ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 29/12/1998

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשנ"ט-1998

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים