ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 06/01/1999

החלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה וסגניו), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. י"ח בטבת התשנ"ט (6 בינואר 1999). שעה 09:00

נכחו; חברי הוועדה; מיכה גולדמן - היו"ר

דוד אזולאי

עמנואל זיסמן
מוזמנים
אביטל שטרנברג - משרד המשפטים

אהרון עוזיאלי - משרד האוצר

אליהו ליפשיץ - המשרד לענייני דתות

הרצל יחזקאל - " " "

ישראל שפיצר - משרד הפנים

עמיחי בן-דרור - מרכז השלטון המקומי

ניסן קרופסקי - " " "
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
החלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו),

התשנ"ח-1998.החלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה וסגניו). התשנ"ח-1998
היו"ר מיכה גולדמן
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים. על סדר-היום: החלטת שירותי הדת היהודיים

(גמלאות לראש מועצה וסגניו), התשנ"ח-1998. מר ליפשיץ יציג את הנושא. בבקשה.

אליהו ליפשיץ;

יש החלטה שכבר נמצאת מזה כשנה והצי, אם אני לא טועה, מצד אהד להעלות את

המשכורת של נבחרי המועצה הדתית ב-20%, ולהוריד מהצד השני את הפנסיה שלהם מ-4%

ל-2%. כמו כן, להעלות את גיל קניית זכות הפנסיה.

היו"ר מיכה גולדמן;

דרך אגב, הגיעה אלי ידיעה, האם היא נכונה, שהסגנים של יושבי-ראש המועצות

הדתיות הוותיקים ימשיכו לקבל את אותה משכורת שהם קיבלו טרם ההחלטה. אצל הסגנים

של ראשי הרשויות המקומיות זה לא כך.

ישראל שפיצר;

זה יתוקן. לגבי הסגנים בעבר הממשלה עשתה תיקון; ראשי רשויות וסגניהם

שהמשיכו לכהן.

היו"ר מיכה גולדמן;

הממונה על השכר לא יודע את זה.

עמנואל זיסמן;

חשבתי שתשאל שלחברי הכנסת העלו את השכר ב-33% ואת הפנסיה הורידו ל-2%.

להם העלו את השכר ב-40%. למה?

היו"ר מיכה גולדמן;

אתה יודע למה? כי ישנם כמה יפי נפש בכנסת שרוצים להיות צדיקים בשביל

כותרת ליום אהד. ואצלם יש צדיקים גם בעבודה וגם באמירה. נצמדים לוועדות

ציבוריות ואחרי שוועדה ציבורית מחליטה הם רוצים להיראות עוד יותר צדיקים

מהצדיקים.

אליהו ליפשיץ;

פה צריך לקיים את "והייתם נקיים מהי.

עמנואל זיסמן;

חשבתי שהמועצות הדתיות יותר צדיקים.
היו"ר מיכה גולדמן
לא. תשים לב גם מי אלה שתמיד אומרים אצלנו. ישנם חמישה איש באופן קבוע.

עמנואל זיסמן;

עקרונית את צודק.

היו"ר מיכה גולדמן;

לא עקרונית, עובדתית.
אהרון עוזיאלי
יצא תיקון של החלטת הממשלה שמתייחסת לשכר נבחרים בשלטון המקומי, כאשר

בעצם קודם היו לנו בערך שלוש קבוצות. זאת אומרת, היתה קבוצה של ראשי ערים

ותיקים ששמרו על שכרם, היתה קבוצה של הנבחרים החדשים שנכנסו לטבלה חדשה.

היו"ר מיכה גולדמן;

באופן זמני.
אהרון עוזיאלי
זאת שאלה אחרת. וישנה קבוצה של סגנים שגס כן, לפי ההחלטה הקודמת או לפי

הנוסח כפי שניתן היה להבין אותו, נכנסו לטבלה החדשה. יצא תיקון של החלטת

הממשלה לפיו כל מי שוותיק, ולא חשוב אם הוא סגן או ראש רשות, שומר על שכרו

הישן.
היו"ר מיכה גולדמן
עכשיו אתה מבין שזה מחזק את דבריי בישיבה, דבריי בחלק הראשון של הישיבה,

לא בחלק השני. אמרתי שסגנו הוותיק של ראש עיריית טבריה החדש יקבל שכר יותר

גבוה משכר ראש העיר החדש. אתה מבין את האבסורד? כשאמרתי את זה כאן בישיבה,

כולכם הרמתם גבה.
אהרון עוזיאלי
אני שמח שצפית את פני העתיד יותר טוב ממני.

מעבר לזה, המדיניות כמדיניות אני חושב שהיא נכונה. יש דור בי. זאת אומרת,

מותר ליצור דור בי ויש החלטה ליצור אותו.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מבין שגם בממשלה העתידית, השרים הוותיקים יקבלו את המשכורת הוותיקה,

הקובעת, והשרים החדשים - - -עמנואל זיסמן;

לא יהיו שרים ותיקים.

היו"ר מיכה גולדמן;

יהיו. ש"ס נשארת.

אהרון עוזיאלי;

אני אתייחס לזה בדיון הבא בנושא הגמלאות. אני רק רוצה להבהיר שאת אותו

תיקון שנעשה לגבי סגנים, אנרונו ניישם בוודאי בהתאמה במועצות הדתיות. לכן

התערבתי. כי החוזר הקודם שיצא לגבי מועצות דתיות מתייחס למצב הישן. ועכשיו

צריך לתקן בהתאמה את אותו תיקון.

אהרון ליפשיץ;

בכל מקרה ההחלטה הזאת נוגעת רק בעקיפין לשכר, היא נוגעת יותר לגמלאות.

מרים פרנקל-שור;

היא לא נוגעת לשכר בכלל.
אהרון ליפשיץ
אמרתי רק בעקיפין. ההוראה הזאת אומרת שלמעשה מורידים את אחוזי הפנסיה

לשנה מ-4% ל-2%, ואדם קונה זכויות לפנסיה רק מגיל 45 ולא מגיל 40. ההחלטה הזאת

מיושמת למעשה, וההחלטה שתבוא לאישור כאן תיתן לזה את התוקף החוקי הראוי.

דבר נוסף, בעבר עד נובמבר 1998 יכול היה נבחר להודיע שהוא רוצה להישאר

בהסדר הישן.

היו"ר מיכה גולדמן;

אין הסדרים ישנים י ותר.

אהרון ליפשיץ;

מההחלטה הזאת, כפי שהיא מובאת כאן, אין הסדרים ישנים יותר ומקבלים 2%.

כמובן יש להם העלאת שכר בהתאם.

היו"ר מיכה גולדמן;

יש הערות? אם אין הערות, אנחנו מאשרים את ההחלטה.

מרים פרנקל-שור;

אני רק רוצה לבדוק שזה יהיה תואם בדיוק את החלטת הרשויות המקומיות.היו"ר מיכה גולדמן;

אנחנו מאשרים את זה. היועצת המשפטית תבדוק שזוז תואם את ההחלטה לגבי

הסגנים וראשי יורשויות.

אני רוצה להוסיף, שאני רואה בהחלטה שמצרפת את הסגנים הוותיקים כהחלטה

חיובית. אבל שוב אני חוזר ומוחה על זה שיהיו שני סוגי ראשי רשויות וסגנים

ברשות אחת. אני חושב שהנושא הזה הוא חסר הגיון, הוא מחייב דיון חוזר. אני מצפה

שגם השלטון המקומי וגם ראשי הרשויות יפעלו בשיתוף אתי כדי שהנושא הזה יתוקן,

משום שאני לא מכיר נבחרים שמשרתים באותו תפקיד ויש שני סוגי משכורת לגביהם,

תשלום אי ותשלום בי. דבר כזה הוא הסר הגיון ועל זה אני אבקש להגיש ערר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:25

קוד המקור של הנתונים