ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 06/01/1999

הצעת חוק הרשויות המקומיות (שיעורי ארנונה על מבנים מוזנחים), התשנ"ח-1997

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים