ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 05/01/1999

הכנת הצעת חוק לשימור מעמדן העצמאי - מוניציפאלי של מושבות הגליל

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 373

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

ביום שלישי. י"ז בטבת התשנ"ט - 3.1.1999. שעה 14:00

נכחו; חברי הוועדה;

מיכה גולדמן - היו"ר

מוזמנים;

איתן בלניקוב - ראש מועצת כנרת

גיורא כהן - ראש מועצת ראש פינה

יוסי דולה - ראש מועצת כפר תבוא

אביק אוסטוצקי - ראש מועצת יבנה

יהודה שביט - ראש מועצת יסוד המעלה

יועצת משפטית; מירי פרנקל-שור

מנהלת הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; חדוה בנקין

סדר-היום;

הכנת הצעת חוק לשימור מעמדן העצמאי - מוניציפלאי של מושבות הגליל.הכנת הצעת חוק לשימור מעמדן העצמאי - מוניציפאלי של מושבות הגליל

היו"ר מיכה גולדמן;

אני פותח את הישיבה.

על סדר היום הצעת חוק מושבות הגליל, התשנ"ט-1998. חבל שלא נמצא כאן היועץ

המשפטי עורך דין נתן מאיר שהכין את הצעת החוק הזו, משום שיש פה גם הערות של

היועצת המשפטית שלנו, של ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, שאנחנו צריכים

להתייחס אליהן. מאהר שיש לנו מגבלה של זמן, נעשה את התיקונים בין הקריאה

הטרומית לקריאה הראשונה כדי שלא נעכב את הצעת החוק. זה גם מחייב אותנו לבקש

מוועדת הכנסת הליך מקוצר. כפי שאתם יודעים, צריך להמתין 45 יום עד שהצעת חוק

עוברת לקריאה טרומית. בעקבות הישיבה היום נבקש מוועדת הכנסת לאשר הליך מקוצר,

כדי שאפשר יהיה להתחיל לדון בהצעת החוק החל משבוע הבא ולעשות את מה שעשינו

אתמול בחוק אחר שתיקנו. העברנו אותו אתמול בקריאה שלישית. זה חוק שהעברנו

בשלושה שבועות.

ביורא כהן;

איזה חוק?

הי ו"ר מיכה גולדמן;

זה חוק שמתייחס ל-17 רשויות, לגבי מועד הבחירות.

על הנושא הזה מדברים כבר חודשים מספר, ואמרתי את הדברים גם בפגישה שהיתה

בראש פינה, משום שצפיתי שהבחירות יוקדמו. אמרתי לכם שכל חודש שעובר רק יקשה

ויכביד יותר על היכולת של החוק למנוע כל נסיון לאחד רשויות. בוודאי שאף אחד לא

יצליח - גם לא השר הנוכחי - להעביר ערב בחירות החלטות איחוד רשויות. אני גם

ביקשתי להקפיא את ההליכים לגבי איחוד כוכב יאיר עם צור יגאל ושבי ציון עם מטה

אשר וביקשתי להמתין גם עם איחוד רמות השבים עם מועצת דרום השרון, משום שלא עשו

את הליך השימוע, ויש צורך להמתין להליך השימוע ולעכב את הצו של איחוד 16

הרשויות, כשחלק מהצו כולל גם מושבות בגליל. ביקשתי לעכב גם את כל ועדות החקירה

שהוא התכוון לקיים.

אני מקווה שנוכל לעשות זאת ואני אבקש מיושב ראש ועדת הכנסת לקבל אישור

להליך מקוצר.
אקרא את הצעת החוק המונחת לפנינו כאן
"מטרת החוק - 1. חוק זה נועד לשמירת אופיין של מושבות הגליל, ייחודן

כישובים נפרדים והצביון הייחודי שלהן, וטיפוח מורשתן כנדבך חשוב בהיסטוריה של

ההתישבות בארץ ישראל בכלל ובגליל בפרט.

הגדרות - 2. בחוק זה - 'מושבות הגלילי - הרשויות המקומיות הנקובות בתוספת

לחוק זה.אישור תכניות - 3. על אף האמור בכל דין:

(א) אישורה של תכנית מתאר ארצית או תכנית מתאר מחוזית, כמשמען בפרק גי

לחוק התכנון וחבניה, התשכ"ח-1965, החלה על אחת או יותר ממושבות הגליל, מותנה

באישורם של רוב ראשי הרשויות של מושבות הגליל ובכללם כל ראשי הרשויות שהתכנית

חלה עליהן". לסעיף הזה יש הערות, אבל לא נתייחס אליהן היום.

גיורא כהן;

יינתן גם למשפטן שלנו להעיר?
הי ו"ר מיכה ג ולדמן
יהיה דיון מסודר בין הקריאה הטרומית לקריאה הראשונה.

אני ממשיך לקרוא את הצעת החוק:

"(ב) אישורה של תכנית אחרת על פי פרק ג' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-

1965, החלה על אחת ממושבות הגליל, מותנה באישור ראש הרשות המקומית שהתכנית חלה

עליה.

שינוי תחום הרשות המקומית -4. שינוי תחומה או אזור שיפוטה או מעמדה

כרשות מקומית עצמאית, של אחת או יותר ממושבות הגליל, לא ייעשה אלא בחוק". פה

יש סתירה.

ביצוע ותקנות - 5. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין

תקנות לביצועו".

אני קורא את התוספת: "מועצה מקומית יבנאל, מועצה מקומית יסוד המעלה,

מועצה מקומית כנרת, מועצה מקומית כפר תבור, מועצה מקומית מגדל, מועצה מקומית

מטולה, מועצה מקומית מנחמיה, מועצה מקומית ראש פינה".

אני עובר לדברי ההסבר המלווים את הצעת החוק:

"סעיף 1: מושבות הגליל נוסדו בשלהי המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20

ותולדותיהן שזורות בתולדות ההתיישבות בארץ ישראל מראשית דרכה של הציונות.

למושבות אלו מאפיינים ייחודיים המושפעים מעברן ההיסטורי, האופי הכפרי-חקלאי של

היישוב ומיקומן בצופן הארץ.

מטרת החוק לסייע בשימור מאפיינים ייחודיים אלו למען הדורות הבאים.

סעיף 3: סעיף זה מאפשר איזון ראוי בין צרכי הפיתוח של המושבות לבין הצורך

בפיקוח על השינויים כך שאלו יותאמו לאופיין שכן ניתן לאשר תכנית בנין עיר,

ברמות שונות, אך זאת מתוך שילוב והסכמה של ראשי הרשויות. הסעיף יקשה על אישורה

של תכנית שתפגע באופיין של המושבות.

להערכת יוזמי הצעת חוק זו, להצעה אין עלות תקציבית".
גיורא כהן
אנחנו גם הכנו דברי רקע נוספים שיבואו בנלווה.
היו"ר מיכה גולדמן
הבעיה היא לא דברי הרקע. לדברי רקע אין שום משמעות. הבעיה היא הנקודות

שבאות להבטיה את מה שאנחנו רוצים להבטיה.

גיורא כהן;

דברי הרקע נועדו לחברי הכנסת שלא יודעים את המטרה. הכינונו הוברת להסברת

הרקע, כדי לשכנע את מי שעדיין לא משוכנע.
היו"ר מיכה גולדמן
אף אחד בכנסת לא יקרא את החוברת, היא לא תעניין אף אחד. מה שחשוב הוא

שברגע שהצעת החוק הזו תתחיל לרוץ יהיה פה לובי, כמו שידענו להריץ את הלובי

לגבי החוק הנוגע לשוהם וכפר ורדים ועוד ישובים, והגענו להבנה בין שתי המפלגות

הגדולות. לכן אני אומר את זה גם כאן.
גי ורא כהן
בקטע הזה אנחנו נסי יע.
הי ו"ר מיכה גולדמן
זה מה שחשוב. מצד אחד, אתה צריך לדבר עם חבר הכנסת מאיר שטרית כדי שסיעת

הליכוד תתמוך בהצעת החוק. הלא חוק זה חוצה הכל, ואין פה בעיה של עימות בין

אופוזיציה לקואליציה.

גיורא כהן;

לפחות למען הפרוטוקול ולמען הארכיון הכנו חומר רקע, כדי שאנשים שלא ידעו

את יוסף יידעו מה מטרתו של חוק זה.
היו"ר מיכה גולדמן
זה טוב בשביל מי שירצה ללמוד את הענין.

קר יאח;

היכן החוברת?
גיורא כהן
הכל נעשה מהר מדי. הכינונו אותה ולא הספקנו להביא אותה עכשיו, אבל נביא

אותה כשיהיה דיון בין קריאה טרומית לקריאה ראשונה.

יוסי דולה;

יש בעיה רצינית בסעיף 4.
היו"ר מיכה גולדמן
אם יש הערות נוספות, אני מציע שתשבו כאן ותלבנו אותן ותעבירו אלינו את

הנוסח המתוקן, כי אני לא רוצה שירוצו שני נוסחים שונים.יוסי דולה;

בסעיף 4 צריך לכתוב "שינוי מעמדה המוניציפאלי של רשות", משום שאם רשות

תרצה לספח אליה מחר- שטח, היא לא תוכל לעשות זאת.

קריאה;

אבל כאן כתוב "שינוי תחומה או אזור שיפוטה או מעמדה כרשות מקומית

מקומית".

יסי דולה;

"שיפוטה" יכול לכלול גם מצב של הרחבה. נניח שאני אקבל מחר שטח מגליל

תחתון. על פי הכתוב כאן, יוכלו להגיד לי שאי אפשר להגדיל את השטח אלא באמצעות

חוק. זה לא בסדר.

היו"ר מיכה גולדמן;

לזה התכוונתי כשאמרתי קודם שיש פה סתירה.

גיורא כהן;

אנחנו נבטל את המילים "שינוי תחומה או אזור שיפוטה" ונדבר רק על מעמדה

כרשות מקומית עצמאית. דווקא במבט היסטורי יש ברשויות העירוניות - וגם אנחנו

שייכים אליהן - מצב שנכסים כלכליים מסויימים נמצאים במובלעות בסמיכות לרשויות

אזוריות.

היו"ר מיכה גולדמן;

אתה מציג את זה בצורה הפוכה. מקובל שרשויות עירוניות מקבלות שטח ממועצות

אזוריות, ולא להיפך.

גיורא כהן;

זה תהום אחד.

היו"ר מיכה גולדמן;

זה לא תחום אחד, זה התחום המרכזי.

גיורא כהן;

זה מספיק?

היו"ר מיכה גולדמן;

כן.

גיורא כהן;

אנחנו רשויות מקומיות, והן אזוריות. מה שאמרת הוא שהיום הנוהל הוא בדרך

כלל להעביר לרשויות המקומיות על חשבון האזוריות, כי באזוריות יש שטחי שיפוט

גדולים מאוד. אני ניסיתי לציין עוד עובדה - וזה לא רק אצלנו - ששטחי תיירות של

כנרת, למשל, נמצאים במובלעת - -

היו"ר מיכה גולדמן;

אבל התיקון הזה, כפי שהוא מוצע כאן, הוא הדדי.גיורא כהן;

קיבלתי את ההערה, אני בעד התיקון, זאת אומרת, אנחנו רוצים להשאיר רק:

שינוי במעמדה כרשות מקומית עצמאית. זה התיקון המהותי בסעיף 4.

אני רק מבקש שיירשם שהבקשה הזו של המושבות באה על רקע המצב הכללי שקיים

היום שהשלטון המרכזי, בניגוד למה שהיה לא מזמן, לא מכיר את הערך הזה שנקרא

"מושבות הגליל". לכן - בלי שאפרט כרגע מה הוא הערך הזה, כי אני חושב שבל אלה

שיושבים כאן מסביב לשולחן יודעים אותו - מצאנו לנכון לבקש שיחוקק חוק בענין

זה.
היו"ר מיכה גולדמן
אולי ב-17 במאי יהיה שלטון שכן יכיר בערך הזה.

גיורא כהן;

לצערי, אני חושב שזה לא יהיה לא עם שלטון המערך ולא עם שלטון הליכוד.

אולי זה יהיה עם שלטון המפד"ל, כי דווקא בין חברי המפד"ל מצאנו יותר אנשים

שמכירים בערך ובזכות הראשונים של אנשי המושבות. הרי הרב קוק עשה סיור במושבות

הגליל בתחילת המאה, אבל זה לא הקטע שאנחנו מדברים עליו כרגע. אגב, כולם יודעים

את זה. הם מזכירים את העובדה שהרב קוק, לקראת הימים הנוראים, עלה לרגל למושבות

וסייר בהן ופגש את החבריה, שכולם היו אפיקורסים גדולים, וכשהוא חזר לירושלים,
כולם הטיחו בו דברי אשמה
מה אתה משחית את זמנך על חחבריה האלה? ואז הוא אמר

להם: אלה שעוסקים בבניינה של ארץ ישראל עושים מלאכת קודש לא פחות מאלה שלומדים

תורה. כל פעם שחובשי הכיפות, אנשי המפד"ל, מגיעים לביקור הם מזכירים את זה.

לכן- להם יש יחס לערך הזה.

אדוני היושב ראש, אתה אומר שכאשר יעלה המערך אנחנו נזכה ליותר תמיכה. בכל

אופן אנחנו רוצים שגם אם המערך יעלה וגם אם הליכוד יעלה, הענין הזח יהיה

מובטח, ולכן ביקשנו את החוק.
היו"ר מיכה גולדמן
אם אין עוד הערות, אני מבקש, גבי פרנקל-שור, שנפנה לוועדת הכנסת בבקשה

לקצר הליכים.
מירי פרנקל-שור
קודם כל צריך להניח את זה ביום שני הבא ואחר כך לפנות לוועדת הכנסת בבקשת

פטור.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מודח לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 14:30)

קוד המקור של הנתונים