ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 30/12/1998

הצעת חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס'

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי, י"א בטבת התשנ"ט (30 בדצמבר 1998), שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה; מיכה גולדמן - היו"ר

מוזמנים; שחר בן-עמי - ראש מועצת שוהם
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנ ית
מזל כהן
סדר-היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מסי 2)

(תיקון מס' 2), התשנ"ט-1998.הצעת חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות)

(מס' 2) (תיקון מס' 2), התשנ"ט-1998
הי וייר מיכה גולדמן
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים. על סדר-היום: הצעת חוק הרשויות המקומיות

(תיקוני הקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 2) (תיקון מסי 2), התשנייט-1998, הכנה לקראת

קריאה שנייה ושלישית.

האם יש הערות?
שחר בן-עמי
יש לי רק הערה אחת. מה זה יום בחירות כלליות?

מרים פרנקל-שור;

אמרתי שאם אנחנו נראה צורך אנחנו נוסיף שזה בהתאם לסעיף 4 לחוק רשויות

מקומיות (בחירות), התשכי'ה.
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו מאשרים את הצעת החוק ומעבירים אותה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:10

קוד המקור של הנתונים