ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 09/12/1998

הצעת תיקון תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 344

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. כי בכסלו התשנ"ט (9 בדצמבר 1998). שעה 09:00

נכחו; חברי הוועדה; מיכה גולדמן - היו"ר

מוזמנים; עו"ד נטע כהן - הלשכה המשפטית, המשרד לאיכות הסביבה

דוד ויינברג - משרד הבריאות

יועצת משפטית; מרים פרנקל-שור

מנהלת הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; מזל כהן

סדר-היום; הצעת תיקון תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשנ"ח-1998.הצעת תיקון תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים). התשנ"ח-1998

היו"ר מיכה גולדמן;

אני פותח את הישיבה.
על סדר-היום
הצעת תיקון תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשנ"ח-1998.

הצעה של מי?
מרים פרנקל-שור
זה תיקון תקנות של המשרד לאיכות הסביבה.
נטע כהן
המשרד לאיכות הסביבה מפעיל את תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) שמסדירות

את כל הנושא של הדברת מזיקים בישראל. הכנו הצעת תיקון שרובה היא תיקונים

טכניים לתקנות. התיקון האחרון שלהם היה לפני כמה שנים והיו כמה חידושים מאז.

לכן מצאנו לנכון לתקן את התקנות.

ברשותך, אעבור על הסעיפים?
היו"ר מיכה גולדמן
לא. תני תמצית. אם יש הערות נשמע אותן ונאשר את העניין.

נטע כהן;

בתמצית, כמו שאמרתי התיקונים הם בעיקר תיקונים טכניים. יש לנו החלפה של

צו תכשירי הדברה הישן מ-1973, הוא הוחלף ב-1994 בתקנות רישוי תכשירים מכוח חוק

חומרים מסוכנים.

היו"ר מיכה גולדמן;

מה שחשוב בעיקר זה נושא השינוי בעונשין.

נטע כהן;

הדברים היחידים שהם רלוונטיים לעניין הזה זו תוספת הוראה שיהיה שלט האוסר

עישון במחסן למכירת תכשירי הדברה למזיקים, זו תוספת לתקנה 9. יש לנו תיקון

לתקנה 38(א).

היו"ר מיכה גולדמן;

מה שחשוב שתדגישי זה הנושא של מזון באופן נגיש לילדים למשל ולבעלי חיים.

נטע כהן;

זו חובה לפעול בזהירות בטיפול בחומרי הדברה לא רק בקשר עם מזון.היו"ר מיכה גולדמן;

זאת אומרת, תהיה הבלטה באותיות גדולות עם צבע מסויים?
נטע כהן
לא בתקנות.

היו"ר מיכה גולדמן;

כלפי האכיפה.

נטע כהן;

כן.

היו"ר מיכה גולדמן;

זה מה שאני רוצה לדעת.
נטע כהן
שינוי אחר זה מחיקה של פריטים שהיו בתוספת שאיפשרו להשתמש בחומרי הדברה

שלמעשה לא רשומים. צמצמנו את זה בצורה מאוד משמעותית.

היו"ר מיכה גולדמן;

היתה עוד נקודה שביקשתי בהומר שהשר הביא לי בזמנו. דיברתי גם על צורת

הבקבוק, משום שהיום אתה רואה בסופרמרקט מאוד זהים של תכשירים רגילים שיש להם

נגישות חופשית לילדים ונוער, ושל תכשירים שהם מסוכנים. ביקשתי שתהיה הבלטה גם

על ידי צבע הבקבוק כדי שיידעו להבדיל בין הבקבוקים,

נטע כהן;

אנחנו מתמודדים עם הנושא הזה בתקנות אחרות, שהן תקנות רישום תכשירים.

היו"ר מיכה גולדמן;

הרשתות הגדולות קבעו אגפים נפרדים. בחנויות בינוניות וקטנות את יכולה

לראות בשורה אחת את התכשירים לרחצה ובלי שום הפרדה את רואה את התכשירים

המסוכנים שהנגישות של הילדים אליהם היא חופשית מאוד.

נטע כהן;

אני מקבלת את מה שאתה אומר, אני רק אומרת שזה לא קשור לתקנות האלה.

דוד וינברג;

אני מבקש להעיר הערות כלליות לתקנות. השר שלנו מברך על השינויים, אבל הוא

מבקש לדעת שני דברים. קודם כל, בסעיף 16(א) יש תנאים לעיסוקם של מדבירים.

רציתי לדעת אם השינויים האלה יפגעו ביכולת של מחזיקי הרישוי בקרב הנדסאי

הנדסאי משרד הבריאות והרשויות. המקומיות.נטע כהן;

להיפך, אנחנו מרחיבים את זה.

דוד ויינברג;

עוד הערה אחת. רציתי לדעת אם יש מקום, מתוקף תקנות להגנה על מי שתיה

ומתוקף תקנות מז"חים - מונעי זרימה חוזרת - משרד הבריאות דורש התקנת מז"חים

במקומות מסויימים, בצו רישוי עסקים, סעיף 3.3 (ב) ו-(ג) בנושאים של הדברה

חקלאית והחסנת חומרי הדברה, משרד הבריאות לא מופיע כנותן אישור.

מרים פרנקל-שור;

אתה מתייחס לתקנות האלה?

דוד ויינברג;

זה לא מתייחס באופן ישיר לתקנות האלה. רציתי לדעת אם יש מקום להכניס את

הנושא הזה. אנחנו פנינו לוועדת מרקוביץ כדי שמשרד הבריאות, לא יהיה נותן

האישור אלא ייודע לגבי מתן אישורים. האם אין לזה מקום בתקנות האלה?

נטע כהן;

לחלוטין לא.

היו"ר מיכה גולדמן;

אם אין הערות אנחנו מאשרים את הצעת תיקון תקנות רישוי עסקים (הדברת

מזיקים), התשנ"ח-1998.

תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:15

קוד המקור של הנתונים