ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 09/12/1998

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 69), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 345

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. כ' בכסלו התשנ"ט (9 בדצמבר 1998). שעה 09:15

נכחו; חברי הוועדה; מיכה גולדמן - היו"ר

דוד אזולאי

אברהם פורז

מוזמנים; שמואל הרשקוביץ - מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות

בדרכים

יחזקאל שורצמן - מהנדס תניעה ארצי של אגף התנועה -

משטרת ישראל

רחל רותם - מפקחת ארצית חינוך - משרד החינוך

יחזקאל לביא - משרד הפנים

עדה וייס - משרד התחבורה

יועצת משפטית; מרים פרנקל-שור

מנהלת הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; מזל כהן

סדר-היום; הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 69), התשנ"ח-1998.הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 69). התשנ"ח-1998

היו"ר מיכה גולדמן;

אני פותח את ישיבת הוועדה.
על סדר-היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 69), התשנ"ח-1998. פה

אנחנו עומדים לעשות פעולה מאוד חשובה, ואני רוצה באמת לברך את שמואל הרשקוביץ,

מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. אני חושב שההחלטה על הקמת הרשות הלאומית

לבטיחות בדרכים יש בה לא רק נסיון חדש כדי לתת משמעות הרבה יותר רחבה למאבק

בצמצום תאונות הדרכים, ותשימו לב אני אומר למאבק בצמצום תאונות הדרכים, משום

שאני חושב שכולנו כבר למודי נסיון, בוודאי אחד כמוני שמילא תפקיד במשרד החינוך

כסגן שר וגם היה אחראי על הנושא הזה. אני יודע כמה מאמצים השקענו תוך שיתוף

פעולה עם משרד התחבורה. נמצאת פה רחל רותם, שהיתה לי לעזר במשרד בנושאים האלה.

אני יכול לומר ששילוב ארבעת המשרדים - אני שמח שהיום אנחנו מצרפים גם את

המשרד החמישי, משרד חפנים באמצעות הרשויות המקומיות - משרד התחבורה שהיה

מוביל, משרד המשפטים, המשרד לביטחון פנים ומשרד החינוך, התרבות והספורט, אלה

המשרדים שריכזו את המאמצים תוך שיתוף פעולה ותוך רצון להתמודד עם אותם נסיונות

שאנחנו זוכרים מהעבר, כשתמיד אמרנו מה שלא עשינו בגיל 4, בגיל 8, בגיל 10,

בגיל 12, בגיל 14 ולא השקענו מאמץ בהשלמת התיאוריה עם המבחן המעשי בגיל 17,

קשה יותר להתמודד באכיפה, כשלא הבאנו נהג שבא עם אווירה שיש בה מעורבות של

זהירות ורצון לנהוג יותר טוב.

יש חשיבות למאבק שלנו להגיע לשעה שבועית במערכת החינוך בנושא בטיחות

בדרכים. בנינו תכנית שצריכה להסתיים ב-2002. התחלנו בה ב-1993 ובה קבענו

שאנחנו נכנסים כל שנה עם שעת חינוך לתעבורה בתוך מערכת החינוך. זה היה מאבק לא

קל. צריך לזכור שהכנסת עשרות אלפי שעות במערכת החינוך היא לא קלה, משום שמנהלי

בתי הספר לא אוהבים שפתאום עושים להם שעות צבורות. מאוד חששתי שגם את השעה

הזאת, מנהלי בתי הספר ינצלו בפול שיש להם ויעבירו לטובת נושאים אחרים. לכן

דרשנו שעה צבורה, שמנהל בית הספר או סגן מנהל בית הספר לא יוכלו לשנות ולקחת

את השעות האלה לטובת נושאים אחרים. מראש היה לנו הסדר עם משרד התחבורה שזה

מותנה בשעות צבורות. משרד החינוך נותן את זה כשעות ומשרד התחבורה נותן למשרד

החינוך מצ'ינג בכספים לתחומי פעולה אחרים בתוך המשרד, כמו שהוא נותן למשטרה

סכומים מוגדרים כדי להתמודד עם הבעיות וכמו שהוא מעביר לרשויות המקומיות.

אמרנו למשרד המשפטים ולבתי המשפט שצריך להעלות את הקנסות. נעשתה פעולה

כבר אז וממשיכים אותה. נפגשתי אז עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר, מר שמגר.

אני רואה בנושאים האלה חשיבות גדולה מאוד. במאבק הזה כולנו צריכים להיות
שותפים, כל חמשת המשרדים
משרד הפנים, משרד החינוך, המשטרה, המשפטים ומשרד

התחבורה שהוא מוביל. אני מברך את שמואל הרשקוביץ שבא עם נסיון מהצבא. הנושא

הזה לא חדש בשבילו והוא בא ליישם את ההישגים שהיו לו בצה"ל.

אני בטוח שנצטרך לנצל את הכנס הראשון של הרשויות המקומיות שיתקיים בעתיד

הקרוב. היה עכשיו כנס של ראשי מועצות חדשים שלושה ימים במלון מוריה. אנחנו

נבוא בדברים עם שר הפנים ועם המנכ"ל כדי לראות את שיתוף הפעולה גם ממרכז

השלטון המקומי וגם מהרשויות המקומיות. אני יודע שניתקל בתגובה של מנכ"ל משרד

הפנים, ובצדק, שיאמר המצ'ינג הוא בעייתי,יחזקאל לביא;

הוא לא אמר זאת, היה סיכום שהמצ'ינג הוא לא בעייתי.

היו"ר מיכה גולדמן;

אם היה סיכום כזה זה טוב. אני שמח. העניין הוא שלרשויות החזקות לא תהיה

בעיה. הבעיה תהיה ברשויות חלשות כמו בית שאן, דימונה, אופקים, קרית שמונה,

עכו, כולל נתניה. נתניה היא רשות חלשה. רק השבוע קראנו שנתניה היא העירייה

השנייה מבחינת העוני בישראל.

שמואל הרשקוביץ;

והיא משקיעה בבטיחות בדרכים כאחת הרשויות המובילות.

היו"ר מיכה גולדמן;

אנחנו צריכים למצוא דרך לשתף פעולה. אני חושב שזה מאבק שכולנו צריכים

להיות מאוחדים בו. כל מי שיכול, צריך לתרום ולהקדיש לנושאים האלה. בתפקידי

הקודם ראיתי בנושא הזה חשיבות גדולה מאוד, גם היום בתפקידי כיושב-ראש ועדת

הפנים ואיכות הסביבה, כאדם שצריך לתת את כל הסיוע כדי שנוכל לקדם גם את

העניין.

אני מבקש משמואל הרשקוביץ לומר כמה מלים בפתיחה, בבקשה.
שמואל הרשקוביץ
אדוני היושב-ראש, תודה רבה על הפתיחה. אני שמח על שיתוף הפעולה הזה. אני

חושב שהפעילות ברשויות המקומיות לבטיחות בדרכים הוא דבר חשוב לכולנו. הוא לא

רק מדבר על איכות חיים, הוא מדבר גם על שמירת החיים והוא מדבר על משהו מהותי

שאין לנו מנוס ממנו.

העובדות, לצערי, מדברות על תמונת מצב קשה מאוד במה שנעשה בתחום תאונות

הדרכים והנפגעים בתוך הערים. אנחנו מדברים על 50% מתאונות הדרכים הקטלניות

בתוך הערים. אנחנו מדברים במיגזר העירוני על כ-80% מהנפגעים. תמונת המצב הזאת

מחייבת היערכות שונה ממה שהכרנו עד לתקופה האחרונה.

אני מוכרח לומר שפנינו לעבודה בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים. צריך

לזכור ששיתוף הפעולה הוא מתוקף חוק. יש לנו משימה, אנחנו נעמוד בה בתנאי כמובן

שכל הגורמים ישתפו אתנו פעולה ואז נשתדל ליצור תשתית של שיתוף פעולה מובנה

בהרבה מאוד תהליכים.

ההצעה שאנחנו עוסקים בה בעצם היא דוגמה לשיתוף פעולה יוצא מן הכלל שלנו

עם משרד הפנים והרשויות המקומיות. הצענו למשרד הפנים להוביל את המהלך הזה.

משרד הפנים בירך על המהלך וביקש מאתנו שנמשיך להוביל את העניין. זו דוגמה

קלאסית של שיתוף פעולה בין-משרדי שתכליתו באמת לשפר את המצב ברשות המקומית.היו"ר מיכה גולדמן;

מאחר ואנחנו רואים את הנושא הזה בסדר עדיפות גבוה, אני רוצה שראש הרשות

יהיה יושב-ראש הוועדה. אני לא רוצה שנהפוך את זה לחלוקת כבוד. אם רוצים חלוקת

כבוד, למעשה אנחנו מורידים את הרף.

שמואל הרשקוביץ;

אני חושב שהרעיון שלך הוא רעיון טוב. אני מברך עליו מיד. "ראש רשות או

אחד מסגניו זה מצוין.

מרים פרנקל-שור;

אני מציעה סגן שהוא ממלא מקומו.

שמואל הרשקוביץ;

המשמעות היא שברשות המקומית ראש הרשות לא נבחר, לצערי הרב, על פרמטר של

מניעת תאונות דרכים. זה לא נושא שנמצא בסדר-היום הציבורי.

היו"ר מיכה גולדמן;

לקראת הבחירות ראשי הערים סימנו את הכבישים ואת מעברי החצייה. יש בדברים

האלה חשיבות. כשמסמנים מעברי חצייה בהבלטה, זה מדרבן את האנשים לעבור במעבר

חצייה. כשהם רואים מעבר חצייה מטושטש, אף אחד לא יודע היכן מעבר החצייה.

אברהם פורז;

אני רוצה להגיד לך שאני לא יודע מה יותר בטוח, לעבור במעבר חצייה או לא

לעבור במעבר חצייה. אני לפעמים רואה מישהו מתחיל לעבור במעבר חצייה, אני עוצר,

אבל יש עוד נתיב שמאלי. בדרך כלל אני גם פותח את החלון ומוציא יד החוצה, כי

כבר קרה לי פעם שהולך רגל התחיל לעבור והוא כמעט נהרג מול עיניי. הבעיה היא

היום שלא עוצרים במעבר חצייה. אתה תסמן את המעבר והאדם יידרס במעבר.

היו"ר מיכה גולדמן;

אני בטוח שלא תציע לבטל את מעברי החצייה.
אברהם פורז
אני לא מציע, אבל אני מציע להנך את הציבור.

היו"ר מיכה גולדמן;

דיברתי על זה כשלא חיית כאן.
שמואל חרשקוביץ
מאפייני אי-ציות בארץ לתקנות התעבורה הם חלק מהעובדה שאין היום שום דה-

לגיטימציה לעברייני תנועח.אברהם פורז;

אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש עבירה השחתת פני מקרקעין. אסור להדביק

מודעות פרועות. המועמדים לרשויות העיר, אלה שצריכים לאכוף את החוק, תלו את

השלטים שלהם על עמודי חשמל וטלפון.
היו"ר מיכה גולדמן
אביא לך בשורה חיובית. אני עברתי בכמה ישובים בבחירות האחרונות. בראשון

לציון היתה משמעת עצמית. בכרמיאל היתה משמעת עצמית. יכולת לראות שבחלק

מהרשויות יש בעל בית שמראש קובע לוחות מודעות מיוחדים לדברים האלה. לעומת זה,

אתה בא למגדל העמק, יסלחו לי תושבי אום-אל-פאחם, אתה חושב שאתה באום-אל-פאחם.

אתה בא לעפולה, אתה חושב שאתה בטייבה. אתה בא לכרמיאל, נדמה לך שאתה נמצא

בעולם אחר. אתה בא לנצרת עילית. תפארת המדינה. אתה בא לנהריה, תפארת המדינה.

בחיפה היתה משמעת גבוהה מאוד ואוי לאותו מועמד ששם פלקט. באותו ערב כבר היה

פקח בסניף או במטה ושם את ההודעה לתשלום.
אברהם פורז
אם אדם תולה מודעות שלא כחוק ולא קורה כלום, אם אדם בונה בנייה בלתי

חוקית ולא קורה כלום, למה את חוקי התנועה יאכפו?

שמואל הרשקוביץ;

לסיכום הדברים אני מבקש לומר שהמצב היום הוא שצריך להעמיד את סוגיית

הבטיחות בדרכים על סדר-היום הציבורי החוקי ברשות המקומית. בעצם ראש רשות שרוצה

עושה. ראש רשות שלא רוצה, לא חייב לעשות והתוצאה היא בפועל שבחלק מהמקומות

אנחנו עדים לאנרכיה מוחלטת בנושא של טיפול בבטיחות בדרכים.

הגענו למסקנה שהחלק החשוב מאוד כרגע מבחינתנו הוא קודם כל להעמיד את

אחריותו של ראש הרשות בבטיחות בדרכים ברמה חוקית כך שהוא יוכל לקבל כלי עבודה

לקביעת מדיניות ולבקרה על הפעילות שנעשית בתחום הרשות המקומית. אנחנו כמימסד,

כמשרד תחבורה תומכים ברשויות המקומיות בפעילות הזאת ומתקצבים חלק גדול

מהפעילויות האלה. אני חייב לדווח לוועדה שלקראת סוף השנה חלק גדול מהרשויות

המקומיות לא ניצלו את הסכומים שניתנו להם עד תום. אני מחזיר כספים, אני מבטל

הקצבות שניתנו לרשויות המקומיות. כואב הלב בעניין הזה.

היו"ר מיכה גולדמן;

תפרסם את זה בעיתון.

שמואל הרשקוביץ;

אני אפרסם את זה. להבדיל מטבלת הקצבות, אני אפרסם טבלת ביטולי הקצבות.

אני מוכרח לומר לכם שאנחנו משקיעים בעניין הזה הרבה אנרגיה.

הערת קודם נושא של ראש העיר.

היו"ר מיכה גולדמן;

אנחנו נתקן; ראש עיר או ממלא מקומו.
שמואל הרשקוביץ
כל שאר הגופים הרלוונטיים בנושא הזה: מהנדס העיר, מנהל אגף החינוך ועובדי

עירייה אחרים יוכלו להיות חברים בוועדה הזאת. כמובן שיש פתרון גם לסוגייה של

משרד התחבורה בעניין. יש גם פתרון לנושא של גופים ציבוריים, עמותות וגופים

נוספים שיכולים להיות חברים בוועדה הזאת, וכמובן נציג המשטרה שימנה מפקד

המרחב. זה דבר חשוב מאוד, הקשר בין החלק הטריטוריאלי לרשות עצמה.

היו"ר מיכה גולדמן;

בסעיף קטן (3), למה אתה לא מגביל את מספר החברים?

שמואל הרשקוביץ;

זה תלוי בגודל הרשות. בתל-אביב זה יכול להיות 12 ובעפולה עילית פחות.

היו"ר מיכה גולדמן;

בתל-אביב זה 31 חברים. ועדה כזו היא לא רצינית.

שמואל הרשקוביץ;

אפשר להגיד שמניין החברים לא יעלה על 11 חברים.

יחזקאל לביא;

אני לא הייתי מגביל את זה. אם ישנם יותר חברים זה נותן פתח שביותר שכונות

יהיה ייצוג לעניין הזה.

היו"ר מיכה גולדמן;

הלוואי וזה יהיה על פי מפתח שכונות. עם זה היה על פי מפתח שכונות, אני

מסכים אתך. אני יודע מה יהיה פה.

שמואל הרשקוביץ;

אפשר להכניס את זה פה.

היו"ר מיכה גולדמן;

תוסיף שיהיו נציגי שכונות.

מרים פרנקל-שור;

בוועדה סטטוטורית של העירייה יהיו נציגי תושבים?

דוד אזולאי;

אני מציע שלפחות שליש מחברי הוועדה הזאת יהיו נציגי התושבים ואז יש ייצוג

מכובד לתושבים.היו"ר מיכה גולדמן;

מי יבחר את נציגי השכונות?

דוד אזולאי;

המועצה.

היו"ר מיכה גולדמן;

זה ילך לפי מפתח של סיעות הקואליציה.
עדה וייס
לא נקבע שם מספר, אז שליש ממה?

דוד אזולאי;

שליש מחברי הוועדה.
היו"ר מיכה גולדמן
יהיו שלוש קבוצות. ישובים מעל 100 אלף תושבים, תהיה ועדה של 15 איש. בין

30 אלף ל-100 אלף תושבים, תהיה ועדה של 9 חברים. עד 30 אלף - 7 חברים.

מרים פרנקל-שור;

7 לא יכול להיות כיוון שלפי סעיפים קטנים (1), (2), (4) ו-(6) יש לך כבר

6 חברים.

היו"ר מיכה גולדמן;

9, 12 ו-15.
דוד אזולאי
שליש מהם יחיו נציגי התושבים.

מו-ים פרנקל-שור;

הבעיה היא איך בוחרים את נציגי התושבים. אתה צריך לקבוע פה מנגנון.

דוד אזולאי;

ימנו. איך ממנים חיום אנשי ציבור בוועדות?

יחזקאל לביא;

איך ממנים היום נציגים בוועדה לתכנון ובנייה?מרים פרנקל-שור;

יש הסמכה. צריך לקבוע מנגנון, ראש הרשות או סגנו ימנו.

שמואל הרשקוביץ;

ראש הרשות הוא בעל הסמכות שימנה את האנשים שלו. יביא אנשים טובים, תהיה

לו תכנית טובה. לא יביא אנשים טובים, תהיה לו תכנית גרועה.
מרים פרנקל-שור
בוא נעשה סדר. "חברים אחרים שתבחר המועצה" - אנחנו מגבילים פה את המספר.

שמואל הרשקוביץ;

כן - 9, 12, 15.

מרים פרנקל-שור;

זה המספר הכולל של הוועדה. פיסקה (3) אומרת: "חברים אחרים שתבחר המועצה".

גם בפיסקה (3) וגם בפיסקה (5) לא מוגבל מספר החברים. האם אנחנו רוצים להגביל

את מספר החברים בתוך החלוקה הפנימית הזאת?
היו"ר מיכה גולדמן
כן, כי יש תקרה.
מרים פרנקל-שור
בוא ניקח עיר של עד 30 אלף תושבים, יש לה 9 חברי ועדה. יושב-ראש זה אחד.

מהנדס, מנהל אגף חינוך, נציג שר התחבורה, נציג משטרה.
שמואל הרשקוביץ
וארבעה חברים נוספים שיחליט ראש הרשות. חשוב לנסח את זה כך שראש הרשות

יקבע. כלומר, זאת תהיה אחריות שלו.
מרים פרנקל-שור
רק ראש הרשות או גם סגן ראש הרשות?
שמואל הרשקוביץ
ראש הרשות יקבע.
היו"ר מיכה גולדמן
בוודאי. זה גם נושא שראש הרשות צריך להיות מעורב בו יותר מכל נושא אחר.

אני רואה את המאבק בתאונות הדרכים כאחד הדברים החשובים.
שמואל הרשקוביץ
מבחינתנו זה בסדר גמור.

היו"ר מיכה גולדמן;

יש הערות נוספות? נציג המשטרה, בבקשה.
יחזקאל שורצמן
אנחנו רואים בהצעת החוק הזאת צעד מבורך בכיוון הנכון. ועדת הבטיחות שתקום

תתווה מדיניות יותר כוללת ויותר מדוייקת בתחום העירוני. המינוי על ידי מפקד

המרחב משלב את האחריות הטריטוריאלית של מפקד המרחב גם לדאגה לבטיחות בנושא של

תאונות דרכים בנוסף לכל התפקידים המשטרתיים הקלאסיים של חקירות, מודיעין וכן

הלאה.

לסיכום, אנחנו מברכים על ההצעה.

היו"ר מיכה גולדמן;

תודה רבה.

יש עוד הערות? אם אין הערות, אנחנו מאשרים את הצעת חוק לתיקון פקודת

העיריות (מס' 69), התשנ"ח-1998 לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים