

אדוני היושב-ראש, אני מציע לאמץ את הפתרון פה, ועדת ערר שפועלת לפי חוק

התכנון והבניה. אני אגיד לך למה. הוועדה הזאת היא ועדה חיצונית לעירייה. ועדות

ערר גם עובדות יפה מאוד. הן מאוד יעילות. אפשר לתגבר אותן. זה יופי של

טריבונל.

אביטל שטרנברג;

זה הליך שונה לגמרי. זה חוק התכנון והבניה, זח לא עניין של ארנונה.

אברהם פורז

הרי את יודעת שאם הייתי מקבל את עמדתכם, בכל עירייה היתה ועדת ערר. זו

היתה הצעה ממשלתית בתיקון 43 והכל היה הולך "פי יפן".

בראש הוועדה הזאת עומד שופט עם נציגי ציבור, שר הפנים ממנה אותם, אלה לא

אנשים של העירייה ולכן לא יגידו שמהנדס הרשות המקומית שולט עליהם, שזה תכתיב.

מהנדס הרשות המקומית מכריז, ויש אפשרות לערער בפני גוף חיצוני.

אביטל שטרנברג;

אגב, אתח רוצה גם שיקול דעת לעירייה להחליט מי מערער, לא די בהכרזה של

המהנדס. ישנו אחר-כך שלב נוסף של שיקול דעת אם כן מטילים או לא מטילים וגם מה

הגובה.

אברהם פורז;

נגיע לזה. לדעתי זה פתרון סביר.

5. רשות מקומית רשאית להטיל בגין בנין מוזנח תוספת ארנונה בשיעור עד

תוספת של 25% או רבע מהארנונה - ארנונה שהיתה משתלמת בדרך כלל על אותו סוג של

בנין.אמנון רובינשטיין;

אני מציע, מכייון שמדובר כאן בדבר נסיוני, שנתחיל ב-15%.

רון חן;

15% הם לא אינסנטיב לשיפוץ בית, במייחד לא על בניינים מוגנים.

אברהם פורז;

כשאדם יודע שכל חודש הוא משלם עוד כסף זה כי הבנין לא משופץ, זה מעצבן

אותו, אפילו אם זה לא הרבה כסף.

רון חן;

הבעיה היא בדירות שכורות. לבעלים אין אינטרס לשפץ, שוכר הדירה לא משלם כי

שיפוץ בנין חל על הבעלים.

אברהם פורז;

מאחר שכרגע החוק עדיין מדבר על ארנונה למחזיק. אם יחייבו את הדייר בגין

זה שהבניין לא משופץ, הוא יבוא לבעל הבית ויגיד; שמע, אני יוצא בסוף השנה,

שפץ. או שהוא יגלגל את זה עליו.

רון חן;

או שהוא יגלגל עליו את ה-15%. יגיד הבעלים לעצמו; 15% ארנונה, זה בערך

אחוז או שניים משכר הדירה, בסוף השנה אני אעלה את שכר הדירה ב-2% והוא משלם את

הקנס שלו 15% לארבעים שנה. הקנס חייב להיות משמעותי, קצר ומבחינתנו הוא מוחזר

חזרה לאחר השיפוץ. אבל תן לנו את האינסנטיב לשיפוץ.

אמנון רובינשטיין;

אנחנו רוצים לעשות את זה בשיתוף פעולה. אתם מוכנים שהקנס יהיה יותר גבוה,

25% לתקופה של שלוש שנים ומוחזר עם השיפוץ?

רון חן;

כן.

אמנון רובי נשטיין;

זה נראה לך?

אביטל שטרנברג;

כן.

אמנון רובינשטיין;

זה הדירבון הכי טוב שיש.מרים פרנקל-שור;

הרי אם את הקנס שילם המחזיק, הכסף לא יוחזר למחזיק, נכון?

רון חן;

הוא יוחזר למשלם.

מרים פרנקל-שור;

הוא כבר לא יהיה בתמונה. השוכר יעבור כעבור שנה.

אמנון רובינשטיין;

הבעיה הזאת קיימת היום במלוא חומרתה בלי החוק של חבר-הכנסת אברהם פורז.

אנחנו יודעים מה קורה בעניין ארנונות של בעלים ושל מחזיקים. בגלל זה, אני

מבין, שהממשלה הציעה לשנות את זה. האחוז אחד תוספת זח דבר שולי בהשוואה לבעיות

הגדולות של ארנונות. אבל אם יש כאן הצעה שאת הקנס הזה מחזירים למשלם, אם יש

מקרה אחד שהאדם נוסע לאמריקה ולא מגלים אותו, זה המחיר של החקיקה. אנחנו לא

עושים צדק לכל אדם ואדם. כל ההכרעות שלנו הן הכרעות שמדברות על סך הכל.

אביטל שטרנברג;

אתם אומרים למשל שהתביעה תהיה החזרה למשלם?

אמנון רובינשטיין;

ודאי. אני מציע ,/'25 לשלוש שנים.

רון חן;

למה לשלוש שנים?

אברהם פורב;

אם הוא שיפץ את הבניין הוא מקבל החזר של תוספת הארנונה בשלוש השנים

האחרונות.

רון חן;

עד שלוש שנים. שבע שנים, הוא לא מקבל חזרה.

אביטל שטרנברג;

השאלה אם לא כדאי לעשות את זה כהוראת שעה כדי לראות אם זה באמת עובד. זאת

אומרת, לתת לחוק הזה תוחלת חיים של חמש שנים.

אמנון רובינשטיין;

רוב החוקים שאנחנו מחוקקים בכנסת לא נאכפים. אני מזמין אותך לבוא לישיבת

ועדת הכלכלה. כל ישיבה מתחילה בזה שחוק מסויים, הרשויות לא אוכפות אותו

ומודיעות שאין להן אמצעים ואין להן יכולת. לפי זה כל החוקים צריכים להיות

הוראת שעה.אברהם פורז;

אם זה לא עובד, הממשלה תבטל אותו באחד מחוקי ההסדרים.

אמנון רובינשטיין;

אנחנו קיבלנו תיקון לחוק שמירת הנקיון שנותן למשרד לאיכות הסביבה

סמכויות, הייתי אומר שבקושי מתיישבות עם משטר של מדינה דמוקרטית. משרד לאיכות

הסביבה פתר את הבעיות בכך שהוא לא מפעיל אותו.

אברהם פורז;

אנחנו מדברים על 25% הגדלה . בנין מוזנח, שהוכרז כמוזנח, ניתן לגבות עליו

ארנונה הגבוהה עד כדי /,'25 מארנונה רגילה המוטלת באותו אזור ולא מהגבוהה ביותר.

אם הוא שופץ, יחזירו למי ששילם את הארנונה המוגדלת.

רון חן;

עד שלוש שנים אך לא יותר מהסכום ששולם.

אברהם פורז;

עם הצמדה, בלי ריבית.

אביטל שטרנברג;

לא יותר מהסכום ששולם.

אמנון רובינשטיין;

ודאי.
אברהם פורז
צריך לומר שמדובר בבניין שהוזנח, שערך הדירה בו עולה על 800 אלף שקל.

אמנון רובינשטיין;

אני הצעתי, כדי למנוע לזות שפתיים, מיליון ש"ח.
אברהם פורז
הרשות לא תהיה מוסמכת להשתמש בהגדלת ארנונה אלא אם כן הנכס, זה יכול

להיות גם חנות, דירה במובן חוק המקרקעין כי בחוק המקרקעין דירה זה גם חנות,

שערכה למעלה ממיליון ש"ח.
רון חן
בוא נגדיר את זה כערכו לאחר השיפוץ.
מרים פרנקל-שור
לא. אתה צריך להעריך את הנכס.אברהם פורז;

אין הבדל משמעותי בערך הדירה בין בנין יפה ובנין מכוער.

רון חן;

היום מדובר על 50 אלף דולר הבדל בין דירה משופצת לדירה מוזנחת.

מרים פרנקל-שור;

כל דירה בבנין?

אברהם פורז;

ארנונה מוטלת על כל יחידת דיור. אנחנו מדברים על דירות שערכן מעל מיליון

ש"ח.

מרים פרנקל-שור;

אם יש בבניין שתי דירות למטה?
אברהם פורז
על הדירות למטה לא יוכלו להטיל את זה.

מרים פרנקל-שור;

זאת אומרת שהקנס יוטל רק על בעלי הבית או המחזיקים שערך הנכס שלהם הוא

מעל מליון ש"ח, לא כל אחד.

אברהם פורז;

נכון.

רון חן;

בשכונת פלורנטין בתל-אביב אתה קונה היום דירה קטנה של שניים וחצי חדרים

בכ-150-120 אלף דולר, משפץ אותה ומוכר אותה ב-250 אלף דולר. אתה משקיע 50 אלף

דולר ומוכר אותה ב-250 אלף דולר. לכן השקעה של 50 אלף דולר מעלה את מחיר הדירה

בעוד 60%-50% לעומת ערכה הקודם.

אברהם פורז;

מה שאתה אומר יכול להיות נכון, אבל בגדול זה נדיר. כי אם אני מדבר לא על

שכונת פלורנטין אלא על דירות בצפון תל-אביב בבניינים מוזנחים, אם הבניין שופץ

ערך הדירה הוא 20 אלף דולר יותר מאשר אם הבניין לא שופץ.

אנחנו רוצים להתחיל בדבר שהוא לא בוויכוח. אנחנו מדברים על בתים שברור

לגמרי שהדירות בהן הן יקרות.

רון חן;

אני מבקש לחזור ל-800 אלף שקל.
אביטל שטרנברג
בעוד חמש שנים, 800 אלף שקל זה יהיה פנטהאוז בירוהם.

אברהם פורז;

כל הסכומים צמודים למדד.
רון חן
מדד הבנייה.

אברהם פורז;

מדד המחירים לצרכן.

מרים פרנקל-שור;

הקנס יוטל על בעלי הנכס?

אברהם פורז;

הקנס יוטל על מי שחב בתשלום ארנונה. לאחר השיפוץ, מי ששילם ארנונה יוחזר

לו התשלום של שלוש השנים האחרונות.

רון חן;

זה יצור בעיות בבתי המשפט. בחוזי שכירות דירות מקובל סעיף שבו נאמר: למעט

בלאי שוטף, כל שאר ההוצאות החלות על הבנין, חלות על בעל הבית. אי-אפשר להטיל

את זה על המחזיק.
אברהם פורז
קודם כל חוק הגנת הדייר אמרנו שזה לא בפנים. במקרים בהם משלם הארנונה הוא

לא הבעלים של הדירה אלא שוכר של הדירה, לא שוכר לדורות, שוכר רגיל, במקרה כזה

תהיה לו זכות לקבל השבה מבעל הנכס של הארנונה המוגדלת.
רון חן
מאה אחוז.
אברהם פורז
העירייה תחייב אותו בעוד 15% אבל תהיה לו זכות להשבה מבעל הנכס או החוכר

לדורות.
רון חן
אמרנו שבסעיף 7(א)(2) נתקן. במשך שלוש שנים מיום גמר השיפוץ תשולם ארנונה

בשיעור של 90% מהארנונה הרגילה.אברהם פורז;

שופץ בנין, במשך שלוש שני0 מיום גמר השיפוץ, תיתן הרשות המקומית הנחה

בארנונה של 10%.
אביטל שטרנברג
הערות טכניות. אין הגדרה של רשות מקומית, אין הגדרה של מועצה, אין הגדרה

של בנין, ואת המינוח "ארנונה רגילה" צריך להחליף בביטוי "ארנונה שנקבעה לבנין

באותו סיווג". אגב, אין יעוד לארנונה, יש סיווג לארנונה.

היינו שמחים אם שר הפנים היה השר הממונה. אתה בטח רוצה את זה גם כן. אם

יהיה צורך, שהוא גם יהיה מוסמך כמובן להתקין תקנות למשל לעניין מסירת הודעה על

בנין מוזנח.

אברהם פורז;

"שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות".

אביטל שטרנברג;

אתה לא רוצה לשלב את זה בחקיקה הקיימת, בתוך פקודת העיריות למשל?

אברהם פורז;

לא. אולי אחרי הקריאה הראשונה נשלב את זה.

אגב, צריך לכתוב סעיף שהגשת ערר טעונה אגרה. על זה יחולו אותן אגרות של

עררים בפני ועדת ערר כמו בחוק התכנון והבניה.

מרים פרנקל-שור;

אבל נחייב פה את ועדת הערר שאם הוא בעל הנכס יחזירו לו את האגרה.

אברהם פורז;

אם הוא זכה הוא רשאי לקבל גם החזר אגרה וגם הוצאות. למשל מהנדס העיר סתם

התנכל למישהו. זה לא חל על בניינים שחוק הגנת הדייר חל עליהם. .

אבי רוזן;

אמרתם שהקנס יוחזר צמוד למשלם. במקרה של שכירות רגילה, הדייר יקבל זיכוי.

אם בעל הבית השיב לו וגם אחר-כך הרשות תחזיר לו, יש פה סתירה.

אברהם פורז;

צריך לכתוב; היה והדייר קיזז מבעל הבית את התשלום והוא קיבל החזר בעקבות

השיפוץ, ההנחה תושב לבעל הבית.

אבי רוזן;

הקנס.אברהם פורז;

הקנס יושב לבעל הבית, התשלום הנוסף.

מרים פרנקל-שור;

את זה כבר בעל הבית יבדוק.
אברהם פורז
לא. הנקודה היא כזאת: אני הדייר, חייבו אותי בארנונה מוגדלת. הלכתי לבעל

הבית וביקשתי ממנו לשפץ, הוא לא הסכים לשפץ. התהלתי להוריד לו כל חודש מדמי

השכירות 100 שקל. יום אחד הסתלקתי, העירייה מהזירה לי את כל הסכום ובעצם

סידרתי אותו.

לדעתי צריך לעשות מנגנון שבמקרה והבנין שופץ, הדייר ישיב לבעל הבית את

הסכומים האלה.
יאיר י וספי
זה לא ילך.
אברהם פורז
לצורך קריאה ראשונה זה מספיק. אני יודע למה אתה מתכוון, הוא ייעלם ולך

תגבה ממנו.
יאיר יוספי
אפשר להגיד כך: ההחזר יוחזר לדייר. היה ובעל הבית שילם לדייר, יוכיח בעל

הבית שהוא שילם לדייר, הוא יקבל בחזרה. כי אחרת מה יקרה, הכסף יחזור לדייר ולך

תחפש את הדייר.
אברהם פורז
"הוכיח בעל הבית כי הדייר ניכה ממנו את הסכומים האלה, יוחזר הסכום ישירות

לבעל הבית".
יאיר יוספי
הערה נוספת עניינית מתוך נסיון רב מאוד. ניתנת כאן סמכות למהנדס העיר

לקבוע מה הוא בנין מוזנח, משהו ערטילאי לחלוטין. מה זה נקרא בנין מוזנח?
אברהם פורז
כתוב: בעל חזות מוזנחת ובמצב תחזוקה ירוד.
יאיר יוספי
כדי למנוע מצב שהרשות סתם מתנכלת למישהו, קודם אמרו מה פתאום שהרשות

תשתתף. הרשות חייבת, כדי שיהיה לזה שיניים וכדי שזה יצא לפועל. הרי בבגין הלק

רוצים לשפץ, חלק לא רוצים - - -אברהם פורז;

מה אתה מציע?

יאיר יוספי;

מהנדס הרשות המקומית הכריז על בנין מוזנח, שהרשות המקומית תממן איש מקצוע

שילווה את הפרוייקט הזה מבהינת פיקוח.

אברהם פורז;

לא. זה ברוסיה. אם הבנין הזה ישופץ באופן לא מניח את הדעת, ההכרזה תישאר

בעי נה.

אדוני היושב-ראש, אני מציע שתעלה את הצעת החוק להצבעה בקריאה ראשונה.
היו"ר מי ג ולדמן
אני בעד להעביר את הצעת החוק לקריאה ראשונה. מי בעד?

הצבעה

הצעת חוק הרשויות המקומיות (שיעורי ארנונה על מבנים מוזנחים),

התשנ"ח-1997, נתקבלה.

היו"ר מי גולדמן;

רבותי, הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה. תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים