ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/12/1998

הקמת ועדת משנה לשירותי הדת היהודיים; קבלת דיווח על הטיפול בנפגעי השריפות שהתרחשו בצפון הארץ באוקטובר 1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 354

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. בי בטבת התשנ"ט (21.12.98). שעה 00;10

נכחו; חברי הוועדה; מיכה גולדמן - היו"ר

מוזמנים; אילנה אדלר - תושבת דניה בחיפה

דני אדלר - גזבר מועצת חוף הכרמל

רוני בן צבי - עין הוד

דפנה בנאי - עין הוד

אליהו ליאון - ניר עציון

יורם מאיר - ניר עציון

מיה זונטג - משרד האוצר

משה ורדי - נציב כבאות ארצי

עדי מונצז - משרד הפנים

אלון מנחם - משרד ראש הממשלה

גיל אשוד - עירית חיפה

יצחק ענבר - עירית חיפה

מנהל/ת הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; יפעת שפרכר
סדר-היום
1. הקמת ועדת משנה לשרותי הדת היהודיים.

2. קבלת דיווח על הטיפול בנפגעי השריפות שהתרחשו בצפון הארץ

באוקטובר.1. הקמת ועדת משנה לשירותי הדת היהודיים.

היו"ר מיכה ג ולדמן;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הנושא הראשון הוא: הקמת ועדת משנה

לשירותי הדת היהודיים. ועדת המשנה תהיה מורכבת מ-7 חברים: יו"ר ועדת הפנים

ואיכות הסביבה מיכה גולדמן, רפי אלול, ניסן סלומיאנסקי, דוד אזולאי, זאב בוים,

בני אלון, סאלח טריף.

אין לי שום בעיה להחליף בקואליציה אחד. אם יחליטו שזה ז יסמן, אני בשמחה

אקבל אותו.

הצבעה

בעד - 1

נגד - 0

מאושר.2. קבלת דיווח על הטיפול בנפגעי השריפות

שהתרחשו בצפון הארץ באוקטובר 1998

היו"ר מיכה גולדמן;

לארור השריפות שפקדו את איזור הכרמל, ניר עציון, עין הוד, עין הוד

ואיזורים נוספים בארץ, למדנו לדעת שכולם מתלהבים בימים הבוערים, תרתי משמע,

והנוכחות של האנשים גדולה, אבל כשעובר הזמן אז הכל מתקרר והו זרים לסדר היום.

קבעתי בוועדה הזאת שמעבר לדיווחים בזמן אמת וישיבות בזמן אמת צריך גם

מידי תקופה לעשות בדיקה מה קרה ומה התקדם. נציג כבאות ראשי, מר ורדי, יאמר לנו

מה קרה בעקבות השריפות, מה ההחלטות ואיך נערכים להצטיידות כתוצאה מהלקחים של

אותן השריפות.

לא קיימנו את הישיבה לגבי ההערכות על הכיבוי אש מכיוון שהשר רצה לקיים

דיון מקדים בממשלה. אני קודם כל רוצה לשמוע האם קרה משהו כתוצאה מכל הפעולות

שהיו?

דני אדלר;

ניר עציון וגם עין הוד היו בשתי ישיבות בוועדת המנכ"לים במשרד ראש הממשלה

לאהר השריפה. בפגישה הראשונה סקרנו את הנזקים גם של המועצה וגם של הישובים.

לאחר הישיבה הראשונה הוחלט לשלוח שמאי של מס רכוש ממשרד האוצר כדי לבדוק

את כל הנזקים. אכן הוא הגיש בישיבה השנייה שקיימנו את המסקנות הראשונות שלו.

במסקנות הראשונות שלו הוא דיבר על כספים שהוצעו על ידי המועצה האיזורית בסך

מיליון וחצי שקל. אנחנו הגשנו 3 וחצי מיליון שקל. כאשר מדברים על הישובים אז

מדובר גס על פגיעה בענף התיירות ובחקלאות, שזה נזק מעבר לביטוח. בעין הוד,

למשל, היו בתים שלא היו מבוטחים, ועל כך יפורט בהמשך.

היתה החלטה שבנושא הזה יועבר סכום של מיליון וחצי שקל. הנזק של המועצה

שווה למספר ההטבות של משרד השיכון. זה מה שכרגע ניתן. משרד הפנים סייע ונתן

חצי מיליון שקל לנזקים הישירים, ומשרד השיכון נתן פוליסה עם משכנתאות לאלה

שניזוקו, ונכון לרגע זה זה מה שאושר על ידי משרדי הממשלה.

היו"ר מיכה גולדמן;

כמה כסף ביקשתם?

דני אדלר;

אנחנו הגשנו 3 וחצי מיליון שקל עם חשבוניות.

היו"ר מיכה גולדמן;

וכמה קיבלתם?

דני אדלר;

השמאי העריך את הנזק של המיליון וחצי מתוך ה-3 וחצי. מתוך זה קיבלנו

ממשרד הפנים כחצי מיליון שקל.היו"ר מיכה גולדמן;

כמקדמה או ככסף נוסף?

דני אדלר;

אני יודע שזה לא מקדמה אלא כסף שניתן.

היו"ר מיכה גולדמן;

בכרטיס של חוף הכרמל במשרד הפנים זה נרשם כתוספת למענק השנתי?

דני אדלר;

כן. אנחנו מחכים להחלטת ממשלה על המיליון הנוסף.

היו"ר מיכה גולדמן;

ומה נאמר לכם על ידי ועדת המנכ"לים?

דני אדלר;

שהם יגישו את זה כהצעת החלטה להציב את הכסף הזה. זה עדיין לא הוצע.

היו"ר מיכה גולדמן;

מה קורה בניר עציון? היתה לכם פנייה נפרדת שלא באמצעות המועצה האיזורית?

אליהו ליאון;

אנחנו את הפרוצדורה שלנו עשינו מול השמאי הממשלתי. אנחנו הגשנו את הנזקים

שהיו לנו. יש לנו חברות ביטוח שכבר פיצו אותנו, ויש גם חברות אחרות שאנחנו

עדיין במו"מ איתן. פירטנו את מה שקיבלנו. יש לנו עדיין נזקים גדולים, ישירים

שלא מכוסים. מעבר לזה יש לנו נזקים גדולים לא ישירים, שבאיזה שהוא מקום התחמקו

וברחו לנו.

היו"ר מיכה גולדמן;

מה קורה עם משרד התיירות לגבי בית הארחה?

אליהו ליאון;

בסופו של עניין היתה איזה שהיא ישיבה שהתקיימה לפני שבוע אצל יאיר מעיין

במשרד ראש הממשלה, ונאמר לנו שיש המלצה ומחכים להחלטת ממשלה לאשר לבית הארחה

איזור פיתוח אי למשך שנתיים, כך שזה יאפשר לנו לקבל אפשרות כספית לשיקום בית

הארחה. עם העזרה של העשרים ומשהו אחוז, שזה המענק הממשלתי לתקופה הזאת, אנחנו

נוכל לשקם את בית הארחה.

היו"ר מיכה גולדמן;

המפעל ניזוק?אליהו ליאון;

המפעל לא ניזוק.

היו"ר מיכה גולדמן;

מה קורה עם מבני הציבור שנפגעו?

אליהו ליאון;

בנושא הכללי של מבני הציבור וכדומה, יש דברים שמכוסים ויש דברים שלא

מכוסים. תשתיות וכדומה אינם מכוסים על ידי הברות הביטוח.

היו"ר מיכה גולדמן;

משרד השיכון נכנס לתמונה?

אליהו ליאון;

הודיעו לנו שנקבל כהצי מיליון שקל לתשתיות וכדומה.

דני אדלר;

בעלייה לירושלים קיבלתי הודעה לגשת להתום על החוזה.

אליהו ליאון;

אם הוא קיבל הודעה אז אני מניח שהדבר הזה יהיה סגור. בתחום החקלאות אישרו

לנו סכומים מסויימים שאנחנו נבצע בהם השקעות, במסגרת איזור סיוע אי, ואז נקבל

עליהם החזרים במסגרת של מענקים. אני מקווה שהדברים יתממשו.

דני אדלר;

כלקח מהשריפה הגשתי גם את ההצעה לשיקום רשת המים למניעת שריפות.

היו"ר מיכה גולדמן;

זה גם במי נהל המים?

דני אדלר;

גם מינהל המים אישר לנו את התכנון. כל רשת המים של ניר עציון ועין הוד...
היו"ר מיכה גולדמן
מה קורה עם מינהל המים בנושא הזה?
דני אדלר
אישרו את זה. הגשנו 3 וחצי מיליון שקל לוועדת המנכ"לים.

היו"ר מיכה גולדמן;

יש גם התייחסות לעין חוד?דני אדלר;

לעין חוד אין התייחסות בתכנון.

היו"ר מיכה גולדמן;

אני מבין שיהיה דיון בסוף החודש על נושא עין חוד בוועדה המחוזית.

אליהו ליאון;

בנוגע לכבישים המועצה התחילה לעבוד. יש קטעים שלא נסללו אצלינו כי

מכוניות הכיבוי פשוט לא נתנו להקיף את האיזור.

יש בעיה בכבישים הפנימיים שלנו, כי יש בהם קטעים שלמים שמכוניות פשוט לא

יכולות לעבור בגלל הדרכים הצרות בתוך המשק. יש לנו מבני עץ שהם פרובלמטיים,

ואנחנו רועדים להכניס לשם ילדים ומשפחות.
היו"ר מיכה גולדמן
מה אמר משרד החינוך לגבי המבנים הדליקים?

אליהו אדלר;

אמרו לנו שנלך למשרד העבודה.

יורם מאיר;

משרד העבודה מטפל בזה ואנחנו בקשרים איתם.

היו"ר מיכה גולדמן;

במשרד החינוך יש הסדר שהוא מהתקופה שלי על 400 מבנים להחלפה.

אליהו אדלר;

יש לנו הרבה מאוד סכומים שעומדים היום בפני השקעה. מדובר על מיליונים

שאנחנו צריכים להשקיע, ובהחלט חלק מהמצוקה הכספית זה לא נזקים. ישירים, אלא

פשוט צריך להתכונן למצב הבא. קיץ 1999 עומד לפנינו, וצריכים לעשות את המאמץ

המקסימאלי כדי למצוא טכניקה ושיטות כיבוי, כמו למשל בריכת שחייה או הפעלת

חפ"קים, שזאת שיחה נפרדת.

יורם מאיר;

בניר עציון יש בריכת שחייה. חבל שלא היתה משאבה ששואבת את המים משם.

היו"ר מיכה גולדמן;

במל"ח של המועצה האיזורית צריכה להיות משאבה שמתפקידה בשעת חירום לשאוב

מים מהבריכה.

י ורם מאיר;

שירות הכבאות לא רצו לערב את תושבי ניר עציון בעזרה בכיבוי. חבל. כאשרהיו דרכים מסויימות שנחסמו יכלו להעזר בנו כי אנחנו מכירים את והדרכים

האלטרנטביות. היו מאבקים מצידנו להתלבש על מכבאיות על מנת שלא יסעו בדרך

מסויימת כי היא חסומה ושיסעו בדרך קצת יותר ארוכה אבל שתביא אותנו לנקודה שבה

התלקחה האש. שירותי הכבאות לא רצו לערב אותנו. הם לא רצו שנציג המקום יהיה

בחפ"ק. הם לא רצו שנציג המקום יהיה שותף לכבאיות ושלכל כבאית כזאת יצטרף חבר

משק שיודע איך להגיע.

חבל שלכל אחד יש ערוצי תקשורת משלו, ואין איזה שהוא ערוץ חירום אחיד. אם

היה אפשר שיהיה תדר אחד, שהוא תדר חירום במקרה וקורה דבר כזה, אז זה היה מקל.

היו"ר מיכה גולדמן;

בישיבה הראשונה לאחר השריפות דיברו על תדר אחיד בין הכוחות.

אליהו ליאון;

באיזה שהוא שלב המשטרה קיבלה החלטה לנטוש את היישוב. אני יודע שמה שהציל

את ניר עציון וגם את עין הוד זה אותם אלה שעמדו עם קצת מים כדי לכבות.

היו"ר מיכה גולדמן;

אני לא רוצה לענות במקום המשטרה או הצבא, אני רק יכול להגיד שעין הוד זאת

פזורה. ברגע שיש לך פזורה אין לך שליטה ובקרה לגבי מי שנמצא בבית מספר 83, בית

26 או בית 17. כאשר אדם לוקח על עצמו אחריות לפנות את כולם ולהשאיר בוגר בכל

בית זאת החלטה שיש בה החלטה אבל יש בה גם סיכון. הכל הלך שם מהר, וכאשר הכל

הלך מהר אז גם נשרף מהר.

יצחק ענבר;

אני רוצה להודות ליו"ר הוועדה על כך שהוא מקיים את ישיבת המעקב. לפי דעתי

אי אפשר לקדם את הטיפול בנפגעי השריפה והתארגנות לקראת מניעה בעתיד אם לא תהיה

שותפות מלאה של משרדי הממשלה. אנחנו שמענו את מה שקרה בניר עציון, אבל גם

לחיפה יכול היה לקרות אסון. אם העיריה וגורמי הביטחון האחרים לא היו נוקטים

במהירות הנכונה ובהתארגנות כפועל יוצא מהשריפה שהיתה בשנת 1989, היה יכול

לקרות אסון. לאנשים יש זיכרון קצר, אבל מאז 1989, בשריפה שקרתה בכרמל ובדניה,

העיריה יחד עם שירותי הכבאות בחיפה, שורדי עמד בראשם, נערכו בצורה טובה, למדו

את הלקחים, הקימו מערך של בריכות אגירה של מים. בואדי רישה לכיוון הכרמל יש

כעשרת אלפים קוב מים. באחוזה צפונית ביקינטון יש כעשרת אלפים קוב מים. ברחוב

דניה 1000 קוב.

אילנה אדלר;

אז למה לא יצאו מים לאינדרנטים?

יצחק ענבר;

באיזור האוניברסיטה יש כעשרת אלפים קוב ובאינשטיין יש כ-2000 מטר קוב

מים. כדי להביא את המים מהבריכות לדניה ולכל האיזורים הנוספים, היה צריך

להחליף את הצנרת. הצנרת היתה בתחילה 2 אינץ' ו-4 אינץ', אבל היה צריך להביא

צנרת של 8 אינץ' ו-6אינץ'. הונחו קווים לכיוון מרכז חורב, לכיוון דניה,

לכיוון שבדיה, לכיוון קויפמן, לכיוון אטליה, לכיוון אינשטיין ורחובות אחרים.

כמו כן, הוכנו כ-75 אינדרנטים. אנחנו בדקנו את כמויות המים בבריכות

וראינו שלא חסרו מים בבריכות. כוחות כיבוי האש נעזרו במים שהיו במקום. לא חסרומים במקום, אבל מה שקרה באמת זה שכאשר כולם פותחים את הברזים בעת ובעונה אחת

אז לא לכולם יש מים.

ההתנהגות של תושבי דניה היתה למופת. הנוכחות של ראש העיר במקום עם קבלת

המידע הראשוני על האש - אני אומר פה בכל האחריות - הצילה את דניה, כיוון

שהניסיון שלו והיכולת שלו לתקשר עם גורמי הביטחון האחרים גרמו לכך שכל הכוחות

הגיעו בזמן קצר, כולל הכוחות של הצבא, כולל הפעלת מערך המסוקים. ניתן דגש

מתאים לסידרי העדיפויות. גס ההחלטה או המעורבות שלו בקבלת החלטה שלא לפנות

בכוח את האנשים אלא לאפשר להם להשאר ליד הבית ולהגן על ביתם, היתה החלטה

נכונה. ובאמת לא מעט אנשים שהישקו את בתיהם הצילו את בתיהם.

אנחנו היינו בקשר עם מנכ"ל העיריה, עם עו"ד ניסן כוכי. התבקשנו להגיש

נזקי שריפה במשרד ראש הממשלה. אנחנו הגשנו בקשה בתחום ההוצאות הישירות, לא מה

שקשור לתושבים. התושבים כל אחד מטעמו פנה לביטוחים הרלוונטיים. אני יודע שיש

מגעים שונים אבל זה לא מה שקשור לעיריה. באותם מקרים שהעיריה נדרשה להביע את

דעתה, היא הביעה את דעתה. באותם מקרים שאנחנו נדרשנו לסייע באופן ישיר או עקיף

למי שנשרף ביתו אנחנו סייענו.

לגבי נזקי השריפה הישירים של עירית חיפה הגשנו דרישה מינימאליסטית בסדר

גודל של 300 אלף שקל, על מנת להחזיר את המצב לקדמותו. הופעלו מערכות חירום,

כולל החזרת המצב לקדמותו בשכונה, שזה תיקון צנרת מים, שיקום שטחים על ידי

גיזום ועוד. עד היום מי שנכנס לדניה ורואה את הכמות האדירה של גיזומים שנעשים

אז מבין את הטראומה של חלק מהאנשים. אנחנו לא מעודדים את הגיזומים האלה כי

אנחנו שומרים על חיפה ירוקה, חוץ מאשר אותם מקרים באמת של חורש שנמצא בתוך

הבית עצמו וגם אז אנחנו מבקשים שזה יעשה בתיאום איתנו. יש לנו פה גישה

אמפיוולנטית, של מצד אחד לשמור על אופיה של דניה כירוקה, ומצד שני החשש של

התושבים משריפה עתידית.

אנחנו בשיתוף פעולה עם קרן קיימת עשינו ביעור של הרבה מאוד שטחים שנשרפו,

גדענו את העצים, ואנחנו ב-1 לפברואר הולכים לחדש את החורש בחוף השנהב. בדניה

פינת שבדיה הקמנו איזור ירוק, פארק ירוק, ואנחנו מתכוונים להשקיע גם בעתיד

בשתילה מחדש של עצים באותם מקומות שבהם היתה השריפה.

מעבר לנזקים הישירים שפח ציינתי של 300 אלף שקל, אנחנו ביקשנו לקבל

מהממשלה הלוואות ארוכות טווח. אנחנו הגשנו מסמך למשרד הפנים.

היו"ר מיכה גולדמן;

האם משרד ראש הממשלה קיבל פנייה של עיריית חיפה?

אלון מנחם;

לא.
יצחק ענבר
אנחנו הגשנו איזה שהוא מסמך שאני לא יודע למי הוא הופנה. הוא בעצם התחלק

לשניים, חלק אחד זה הצרכים של מערך כיבוי האש בחיפה, והחלק השני זה הצרכים

הישירים של העיר חיפה. זה על -מנת להכין תשתיות פיזיות כדי לאפשר דרכי גישה

לכבאיות, וכן להמשיך את העמקת תשתית המים והצנרת, כי יש צרכים נוספים לעתיד,

שבעצם גם הם יסייעו בהגברת כמויות המים לאיזור.

7

אנחנו מאוד מבקשים שימשיכו להיות דיוני מעקב, כי אם לא יהיו הדיונים האלה

שיוכלו לעזור לרשויות להביע את דעתן ולקדם את הצרכים שלהן, אז העסק הזה , פשוטיגווע.
דפנה בנאי
עין הוד מתחלקת לתחום הפרטי ולתחום הציבורי. בתחום הציבורי המועצה עשתה

ועדיין עושה. הוא דיבר על חיפה ירוקה, אבל בחצי מעין הוד לא נשאר פירור ירוק.

המועצה עדיין מורידה את העצים השרופים. נשאר פשוט כתם ריק שחור וזה נראה נורא.

עין הוד תזדקק לשתילה חדשה כי זה פשוט נורא.

עיקר הפגיעות היו בסקטור הפרטי. מה ששמענו זה הבטחות למשכנתאות לנפגעים.

הנזק לאנשים פרטיים נאמד במשהו כמו עשרה מיליון שקל. חלקם לא מבוטחים, אבל

הרוב כן מבוטחים. אלה שלא מבוטחים יקבלו עזרה במשכנתאות ובדיור, שעוד לא ראינו

כלום מזה.

היו"ר מיכה גולדמן;

היה איש משרד השיכון שהתחייב לכם?

דפנה בנאי;

הוא אומר שחוא יגיע אבל הוא לא מגיע. מה שלא נמצא בנישה זה הנושא של

האמנות שנפגעה. כמות עצומה של אמנות שלא מבוטחת נפגעה. ישנה אפשרות לשקם את

האמנות, רק שאין מאיפה.
היו"ר מיכה גולדמן
הייתם בקשר עם מיכה יינון ממשרד החינוך?

דפנה בנאי;

עם אף אחד. אני ביקשתי שלו ועדת המנכ"לים יבוא גם נציג של משרד החינוך אבל

הוא לא בא.
יוני בן צבי
עד היום קיבלנו הבטחות מכל מיני גורמים כמו ממשרד השיכון.

היו"ר מיכה גולדמן;

מי ממשרד השיכון?
יוני בן צבי
משרד השיכון צריך להגיע אלינו בנושא של ועדת חריגים.
היו"ר מיכה גולדמן
אבל זה מי נהל לבנייה כפרית?
דפנה בנאי
הוא צריך להגיע אבל הוא לא מגיע.יוני בן צבי;

בעיקרון קיבלנו רשימה של הבטחות, אבל מעשים אין.

יו"ר מיכה גולדמן;

אני מבקש מכם, אנשי עין הוד, שתעבירו לי את כל ההתכתבויות שיש לכם על מנת

שנוכל להוציא מכתבים לכל הגורמים כדי לדעת מה קרה, מה התגובות וההתייחסויות.

אני מבקש שזה יגיע אלי דחוף ביותר.

דפנה בנאי;

נושא נוסף זה נאות של האמנים, שבזה משרד השיכון לא מטפל כי זה מקום

עבודה של אנשים. פנינו לקרן עזבונות אבל לא קיבלנו תשובה. מדובר פה בפרנסה של

אנשים. אלה אנשים שמסתובבים ואין להם איפה לעבוד.

אילנה אדלר;

אני רואה את הדברים בעין של דיירת של דניה. רחוב האג בדניה, שזה הרחוב

שבו אני גרה ושבו היו נפגעים, הוא הרחוב הכי דרומי של דניה והוא גובל עם הפארק

שהפס הצר שלו שייך לעיריית חיפה, על פי המפות שברשותינו כאשר קנינו את המגרש.

כל הואדי הזה מלא בעצים שחורים ונוראים שעל פי דעת כל המומחים עומדים לקרוס

בגלל הסיבות שידועות לכל האנשים ההכמים. עכשיו זה נכון שבפארק הכרמל נעשית

עבודה אדירה, אבל האדון חולי, שהוא ראש מחלקת הגינון בעיריית חיפה, הסביר לי

שכל העצים שנשענים על הגדרות שלנו ועומדים בסכנת קריסה אותם לא יורידו כי זה

יפריע למערך הזרעים.
יצחק ענבר
כפי שראית גדענו הרבה מאוד עצים, לפעמים עד כדי כאב. גם ברחוב האג עצמו

נכרתו הרבה מאוד עצים, ותוך כדי כריתת העצים נהרג שם עובד שלי. כתוצאה

מהתאונה הזאת הקבלן שעשה את זה גם עצר את הפעולות שלו. אנחנו מתכוונים להמשיך

ולגדוע את אותם עצים שמהווים סכנה. אנחנו עשינו חלוקת גיזרות. מה שקשור לחיפה

אנחנו נמשיך לטפל בו. כואב הלב לפעמים לראות שלא רק עצים שנשרפו נגדעים אלא גם

עצים אחרים. אנחנו צריכים בצורה מבוקרת לראות שמה שחיוני לגדוע ייגדע ומה שלא

שישאר. אנחנו קיבלנו עשרות אם לא מאות פניות לגדוע עצים ולא אישרנו.

מיה זונטג;

אני מייצגת את ענף הביטוח, ומכיוון שעד עכשיו לא שמעתי כל כך הרבה תלונות

אלא יותר טענות ובקשות לגבי רשויות אחרות, אז אין לי מה להוסיף. אצלינו לא

הוגשה שום תביעה קונקרטית לגבי פרט מסויים שהיו לו בעיות עם חברות הביטוח.

דפנה בנאי;

אצלינו יש המון.
היו"ר מיכה גולדמן
אני מציע שתיצרו ביניכן קשר על מנת לראות איך לטפל באותם הדברים

הנקודתיים של עין הוד.

7אלון מנחם;

כפי שאתם יודעים הוקמה ועדת מנכ"לים לעניין נזקי השריפות בכרמל. חיפה לא

השתתפו בוועדה, אבל עין הוד, המועצה וניר עציון השתתפו. בימים אלה אנחנו

סיימנו את דיוני הוועדה ואנחנו מגבשים את ההצעה.

היו"ר מיכה גולדמן;

אתם הזמנתם את חיפה והם לא הגיעו?

אלון מנחם;

לא הזמנו את חיפה.

יצחק ענבר;

אנחנו עומדים על כך שנו זמן.

אלון מנחם;

בימים אלה הסתיימו דיוני הוועדה ואנחנו מגבשים הצעת החלטה שתכלול תוכנית

סיוע ותוכנית סיוע בפועל. את ההצעה הזאת אנחנו מגבשים על פי מה שהיה בקירית

ענבים ובשורש.

בתוכנית הסיוע יהיה מתן אשראי למימון שיקום מבנים בעין הוד ובניר עציון.

מדובר על משכנתאות בגובה של 120 אלף שקל. משרד הבינוי והשיכון יאפשר מתן אשראי

לשיקום המבנים השרופים בהם אין כיסוי מלא של הביטוח. עם סיום תיק החקירה ייקבע

ההפרש, כלומר הערכת שמאי מוסכמת לניכוי כיסוי הביטוחים של מבנים. ייקבע ההפרש

שאותו תעמיד המדינה כאשראי, כמו המשכנתאות, בשביל הפרטים שזכאים לסיוע בתנאים

טובים למשכנתאות שניתנו במסגרת החלטות קודמות 639 של קיבוץ קירית ענבים בשריפה

הקודמת.

המספרים עדיין לא גובשו, ואת זה נראה בהמשך. מעבר לזה יש גם סיוע לשיקום

תשתיות. יהיה בערך כמיליון שקל והוא י נתן לפי העיקרון שניתן בקירית ענבים,

כלומר רק לנזקים ישירים.

דני אדלר;

דיברו על מיליון וחצי.

אלון מנחם;

אני אומר מיליון, שזה בנוסף לחצי מיליון שניתן כבר למועצה. בהצעת ההחלטה

נכנסת גם חיפה. היא אמנם לא השתתפה בדיונים, אבל בימים אלה אנחנו ניצור קשר עם

חיפה לתיאום כל הדברים האלה.

היו"ר מיכה גולדמן;

אני מבקש שתעביר לנו בכתב בצורה מסודרת את כל הסיכומים. תוך כמה ימים אתם

מסיימים?

אלון מנחם;

להערכתי תוך שבועיים, שלושה. לגבי הסיוע בפועל, משרד החקלאות בהתאםלהחלטת מנכ"ל המשרד יתן תוספת זמנים למכסת חלב של ניר עציון בהיקף של 100 אלף

ליטר בכל שנה, בשנים 1999-2000. מושב ניר עציון יוכר באופן נקודתי כאיזור

עדיפות אי לצורך מתן סיוע ממשלתי בשיעור 30% ממשרד החקלאות לדברים הבאים: הקמת

סככה, שיפור המבנה של הלול, נטיעות 100 דונם בננות ושתילת 15 דונם פרחים.

מושב ניר עציון והישוב עין הוד יוכרו באופן נקודתי כאיזורי עדיפות לאומית

אי לענין תיירות. משרד התיירות יקדם את הליכי אישורי השיפוץ וההרחבה של בית

הארחה בניר עציון ויסיימם ב-1998, תוך מתן סיוע לשיקום והרחבה בהתאם לתנאים

המקובלים למפעל מאושר באיזור עדיפות לאומית אי. המשרד יסייע באופן מיוחד

לפרוייקטים תיירותיים ביישוב עין הוד, כלומר יהיה איזור עדיפות אי גם בחקלאות

וגם בתיירות.

משרד העבודה והרווחה יקציב 300 אלף שקל לצורך הקמת 3 כיתות של מעון יום

לישוב ניר עציון. המשרד יבדוק אפשרות לקבלת סיוע נוסף בסך של 150 אלף שקל

לצורך העניין ממפעל הפיס. מעבר לזה, משרד העבודה והרווחה יקציב סיוע לבניין

מעון ביישוב עין הוד בהתאם לקריטריונים. תנתן עדיפות מיוחדת לביצוע תוכנית

לשיקום מערכת המים בישובים ניר עציון ועין הוד, לרבות מערך מים חירום סביב

הישובים ובריכה. לצורך ביצוע התוכנית ינתן מענק מיוחד, שעדיין לא החלטנו עליו,

ממשרד התשתיות. מעבר לזה גם משרד התשתיות יבצע פריצת דרכים היקפיות סביב

היישובים בשביל למנוע שריפות עתידיות והקלה על תנועה סביב הישוב.

היו"ר מיכה גולדמן;

אני מבקש ממך שאת עירית חיפה תזמן בדחיפות על מנת להשלים את החסר.

משה ורדי;

נפגשתי במסגרת הוועדה עם כל הנציגים שנמצאים פה, ואני מקווה שלקראת הקיץ

שיבוא עלינו לטובה נוכל להיות ערוכים טוב יותר.

היו"ר מיכה גולדמן;

מה לגבי הציוד האווירי והאחר בשטח היותר קשה?
משה ורדי
בנוגע לרכב הגישו הצעות, ובימים הקרובים זה יצא למכרז לפי חוק המכרזים של

הרשויות המקומיות. בנושא האווירי היה ניסוי בשבוע שעבר.
דפנה בנאי
נפגשתי איתך בוועדת מנכ"לים וביקשתי שתי ידע את עין הוד כאשר אתם עושים

תרגיל בו אתם מדליקים אש. אנשים האלה הרגישו את האש בגב שלהם. אתה לא מתאר

לעצמך את הפאניקה שהיתה ביישוב. מה הבעיה להודיע?
משה ורדי
הכל היה מתואם. הקרן הק'יימת טיפלה בזה, וכפי שאני יודע היא תיאמה את זה

עם המועצה האיזורית.
היו"ר מיכה גולדמן
תביא את זה לידיעת המועצה האיזורית כדי שדברים כאלה לא יחזרו.משה ורדי;

אנחנו גם בדקנו את הניסוי האווירי. עוד אין לנו כיוונים והחלטות, אני

מקווה שאנחנו נגבש את הנושא הזה לקראת הקיץ.

רוני בן צבי;

מה בקשר להגדרה אם זאת היתה הצתה או לא?

היו"ר מיכה ג ולדמן;

כל אלה שניסו להפיץ שמועות של הצתות יכולים לבלוע את הכובע. היה נסיון

פוליטי צר של כל מיני גורמים לובשי מדים וגם אחרים שניסו ליצור אווירה שיש כאן

הצתה מכוונת. אין שום הוכחה על הצתה מכוונת. המקום היחיד שהיתה אליו התייחסות

לגבי הצתות, שזה נמצא בחקירת המשטרה, זה לגבי איזור ואדי עארה. עד היום אין

שום הוכחה, לא מהוועדה שמינה מר ורדי ולא מהוועדות האחרות, לגבי הצתות.
אליהו ליאון
חלק מהדברים שנאמרו בישיבה שנערכה בוועדת הפנים בזמנו לא בוצעו.

היו"ר מיכה גולדמן;

אנחנו נמשיך לקיים מעקבים על כל מה שכאן קורה. אני מבקש, מאלה שביקשתי

מהם, להעביר לי את החומר. אני מבקש שגם תפגשו עם האוצר לגבי הדברים ששמענו. גם

משרד ראש הממשלה יעביר לנו את מה שביקשתי, כולל להזמין את חיפה לישיבות. אני

מקווה שגם נציבות כבאות ראשית תשלים את מה שסוכם בינה ובין האוצר בהנהלת משרד

הפנים. אני מקווה שלקראת הקיץ הזה נהיה הרבה יותר ערוכים. אנחנו גם נקיים דיון

פה לגבי הערכות החדשה של הכבאות בארץ, ואנחנו נמשיך לעקוב.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים